API Release Notes

Introduction

Our product experiences rapid development. We always strive to maintain backward compatibility between the latest API release and previous releases. That means that although we may add properties to existing function calls and new function calls, we never remove existing ones.

Whenever we release a new version of our main product—the Q-line POS (release notes)—we also need to create a new version of our API, since the underlying structures may (and usually will) be changed, and new functionality might need to be added. That means our API release cycle is intimately tied to our POS release cycle. We release a new major version of the Q-line POS once every 1-2 months.

Since our product is not a Software-as-a-Service solution, we do not have full control over the different versions that customers may have installed. If your application requires features that are only available since a certain API release, you may contact us through dev@mpluskassa.nl and request a software update for the customer in question.

A support team representative will then contact you and the customer to make plans for the update. If a customer has a single location, this will probably a quick process.

Explanation of the different versions

Release x.x.x (API executable version)

Release Date: yyyy-mm-dd
API Version: x.x.x
(API protocol version, we will only change this when a change cannot be backwards compatible.)
Database Version: x.x.x
(Version of the underlying database schema.)
Q-line POS Version: x.x.x
(Version of the latest Q-line POS executable compatible with this database.)


Release 58.1.1

Release Date: 2024-06-10
API Version: 1.0.0
Database Version: 58.0.0
Q-line POS Version: 58.2.1 Download Q-line POS 58.2.1 · Download MSI

+
Translation pending

Gefixed dat een getupdateV2 call naar de MplusQAPIService de tekstregelposities in de orderregels behoudt

+
Translation pending

getInvoices geeft nu ook onderstaande velden terug:

- orderCategoryNumber
- creditedReason
- sessionId
+
Translation pending

getReceipts en getInvoices geven nu in hun resultaat terug van welke kassabon/factuur de eventuele creditering gemaakt is. Zie ns__Receipt::creditedReceiptId en ns__Invoice::creditedInvoiceId

+
Translation pending

Nieuwe idempotente API call toegevoegd: createInvoiceFromPackingSlips. Deze API call kan gebruikt worden om van één of meerdere pakbonnen een factuur te maken.

+
Translation pending

Het is nu mogelijk om proposalIds of proposalNumbers mee te geven aan getProposals. Daarnaast bevat ns__Proposal nu orderCategoryNumber.

+
Translation pending

Nieuwe idempotente saveTodoListV2 die een todolijst zowel kan toevoegen (branchNumber, category en name vereist) en als bijwerken (id vereist).

Translation pending

Opgelost dat getInvoices, getOrders, getPackingSlips, getProposals, getReceipts en getSalesRepeatTemplates deze error konden teruggeven:

Database error on the server. Please contact API support at dev@mpluskassa.nl.
Translation pending

Fix voor raceconditie in setRelationPresence call als er gelijktijdig 2 relaties aangemeld worden bij hetzelfde filiaal was er een kans dat ze hetzelfde tafel nummer toegewezen kregen.

Translation pending

Verhelpt probleem waardoor de API de juiste regels niet kan vinden tijdens het splitsen van een bestelling. Trad op als er spaarpunt attributen van de omzetgroep van het artikel waren gewijzigd.

Translation pending

Sinds payOrderV2 in v58 is toegevoegd, werkte payOrder niet meer. Dat is bij deze opgelost.

Translation pending

Als er ooit een artikel verkocht is met omzetgroep 0, geven de API-functies reportTurnoverByTurnoverGoup, reportTurnoverByArticle en reportBPE nu geen foutmeldingen meer, in plaats daarvan retournerneren ze de standaardwaarde voor omzetgroep.

Release 58.0.2

Release Date: 2024-05-15
API Version: 1.0.0
Database Version: 58.0.0
Q-line POS Version: 58.2.1 Download Q-line POS 58.2.1 · Download MSI

»
Translation pending

Bij het doorgeven van eftTransactionDetails kan nu ook worden aangegeven dat de betaling betaald is via een offline-modus.

(state = EFT-TRANSACTION-STATE-PAID-OFFLINE)

»
Translation pending

getFinancialJournal geeft nu ook purchaseAmount terug voor groep types anders dan BPE.

»
Translation pending

De idempotente calls placeTableOrder en createOrderV3 doen nu geen lock meer op de transactietabel, maar vertrouwen op het retry-mechanisme van de API om bij een evt. conflict de order nogmaals proberen te plaatsen.

»
Translation pending

Alle idempotente requests hebben nu in principe ondersteuning voor het automatisch herhalen van een request als er tijdens de uitvoer een potentieel gelijktijdigheidsprobleem optreedt.

Dat wil niet automatisch betekenen dat vaker herhalen altijd het probleem zal oplossen.

»
Translation pending

getConfiguration geeft nu ook per terug, wat aangeeft of de instelling per kassa, filiaal of globaal ingesteld mag worden.

Release 57.5.0

Release Date: 2024-07-15
API Version: 0.0.0
Database Version: 57.0.6
Q-line POS Version: 57.5.5 Download Q-line POS 57.5.5 · Download MSI

+
Translation pending

Release van API v57.5.0

Translation pending

Subtiele raceconditie in IdempotentRequests opgelost waardoor bij de parallel uitvoer van twee identieke requests, de ene request niet goed "zag" dat de andere request al hetzelfde gedaan had.

Daardoor kon de tweede call allerlei verschillende fouten gaan geven omdat de uitvoer dus niet meer mogelijk was.

Er wordt ook in deze situaties nu weer correct teruggevallen op het IdempotentRequest principe, waardoor beide calls exact hetzelfde antwoord geven, zonder foutmeldingen, en zonder dubbele uitvoer.

Translation pending

Verhelpt probleem waardoor getArticlesInLayout tekst bereidingswijze dubbel retourneerde. Deze call wordt door de MplusKASSA Android Bestel App gebruikt.

Translation pending

Probleem opgelost waardoor getCurrentTableOrders alle orders retourneerde als er geen actieve tafelorders waren. Dit resulteerde bij klanten met veel historie in out of memory errors.

Translation pending

Verhelpt probleem waardoor de API de juiste regels niet kan vinden tijdens het splitsen van een bestelling. Trad op als er spaarpunt attributen van de omzetgroep van het artikel waren gewijzigd.

Release 57.3.9

Release Date: 2024-05-29
API Version: 0.0.0
Database Version: 57.0.0
Q-line POS Version: 57.4.2 Download Q-line POS 57.4.2 · Download MSI

+
Translation pending

Het is nu mogelijk om met findRelation een relatie te zoeken op custom velden.

Release 57.3.8

Release Date: 2024-05-28
API Version: 0.0.0
Database Version: 57.0.0
Q-line POS Version: 57.4.2 Download Q-line POS 57.4.2 · Download MSI

Translation pending

Order.reference is nu niet meer verplicht bij het aanmaken/aanpassen van orders.

Release 57.3.7

Release Date: 2024-05-15
API Version: 1.0.0
Database Version: 57.0.0
Q-line POS Version: 57.4.2 Download Q-line POS 57.4.2 · Download MSI

Translation pending

getRenderedPrintLayout geeft nu een error terug als het om een bon print lay-out gaat, dat als PDF gerenderd dient te worden. Dit is alleen mogelijk voor grafische print lay-outs (A4).

Release 57.3.6

Release Date: 2024-05-02
API Version: 1.0.0
Database Version: 57.0.0
Q-line POS Version: 57.4.2 Download Q-line POS 57.4.2 · Download MSI

Translation pending

Opgelost dat het aanpassen van een orderregel op een verkooporder er voor zorgt dat na het opslaan alle geleverde aantallen van de verkooporder verdwenen zijn.

Release 57.3.5

Release Date: 2024-04-29
API Version: 1.0.0
Database Version: 57.0.0
Q-line POS Version: 57.4.2 Download Q-line POS 57.4.2 · Download MSI

Translation pending

Opgelost dat het verplaatsen van een volledige tafel order d.m.v. moveTableOrderV2 en moveTableOrderV3 de volgende foutmelding gaf als er gebruikt werd gemaakt van TSE:

Error on the server. Please contact API support at dev@mpluskassa.nl.
Voorwaarde niet voldaan: Order.VersieNr > 1
Translation pending

Opgelost dat placeTableOrder niet meer TSE-data opstuurde. Dit lost onder andere het probleem op dat een tafelorder doen en/of betalen met de Android handheld geen TSE-data opstuurt.

Release 57.3.4

Release Date: 2024-04-22
API Version: 1.0.0
Database Version: 57.0.0
Q-line POS Version: 57.4.2 Download Q-line POS 57.4.2 · Download MSI

+
Translation pending

Uitbreiding van getArticleVariants. ArticleVariant bevat nu een lijst van leveranciers (suppliers) welke relationNumber, isPreferredSupplier en isPurchasable bevatten.

Translation pending

Opgelost dat priceType van een determinePricing regel een niet valide waarde bevatte als het om een tekstregel ging.

Release 57.3.3

Release Date: 2024-04-17
API Version: 1.0.0
Database Version: 57.0.0
Q-line POS Version: 57.4.2 Download Q-line POS 57.4.2 · Download MSI

Translation pending

Opgelost dat splitsen d.m.v. moveTableOrderV3 een SOAP exception gaf als de te splitsen tafel wijzigingen heeft gehad, door bijvoorbeeld meerdere keren artikelen op de tafel te boeken.

Translation pending

Bugfix updateProducts ging mis wanneer er alleen een update of een insert gedaan moest worden.

Gaf dan een UPDATE-PRODUCT-RESULT-FAILED in de response.

Translation pending

getOrders error opgelost:

Database error on the server. Please contact API support at dev@mpluskassa.nl.

Release 57.3.2

Release Date: 2024-04-15
API Version: 1.0.0
Database Version: 57.0.0
Q-line POS Version: 57.4.2 Download Q-line POS 57.4.2 · Download MSI

+
Translation pending

Fix voor API request PayTableOrderV2: error: You're trying to move more articles than were in the original order.' als sales-en-acties actief is op artikelen

+
Translation pending

Ondersteuning toegevoegd om via de sendWebhook call ook de startPayment en cancelPayment webhooks te triggeren.

+
Translation pending

De volgende API calls hebben nu ondersteuning om op basis van een of meerdere ids of numbers te filteren:

 • getPackingSlips.packingSlipIds & packingSlipNumbers
 • getInvoices.invoiceIds & invoiceNumbers
 • getOrders.orderIds & orderNumbers
»
Translation pending

getCardCategories houdt nu rekening met eigenaarslabels als het eigenaarslabelssysteem en het filiaalgroepensysteem aan staan.

»
Translation pending

createImage en createImageFromUrl retourneren nu een aparte resultaatcode CREATE_IMAGE_NOT_SUPPORTED als het uploaden van afbeeldingen via de API überhaupt niet ondersteund wordt, omdat MIS niet aan staat. Zo zien we het sneller in onze online apps.

»
Translation pending

De call getPackingSlips retourneert nu ook:

 • packingSlipType
 • orderCategoryNr
 • vatMethod
 • sessionId
»
Translation pending

De functie placeTableOrder ondersteunt nu ook het doorgeven van een levertijdstip (via deliveryPeriodBegin).

Translation pending

getOrders, getInvoices en getPackingSlips input validatie minder restrictief gemaakt. Het is daardoor nu weer mogelijk om een sync marker en datum filter toe te passen.

Translation pending

Opgelost dat kassabonnen/bestelbonnen niet uitgeprint werden wanneer er gebruik werd gemaakt van het nieuwe print lay-out systeem.

Translation pending

Probleem opgelost als je een order ging opslaan mét deliveryPeriodBegin maar zónder deliveryPeriodEnd.

Translation pending

Opgelost dat wanneer met updateArticleGroup d.m.v. sortOrder een artikelgroep naar de één na laatste plek werd gesorteerd, de artikelgroep op de laatste plek terechtkwam.

Translation pending

Foutmelding opgelost als je in een GKS-administratie een tafel volledig wilde verplaatsen.

Translation pending

Het kassaldo en kasverschil dat geretourneerd wordt door reportPrintableFinancialTotals() wordt nu niet meer verborgen, mits de medewerker daarvoor geautoriseerd is.

Translation pending

De functie updateProduct geeft nu ook apart een foutmelding als een opgegeven artikelnummer al bestaat: UPDATE_PRODUCT_RESULT_FAILED_ARTICLE_NUMBER_ALREADY_TAKEN

Release 57.2.1

Release Date: 2024-04-05
API Version: 1.0.0
Database Version: 57.0.0
Q-line POS Version: 57.4.2 Download Q-line POS 57.4.2 · Download MSI

Translation pending

Database connectie herstel werkt weer.

Release 57.2.0

Release Date: 2024-04-03
API Version: 1.0.0
Database Version: 57.0.0
Q-line POS Version: 57.4.2 Download Q-line POS 57.4.2 · Download MSI

+
Translation pending

Elke API-call retourneert nu het versienummer van de API in een aparte Mplus-Service-Version response header.

Bijvoorbeeld:

Mplus-Service-Version: 57.2.0.0

Release 57.1.1

Release Date: 2024-03-27
API Version: 1.0.0
Database Version: 57.0.0
Q-line POS Version: 57.4.2 Download Q-line POS 57.4.2 · Download MSI

Translation pending

Opgelost dat het uitvoeren van de getJournals of getFinancialJournal API call een foutmelding gaf.

Database error on the server. Please contact API support at dev@mpluskassa.nl.

Release 57.0.9

Release Date: 2024-03-20
API Version: 1.0.0
Database Version: 57.0.0
Q-line POS Version: 57.4.2 Download Q-line POS 57.4.2 · Download MSI

»
Translation pending

GetBranchGroups API call geeft nu ook per filiaalgroep ownerLabelId terug, als het filiaalgroep een gekoppelde eigenaarslabel heeft.

»
Translation pending

De functie getAuthorizationTree retourneert nu onlineAuthorizationsVersion en de functie updateOnlineAuthorizationTree accepteert nu onlineAuthorizationsVersion. Op die wijze is snel te controleren of de autorisatieboom up-to-date is.

Translation pending

Als het nieuwe filiaalgroepen systeem aan staat, zal de getCardCategories API call nu op basis van de Mplus-Employee header de kaart categorieën ophalen, i.p.v. op basis van de Mplus-Workplace header.

Translation pending

Lost probleem op waardoor de API vooral voor online extra traag kon zijn als de optie "Mag een medewerker op meerdere werkplekken tegelijk ingelogd zijn?" aan stond.

Release 57.0.4

Release Date: 2024-03-06
API Version: 1.0.0
Database Version: 57.0.0
Q-line POS Version: 57.4.2 Download Q-line POS 57.4.2 · Download MSI

Translation pending

Probleem opgelost waardoor je geen categorieën meer kon bijwerken via createProduct, updateProduct, createRelation, updateRelation, createEmployee en updateEmployee.

Release 57.0.3

Release Date: 2024-03-05
API Version: 1.0.0
Database Version: 57.0.0
Q-line POS Version: 57.4.2 Download Q-line POS 57.4.2 · Download MSI

+
Translation pending

Optionele workplaceNumber toegevoegd aan getButtonLayoutGroupDetails, daarnaast is de al bestaande buttonLayoutGroupId ook optioneel gemaakt. Wanneer er een workplaceNumber en een branchNumber wordt meegegeven, zal de snelknoppen indeling details van de huidig actieve snelknoppen lay-out voor de meegegeven werkplek teruggegeven worden.

+
Translation pending

getOverview bevat nu twee nieuwe velden: owners en owners_uuid. owners geeft per medewerker het nummer van elk gekoppelde eigenaarslabel terug, owners_uuid geeft gelijk de uuids terug van elk gekoppelde eigenaarslabel.

+
Translation pending

Er wordt nu rekening gehouden met filiaalgroepen en eigenaarslabels in:

- GetCardCategories
- GetButtonLayoutGrupsWithAssignedWorkplaces
- UpdateEmployeeAuthorizationGroups
- GetEmployeeAuthorizations
- GetEmployeeBranchAuthorizations
- GetEmployeeAuthorizationGroups
+
Translation pending

ownerFilter en branchGroupFilter toegevoegd aan:

- ReportArticlePerformance
- ReportAverageSpending
- ReportBPE
- ReportBranchPerformance
- ReportPaymentMethods
- ReportPrintableFinancialTotals
- ReportTables
- ReportTurnoverByActivity
- ReportTurnoverByArticle
- ReportTurnoverByBranch
- ReportTurnoverByEmployee
- ReportTurnoverByTurnoverGroup
- ReportTurnover
- ReportCancellations
- GetReceipts
+
Translation pending

Nieuwe instelling toegevoegd waarmee aangegeven kan worden of de filiaalspecifieke artikel omschrijving aangepast mag worden met de saveArticleBranchDeviations call. Als dit niet mag, zal de oude filiaalspecifieke omschrijving gebruikt worden, of zal er geen omschrijving gezet worden indien die er nog niet was.

+
Translation pending

API: Gefixed dat de wijziging voor het alternatieve btwcode veld ook wordt opgeslagen in de database

+
Translation pending

getBranches geeft nu ook voor elke werkplek de externe referentie terug onder de naam extWorkplaceId indien de externe referentie niet leeg is.

+
Translation pending

DeterminePricing gaat nu correct om met arrangementen. Je kan nu een orderId of table meegeven, waarmee de bestaande order wordt bepaald, om die regels mee te nemen in de prijsberekening. Daarnaast kan je nu aan elke regel een tempId meegeven, die ook weer teruggegeven wordt, om gemakkelijker de regels te identificeren. Tenslotte wordt er nog een priceType teruggegeven. Wanneer die op PRICE-TYPE-FIXED staat, gaat het om een arrangement.

+
Translation pending

De API is nu zelf in staat om bij idempotente requests (zoals placeTableOrder) zelf een aantal retries te proberen als er een concurrency issue voorkomt. Dit vermindert de kans dat de call mislukt door bijv. een detected deadlock.

+
Translation pending

De functie getPaymentMethodsV2 retourneert nu optioneel ook de bpeConfiguration. Stel hiervoor in de request de parameter includeBpeConfiguration in.

Ook is het nu mogelijk om in de request te filteren op paymentMethodTypes.

+
Translation pending

API Service: getOrderHistory : medewerker die betaling heeft gedaan toegevoegd

»
Translation pending

getButtonLayoutGroupForBranch retourneert nu de knoptekst van de artikelkaart in articlesInLayouts.buttonText.

Dit is tbv. de android handheld.

»
Translation pending

getInvoices, getReceipts en getOrders vullen nu net zoals getInvoice ook de onderstaande Payment velden in, indien van toepassing.

branchNumber
extBranchId
workplaceNumber
employeeNumber
employeeName
Translation pending

Probleem verholpen met de webhooks (HTTP_PARSING_ERROR).

Sinds een recente update ging de API waar mogelijk ineens onbedoeld proberen te communiceren via HTTP/2. Dit werd echter nog niet goed ondersteund door de rest van onze software. Daarom wordt nu geforceerd dat we altijd HTTP/1.1 gebruiken.

Translation pending

Opgelost dat savePurchaseOrderV2 geen besteleenheden opsloeg, indien die op de artikelen ingesteld stonden. Daarnaast geeft getPurchaseOrdersV2 nu ook de besteleenheid terug onder de naam orderUnit.

Translation pending

API call getArticlesInLayout retourneert nu weer alleen daadwerkelijke bereidingswijzegroepen, en niet bijverkoop of vervangend artikelen.

Translation pending

Opgelost dat reportTurnoverByEmployee de volgende foutmelding gaf wanneer een omzet gemaakt was met een medewerker nummer hoger dan 2.147.483.647.

Database error on the server. Please contact API support at dev@mpluskassa.nl.
Translation pending

Elke tien minuten voert de API een statuscontrole van de databaseverbinding uit. Als er tijdens deze controle iets mis ging, dan werd de volgende controle direct uitgevoerd ipv. tien minuten later. Dat is nu opgelost.

Translation pending

Probleem opgelost in placeTableOrder als je wel numberOfGuests meegeeft, maar geen lineList.

Translation pending

Het is nu mogelijk om expliciet de order types mee te geven aan getCurrentSyncMarkersV2. Standaard zijn dit SALES_ORDER, REPEAT_SALES_ORDER, en EXTERNAL_SALES_ORDER.

Release 56.3.0

Release Date: 2024-04-03
API Version: 1.0.0
Database Version: 56.0.0
Q-line POS Version: 56.2.2 Download Q-line POS 56.2.2 · Download MSI

+
Translation pending

Elke API-call retourneert nu het versienummer van de API in een aparte Mplus-Service-Version response header.

Bijvoorbeeld:

Mplus-Service-Version: 56.3.0.0

Release 56.1.6

Release Date: 2024-02-29
API Version: 1.0.0
Database Version: 56.0.0
Q-line POS Version: 56.2.2 Download Q-line POS 56.2.2 · Download MSI

+
Translation pending

De functie createOrderV2 retourneert nu ook het ingevulde order-object bij een filiaalorder (Slave-filiaal) die binnen de "Wachttijd synchronisatie Master naar Slave" verwerkt is, en bij het resultaat CREATE_ORDER_RESULT_EXT_ORDER_ID_ALREADY_EXISTS.

Dit maakt het gedrag van de call weer consistent ongeacht of het filiaal toevallig een Slave is.

Release 56.1.4

Release Date: 2024-02-20
API Version: 1.0.0
Database Version: 56.0.0
Q-line POS Version: 56.2.2 Download Q-line POS 56.2.2 · Download MSI

Translation pending

getOverview geeft nu de juiste minimumprijs terug.

Translation pending

Probleem verholpen met de webhooks (HTTP_PARSING_ERROR).

Sinds een recente update ging de API waar mogelijk ineens onbedoeld proberen te communiceren via HTTP/2. Dit werd echter nog niet goed ondersteund door de rest van onze software. Daarom wordt nu geforceerd dat we altijd HTTP/1.1 gebruiken.

Release 56.1.3.1

Release Date: 2024-02-16
API Version: 1.0.0
Database Version: 56.0.0
Q-line POS Version: 56.2.2 Download Q-line POS 56.2.2 · Download MSI

Translation pending

Probleem opgelost in placeTableOrder als je wel numberOfGuests meegeeft, maar geen lineList.

Release 56.1.3

Release Date: 2024-02-14
API Version: 1.0.0
Database Version: 56.0.0
Q-line POS Version: 56.2.2 Download Q-line POS 56.2.2 · Download MSI

Translation pending

Gefixed dat de wijziging voor het alternatieve btwcode veld ook wordt opgeslagen in de database

Release 56.1.2

Release Date: 2024-01-26
API Version: 1.0.0
Database Version: 56.0.0
Q-line POS Version: 56.2.2 Download Q-line POS 56.2.2 · Download MSI

Translation pending

Opgelost dat o.a. getOrders, getInvoices en getPackingSlips de volgende foutmelding teruggaven:

Kolom niet gevonden: afl_adres_bedrijfsnaam

Release 56.1.0

Release Date: 2024-01-09
API Version: 1.0.0
Database Version: 56.0.0
Q-line POS Version: 56.2.2 Download Q-line POS 56.2.2 · Download MSI

!
Translation pending

De placeTableOrder call geeft een foutmelding in de handheld als de instelling Aantal gasten verplicht aan staat

+
Translation pending

Ondersteuning voor voedingswaarden toegevoegd in de API.

getNutrientTypes: geeft de voedingswaarde types terug
updateArticleNutrients: update de voedingswaarden voor een bepaald artikel

Daarnaast is er een nieuw veld voor getOverview, nutrients. Dit geeft in een JSON-structuur de ingestelde voedingswaarden voor een artikel terug.

»
Translation pending

API-calls getPrintLayouts en getRenderedPrintLayout zijn nu zichtbaar in de ?wsdl en ?docs.

Deze calls kunnen gebruikt worden om via de API een print van een layout van het nieuwe printlayoutsysteem te maken.

Translation pending

Wanneer je via de saveArticleBranchDeviations wijzigingen inschoot werd de artikel syncmarker niet geüpdatet.

Translation pending

Crash opgelost die kon voorkomen als je moveTableOrder gebruikte terwijl de instelling "automatisch korting toepassen" uitgeschakeld was.

Translation pending

Opgelost dat o.a. getOrders, getInvoices en getPackingSlips de volgende foutmelding teruggaven:

Kolom niet gevonden: afl_adres_bedrijfsnaam
Translation pending

Verhelpt probleem waardoor het aanmaken en wijzigen van artikel-, medewerker- of relatiekaarten kan blijven hangen.

Probleem kan optreden bij oa letters met accenten.

Release 55.1.4

Release Date: 2024-02-16
API Version: 1.0.0
Database Version: 55.0.0
Q-line POS Version: 55.1.3 Download Q-line POS 55.1.3 · Download MSI

Translation pending

Probleem verholpen met de webhooks (HTTP_PARSING_ERROR).

Sinds een recente update ging de API waar mogelijk ineens onbedoeld proberen te communiceren via HTTP/2. Dit werd echter nog niet goed ondersteund door de rest van onze software. Daarom wordt nu geforceerd dat we altijd HTTP/1.1 gebruiken.

Release 55.1.2

Release Date: 2024-02-14
API Version: 1.0.0
Database Version: 55.0.0
Q-line POS Version: 55.1.3 Download Q-line POS 55.1.3 · Download MSI

Translation pending

Eerdere fix uit 55.0.7 miste nog op 55.1.x

Opgelost dat o.a. getOrders, getInvoices en getPackingSlips de volgende foutmelding teruggaven:

Kolom niet gevonden: afl_adres_bedrijfsnaam

Release 55.1.1

Release Date: 2024-01-26
API Version: 1.0.0
Database Version: 55.0.0
Q-line POS Version: 55.1.3 Download Q-line POS 55.1.3 · Download MSI

+
Translation pending

De functie getPaymentMethodsV2 retourneert nu optioneel ook de bpeConfiguration. Stel hiervoor in de request de parameter includeBpeConfiguration in.

Ook is het nu mogelijk om in de request te filteren op paymentMethodTypes.

Translation pending

API call getArticlesInLayout retourneert nu weer alleen daadwerkelijke bereidingswijzegroepen, en niet bijverkoop of vervangend artikelen.

Release 55.0.7

Release Date: 2024-01-04
API Version: 1.0.0
Database Version: 55.0.0
Q-line POS Version: 55.1.3 Download Q-line POS 55.1.3 · Download MSI

Translation pending

Opgelost dat o.a. getOrders, getInvoices en getPackingSlips de volgende foutmelding teruggaven:

Kolom niet gevonden: afl_adres_bedrijfsnaam

Release 55.0.6

Release Date: 2023-12-11
API Version: 1.0.0
Database Version: 55.0.0
Q-line POS Version: 55.1.3 Download Q-line POS 55.1.3 · Download MSI

»
Translation pending

Performance verbeteringen in alle ordergerelateerde calls, zoals placeTableOrder.

Translation pending

Subtiele bug opgelost waardoor in uitzonderlijke gevallen verkeerde BTW-tarieven konden worden berekend.

Translation pending

De waarde voor de eigenschap vatCodeAlternative die je kon meegeven aan createProduct en updateProduct werd niet overgenomen.

Translation pending

Fix aan de API call getNutritionalCharacteristics en getPreparationMethodGroups wanneer je deze op basis van het hoogste syncmarker + 1 opvroeg kon je één resultaat missen.

Release 54.1.3

Release Date: 2023-12-08
API Version: 1.0.0
Database Version: 54.0.0
Q-line POS Version: 54.1.0 Download Q-line POS 54.1.0 · Download MSI

Translation pending

Bugfix voor foutmelding database error on server met de getOrders call.

Translation pending

Bugfix aan de placeTableOrder call, wanneer je alleen een relatie opgeeft wordt deze nu wel aan de tafel gekoppeld.

Release 54.0.1

Release Date: 2023-10-30
API Version: 1.0.0
Database Version: 54.0.0
Q-line POS Version: 54.1.0 Download Q-line POS 54.1.0 · Download MSI

»
Translation pending

getOrderHistory stuurt nu ook de aanbetalingen op.

Release 53.1.0

Release Date: 2023-10-03
API Version: 1.0.0
Database Version: 53.0.0
Q-line POS Version: 53.0.4 Download Q-line POS 53.0.4 · Download MSI

+
Translation pending

Uitbreiding van de Api call GetOrderHistory: Bij orderregels is er extra informatie toegevoegd voor samengestelde artikelen en artikelen met bereidingswijze(n): id van de hoofd_regel en subregel aantal en type)

+
Translation pending

Uitbreiding van de API call GetOrderHistory: element 'orderPaymentList' toegevoegd welke de lijst van de betalingen (inclusief teruggave en afrondingen) op de order bevat.

+
Translation pending

Uitbreiding van de Api call GetOrderHistory: element 'discountDescription' toegevoegd met de (gewijzigde) kortingsomschrijving ( sales en acties omschrijving)

»
Translation pending

getOrderHistory call geeft nu de hele order terug(meerdere dagen) als het datum of syncmarker filter de order selecteert.

»
Translation pending

Voor de api calls getPackingSlips, getInvoice en getInvoices hebben een nieuwe reponse parameter costCenter erbij gekregen.

Deze bevat de waarde die in POS doormiddel van de vraag om kostenplaats toegevoegd is aan de pakbon van de factuur.

Translation pending

Opgelost dat getProducts alleen actieve artikelen teruggeeft als onlyWebshop op true staat, ondanks dat onlyActive op false staat.

Release 53.0.2

Release Date: 2023-10-02
API Version: 1.0.0
Database Version: 53.0.0
Q-line POS Version: 53.0.4 Download Q-line POS 53.0.4 · Download MSI

»
Translation pending

Een geannuleerde externe webhookbetaling wordt nu niet meer apart aan de gekoppelde webhook endpoint gemeld, aangezien de externe endpoint in principe degene is die de annulering heeft geïnitieerd. Dit brengt het gedrag van de API ook in lijn met dat van de Q-line.

Release 53.0.1

Release Date: 2023-09-25
API Version: 1.0.0
Database Version: 53.0.0
Q-line POS Version: 53.0.4 Download Q-line POS 53.0.4 · Download MSI

+
Translation pending

getPurchaseOrdersV2 geeft nu ook deliveredQuantity terug wanneer een inkoopopdracht door middel van purchaseOrderNumber of extPurchaseOrderId opgevraagd wordt

»
Translation pending

Via de setRelationPresence kan een tafel met alleen een relatie erop, nu ook naar een tafel met bestelling zonder relatie erop verplaatst worden.

»
Translation pending

De getInvoices, getReceipts en getOrders geven nu ook het tijdstip van de betaling terug in de paymentList.

Translation pending

Fix voor savePurchaseOrderV2, je kon de regels niet meer wijzigen nadat de opdracht de state PURCHASE-ORDER-STATE-SUPPLIER-RECEIVED heeft bereikt.

Release 52.1.1

Release Date: 2023-09-28
API Version: 1.0.0
Database Version: 52.0.0
Q-line POS Version: 52.1.3 Download Q-line POS 52.1.3 · Download MSI

Translation pending

Fix uit V53 toegepast op V52

 • Fix voor savePurchaseOrderV2, je kon de regels niet meer wijzigen nadat de opdracht de state PURCHASE-ORDER-STATE-SUPPLIER-RECEIVED heeft bereikt.

Release 52.1.0

Release Date: 2023-09-11
API Version: 1.0.0
Database Version: 52.0.0
Q-line POS Version: 52.1.3 Download Q-line POS 52.1.3 · Download MSI

Translation pending

AddressType verwijderd uit de api definitie. Deze was niet in gebruik, maar gaf wel problemen voor code generatie tools op basis van de wsdl

Translation pending

placeTableOrder en diverse andere routines slaan nu de meegegeven webhookSessionId op bij de order.

Release 52.0.6

Release Date: 2023-08-07
API Version: 1.0.0
Database Version: 52.0.0
Q-line POS Version: 52.1.3 Download Q-line POS 52.1.3 · Download MSI

+
Translation pending

De functie placeTableOrder heeft nu ook de mogelijkheid om activityId mee te geven. Als je dit niet doet, wordt gekeken naar de huidige activiteit van de meegegeven werkplek. Zolang je niet zelf expliciet een priceIncl meegeeft, zullen de prijzen behorende bij de activiteit overgenomen worden.

+
Translation pending

De functie determinePricing maakt nu ook daadwerkelijk gebruik van een evt. meegegeven activityId. Als je deze niet meegeeft, wordt gekeken naar de huidige activiteit van de werkplek.

+
Translation pending

Standaard houdt getButtonLayoutForBranch nu ook rekening met de ingestelde snelknoppen van de huidige activiteit van de gevraagde werkplek. Dit gedrag kan overschreven worden door gebruik van de eigenschap ignoreCurrentActivity.

+
Translation pending

De functie getArticlesInLayout retourneert bereidingswijzegroepen voortaan alleen nog maar als het vinkje "POS groep" aan staat.

+
Translation pending

De functie placeTableOrder ondersteunt nu ook het doorgeven van lineType.

+
Translation pending

De tafellijst die je kunt opvragen via alle relevante versies van getTableList retourneert nu geen subtafels meer als de kassa in de Q-line die ook niet zou tonen.

+
Translation pending

Toegevoegd:

 • PreparationMethodSimple.specialPrice, PreparationMethodSimple.turnoverGroup.
 • ComponentArticleSimple.turnoverGroup.
 • ArticleSimple.turnoverGroup.

Ter ondersteuning van de nieuwe filiaal specifieke waarden en van wegwerpartikelen.

+
Translation pending

API Service, getOrderHistory: de tafel- en subnummer gegevens van tafels 'gesplitst naar' en 'gesplitst van' ontbraken in de response van getorderHistory, deze zijn nu (weer) toegevoegd. Het order-id en de versie werden al wel doorgegeven.

+
Translation pending

API: getorderhistory: Er is een nieuw veld 'TableOrderNumber' toegevoegd om in de response de bestelnummers van tafelorders te kunnen rapporteren.

+
Translation pending

Fix MplusQAPIService: Kortingsinformatie aangevuld in getOrderHistory zodat nu ook de gewijzigde kortingswaardes (percentage, bedrag, etc) worden gerapporteerd.

+
Translation pending

Nieuwe api calls getArticleBranchDeviations en saveArticleBranchDeviations toegevoegd deze kunnen worden gebruikt voor het opvragen en bijwerken van de filiaal specifieke waarden van een artikel.

»
Translation pending

De API calls getOverview en getArticlesInLayout geven nu de filiaal specifieke omschrijving, brutoprijs, verkoopprijs en speciale prijs terug, mits er een filiaal is meegegeven met de call.

Translation pending

Als je webhook korting doorgeeft aan oa placeTableOrder zullen de automatische kortingen nu niet meer deze korting resetten.

Translation pending

Lost probleem op waardoor je met de placeTableOrder call op een slave api geen tafel kon afrekenen als er regels met BPE opstonden.

Translation pending

Lost probleem op dat placeTableOrder op slave een error geeft als er met BPE gewerkt wordt en hij de BPE budgetten niet kan uploaden naar de master omdat de configuratie van de master niet bekend is (master offline handelde hij wel al goed af).

Translation pending

placeTableOrder verwerkt nu ook weer numberOfGuests en tableDescription als er geen lines meegegeven worden. Note voor numberOfGuests moet er wel een niet leeg order zijn.

Translation pending

Als je géén relationNumber meegeeft aan placeTableOrder, dan blijft de geselecteerde relatie van de order ongewijzigd. Als je de relatie wilt wissen, moet je relationNumber=0 meegeven.

Translation pending

Als je een tafel afrekent waardoor er geen openstaande tijdelijke subtafels meer overblijven, worden nu alle tijdelijke subtafels weer opgeruimd.

Translation pending

Er wordt nu naar standaard error output gelogd als er geen logging configuratie is.

Wanneer je winsw gebruikt zal de log dan in winsw.err.log komen.

Translation pending

placeTableOrder zal nu ook zorgen dat een evt. geclaimde tafel weer vrijgegeven wordt.

Translation pending

Lost probleem op dat wanneer de API een webhook verstuurd er een nul character in de versionNumber veld van de Sender zit.

Note CloudEFT heeft hier last van.

Release 51.4.2

Release Date: 2023-07-05
API Version: 1.0.0
Database Version: 51.0.0
Q-line POS Version: 51.3.0 Download Q-line POS 51.3.0 · Download MSI

Translation pending

Het onderdrukken van wegwerpverpakkingen in de placeTableOrder en determinePricing call werkte nog niet goed.

 • Hij laat nu niet meer ten onrechte andere componenten weg.
 • Het onderdrukken werkt nu ook voor de componenten van een bereidingswijze.

Release 51.4.1

Release Date: 2023-07-04
API Version: 1.0.0
Database Version: 51.0.0
Q-line POS Version: 51.3.0 Download Q-line POS 51.3.0 · Download MSI

»
Translation pending

createProduct slaat nu eventuele besteleenheid en artnr_lev altijd op bij de standaard uitvoering.

Translation pending

Lost probleem op waardoor verifyEmployeePassword en verifyCredentials konden crashen.

Release 51.1.0

Release Date: 2023-06-23
API Version: 1.0.0
Database Version: 51.0.0
Q-line POS Version: 51.3.0 Download Q-line POS 51.3.0 · Download MSI

+
Translation pending

Introductie nieuwe API call getOrderHistory

Met deze call kan de historie van de wijzigingen op (tafel) orders bij de API worden opgevraagd. Dit kan zowel voor een filiaal en periode (en tafelnummer) als ook voor specifieke orderIds worden opgevraagd. Tevens wordt informatie verschaft over het verplaatsen en splitsen van tafels.

»
 • Api heeft nu settingscache die elke minuut update, dit scheelt hoop losse queries terwijl hij toch nog redelijk vlot wijzigingen oppakt.
 • De authenticatie token cache van de webhooks werkt nu ook goed in de api
 • placeTableOrder maakt geen nieuwe versie van de order meer aan als je alleen een betaling stuurt.
Translation pending

Fix moveTableOrderV3 crash bij volledige verplaatsing als het een filiaal met GKS betreft.

Translation pending

getTableOrderV2 retourneerd nu weer de regels verdicht.

LETOP dit verhelpt probleem met de android handheld dat deze de inhoud van de tafel onverdicht laat zien!

Translation pending

Fix moveTableOrderV3 geen gekke afrondingen van de verkoopprijs meer.

Release 51.0.0

Release Date: 2023-06-12
API Version: 1.0.0
Database Version: 51.0.0
Q-line POS Version: 51.3.0 Download Q-line POS 51.3.0 · Download MSI

+
Translation pending

Fix voor API call getorderchanges Het veld pointsAmountExclOld bevat nu de correcte waarde (de het exclusief in plaats van het inclusief bedrag)

+
Translation pending

Diverse verbeteringen aan savePurchaseOrderV2

 • Zolang niet (deels) geleverd kunnen de regels nu volledig gewijzigd worden. Wanneer deelsgeleverd mag er slechts beperkt gewijzigd worden en moeten de bestaande regels in de correcte volgorde in de request aanwezig zijn.
 • Diverse velden zijn nu alleen verplicht voor nieuwe opdrachten niet bij het wijzigen in welk geval de huidige waarde behouden blijft.
 • Status wijzigingen naar (deels)geannuleerd worden nu ook ondersteunt.
 • Annuleringen kunnen ook ongedaan gemaakt worden door de status terug te zetten op openstaand/deelsgeleverd.
+
Translation pending

saveCredentials met deze call kan het wachtwoord van een relatie of medewerker gewijzigd worden.

Deze call moet expliciet geautoriseerd worden voor clients die hem nodig hebben.

+
Translation pending

Nieuwe API call passwordReset met deze call kan een key gemaakt worden die naar de gebruiker gemailed kan worden welke dan vervolgens gebruikt kan worden icm saveCredentials. LETOP ivm beveiliging is deze call niet beschikbaar voor elke api gebruiker.

+
Translation pending

Forceer dat als een relatie op een tafel staat waarop niet geboekt wordt de boeking verhuist wordt naar een andere tafel.

+
Translation pending

placeTableOrder, createOrder en dergelijke verwerken nu webhookExternalDiscount

+
Translation pending

getOrder, getTableOrderV3 ed geven nu ook bpeAccordationEmployeeNumber terug.

»
Translation pending

Wanneer zowel de purchaseOrderNumber als de extPurchaseOrderId meegegeven wordt in savePurchaseOrderV2, zal er nu een controle plaats vinden of deze twee bij elkaar horen zo ja, dan kan de call uitgevoerd worden, horen ze niet bij elkaar krijg je een foutmelding terug.

»
Translation pending

Het is nu mogelijk om op basis API user ident het oude gedrag te forceren dat bij het maken van orders de componenten van bereidingswijzen niet werden toegepast.

Translation pending

Fix voor API call getorderchanges. Het veld pointsAmountExclOld bevat nu de correcte waarde (de het exclusief in plaats van het inclusief bedrag)

Translation pending

Bugfix in savepurchaseOrderV2 wanneer de leverdatum niet werd meegegeven zou die gelijk moeten zijn aan de opdracht datum.

Translation pending

Verhelp crash in placeTableOrder wanneer deze aangeroepen wordt op een slave database en een regel met BPE bevatte.

Translation pending

Verhelpt probleem met moveTableOrderV3 dat weglaten van de regellijst of aantallen resulteerde in de melding

It is not possible to move an order consisting of only text lines

Release 50.0.2

Release Date: 2023-05-12
API Version: 1.0.0
Database Version: 50.0.0
Q-line POS Version: 50.0.4 Download Q-line POS 50.0.4 · Download MSI

+
Translation pending

sendWebhook (scancode, addsessionline, updatesessionline, removesessionline): De relatie element velden wordt nu gevuld met de bijbehorende gegevens uit de database. In eerdere versies bleven deze velden, behalve het relatienummer, leeg.

Aangevulde relatiegegevens: extRelationId, name, address, zipcode, city, country, deliveryAddress, deliveryZipcode, deliveryCity, deliveryCountry, telephone, mobile, email, cardNumber, bankAccountNumber, vatNumber, commerceNumber

+
Translation pending

determinePricing en diverse functies voor het maken van orders passen nu ook componenten van samengestelde bereidingswijzen toe.

determinePricing heeft er ook een subLineType bij gekregen om goed onderscheid te kunnen maken tussen bereidingswijzen en componenten.

Translation pending

Voorkom crash in printReceiptV2 als er geen data is voor de opgegeven werkplek.

Translation pending

updateRelation, createRelation en findRelation gingen bij de verwerking van de relationArticleDiscountList niet goed om met relationNumbers buiten 32-bits integer bereik.

Release 50.0.1

Release Date: 2023-05-08
API Version: 1.0.0
Database Version: 50.0.0
Q-line POS Version: 50.0.4 Download Q-line POS 50.0.4 · Download MSI

Translation pending

Webhooks worden nu weer goed geactiveerd.

Probleem was geintroduceerd in versie 50.0.0

Translation pending

Verhelpt "Access Violation" wanneer geen relationNumber wordt meegegeven in createGiftcard.

Release 49.1.2

Release Date: 2023-04-26
API Version: 1.0.0
Database Version: 49.0.0
Q-line POS Version: 49.1.1 Download Q-line POS 49.1.1 · Download MSI

Translation pending

Lost probleem op voor Android App met deels via splitsing afrekenen van een tafel via de payTableOrderV2 call.

Release 49.1.1

Release Date: 2023-04-19
API Version: 1.0.0
Database Version: 49.0.0
Q-line POS Version: 49.1.1 Download Q-line POS 49.1.1 · Download MSI

!
Translation pending

payTableOrderV2 kan geen splitsing meer betalen hier heeft oa de Android App last van.

Translation pending

Lost probleem op dat printReceipt en printTableReceiptV2 melding geven over missende idempotency key.

Translation pending

getOverview retourneerd nu de bereidingswijze_groep nummers in de juiste volgorde.

Release 49.0.0

Release Date: 2023-03-23
API Version: 1.0.0
Database Version: 49.0.0
Q-line POS Version: 49.1.1 Download Q-line POS 49.1.1 · Download MSI

!
Translation pending

printReceipt en printTableReceiptV2 melden ten onrechte dat idempotency key mist terwijl ze die helemaal niet verwachten.

Dit veroorzaakt oa een probleem met tussenbon printen op de Android App.

+
Translation pending

De calls savePurchaseOrderV2 en savePurchaseDeliveryV2 hebben nu ondersteuning voor toevoegen van regels via supplierArticleNumber of barcode, naast articleNumber of pluNumber. Het is dan niet nodig om articleVariantId mee tegeven, die wordt automatisch geselecteerd op basis van supplierArticleNumber of barcode.

Ook is het mogelijk om de aantallen door te via quantityOfPackagesOrdered of quantityOfPackagesDelivered, intern wordt dit automatisch omgerekend naar de basisaantallen voor de desbetreffende uitvoering.

+
Translation pending

Nieuwe API call printTableReceiptV3, met de volgende verbeteringen tov. printTableReceiptV2:

 • Geen geregistreerde terminal meer nodig.
 • Idempotent, dus veilig om (per ongeluk) vaker aan te roepen.
+
Translation pending

Nieuwe API call printReceiptV2, met de volgende verbeteringen tov. printReceipt:

 • Geen geregistreerde terminal meer nodig.
 • Idempotent, dus veilig om (per ongeluk) vaker aan te roepen.
 • Mogelijkheid om voor een bepaalde tafel de laatste kassabon af te drukken.
 • Mogelijkheid om een specifieke kassabon af te drukken.
+
Translation pending

De tafellijst api calls kunnen nu een extra state teruggeven TABLE-STATUS-RECENTLY-PAID deze wordt gebruikt om aan te geven dat de tafel recentelijk betaald is.

Release 48.2.3

Release Date: 2023-04-19
API Version: 1.0.0
Database Version: 48.0.0
Q-line POS Version: 48.2.2 Download Q-line POS 48.2.2 · Download MSI

Translation pending

getOverview retourneerd nu de bereidingswijze_groep nummers in de juiste volgorde.

Release 48.2.1

Release Date: 2023-03-13
API Version: 1.0.0
Database Version: 48.0.0
Q-line POS Version: 48.2.2 Download Q-line POS 48.2.2 · Download MSI

+
Translation pending

Nieuwe API call getGksInformation waarmee je voor een bepaalde werkplek het GKS productienummer kan opvragen.

Translation pending

setStock heeft nu verbeterde validatie waardoor hij niet meer OK geeft bij ontbrekende input maar duidelijk meld wat er mis is.

Translation pending

Verhelp probleem dat getOverview crasht als hij BTW tarief voor een artikel niet kan vinden.

Translation pending

Verhelpt probleem dat getOverviewFields een numericPrecision van 14 retourneerde voor velden met het type DATA-TYPE-STRING

Translation pending

De functie createRelation in combinatie met condenseCombinedInvoice werkt nu goed.

Translation pending

Probleem opgelost waardoor handmatige prijsaanpassingen weer ongedaan gemaakt werden als je een verkooporder of bestelling wijzigde.

Release 48.1.3

Release Date: 2023-02-22
API Version: 1.0.0
Database Version: 48.0.0
Q-line POS Version: 48.2.2 Download Q-line POS 48.2.2 · Download MSI

+
Translation pending

Nieuwe functie performBpeBudgetChecks

Hiermee kan in een enkele aanroep voor een enkele medewerker meerdere BPE limiet checks gedaan worden. Hij retourneert per BPE:

 • of deze onder limiet is of dat er gewaarschuwd of geblokkeerd moet worden
 • hoeveel over of onder de limiet deze is
 • wat de limiet is, als er een limiet is
»
Translation pending

Bij reconnect pogingen na het verliezen van een werkende database verbinding, worden deze pogingen niet gelogd. Dit voorkomt dat de logs vol geschreven worden met de zelfde meldingen. Er wordt wel gelogd op welk moment de verbinding verloren is en wanneer deze weer terug is.

Translation pending

Wanner getPreparationMethodGroups met een syncMarker werd aangeroepen miste voor sommige groepen de elementen.

Release 48.0.0

Release Date: 2023-02-12
API Version: 1.0.0
Database Version: 48.0.0
Q-line POS Version: 48.2.2 Download Q-line POS 48.2.2 · Download MSI

+
Translation pending

Bestellingen die geannuleerd worden via de API (via cancelOrder of cancelTableOrder) worden nu ook geregistreerd in het annuleringslogboek.

+
Translation pending

Het is nu mogelijk om een externalPaymentId mee te geven aan een Payment. Als het desbetreffende ID daadwerkelijk overeenkomt met een bestaande ExternalPayment, wordt de betaling gekoppeld aan deze ExternalPayment.

+
Translation pending

Het is nu mogelijk om via de browser property van een Webhook request (zoals startExternalPaymentV2) door te geven welke browser gebruikt wordt om de webhooks te triggeren.

Een webhook endpoint kan op basis hiervan zijn antwoorden aanpassen.

https://developers.mpluskassa.nl/webhooks/json-definitions/#sender

+
Translation pending

Nieuwe api call getScheduledMealPlans kan gebruikt worden om de ingeplande menuplanning van een bepaald filiaal in de meegegeven periode op te vragen.

+
Translation pending

Nieuwe api call getMealplanMomentsConfiguration deze call kan gebruikt worden om de configuratie van de maaltijd labels op te vragen.

+
Translation pending

Waar mogelijk wordt deliveryAddress en invoiceAddress nu ook gevuld met de desbetreffende gegevens van de gekoppelde relatiekaart.

+
Translation pending

Nieuwe API-functie saveGiftcards waarmee je de reference (Referentie) van een cadeaukaart kunt bijwerken.

+
Translation pending

De functies getGiftcards en getGiftcard retourneren nu ook de reference (Referentie) van de cadeaukaart.

»
Translation pending

getTableListV3 geeft nu ook de relatie terug wanneer deze aan een tafel gekoppeld is zonder dat er nog artikelen op geboekt zijn.

»
Translation pending

De getCurrentSyncMarkers en getCurrentSyncMarkersV2 geven nu ook de preparationMethodGroupSyncMarker, articleNutritionalCharacteristicsSyncMarker en relationNutritionalCharacteristicsSyncMarker terug.

»
Translation pending

De api call getCardCategories geeft nu ook door of de ingestelde categorie een vip categorie is (isVipGroup).

»
Translation pending

De api call getOverviewFields bevat nu 2 extra velden in de response containsPersonalData en showInInfoPopup

»
Translation pending

De functie createOrder(V2) retourneert nu ook het orderId van een evt. reeds bestaande extOrderId. Die hoef je dan dus niet zelf apart op te zoeken met findOrder.

Translation pending

De functie getPackingSlips retourneert nu altijd alleen echte pakbonnen, en geen uitgiftes meer. Voorheen was het mogelijk om ook uitgiftes op te vragen als je niet filterde op syncMarker.

Translation pending

De verschillendegetOrders, getReceipts, getInvoices calls (die meerdere orders/kassabonnen/facturen inlezen) gaven andere totalen in de bereidingswijzen terug dan de calls die enkele tegelijk inlezen.

Het gedrag van de "meervoudige" calls is nu gelijkgetrokken aan het gedrag van de "enkelvoudige" calls.

Omdat sommige koppelingen mogelijk wel uitgingen van de foute resultaten, kun je via een speciale header (MPLUS-RETURN-COMBINED-PREPARATION-LIST) het oude gedrag weer activeren.

Translation pending

Foutmelding verholpen die kon voorkomen bij het queuen van een verkoop order voor een slave kassa.

Translation pending

Als je via savePurchaseOrder(V2) of savePurchaseDelivery(V2) een bestaande inkoopopdracht of levering bijwerkt, dan blijven de niet-meegegeven eigenschappen, zoals besteleenheid of gekozen uitvoering, nu bewaard.

Translation pending

getButtonLayoutGroupDetails retourneert nu correcte posities voor subgroepen met meerdere "rijen" die aan de rechterkant staan.

Dit verhelpt ook problemen met het opslaan van snelknoppen in online omdat saveButtonLayoutGroupDetails deze foute data niet accepteerd.

Voorheen werden de coördinaten uitgerekend alsof de subknoppen boven de layout stonden. Deze aanpassing heeft een minimale kans dat de subgroepen op de Android handheld nu iets anders staan. Dit zal alleen gebeuren als ze meerdere subgroep rijen hebben, deze rechts staan en het aantal artikelknop rijen niet gelijk is aan het aantal artikelknop kolommen.

Translation pending

Strictere validatie van row en column in saveButtonLayoutGroupDetails zodat het duidelijk gemeld kan worden aan de aanroeper wanneer deze verkeerde coordinaten meegeeft.

LETOP: de row en column van hoofd en subgroepen zijn altijd alsof deze bovenaan staan.

Release 47.1.3

Release Date: 2023-04-18
API Version: 1.0.0
Database Version: 47.0.0
Q-line POS Version: 47.1.1 Download Q-line POS 47.1.1 · Download MSI

Translation pending

getOverview retourneerd nu de bereidingswijze_groep nummers in de juiste volgorde.

Release 47.1.2

Release Date: 2023-01-24
API Version: 1.0.0
Database Version: 47.0.0
Q-line POS Version: 47.1.1 Download Q-line POS 47.1.1 · Download MSI

Translation pending

payTableOrder mislukte als het om een splitsing ging, de Android bestel app had hier last van.

Release 47.1.0

Release Date: 2022-12-28
API Version: 1.0.0
Database Version: 47.0.0
Q-line POS Version: 47.1.1 Download Q-line POS 47.1.1 · Download MSI

+
Translation pending

Twee nieuwe properties IsPosGroup en IsOnlineGroup toegevoegd aan de api calls getPreparationMethodGroups en savePreparationMethodGroup

+
Translation pending

Probleem opgelost in createOrderV2 waardoor applySalesAndActions altijd FALSE werd als je hem niet meegaf, in plaats van dat hij naar de instelling keek.

+
Translation pending

getActiveEmployeeList call retourneert nu alleen nog medewerkers die de "Toegang tot android handheld" autorisatie hebben.

Translation pending

Als je op de plek van een decimal string een verkeerd geformatteerde waarde meegeeft, dan krijg je dat nu netjes terug gemeld in de response. Voorheen kreeg je dan gewoon geen reactie meer.

Translation pending

Als je getOrders aanroept met een syncMarker, dan wordt deze nu altijd gebruikt. Ook als de waarde 0 is. Dit voorkomt dat een eerste sync die je (per ongeluk) met 0 ipv. 1 aanroept, gelijk een resultaat van álle orders probeert te retourneren.

Translation pending

Vrije voorraad is nu altijd gebaseerd op dezelfde formule, namelijk aantal minus verkooporder minus interfiliale opdracht. Dit zorgt voor correcte vrije voorraad bij de getStock functie.

Translation pending

In een aantal plaatsen werd alleen een eventuele originele prijs inclusief BTW overgenomen maar werd het genegeerd als de exclusieve was opgegeven.

Translation pending

Wanneer een medewerker geen gekoppelde autorisatie groepen heeft gaf de GetEmployeeAuthorizationGroups call een lijst van alle filialen terug, nu geeft die dan niks terug.

Translation pending

Als je savePurchaseDeliveryV2 aanroept met een fromPurchaseOrder, dan heb je nu niet meer het probleem dat "In order" onterecht blijft ophogen.

Translation pending

Sommige calls gaven geen foutmeldingen terug als je invoer niet klopte, in plaats daarvan bleef de call hangen.

Voorbeeld hiervan was bijv. savePurchaseDeliveryV2 die geen foutmeldingen gaf als je bijv. een onbekend relationNumber opgaf.

Release 47.0.4

Release Date: 2022-12-16
API Version: 1.0.0
Database Version: 47.0.0
Q-line POS Version: 47.1.1 Download Q-line POS 47.1.1 · Download MSI

Translation pending

Bug fix voor de melding database error on server bij de volgende API calls getCurrentTableOrders, getInvoices, getPackingSlips.

Release 47.0.3

Release Date: 2022-12-15
API Version: 1.0.0
Database Version: 47.0.0
Q-line POS Version: 47.1.1 Download Q-line POS 47.1.1 · Download MSI

Translation pending

De getOverview gaf een foutmelding wanneer alleen de brutoprijs of alleen de verkoopprijs werd opgevraagd.

Release 47.0.2

Release Date: 2022-12-14
API Version: 1.0.0
Database Version: 47.0.0
Q-line POS Version: 47.1.1 Download Q-line POS 47.1.1 · Download MSI

+
Translation pending

Twee nieuwe API calls setRelationPresence en getRelationPresence Met de setRelationPresence call kun je een relatie aanmelden bij een filiaal en optioneel meegeven op welke tafel deze zit. Met de getRelationsPresence kun je de laatst bekende status van de relatie opvragen.

+
Translation pending

getOverview heeft nu een extra veld bereidingswijze_groepen die de nummers van de gekoppelde bereidingswijzen als json array retourneerd.

Dit nieuwe veld en multi selectie velden retourneren nu als ze leeg zijn een lege json array ipv een json null waarde.

»
Translation pending

Extra veld quantityOfPackagesOrdered toegevoegd aan de getPurchaseOrder en getPurchaseOrderV2 api calls

»
Translation pending

De api calls die een ns__Address object teruggeven kunnen nu ook een extra veld label bevatten

»
Translation pending

getPreparationMethodGroups kan nu aangeroepen worden met een syncMarker in de request. Hij zal op volgorde van syncMarker de groepen vanaf de opgegeven syncMarker retourneren en niet meer groupen dan limit.

Zonder syncMarker retourneerd hij alle niet verwijderde groepen. Met syncMarker worden ook verwijderde groepen geretourneerd te herkennen aan deletedOn. De call geeft nu ook buttonColour terug met de kleuren die ingesteld zijn in de qline.

savePreparationMethodGroup kan nu ook kleuren opslaan. Als buttonColour of translation niet meegegeven worden dan blijft bij bestaande items die inhoud ongewijzigd en nieuwe items krijgen standaard grijze kleur.

Translation pending

Het meegeven van een onbekend medewerkernummer in de Mplus-Employee header zorgt niet meer voor een foutmelding in de API.

Translation pending

De functie sendMessage geeft geen foutmelding meer als je een onbekend werkpleknummer (terminalNumber) opgeeft.

Translation pending

Fixes voor gevallen waar de sync_marker van de artikelen niet altijd ge-update werden.

 • multi selectie velden zoals de categorieën (ook bij medewerkers en relaties)
 • gekoppelde afbeeldingen (ook bij medewerkers en relaties)
 • uitvoeringen
 • gekoppelde bereidingswijze groepen

Over het algemeen ging het wel goed als je deze dingen aanpaste via bewerken van een artikelkaart maar niet via andere routes.

Translation pending

getArticleGroup en getArticleGroupChanges geven nu ook informatie over verwijderde groepen.

Bij getArticleGroup is het hiervoor wel nodig om een syncMarker mee te geven. Bevat tevens diverse performance verbeteringen.

Translation pending

Een tegelijkertijd uitgevoerde placeTableOrder op dezelfde tafel zal nu niet meer veroorzaken dat de laatste binnenkomende bestelling de eerdere weer laat verdwijnen.

Release 46.1.1

Release Date: 2022-12-20
API Version: 1.0.0
Database Version: 46.0.0
Q-line POS Version: 46.1.1 Download Q-line POS 46.1.1 · Download MSI

Translation pending

Tweede bestelling voor een keukenbon zal de bestelling niet meer naar de prullenbak sturen.

Release 46.1.0

Release Date: 2022-11-09
API Version: 1.0.0
Database Version: 46.0.0
Q-line POS Version: 46.1.1 Download Q-line POS 46.1.1 · Download MSI

+
Translation pending

getNutritionalCharacteristics kan nu ook op basis van syncMarker werken.

Per kaart wordt altijd de complete lijst geretourneerd als kenmerken weggehaald worden komt de kaart dus terug met alle overgebleven kenmerken.

+
Translation pending

GKS ondertekening toegevoegd aan deliverOrder(V2) en saveInvoice.

+
Translation pending

Verbeteringen aan saveButtonLayoutGroupDetails

 • Als de subgroepen rechts stonden werden de knoppen verkeerd opgeslagen of crashte de API.
 • Het is nu ook mogelijk de standaard hoofd- en subgroep op te slaan.
+
Translation pending

Verhelpt probleem waardoor api kon crashen bij onvoldoende geheugen beschikbaar.

»
Translation pending

getVatGroupList uitbreiding en documentatie.

Gedocumenteerd dat hij de huidige tarieven voor alle filialen retourneerd en dat hij nooit de bedrag velden zal vullen.

De landcode van het filiaal toegevoegd en het accountNumber wordt nu gevuld.

Translation pending

Problemen met het splitsen van tafels.

Betreft zowel de " relation number does not exist" melding als de onterechte melding "U kunt alleen maar splitsen van een tafel naar een andere tafel".

Translation pending

saveOrder probleem opgelost dat ervoor zorgde dat een meegegeven prijs niet toegepast werd.

Release 46.0.1

Release Date: 2022-10-27
API Version: 1.0.0
Database Version: 46.0.0
Q-line POS Version: 46.1.1 Download Q-line POS 46.1.1 · Download MSI

»
Translation pending

De api call 'saveButtonLayoutGroupDetails' geeft nu de nieuwe of aangepaste 'buttonLayoutGroupId' terug.

Translation pending

Fix dat versie 46.0.0. database schema 45 verwachte.

Translation pending

De api call 'SaveButtonLayoutGroupDetailsResponse' gaat nu goed om met de property 'isTableComment'

Release 45.5.0

Release Date: 2022-11-10
API Version: 1.0.0
Database Version: 45.0.0
Q-line POS Version: 45.1.3 Download Q-line POS 45.1.3 · Download MSI

Translation pending

saveOrder probleem opgelost dat ervoor zorgde dat een meegegeven prijs niet toegepast werd.

Release 45.4.2

Release Date: 2022-10-20
API Version: 1.0.0
Database Version: 45.0.0
Q-line POS Version: 45.1.3 Download Q-line POS 45.1.3 · Download MSI

+
Translation pending

createImageFromUrl functie toegevoegd. Deze voegt een afbeelding toe door hem te downloaden van de opgegeven URL.

De afbeelding kan ook direct aan artikelen, relaties of medewerkers gekoppeld worden. createImage heeft ook de mogelijkheid gekregen ze direct te koppelen.

Deze functies kunnen alleen gebruikt worden als het gebruik van de Mplus Image Service geactiveerd is.

»
Translation pending

De API vereist dat als er een entryBranchNumber wordt meegegeven er ook een workplaceNumber wordt meegegeven.

»
Translation pending

createOrder doet nu ook GKS ondertekening als de GKS module aanstaat.

Verder ook bij de diverse order varianten gecontroleerd dat er correct transacties gebruikt worden zodat een order niet zonder ondertekening opgeslagen kan worden. Wanneer de GKS ondertekening mislukt wordt dit gelogd.

Translation pending

Verhelp probleem met getProduct waardoor de course van een article voor een paar velden foutieve data bevatte.

Release 45.2.0

Release Date: 2022-09-22
API Version: 1.0.0
Database Version: 45.0.0
Q-line POS Version: 45.1.3 Download Q-line POS 45.1.3 · Download MSI

+
Translation pending

Bugfix voor getGiftcards, waardoor je de call nu ook weer kunt uitvoeren zonder cardTypeId.

+
Translation pending

Bug opgelost in het toepassen van BPE via verscheidene API calls, zoals placeTableOrder.

+
Translation pending

Via placeTableOrder kunnen nu ook externe EFT transactiedetails doorgegeven worden, via eftTransactionDetails.

+
Translation pending

getTableOrderCourseListV3 heeft nu de eigenschappen:

 • requestedAt
 • isTableSet
 • tableSetAt
 • isWineServed
 • wineServedAt
Translation pending

Bug opgelost in het filteren op articleNumber via getPurchaseOrders en getPurchaseDeliveries.

Release 45.0.6

Release Date: 2022-09-15
API Version: 1.0.0
Database Version: 45.0.0
Q-line POS Version: 45.1.3 Download Q-line POS 45.1.3 · Download MSI

Translation pending

Wanneer er meer dan één custom field in de updateRelation meegegeven was werd alleen de eerste bijgewerkt. Nu zal die ze allemaal bijwerken Hetzelfde probleem was aanwezig in de createArticle, createRelation en createEmployee calls

Translation pending

Wanneer je via een handheld een tweede menu toevoegde aan een tafel, dan werd de berekende toeslag/korting van het eerste menu vergeten. Dit zal nu goed onthouden worden.

Release 45.0.5

Release Date: 2022-09-05
API Version: 1.0.0
Database Version: 45.0.0
Q-line POS Version: 45.1.3 Download Q-line POS 45.1.3 · Download MSI

+
Translation pending

Hij bijwerken van de categorieën van artikelen, relaties en medewerkers mbv het oude categoryId veld werkt weer. Het is wel aanbevolen om over te stappen op het gebruik van categoryIds.

+
Translation pending

API call getPurchaseDeliveriesV2 heeft nu de mogelijkheid om een enkele inkooplevering in te lezen op basis van purchaseDeliveryNumber of extPurchaseDeliveryId.

+
Translation pending

Uitbreiding op de calls getPurchaseOrders(V2), getPurchaseDeliveries(V2), getStockCorrections, en getTodoLists, zodat je kunt aangeven dat je de regels van de betreffende objecten niet wilt ontvangen.

 • getPurchaseOrders(V2).includeLineList
 • getPurchaseDeliveries(V2).includeLineList
 • getStockCorrections.includeStockCorrectionLineList
 • getTodoLists.includeEntries

Dit maakt de calls veel sneller, en kan gebruikt worden voor het tonen van overzichten. Daarnaast worden er nu ook minder queries uitgevoerd als includeLineList wel aan staat.

Ook zijn de savePurchaseDelivery(V2) en savePurchaseOrder(V2) call geoptimaliseerd.

»
Translation pending

Verbeterde foutafhandeling in de createImage functie.

Duidelijker foutmeldingen en API crasht niet meer als gebruik van Mplus Image Service niet geactiveerd is in de database.

Translation pending

Verbetering in getStock waardoor deze beter om kan gaan met heel veel articleNumbers in het request.

Translation pending

getOverviewFields heeft er een branchNumber request parameter bij gekregen zodat de BTW keuzelijst de juiste percentages bevat.

Wordt er geen branchNumber mee gegeven dan worden de percentages van filiaal 1 nu gebruikt in plaats van landcode 1.

Release 44.1.2

Release Date: 2022-10-20
API Version: 1.0.0
Database Version: 44.0.0
Q-line POS Version: 44.0.2 Download Q-line POS 44.0.2 · Download MSI

Translation pending

Verhelp probleem met getProduct waardoor de course van een article voor een paar velden foutieve data bevatte.

Release 44.1.1

Release Date: 2022-09-14
API Version: 1.0.0
Database Version: 44.0.0
Q-line POS Version: 44.0.2 Download Q-line POS 44.0.2 · Download MSI

Translation pending

Wanneer je via een handheld een tweede menu toevoegde aan een tafel, dan werd de berekende toeslag/korting van het eerste menu vergeten. Dit zal nu goed onthouden worden.

Translation pending

Wanneer er meer dan één custom field in de updateRelation meegegeven was werd alleen de eerste bijgewerkt. Nu zal die ze allemaal bijwerken Hetzelfde probleem was aanwezig in de createArticle, createRelation en createEmployee calls.

Release 44.1.0

Release Date: 2022-09-05
API Version: 1.0.0
Database Version: 44.0.0
Q-line POS Version: 44.0.2 Download Q-line POS 44.0.2 · Download MSI

+
Translation pending

De calls createActivity en updateActivity hebben nu ook de mogelijkheid om activityTypeId mee te geven.

Toegevoegde calls: getActivityTypes, saveActivityTypes, en saveActivity.

Release 44.0.0

Release Date: 2022-08-04
API Version: 1.0.0
Database Version: 44.0.0
Q-line POS Version: 44.0.2 Download Q-line POS 44.0.2 · Download MSI

!
Translation pending

Als createImage wordt aangeroepen terwijl de media sync modus niet is ingesteld op Mplus Image service dan crasht de API en krijgt de client een HTTP 500 error terug.

LETOP de api's zien de gewijzigde instelling pas na een herstart.

+
Translation pending

Functie getCurrentSyncMarkersV2 toegevoegd. In deze nieuwe versie kun je kiezen wélke syncMarkers je wilt terugkrijgen ipv. dat standaard álle syncMarkers worden geretourneerd.

+
Translation pending

De API zet nu de listen port, api ident en functie naam in de application_name van de database connectie, hierdoor is het beter te herleiden waar belasting van postgresql vandaan komt als je in pg_stat_activity kijkt.

De application_name kan ook gelogd worden in de postgresql log. Voeg hiervoor %a toe aan de log_line_prefix.

Release 43.4.2

Release Date: 2022-10-20
API Version: 1.0.0
Database Version: 43.0.0
Q-line POS Version: 43.3.1 Download Q-line POS 43.3.1 · Download MSI

Translation pending

Verhelp probleem met getProduct waardoor de course van een article voor een paar velden foutieve data bevatte.

Release 43.4.1

Release Date: 2022-09-02
API Version: 1.0.0
Database Version: 43.0.0
Q-line POS Version: 43.3.1 Download Q-line POS 43.3.1 · Download MSI

Translation pending

Verbetering in getStock waardoor deze beter om kan gaan met heel veel articleNumbers in het request.

Release 43.4.0

Release Date: 2022-08-31
API Version: 1.0.0
Database Version: 43.0.0
Q-line POS Version: 43.3.1 Download Q-line POS 43.3.1 · Download MSI

+
Translation pending

Uitbreiding op de calls getPurchaseOrders(V2), getPurchaseDeliveries(V2), getStockCorrections, en getTodoLists, zodat je kunt aangeven dat je de regels van de betreffende objecten niet wilt ontvangen.

 • getPurchaseOrders(V2).includeLineList
 • getPurchaseDeliveries(V2).includeLineList
 • getStockCorrections.includeStockCorrectionLineList
 • getTodoLists.includeEntries

Dit maakt de calls veel sneller, en kan gebruikt worden voor het tonen van overzichten. Daarnaast worden er nu ook minder queries uitgevoerd als includeLineList wel aan staat.

Ook zijn de savePurchaseDelivery(V2) en savePurchaseOrder(V2) call geoptimaliseerd.

Release 43.2.2

Release Date: 2022-08-05
API Version: 1.0.0
Database Version: 43.0.0
Q-line POS Version: 43.3.1 Download Q-line POS 43.3.1 · Download MSI

Translation pending

Dit lost een probleem op waardoor het niet meer mogelijk was om zelf een afwijkende prijs mee te geven aan een aantal API-calls. Dit maakte het onmogelijk om extern een vrij bedrag voor bijvoorbeeld "fooi" door te geven. Ook kon je door deze bug niet meer een afwijkende prijs via de Android Bestelapp doorgeven.

Release 43.2.1

Release Date: 2022-07-13
API Version: 1.0.0
Database Version: 43.0.0
Q-line POS Version: 43.3.1 Download Q-line POS 43.3.1 · Download MSI

+
Translation pending

Ondersteuning voor authenticatie van een basic authentication header in plaats van ident en secret in de request parameters van de URL.

Translation pending

Probleem opgelost in WSDL met onbekend type CategoryIds.

Translation pending

De functie createAndPayTableOrder liet altijd de order op de tafel staan, terwijl er wel gewoon een kassabon gemaakt werd.

Translation pending

Verhelpt fout als er in de hostname van de computer waar MplusQservice op draait tekens gebruikt zijn die niet onder standaard 7 bit ASCII vallen.

Feitelijk mag dit niet eens maar blijkt toch voor te kunnen komen op Windows.

Release 43.0.2

Release Date: 2022-06-24
API Version: 1.0.0
Database Version: 43.0.0
Q-line POS Version: 43.3.1 Download Q-line POS 43.3.1 · Download MSI

Translation pending

Wanneer aan getRelations een lijst van nummers werd meegegeven als filter retourneerde hij toch alle relaties.

Translation pending

Fix saveOrder en saveTableOrder overschrijven niet meer de binnenkomende price met priceExcl omgerekend naar inclusief als beide gezet zijn en order inclusief ingesteld is.

Release 43.0.1

Release Date: 2022-06-13
API Version: 1.0.0
Database Version: 43.0.0
Q-line POS Version: 43.3.1 Download Q-line POS 43.3.1 · Download MSI

+
Translation pending

De API-call requestNextTableOrderCourseV3 toegevoegd. Deze vereist geen geregistreerde Terminal.

»
Translation pending

De API-call getPurchaseDeliveries(V2) retourneert nu evt. ook informatie vanuit de gekoppelde inkoopopdracht, zoals welke uitvoering het betreft.

»
Translation pending

De API-call savePurchaseDeliveryV2 heeft nu ondersteuning voor het maken van een inkooplevering gebaseerd op een inkoopopdracht. Gebruik hiervoor de extra eigenschap fromPurchaseOrder. Je moet alle regels van de inkoopopdracht meegeven, of specificeren welke regels je levert via de eigenschap lineNumber.

Om die laatste flow te ondersteunen, retourneert getPurchaseOrdersV2 nu ook het lineNumber van elke regel.

Translation pending

De API-call updateNutritionalCharacteristics gaf soms een foutieve resultaatwaarde:

UPDATE-ARTICLE-NUTRITIONAL-CHARACTERISTICS-RESULT-OK is nu UPDATE-NUTRITIONAL-CHARACTERISTICS-RESULT-OK

Release 42.2.6

Release Date: 2022-10-20
API Version: 1.0.0
Database Version: 42.0.0
Q-line POS Version: 42.0.2 Download Q-line POS 42.0.2 · Download MSI

Translation pending

Verhelp probleem met getProduct waardoor de course van een article voor een paar velden foutieve data bevatte.

Release 42.2.5

Release Date: 2022-07-14
API Version: 1.0.0
Database Version: 42.0.0
Q-line POS Version: 42.0.2 Download Q-line POS 42.0.2 · Download MSI

Translation pending

Wanneer aan getRelations een lijst van nummers werd meegegeven als filter retourneerde hij toch alle relaties.

Release 42.2.4

Release Date: 2022-07-12
API Version: 1.0.0
Database Version: 42.0.0
Q-line POS Version: 42.0.2 Download Q-line POS 42.0.2 · Download MSI

Translation pending

Probleem opgelost in WSDL met onbekend type CategoryIds.

Release 42.2.3

Release Date: 2022-06-22
API Version: 1.0.0
Database Version: 42.0.0
Q-line POS Version: 42.0.2 Download Q-line POS 42.0.2 · Download MSI

Translation pending

Fix saveOrder en saveTableOrder overschrijven niet meer de binnenkomende price met priceExcl omgerekend naar inclusief als beide gezet zijn en order inclusief ingesteld is.

Release 42.2.2

Release Date: 2022-06-13
API Version: 1.0.0
Database Version: 42.0.0
Q-line POS Version: 42.0.2 Download Q-line POS 42.0.2 · Download MSI

Translation pending

Problemen opgelost met de verwerking van custom velden bij artikelen, medewerkers en relaties.

Het probleem kon onder andere de volgende melding veroorzaken "The request caused a constraint error in the database, most likely some of the data supplied is incorrect".

Release 42.2.1

Release Date: 2022-06-02
API Version: 1.0.0
Database Version: 42.0.0
Q-line POS Version: 42.0.2 Download Q-line POS 42.0.2 · Download MSI

»
Translation pending

In sommige gevallen kon de melding You're trying to move more articles than were in the original order. optreden als je zowel de inclusief- als de exclusiefprijs van een bestelregel opstuurde naar moveTableOrder of payTableOrder.

Translation pending

Bereidingswijzeteksten werden gewist als ze niet expliciet in API-calls werden meegegeven. Hierdoor ontstonden lege regels op de bestelbonnen, en kreeg je bij het afrekenen de melding You're trying to move more articles than were in the original order.

Release 42.1.0

Release Date: 2022-05-31
API Version: 1.0.0
Database Version: 42.0.0
Q-line POS Version: 42.0.2 Download Q-line POS 42.0.2 · Download MSI

Translation pending

Bij bereidingswijzeteksten die voorzien waren van overbodige witruimte kon het probleem optreden bij betalen en splitsen van tafelbestellingen: You're trying to move more articles than were in the original order.

Release 42.0.3

Release Date: 2022-05-23
API Version: 1.0.0
Database Version: 42.0.0
Q-line POS Version: 42.0.2 Download Q-line POS 42.0.2 · Download MSI

+
Translation pending

Ondersteuning voor door klant gemaakte multiselectie velden in de diverse routines voor opvragen en bewerken van artikelen, medewerkers en relaties.

+
Translation pending

Nieuwe calls: getGiftcards en restituteGiftcards

»
Translation pending

Het activiteiten response object heeft nu optioneel twee extra velden die mee terugkomen activityTypeId en activityTypeDescription

Translation pending

UpdateProduct: Neemt nu de besteleenheid altijd over naar de standaarduitvoering. De besteleenheid werd niet overgenomen als die nog niet eerder ingevuld was.

Translation pending

Bugfix aan de getProposals call voor "Database error on the server." melding

Translation pending

fix updateBatch maakt nu ook uitvoering en uitvoering leverancier records aan.

Translation pending

De diverse artikel, relatie en medewerker functies bij langs geweest zodat ze nu allemaal door klant gemaakte multiselect velden ondersteunen.

Translation pending

Probleem verholpen waardoor c:\ProgramData\MplusQservice\global.ini niet meer gelezen werd.

Release 41.3.0

Release Date: 2022-06-02
API Version: 1.0.0
Database Version: 41.0.0
Q-line POS Version: 41.0.8 Download Q-line POS 41.0.8 · Download MSI

Translation pending

Bereidingswijzeteksten werden gewist als ze niet expliciet in API-calls werden meegegeven. Hierdoor ontstonden lege regels op de bestelbonnen, en kreeg je bij het afrekenen de melding You're trying to move more articles than were in the original order.

Translation pending

In sommige gevallen kon de melding You're trying to move more articles than were in the original order. optreden als je zowel de inclusief- als de exclusiefprijs van een bestelregel opstuurde naar moveTableOrder of payTableOrder.

Release 41.2.0

Release Date: 2022-05-30
API Version: 1.0.0
Database Version: 41.0.0
Q-line POS Version: 41.0.8 Download Q-line POS 41.0.8 · Download MSI

Translation pending

Bij bereidingswijzeteksten die voorzien waren van overbodige witruimte kon het probleem optreden bij betalen en splitsen van tafelbestellingen: You're trying to move more articles than were in the original order.

Release 41.0.7

Release Date: 2022-05-03
API Version: 1.0.0
Database Version: 41.0.0
Q-line POS Version: 41.0.8 Download Q-line POS 41.0.8 · Download MSI

Translation pending

Bugfix in een aantal order-gerelateerde calls waardoor subregels altijd als samengestelde (COMPONENT) regels werden verwerkt, ipv. bereidingswijzen (PREPARATION).

Release 41.0.6

Release Date: 2022-03-30
API Version: 1.0.0
Database Version: 41.0.0
Q-line POS Version: 41.0.8 Download Q-line POS 41.0.8 · Download MSI

Translation pending

Lost het probleem op dat als er vanaf de handheld achter elkaar twee keer het zelfde artikel besteld wordt op een tafel er voor de tweede geen bestelbon uit de printer komt.

Release 41.0.5

Release Date: 2022-03-30
API Version: 1.0.0
Database Version: 41.0.0
Q-line POS Version: 41.0.8 Download Q-line POS 41.0.8 · Download MSI

Translation pending

Probleem verholpen waardoor de API niet meer de omzetgroep van de artikelkaart gebruikte wanneer bij het maken van een order geen omzetgroepen opgegeven werden.

Release 41.0.4

Release Date: 2022-03-21
API Version: 1.0.0
Database Version: 41.0.0
Q-line POS Version: 41.0.8 Download Q-line POS 41.0.8 · Download MSI

+
Translation pending

Het opvragen van meerdere facturen, pakbonnen, orders of offertes versneld.

Deze optimalisatie was eerder al gedaan voor kassabonnen.

Release 40.3.0

Release Date: 2022-05-31
API Version: 1.0.0
Database Version: 40.0.0
Q-line POS Version: 40.1.0 Download Q-line POS 40.1.0 · Download MSI

Translation pending

Bij bereidingswijzeteksten die voorzien waren van overbodige witruimte kon het probleem optreden bij betalen en splitsen van tafelbestellingen: You're trying to move more articles than were in the original order.

Release 40.1.1

Release Date: 2022-02-10
API Version: 1.0.0
Database Version: 40.0.0
Q-line POS Version: 40.1.0 Download Q-line POS 40.1.0 · Download MSI

+
Translation pending

De functie placeTableOrder ondersteunt nu ook tableDescription en numberOfGuests.

Release 40.0.5

Release Date: 2022-02-08
API Version: 1.0.0
Database Version: 40.0.0
Q-line POS Version: 40.1.0 Download Q-line POS 40.1.0 · Download MSI

+
Translation pending

De functie getOverview heeft nu een property aggregateValues waarmee aangegeven kan worden dat samengestelde artikelen hun totaalprijs doorgeven.

Translation pending

getAuthorizationTree heeft branchNumber param erbij gekregen die wordt gebruikt voor modulecheck. Geef je deze niet mee dan komen alle autorisaties nu terug.

Translation pending

De inhoud van de velden afleveradres en factuuradres in de getOrders waren omgewisseld.

Release 40.0.2

Release Date: 2022-01-18
API Version: 1.0.0
Database Version: 40.0.0
Q-line POS Version: 40.1.0 Download Q-line POS 40.1.0 · Download MSI

+
Translation pending

De API service kan zijn logs nu ook naar een UDP poort sturen.

+
Translation pending

De functie reportPrintableFinancialTotals is toegevoegd. Deze functie retourneert de inhoud van het overzicht Financieel > Totalen.

+
Translation pending

De functie reportArticlePerformance is toegevoegd. Deze functie retourneert de inhoud van het overzicht Artikelprestatie.

+
Translation pending

Api calls voor snelknoppen beheer

 • getButtonLayoutGroupWithAssignedWorkplaces Hiermee kun je een lijst van beschikbare layouts en de filialen waaraan ze gekoppeld zijn opvragen.

 • getButtonLayoutGroupDetails Hiermee kun je op basis van layoutid de tabs en snelknoppen informatie van de layout opvragen.

 • saveButtonLayoutGroupDetails Hiermee kun je doorgeven welke wijzigingen er moeten plaats vinden in de tabs of snelknoppen, dit kan door de opgevraagde structuur van getButtonLayoutGroupDetails aan te passen en weer terug te geven. Ook kun je nieuwe layouts aanmaken door tab id 0 en layout id 0 te gebruiken.

 • deleteButtonLayoutGroup Hiermee kun je layout verwijderen werkt alleen als er geen werkplekken meer aan gekoppeld zijn. Je krijgt melding terug als je niet aan deze eis voldoet

 • assignButtonLayoutGroupToWorkplace Hiermee koppel je een layout aan een of meerdere filiaal/werkpleken

+
Translation pending

Verbeteringen aan findTableOrder

 • De functie retourneert niet meer orders van een ander filiaal dan de geregistreerde terminal.
 • Functie had geen ondersteuning voor subtafels waardoor bij gebruik van subtafels altijd de order van subtafel 1 werd geretourneerd ongeacht op welke subtafel de juiste order stond.
+
Translation pending

Nieuwe API call getEmployeeAuthorizationSyncMarkers hiermee kun je de huidige maximale syncmarkers van de autorisatiegroepen en individuele status van de medewerker opvragen. kan gebruikt worden om te bepalen of er iets aan de autorisaties van de medewerker gewijzigd kunnen zijn.

+
Translation pending

Drie nieuwe API calls voor het inlezen en updaten van de instellingen

 • getConfigurationTree
 • getConfigurationValues
 • updateConfigurationValues
»
Translation pending

De functie updateArticleGroup heeft de optie erbij gekregen om een parentGroupNumber mee te geven, waarmee je de desbetreffende groep kan verplaatsen naar een andere hoofdgroep.

Release 39.7.0

Release Date: 2022-02-10
API Version: 1.0.0
Database Version: 39.0.0
Q-line POS Version: 39.1.0 Download Q-line POS 39.1.0 · Download MSI

!
Translation pending

Deze API versie werkt niet goed samen met automatische wsdl import tools.

+
Translation pending

De functie placeTableOrder ondersteunt nu ook tableDescription en numberOfGuests.

Release 39.6.2

Release Date: 2022-01-17
API Version: 1.0.0
Database Version: 39.0.0
Q-line POS Version: 39.1.0 Download Q-line POS 39.1.0 · Download MSI

Translation pending

Correcte ondersteuning voor vatCountryCode/vatCountryIso3 in een aantal API-calls:

 • saveOrder
 • updateOrder
 • updateOrderV2
 • createAndPayTableOrder
 • placeTableOrder
Translation pending

Probleem opgelost in getProducts waardoor product.description soms een UTF-8 karakter bestaande uit meerdere bytes verkeerd afbrak waardoor een ongeldig karakter ontstond.

Release 39.6.1

Release Date: 2021-12-13
API Version: 1.0.0
Database Version: 39.0.0
Q-line POS Version: 39.1.0 Download Q-line POS 39.1.0 · Download MSI

+
Translation pending

Nieuwe functie savePreparationMethodGroup hiermee kun je bestaande bereidingswijze groepen updaten of nieuwe aanmaken

Translation pending

Bugfix in getAuthorizationTree niet alle autorisatie items kwamen terug.

Release 39.5.0

Release Date: 2021-12-09
API Version: 1.0.0
Database Version: 39.0.0
Q-line POS Version: 39.1.0 Download Q-line POS 39.1.0 · Download MSI

+
Translation pending

Nieuwe functie createImage hiermee kunnen images aangemaakt worden die vervolgens aan een artikel of relatie gekoppeld kunnen worden.

LETOP dit werkt alleen als de API geconfigureerd en geautoriseerd is om te verbinden met de Mplus Image Service.

+
Translation pending

Nieuwe functie updateEmployeeAuthorizationGroups hiermee krijg je voor de meegegeven medewerker de autorisatiegroepen per filiaal instellen.

+
Translation pending

Nieuwe functie getEmployeeAuthorizationGroups hiermee krijg je voor de meegegeven medewerker een lijst van filialen en hun ingestelde autorisatiegroep terug.

+
Translation pending

Nieuwe functie deleteAuthorizationGroup hiermee kunnen bestaande autorisatie groepen verwijderd worden

+
Translation pending

Nieuwe functie saveAutorizationGroup hiermee kunnen bestaande autorisatie groepen gewijzigd of nieuwe aangemaakt worden

+
Translation pending

Nieuwe functie getFilterProfiles deze call geeft een lijst van alle active filterprofielen terug.

+
Translation pending

Nieuwe functie reportPaymentMethodDetails toegevoegd. Met deze call kun je een lijst van betalingen terug krijgen, van een specifieke betaalwijze over een mee te geven periode.

»
Translation pending

De functie updateGroupAuthorizations heeft een extra request parameter gekregen updateBehavior hiermee kun je aangeven wat er met de meegegeven autorisaties moet gebeuren. De mogelijkheden zijn toevoegen aan de groep, of de groep vervangen voor de meegegeven set.

»
Translation pending

De functie getEmployeeAuthorizations heeft een extra request parameter gekregen loadOnlyEmployeeSpecificAuthorizations Hiermee kun je aangeven dat je alleen geïnteresseerd bent in medewerker specifieke autorisaties.

»
Translation pending

De functie getAutorizationGroups geeft nu in zijn response ook het filterprofielId en rankOrder mee terug.

Release 39.3.0

Release Date: 2021-11-16
API Version: 1.0.0
Database Version: 39.0.0
Q-line POS Version: 39.1.0 Download Q-line POS 39.1.0 · Download MSI

+
Translation pending

De functie getOrders is uitgebreid met een orderTypeList filter waarmee je nu ook evt. tafelbestellingen en cafetariabonnen kunt uitlezen.

Release 39.2.2

Release Date: 2021-11-04
API Version: 1.0.0
Database Version: 39.0.0
Q-line POS Version: 39.1.0 Download Q-line POS 39.1.0 · Download MSI

»
Translation pending

De functie getReceipts retourneer nu ook per kassabon het aantal geregistreerde gasten via numberOfGuests.

Translation pending

Het probleem waardoor API v39.1.* niet goed werkte met de Android BestelApp is nu weer opgelost.

Translation pending

getRelations kan nu omgaan met meerdere sub-records per relatie, en geeft deze relatie dan niet meerdere keren terug.

Release 39.0.1

Release Date: 2021-10-18
API Version: 1.0.0
Database Version: 39.0.0
Q-line POS Version: 39.1.0 Download Q-line POS 39.1.0 · Download MSI

+
Translation pending

De functie getArticlesNutritionalCharacteristics heeft een aanzienlijke performance boost gekregen.

+
Translation pending

De functies getEmployee, getEmployees en findEmployee retourneren nu ook weer de customFieldList.

+
Translation pending

onlyQuantityButtons toegevoegd aan getTerminalSettings

Instelling heet in de Qlijn "Alleen aantal knoppen" en staat onder "Handheld-only".

+
Translation pending

Nieuwe functie getButtonLayoutGroupForBranch.

Deze retourneerd de gehele ingestelde tabgroep. Mbv opties kan opgegeven worden of de layouts ook mee geretourneerd moeten worden en of de lijst van bijbehorende artikelen gevuld moet worden. Als hij de layouts retourneerd genereerd hij eventueel ook die van de menuplanning.

»
Translation pending

De ArticleSpecialPrice PRICE_NOT_FOR_SALE is toegevoegd (Niet verkoopbaar).

»
Translation pending

Functies toegevoegd voor het werken met todolijsten.

 • createTodoList
 • getTodoList
 • addToTodoList, voeg artikelen toe, artikelen blijven uniek, aantallen worden bij elkaar opgeteld
 • saveTodoList, herschrijf de hele lijst
 • removeTodoList
Translation pending

Het filter changedSinceTimestamp van getProducts werkt nu weer.

Translation pending

Bugfix aan de updateBatch deze call werkte niet als die gebruikt werd om alleen de categorieën te updaten.

Release 38.4.0

Release Date: 2022-02-10
API Version: 1.0.0
Database Version: 38.0.0
Q-line POS Version: 38.3.2 Download Q-line POS 38.3.2 · Download MSI

+
Translation pending

De functie placeTableOrder ondersteunt nu ook tableDescription en numberOfGuests.

Release 38.3.0

Release Date: 2021-11-16
API Version: 1.0.0
Database Version: 38.0.0
Q-line POS Version: 38.3.2 Download Q-line POS 38.3.2 · Download MSI

+
Translation pending

De functie getOrders is uitgebreid met een orderTypeList filter waarmee je nu ook evt. tafelbestellingen en cafetariabonnen kunt uitlezen.

Release 38.2.3

Release Date: 2021-10-28
API Version: 1.0.0
Database Version: 38.0.0
Q-line POS Version: 38.3.2 Download Q-line POS 38.3.2 · Download MSI

Translation pending

getRelations kan nu omgaan met meerdere sub-records per relatie, en geeft deze relatie dan niet meerdere keren terug.

Release 38.2.0

Release Date: 2021-08-30
API Version: 1.0.0
Database Version: 38.0.0
Q-line POS Version: 38.3.2 Download Q-line POS 38.3.2 · Download MSI

+
Translation pending

Vanaf deze versie in minimaal Windows 7 of Windows Server 2008r2 vereist voor installatie van het programma.

Release 38.1.1

Release Date: 2021-08-24
API Version: 1.0.0
Database Version: 38.0.0
Q-line POS Version: 38.3.2 Download Q-line POS 38.3.2 · Download MSI

Translation pending

Verbeteringen voor keukenmanagement.

Release 38.1.0

Release Date: 2021-08-19
API Version: 1.0.0
Database Version: 38.0.0
Q-line POS Version: 38.3.2 Download Q-line POS 38.3.2 · Download MSI

+
Translation pending

Het is niet meer mogelijk om createGiftCard of reloadGiftCard op een Slave-API uit te voeren. Het is ook niet meer mogelijk om met een cadeaupas te betalen op een Slave-API als "Offline toegestaan" uitgeschakeld is, omdat een Slave-API niet direct met de Master communiceert.

Release 38.0.1

Release Date: 2021-08-09
API Version: 1.0.0
Database Version: 38.0.0
Q-line POS Version: 38.3.2 Download Q-line POS 38.3.2 · Download MSI

+
Translation pending

De functie getArticleGroups werkt nu ook weer goed als je een syncMarker meegeeft.

Release 37.1.1

Release Date: 2021-07-28
API Version: 1.0.0
Database Version: 37.0.0
Q-line POS Version: 37.1.1 Download Q-line POS 37.1.1 · Download MSI

+
Translation pending

scram-sha-256 support voor postgresql authenticatie.

+
Translation pending

findRelation gebruikt nu een ORDER BY zodat hij een consistent antwoord geeft.

Translation pending

Geheugen lek in getConfiguration call verholpen, wordt gebruikt door oa de QR-Bestelapp. De call is nu ook sneller.

Translation pending

updateProduct en createProduct werken weer.

Release 37.1.0

Release Date: 2021-07-06
API Version: 1.0.0
Database Version: 37.0.0
Q-line POS Version: 37.1.1 Download Q-line POS 37.1.1 · Download MSI

!
Translation pending

De nieuwste versie van PostgreSQL gebruikt scram-sha-256 als authenticatiemethode. Dit wordt nog niet ondersteund door de API. Gebruik deze handleiding om PostgreSQL te "downgraden" van scram naar md5: https://docs.google.com/document/d/1uh4-D6Fa9YphXoxGjudM6O7Z3YeiVAfsUrKwSMTwb5U

Translation pending

Probleem met getArticlesVariants opgelost als er artikelen zijn zonder uitvoeringen (dit hoort niet voor te komen bij normaal gebruik).

Translation pending

Probleem met AccessViolation opgelost in placeTableOrder.

Release 37.0.1

Release Date: 2021-07-01
API Version: 1.0.0
Database Version: 37.0.0
Q-line POS Version: 37.1.1 Download Q-line POS 37.1.1 · Download MSI

+
Translation pending

Vanaf 1 juli 2021 gelden nieuwe btw-regels voor e-commerce (zie hier voor meer info).

Dit betekent dat onder bepaalde omstandigheden gerekend moet gaan worden met het BTW-percentage van het land waar de order naartoe gaat, en niet meer met het BTW-percentage van het land waar de webshop gevestigd is.

De order-functies (saveOrder, queueBranchOrder, etc) en factuur-functies (saveInvoice, etc) hebben twee nieuwe eigenschappen gekregen: vatCountryCode en vatCountryIso3.

Door een van deze mee te geven kun je zorgen dat alle BTW wordt doorgerekend op basis van de BTW-tarieven die in MplusKASSA voor dát land ingesteld staan.

Geef je dit niet mee, dan wordt (zoals vanouds) gebruik gemaakt van de BTW-tarieven van het land van het filiaal waar de order op aangemaakt wordt.

De opvraag-functies (getOrder(s), getInvoice(s)) retourneren de vatCountryCode/vatCountryIso3 ook indien die ingesteld is.

Omdat vatCountryCode een MplusKASSA-specifieke nummering is, die niet per definitie overal bekend is, kun je ook gebruik maken van de ISO3 landcode van het land waar de order heen gaat, via vatCountryIso3.

De lijst van ISO3 codes is hier te vinden: https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-3

+
Translation pending

Fix bug in api calls getPurchaseDeliveries(V2) waar de formattering van de datum filter velden ervoor zorgde dat het datum filter niet functioneerde

+
Translation pending

aan de volgende API calls is een deliveryAddress toegevoegd :

 • getPurchaseDeliveries
 • getPurchaseDeliveriesV2
 • getPurchaseOrders
 • getPurchaseOrdersV2

Release 36.1.4

Release Date: 2021-07-29
API Version: 1.0.0
Database Version: 36.0.0
Q-line POS Version: 36.0.10 Download Q-line POS 36.0.10 · Download MSI

+
Translation pending

scram-sha-256 support voor postgresql authenticatie.

»
Translation pending

findRelation gebruikt nu een ORDER BY zodat hij een consistent antwoord geeft.

Translation pending

Geheugen lek in getConfiguration call verholpen, wordt gebruikt door oa de QR-Bestelapp. De call is nu ook sneller.

Release 36.1.2

Release Date: 2021-06-21
API Version: 1.0.0
Database Version: 36.0.0
Q-line POS Version: 36.0.10 Download Q-line POS 36.0.10 · Download MSI

+
Translation pending

Bugfix voor getOverview: Als er geen scopeValues argument werd meegegeven, dan werd er toch getracht om een scoped veld op te halen, dat leverde een database-fout op. Dat is nu opgelost.

Tevens blijft nu de scoped indicator in het resultaat null als je geen scopeValues hebt opgevraagd.

Release 36.1.1

Release Date: 2021-06-11
API Version: 1.0.0
Database Version: 36.0.0
Q-line POS Version: 36.0.10 Download Q-line POS 36.0.10 · Download MSI

»
Translation pending

De functie getTerminalSettings retourneert nu ook of je tijdens de direct-afrekenen modus ook nog tafelkeuze hebt, via directPaymentModeAllowTableSelection.

Translation pending

Bij het wijzigen van een (tafel)bestelling of verkooporder kun je nu van een regel ook alleen de korting wijzigen en dat wordt nu correct opgeslagen.

Release 36.1.0

Release Date: 2021-06-09
API Version: 1.0.0
Database Version: 36.0.0
Q-line POS Version: 36.0.10 Download Q-line POS 36.0.10 · Download MSI

+
Translation pending

Via de nieuwe API-functie changeTableProperty kan nu de VIP-status van de keukenbonnen van een tafel gewijzigd worden. In de toekomst wordt deze functie uitgebreid om meer (indirecte) eigenschappen van een tafel te kunnen wijzigen, zonder een hele tafelbestelling door te hoeven geven.

+
Translation pending

Het object OccupiedTableDetails bevat nu ook de eigenschap isVip die aangeeft of de keukenbonnen van de tafel op dat moment VIP-status hebben.

+
Translation pending

De API-functie getTerminalSettings retourneert nu ook of het bijbehorende filiaal een keukenscherm heeft (branchHasKitchenScreen).

»
Translation pending

Via de API-functie updateBatch kunnen categorieën (multi_cats) nu ook bijgewerkt worden.

Translation pending

De preparationList van regels in een order worden nu ook weer gevuld, bijv. als je getOrders aanroept.

Translation pending

De eigenschappen deliveryDate, deliveryPeriodBegin en deliveryPeriodEnd zijn nu ook aanpasbaar via saveOrder en updateOrder.

Release 36.0.9

Release Date: 2021-05-26
API Version: 1.0.0
Database Version: 36.0.0
Q-line POS Version: 36.0.10 Download Q-line POS 36.0.10 · Download MSI

Translation pending

Bij het gedeeltelijk splitsen van een tafelbestelling (via moveTableOrder) worden de juiste keukenbonnen nu ook aangemaakt.

Release 36.0.8

Release Date: 2021-05-11
API Version: 1.0.0
Database Version: 36.0.0
Q-line POS Version: 36.0.10 Download Q-line POS 36.0.10 · Download MSI

Translation pending

Fix voor bijwerken merk (brandName) van een artikel via createProduct of updateProduct.

Release 36.0.7

Release Date: 2021-05-10
API Version: 1.0.0
Database Version: 36.0.0
Q-line POS Version: 36.0.10 Download Q-line POS 36.0.10 · Download MSI

Translation pending

Fix voor toekennen locatie aan keukenbonnen

Release 36.0.6

Release Date: 2021-05-06
API Version: 1.0.0
Database Version: 36.0.0
Q-line POS Version: 36.0.10 Download Q-line POS 36.0.10 · Download MSI

Translation pending

Bugfix in updateProduct (eigenlijk in dieperliggende import-functie), waardoor je nu in één aanroep van updateProduct meerdere imports kunt doen met verschillende kaartkolommen.

Release 36.0.0

Release Date: 2021-03-25
API Version: 1.0.0
Database Version: 36.0.0
Q-line POS Version: 36.0.10 Download Q-line POS 36.0.10 · Download MSI

»
Translation pending

Reduceer geheugengebruik van getStockHistoryV2

Release 35.1.0

Release Date: 2021-02-25
API Version: 1.0.0
Database Version: 35.0.0
Q-line POS Version: 35.0.0 Download Q-line POS 35.0.0 · Download MSI

Translation pending

Probleem verholpen waardoor de getActiveEmployeeList call een databasefout rapporteerde.

Release 35.0.0

Release Date: 2021-02-23
API Version: 1.0.0
Database Version: 35.0.0
Q-line POS Version: 35.0.0 Download Q-line POS 35.0.0 · Download MSI

»
Translation pending

De functie getPurchaseOrders(V2) ondersteunt nu ook het filteren op basis van de inkoopopdrachtstatus via de parameter purchaseOrderStates.

Release 34.1.0

Release Date: 2021-01-20
API Version: 1.0.0
Database Version: 34.1.0
Q-line POS Version: 34.1.1 Download Q-line POS 34.1.1 · Download MSI

+

The account number (accountNumber) of (pre) payments on a receipt, invoice or order is now also correct when it is an account number for a specifc branch or workplace.

+
Translation pending

Nieuwe functie getStockCorrections welke voorraadcorrecties retourneert, zoals ook te vinden in de Qline onder Hoofdmenu > Voorraad > Correcties.

Translation pending

Verhelpt een conversiefout in getReceipts.

Release 34.0.0

Release Date: 2021-01-07
API Version: 1.0.0
Database Version: 34.0.0
Q-line POS Version: 34.0.0 Download Q-line POS 34.0.0 · Download MSI

Translation pending

De functie getPurchaseOrdersV2 vult nu ook extPurchaseOrderId in (die bleef voorheen altijd NULL, ook al had deze wel een waarde).

Release 33.1.0

Release Date: 2020-12-21
API Version: 1.0.0
Database Version: 33.0.0
Q-line POS Version: 33.0.0 Download Q-line POS 33.0.0 · Download MSI

+
Translation pending

De nieuwe functie reportAverageSpending retourneert een overzicht van de gemiddelde besteding per (bestel-)bon en per gast (indien gastenregistratie ingeschakeld is). Er kan gefilterd worden op periode, filiaal en medewerker.

»
Translation pending

De velden articleVariantId (artikel_uitvoering_id), quantityInPackaging (verpakkingsvorm_aantal_eenheden) en packagingType (verpakkingsvorm) zijn toegevoegd aan elke functie die betrekking heeft op de opslag en opvragen van inkoopopdrachten en inkoopleveringen.

»
Translation pending

De functie getOverviewFields retourneert nu per veld ook de kolom en rij zoals ze op de kaart staan. De gebruikte eigenschappen hiervoor zijn cardColumn en cardRow.

»
Translation pending

De functie reportTurnover retourneert nu pér turnoverGroupType een record, en niet meer cumulatief van alle typen. Het is namelijk verwarrend en onzinnig om bijv. omzetrekeningen en tussenrekeningen op te tellen.

Als je dat alsnog wilt doen, dan heb je natuurlijk achteraf alsnog de mogelijkheid om dat zelf te doen.

Daarnaast kun je ook filteren op turnoverGroupTypes. Als je het filter niet meegeeft krijg je alles terug.

»
Translation pending

De functie getReceipts retourneert nu ook betaalwijze-wissel bonnen (ook wel betaalwijze overboeking of betaalwijzeboeking genoemd). De receiptType van deze bonnen is RECEIPT-TYPE-PAYMENT-METHOD-TRANSFER.

Translation pending

Extra validatie toegevoegd vlak voordat dat de giftcard betaling geregisteerd wordt in RegisterGiftcardPayment

Translation pending

Filteren op einddatum werkt nu ook in de getStockHistoryV2 call.

De achterliggende query is nu ook efficienter. Veel calls zullen nu ook een duidelijker foutmelding geven bij onvoldoende geheugen.

Release 33.0.0

Release Date: 2020-12-09
API Version: 1.0.0
Database Version: 33.0.0
Q-line POS Version: 33.0.0 Download Q-line POS 33.0.0 · Download MSI

+

The article property "Uitlopend" has been added discontinued. This property indicates that an article is still for sale, but only as long as stock lasts.

Release 32.0.0

Release Date: 2020-11-03
API Version: 1.0.0
Database Version: 32.0.0
Q-line POS Version: 32.0.0 Download Q-line POS 32.0.0

+
Translation pending

Ondersteuning voor de bestellijst

 • getPurchaseBook haal de lijst op voor opgegeven filiaal
 • savePurchaseBook vervang de lijst van opgegeven filiaal met opgegeven lijst
 • addToPurchaseBook voeg de opgegeven artikelen toe aan de lijst van het opgegeven filiaal
+
Translation pending

Besteleenheid (orderQuantity) wordt nu ook opgeslagen door saveProduct en updateProduct.

Deze functies werken nu ook weer alle velden van de standaard artikeluitvoeringen correct bij.

»
Translation pending

Verbeterde afhandeling database fouten.

Voorheen werden alle query fouten het zelfde gemeld naar de client, namelijk dat er contact opgenomen moet worden met apisupport. Nu worden constraint fouten naar de client gemeld als een probleem met de aangeboden data want dit is vrijwel altijd de oorzaak.

Translation pending

Probleem verholpen waardoor payOrder weigerde een filiaalorder van een slave te betalen als deze order al naar de master gesynchroniseerd was.

Release 31.1.0

Release Date: 2020-10-26
API Version: 1.0.0
Database Version: 31.0.0
Q-line POS Version: 31.0.0 Download Q-line POS 31.0.0 · Download MSI

+
Translation pending

getOverview ondersteund nu multi selectie velden in de select lijst.

De keuzes worden als een json array geretourneerd in de value.

+
Translation pending

getOverview heeft nu ondersteuning voor het filteren op multi selectie velden

Er zijn drie operators

 • CONTAINS alle keuzes uit filter moeten aanwezig zijn op de kaart
 • OVERLAP minimaal 1 keuze uit het filter moet aanwezig zijn
 • IS alle keuzes en geen andere keuzes moeten aanwezig zijn

De keuzes moeten gecodeerd als json array meegegeven worden aan het filter.

Translation pending

Fix crash in getReceipts waarschijnlijk ook in alle gerelateerde calls zoals getInvoices, getOrders.

Op api.mpluskassa.nl resulteerd dit in een 502 Bad Gateway error van de loadbalancer.

getReceipts is nu ook een stuk sneller als er veel bonnen in het resultaat zitten.

Release 31.0.1

Release Date: 2020-10-19
API Version: 1.0.0
Database Version: 31.0.0
Q-line POS Version: 31.0.0 Download Q-line POS 31.0.0 · Download MSI

Translation pending

Probleem opgelost waardoor databaseconnecties niet goed hersteld werden na een netwerkstoring.

Translation pending

Probleem verholpen waardoor het opslaan van orders, pakbonnen, facturen, kassabonnen vereiste dat je de averagePurchasePrice mee gaf terwijl dit een readonly-veld is.

Release 31.0.0

Release Date: 2020-10-12
API Version: 1.0.0
Database Version: 31.0.0
Q-line POS Version: 31.0.0 Download Q-line POS 31.0.0 · Download MSI

!
Translation pending

Opslaan van orders, pakbonnen, facturen en kassabonnen vereist ten onrechte dat je de averagePurchasePrice meegeeft.

+
Translation pending

Probleem verholpen waardoor payOrder van backoffice order synchronisatie problemen met slaves kon veroorzaken.

+
Translation pending

Mogelijkheid om van een filiaalorder een kassabon te maken

Dit kan via queueBranchOrderPayment door de bookingMethod op te geven of payOrder met prepay=false

+
Translation pending

In bon-, factuur-, pakbon- en orderregels wordt nu ook de gemiddelde inkoopprijs geretourneerd averagePurchasePrice deze is van type xsd:decimal om meer dan 2 decimalen te kunnen ondersteunen.

+
Translation pending

Routines voor het opvragen en opslaan van artikel, relatie en medewerker kaarten ondersteunen nu meerdere categorieën.

+
Translation pending

Ondersteuning voor de vernieuwde artikeluitvoeringen.

 • getArticleVariants
 • newArticleVariant
 • updateArticleVariant
 • deleteArticleVariants
»
Translation pending

Het is nu mogelijk om getPurchaseOrders of getPurchaseOrdersV2 aan te roepen met purchaseOrderNumber of extPurchaseOrderId om een specifieke purchase order in te lezen.

»
Translation pending

Werking van savePurchaseOrder en savePurchaseOrderV2 verbeterd.

 • extPurchaseOrderId is niet meer verplicht maar dan moet wel purchaseOrderNumber opgegeven zijn
 • fix: functie maakte nieuwe purchaseOrder aan ingevallen waar hij eigenlijk een bestaande had moeten aanpassen
Translation pending

queueBranchOrder crashte als je geen extOrderId mee gaf.

Translation pending

Fixes in de articleVariants (artikel uitvoeringen).

 • wijzigingen aan de standaard uitvoering worden nu ook doorgezet naar de kaart
 • het instellen van een andere uitvoering als de standaard uitvoering werkt nu ook
Translation pending

Deze instelling werd door een naamswijziging nog niet correct uitgelezen in de API.

Translation pending

Wanneer een artikel met samengestelde artikelen op BPE werd gezet (bijv. via de Android-app) dan werden de subartikelen niet automatisch op BPE gezet.

Translation pending

Probleem in saveProduct verholpen waardoor deze mislukte zonder toelichting.

Release 28.0.3

Release Date: 2020-08-27
API Version: 1.0.0
Database Version: 28.0.0
Q-line POS Version: 28.0.1 Download Q-line POS 28.0.1 · Download MSI

+
Translation pending

createAndPayTableOrder toegevoegd

Release 28.0.1

Release Date: 2020-08-06
API Version: 1.0.0
Database Version: 28.0.0
Q-line POS Version: 28.0.1 Download Q-line POS 28.0.1 · Download MSI

»
Translation pending

getKitchenTicket call response uitgebreid met tafel of bestelnummer

Release 27.0.3

Release Date: 2020-08-28
API Version: 1.0.0
Database Version: 27.0.0
Q-line POS Version: 27.0.0 Download Q-line POS 27.0.0 · Download MSI

+
Translation pending

createAndPayTableOrder toegevoegd

Release 27.0.0

Release Date: 2020-07-14
API Version: 1.0.0
Database Version: 27.0.0
Q-line POS Version: 27.0.0 Download Q-line POS 27.0.0 · Download MSI

+

When lines are added (lineAdditions) during the start of a session (startSession), this will no longer cause an error (!m_IsOpgeslagen) in subsequent booking.

Translation pending

getApiVersion retourneert nu correct of een slave een filiaal- of een werkplek-slave is. Hiervoor werd altijd een filiaal-slave geretourneerd.

Translation pending

Geheugenlek verholpen bij gebruik van webhooks.

Release 26.3.4

Release Date: 2020-08-28
API Version: 1.0.0
Database Version: 26.0.0
Q-line POS Version: 26.6.1 Download Q-line POS 26.6.1 · Download MSI

+
Translation pending

createAndPayTableOrder toegevoegd

Release 26.3.1

Release Date: 2020-07-31
API Version: 1.0.0
Database Version: 26.0.0
Q-line POS Version: 26.6.1 Download Q-line POS 26.6.1 · Download MSI

Translation pending

API v26.3.0 bevatte een compilatiefout waardoor in elk geval het bijwerken van relaties (updateRelation) problemen kon opleveren.

Release 26.3.0

Release Date: 2020-06-16
API Version: 1.0.0
Database Version: 26.0.0
Q-line POS Version: 26.6.1 Download Q-line POS 26.6.1 · Download MSI

»
Translation pending

De customfields van de artikel, relatie en medewerkerkaarten werkt nu met unicode.

(ook aanwezig in 24.0.2 maar niet in tussenliggende versies)

Translation pending

Bugfix voor getProducts waardoor deze weer altijd alle resultaten retourneert.

Translation pending

Diverse verbeteringen aan de stabiliteit.

Release 26.2.1

Release Date: 2020-05-29
API Version: 1.0.0
Database Version: 26.0.0
Q-line POS Version: 26.6.1 Download Q-line POS 26.6.1 · Download MSI

+

The getConfiguration call works again.

Release 26.2.0

Release Date: 2020-05-14
API Version: 1.0.0
Database Version: 26.0.0
Q-line POS Version: 26.6.1 Download Q-line POS 26.6.1 · Download MSI

+
Translation pending

De nieuwe functie getKitchenTickets kan gebruikt worden om keukenbonnetjes voor een bepaalde orderId of een bepaalde werkplek (branchNumber+workplaceNumber) op te vragen.

»
Translation pending

Performance van getProducts-call verbeterd voor artikelen met bereidingswijzen.

Release 25.2.0

Release Date: 2020-04-22
API Version: 1.0.0
Database Version: 25.0.0
Q-line POS Version: 25.1.0 Download Q-line POS 25.1.0 · Download MSI

+
Translation pending

Nieuwe functie getTableListV3 die geen geregistreerde terminal meer vereist. Er moet wel een branchNumber meegegeven worden om aan te geven voor welk filiaal de tafels geretourneerd moeten worden.

Release 25.1.0

Release Date: 2020-04-10
API Version: 1.0.0
Database Version: 25.0.0
Q-line POS Version: 25.1.0 Download Q-line POS 25.1.0 · Download MSI

Translation pending

Probleem hersteld waardoor handhelds ten onrechte de melding "non-existing order.relationNumber specified" terug kregen van de API.

Release 25.0.1

Release Date: 2020-04-07
API Version: 1.0.0
Database Version: 25.0.0
Q-line POS Version: 25.1.0 Download Q-line POS 25.1.0 · Download MSI

!
Translation pending

Retourneert ten onrechte de volgende fout aan de handheld "non-existing order.relationNumber specified" bij het plaatsen van een bestelling.

+
Translation pending

De functie payOrder retourneert nu PAY_ORDER_RESULT_ORDER_ALREADY_INVOICED als de betaling mislukt omdat de order al gefactureerd is.

»
Translation pending

Validatie/foutmeldingen master/slave bestellingen uitgebreid voor API calls :

 • createOrder
 • createOrderV2
 • payOrder
 • saveOrder
 • updateOrder
 • updateOrderV2
 • cancelOrder

Mogelijkheid om een slave order te betalen via API call payOrder ook als de bestelling nog niet op de slave aanwezig is.

Mogelijkheid om een slave order te annuleren via API call cancelOrder ook als de bestelling nog niet op de slave aanwezig is.

Translation pending

Gemiddelde inkoopprijs wordt nu ook teruggegeven met getProducts zie veld averagePurchasePrice

Release 24.0.2

Release Date: 2020-06-22
API Version: 1.0.0
Database Version: 24.0.0
Q-line POS Version: 24.0.3 Download Q-line POS 24.0.3 · Download MSI

Translation pending

Geheugenlek verholpen.

Translation pending

Probleem verholpen waardoor getApiVersion soms access violations of integer overflows veroorzaakte.

Translation pending

De customfields van de artikel, relatie en medewerkerkaarten werkt nu met unicode.

Release 24.0.1

Release Date: 2020-03-09
API Version: 1.0.0
Database Version: 24.0.0
Q-line POS Version: 24.0.3 Download Q-line POS 24.0.3 · Download MSI

+

The call getBranches once again works.

Translation pending

Probleem opgelost: Tafelbestellingen via de handheld kwamen niet meer binnen op het keukenscherm. Dit ging mis bij bestellingen op tafels waar al eerder op was besteld. Bestelling op lege tafel kwam wel goed binnen.

Release 24.0.0

Release Date: 2020-03-03
API Version: 1.0.0
Database Version: 24.0.0
Q-line POS Version: 24.0.3 Download Q-line POS 24.0.3 · Download MSI

+

An incoming relationArticleDiscountList is once again properly processed.

Release 23.0.1

Release Date: 2020-02-19
API Version: 1.0.0
Database Version: 23.0.0
Q-line POS Version: 23.0.0 Download Q-line POS 23.0.0 · Download MSI

+
Translation pending

In principe zelfde versie als 23.0.0, maar deze versie rapporteert zijn interne versienummer correct.

Release 23.0.0

Release Date: 2020-02-18
API Version: 1.0.0
Database Version: 23.0.0
Q-line POS Version: 23.0.0 Download Q-line POS 23.0.0 · Download MSI

+
Translation pending

Externe referentie van de medewerker- (extEmployeeId) en relatiekaart (extRelationId) mag nu 512 karakters zijn, ipv. 50.

Release 22.3.2

Release Date: 2020-02-17
API Version: 1.0.0
Database Version: 22.1.0
Q-line POS Version: 22.2.1 Download Q-line POS 22.2.1 · Download MSI

The function getTableList works again.

Release 22.3.1

Release Date: 2020-02-11
API Version: 1.0.0
Database Version: 22.1.0
Q-line POS Version: 22.2.1 Download Q-line POS 22.2.1 · Download MSI

+

The function reportTurnoverByArticle now actually looks at the supplied turnoverGroupFilter.

Release 22.3.0

Release Date: 2020-02-10
API Version: 1.0.0
Database Version: 22.1.0
Q-line POS Version: 22.2.1 Download Q-line POS 22.2.1 · Download MSI

+
Translation pending

De functie getTurnoverGroups kan nu aangeroepen worden met de parameter onlyActive om alleen omzetgroepen te retourneren die in gebruik zijn.

+
Translation pending

Nieuwe functie reportBranchPerformance die over een bepaalde periode per filiaal een aantal kernwaarden laat zien.

Release 22.2.1

Release Date: 2020-02-07
API Version: 1.0.0
Database Version: 22.1.0
Q-line POS Version: 22.2.1 Download Q-line POS 22.2.1 · Download MSI

Translation pending

API v22.2.0 werkt niet goed samen met de laatste versie van de Q-line, daarom bij deze v22.2.1.

Release 22.2.0

Release Date: 2020-02-05
API Version: 1.0.0
Database Version: 22.1.0
Q-line POS Version: 22.2.1 Download Q-line POS 22.2.1 · Download MSI

»
Translation pending

De functie getProducts is uitgebreid met de volgende functionaliteit:

 • Er is een syncMarker veld toegevoegd aan preparationMethod.
 • De product syncMarker word nu ook geupdate wanneer de preparationMethod.syncMarker wordt geüpdate.
 • De syncMarker van de preparationMethod word ook gebruikt als je syncMarker als argument meegeeft aan de getProducts functie.
Translation pending

Prijsgroepen worden nu correct toegepast op basis van welke werkplek de bestelling plaats.

Release 21.3.1

Release Date: 2020-01-07
API Version: 1.0.0
Database Version: 21.1.2
Q-line POS Version: 21.2.2 Download Q-line POS 21.2.2 · Download MSI

Translation pending

payOrder dacht van bepaalde orders ten onrechte dat dit filiaalorders waren en weigerde deze te betalen.

Release 21.3.0

Release Date: 2019-12-20
API Version: 1.0.0
Database Version: 21.1.2
Q-line POS Version: 21.2.2 Download Q-line POS 21.2.2 · Download MSI

!
Translation pending

getPackingSlips werkt niet, geeft SQL error

+
Translation pending

getProducts() retourneert nu voor de bereidingswijzen (preparationMethod) ook de vatCode en vatPercentage.

Release 21.2.0

Release Date: 2019-12-11
API Version: 1.0.0
Database Version: 21.1.2
Q-line POS Version: 21.2.2 Download Q-line POS 21.2.2 · Download MSI

Translation pending

Gebruik van ns:Uuid verwijderd sommige tools waaronder SoapUI gaven hier een foutmelding op.

Release 21.1.0

Release Date: 2019-12-03
API Version: 1.0.0
Database Version: 21.1.0

+

It is now possible to indicate whether an order will be eaten in the establishment, or taken out. Use the property vatChange for this, with the possible values of VAT-CHANGE-TAKE-OUT and VAT-CHANGE-EAT-HERE.

+
Translation pending

queueBranchOrderPayment toegevoegd.

Met deze functie kunnen betalingen klaargezet worden voor filiaalorders die via queueBranchOrder aangemaakt zijn.

The function getArticlesInLayout didn't correctly return a different price set on a component article. It always returned the basis price of the article.

Release 20.0.3

Release Date: 2020-01-14
API Version: 1.0.0
Database Version: 20.0.0
Q-line POS Version: 20.0.0 Download Q-line POS 20.0.0 · Download MSI

Translation pending

Regressie in functionaliteit van getStock ongedaan gemaakt. Als je getStock aanroept met branchNumber=0 krijg je nu weer de voorraad van alle filialen terug, in plaats van enkel die van het tussenfiliaal.

Release 20.0.2

Release Date: 2019-11-11
API Version: 1.0.0
Database Version: 20.0.0
Q-line POS Version: 20.0.0 Download Q-line POS 20.0.0 · Download MSI

+
Translation pending

Nieuwe API call getSalePromotions toegevoegd hiermee kunnen de ingestelde sales en acties uitgelezen worden.

+

Resolved an issue in getStock when requesting stock from an intermediary branch during interbranch movements.

+

Resolved an issue in price calculation when a different vatPercentage is submitted, but no price.

+
Translation pending

De functie getAvailableTerminalList retourneert nu een SoapException als de Slave-configuratie niet compatibel is met tafelbestellingen.

Release 20.0.1

Release Date: 2019-10-30
API Version: 1.0.0
Database Version: 20.0.0
Q-line POS Version: 20.0.0 Download Q-line POS 20.0.0 · Download MSI

Resolved an issue with missing column vor_bw_prijstype in certain functions.

Release 20.0.0

Release Date: 2019-10-23
API Version: 1.0.0
Database Version: 20.0.0
Q-line POS Version: 20.0.0 Download Q-line POS 20.0.0 · Download MSI

+

Article ask-for is now also available through the API (article.askFor).

»

Price group (priceGroupNumber) added to the getBranches function.

Release 19.0.1

Release Date: 2019-10-30
API Version: 1.0.0
Database Version: 19.0.0
Q-line POS Version: 19.1.1 Download Q-line POS 19.1.1

Resolved an issue with missing column vor_bw_prijstype in certain functions.

Release 18.0.0

Release Date: 2019-09-23
API Version: 1.0.0
Database Version: 18.0.0
Q-line POS Version: 18.0.0 Download Q-line POS 18.0.0 · Download MSI

+

getTerminalSettings() now also returns splitLineOnAddPreparationMethod

Release 17.0.2

Release Date: 2019-09-04
API Version: 1.0.0
Database Version: 17.0.0
Q-line POS Version: 17.0.0 Download Q-line POS 17.0.0 · Download MSI

Solved an issue when working with preparation methods with a VAT percentage that differs from the normal VAT percentage of that preparation method.

Release 17.0.0

Release Date: 2019-08-06
API Version: 1.0.0
Database Version: 17.0.0
Q-line POS Version: 17.0.0 Download Q-line POS 17.0.0 · Download MSI

+

It is now possible to call getProducts with productNumbers. This allows for the requesting of all the colour- and size-articles of a product.

Besides that, it is now also possible to add the parameter includeAllArticlesOfSelectedProducts when requesting by articleNumber, to include all the other colours and sizes of a product in the response.

The resullts of the function getOrderChanges have been improved in some instances.

Release 16.5.0

Release Date: 2019-07-26
API Version: 1.0.0
Database Version: 16.5.0

Solved an issue where the API would fail when passing along the parameter siUnit in the function createProduct and updateProduct.

Release 16.2.6

Release Date: 2019-08-02
API Version: 1.0.0
Database Version: 16.1.2
Q-line POS Version: 16.2.5 Download Q-line POS 16.2.5 · Download MSI

The resullts of the function getOrderChanges have been improved in some instances.

Release 16.2.5

Release Date: 2019-07-29
API Version: 1.0.0
Database Version: 16.1.2
Q-line POS Version: 16.2.5 Download Q-line POS 16.2.5 · Download MSI

+

Resolved an issue that caused the API function queueBranchOrder to return a generic error when the supplied relationNumber did not exist in the administration. The generic error has been replaced with a specific error that explains that the relation could not be found.

Release 16.2.4

Release Date: 2019-07-25
API Version: 1.0.0
Database Version: 16.1.2
Q-line POS Version: 16.2.5 Download Q-line POS 16.2.5 · Download MSI

The function getOrders once again returns entryBranchNumber, deliveryDate, deliveryPeriodBegin, deliveryPeriodEnd, invoiceAddress and deliveryAddress.

Release 16.2.3

Release Date: 2019-07-12
API Version: 1.0.0
Database Version: 16.1.2
Q-line POS Version: 16.2.5 Download Q-line POS 16.2.5 · Download MSI

The API function getOrderChanges did not return the old and new total amount of a line if only the quantity of a line was changed. This made it hard to determine the financial consequences of a quantity change, since you would have to recollect a previous change to retrieve the price and use that in the calculation of the new amount. This will no longer be necessary.

Release 16.2.2

Release Date: 2019-07-03
API Version: 1.0.0
Database Version: 16.1.2
Q-line POS Version: 16.2.5 Download Q-line POS 16.2.5 · Download MSI

When placing an order with text preparation methods, the entire line was being corrected and added again. That has been resolved now.

Release 16.2.1

Release Date: 2019-06-27
API Version: 1.0.0
Database Version: 16.1.2
Q-line POS Version: 16.2.5 Download Q-line POS 16.2.5 · Download MSI

The installer for version 16.2.0 was missing a file. This has been resolved.

Delivery time (deliveryPeriod) will no longer be automatically filled out based on delivery date (deliveryDate), because this leads to delivery times of 00:00 (midnight).

Release 16.1.1

Release Date: 2019-07-29
API Version: 1.0.0
Database Version: 16.0.0
Q-line POS Version: 16.0.3 Download Q-line POS 16.0.3 · Download MSI

The functions getPurchaseOrders and getPurchaseDeliveries no longer returns errors when the administration contains purchase orders or deliveries without lines.

Release 16.1.0

Release Date: 2019-06-03
API Version: 1.0.0
Database Version: 16.0.0
Q-line POS Version: 16.0.3 Download Q-line POS 16.0.3 · Download MSI

Solved two issues where the API would give an unmerited error message, including one in findRelation.

Release 15.2.4

Release Date: 2019-07-16
API Version: 1.0.0
Database Version: 15.1.0
Q-line POS Version: 15.1.1 Download Q-line POS 15.1.1

Solved an issue where the API would fail when passing along the parameter siUnit in the function createProduct and updateProduct.

Release 15.2.3

Release Date: 2019-05-02
API Version: 1.0.0
Database Version: 15.1.0
Q-line POS Version: 15.1.1 Download Q-line POS 15.1.1

»

In various places the priceExcl is now being filled in, since this information is usually available.

Solved an issue where getPackingSlips would occasionally trigger errors.

Release 15.2.1

Release Date: 2019-04-23
API Version: 1.0.0
Database Version: 15.1.0
Q-line POS Version: 15.1.1 Download Q-line POS 15.1.1

+

New API function: getCurrentTableOrders()

Release 15.1.1

Release Date: 2019-04-10
API Version: 1.0.0
Database Version: 15.1.0
Q-line POS Version: 15.1.1 Download Q-line POS 15.1.1

+

If you use getStock with branchNumber 0, you now receive stock of all branches.

Solved an issue that temporarily made it impossible to create table orders.

Release 14.1.5

Release Date: 2019-09-03
API Version: 1.0.0
Database Version: 14.1.0
Q-line POS Version: 14.1.2 Download Q-line POS 14.1.2

Solved an issue when working with preparation methods with a VAT percentage that differs from the normal VAT percentage of that preparation method.

Release 14.1.4

Release Date: 2019-05-01
API Version: 1.0.0
Database Version: 14.1.0
Q-line POS Version: 14.1.2 Download Q-line POS 14.1.2

Solved an issue where getPackingSlips did not work when a packing slip was linked to a front-office transaction instead of a back-office transaction.

Release 14.1.3

Release Date: 2019-04-03
API Version: 1.0.0
Database Version: 14.1.0
Q-line POS Version: 14.1.2 Download Q-line POS 14.1.2

Solved an issue with getPackingSlips.

Release 14.1.2

Release Date: 2019-04-02
API Version: 1.0.0
Database Version: 14.1.0
Q-line POS Version: 14.1.2 Download Q-line POS 14.1.2

Solved a small issue in regards to delivery times of a table order.

Release 14.1.0

Release Date: 2019-03-06
API Version: 1.0.0
Database Version: 14.1.0
Q-line POS Version: 14.1.2 Download Q-line POS 14.1.2

+

Resolved an issue in getFinancialJournalByCashCount which could cause discrepancies in the resulsts.

Release 14.0.1

Release Date: 2019-02-19
API Version: 1.0.0
Database Version: 14.0.0
Q-line POS Version: 14.0.3 Download Q-line POS 14.0.3

Resolved an issue with the handheld and table orders containing a preparation method.

Release 13.1.4

Release Date: 2019-02-03
API Version: 1.0.0
Database Version: 13.0.1
Q-line POS Version: 13.2.0 Download Q-line POS 13.2.0

+

getPackingSlips return an error when filtering on date. Filtering on syncMarker did work properly.

Release 13.1.3

Release Date: 2019-01-22
API Version: 1.0.0
Database Version: 13.0.1
Q-line POS Version: 13.2.0 Download Q-line POS 13.2.0

+

Also when using getOrder to retrieve branch orders, the field order.branchOrderNumber will be filled, instead of order.orderNumber.

Release 13.1.2

Release Date: 2019-01-21
API Version: 1.0.0
Database Version: 13.0.1
Q-line POS Version: 13.2.0 Download Q-line POS 13.2.0

+

Fixed an issue in getProducts which caused almost all requests to fail.

Release 13.1.0

Release Date: 2019-01-15
API Version: 1.0.0
Database Version: 13.0.0
Q-line POS Version: 13.1.0 Download Q-line POS 13.1.0

+

When retrieving branch orders, the field order.branchOrderNumber will be filled, instead of order.orderNumber.

+

The fields article.colourSequenceNumber and article.sizeSequenceNumber have been added, this designate the position of the colour and size in the colour list and the size list, respectively.

+

Saving the field extRelationId now works correctly.

+

The API now checks if a valid siUnit is supplied when using createProduct and updateProduct. An invalid value will trigger a SOAP fault that explains this.

+

New function for retrieving packing slips: getPackingSlips

+

New API functions for managing activities:

 • getActivities
 • createActivity
 • updateActivity
 • deleteActivity

Also added the following properties:

 • receipt.activityId
 • invoice.activityId
 • order.activityId
 • proposal.activityId
 • packingSlip.activityId

And the following filter properties:

 • getReceipts(activityId)
 • getInvoices(activityId)
 • getOrders(activityId)
 • getProposals(activityId)
+

The line.data now also contains (when applicable) cancelledQuantity and cancelledDecimalPlaces to return how much of an order line has been cancelled.

+

New function for retrieving cashdrawer balancing moments: getCashDrawerBalancingList

+

New V2 of the functions savePurchaseOrderV2 and savePurchaseDeliveryV2 where purchasePrice is a string instead of an int64. This allows for decimal values with more than two decimal places.

New V2 of the functions getPurchaseOrdersV2 and getPurchaseDeliveriesV2 that also return purchasePrice as a string instead of a int64 .

All functions that return relationNumber and relationName, now also return relationCategoryId and relationBankAccountNumber (e.g. getOrders, getReceipts, getInvoices).

The function getOrder now also returns a filled-in paymentList (as long as actual order down payments were made of course).

When articles, relations or employees have more than 117 cards fields, the creation or updating of these cards through the API did not work.

Release 11.3.7

Release Date: 2019-08-06
API Version: 1.0.0
Database Version: 11.1.3
Q-line POS Version: 11.3.4 Download Q-line POS 11.3.4

The resullts of the function getOrderChanges have been improved in some instances.

Release 11.3.5

Release Date: 2018-12-18
API Version: 1.0.0
Database Version: 11.1.3
Q-line POS Version: 11.3.4 Download Q-line POS 11.3.4

The function getOrder now also returns a filled-in paymentList (as long as actual order down payments were made of course).

Release 11.3.4

Release Date: 2018-12-06
API Version: 1.0.0
Database Version: 11.1.3
Q-line POS Version: 11.3.4 Download Q-line POS 11.3.4

+

getTicketCounterSales now also returns entryTimestamp and financialDate.

+

When retrieving tables (getTableList and getTableListV2), you will also receive configured NFC tags (also known as RFID or MIFARE). Amongst other things, this enables the Android order app to open tables based on NFC tags.

Release 11.3.3

Release Date: 2018-10-24
API Version: 1.0.0
Database Version: 11.1.3
Q-line POS Version: 11.3.4 Download Q-line POS 11.3.4

Solved an issue with lock-ups during execution of deliverOrder.

Release 11.3.1

Release Date: 2018-09-25
API Version: 1.0.0
Database Version: 11.1.3
Q-line POS Version: 11.3.4 Download Q-line POS 11.3.4

+

Added new API call: getRelationPoints. The syncMarker that is used here has also been added as relationPointsSyncMarker to the result of getCurrentSyncMarkers.

»

getTableListV2 now also returns the OnFloorPlan property.

Solved an issue when using component articles through the API.

Solved an issue: When applying a discount percentage to an article (eg. in the handheld), this article will no longer be designated as a return.

Release 11.1.5

Release Date: 2018-10-25
API Version: 1.0.0
Database Version: 11.1.0
Q-line POS Version: 11.1.14 Download Q-line POS 11.1.14

The function getOrder now also returns a filled-in paymentList (as long as actual order down payments were made of course).

Release 11.1.4

Release Date: 2018-10-17
API Version: 1.0.0
Database Version: 11.1.0
Q-line POS Version: 11.1.14 Download Q-line POS 11.1.14

+

Added support for the TURNOVER_GROUP_TYPE_BALANCE_UPGRADE type. In case unknown types are detected, the API will return these as TURNOVER_GROUP_TYPE_UNKNOWN.

Release 11.1.3

Release Date: 2018-10-12
API Version: 1.0.0
Database Version: 11.1.0
Q-line POS Version: 11.1.14 Download Q-line POS 11.1.14

Solved an issue when using component articles through the API.

Release 11.1.2

Release Date: 2018-07-26
API Version: 1.0.0
Database Version: 11.1.0
Q-line POS Version: 11.1.14 Download Q-line POS 11.1.14

»

payTableOrder now returns an extended error message, when certain problems occur.

Release 11.1.1

Release Date: 2018-07-03
API Version: 1.0.0
Database Version: 11.1.0
Q-line POS Version: 11.1.14 Download Q-line POS 11.1.14

+

Added support for CA-signed certificates when calling Webhooks.

Release 11.1.0

Release Date: 2018-06-19
API Version: 1.0.0
Database Version: 11.1.0
Q-line POS Version: 11.1.14 Download Q-line POS 11.1.14

+

The API now also supports the webhook event completeSession. This event is called when using the function payTableOrder(V2).

Release 11.0.3

Release Date: 2019-02-25
API Version: 1.0.0
Database Version: 11.0.0
Q-line POS Version: 11.0.2 Download Q-line POS 11.0.2

+

Resolved an issue in getFinancialJournalByCashCount which could cause discrepancies in the resulsts.

Release 11.0.1

Release Date: 2018-05-24
API Version: 1.0.0
Database Version: 11.0.0
Q-line POS Version: 11.0.2 Download Q-line POS 11.0.2

This version correctly works with the 11.0.0 database.

Release 11.0.0

Release Date: 2018-05-14
API Version: 1.0.0
Database Version: 11.0.0
Q-line POS Version: 11.0.2 Download Q-line POS 11.0.2

!

This version does not yet correctly work with the 11.0.0 database.

Under special circumstances, it was possible that createProduct and updateProduct froze.

Release 10.1.0

Release Date: 2018-06-06
API Version: 1.0.0
Database Version: 10.1.0

+

The workplace number that is supplied with queueBranchOrder is now actually used when saving the branch order, instead of reverting to the default workplace 1.

Release 10.0.4

Release Date: 2018-10-29
API Version: 1.0.0
Database Version: 10.0.0
Q-line POS Version: 10.0.2 Download Q-line POS 10.0.2

+

The function getReceipts() has received an extra includeOrderReferences request parameter, which can be used to request references (receipt.orderIds) to the order(s) that preceded each receipt in the response. Default behaviour used to be that these references were automatically included, but this is no longer the case because it can severely impact performance.

We suspect few used these references, but if you are please update your integration. The PHP client has also been updated to support this parameter.

Release 10.0.3

Release Date: 2018-10-22
API Version: 1.0.0
Database Version: 10.0.0
Q-line POS Version: 10.0.2 Download Q-line POS 10.0.2

When articles, relations or employees have more than 117 cards fields, the creation or updating of these cards through the API did not work.

Release 10.0.2

Release Date: 2018-04-26
API Version: 1.0.0
Database Version: 10.0.0
Q-line POS Version: 10.0.2 Download Q-line POS 10.0.2

Under special circumstances, it was possible that createProduct and updateProduct froze.

Release 10.0.1

Release Date: 2018-04-12
API Version: 1.0.0
Database Version: 10.0.0
Q-line POS Version: 10.0.2 Download Q-line POS 10.0.2

Solved an issue with getRelations.

Solved an issue with getPurchaseOrders and getPurchaseDeliveries.

Release 10.0.0

Release Date: 2018-04-11
API Version: 1.0.0
Database Version: 10.0.0
Q-line POS Version: 10.0.2 Download Q-line POS 10.0.2

+

The function getShifts() now also returns the field reference.

+

New function deliverOrderV2 that enables you to create partial shipments. This makes it possible to create multiple packing slips of an order.

+

New function getPackingSlipsByOrder that returns the packing slip(s) of the given order.

+

It is now possible to retrieve related transaction details for EFT (or PIN) payments. You need to have the correct authorization to see this data. To find out which autorisation you have, you can check your Partner Page.

+

The API function getProducts now at most returns syncMarkerLimit number of articles instead of products. However, when the first product contains more than this limit of articles, this product will be returned completely. Otherwise the situation could occur wherein getProducts returns nothing at all.

+

The API function getProducts using a filter such as onlyActive and a syncMarker could fail to return some of the changed articles since the provided syncMarker. This could result in articles not being returned by getProducts.

+

The API function getButtonLayout now returns a lay-out based on the assumption that main groups are always shown above the sub groups and article buttons. As is the case with the Android app.

+

With every API call that has terminal as a parameter, the Last ping time will be also updated.

+

New functions for the management of proposals:

 • getProposals - retrieve list of proposals
 • getProposal - retrieve single proposal
 • saveProposal - save new proposal or change existing proposal
 • cancelProposal - cancel proposal, where possible
 • createOrderFromProposal - create order from proposal, where possible
 • createInvoiceFromProposal - create invoice from proposal, where possible
+

New function getArticleGroupChanges() that returns all changed article groups since the previous syncMarker. It is also possible to filter on specific groupNumbers. The difference between this function and the already existing getArticleGroups is that the latter returns article groups in their hierarchical structure, while the new function returns the article groups in a "flat" list. Use the parentGroupNumber property to determine where the changed article group should go.

+

It was possible for the VAT percentages of articles in the componentArticleList to be wrong. It was also possible that articles erroneously occured multiple times. This has been resolved.

+

The lines of receipts, orders and invoices now contain optional metadata related to Webhooks. These are the following optional properties:

 • line.webhookData.webhookLineId - The UUID of the line regel as communicated through the Webhooks.
 • line.webhookData.webhookConsumerId - (optional) The UUID of the Webhook Consumer (external application) if this line has been added by this external application.
 • line.webhookData.webhookExternalDiscount.discountId - (optional) The UUID of the discount if it has been added by a Webhook Consumer.
 • line.webhookData.webhookExternalDiscount.discountDescription - (optional) Description of the external discount if it was supplied.
 • line.webhookData.webhookExternalDiscount.webhookConsumerId - (optional) The UUID of the Webhook Consumer (external application) that added this discount.
 • line.webhookData.webhookExternalDiscount.discountPercentage - (optional) The externally applied discount percentage.
 • line.webhookData.webhookExternalDiscount.discountAmount - (optional) The externally applied discount amount.
+

New article properties:

 • article.course - Indicates to which course the article belongs, including name, abbreviaton and sequence number of the course.
 • article.specialPrice - Indicates whether the article has special price handling, such as "Free", "Ask price (positive)" or "Ask price (negative)".
 • article.showPreparationMethodsDirectly - Indicates whether the available preparation methods should be shown directly after selecting the article.
 • article.showPreparationMethodsPerGroup - Indicates whether the available preparation methods should be shown per group or all at once.
+

A sales order (order) now contains the properties onDeliveryUrl and onInvoiceUrl. The URL's that you supply here will be opened from MplusKASSA in the default browser at the moment that you create a packing slip or an invoice from the order.

+

A turnover group number (turnoverGroup) outside of the supported range (0-999) will now be refused.

»

After completing a request the API now takes much less time to get ready to accept the next request.

Release 9.1.5

Release Date: 2018-04-11
API Version: 1.0.0
Database Version: 9.1.0
Q-line POS Version: 9.1.3 Download Q-line POS 9.1.3

Solved an issue with getPurchaseOrders and getPurchaseDeliveries.

Release 9.1.3

Release Date: 2018-03-21
API Version: 1.0.0
Database Version: 9.1.0
Q-line POS Version: 9.1.3 Download Q-line POS 9.1.3

+

New function deliverOrderV2 that enables you to create partial shipments. This makes it possible to create multiple packing slips of an order.

+

New function getPackingSlipsByOrder that returns the packing slip(s) of the given order.

+

The API function getProducts now at most returns syncMarkerLimit number of articles instead of products. However, when the first product contains more than this limit of articles, this product will be returned completely. Otherwise the situation could occur wherein getProducts returns nothing at all.

+

The API function getProducts using a filter such as onlyActive and a syncMarker could fail to return some of the changed articles since the provided syncMarker. This could result in articles not being returned by getProducts.

+

The API function getButtonLayout now returns a lay-out based on the assumption that main groups are always shown above the sub groups and article buttons. As is the case with the Android app.

+

With every API call that has terminal as a parameter, the Last ping time will be also updated.

+

A turnover group number (turnoverGroup) outside of the supported range (0-999) will now be refused.

+

Orders with weight articles that were updated through the API were always removed and added again, even though the respective lines did not change.

Release 9.1.2

Release Date: 2018-03-14
API Version: 1.0.0
Database Version: 9.1.0
Q-line POS Version: 9.1.3 Download Q-line POS 9.1.3

+

New function getArticleGroupChanges() that returns all changed article groups since the previous syncMarker. It is also possible to filter on specific groupNumbers. The difference between this function and the already existing getArticleGroups is that the latter returns article groups in their hierarchical structure, while the new function returns the article groups in a "flat" list. Use the parentGroupNumber property to determine where the changed article group should go.

Release 9.1.1

Release Date: 2018-03-02
API Version: 1.0.0
Database Version: 9.1.0
Q-line POS Version: 9.1.3 Download Q-line POS 9.1.3

+

It was possible for the VAT percentages of articles in the componentArticleList to be wrong. It was also possible that articles erroneously occured multiple times. This has been resolved.

Release 9.1.0

Release Date: 2018-02-20
API Version: 1.0.0
Database Version: 9.1.0
Q-line POS Version: 9.1.3 Download Q-line POS 9.1.3

+

getCashCountList now also returns the details of each extra workplace that was included in the count, through cashCountExtraWorkplaceList.

getReceiptsByCashCount could return more receipts than intended. Receipts from other branches that had a coincidental overlap with the selected cash count were also returned.

Release 9.0.0

Release Date: 2018-02-06
API Version: 1.0.0
Database Version: 9.0.0

+

Orders with weight articles that were updated through the API were always removed and added again, even though the respective lines did not change.

+

The imageList of an article is now equal for all articles of a product.

+

The properties priceIncl, priceExcl, originalPriceIncl and originalPriceExcl are now filled out where they were missing.

+

The function getReceipts now also returns answered questions for every receipt, that were asked during the check-out process. These answers (and the accompanying questions) can be found in the property receipt.answerList.

+

Added the function setSubTableCount.

This function sets the maximum amount of sub tables of a table.

+

cancelInvoice has now been implemented. Cancelling an invoice creates a credit invoice for the cancelled invoice.

+

Where applicable, getArticleGroups now also returns the image of an article group (through image).

+

New functions: getRetailSpaceRental() and getRetailSpaceRentals().

+

New properties: order.orderBarcode, receipt.receiptNumber, receipt.receiptBarcode, invoice.invoiceBarcode, saveInvoice.info.invoiceNumber, saveInvoice.info.invoiceBarcode, articleStockHistory.invoiceBarcode, articleStockHistory.receiptBarcode.

+

New property: line.data.turnoverGroupAccountNumber. This contains the account number for the specific turnover group and the specific branch.

+

New functions getPurchaseOrders, getPurchaseDeliveries, savePurchaseOrder and savePurchaseDelivery, to respectively request and store purchase orders and purchase deliveries.

+

getInvoices and getReceipts now also return orderIds when the invoices or receipts are based of order(s). The property extOrderIds will also be returned when the original order(s) had these.

+

New function getLicenceInformation which can be used to retrieve information about the license, including which modules are enabled.

+

The function getLicenseInformation now also returns the value isGKS with each branch, which indicates whether or not the licensed branch has a GKS license.

»

New functions added to provide support for sub tables (e.g. table 1A, 1B, etc):

 • getTableListV2
 • getTableOrderCourseListV2
 • requestNextTableOrderCourseV2
 • cancelTableOrderV2
 • printTableReceiptV2

New fields for sub tables:

 • order.tableSubNumber
 • MoveTableOrderRequest.tableSubNumber
 • GetTableOrderRequest.tableSubNumber
 • ReleaseTableRequest.tableSubNumber
 • GetTableOrderCourseListResponse.tableSubNumber

If these new fields are not supplied, the default sub table 1 (A) will be used.

»

The property product.description will never be based on the description of a non-active article, if there are also active articles present.

The recent addition of turnoverGroupAccountNumber caused an error when it was not filled in.

Solved an issue that could occur when determining a free articleNumber when inserting new articles.

Release 8.1.0

Release Date: 2017-12-07
API Version: 1.0.0
Database Version: 8.1.0

+

New function getTicketCounterSales().

Solved an issue that could occur when determining a free articleNumber when inserting new articles.

Release 8.0.15

Release Date: 2018-03-07
API Version: 1.0.0
Database Version: 8.0.2
Q-line POS Version: 8.0.8 Download Q-line POS 8.0.8

+

It was possible for the VAT percentages of articles in the componentArticleList to be wrong. It was also possible that articles erroneously occured multiple times. This has been resolved.

+

The lines of receipts, orders and invoices now contain optional metadata related to Webhooks. These are the following optional properties:

 • line.webhookData.webhookLineId - The UUID of the line regel as communicated through the Webhooks.
 • line.webhookData.webhookConsumerId - (optional) The UUID of the Webhook Consumer (external application) if this line has been added by this external application.
 • line.webhookData.webhookExternalDiscount.discountId - (optional) The UUID of the discount if it has been added by a Webhook Consumer.
 • line.webhookData.webhookExternalDiscount.discountDescription - (optional) Description of the external discount if it was supplied.
 • line.webhookData.webhookExternalDiscount.webhookConsumerId - (optional) The UUID of the Webhook Consumer (external application) that added this discount.
 • line.webhookData.webhookExternalDiscount.discountPercentage - (optional) The externally applied discount percentage.
 • line.webhookData.webhookExternalDiscount.discountAmount - (optional) The externally applied discount amount.
+

New article properties:

 • article.course - Indicates to which course the article belongs, including name, abbreviaton and sequence number of the course.
 • article.specialPrice - Indicates whether the article has special price handling, such as "Free", "Ask price (positive)" or "Ask price (negative)".
 • article.showPreparationMethodsDirectly - Indicates whether the available preparation methods should be shown directly after selecting the article.
 • article.showPreparationMethodsPerGroup - Indicates whether the available preparation methods should be shown per group or all at once.
+

A turnover group number (turnoverGroup) outside of the supported range (0-999) will now be refused.

Release 8.0.12

Release Date: 2018-02-09
API Version: 1.0.0
Database Version: 8.0.2
Q-line POS Version: 8.0.8 Download Q-line POS 8.0.8

+

getCashCountList now also returns the details of each extra workplace that was included in the count, through cashCountExtraWorkplaceList.

getReceiptsByCashCount could return more receipts than intended. Receipts from other branches that had a coincidental overlap with the selected cash count were also returned.

Release 8.0.11

Release Date: 2018-02-06
API Version: 1.0.0
Database Version: 8.0.2
Q-line POS Version: 8.0.8 Download Q-line POS 8.0.8

+

The imageList of an article is now equal for all articles of a product.

+

The properties priceIncl, priceExcl, originalPriceIncl and originalPriceExcl are now filled out where they were missing.

+

The function getReceipts now also returns answered questions for every receipt, that were asked during the check-out process. These answers (and the accompanying questions) can be found in the property receipt.answerList.

Release 8.0.10

Release Date: 2018-01-31
API Version: 1.0.0
Database Version: 8.0.2
Q-line POS Version: 8.0.8 Download Q-line POS 8.0.8

The properties order.lineList.line.pluNumber, .supplierRelationNumber and .supplierArticleNumber are now also filled out.

Release 8.0.6

Release Date: 2018-01-02
API Version: 1.0.0
Database Version: 8.0.2
Q-line POS Version: 8.0.8 Download Q-line POS 8.0.8

+

Since Q-line v8.0.0 it was possible to manage article button per branch. These locally managed article buttons are now also supported by the API.

Release 8.0.3

Release Date: 2017-11-15
API Version: 1.0.0
Database Version: 8.0.2
Q-line POS Version: 8.0.8 Download Q-line POS 8.0.8

+

It is now possible to import priceGroupList and salesPriceList through createProduct and updateProduct.

Release 8.0.2

Release Date: 2017-11-15
API Version: 1.0.0
Database Version: 8.0.1
Q-line POS Version: 8.0.4 Download Q-line POS 8.0.4

»

The property vatGroupList is now always present, even when its contents are empty.

Release 8.0.1

Release Date: 2017-11-14
API Version: 1.0.0
Database Version: 8.0.1
Q-line POS Version: 8.0.4 Download Q-line POS 8.0.4

+

When the pickup-and-delivery module is enabled, a new order will produce table-order-tickets, instead of order tickets

Release 8.0.0

Release Date: 2017-11-01
API Version: 1.0.0
Database Version: 8.0.0
Q-line POS Version: 8.0.1 Download Q-line POS 8.0.1

+

Solved an issue with stock changes caused by order changes.

»

Optimalisation which drastically reduces the overhead of each API call.

If the total of prepay payments is lower than the amount that was going to be prepaid, the API will now return an error.

When calling saveInvoice without a financialDate, the API did not automatically use the current financial date, but instead return an error message: Voorwaarde niet voldaan: BoekDag != TDate()

Release 7.1.9

Release Date: 2018-04-25
API Version: 1.0.0
Database Version: 7.1.0
Q-line POS Version: 7.1.3 Download Q-line POS 7.1.3

+

The function getReceipts now also returns answered questions for every receipt, that were asked during the check-out process. These answers (and the accompanying questions) can be found in the property receipt.answerList.

Release 7.1.8

Release Date: 2018-02-05
API Version: 1.0.0
Database Version: 7.1.0
Q-line POS Version: 7.1.3 Download Q-line POS 7.1.3

+

The imageList of an article is now equal for all articles of a product.

+

The properties priceIncl, priceExcl, originalPriceIncl and originalPriceExcl are now filled out where they were missing.

Release 7.1.7

Release Date: 2017-10-18
API Version: 1.0.0
Database Version: 7.1.0
Q-line POS Version: 7.1.3 Download Q-line POS 7.1.3

Solved a sometimes occurring issue with printing tickets when moving the contents of a table to another table.

Release 7.1.6

Release Date: 2017-09-22
API Version: 1.0.0
Database Version: 7.1.0
Q-line POS Version: 7.1.3 Download Q-line POS 7.1.3

When calling saveInvoice without a financialDate, the API did not automatically use the current financial date, but instead return an error message: Voorwaarde niet voldaan: BoekDag != TDate()

Release 7.1.5

Release Date: 2017-09-20
API Version: 1.0.0
Database Version: 7.1.0
Q-line POS Version: 7.1.3 Download Q-line POS 7.1.3

Optimalisation which drastically reduces the overhead of each API call.

Release 7.1.4

Release Date: 2017-09-07
API Version: 1.0.0
Database Version: 7.1.0
Q-line POS Version: 7.1.3 Download Q-line POS 7.1.3

+

To prevent a crash, a change has been made in the function that claims tables for specific workplaces.

Release 7.1.3

Release Date: 2017-09-05
API Version: 1.0.0
Database Version: 7.1.0
Q-line POS Version: 7.1.3 Download Q-line POS 7.1.3

+

Article links can now be read from the API through the property article.linkedArticleList.

Release 7.1.2

Release Date: 2017-08-24
API Version: 1.0.0
Database Version: 7.1.0
Q-line POS Version: 7.1.3 Download Q-line POS 7.1.3

To prevent a crash, a change has been made in the function that claims tables for specific workplaces.

Release 7.1.1

Release Date: 2017-08-24
API Version: 1.0.0
Database Version: 7.1.0
Q-line POS Version: 7.1.3 Download Q-line POS 7.1.3

+

Resolved an issue that could occur when processing composite articles.

Release 7.1.0

Release Date: 2017-08-14
API Version: 1.0.0
Database Version: 7.1.0
Q-line POS Version: 7.1.3 Download Q-line POS 7.1.3

+

Added support for v7.1.0.

Release 7.0.3

Release Date: 2017-09-07
API Version: 1.0.0
Database Version: 7.0.0
Q-line POS Version: 7.0.0 Download Q-line POS 7.0.0

+

Article links can now be read from the API through the property article.linkedArticleList.

To prevent a crash, a change has been made in the function that claims tables for specific workplaces.

Release 7.0.2

Release Date: 2017-08-31
API Version: 1.0.0
Database Version: 7.0.0
Q-line POS Version: 7.0.0 Download Q-line POS 7.0.0

To prevent a crash, a change has been made in the function that claims tables for specific workplaces.

Release 7.0.1

Release Date: 2017-08-24
API Version: 1.0.0
Database Version: 7.0.0
Q-line POS Version: 7.0.0 Download Q-line POS 7.0.0

+

Resolved an issue that could occur when processing composite articles.

Release 7.0.0

Release Date: 2017-07-21
API Version: 1.0.0
Database Version: 7.0.0
Q-line POS Version: 7.0.0 Download Q-line POS 7.0.0

+

getDatabaseVersion now contains serverMajorNumber, serverMinorNumber and serverRevisionNumber, which is the version of the database server. getApiVersion now contains serviceDate, which is the date of the machine where the API service is running. serverDate is now used for the date of the machine where the database is running.

»

The property tableStatus now remains set to TABLE-STATUS-TAKEN-AND-RECEIPT-PRINTED until a table has finished or until a change has been made to the table. Previously the table would change to TABLE-STATUS-TAKEN-AND-ACTION-REQUIRED or TABLE-STATUS-TAKEN-AND-TIME-LIMIT-REACHED after a variable amount of time.

getReceiptsByCashCount could return the same receipt for multiple cash counts . Obviously this was not our intent and has now been fixed.

Release 6.4.9

Release Date: 2017-12-06
API Version: 1.0.0
Database Version: 6.4.0

Solved an issue that could occur when determining a free articleNumber when inserting new articles.

Release 6.4.8

Release Date: 2017-07-18
API Version: 1.0.0
Database Version: 6.4.0

getReceiptsByCashCount could return the same receipt for multiple cash counts . Obviously this was not our intent and has now been fixed.

Release 6.4.7

Release Date: 2017-07-07
API Version: 1.0.0
Database Version: 6.4.0

getReceipts didn't return results anymore when you filtered on date. Filtering by syncMarker did still work.

Release 6.4.6

Release Date: 2017-07-03
API Version: 1.0.0
Database Version: 6.4.0

+

New function getReceiptsByCashCount() which can be used to retrieve all receipts in the period of the supplied cash count.

Release 6.4.5

Release Date: 2017-06-29
API Version: 1.0.0
Database Version: 6.4.0

+

When reading tables through getTableList the returned tables now contain the properties createTimestamp (when the current order on the table started), changeTimestamp (when the current order on the table was changed), totalInclAmount, totalExclAmount and prepaidAmount. When the table has no current order, these properties will not be present.

Solved an issue with saveInvoice which caused the financial date that was supplied through financialDate to not be used with new invoices.

Release 6.4.4

Release Date: 2017-06-27
API Version: 1.0.0
Database Version: 6.4.0

+

registerTerminal now returns an error message if you try to register a terminal without an uniqueDeviceIdentifier.

+

ArticleStockHistory now contains internalShipmentNumber and internalDeliveryNumber when relevant.

+

Added function getStockHistoryV2 that can be used to request stock history for more than one branch number.

+

Article now has a property stockArticle that signifies whether the article is a stock article.

Release 6.4.3

Release Date: 2017-06-26
API Version: 1.0.0
Database Version: 6.4.0

+

getStockHistory now also returns invoiceNumber, receiptNumber and deliveryNumber in ArticleStockHistory (where applicable).

+

registerTerminal now returns an error message if you try to register a terminal without an uniqueDeviceIdentifier.

Release 6.4.1

Release Date: 2017-06-12
API Version: 1.0.0
Database Version: 6.4.0

+

Minimal changes to part of the service defintion file (WSDL), which should solve the problem with a missing definition of a property type called ns__NumberLst.

Release 6.3.101

Release Date: 2017-09-14
API Version: 1.0.0
Database Version: 6.1.0

+

To prevent a crash, a change has been made in the function that claims tables for specific workplaces.

Release 6.3.5

Release Date: 2017-07-07
API Version: 1.0.0
Database Version: 6.1.1
Q-line POS Version: 6.3.1 Download Q-line POS 6.3.1

getReceipts didn't return results anymore when you filtered on date. Filtering by syncMarker did still work.

Release 6.3.4

Release Date: 2017-06-30
API Version: 1.0.0
Database Version: 6.1.1
Q-line POS Version: 6.3.1 Download Q-line POS 6.3.1

+

New function getReceiptsByCashCount() which can be used to retrieve all receipts in the period of the supplied cash count.

Release 6.3.3

Release Date: 2017-06-27
API Version: 1.0.0
Database Version: 6.1.1
Q-line POS Version: 6.3.1 Download Q-line POS 6.3.1

+

registerTerminal now returns an error message if you try to register a terminal without an uniqueDeviceIdentifier.

+

ArticleStockHistory now contains internalShipmentNumber and internalDeliveryNumber when relevant.

+

Added function getStockHistoryV2 that can be used to request stock history for more than one branch number.

+

Article now has a property stockArticle that signifies whether the article is a stock article.

+

getStockHistory now also returns invoiceNumber, receiptNumber and deliveryNumber in ArticleStockHistory (where applicable).

Release 6.3.2

Release Date: 2017-06-16
API Version: 1.0.0
Database Version: 6.1.1
Q-line POS Version: 6.3.1 Download Q-line POS 6.3.1

Solved issues in getOrderChanges and getArticlesInLayout.

Release 6.3.1

Release Date: 2017-05-30
API Version: 1.0.0
Database Version: 6.1.0

+

v6.3.0 was a wrong build, old bugs were reintroduced. This release is what v6.3.0 should have been.

Release 6.1.10

Release Date: 2017-08-24
API Version: 1.0.0
Database Version: 6.0.1
Q-line POS Version: 6.2.3 Download Q-line POS 6.2.3

+

Resolved an issue that could occur when processing composite articles.

Release 6.1.9

Release Date: 2017-07-07
API Version: 1.0.0
Database Version: 6.0.1
Q-line POS Version: 6.2.3 Download Q-line POS 6.2.3

getReceipts didn't return results anymore when you filtered on date. Filtering by syncMarker did still work.

Release 6.1.8

Release Date: 2017-06-30
API Version: 1.0.0
Database Version: 6.0.1
Q-line POS Version: 6.2.3 Download Q-line POS 6.2.3

+

New function getReceiptsByCashCount() which can be used to retrieve all receipts in the period of the supplied cash count.

Release 6.1.7

Release Date: 2017-06-16
API Version: 1.0.0
Database Version: 6.0.1
Q-line POS Version: 6.2.3 Download Q-line POS 6.2.3

Solved issues in getOrderChanges and getArticlesInLayout.

Release 6.1.6

Release Date: 2017-06-12
API Version: 1.0.0
Database Version: 6.0.1
Q-line POS Version: 6.2.3 Download Q-line POS 6.2.3

+

Minimal changes to part of the service defintion file (WSDL), which should solve the problem with a missing definition of a property type called ns__NumberLst.

Release 6.1.5

Release Date: 2017-05-22
API Version: 1.0.0
Database Version: 6.0.1
Q-line POS Version: 6.2.3 Download Q-line POS 6.2.3

+

Solved issues with regards to the release of table claims after (pre)payment and moving (parts of) orders.

Release 6.1.3

Release Date: 2017-05-08
API Version: 1.0.1
Database Version: 6.0.1
Q-line POS Version: 6.2.3 Download Q-line POS 6.2.3

+

Moving a full order to another table through moveTableOrder works properly again.

Solved an issue that could occur when calling payTableOrder on a table order with text preparation methods.

Release 6.1.2

Release Date: 2017-05-03
API Version: 1.0.1
Database Version: 6.0.1
Q-line POS Version: 6.2.3 Download Q-line POS 6.2.3

Solved an issue in getOrderChanges that prevented requests based on syncMarker from functioning properly.

Release 6.1.1

Release Date: 2017-04-19
API Version: 1.0.1
Database Version: 6.0.1
Q-line POS Version: 6.2.3 Download Q-line POS 6.2.3

+

Protocol version 1.0.1

+

A call to registerTerminal now also releases any possible claims to tables the terminal had.

+

getButtonLayout now also contains the optionally defined default main group (defaultMainGroup) and sub group (defaultSubGroup).

+

New function getOrderChanges, returns all changes to (table) orders, grouped by version number.

Release 5.1.2

Release Date: 2017-05-12
API Version: 1.0.0
Database Version: 5.0.1

»

Downgrade to API v1.0.0.

Release 5.1.1

Release Date: 2017-05-03
API Version: 1.0.1
Database Version: 5.0.1

Solved an issue in getOrderChanges that prevented requests based on syncMarker from functioning properly.

Release 5.1.0

Release Date: 2017-04-20
API Version: 1.0.1
Database Version: 5.0.1

+

Protocol version 1.0.1

+

A call to registerTerminal now also releases any possible claims to tables the terminal had.

+

getButtonLayout now also contains the optionally defined default main group (defaultMainGroup) and sub group (defaultSubGroup).

+

New function getOrderChanges, returns all changes to (table) orders, grouped by version number.

Release 5.0.2

Release Date: 2017-12-12
API Version: 1.0.0
Database Version: 5.0.0

+

New functions: getRetailSpaceRental() and getRetailSpaceRentals().

Release 5.0.0

Release Date: 2017-03-23
API Version: 1.0.0
Database Version: 5.0.0

+

getStockHistory now also returns the stock values before (beforeCorrectionQuantity) and after (afterCorrectionQuantity) the correction, but of course only when the change was made through a correction. Even when the stock values before and after are equal, the change will be returned, so you can rely on afterCorrectionQuantity being present.

+

When getStock is requested based on stockId, the result is now also sorted on stockId.

+

The property article.categoryId was never being filled, even though it was defined in the object and could have a database value. This has now been added.

+

This releasenote does not really apply to the API, but is being placed here so the API developers will also receive it. It is now possible to submit an issue report for a specific API directly from the patner page. This will help our support team quickly determine the subject of the issue.

invoiceAddress and deliveryAddress is now properly stored when calling queueBranchOrder

Release 4.0.7

Release Date: 2017-12-11
API Version: 1.0.0
Database Version: 4.0.0
Q-line POS Version: 4.3.2 Download Q-line POS 4.3.2

+

New properties: order.orderBarcode, receipt.receiptNumber, receipt.receiptBarcode, invoice.invoiceBarcode, saveInvoice.info.invoiceNumber, saveInvoice.info.invoiceBarcode, articleStockHistory.invoiceBarcode, articleStockHistory.receiptBarcode.

Release 4.0.6

Release Date: 2017-12-07
API Version: 1.0.0
Database Version: 4.0.0
Q-line POS Version: 4.3.2 Download Q-line POS 4.3.2

The recent addition of turnoverGroupAccountNumber caused an error when it was not filled in.

Release 4.0.5

Release Date: 2017-12-01
API Version: 1.0.0
Database Version: 4.0.0
Q-line POS Version: 4.3.2 Download Q-line POS 4.3.2

+

New property: line.data.turnoverGroupAccountNumber. This contains the account number for the specific turnover group and the specific branch.

Release 4.0.4

Release Date: 2017-06-29
API Version: 1.0.0
Database Version: 4.0.0
Q-line POS Version: 4.3.2 Download Q-line POS 4.3.2

+

registerTerminal now returns an error message if you try to register a terminal without an uniqueDeviceIdentifier.

+

ArticleStockHistory now contains internalShipmentNumber and internalDeliveryNumber when relevant.

+

Added function getStockHistoryV2 that can be used to request stock history for more than one branch number.

+

Article now has a property stockArticle that signifies whether the article is a stock article.

+

getStockHistory now also returns invoiceNumber, receiptNumber and deliveryNumber in ArticleStockHistory (where applicable).

Solved an issue with saveInvoice which caused the financial date that was supplied through financialDate to not be used with new invoices.

Release 4.0.3

Release Date: 2017-04-21
API Version: 1.0.0
Database Version: 4.0.0
Q-line POS Version: 4.3.2 Download Q-line POS 4.3.2

Solved an issue that could occur when calling payTableOrder on a table order with text preparation methods.

Release 4.0.2

Release Date: 2017-03-20
API Version: 1.0.0
Database Version: 4.0.0
Q-line POS Version: 4.3.2 Download Q-line POS 4.3.2

Solved an issue that caused wrong numbers to be returned when using create and update of product, relation and employee.

Release 4.0.1

Release Date: 2017-03-15
API Version: 1.0.0
Database Version: 4.0.0
Q-line POS Version: 4.3.2 Download Q-line POS 4.3.2

+

When getStock is requested based on stockId, the result is now also sorted on stockId.

+

getStockHistory now also returns the stock values before (beforeCorrectionQuantity) and after (afterCorrectionQuantity) the correction, but of course only when the change was made through a correction. Even when the stock values before and after are equal, the change will be returned, so you can rely on afterCorrectionQuantity being present.

Release 4.0.0

Release Date: 2017-02-15
API Version: 1.0.0
Database Version: 4.0.0
Q-line POS Version: 4.3.2 Download Q-line POS 4.3.2

+

Allergens per article can be requested and saved. See the property allergenList of article for the required structure.

+

getArticlesInLayout now also uses the default price groups of the terminal that is doing the request and also takes into account differing prices for the specific branch.

Release 3.5.5

Release Date: 2017-06-23
API Version: 1.0.0
Database Version: 3.5.1
Q-line POS Version: 3.7.3 Download Q-line POS 3.7.3

+

Minimal changes to part of the service defintion file (WSDL), which should solve the problem with a missing definition of a property type called ns__NumberLst.

+

getButtonLayout now also contains the optionally defined default main group (defaultMainGroup) and sub group (defaultSubGroup).

+

New type for stock changes: STOCK_HISTORY_TYPE_MANUAL

Release 3.5.4

Release Date: 2017-03-16
API Version: 1.0.0
Database Version: 3.5.1
Q-line POS Version: 3.7.3 Download Q-line POS 3.7.3

+

getProducts has been heavily optimized to increase speed.

+

When getStock is requested based on stockId, the result is now also sorted on stockId.

+

getStockHistory now also returns the stock values before (beforeCorrectionQuantity) and after (afterCorrectionQuantity) the correction, but of course only when the change was made through a correction. Even when the stock values before and after are equal, the change will be returned, so you can rely on afterCorrectionQuantity being present.

Release 3.5.3

Release Date: 2017-03-13
API Version: 1.0.0
Database Version: 3.5.1
Q-line POS Version: 3.7.3 Download Q-line POS 3.7.3

paymentList in getJournals once again has contents, as intended.

Release 3.4.7

Release Date: 2017-12-01
API Version: 1.0.0
Database Version: 3.4.0
Q-line POS Version: 3.4.0 Download Q-line POS 3.4.0

»

The property product.description will never be based on the description of a non-active article, if there are also active articles present.

Release 3.4.6

Release Date: 2017-06-29
API Version: 1.0.0
Database Version: 3.4.0
Q-line POS Version: 3.4.0 Download Q-line POS 3.4.0

+

registerTerminal now returns an error message if you try to register a terminal without an uniqueDeviceIdentifier.

+

ArticleStockHistory now contains internalShipmentNumber and internalDeliveryNumber when relevant.

+

Added function getStockHistoryV2 that can be used to request stock history for more than one branch number.

+

Article now has a property stockArticle that signifies whether the article is a stock article.

+

getStockHistory now also returns invoiceNumber, receiptNumber and deliveryNumber in ArticleStockHistory (where applicable).

Solved an issue with saveInvoice which caused the financial date that was supplied through financialDate to not be used with new invoices.

Release 3.4.5

Release Date: 2017-03-16
API Version: 1.0.0
Database Version: 3.4.0
Q-line POS Version: 3.4.0 Download Q-line POS 3.4.0

+

When getStock is requested based on stockId, the result is now also sorted on stockId.

+

getStockHistory now also returns the stock values before (beforeCorrectionQuantity) and after (afterCorrectionQuantity) the correction, but of course only when the change was made through a correction. Even when the stock values before and after are equal, the change will be returned, so you can rely on afterCorrectionQuantity being present.

Release 3.4.4

Release Date: 2017-01-10
API Version: 1.0.0
Database Version: 3.4.0
Q-line POS Version: 3.4.0 Download Q-line POS 3.4.0

+

getProducts has been heavily optimized to increase speed.

Release 3.4.2

Release Date: 2016-12-19
API Version: 1.0.0
Database Version: 3.4.0
Q-line POS Version: 3.4.0 Download Q-line POS 3.4.0

+

Entering a value of PICKUP in the deliveryMethod of an order now translates into an actual pickup order, and a value of DELIVERY translates into a delivery order.

Release 3.4.1

Release Date: 2016-12-07
API Version: 1.0.0
Database Version: 3.4.0
Q-line POS Version: 3.4.0 Download Q-line POS 3.4.0

+

The function getTableList now also returns whether or not a table is ready to be served, through the tableStatus TABLE_ORDER_READY_TO_BE_SERVED.

+

New function getMessages() which returns the messages that have been sent to a specific workplace (branchNumber and terminalNumber). Optionally messages can be retrieved from a specific starting message ID (sinceMessageId). You can also specify whether the messages should be registered as having been "read" (setDelivered) and whether to only return unread messages (onlyUndelivered).

Release 3.3.14

Release Date: 2017-04-20
API Version: 1.0.0
Database Version: 3.3.0
Q-line POS Version: 3.3.2 Download Q-line POS 3.3.2

+

Account numbers through getTurnoverGroups and getPaymentMethods(V2) are now always returned, even if they have a value of zero or lower.

Release 3.3.13

Release Date: 2017-03-16
API Version: 1.0.0
Database Version: 3.3.0
Q-line POS Version: 3.3.2 Download Q-line POS 3.3.2

+

getStockHistory now also returns the stock values before (beforeCorrectionQuantity) and after (afterCorrectionQuantity) the correction, but of course only when the change was made through a correction. Even when the stock values before and after are equal, the change will be returned, so you can rely on afterCorrectionQuantity being present.

+

When getStock is requested based on stockId, the result is now also sorted on stockId.

Release 3.3.12

Release Date: 2017-01-18
API Version: 1.0.0
Database Version: 3.3.0
Q-line POS Version: 3.3.2 Download Q-line POS 3.3.2

+

New type for stock changes: STOCK_HISTORY_TYPE_MANUAL

Release 3.3.8

Release Date: 2016-12-19
API Version: 1.0.0
Database Version: 3.3.0
Q-line POS Version: 3.3.2 Download Q-line POS 3.3.2

+

Entering a value of PICKUP in the deliveryMethod of an order now translates into an actual pickup order, and a value of DELIVERY translates into a delivery order.

Release 3.3.4

Release Date: 2016-12-05
API Version: 1.0.0
Database Version: 3.3.0
Q-line POS Version: 3.3.2 Download Q-line POS 3.3.2

+

The sales unit of an article is now also available through the API, in the property siUnit.

Release 3.3.2

Release Date: 2016-11-23
API Version: 1.0.0
Database Version: 3.3.0
Q-line POS Version: 3.3.2 Download Q-line POS 3.3.2

+

imageURL was not being filled in correctly in all applicable situations.

Release 3.3.1

Release Date: 2016-11-15
API Version: 1.0.0
Database Version: 3.3.0
Q-line POS Version: 3.3.2 Download Q-line POS 3.3.2

+

Where possible getStockHistory now returns the following related properties: stockId, packingSlipId, invoiceId, receiptId or correctionNumber.

Release 3.3.0

Release Date: 2016-11-10
API Version: 1.0.0
Database Version: 3.3.0
Q-line POS Version: 3.3.2 Download Q-line POS 3.3.2

»

payOrder now checks whether or not the supplied payment methods exist.

Release 3.1.10

Release Date: 2017-06-28
API Version: 1.0.0
Database Version: 3.0.0
Q-line POS Version: 3.2.2 Download Q-line POS 3.2.2

Solved an issue with saveInvoice which caused the financial date that was supplied through financialDate to not be used with new invoices.

Release 3.1.9

Release Date: 2017-03-16
API Version: 1.0.0
Database Version: 3.0.0
Q-line POS Version: 3.2.2 Download Q-line POS 3.2.2

+

getStockHistory now also returns the stock values before (beforeCorrectionQuantity) and after (afterCorrectionQuantity) the correction, but of course only when the change was made through a correction. Even when the stock values before and after are equal, the change will be returned, so you can rely on afterCorrectionQuantity being present.

+

When getStock is requested based on stockId, the result is now also sorted on stockId.

Release 3.1.8

Release Date: 2017-01-23
API Version: 1.0.0
Database Version: 3.0.0
Q-line POS Version: 3.2.2 Download Q-line POS 3.2.2

+

getOrder now returns GET_ORDER_RESULT_NOT_FOUND when an empty orderId is supplied, in stead of an unintended error message.

Release 3.1.7

Release Date: 2017-01-10
API Version: 1.0.0
Database Version: 3.0.0
Q-line POS Version: 3.2.2 Download Q-line POS 3.2.2

+

getProducts has been heavily optimized to increase speed.

Release 3.1.6

Release Date: 2016-12-23
API Version: 1.0.0
Database Version: 3.0.0
Q-line POS Version: 3.2.2 Download Q-line POS 3.2.2

+

getOrder now returns GET_ORDER_RESULT_NOT_FOUND when an empty orderId is supplied, in stead of an unintended error message.

Release 3.1.4

Release Date: 2016-11-23
API Version: 1.0.0
Database Version: 3.0.0
Q-line POS Version: 3.2.2 Download Q-line POS 3.2.2

+

imageURL was not being filled in correctly in all applicable situations.

Release 3.1.3

Release Date: 2016-11-15
API Version: 1.0.0
Database Version: 3.0.0
Q-line POS Version: 3.2.2 Download Q-line POS 3.2.2

+

Where possible getStockHistory now returns the following related properties: stockId, packingSlipId, invoiceId, receiptId or correctionNumber.

Release 3.1.2

Release Date: 2016-11-07
API Version: 1.0.0
Database Version: 3.0.0
Q-line POS Version: 3.2.2 Download Q-line POS 3.2.2

Solved a problem that caused a failure when trying to load products based on PLU number.

Release 3.1.1

Release Date: 2016-11-01
API Version: 1.0.0
Database Version: 3.0.0
Q-line POS Version: 3.2.2 Download Q-line POS 3.2.2

Solved an issue that caused various functions to silently fail.

Release 3.1.0

Release Date: 2016-10-18
API Version: 1.0.0
Database Version: 3.0.0
Q-line POS Version: 3.2.2 Download Q-line POS 3.2.2

Solved an issue that prevented being able to split a table.

Solved an issue that could cause a database failure while trying to save a table order.

When creating a receipt for a table, it was possible that the API thought you were trying to split up the table order.

This caused the table to remain open, even though there was nothing left on the table.

Release 3.0.0

Release Date: 2016-10-11
API Version: 1.0.0
Database Version: 3.0.0
Q-line POS Version: 3.2.2 Download Q-line POS 3.2.2

+

payTableOrderV2 added, that accepts an additional keepTableName, which does what it says.

+

getTerminalSettings now returns the property askToKeepTableName, which indicates if this question should be asked when registering payment of a table.

+

When the button layout that you get through getButtonLayout contains non-existing articles, those are converted to text buttons and the button text is appended with "(article missing)."

+

The object Terminal now also contains the optional properties terminalSoftwareName and terminalSoftwareVersion. When these are filled out when calling registerTerminal, the contents of these values is also registered. Besides that the function now also registers when it was last called.

»

It is now possible to pay orders that consist of only text lines.

Release 2.1.15

Release Date: 2017-05-02
API Version: 1.0.0
Database Version: 2.0.0
Q-line POS Version: 2.0.9 Download Q-line POS 2.0.9

Solved an issue in getOrderChanges that prevented requests based on syncMarker from functioning properly.

Release 2.1.14

Release Date: 2017-03-27
API Version: 1.0.0
Database Version: 2.0.0
Q-line POS Version: 2.0.9 Download Q-line POS 2.0.9

+

New function getOrderChanges, returns all changes to (table) orders, grouped by version number.

Release 2.1.13

Release Date: 2017-03-16
API Version: 1.0.0
Database Version: 2.0.0
Q-line POS Version: 2.0.9 Download Q-line POS 2.0.9

+

When getStock is requested based on stockId, the result is now also sorted on stockId.

+

getStockHistory now also returns the stock values before (beforeCorrectionQuantity) and after (afterCorrectionQuantity) the correction, but of course only when the change was made through a correction. Even when the stock values before and after are equal, the change will be returned, so you can rely on afterCorrectionQuantity being present.

+

When getStock is requested based on stockId, the result is now also sorted on stockId.

+

getStockHistory now also returns the stock values before (beforeCorrectionQuantity) and after (afterCorrectionQuantity) the correction, but of course only when the change was made through a correction. Even when the stock values before and after are equal, the change will be returned, so you can rely on afterCorrectionQuantity being present.

+

When getStock is requested based on stockId, the result is now also sorted on stockId.

+

getStockHistory now also returns the stock values before (beforeCorrectionQuantity) and after (afterCorrectionQuantity) the correction, but of course only when the change was made through a correction. Even when the stock values before and after are equal, the change will be returned, so you can rely on afterCorrectionQuantity being present.

+

When getStock is requested based on stockId, the result is now also sorted on stockId.

+

getStockHistory now also returns the stock values before (beforeCorrectionQuantity) and after (afterCorrectionQuantity) the correction, but of course only when the change was made through a correction. Even when the stock values before and after are equal, the change will be returned, so you can rely on afterCorrectionQuantity being present.

+

When getStock is requested based on stockId, the result is now also sorted on stockId.

+

getStockHistory now also returns the stock values before (beforeCorrectionQuantity) and after (afterCorrectionQuantity) the correction, but of course only when the change was made through a correction. Even when the stock values before and after are equal, the change will be returned, so you can rely on afterCorrectionQuantity being present.

+

When getStock is requested based on stockId, the result is now also sorted on stockId.

+

getStockHistory now also returns the stock values before (beforeCorrectionQuantity) and after (afterCorrectionQuantity) the correction, but of course only when the change was made through a correction. Even when the stock values before and after are equal, the change will be returned, so you can rely on afterCorrectionQuantity being present.

+

When getStock is requested based on stockId, the result is now also sorted on stockId.

+

getStockHistory now also returns the stock values before (beforeCorrectionQuantity) and after (afterCorrectionQuantity) the correction, but of course only when the change was made through a correction. Even when the stock values before and after are equal, the change will be returned, so you can rely on afterCorrectionQuantity being present.

+

When getStock is requested based on stockId, the result is now also sorted on stockId.

+

getStockHistory now also returns the stock values before (beforeCorrectionQuantity) and after (afterCorrectionQuantity) the correction, but of course only when the change was made through a correction. Even when the stock values before and after are equal, the change will be returned, so you can rely on afterCorrectionQuantity being present.

+

When getStock is requested based on stockId, the result is now also sorted on stockId.

+

getStockHistory now also returns the stock values before (beforeCorrectionQuantity) and after (afterCorrectionQuantity) the correction, but of course only when the change was made through a correction. Even when the stock values before and after are equal, the change will be returned, so you can rely on afterCorrectionQuantity being present.

Release 2.1.12

Release Date: 2017-01-17
API Version: 1.0.0
Database Version: 2.0.0
Q-line POS Version: 2.0.9 Download Q-line POS 2.0.9

+

New type for stock changes: STOCK_HISTORY_TYPE_MANUAL

Release 2.1.9

Release Date: 2016-11-23
API Version: 1.0.0
Database Version: 2.0.0
Q-line POS Version: 2.0.9 Download Q-line POS 2.0.9

+

imageURL was not being filled in correctly in all applicable situations.

Release 2.1.8

Release Date: 2016-11-18
API Version: 1.0.0
Database Version: 2.0.0
Q-line POS Version: 2.0.9 Download Q-line POS 2.0.9

»

updateStock no longer returns an error state if the stock of a non-stock article is updated.

Release 2.1.7

Release Date: 2016-10-26
API Version: 1.0.0
Database Version: 2.0.0
Q-line POS Version: 2.0.9 Download Q-line POS 2.0.9

Solved a problem that caused a failure when trying to load products based on PLU number.

Release 2.1.6

Release Date: 2016-09-22
API Version: 1.0.0
Database Version: 2.0.0
Q-line POS Version: 2.0.9 Download Q-line POS 2.0.9

+

It was not possible to enter duplicate extArticleId's through the API, evne though it was not blocked in the database. The API now no longer checks for the existence of an extArticleId.

Release 2.1.5

Release Date: 2016-09-20
API Version: 1.0.0
Database Version: 2.0.0
Q-line POS Version: 2.0.9 Download Q-line POS 2.0.9

Solved an issue that was present since v2.1.0 that prevented turnoverGroup from being changed through createProduct and updateProduct.

Release 2.1.4

Release Date: 2016-09-20
API Version: 1.0.0
Database Version: 2.0.0
Q-line POS Version: 2.0.9 Download Q-line POS 2.0.9

+

When returning a branchAccountNumberList, the first extBranchId was never filled, even when it did exist.

getProducts returned erroneously returned the same article groups multiple times in the groupNumbers and sortOrderGroupList lists of articles.

queueBranchOrder was not yet checkink for duplicate extOrderId's in its own "buffer". This meant that if you were quick about it, you could add multiple orders with the same extOrderId.

getTurnoverGroups was returning an error message if you were using it in combination with separately configured account numbers per branch.

Release 2.1.3

Release Date: 2016-08-24
API Version: 1.0.0
Database Version: 2.0.0
Q-line POS Version: 2.0.9 Download Q-line POS 2.0.9

»

When the Mplus API Service is not run as a service, but directly or through a batch file, a blue text reading "MplusQservice running..." was shown in the top left corner. This text is now hidden by default. Through the start argument --visible this text can be made visisble again.

Release 2.1.2

Release Date: 2016-08-23
API Version: 1.0.0
Database Version: 2.0.0
Q-line POS Version: 2.0.9 Download Q-line POS 2.0.9

Each imageList no longer contains images that were deleted.

Release 2.1.1

Release Date: 2016-08-16
API Version: 1.0.0
Database Version: 2.0.0
Q-line POS Version: 2.0.9 Download Q-line POS 2.0.9

+

Support added for stock amounts (quantity), customer balances (balance) and customer credit limits (creditLimit) higher than 2.147.483.647.

+

Much optimization in processing orders and invoices. Amongst other things, this will reduce the total time it takes to save a table order.

»

As configured under the setting "POS > Tables > Remember table description", the name of a table will now be properly reset or remembered after completion.

Solved an issue introduced in v2.1.0 where turnover groups were always set to 0 if they were not fully configured.

Solved an issue introduced in v2.1.0 when saving orders.

Solved an issue where the imageList of an article sometimes contained the same image multiple times.

Solved an issue where preparation methods with an article number higher than 2.147.483.647 misfunctioned.

Release 2.1.0

Release Date: 2016-08-15
API Version: 1.0.0
Database Version: 2.0.0
Q-line POS Version: 2.0.9 Download Q-line POS 2.0.9

!

This release has been replaced by v2.1.1.

Release 2.0.6

Release Date: 2016-08-03
API Version: 1.0.0
Database Version: 2.0.0
Q-line POS Version: 2.0.9 Download Q-line POS 2.0.9

Solved an issue where transfer of payment between payment methods was not properly returned in the daily totals. This affected getJournals.

Release 2.0.5

Release Date: 2016-07-29
API Version: 1.0.0
Database Version: 2.0.0
Q-line POS Version: 2.0.9 Download Q-line POS 2.0.9

Both getInvoices and getReceipts had the problem that when you supplied a syncMarker higher than the highest value in the database, the function ignored the entire syncMarker filter and just started returning data from the start.

Release 2.0.4

Release Date: 2016-07-20
API Version: 1.0.0
Database Version: 2.0.0
Q-line POS Version: 2.0.9 Download Q-line POS 2.0.9

»

The functies getRelations, getProducts, getEmployees, getOrders, getInvoices and getReceipts are now all limited by the predefined default --sync_marker_limit. It is also possible to overwrite this limit with the syncMarkerLimit that can be added to the request. Naturally, the syncMarkerLimit only works in combination with syncMarker.

Solved an issue that occasionally occurred with findRelation, where it would not return the relation even though it did exist.

Release 2.0.2

Release Date: 2016-07-13
API Version: 1.0.0
Database Version: 2.0.0
Q-line POS Version: 2.0.9 Download Q-line POS 2.0.9

Solved an issue that occurred when birthDate was not given a value when adding (createRelation) or updating (updateRelation) a relation.

Release 2.0.1

Release Date: 2016-07-12
API Version: 1.0.0
Database Version: 2.0.0
Q-line POS Version: 2.0.9 Download Q-line POS 2.0.9

The "table-moved" ticket that is generated through the moveTableOrder function now correctly applies word aliases (this prevent the occurence of {Tafel} on the ticket). Also the employee is now properly displayed on the ticket.

Release 2.0.0

Release Date: 2016-07-11
API Version: 1.0.0
Database Version: 2.0.0
Q-line POS Version: 2.0.9 Download Q-line POS 2.0.9

+

When calling getProducts, getRelations and getEmployees and filtering on syncMarker, the results are now also returned sorted by syncMarker. This is something you would probably have to do yourself anyway when processing the results.

+

When getProducts is used to retrieve all products since a specific syncMarker, the product now contains all its articles in the articleList instead of just the articles since the provided syncMarker.

+

Because of our transition to a new IDE, we could no longer build the Mplus API Service as a console application. The log file of the API must now explicitly be set through the start up argument --output.

Release 1.8.12

Release Date: 2016-08-03
API Version: 1.0.0
Database Version: 1.28.1
Q-line POS Version: 1.28.1 Download Q-line POS 1.28.1

Solved a problem where transfer of payment between payment methods was not properly returned in the daily totals. This affected getJournals.

Both getInvoices and getReceipts had the problem that when you supplied a syncMarker higher than the highest value in the database, the function ignored the entire syncMarker filter and just started returning data from the start.

Release 1.8.10

Release Date: 2016-07-18
API Version: 1.0.0
Database Version: 1.28.1
Q-line POS Version: 1.28.1 Download Q-line POS 1.28.1

»

The functies getRelations, getProducts, getEmployees, getOrders, getInvoices and getReceipts are now all limited by the predefined default --sync_marker_limit. It is also possible to overwrite this limit with the syncMarkerLimit that can be added to the request. Naturally the syncMarkerLimit only works in combination with syncMarker.

Release 1.8.8

Release Date: 2016-06-27
API Version: 1.0.0
Database Version: 1.28.1
Q-line POS Version: 1.28.1 Download Q-line POS 1.28.1

+

getCashCountList now requires a WorkplaceYearNumber instead of a YearNumber as the third optional parameter. This was added because only a year and number is not an unique value across all cash counts.

Through the property active and the function updateProduct you can now set whether or not an article should be active.

Fixed a bug in the functions updateProduct, updateRelation and updateEmployee that was introduced recently.

When completely moving a table through the API function moveTableOrder, the "movement ticket" is now also printed on all relevant printer locations, as is expected.

Release 1.8.6

Release Date: 2016-06-15
API Version: 1.0.0
Database Version: 1.28.1
Q-line POS Version: 1.28.1 Download Q-line POS 1.28.1

+

The function getArticleGroups now also returns a list of all product numbers for every group.

+

The function payOrder with property prepay = TRUE now also supports a partial prepayment.

+

New function setStock that accepts an absolute value for the stock.

+

The parameter dataType of the object CustomField is now optional. When sending this to the API, you do not have to supply it, because the database knows which type these fields have.

+

The Article object now also contains the changeTimestamp and createTimestamp properties that contain the timestamp of the last change to an article and the timestamp when the article was first created, respectively.

+

When no productNumber is used in a call to updateProduct, the service will now try to determine the correct productNumber through the supplied articleNumbers.

Release 1.8.5

Release Date: 2016-06-14
API Version: 1.0.0
Database Version: 1.28.1
Q-line POS Version: 1.28.1 Download Q-line POS 1.28.1

+

Faster implementation of getReceipts added.

Release 1.8.4

Release Date: 2016-06-01
API Version: 1.0.0
Database Version: 1.28.1
Q-line POS Version: 1.28.1 Download Q-line POS 1.28.1

createProduct and updateProduct now properly process the customFieldList.

Release 1.8.2

Release Date: 2016-05-12
API Version: 1.0.0
Database Version: 1.28.1
Q-line POS Version: 1.28.1 Download Q-line POS 1.28.1

+

Added function getCustomFieldList which can be used to retrieve the custom fields from the article, relation and employee layout.

+

getActiveEmployeeList() now also returns the following authorization options for every employee: allowNextCourse,allowSplitandallowPay`.

+

Relation now also contains the property relationCode. Maximum length for this value is 128 alphanumeric characters.

+

The Transaction object now also contains the property extBranchId.

+

The VatGroup object now also contains the property extBranchId.

+

The Order, Invoice and Receipt objects now also contain the following properties: entryExtBranchId en financialExtBranchId.

+

The Payment object in a paymentList now also contains the properties entryTimestamp, branchNumber, extBranchId, workplaceNumber, employeeNumber and employeeName.

+

getProducts() now also supports the onlyActive parameter. When this is set to TRUE, only the active products are returned.

+

getTerminalSettings() now also returns unknownTableAction. This property indicates what should happen when an unknown table is selected.

+

allowTableRetour added to EmployeeName

+

When calling getJournals() the API stores which data served as source for the reply. The requester can add an optional reference.

+

New function requestTableOrderCourse() that can be used to request a certain course for a specific table.

+

payInvoice() now returns a proper message when a payment fails because the payment method is disabled.

+

New function logMistake() which can be used to record a mistake made on a handheld or similar device.

+

New function getTableOrderCourseList() which can be used to retrieve the currently present and already delivered course of a specified branch and table number.

+

Courses have new properties: sequenceNumber, isPresent and isDelivered.

+

New function getCardCategories which can be used to retrieve the categories of the article, relation and employee cards. For example, in the case of relations, these can be "Customer" and "Supplier".

+

Any menu prices are automatically applied. This can be disabled through a setting in the Mplus POS. When this setting is disabled, the POS will ask which menu's should be made when you open the table.

+

Menu information is now also added to article lines. Can be used to see whether or not an article line is part of a larger menu. The properties used are menuHash (unique value per menu combination), menuDescription (representable description of the menu), menuAmount (total amount of this article within the menu combination).

+

The BPE information (Dutch abbrevation that stands for Breakage/Promotion/Own use) is now also added to the article lines. This can be used to differentiatie between actual discounts and "discounts" because of breakage/promotion/own use. The properties used are bpeId (internal identification), bpeDescription (representable description), bpeAmount (amount incl. VAT), bpeAmountExcl (amount excl. VAT).

+

New API function getWordAliases that returns the configured word aliases. Can be used to translate a certain word to another word, like converting "Customer" to "Guest".

+

When retrieving an invoice you can now also see whether an invoice is finalized (finalized) and when (finalizedTimestamp).

+

When sending a message through sendMessage you can now also specify the sender and the messageType. Choose from OK, INFO and WARNING.

+

When retrieving a cash count through getCashCountList the account number of the difference is now also returned through the parameter differenceAccountNumber. The account number of the deposit account is also returned through the parameter depositAccountNumber.

+

You can now use the parameter sinceCashCountNumber to retrieve all cash counts since a certain cash count.

+

The function getJournals now also returns the payment type per payment method, such as: "PAYMENT", "EFT", "SUSPENSE, "DEPOSIT", "BPE".

+

You can now add the finalizeInvoices parameter to a getInvoices request to lock the invoices after retrieving them. Use this when you want to do a one-time export of the invoices to an external system, like accountancy software, to prevent the invoice from being changed anymore in the Mplus POS.

+

When requesting the version number of the API through getApiVersion there is a new parameter called serverDate which returns the set date of the API server and can be used to synchronize external devices with the server.

+

When retrieving cash counts through getCashCountList the first and last id's of the related receipts are also returned, via the properties shiftFirstReceiptId and shiftLastReceiptId. The first and last transaction (shiftFirstTransaction en shiftLastTransaction) now also contain the transaction label via the property transactionString.

+

The following objects now also contains the extBranchId (external reference for the branch): Branch, CashCount, Journal, FinancialGroup and Shift.

+

The API function getEmployees can now also be used with a syncMarker. Read the Sync Marker Tutorial for an in-depth explanation.

+

The API function getTurnoverGroups now also returns the externe account numbers that have been defined for every branch, through the list branchAccountNumberList.

+

API functions that return payment methods per branch (such as getFinancialJournal and getFinancialJournalByCashCount) now also return the correct account number (through the field accountNumber) when this differs from the default account number.

+

API functions that return turnover groups per branch (such as getFinancialJournal and getFinancialJournalByCashCount) now also return the correct account number (through the field accountNumber) when this differs from the default account number.

+

When an API function with customer fields is used (such as createProduct, createRelation or createEmployee) and the customer fields are required, but these are not supplied and don't have a default value, there will be a clear error message.

+

Through the field financialPeriodClosed, getFinancialJournal now also shows whether or not the period for which a financial journal has been requested has officially concluded. It is possible that a financial date doesn't end until 6 AM instead of midnight exactly.

+

Employee can now also be retrieved individually through getEmployee. Additionally, it now also returns the customer field (the customFieldList) and the following standard fields: syncMarker, changeTimestamp, createTimestamp, extraText, categoryId, personNumber.

+

When retrieving, creating and updating relations, it is now also possible to work with customer fields (the customFieldList) and the following standard fields: createTimestamp, bankAccountNumber, creditLimit, paymentWithinDays, vatNumber, commerceNumber, extraText, defaultVatMethod, neverPrintOrEmailReceipt, alwaysPrintReceipt, alwaysPrintLargeFormatReceipt, alwaysEmailReceipt, condenseCombinedInvoice.

»

When storing returned order line through saveTableOrder the API will also store a "reason for return" to be used in various reports.

»

getTableList() now also returns the information about the highest requested course of each table, through the properties courseNumber, courseName and courseAbbreviation.

»

getJournals can now be called without a branch filter, this will return all available branches.

»

It is now possible to insert and update the customer's card number through createRelation and updateRelation. The name of the field is cardNumber.

After running updateOrder it was possible for the API to try to generate a print job for the updated order. However, the wrong id was used for this, causing the updateOrder to crash to a halt with an exception.

Discount percentage was accidentally inverted when saving a counter line. This gave problems, for example when calculating the total amount of a line.

Negative decimal amounts were not correctly returned. Every amount was rounded to the nearest integer.

When running getJournals with a filter for receipts or invoices the list with payments (paymentList) and VAT groups (vatGroupList) will now also be properly filtered.

Release 1.7.8

Release Date: 2016-03-08
API Version: 1.0.0
Database Version: 1.27.2

+

When the customer is using a Master/Slave setup, it is now possible to set a wait time during which the function saveOrder will wait until the Slave has synchronized a branch order. By default this wait time is set to 0 seconds. In that case the API does not wait at all. There is also an upper limit of 5 minutes.

By checking the function result you can see whether or not the order has been synchronized to the Slave. When the parameter orderQueued is set to TRUE, the order still has to be synchronized, when it is set to FALSE it has already been synchronized and you can rest assured that the Slave has received the order.

+

The functionality of queueBranchOrder has been combined with saveOrder. This means the API developer no longer has to pay attention to calling the proper function based on the master/slave-configuration of the customer. If the order has been added to the queue of a slave-branch, the function will return a special boolean called orderQueued with value TRUE.

+

If the rate for a certain VAT-code has not been properly configured in Mplus, the API will now return the following error message: The rate for VAT-code 2 is not properly configured. Please contact API support at dev@mpluskassa.nl.

This prevents the misconfiguration being missed and wrong tax rates being used by our API developers.

Problem solved where turnover groups with accents and other strange characters in their names could not be requested.

When retrieving relations the properties active, changeTimestamp and syncMarker are now properly filled out. There is also a new property, createTimestamp.

Problem solved in updateRelation that caused failure in updating certain properties of relations, like the active parameter.

Release 1.7.7.8

Release Date: 2016-05-18

+

The number of receipts returned by getReceipts when searching from a specific syncMarker is now also configurable through the parameter sync_marker_limit. Default is 1000.

Release 1.7.7.7

Release Date: 2016-05-16
API Version: 1.0.0
Database Version: 1.27.0
Q-line POS Version: 1.27.1 Download Q-line POS 1.27.1

»

Sped up implementation of getReceipts, which is not only much faster than the old implementation, but also returns a limited amount of receipts, to prevent memory problems.

Release 1.7.7.6

Release Date: 2016-04-12
API Version: 1.0.0
Database Version: 1.27.0
Q-line POS Version: 1.27.1 Download Q-line POS 1.27.1

»

When creating a relation through the function createRelation, you can now also use relationNumber to specify a number for the new relation, in stead of the service generating a number for you.

Release 1.7.7.5

Release Date: 2016-03-30
API Version: 1.0.0
Database Version: 1.27.0
Q-line POS Version: 1.27.1 Download Q-line POS 1.27.1

+

Attention: This release does work with the correct database version, which the revoked v1.7.7.2 does not.

When splitting a table order through the API function moveTableOrder (which is mostly used on handhelds), the workplace number of the transaction is always reset to 1.1, instead of using the actual workplace of the handheld. This caused a synchronization error in case of a Master/Slave set-up with multiple Slaves.

Release 1.7.7.4

Release Date: 2016-03-24
API Version: 1.0.0
Database Version: 1.27.0
Q-line POS Version: 1.27.1 Download Q-line POS 1.27.1

!

Attention: This release has been revoked because of a bug in the payTableOrder function.

Release 1.7.7.3

Release Date: 2016-03-22
API Version: 1.0.0
Database Version: 1.27.0
Q-line POS Version: 1.27.1 Download Q-line POS 1.27.1

!

Attention: This release has been revoked because of a problem when paying a split-up order.

Release 1.7.7

Release Date: 2016-02-22
API Version: 1.0.0
Database Version: 1.27.0
Q-line POS Version: 1.27.1 Download Q-line POS 1.27.1

+

If component articles are added to an order by the API developer, they will not also be added by the API itself. This prevents situations where calculated prices are wrong because too many component articles are added.

It was no longer possible to move order lines to an empty table with moveTableOrder.

Release 1.7.6

Release Date: 2016-02-17
API Version: 1.0.0
Database Version: 1.27.0
Q-line POS Version: 1.27.1 Download Q-line POS 1.27.1

+

Every error message that tells the API developer to contact API Support now also contains the proper email address to do so: dev@mpluskassa.nl.

Whenever an order line with discount is countered, the discount will also be properly countered, instead of being doubled.

Release 1.7.5

Release Date: 2016-02-16
API Version: 1.0.0
Database Version: 1.27.0
Q-line POS Version: 1.27.1 Download Q-line POS 1.27.1

When placing an order with combined articles, the price of the combined article was not correctly calculated when the article originially had no combined articles, but does so in the updated order.

Release 1.7.4

Release Date: 2016-02-10
API Version: 1.0.0
Database Version: 1.27.0
Q-line POS Version: 1.27.1 Download Q-line POS 1.27.1

+

A number of parameters in Line have been made optional, this being: lineId, employeeNumber, pluNumber, en lineType. When these parameters are omitted, the default value for each corresponding article will be used.

+

New function queueBranchOrder added to create branch orders through an API that is connected to a master/slave set-up.

+

A number of parameters in LineData have been made optional, this being: turnoverGroup, vatCode, vatPercentage, pricePerQuantity and siUnit. When these parameters are omitted, the default value for each corresponding article will be used.

Release 1.7.2

Release Date: 2016-01-27
API Version: 1.0.0
Database Version: 1.26.0
Q-line POS Version: 1.26.0 Download Q-line POS 1.26.0

+

It is now possible to revert a prepayment of a sales order through payOrder. To do this, make a negative prepayment of the exact amount.

Release 1.7.1

Release Date: 2016-01-04
API Version: 1.0.0
Database Version: 1.26.0
Q-line POS Version: 1.26.0 Download Q-line POS 1.26.0

+

When managing orders through the API the service will now also check vatCode and turnoverGroup for deviating values. Please consider this when creating or changing orders through the API.

»

If an error occurs while printing a receipt, order or other printable object, the API function won't be aborted with an exception anymore. The error message that occurred during printing will be put in the errorMessage parameter, but the remainder of the function's result will be as if there was not error during printing.

Of course when you are calling a function that is specifically used to print something, like printReceipt or printTableReceipt, the result will not be as normal.

getCurrentSyncMarkers now also works when one of the syncMarkers doesn't have any records yet. In that case the value 0 will be returned.

Release 1.7.0

Release Date: 2015-12-31
API Version: 1.0.0
Database Version: 1.26.0
Q-line POS Version: 1.26.0 Download Q-line POS 1.26.0

!

Attention: In this release the version of the API protocol is updated to 1.0.0. Check the release notes to determine if your application is still compatible.

!

It is now possible to read the components of a composite article, through the componentArticleList. The main article is also always present in this component list. Take note that the vatPercentage of components can differ from each other. In that case, the main article won't have a vatCode, because you need to look to the vatCodes of the components.

The price of the main article already contains the price of the components, so existing applications should continue functioning as expected.

When ordering a composite article, the components will be automatically added to the order or invoice.

+

New functione getCurrentSyncMarkers that returns the most recent value of the different syncMarkers.

+

getReceipts and getInvoices now also return the following article properties: supplierRelationNumber, supplierRelationName and supplierArticleNumber. It is also possible to filter on supplierRelationNumbers.

+

The function getFinancialJournalByCashCount is working again. This was temporarily disabled because cash counts can now also span multiple workplaces, and the implementation in the API service was not yet modified for this possibility. The function has also been improved, because it now actually only returns the financial journal of the branche that the cash count was performed on.

+

getRelations now includes a categoryId filter.

+

It is now possible to retrieve a list of the configured sales prices with the function getSalesPriceList.

+

New function: getPriceGroupList. Returns a list of all configured price groups.

+

When requesting turnover groups with getTurnoverGroups, the service now also returns turnover groups that are not configured, yet already used in the articles.

+

The service now also runs when there is no database connection. In that case every request will directly return a SoapFault telling you that there is no connection to the database. As soon as the database is available again, the service will automatically reconnect when processing the next request.

+

If the priceIncl of an article is entered, but the priceExcl is not, the priceExcl will be filled out based on the priceIncl and the vatPercentage. This also works vice versa.

+

When available, a table order will also contain the amount of guests in the property numberOfGuests. It is also possible to change this value through this property.

Release 1.6.15.2

Release Date: 2015-12-28
API Version: 0.9.9
Database Version: 1.25.2
Q-line POS Version: 1.25.5 Download Q-line POS 1.25.5

+

Improved memory management.

Release 1.6.15.1

Release Date: 2015-11-27
API Version: 0.9.9
Database Version: 1.25.2
Q-line POS Version: 1.25.5 Download Q-line POS 1.25.5

The financialDate of an invoice is actually used when calling saveInvoice (and createInvoice and updateInvoice).

Release 1.6.15

Release Date: 2015-11-19
API Version: 0.9.9
Database Version: 1.25.2
Q-line POS Version: 1.25.5 Download Q-line POS 1.25.5

+

It is now possible to read the price groups of articles, through the property priceGroupList.

To know if a relation should use a specific price group, you can read the property priceGroupNumber of relations.

+

Changes in an invoice (through saveInvoice or updateInvoice) will also be detected when the invoice lines have not changed.

The name of an article retrieved through getArticlesInLayout now uses the receipt text when available, otherwise it will fall back to the description.

Release 1.6.12

Release Date: 2015-11-04
API Version: 0.9.9
Database Version: 1.25.1
Q-line POS Version: 1.25.4 Download Q-line POS 1.25.4

If the supplied productNumber used in updateProduct doesn't exist, you will now get a specific error UPDATE_PRODUCT_RESULT_NOT_FOUND instead of the more general UPDATE_PRODUCT_RESULT_FAILED.

Release 1.6.11

Release Date: 2015-11-02
API Version: 0.9.9
Database Version: 1.25.1
Q-line POS Version: 1.25.4 Download Q-line POS 1.25.4

+

It is now possible to change the customFieldList through createProduct and updateProduct.

Release 1.6.10

Release Date: 2015-10-29
API Version: 0.9.9
Database Version: 1.25.1
Q-line POS Version: 1.25.4 Download Q-line POS 1.25.4

+

Problem solved where preparation methods without an articleNumber (that means with only a buttonText) were only sent once per article.

deliveryDate is now correctly filled out when retrieved through getOrder, getOrders or findOrder.

Release 1.6.9

Release Date: 2015-10-27
API Version: 0.9.9
Database Version: 1.25.1
Q-line POS Version: 1.25.4 Download Q-line POS 1.25.4

+

New function updateTurnoverGroups to modify turnover groups.

Problem solves that caused the error message "Werkplek is niet correct ingesteld." ("Workplace not set correctly.") when creating or updating an order.

Release 1.6.8

Release Date: 2015-10-22
API Version: 0.9.9
Database Version: 1.25.1
Q-line POS Version: 1.25.4 Download Q-line POS 1.25.4

Problem solved with createRelation and updateRelation where active was NULL.

Release 1.6.7

Release Date: 2015-10-21
API Version: 0.9.9
Database Version: 1.25.1
Q-line POS Version: 1.25.4 Download Q-line POS 1.25.4

+

When retrieving the articles on the button through getArticlesInLayout an extra property (buttonText) is returned with every preparation method which contains the text to display on the button. The value in the property name now always contains the receipt text or description from the article.

Release 1.6.6

Release Date: 2015-10-21
API Version: 0.9.9
Database Version: 1.25.1
Q-line POS Version: 1.25.4 Download Q-line POS 1.25.4

+

The functions createProduct and updateProduct can now also be used to change the category of an article through the property categoryId.

+

The certificate on https://api.mpluskassa.nl has been extended because it was about to expire this month. The new certificate is valid until 2018.

+

The function getProducts now also returns a list of preparation methods per article.

Release 1.6.5

Release Date: 2015-10-16
API Version: 0.9.9
Database Version: 1.25.1
Q-line POS Version: 1.25.4 Download Q-line POS 1.25.4

+

Through the property active and the function updateRelation you can change if a relation should be active or not.

Release 1.6.4

Release Date: 2015-10-12
API Version: 0.9.9
Database Version: 1.25.1
Q-line POS Version: 1.25.4 Download Q-line POS 1.25.4

+

When creating or modifying an order you can now also supply a delivery date through the property deliveryDate.

Release 1.6.0

Release Date: 2015-08-26
API Version: 0.9.9
Database Version: 1.25.0
Q-line POS Version: 1.25.1 Download Q-line POS 1.25.1

+

New function printTableReceipt to print the intermediate receipt of a table.

+

New function adjustPoints for editing the number of saved points of a relation.

Turns out that this function was accidentally disabled in this release. Update to the latest version to use this function.

Problem solved where the API service sent back invalid XML when a text in the message contained invalid symbols.

Problem solved that sometimes caused a 1 cent mistake in amount of change returned.

When registering change the API Service used the payment method gebruik Contant, instead of the proper CONTANT.

Release 1.5.2

Release Date: 2015-07-14
API Version: 0.9.1
Database Version: 1.23.0
Q-line POS Version: 1.23.0 Download Q-line POS 1.23.0

»

Compatible with database version 1.23.0.

»

createProduct and updateProduct now also save the colour and size supplied.

Release 1.5.1.3

Release Date: 2015-12-02
API Version: 0.9.8
Database Version: 1.22.0
Q-line POS Version: 1.22.0 Download Q-line POS 1.22.0

+

Bugfix in updateProducts where you could only add one article to a product every time.

Release 1.5.0.1

Release Date: 2015-10-22
API Version: 0.9.1
Database Version: 1.22.0
Q-line POS Version: 1.22.0 Download Q-line POS 1.22.0

+

Changes in updateProduct so that article barcodes are first deleted and then created again, preventing a database error.

Release 1.5.0

Release Date: 2015-06-24
API Version: 0.9.1
Database Version: 1.22.0
Q-line POS Version: 1.22.0 Download Q-line POS 1.22.0

+

Compatibility with database version 1.22.0 added.

Release 1.4.6

Release Date: 2015-06-15
API Version: 0.9.1
Database Version: 1.21.0
Q-line POS Version: 1.21.2 Download Q-line POS 1.21.2

+

When calling updateProduct the created and updated article numbers are also returned. This is done through the properties newArticleNumbers and existingArticleNumbers.

+

When calling createProduct the newly created article numbers are also returned, and not just the productNumber. The property for this is articleNumbers.

Release 1.4.5

Release Date: 2015-06-09
API Version: 0.9.1
Database Version: 1.21.0
Q-line POS Version: 1.21.2 Download Q-line POS 1.21.2

Probably solved the issue where paying tables failed in special circumstances, such as when paying a table with separate text lines.

Release 1.4.3

Release Date: 2015-06-03
API Version: 0.9.1
Database Version: 1.21.0
Q-line POS Version: 1.21.2 Download Q-line POS 1.21.2

+

When creating or updating a relation through createRelation and updateRelation, the relation is automatically added to the category "Customer".

Release 1.4.2

Release Date: 2015-05-28
API Version: 0.9.1
Database Version: 1.21.0
Q-line POS Version: 1.21.2 Download Q-line POS 1.21.2

+

New function payInvoice to pay invoices.

Release 1.4.1

Release Date: 2015-05-21
API Version: 0.9.1
Database Version: 1.21.0
Q-line POS Version: 1.21.2 Download Q-line POS 1.21.2

+

When a table order is being paid on the cash register, it will no longer be able to open, change or pay the same order through the API.

Release 1.4.0

Release Date: 2015-05-06
API Version: 0.9.1
Database Version: 1.20.0
Q-line POS Version: 1.21.1 Download Q-line POS 1.21.1

+

Compatibility with database version 1.20.0.

Release 1.3.12

Release Date: 2015-04-28
API Version: 0.9.1
Database Version: 1.19.0
Q-line POS Version: 1.19.1 Download Q-line POS 1.19.1

+

When saving a table order (through saveTableOrder) you can now also add a tableDescription that will be used as description of the table and is saved next to or instead of the table number.

+

New function getDatabaseVersion. Retourns the version number of the database.

Release 1.3.10

Release Date: 2015-04-21
API Version: 0.9.1
Database Version: 1.19.0
Q-line POS Version: 1.19.1 Download Q-line POS 1.19.1

+

When retrieving the active employee list (getActiveEmployeeList) the API Service now only returns the employees that are actually authorized for the request branch (terminal.branchNumber).

Release 1.3.9

Release Date: 2015-04-15
API Version: 0.9.1
Database Version: 1.19.0
Q-line POS Version: 1.19.1 Download Q-line POS 1.19.1

+

ns__Article now also contains the property supplierArticleNumber, which is the article number used by the supplier of this article.

Release 1.3.8

Release Date: 2015-04-02
API Version: 0.9.1
Database Version: 1.19.0
Q-line POS Version: 1.19.1 Download Q-line POS 1.19.1

+

Compatibility with database version 1.19.0.

Release 1.3.5

Release Date: 2015-02-23
API Version: 0.9.1
Database Version: 1.18.1
Q-line POS Version: 1.18.2 Download Q-line POS 1.18.2

»

All places that can return a relation (such as findRelation and getRelation) now return proper values for all properties. For instance, the property city and all values of the delivery address were missing.

getVatGroupList now also returns the branchNumber, because the VAT percentage could differ per branch since Q-line 1.18.0.

Release 1.3.0

Release Date: 2015-02-09
API Version: 0.9.0
Database Version: 1.18.0
Q-line POS Version: 1.18.0 Download Q-line POS 1.18.0

+

It is now possible to supply the deliveryAddress and invoiceAdress of an order. This is very useful when these are different from the normal address of the customer.

+

The sales prices of articles are now also sent through the property salesPriceList of the Article.

+

It is now possible to supply the deliveryMethod of an Order. Only predefined values may be used here. The available options can be requested through the API method getDeliveryMethods.

+

It is now possible to supply the orderCategoryNumber of an Order. In the POS this is known as the "ordersoort."

+

Order now also contains vatGroupList.

+

The new function getOrders can now be used to retrieve multiple orders. With the syncMarker and other filter options, the result can be limited.

+

A list of available order types can be requested through getOrderCategories.

+

Relations (customers, suppliers, etc.) can now be returned in multiples, through the new function getRelations. With syncMarker the results can be limited to the changes since a specific moment.

+

lineData such as is used in the lines of an Invoice, Receipt or Order now also contain the purchase price, through the property purchasePrice.

+

findRelation now searches the databases based on all lower case values and also partial matches. E.g. a relation with the name "John Smith" will be found by looking for "john s."

+

When saveInvoice is supplied with an extOrderId that already exists, that extOrderId will now also be shown in the error message.

getInvoices now also adds the transactionString to the invoices in the results.

Release 1.2.3

Release Date: 2015-01-21
API Version: 0.8.5
Database Version: 1.17.0
Q-line POS Version: 1.17.2 Download Q-line POS 1.17.2

When a button layout was configured with a default main and sub group, and any of those groups were removed, the system could get into a state where it was trying to use a non-existing group as default. The software will now automatically disable the default group if this is the case.

Release 1.2.0

Release Date: 2014-12-24
API Version: 0.8.5
Database Version: 1.17.0
Q-line POS Version: 1.17.2 Download Q-line POS 1.17.2

+

When saving an order through saveTableOrder or saveOrder, the API now also considers what the default VAT switch is set to, in regards to "Eat here" or "Take-out."

Release 1.1.2

Release Date: 2014-11-28
API Version: 0.8.4
Database Version: 1.16.0
Q-line POS Version: 1.16.1 Download Q-line POS 1.16.1

The methods saveTableOrder and saveOrder won't remove text lines from orders anymore.

Release 1.1.1

Release Date: 2014-11-28
API Version: 0.8.4
Database Version: 1.16.0
Q-line POS Version: 1.16.1 Download Q-line POS 1.16.1

Solved a problem in saveOrder and saveTableOrder which caused the lines of the order to be stored in a different order than in which they were received.

Release 1.1.0

Release Date: 2014-11-27
API Version: 0.8.4
Database Version: 1.16.0
Q-line POS Version: 1.16.1 Download Q-line POS 1.16.1

»

The methods createOrder, updateOrder and saveOrder will now also print an order receipt.

Incoming texts are now properly converted from UTF-8 encoding.

The function getButtonLayout now uses the proper UTF-8 encoding to allow for special characters to be transmitted.

Release 1.0.0

Release Date: 2014-11-19
API Version: 0.8.2
Database Version: 1.16.0
Q-line POS Version: 1.16.1 Download Q-line POS 1.16.1

+

The function saveTableOrder now also closes the table when there are no order lines left on the table.

»

The function getArticlesInLayout now also returns the preparation lines without an article (purely text).

When saving an order (through saveTableOrder, createOrder, updateOrder, saveOrder) any amount of discount is now properly converted from cents to whole units of currency. This solves the problem of ever increasing discounts.

Release 0.7.1

Release Date: 2014-10-29
API Version: 0.7.1
Database Version: 1.15.0
Q-line POS Version: 1.15.2 Download Q-line POS 1.15.2

+

getArticlesInLayout now also returns the component articles, through the property componentArticles.

+

When a preparation method in getArticlesInLayout contains no text, the field name will be filled with a description of the attached article, if available.

+

quantity is now accompanied by decimalPlaces to be able to transfer decimal amounts. decimalPlaces indicates how many positions the comma should be shifted.

For example, let's say we want to transfer the number 1,55: quantity = 155 decimalPlaces = 2

Or the number 935,401: quantity = 935401 decimalPlaces = 3

Finally, a round number, 50: quantity = 50 decimalPlaces = 0

When payTableOrder is requested with only part of an order, the API Service now actually checks the content of every order line, instead of simply comparing the number of lines. Because the old method caused issues when the new order had the same amount of lines as the old order, but with different amounts.

Images that are returned in the imageList through getProducts are now sorted by actual sequence number, instead of order of creation. That way any changes in that sequence are properly transferred.

Release 0.7.0

Release Date: 2014-10-15
API Version: 0.7.0
Database Version: 1.15.0
Q-line POS Version: 1.15.2 Download Q-line POS 1.15.2

»

A call to getAvailableTerminalList now checks whether the database is a Master or a Slave and only returns the work places that are allowed to connect to that database.

This means that a connection to a Master database will prevent all workplaces that belong to a Slave database from being returned, and a connection to a Slave database will only return the workplaces that belong to that Slave.

»

General optimization to improve the speed of the API.

»

createOrder now checks if the supplied employeeNumber actually exists, to prevent a database error.

Improvement in the stability of functions like getTableOrder.

Issue solved with moveTableOrder and payTableOrder which could cause an AccessViolation.

Issue solved when running payTableOrder that would wrongly try to split an order, which caused a crash.

Release 0.6.4

Release Date: 2014-09-19
API Version: 0.6.2
Database Version: 1.14.0
Q-line POS Version: 1.14.0 Download Q-line POS 1.14.0

»

getTableOrder will now also enter the value of the lineId of lines, even if they are condensed lines. The values of lineId will simply start at "1" and count up.

When calling payTableOrder, there will be a better check if the incoming order is equal to the existing order.

When saveTableOrder receives an order without changes, the order will not be saved again.

This prevents identical order receipts from being printed.

Release 0.6.1

Release Date: 2014-09-17
API Version: 0.6.1
Database Version: 1.14.0
Q-line POS Version: 1.14.0 Download Q-line POS 1.14.0

»

The ButtonLayout_Button object that is returned through getButtonLayout now contains two new properties:

 • askForText: Indicates whether the client should ask for a text when this article is added to an order, which should then be used as name for the order line.
 • isPreparationMethod: Indicates whether or not the button is a preparation method, which should be applied to the currently selected order line.

Release 0.6.0

Release Date: 2014-09-15
API Version: 0.6.0
Database Version: 1.13.0
Q-line POS Version: 1.13.1 Download Q-line POS 1.13.1

+

The Table object that is returned through functions like getTableList now also contains the relationNumber and the relationName of that table.

+

It is now possible to pay part of a table order (through payTableOrder). The remaining articles remain on the table order.

+

It is now possible to move articles from one table to the other (moveTableOrder).

+

Added support for the GET requests ?wsdl and ?docs, which return the WSDL and documentation respectively.

»

relationNumber in Order is now optional. Also relationName has been added.

»

Every exception is now returns as a SOAP error, instead of silently crashing the API Service.

»

Article now also contains the webshop field.

saveTableOrder will now correctly combine identical lines that are separated from each other, and not leave anything out.

When updateRelation is called without relationNumber, you will now receive an error message (as was intended), instead of crashing the API Service.

Release 0.5.1

Release Date: 2014-08-15
API Version: 0.5.1
Database Version: 1.13.0
Q-line POS Version: 1.13.1 Download Q-line POS 1.13.1

+

When request products (getProducts) you can now specify to only receive products that were changed since a specific time.

+

It is now possible to progress a sales order to a packing slip (deliverOrder).

+

It is now possible to pay a sales order (payOrder). In this case, you can choose between a prepayment or progressing to an invoice.

+

It is now possible to request the work time registration by using getShifts.

+

It is now possible to request images (getImages), including the actual image data, so that synchronization of images can run fully through the API.

+

It is now possible to request the work time registration by using getShifts.

+

It is now possible to request images (getImages), including the actual image data, so that synchronization of images can run fully through the API.

+

It is now possible to retrieve all employees through getEmployees.

+

The articles (ArticleSimple) of a article layout (getArticlesInLayout) now also contains the PLU number and whether or tot the preparation methods should be directly shown on selection.

»

When the database version is not supported, this will be shown with extended error codes. For example, whether or not the database has a schema version that is too high or too low.

Release 0.1.3

Release Date: 2014-08-01
API Version: 0.1.0
Database Version: 1.12.0

+

Added compatibility with schema 1.12.0.

Release 0.1.2

Release Date: 2014-07-16
API Version: 0.1.0
Database Version: 1.11.0
Q-line POS Version: 1.11.0 Download Q-line POS 1.11.0

+

Added compatibility with schema 1.11.0.

Release 0.1.1

Release Date: 2014-07-10
API Version: 0.1.0
Database Version: 1.10.0
Q-line POS Version: 1.10.0 Download Q-line POS 1.10.0

+

The version number of the API protocol is no longer dependent on the version number of the Mplus API Service. This means we can update the software, without necessarily changing the protocol version.

+

Added compatibility with schema 1.10.0.

Release 0.1.0

Release Date: 2014-07-04
API Version: 0.1.0
Database Version: 1.9.0
Q-line POS Version: 1.9.1 Download Q-line POS 1.9.1

+

New function: cancelOrder()

»

When the API Service has no configuration or is connected to a non-supported database version, this will be communicated through a SoapFault that is sent back. Previously you simply received no reply at all.

»

getProducts(): Now returns the products wrapped in a productList variabele. The variabele that contains the articles of a product has been renamed from articles to articleList to be more consistent with the rest of the API.

»

createOrder(): Now returns an orderUuid instead of an orderId.

»

createRelation(): Added support for delivery address, mobile phone number and contact person.

»

findOrder(): orderDeliveryState/orderCancelState/orderCompleteState have been added.

»

updateOrder(): Workplace is now based on the branch number from the order. No longer deletes all lines, but updates lines based on the article number.

When saving and paying table orders, the complete time will be used, and not only the date.

Release 0.0.12

Release Date: 2014-06-11
API Version: 0.0.12
Database Version: 1.8.1
Q-line POS Version: 1.8.3 Download Q-line POS 1.8.3

Fixed a problem where placing a table order through the API caused multiple active orders on one single table.

Release 0.0.11

Release Date: 2014-05-28
API Version: 0.0.11
Database Version: 1.8.0
Q-line POS Version: 1.8.0 Download Q-line POS 1.8.0

+

New function: getProducts()

+

New function: updateOrder()

+

New function: findOrder()

+

New function: createRelation()

+

New function: getRelation()

+

New function: createOrder()

+

New function: findRelation()

Release 0.0.10

Release Date: 2014-05-07
API Version: 0.0.10
Database Version: 1.7.0
Q-line POS Version: 1.7.0 Download Q-line POS 1.7.0

!

In the attachment you will find an example batch file for automatically running the service and an example configuration file.

+

In case of a database error the message of the error is now displayed, which helps find the cause of the problem.

Release 0.0.9

Release Date: 2014-05-02
API Version: 0.0.9
Database Version: 1.7.0
Q-line POS Version: 1.7.0 Download Q-line POS 1.7.0

!

This version probably always fails when saving an order. Please update to 0.0.10.

+

New function: getTableList()

Release 0.0.7

Release Date: 2014-04-30
API Version: 0.0.7
Database Version: 1.7.0
Q-line POS Version: 1.7.0 Download Q-line POS 1.7.0

+

New function: getApiVersion()

Release 0.0.5

Release Date: 2014-04-22
API Version: 0.0.5
Database Version: 1.6.0
Q-line POS Version: 1.6.2 Download Q-line POS 1.6.2

»

The function getButtonLayout() now also sends the configured columns and rows.