Introductie

security_badge

Voor niet-programmeurs.

De MplusKASSA Q-line kassasoftware heeft een uitgebreide API waarmee andere partijen op allerlei interessante manieren met het afrekensysteem kunnen koppelen en gegevens uitwisselen, zonder dat daarvoor wijzigingen aan de kassasoftware nodig zijn.

Een API is een afgesproken standaard waarmee verschillende computerprogramma’s met elkaar kunnen communiceren. Zo kan er met de MplusKASSA Q-line API bijvoorbeeld een koppeling gemaakt worden tussen:

  • De kassa en een webshop.
  • De kassa en een bestelapplicatie voor smartphones.
  • De kassa en een rapportageprogramma.

Naast de traditionele op het SOAP-protocol gebaseerde API hebben wij ook een recente nieuwe ontwikkeling genaamd Webhooks. Met Webhooks kan real-time (dus op het moment zelf) informatie ontvangen worden van de kassa en kan daar ook direct op worden gereageerd. Op deze manier kan bijvoorbeeld:

  • Bij de verkoop van een ticket direct een poortje worden geactiveerd.
  • Bij het scannen van een barcode direct een eigen database worden nagekeken en eventueel klantgegevens worden inladen of een kortingsregel worden toegepast.

Voor het koppelen met onze kassasoftware via de API of via de Webhooks heeft u een softwareontwikkelaar nodig die uw gewenste koppeling kan schrijven. Uw softwareontwikkelaar kan zich aanmelden als Partner om toegang te krijgen tot de API en een ontwikkelversie van de kassa. De verwerking van deze aanvraag kanĀ een aantal werkdagen duren en wij beoordelen aan de hand van de aanvraag of de ontwikkelaar aan het Parnerprogramma wordt toegevoegd.

U kunt zich hier inschrijven om uw aanvraag voor het Partnerprogramma te starten.

Deze website bevat verder technische informatie over de API, zoals een volledige documentatie van de uitleesbare en invoerbare gegevens en codevoorbeelden zodat u snel aan de slag kunt.

De rest van deze website is opgesteld in het Engels. Wij raden u aan te beginnen bij de Engelse introductie. Mocht u verder assistentie in het Nederlands verlangen, dan kunt u een mailtje sturen naar dev@mpluskassa.nl of contact opnemen met MplusKASSA op 058 215 7000.

qline-on-tablet