Q-line POS Release Notes

Introduction

This page lists all recent developments in our main product, the Q-line POS. We apologize for the missing English translations.

Explanation of the different versions

Release x.x.x (API executable version)

Release Date: yyyy-mm-dd
Database Version: x.x.x
(Version of the underlying database schema.)
Q-line POS Version: x.x.x
(Version of the latest Q-line POS executable compatible with this database.)


Release 58.0.2

Release Date: 2024-05-15
Database Version: 58.0.0
Q-line POS Version: 58.0.2 Download Q-line POS 58.0.2 · Download MSI

!
Translation pending

Deze versie kan het schema niet updaten wanneer er nog gebruikt gemaakt wordt van postgres 13 of lager.

+
Translation pending

Nog een aanpassing gedaan om deadlocks te voorkomen. Er werd al geen lock meer gezet op de verkooptabel, maar er wordt nu ook geen lock meer geplaatst op de transactietabel.

+
Translation pending

Ondersteuning toegevoegd voor instellingen die niet per werkplek of per filiaal afwijkend ingesteld kunnen worden. De lijsten met afwijkende waarden voor filialen en werkplekken worden in dat geval verborgen.

Dit is nu ook gelijk toegepast voor de filiaalgroep en eigenaarslabel instellingen, deze kan je enkel globaal instellen.

»
Translation pending

Als Alle of een filiaal aan staat onder Instellingen > Webhooks en een individuele werkplek wordt uitgezet, zullen niet meer alle werkplekken (van dat filiaal) uitgezet worden. Het nieuwe gedrag zorgt ervoor dat alle aangezette werkplekken aan blijven, en dat alleen de geselecteerde werkplek uitgezet wordt.

»
Translation pending

Het opslaan van webhook communicatie in het event log verloopt nu aanzienlijk sneller. Als de instelling (Webhooks > Communicatie > Event log schrijven) dus aan staat zal het de algemene webhook communicatie minder vertragen dan hiervoor.

»
Translation pending

De achtergrond upload synchronisatie wordt nu uitgevoerd door alle kassa's binnen een filiaalslave (indien nodig), i.p.v. alleen de hoofdkassa. Dit betekent dat de hoofdkassa van een filiaalslave niet meer per se hoeft te draaien.

Translation pending

Opgelost dat completeSession niet altijd werd afgevuurd na een externalPayment.

Translation pending

Opgelost dat als je d.m.v. een webhook een externalDiscount meegeeft op een addSessionLine, een eventueel kortingsbedrag als kortingspercentage werd gezien.

Translation pending

Probleem opgelost waardoor het weer mogelijk is om een externe webhookbetaling netjes te annuleren als de externe partij niet reageert of een ongeldige reactie geeft.

Translation pending

Een optimalisatie uitgevoerd op de relatie cache wat traag opstarten van de POS voorkomt wanneer er gebruik gemaakt wordt van relatie aanwezigheid.

Translation pending

Het is nu mogelijk om bij een voedingswaarde expliciet 0 in te vullen. Deze blijft dan zichtbaar en wordt opgeslagen.

Release 57.5.2

Release Date: 2024-06-17
Database Version: 57.0.6
Q-line POS Version: 57.5.2 Download not available. In beta for 6 more days

+
Translation pending

Nieuwe achtergrond download synchronisatie toegevoegd die de relaties synchroniseert naar de slave. Het doel hiervan is om de spaarpunten op peil te houden.

Het aantal minuten dat tussen elke sync zit is aan te geven met de instelling. Standaard is om de 60 minuten.

»
Translation pending

Als je niet kunt inloggen in de Q-line (POS), dan kan dat verschillende redenen hebben.

Maar in de meeste gevallen kreeg je als gebruiker de algemene melding "U kunt momenteel niet inloggen" te zien.

Vanaf nu wordt elke mogelijke reden ook toegevoegd.

»
Translation pending

Bon-layout kiezen bij afrekenen: knop tekst 'Annuleren' is gewijzigd in 'Geen bon printen' (ook autorisatie nodig)

»
Translation pending

Knoptekst(en) 'offerte annuleren' wijzigt in 'Annulering opheffen' als de status van de offerte 'geannuleerd' is

»
Translation pending

Kleine prestatie verbetering in de overzichten.

Translation pending

Probleem opgelost waardoor bij het gebruik van filiaalgroepen autorisatie profielen niet voor filialen toegepast werden waarop de uitvoerende medewerker rechten had gekregen via een filiaalgroep.

Translation pending

Als je via een geldige medewerkerpas probeert in te loggen, maar op dat moment is inloggen niet mogelijk, dan gaat de kassa nu niet proberen om nog meer met de scan te doen, zoals tafel openen, cadeaukaart inlezen of de scanCode webhook versturen.

In plaats daarvan krijg je een popup met de reden waarom je niet kunt inloggen.

Translation pending

Opgelost dat de Maak kassabon functie voor filiaalorders (orders gemaakt op een slave) de eventuele uitgegeven spaarpunten gelijk weer tegenboekt.

Translation pending

Opgelost dat de Maak kassabon knop vanaf het afrekenscherm geen kassabon maakte als de order nog niet volledig aanbetaald was.

Translation pending

Verhelpt probleem dat soms de korting van retourregels werd afgehaald.

Translation pending

Bij een migratie van v21 (of eerder) naar v57 is de volgende foutmelding opgelost:

Schema-update is mislukt.
Schemaversie 22.0.0 patchnr 8.
Oorzaak:
ERROR: column vo.branch_group_id_does not exist
Translation pending

Een slave mag nu verbinden en synchroniseren met een master dat alleen een ander schema versie revisie nummer heeft. Hiermee kan o.a. een slave met schema versie 57.0.4 verbinden met een master dat schema versie 57.0.5 heeft.

Translation pending

Als in een GKS-omgeving een regel is tegengeboekt dat een bereidingswijze bevat, zullen de regels nu ook van de uitgeprinte kassabon/verkooporder/offerte verdwijnen, tenzij de bon anders leeg zou zijn.

Translation pending

Bij het verwerken van via de API aangeboden betalingsverzoeken van Master naar Slave-filialen worden eventuele problemen uitgebreider gelogd. Als het duidelijk is dat het verzoek nooit gaat lukken wordt het met een error als verwerkt gemarkeerd en niet meer opnieuw geprobeerd.

Translation pending

Lost probleem op dat de opstart synchronisatie punten saldi kon downloaden waarin nog niet alle lokale wijzigingen waren meegenomen waardoor ze teruggezet werden op een oud saldo. Dit trok op zich later wel weer recht dus heeft geen permanente afwijkingen in de saldi veroorzaakt.

Translation pending

Filiaalgroep beheer fixes:

 • Opgelost dat categorie cellen in het filiaalgroepen beheer soms ten onrechte wel/niet "(ALLE)" weergaven.
 • Opgelost dat je een filiaalgroep zonder subgroepen/gekoppelde filialen kon openklappen door te dubbelklikken, als die filiaalgroep in het verleden wel subgroepen/gekoppelde filialen had.
Translation pending

Als een pop-up gemaximaliseerd gesloten werd, wordt de pop-up de volgende keer gemaximaliseerd geopend. Dit heeft bijvoorbeeld invloed op de "Kies artikel" knop.

Translation pending

Opgelost dat de POS een foutmelding gaf als de medewerker wachtrij functie niet aan staat, en je in de POS een pas scant zonder ingelogde medewerker en dan d.m.v. de scanCode webhook een regel toevoegt. ERROR: null value in column "medewerker_nr" violates not-null constraint

Release 57.5.1

Release Date: 2024-05-29
Database Version: 57.0.5
Q-line POS Version: 57.5.1 Download Q-line POS 57.5.1 · Download MSI

+
Translation pending

De later factureren functie in de POS luistert nu naar de waarde van het ongeautoriseerd_bestel_bedrag relatiekaart veld. Als het totaal van de huidige bon groter is dan het ongeautoriseerde bestelbedrag, mag er niet later gefactureerd worden.

+
Translation pending

Wanneer de website knop de Edge gebaseerde browser component gebruikte (WebView2) dan zal nu de wachtwoord opslaan functie beschikbaar zijn en staat ook het automatisch vullen van formulieren aan.

Translation pending

Opgelost dat als je gebruik maakte van een directe betaalwijze knop (naar afrekenscherm knop waar een betaalwijze op ingesteld is) de kassa crashte als je geen webhooks aan had staan.

Translation pending

Lost probleem op dat VVV tegoedbonnen niet herkend worden op slave kassa's.

Translation pending

Het is nu niet meer mogelijk om een pasnummer in te vullen op medewerker en relatie kaarten waarvan het pasnummer al toegekend is aan een andere medewerker/relatie.

Translation pending

Lost probleem op dat slave kassa's de actuele spaarpunten saldi niet goed overnamen van de master.

Release 57.4.3

Release Date: 2024-05-28
Database Version: 57.0.0
Q-line POS Version: 57.4.2 Download Q-line POS 57.4.2 · Download MSI

!
Translation pending

In deze versie werkt de directe betaalwijze knop (naar afrekenscherm knop waar een betaalwijze op ingesteld is) niet, de kassa crashte als je geen webhooks aan had staan. Oplossing is om een update naar versie 57.5.1 te doen

+
Translation pending

Nieuw lay-out soort ("Webhook bon") toegevoegd voor het nieuwe print lay-out systeem dat specifiek de receiptFooter informatie van de completeSession webhook uitprint. Dit print lay-out soort is in te stellen onder "Print lay-outs toewijzen".

»
Translation pending

Herhaal orders/facturen kunnen nu aangemaakt worden in de backoffice. Daarnaast is het mogelijk om ze te pauzeren/hervatten en te stoppen. De gemaakte orders en facturen worden nu gesigneerd.

»
Translation pending

De kassabon print knop op de virtuele kassabon is nu uitgeschakeld voor GKS. Het is namelijk niet de bedoeling dat er een kopie van een kassabon wordt gemaakt.

Translation pending

Opgelost dat als er d.m.v. lineAdditions van een webhook response een artikel toegevoegd wordt, en er daarna een relatie geselecteerd wordt dat bijvoorbeeld een kortingspercentage heeft, de prijs van het artikel herstelt wordt naar de prijs wat op de kaart ingesteld staat.

Translation pending

Opgelost dat de nieuwe print lay-out editor in het voorbeeld van een regelblok niet eventuele kortingsbedragen in subregels liet zien als de module Q1710 aan staat. Bij het uitprinten zelf werd dit wel getoond.

Translation pending

Opgelost dat het inlezen van een pakbon met een tekstregel de volgende foutmelding gaf: EEFFACE

Translation pending

Opgelost dat receiptFooter informatie van de completeSession webhook niet altijd op kassabonnen/verkooptickets kwam te staan.

Translation pending

Opgelost dat andere velden niet meer zichtbaar zijn wanneer je een afbeeldingsveld op een bon print lay-out zet, en de afbeelding vervolgens instelt om een logo van de bonprinter te gebruiken.

Release 57.4.2

Release Date: 2024-05-27
Database Version: 57.0.0
Q-line POS Version: 57.4.2 Download Q-line POS 57.4.2 · Download MSI

Translation pending

Opgelost dat de kassa vastliep wanneer er van uit de POS een download synchronisatie werd gestart, er daardoor bij de huidige activiteit afgemeld werd en de "Automatisch aanmelden bij activiteit" instelling aan stond.

Translation pending

Opgelost dat de POS i.c.m. de tapkoppeling in de topbalk een onjuist aantal betaalwijzen liet zien. Dit was het totale aantal over alle filialen, i.p.v. het totale aantal van alleen de huidige werkplek.

Translation pending

De melding die in de POS weergeeft dat er een inactieve activiteit ingeladen is, wordt nu pas zichtbaar nadat er een medewerker ingelogd is. Het kan namelijk zijn dat de POS automatisch opgestart wordt zonder dat er een medewerker ingelogd is.

Release 57.4.1

Release Date: 2024-05-15
Database Version: 57.0.0
Q-line POS Version: 57.4.2 Download Q-line POS 57.4.2 · Download MSI

+
Translation pending

Het is nu mogelijk om de volgorde van filiaalgroepen aan te passen, en de filiaalgroepen alfabetisch te sorteren.

Translation pending

In verband met synchronisatie problemen zijn er de volgende beperkingen toegevoegd op het maken van kastellingen voor andere kassa's.

 • Op werkplek slaves mag alleen de werkplek zelf geteld worden.
 • Op de master mogen geen tellingen gemaakt worden voor andere werkplekken die slave zijn

Note: het invoeren van tellingen voor andere kassa's is een optionele functie die aangezet kan worden met de instelling "Kassaselectie mogelijk bij kastelling".

Translation pending

Verhelp fout bij maak slave tijdens controle van de autorisatie voor andere gebruikers dan de superuser.

Translation pending

Bij het maken van een nieuw menu is het niet langer mogelijk om omzetgroep 0 te kiezen.

Translation pending

In het totalen overzicht klopte de bedragen niet die getoond werden bij de foutaanslagen.

Het ging mis zodra er foutaanslag logregels waren met een aantal dat niet 1 was.

Release 57.4.0

Release Date: 2024-05-02
Database Version: 57.0.0
Q-line POS Version: 57.4.2 Download Q-line POS 57.4.2 · Download MSI

+
Translation pending

Opgelost dat de salesprijs niet toegekend werd als in het kortingspercentage veld 0 is ingevuld

+
Translation pending

Als een herhaalorder op de kassa op periodiek herhalen 'NVT' wordt gezet dan wordt de knop tekst in het herhaalorder overzicht 'Herhalen: N.V.T.' in plaats dat er nu 'Herhalen: Ja' blijft staan.

+
Translation pending

Wanneer er een factuur wordt gemaakt van één of meerdere pakbonnen, zullen de betreft velden van de pakbonnen als regel toegevoegd worden op de factuur.

+
Translation pending

Het is nu mogelijk om in de POS meerdere keren dezelfde bereidingswijze aan te slaan, als de optie "Maximaal 1 keuze" uit staat.

»
Translation pending

De melding bij een backup uit een nieuwere PostgreSQL versie is wat bondiger gemaakt.

Translation pending

Opgelost dat de creditSession webhook de volgende foutmelding veroorzaakte, als het gaat om een creditering waarvan op de order een aanbetaling was gedaan:

Tried to QGetBetalingen() with an empty list of sales ids.
Translation pending

Lost probleem op waardoor het openen van Voorraad direct een "out of bounds" fout veroorzaakt.

Translation pending

Probleem opgelost dat als een pakbon geaunnuleerd werd of er regels vanaf gehaald werden de inorder van de voorraad niet teruggeboekt werd. Dit resulteerde uiteindelijk in negatieve inorder aantallen.

Translation pending

Opgelost dat de kassa crasht als de POS opgestart wordt op een slave kassa, de master niet bereikbaar is en er gebruik wordt gemaakt van taptick op de snelknoppen.

Translation pending

Opgelost dat relatiekortingen verdwenen bij het boeken op een lege tafel.

Translation pending

Opgelost dat het aanpassen van een orderregel op een verkooporder er voor zorgt dat na het opslaan alle geleverde aantallen van de verkooporder verdwenen zijn.

Translation pending

Opgelost dat als je in de POS een artikel aan slaat waar een menustructuur aan vast hangt, vervolgens er voor kiest om niet het menu samen te stellen, en het hoofdartikel niet te boeken, een eventuele bereidingswijze pop-up alsnog naar voren werd gehaald.

Translation pending

De BPE instellingen onder Overzichten > Medewerkers > Representatie kosten zijn nu scrolbaar. Voorheen was het niet mogelijk om sommige BPE's aan of uit te vinken als je er veel had.

Translation pending

Het schermtoetsenbord wordt niet meer automatisch weergegeven op de bereidingswijze pop-up/sheet. Dit komt nu pas wanneer het invoerveld de focus krijgt.

Translation pending

Wanneer op een slave in de POS een herhaalorder aangemaakt of gewijzigd wordt, zullen nu alleen nog maar de benodigde synchronisaties uitgevoerd, niet meer klakkeloos alle.

Translation pending

Het synchroniseren van relaties geoptimaliseerd. Dit kon relatief lang duren als er gebruik werd gemaakt van spaarpunten, en er veel relaties bestonden.

Release 57.3.4

Release Date: 2024-04-29
Database Version: 57.0.0
Q-line POS Version: 57.4.2 Download Q-line POS 57.4.2 · Download MSI

+
Translation pending

Nieuwe instelling toegevoegd waarmee eventueel aangeslagen artikelen worden geboekt op de openstaande tafel wanneer de bediende sleutel verwijderd wordt.

»
Translation pending

Het maken van een tafel deelbetaling zonder de knop is nu alleen nog maar mogelijk als de bovengenoemde instelling aan staat.

Translation pending

Opgelost dat relatiekortingen niet werden toegepast als je een artikel aansloeg zonder een tafel open te hebben, en het artikel daarna op een tafel boekte waar al een relatie op aangemeld stond.

Translation pending

Opgelost dat een aangemelde relatie op de tafel bleef staan nadat de relatie via de API afgemeld was, en je in de POS op annuleren drukte, of alle regels had tegengeboekt.

Translation pending

Verhelpt dat het programma ten onrechte "Fout tijdens herinitialisatie van synchronisatie-definities" melding geeft.

Translation pending

Opgelost dat je een kassastatus foutmelding kreeg als je d.m.v. de medewerker wachtrij van medewerker wisselt tijdens het wegen van een artikel.

Translation pending

Opgelost dat de kassa crasht met de EEFFACE foutmelding wanneer je onder Beheer > Kassa > Schermindeling een gang keuze knop toevoegt, geen gang selecteert en vervolgens op "Bevestigen" drukt.

Translation pending

Opgelost dat het instellen van een sales & acties filter onder Overzichten > Verkoop > Kassabonnen de volgende foutmelding gaf:

PgException:
ERROR: missing FROM-clause entry for table "vor"
Translation pending

De autorisaties voor de afdrukken en exporteren knoppen onder Voorraad > Dagvoorraad werden niet gecontroleerd.

Translation pending

Verhelpt dat registratie van museumkaart bezoek misgaat als de kaart nog geactiveerd moet worden.

Translation pending

Naast dat slave kassa's de actieve activiteit van hun eigen werkplek synchroniseren, synchroniseren ze nu ook de actieve activiteit voor alle mobiele werkplekken.

Translation pending

Opgelost dat de kassa crashte wanneer je naar Beheer > Kassa > Schermindeling ging, en je een schermindeling selecteerde dat het keukenscherm widget bevat. Dit kwam alleen voor als er een maakbon was die op het keukenscherm zichtbaar zou zijn, en de maakbon een voedingskenmerk bevat.

Translation pending

Crash met onderstaande melding opgelost bij het gebruik van webhooks in combinatie met een aanbetaalde tafelbestelling.

Tried to QGetBetalingen() with an empty list of sales ids.

Translation pending

Verhelpt crash wanneer de medewerker wordt uitgelogd omdat deze inglogd op een andere werkplek. Terwijl er een relatie geselecteerd is in de openstaande bon.

Gaat om melding "ERROR: null value in column "medewerker_nr" of relation "verk_kassastatus" violates not-null constraint"

Release 57.3.2

Release Date: 2024-04-15
Database Version: 57.0.0
Q-line POS Version: 57.4.2 Download Q-line POS 57.4.2 · Download MSI

+
Translation pending

Verhelpt het probleem dat het terugzetten van een afrekenbon op een tafel de UI niet goed bijwerkte. Hierdoor moest de gebruiker nog op "boek op tafel" klikken wat tot gevolg had dat er ook weer een maakbon gemaakt werd. De kassa laat nu weer goed zien dat de regels al op de tafel staan.

+
Translation pending

Het is nu mogelijk om een tafel aanbetaling te starten door een bedrag in te vullen, i.p.v. expliciet de "Tafel aanbetalen" knop te gebruiken.

+
Translation pending

Wanneer een medewerker een filiaalgroep probeert te verwijderen, komt er nu eerst een confirmatie pop-up.

+
Translation pending

Het toevoegen/verwijderen/aanpassen van filiaalgroepen en/of de instellingen daarvan worden nu bijgehouden in het medewerkerlogboek.

+
Translation pending

Ondersteuning toegevoegd om d.m.v. een webhook meerdere keren een korting te geven op een regel, wanneer er gebruik gemaakt wordt van applyToQuantity. Stel je geeft 100% korting en 50% korting, en zet applyToQuantity op 1 voor beide lineChanges, zal in de POS een regel met aantal 2 opgesplitst worden, waarvan één regel 100% korting heeft, en de andere 50% korting.

+
Translation pending

De regels van interfiliale opdrachten, verzendingen en ontvangsten kunnen nu samengevoegd geëxporteerd worden. De te exporteren opdrachtregels worden bepaald op basis van de filters.

+
Translation pending

Het is nu mogelijk om een prijsgroep te koppelen aan de hier opeten/meenemen knop. Een waarde van -1 geeft aan om de geactiveerde prijsgroep niet aan te passen, een waarde van 0 geeft aan om de geactiveerde prijsgroep weg te halen, en alle overige positieve waardes zijn het nummer van een prijsgroep zelf.

Kassa - Meenemen of hier opeten - Prijsgroep bij meenemen
Kassa - Meenemen of hier opeten - Prijsgroep bij hier opeten
+
Translation pending

Het is nu mogelijk om een afwijkende knoptekst in te stellen voor de "Maak kassabon" knop.

+
Translation pending

Het is nu mogelijk om het BPE overzicht uit te splitsen per filiaal.

+
Translation pending

Wanneer je een artikelsnelknop lang ingedrukt houdt, wordt de artikelinformatie pop-up geopend, en heeft de artikelinformatie pop-up een "Voeg toe aan bon" knop.

+
Translation pending

Het is nu mogelijk om met de nieuwe print lay-out editor velden als subregel toe te voegen aan een regelblok, in plaats van als kolom. Daarnaast is het weer mogelijk om de regelblokvelden een andere uitlijning te geven dan de regelblok koppen.

+
Translation pending

De POS geeft nu ook bij het opstarten een melding wanneer er nog een bon actief was met een activiteit dat inmiddels inactief geworden is. Afhankelijk van de nieuwe instelling "Bon met inactieve activiteit mag afgemaakt worden" is het dan mogelijk om de bon te annuleren, of ook de bon af te maken.

+
Translation pending

Ondersteuning voor Bizerba C2 weegschaal.

Vereist installatie van SW-Display_C2 driver package. Ook als er een hardware display is.

Als er geen hardware display bij de schaal zit moet de softwarematige customer display geactiveerd worden om aan de wettelijke eisen te voldoen.

+
Translation pending

Het is nu mogelijk om artikelen tijdens de artikelimport in een webartikelgroep te zetten, d.m.v. het "Web artikelgroep nummer" veld.

+
Translation pending

Webartikelgroepen beheer uitbreiding:

 • Het is nu mogelijk om meerdere producten uit een groep in één keer te verwijderen.
 • Het is nu mogelijk om een CSV-bestand met artikel nummers in te lezen, om de artikelen onder een groep te koppelen.
+
Translation pending

Webartikelgroepen filter toegevoegd.

+
Translation pending

Een vrijgegeven cadeaupas zonder relatie kan nu gekoppeld worden aan een relatie.

+
Translation pending

Als de "Cadeaupas selectie pop-up bij selecteren van cadeaupas betaalwijze" instelling aan staat, en er op de cadeaupas betaalwijze gedrukt wordt tijdens het afrekenen, wordt een pop-up geopend waarin de gekoppelde cadeaupassen staan van de huidige relatie en de huidige betaalmethode.

+
Translation pending

Als de "Cadeupas selectie pop-up na relatie selectie" instelling aan staat en er een relatie die een gekoppelde cadeaupas heeft geselecteerd wordt in de POS, zal er een pop-up naar voren komen met daarin alle gekoppelde cadeaupassen van de relatie.

+
Translation pending

De "Deelbetaling restant dialoog gebruiken?" instelling werkt nu ook voor tafel aanbetalingen. Daarnaast bevat de pop-up nu een sluitknop, onder de "Restant betaling pop-up sluiten" autorisatie.

+
Translation pending

Het is nu mogelijk om cadeaupassen te her-activeren

+
Translation pending

Gefixed dat meenemen/hieropeten de handmatige prijsaanpassing niet onthoudt

»
Translation pending

Webhook spinner gedrag aanpassing:

Zodra de webhooks status pop-up zichtbaar wordt, zal de spinner pauzeren. Zodra een webhook een ongeldig antwoord gaf, of er een ongeldige aanvraag naar de webhook werd gestuurd, zal de spinner stoppen.

»
Translation pending

Uitbreiding op relatie aanwezigheid: Er is een nieuwe instelling toegevoegd waarmee aangeven kan worden of relaties automatisch worden aangemeld.

»
Translation pending

Het is nu mogelijk om nog naar het afrekenscherm te gaan in de POS wanneer een verkooporder volledig betaald is, maar nog wel openstaand is (er is nog niets geleverd).

»
Translation pending

De meldingen die je ziet bij het bijwerken van de databaseversie zijn herschreven om duidelijker te maken wat er gevraagd wordt en wat er gebeuren moet. Hieronder een aantal voorbeelden.

Translation pending

Opgelost dat als je op een tafel van de tafelplattegrond drukt dat subtafels bevat, je niet meer de optie kreeg om een subtafel te selecteren.

Translation pending

Opgelost dat de print pop-up van het nieuwe print lay-out systeem ook andere print lay-out soorten liet zien dan het print lay-out soort dat uitgeprint moest worden. Zo kon bijvoorbeeld een relatie print lay-out uitgeprint worden voor een factuur, wat vreemd gedrag veroorzaakte.

Translation pending

Herstelt werking van Netpay opwaarderen.

Translation pending

Opgelost dat een nieuwe (sub)-filiaalgroep soms op een verkeerde plek in de boom terechtkwam (Beheer > Instellingen > Filiaalgroepen > Filialen koppelen).

Translation pending

Verhelpt probleem waardoor kassa bij aanslaan van een artikel de onderstaande foutmelding kon geven.

ERROR: update or delete on table "kassastatus" violates foreign key constraint "verk_kassastatus_verk_kassastatus_id_fkey"

Ging mis als de kassa automatisch geopend werd bij het opstarten van het programma en vervolgens een startSession webhook had verstuurd.

Translation pending

Probleem opgelost tijdens het synchroniseren van betalingen van filiaalorders. Dit probleem veroorzaakte de melding "Verkeerde database moet op master" in het MplusQ log.

Translation pending

Opgelost dat een uitserveerbon niet uitgeprint werd wanneer niet alle regels van de maakbon uitgeprint moesten worden.

Translation pending

Probleem verholpen dat "Maak kassabon" actie een foutmelding gaf op volledig aanbetaalde orders.

De betreffende melding "Verkeerde database moet op master".

Translation pending

Opgelost dat retourbonnen niet uitgeprint werden met het nieuwe print lay-out systeem.

Translation pending

Opgelost dat in de exact globe export queries soms de huidige datum wordt gebruikt, i.p.v. de datum van het filter. Daarnaast is het nu mogelijk om de queries te scrollen d.m.v. een muiswiel.

Translation pending

Cadeaupas scan foutmeldingen worden nu niet meer meerdere keren getoond als je de cadeaupas meerdere keren scant. Dit lost o.a. de situatie op dat wanneer de hoofddatabase offline is en je niet offline mag scannen, je de foutmelding krijgt: "Hoofd database niet bereikbaar – offline modus staat uit". Als je de cadeaupas bleef scannen bleef je de pop-up krijgen, en werd het scherm telkens donkerder.

Translation pending

Opgelost dat "Alfabetisch sorteren" onder Beheer > Artikelen > Snelknoppen de volgende foutmelding gaf:

Access violation at address 00000000 in module MplusQ.exe.
Execution of address 00000000.
Translation pending

Opgelost dat het nieuwe print lay-out systeem nog niet luisterde naar aantallen van individuele artikelen die geëtiketteerd werden. Dit lost onder andere op dat er altijd maar één van een artikel werd afgedrukt onder Inkoop > Inkoopleveringen > Raadplegen > Labels.

Translation pending

Opgelost dat bijverkoop niet aangeslagen werd als de optie "Maximaal 1 keuze" uit stond.

Translation pending

Opgelost dat het aantal in de numerieke invoer niet toegepast wordt wanneer er gebruik wordt gemaakt van de "Kies artikel" knop.

Release 57.1.3

Release Date: 2024-03-28
Database Version: 57.0.0
Q-line POS Version: 57.4.2 Download Q-line POS 57.4.2 · Download MSI

Translation pending

Opgelost dat de knoppen van het webhook opties dialoog heel langzaam waren en niets leken te doen. Dit gebeurde wanneer het grafische klantendisplay aan stond i.c.m. de "Klantendisplay > Grafische klantendisplay > Kassabon > Zichtbaar" instelling.

Release 57.1.2

Release Date: 2024-03-27
Database Version: 57.0.0
Q-line POS Version: 57.4.2 Download Q-line POS 57.4.2 · Download MSI

Translation pending

Er trad in het verleden een situatie op waardoor de artikelkaart wel een inkoopprijs heeft, maar de standaard uitvoering van de artikel geen inkoopprijs ingesteld heeft. Hiervoor is nu een herstel script toegevoegd.

Translation pending

Opgelost dat salesprijzen niet meer werden toegepast.

Translation pending

Opgelost dat een prijsgroep met alleen een kortingspercentage niet meer toegepast werd. Daarnaast opgelost dat prijsgroepen niet toegepast werden als er alleen maar een relatie prijsgroep actief was (dus geen filiaal/werkplek/activiteit/prijsgroep knop prijsgroepen).

Release 57.1.1

Release Date: 2024-03-25
Database Version: 57.0.0
Q-line POS Version: 57.4.2 Download Q-line POS 57.4.2 · Download MSI

+
Translation pending

Het is nu mogelijk om medewerker wachtwoorden te importeren, als de ingelogde medewerker de wachtwoord wijzigen autorisatie heeft. De importeer actie houdt rekening met de ingestelde wachtwoord eisen en de al gebruikte wachtwoorden per medewerker. Het superuser wachtwoord mag alleen door de superuser geïmporteerd worden.

Translation pending

Opgelost dat externalPayment webhook bericht verdween voordat betaling was afgerond.

Translation pending

Bug opgelost waardoor je met relatie aanwezigheid een andere relatie dan die op de tafel zat naar voren kon krijgen.

Translation pending

Foutmelding opgelost die kon optreden als je een webhook wilde annuleren, maar tijdens het autoriseren daarvoor de webhook alsnog werd afgerond waardoor het annuleren dus eigenlijk niet meer nodig was.

De autorisatiedialoog zal nu automatisch sluiten als de webhook op de achtergrond alsnog afgerond is.

Release 57.0.9

Release Date: 2024-03-19
Database Version: 57.0.0
Q-line POS Version: 57.4.2 Download Q-line POS 57.4.2 · Download MSI

»
Translation pending

Meerdere facturen crediteren en betalen aangezet voor GKS.

»
Translation pending

De "Toon tegoed altijd" instelling is nu de "Toon tegoed" instelling geworden. Daarnaast heeft de instelling nu drie opties.

- Verborgen bij 0 tegoed.
- Altijd zichtbaar.
- Altijd verborgen.
Translation pending

Opgelost dat de kassa vastliep wanneer er op de "Contant" betaalwijze werd gedrukt, er ook gebruik werd gemaakt van visueel afrekenen, en de "Eerste munt/biljet waarde" instelling groter dan 0.01 was.

Translation pending

Opgelost dat het uitprinten naar een bonprinter in combinatie met het nieuwe print lay-out systeem in specifieke gevallen niet werkte.

Translation pending

Opgelost dat prijsgroepen niet meer werden toegepast.

Translation pending

Opgelost dat het eigenaarslabel filter actief was ondanks dat de instelling uit stond.

Translation pending

Opgelost dat de master-slave sync fout ging wanneer je een filiaalgroep aanmaakt op de master, een medewerker een autorisatiegroep geeft op die nieuwe filiaalgroep, en dan pas een sync uitvoert op een slave.

Translation pending

Verhelpt de melding Voorwaarde niet voldaan: !m_PrijsGroepenLijst.empty() bij het aanslaan van artikelen wanneer er wel prijsgroepen zijn maar deze niet op de kaart zijn.

Translation pending

Knop "Nieuw bericht" is niet langer zichtbaar onder Beheer > Kassa maar alleen onder Beheer > Kassa > Berichtencentrum

Translation pending

Opgelost dat de external payment webhooks niet meer correct functioneerden.

Translation pending

TSE Admin is nu ook beschikbaar op slave kassa's

Translation pending

Opgelost dat de kassa vroeg om een restant betaling wanneer je gebruik maakt van de "Prijsgroep knop uitschakelen na iedere bon" instelling en pas een prijsgroep toepast op het afrekenscherm.

Translation pending

Het is nu niet meer mogelijk om d.m.v. het cijferblok de aantal verlagen/verhogen en regel verwijderen autorisaties te omzeilen, wanneer het niet om een tafel bestelling gaat.

Release 57.0.5

Release Date: 2024-03-12
Database Version: 57.0.0
Q-line POS Version: 57.4.2 Download Q-line POS 57.4.2 · Download MSI

!
Translation pending

De totalen onder Overzichten > Financieel > Totalen kunnen minder zijn dan de omzet die daadwerkelijk gemaakt is, als de medewerker geen van de volgende autorisaties heeft, en het niet de bedoeling is dat het eigenaarslabel systeem gebruikt wordt:

Hoofdmenu - Beheer - Eigenaarslabels - Gekoppelde eigenaarslabel(s) negeren
Hoofdmenu - Beheer - Eigenaarslabels - Eigenaarschappen wijzigen

Dit is opgelost in 57.0.9.

!
Translation pending

Wanneer je een prijsgroep gekoppeld hebt aan je filiaal, en het prijsgroep veld staat niet meer op de artikelkaart dan krijg je de volgende foutmelding: Voorwaarde niet voldaan: !m_PrijsGroepenLijst.empty()

»
Translation pending

De webhook kortingen onder Overzichten > Financieel > Kortingen per omzetgroep worden nu ook per BTW-wijze uitgesplitst.

»
Translation pending

De logica van de filiaalgroep selectie pop-up aangepast.

 1. Als je de kassa opstart zonder dat er een filiaalgroep ingesteld is voor het huidige filiaal, en het filiaalgroepen systeem aan staat, zal de POS direct geopend worden.
 2. In de POS worden dan alle medewerkers weergegeven, om mee in te loggen.
 3. Direct daarna zal de filiaalgroep selectie pop-up naar voren komen.
 4. Wanneer je probeert te koppelen met een groep zal gecontroleerd worden of je op die groep geautoriseerd bent voor het koppelen.
»
Translation pending

Het inladen van relatie aanwezigheid geoptimaliseerd bij het opstarten van de POS.

»
Translation pending

Kortingen per omzetgroep overzicht aanpassingen:

 • Als een kortingspercentage d.m.v. een webhook is gegeven, zal die niet meer in de lijst zichtbaar zijn.
 • "Totaal verkochte aantallen" is nu opgesplitst naar "Totaal verkochte aantallen" en "Totaal BPE aantallen". De BPE aantallen werden hiervoor bij de verkochte aantallen opgeteld.
 • De lijst van instellingen naast het grid is nu scrollbaar, en er is een nieuwe instelling aan toegevoegd: "Lege kolommen weergeven". De instelling staat standaard aan, om het oude gedrag te waarborgen.
Translation pending

Opgelost dat een btw-percentage aanpassing (Beheer > Financieel > BTW percentages) niet altijd opgeslagen werd.

Translation pending

Opgelost dat de "Kies artikel" knop van de POS niet altijd werkte.

Translation pending

Wanneer een virtuele tafel geopend wordt zal die nu eerst de relatie verificatie vraag doen en daarna pas de vervolgvraag voor tafel keuze.

Translation pending

Opgelost dat de filiaalgroep selectie pop-up werd getoond al voordat er een ingelogde medewerker was, als de POS automatisch werd geopend bij het opstarten van de kassa, en er geen filiaalgroep gekoppeld was.

Translation pending

Wanneer je de tafel terugboek actie gebruikt in combinatie met relatie aanwezigheid kun hierdoor geen dubbele relatie meer op je tafels krijgen.

Translation pending

De filiaalgroep selectie pop-up van de POS wordt nu alleen nog maar getoond wanneer het nieuwe filiaalgroepen systeem aan staat. (Instellingen > Filiaalgroepen > Gebruik filiaalgroepen)

Translation pending

Opgelost dat wanneer er een korting met een vast bedrag d.m.v. een webhook werd gegeven, het exclusieve kortingsbedrag niet op de regel werd gezet, en niet correct zichtbaar was onder Overzichten > Financieel > Omzet per omzetgroepen

Translation pending

Opgelost dat de prijsbepaling niet naar andere eventueel actieve prijsgroepen keek, wanneer er geen prijs was ingesteld voor de huidig actieve prijsgroep. Een voorbeeld hiervan is dat je aan een relatie een prijsgroep koppelt, en voor die prijsgroep geen prijs hebt ingesteld op een artikel. Wanneer je dan dat artikel aan slaat, kijkt de prijsbepaling nu verder of er misschien op de werkplek een prijsgroep actief is, waar wel een prijs voor ingesteld staat.

Translation pending

Opgelost dat het representatieregels print lay-out veld niet werkte vanaf postgres 15.

Translation pending

Opgelost dat er bij het uitgeven/opwaarderen van een cadeaupas punten worden uitgegeven ondanks dat "Spaarpunten uitgifte" uit staat op de onderliggende omzetgroep.

Translation pending

Opgelost dat je de volgende foutmelding kreeg wanneer je naar Beheer > Instellingen > Filterprofiel > Nieuw/Wijzigen > Globale settings ging:

External exception EEFFACE
Translation pending

Opgelost dat de biljetten van het visueel afrekenen in de POS overlap hadden wanneer de "Laatste munt/biljet waarde" instelling onder 100 stond ingesteld.

Translation pending

Verholpen dat de kassa de volgende foutmelding gaf wanneer een bon dat een tekst regel bevat als BPE werd afgeboekt:

Er is een fout opgetreden in het proramma.

External exception EEFFACE.
Translation pending

Opgelost dat artikelen niet gevonden konden worden op basis van een uitvoeringsbarcode als de omschrijving daarvan leeg is gelaten.

Translation pending

Opgelost dat de kassa een kassastatus foutmelding gaf wanneer je zonder een relatie op "Later factureren" drukt, en daarna in het relatie selectie scherm linksbovenin op annuleren drukt.

Translation pending

Programma meld nu duidelijk wanneer backup bestand ongeldig is in plaats van onduidelijke EEFACE melding te geven.

Release 57.0.4

Release Date: 2024-03-05
Database Version: 57.0.0
Q-line POS Version: 57.4.2 Download Q-line POS 57.4.2 · Download MSI

+
Translation pending

Autorisatie toegevoegd voor het wisselen van keukenscherm locaties.

Hoofdmenu - POS - Keukenmanagement - Scherm wisselen
+
Translation pending

Een optie toegevoegd voor de relatie aanwezigheid om per werkplek een tafel range te kunnen instellen die gebruikt wordt om automatisch een tafel te kiezen waarop de geboekt gaat worden.

+
Translation pending

Het is nu niet meer mogelijk om meerdere menugroepen te koppelen aan een artikelen, die dezelfde artikelen bevatten.

+
Translation pending

De POS geeft nu visueel weer wanneer er een blocking webhook loopt.

+
Translation pending

De opties voor een schermindeling functie (Beheer > Kassa > Wijzigen) zullen nu in een pop-up worden weergegeven, zodat de opties, en de functielijst beide meer ruimte hebben.

+
Translation pending

Het is nu mogelijk om een sales & acties te selecteren tijdens het etiketteren vanuit de POS. Daarnaast zijn er vier nieuwe artikel print lay-out velden toegevoegd, voor zowel het oude als het nieuwe print lay-out systeem.

Sales en acties prijs incl.
Sales en acties prijs excl.
Sales en acties begindatum
Sales en acties einddatum
+
Translation pending

Het nieuwe print lay-out systeem ondersteunt nu ook filiaalspecifieke artikel omschrijvingen.

+
Translation pending

Filiaalgroepen bevatten nu opties om schermindelingen, snelknoppenindelingen, betaalwijzen en categorieën te koppelen. Alle filialen die onder de groep hangen nemen automatisch die instellingen over. Autorisatiegroepen kunnen nu ook per medewerker aan een filiaalgroep gekoppeld worden. Daarnaast zijn er nu eigenaarslabels toegevoegd. Eigenaarslabels kunnen gekoppeld worden aan filiaalgroepen, schermindelingen, snelknoppenindelingen, sales & acties en medewerkers. Medewerkers mogen alleen de indelingen en sales & acties zien waarvan ze zelf dezelfde eigenaarslabel hebben.

Het nieuwe filiaalgroepen en eigenaarslabel systeem kunnen aangezet worden d.m.v. de volgende instellingen:

Filiaalgroepen - Gebruik filiaalgroepen
Filiaalgroepen - Eigenaarslabels - Gebruik eigenaarslabels
+
Translation pending

Het is nu mogelijk om met de etiketteer pop-up van de POS handmatig een THT-datum te selecteren. De handmatig geselecteerde THT-datum zal dan tijdens het uitprinten overgenomen worden, i.p.v. dat de THT-datum berekend wordt op basis van het "aantal_dagen_houdbaar" veld van de artikelkaart.

+
Translation pending

Nieuwe instelling toegevoegd waarmee aangegeven kan worden of de filiaalspecifieke artikel omschrijving aangepast mag worden.

+
Translation pending

De sender payload in webhook requests bevat nu de waarde hasReceiptPrinter die aangeeft of de werkplek een kassabonprinter geconfigureerd heeft.

+
Translation pending

De actieve werkplek activiteit sync is weer toegevoegd, echter zal nu alleen gesynced worden voor de huidige werkplek. Opgelost dat er niet automatisch naar een andere activiteit geswitcht werd als dat ondertussen aangepast was, en je door middel van de annuleren knop de aangeslagen regels annuleert. Daarnaast zal de kassa ook niet meer blindelings van activiteit switchen bij het opnieuw opstarten als er ondertussen een andere activiteit ingesteld is, maar er nog aangeslagen regels waren.

+
Translation pending

De tafel status keuzelijst selectie van de POS wordt nu onthouden.

+
Translation pending

Het "Omzet per omzetgroep" overzicht geeft nu ook per BTW-percentage uitgesplitst aan wat de omzet was. Het "Kortingen per omzetgroep" geeft nu ook per BTW-percentage voor elke BPE uitgesplitst aan wat de omzet was.

+
Translation pending

Het is nu mogelijk om aflever naam en aflever contactpersoon op bestelbon print lay-outs te zetten, voor zowel het nieuwe als het oude print lay-out system.

+
Translation pending

Het is nu mogelijk om aan te geven of het productlijstoverzicht na elke order afgesneden moet worden of niet, wanneer het overzicht wordt afgedrukt op een bon printer.

+
Translation pending

Instelling toegevoegd waarmee ingesteld kan worden of de print lay-out selectie pop-up van de POS voorbeelden moet weergeven wanneer er gebruik gemaakt wordt van het nieuwe print lay-out systeem. Hiervoor stond dit altijd aan.

+
Translation pending

Het overzicht Financieel > Totalen per filiaal laat de totalen voor "Kas ontvangst/uitgave" nu in twee aparte kolommen zien. Deze bedragen worden nu ook niet meer onterecht opgeteld bij de omzet en winst.

+
Translation pending

Import Cadeaupassen fix: Controle toegevoegd of een geïmporteerd relatienummer wel in de administratie bestaat.

+
Translation pending

Nieuwe Duitse en Engelse vertalingen.

+
Translation pending

Het accordatiesysteem werkt nu ook voor tabbladen in de POS.

+
Translation pending

Wanneer er een relatie aan de keukenbon hangt zie je dit nu ook terug op de keukenscherm, tevens zie je de ingestelde Voedingskenmerken van deze relatie terug. Deze zijn grijs als ze niet in de bon zitten en worden oranje als een product in de bon het voedingskenmerk ook bevat. Zoals bijvoorbeeld gluten in de screenshot gekoppeld aan deze releasenote.

Standaard zal de relatie zichtbaar zijn, je kan die eventueel via een instelling uitschakelen.

+
Translation pending

Het is nu mogelijk om een extra bonprinter, backup bonprinter en lay-out in te stellen voor een maakbon profiel.

+
Translation pending

Nieuwe instelling toegevoegd waarmee aangezet kan worden of er een geluid afgespeeld moet worden op het keukenscherm als een bon wijzigt

+
Translation pending

Je kan nu instellen welke kleur de footer tekst moet hebben op de keukenbon

+
Translation pending

Nieuw kassabon print lay-out veld voor het nieuwe print lay-out systeem. Als een medewerker op de bon een budget heeft gebruikt, laat het veld zien hoeveel de medewerker nog over heeft van dat budget.

Representatieregels
»
Translation pending

Het representatieregels print lay-out veld geeft nu altijd de medewerker naam weer, ongeacht dat maar 1 medewerker een budget heeft gebruikt. Daarnaast zal de resterende budgetten lijst nu een budget maar één keer laten zien per medewerker, i.p.v. voor elke toegepaste regel een keer.

»
Translation pending

Instelling toegevoegd waarmee het keukenscherm status filter aan/uit gezet kan worden.

»
Translation pending

Afbeelding en barcode velden hebben nu een duidelijke omlijning, wanneer er nog geen afbeelding of barcode tekst is ingesteld.

»
Translation pending

De bereidingswijze pop-up/sheet zal niet meer gelijk gesloten worden als een groep de "sluiten na selectie" instelling aan heeft, als er nog meer groepen zijn waarvan nog geen bereidingswijze geselecteerd is. Dit gebeurt nu ongeacht of "verplichte keuze" aan staat op de andere groepen, net zoals voor versie 52.

»
Translation pending

Voor duitsland Kassa en TSE serienummer op bon, public key er niet meer op.

»
Translation pending

Officiële ondersteuning voor PostgreSQL 16. We ondersteunen pas vanaf v16.2, want daarin heeft PostgreSQL een kritieke bug opgelost.

Tevens ondersteuning ingebouwd voor het nieuwe back-up formaat dat sinds PostgreSQL v16 gebruikt wordt. Mocht er in de toekomst weer een nieuwe versie van het back-up formaat komen, dan zal de Q-line daar nu een duidelijke foutmelding over geven.

»
Translation pending

Het is nu mogelijk om inkoop opdrachten en leveringen aan te maken met een boekdag van maximaal 50 jaar in de toekomst. Dit kan nu ook met facturen, verkoop orders, en andere gerelateerde verkoop opdrachten. Daarnaast zal onder Inkoop > Inkoopopdrachten de Lev.datum kolom tekst nu alleen rood zijn wanneer de lever datum in het verleden licht.

»
Translation pending

Autorisaties heeft een eigen tabblad gekregen voor de online autorisatie. De bestaande autorisaties die onder het backoffice tabblad staan zijn hiernaar toe verhuist. Tevens is het nu mogelijk voor Online om hier eigen autorisaties aan toe te voegen via de nieuwe API call updateOnlineAuthorizationTree .

»
Translation pending

Het is nu mogelijk om 50 bereidingswijzen/bijverkoop/vervangende artikelen/menu artikelen per groep in te stellen, i.p.v. 25.

»
Translation pending

Bij overzichten voorraad wordt filiaal 0 nu alleen getoond als er een aantal op staat. Dit aantal is wat er onderweg in in een interfiliale verzending.

»
Translation pending

Onder andere in de webhooks communicatie maar ook in de communicatie met andere webservices wordt nu niet meer alleen de lijst van meegeleverde root certificaten (cacert.pem) gekeken voor de validatie van de server maar ook naar de in windows geinstalleerde root certificaten.

»
Translation pending

Medewerkers die niet meer actief zijn, worden nu verborgen in het BPE budgetbeheer, tenzij ze nog een ingesteld budget hebben.

»
Translation pending

Overzichten > Verkoop > Kassabonnen, Facturen, Orders, Pakbonnen en Overzichten > Financieel > EFT Logboek hebben nu minder geheugen nodig.

»
Translation pending

De tafel details popup op het keukenscherm heeft een tabblad verloop erbij gekregen in dit tabblad zie je het tafel verloop en keukenverloop samen.

Tevens zie je nu ook de eventueel gekoppelde relatie op in deze popup.

»
Translation pending

Het nieuwe print lay-out systeem negeert nu ook de Prijs van samengesteld artikel getotaliseerd weergeven instelling voor regelblokken, net zoals het oude print lay-out systeem. Samengestelde artikelen zullen altijd getotaliseerd weergegeven worden in regelblokken.

»
Translation pending

De opmerking op het keukenscherm staat nu onder de actieknoppen, zodat de volledig breedte benut kan worden. Tevens zal de tekstgrootte meeschalen met de breedte van de keukenbon.

»
Translation pending

Wijzigingen van het nieuwe print lay-out systeem:

 1. Maakbon profielen zijn nu ondersteunt.
 2. Op een GKS-kassa zal om de autorisatiecode gevraagd worden bij het maken/bewerken van een print lay-out.
»
Translation pending

Betreft tekst zichtbaar gemaakt in keukendetails popup, dit is voor het geval een keukenbon op basis van een order gemaakt is.

»
Translation pending

Aanpassing kassabon lay-outs wanneer module Q1710 aan staat voor zowel de POS als fysieke kassabonnen van het nieuwe print lay-out systeem.

Translation pending

Verhelpt probleem in de communicatie met Worldline terminals.

Betreft de melding

EVic: Onbekend veld in bericht. Veldnr 167.
Translation pending

Probleem verholpen met de postcodecheck ("Antwoord te kort om geldig antwoord te zijn") en met de webhooks (HTTP_PARSING_ERROR).

Sinds een recente update ging de Q-line waar mogelijk ineens onbedoeld proberen te communiceren via HTTP/2. Dit werd echter nog niet goed ondersteund door de rest van onze software. Daarom wordt nu geforceerd dat we altijd HTTP/1.1 gebruiken.

Translation pending

Verhelpt probleem met de synchronisatie van herhaalorders en facturen.

Translation pending

Het originele afdruksysteem zet logo's weer in het midden van de bon.

Sinds v54 werden ze links geplaatst.

Translation pending

Gefixed dat als je een tafel annuleert dan de tafelomschrijving behouden blijft

Release 56.2.2

Release Date: 2024-03-28
Database Version: 56.0.0
Q-line POS Version: 56.2.2 Download Q-line POS 56.2.2 · Download MSI

»
Translation pending

De meldingen die je ziet bij het bijwerken van de databaseversie zijn herschreven om duidelijker te maken wat er gevraagd wordt en wat er gebeuren moet. Hieronder een aantal voorbeelden.

Translation pending

Er trad in het verleden een situatie op waardoor de artikelkaart wel een inkoopprijs heeft, maar de standaard uitvoering van de artikel geen inkoopprijs ingesteld heeft. Hiervoor is nu een herstel script toegevoegd.

Translation pending

Opgelost dat salesprijzen niet meer werden toegepast.

Translation pending

Opgelost dat het aantal in de numerieke invoer niet toegepast wordt wanneer er gebruik wordt gemaakt van de "Kies artikel" knop.

Translation pending

Opgelost dat een prijsgroep met alleen een kortingspercentage niet meer toegepast werd. Daarnaast opgelost dat prijsgroepen niet toegepast werden als er alleen maar een relatie prijsgroep actief was (dus geen filiaal/werkplek/activiteit/prijsgroep knop prijsgroepen).

Release 56.2.1

Release Date: 2024-03-25
Database Version: 56.0.0
Q-line POS Version: 56.2.2 Download Q-line POS 56.2.2 · Download MSI

+
Translation pending

Webartikelgroepen filter toegevoegd.

+
Translation pending

De "Deelbetaling restant dialoog gebruiken?" instelling werkt nu ook voor tafel aanbetalingen. Daarnaast bevat de pop-up nu een sluitknop, onder de "Restant betaling pop-up sluiten" autorisatie.

Translation pending

Opgelost dat de kassa vastliep wanneer er op de "Contant" betaalwijze werd gedrukt, er ook gebruik werd gemaakt van visueel afrekenen, en de "Eerste munt/biljet waarde" instelling groter dan 0.01 was.

Translation pending

Opgelost dat prijsgroepen niet meer werden toegepast.

Translation pending

Verhelpt de melding Voorwaarde niet voldaan: !m_PrijsGroepenLijst.empty() bij het aanslaan van artikelen wanneer er wel prijsgroepen zijn maar deze niet op de kaart zijn.

Translation pending

Knop "Nieuw bericht" is niet langer zichtbaar onder Beheer > Kassa maar alleen onder Beheer > Kassa > Berichtencentrum

Translation pending

TSE Admin is nu ook beschikbaar op slave kassa's

Translation pending

Opgelost dat de kassa vroeg om een restant betaling wanneer je gebruik maakt van de "Prijsgroep knop uitschakelen na iedere bon" instelling en pas een prijsgroep toepast op het afrekenscherm.

Release 56.2.0

Release Date: 2024-03-11
Database Version: 56.0.0
Q-line POS Version: 56.2.2 Download Q-line POS 56.2.2 · Download MSI

!
Translation pending

POS kan een crash krijgen tijdens opstarten als visueel afrekenen op de layout staat

+
Translation pending

Het is nu niet meer mogelijk om meerdere menugroepen te koppelen aan een artikelen, die dezelfde artikelen bevatten.

+
Translation pending

De sender payload in webhook requests bevat nu de waarde hasReceiptPrinter die aangeeft of de werkplek een kassabonprinter geconfigureerd heeft.

»
Translation pending

Het inladen van relatie aanwezigheid geoptimaliseerd bij het opstarten van de POS.

»
Translation pending

Officiële ondersteuning voor PostgreSQL 16. We ondersteunen pas vanaf v16.2, want daarin heeft PostgreSQL een kritieke bug opgelost.

Tevens ondersteuning ingebouwd voor het nieuwe back-up formaat dat sinds PostgreSQL v16 gebruikt wordt. Mocht er in de toekomst weer een nieuwe versie van het back-up formaat komen, dan zal de Q-line daar nu een duidelijke foutmelding over geven.

Translation pending

Opgelost dat een btw-percentage aanpassing (Beheer > Financieel > BTW percentages) niet altijd opgeslagen werd.

Translation pending

Opgelost dat de prijsbepaling niet naar andere eventueel actieve prijsgroepen keek, wanneer er geen prijs was ingesteld voor de huidig actieve prijsgroep. Een voorbeeld hiervan is dat je aan een relatie een prijsgroep koppelt, en voor die prijsgroep geen prijs hebt ingesteld op een artikel. Wanneer je dan dat artikel aan slaat, kijkt de prijsbepaling nu verder of er misschien op de werkplek een prijsgroep actief is, waar wel een prijs voor ingesteld staat.

Translation pending

Opgelost dat er bij het uitgeven/opwaarderen van een cadeaupas punten worden uitgegeven ondanks dat "Spaarpunten uitgifte" uit staat op de onderliggende omzetgroep.

Translation pending

Opgelost dat de biljetten van het visueel afrekenen in de POS overlap hadden wanneer de "Laatste munt/biljet waarde" instelling onder 100 stond ingesteld.

Translation pending

Verholpen dat de kassa de volgende foutmelding gaf wanneer een bon dat een tekst regel bevat als BPE werd afgeboekt:

Er is een fout opgetreden in het proramma.

External exception EEFFACE.
Translation pending

Opgelost dat artikelen niet gevonden konden worden op basis van een uitvoeringsbarcode als de omschrijving daarvan leeg is gelaten.

Translation pending

Programma meld nu duidelijk wanneer backup bestand ongeldig is in plaats van onduidelijke EEFACE melding te geven.

Translation pending

Gefixed dat als je een tafel annuleert dan de tafelomschrijving behouden blijft

Release 56.1.5

Release Date: 2024-02-29
Database Version: 56.0.0
Q-line POS Version: 56.2.2 Download Q-line POS 56.2.2 · Download MSI

+
Translation pending

Gefixed dat als de taal geen Nederlands is dat dan in de applicatie Overzichten->Financieel->'Kortingen per omzetgroep' de bedragen in de kolommen voor 'kortingspercentage' leeg blijven.

Translation pending

Artikelen wijzigen: Gefixed dat na een wissel van categorie de selectie kan worden bewerkt terwijl er op die categorie geen rechten voor bewerken waren toegekend voor de ingelogde gebruiker

Translation pending

Gefixed dat de kassa niet meer vast blijft staan in het cadeaupas informatie scherm na 'Kies artikel' bij een handmatig ingevoerd cadeaupas nummer

Translation pending

Gefixed dat de autorisatie in Overzichten->Financieel->kortingen per omzetgroep voor de 'Afdrukken' en 'Exporteren' knoppen gekoppeld zijn aan de juiste autorisatie instelling

Translation pending

Gefixed dat voor een artikel met ingrediënten in de ingrediëntenlijst een ingrediënt met 'omhoog' of 'omlaag' in de lijst verplaatst kan worden

Translation pending

Het is nu weer mogelijk om een filiaalorder later te factureren.

Translation pending

Opgelost dat wanneer je meerdere velden op een A4 print lay-out versleept, één of meerdere van de velden soms niet correct mee bewogen.

Translation pending

Opgelost dat een print lay-out veld soms verspringt, wanneer het veld meerdere regels in beslag neemt op een bon print lay-out, en je het veld probeert te verslepen.

Translation pending

Opgelost dat de minimumprijs berekening van een artikel mis kon gaan wanneer er een verplichte bereidingswijzegroep aan gekoppeld zat met een bereidingswijze van 0,00 euro, en andere bereidingswijzen van meer dan 0,00 euro.

Translation pending

Lost probleem op waardoor de budgetsync fout kan gaan.

Translation pending

Bij het factureren van meerdere pakbonnen moeten de pakbonnen nu onder dezelfde activiteit vallen zodat de omzet ook correct onder die activiteit geboekt kan worden.

Release 56.1.4

Release Date: 2024-02-16
Database Version: 56.0.0
Q-line POS Version: 56.2.2 Download Q-line POS 56.2.2 · Download MSI

Translation pending

Probleem verholpen met de postcodecheck ("Antwoord te kort om geldig antwoord te zijn") en met de webhooks (HTTP_PARSING_ERROR).

Sinds een recente update ging de Q-line waar mogelijk ineens onbedoeld proberen te communiceren via HTTP/2. Dit werd echter nog niet goed ondersteund door de rest van onze software. Daarom wordt nu geforceerd dat we altijd HTTP/1.1 gebruiken.

Translation pending

Verhelpt probleem in de communicatie met Worldline terminals.

Betreft de melding

EVic: Onbekend veld in bericht. Veldnr 167.
Translation pending

Het originele afdruksysteem zet logo's weer in het midden van de bon.

Translation pending

Verhelpt probleem met de synchronisatie van herhaalorders en facturen.

Release 56.1.3

Release Date: 2024-02-05
Database Version: 56.0.0
Q-line POS Version: 56.2.2 Download Q-line POS 56.2.2 · Download MSI

Translation pending

Probleem opgelost waardoor je geen tekst-bereidingswijzeregels meer kon toevoegen via de snelknoppen.

Translation pending

Opgelost dat je BPE en tussenrekeningen een knoptekst kon geven van meer dan 20 karakters, waardoor je de volgende foutmelding kreeg:

Er is een fout opgetreden in het programma.

ERROR: value too long for type character varying(20)
Translation pending

Problemen met de schuifbalk voor submenu knoppen verholpen. Tevens schuiven de sub en hoofd knoppen nu direct mee met de schijfbalk.

Translation pending

Verhelpt probleem wanneer automatische bestelbon aanstaat waardoor het afrekenen met een EFT betaalwijze mislukt.

Gaat om de foutmelding "De betaling is gelukt, maar de kassabon is nog niet afgerond. Wilt u de kassa sluiten of nogmaals proberen af te ronden?" Lost ook het probleem op dat de knop "Kassa sluiten" bij deze melding niet werkte.

Translation pending

Verbeter afhandeling van communicatie fouten in de webhooks.

Er werden diverse fouten niet meer goed herkend en daardoor ook niet goed gemeld. Problemen met bijvoorbeeld de domeinnaam resolutie en beveiligings certificaten worden nu weer duidelijk gemeld.

Translation pending

Lost probleem op dat een webhook lineChange met een applyToQuantity de korting toch op alles toepaste ipv op het gespecificeerde aantal.

Translation pending

Opgelost dat het uitprinten van een bon voor productie- en baklijsten altijd de melding gaf dat er geen kassabon printer ingesteld was, wanneer er gebruik werd gemaakt van het oude print lay-out systeem.

Translation pending

Opgelost dat wanneer je meerdere artikelen in één keer bewerkt, en een tekst selectielijst veld naar (geen waarde) zet, je de volgende foutmelding kreeg:

Selectie bewerken 
Uitzondering: PgConstraintError 

Een concreet voorbeeld van zo'n veld is het vraag om veld.

Translation pending

Opgelost dat de "Inloggen zonder verificatie" autorisatie niet werkte voor de medewerkerbonnenwachtrij.

Translation pending

Twee bugs opgelost van het nieuwe print lay-out systeem:

 1. Het uitprinten van aanbetaal en deelbetaal bonnen ging niet goed. Er kwam of niks uit, of een bon uit zonder ingevulde gegevens.
 2. Wanneer je een template aan het bewerken was kon je niet meer uit de bewerkingsmodus komen wanneer je naast de template klikte.
Translation pending

Bugfix bij het gebruik van relatie aanwezigheid, je kon sinds versie 55.0.8 geen relatie meer aanmelden op een tafel zonder relatie als je al producten had aangeslagen.

Release 56.1.2

Release Date: 2024-01-29
Database Version: 56.0.0
Q-line POS Version: 56.2.2 Download Q-line POS 56.2.2 · Download MSI

Translation pending

Opgelost dat er een kassastatus vergrendeld foutmelding kwam, wanneer je meerdere van 1 artikel aanslaat op dezelfde regel, en daarna pas een bereidingswijze selecteert.

Er is een Qlib::QKassastatus weggegeven via GetVerkoopBaseVergrendeld. Deze moet eerst worden teruggegeven voordat GetVerkoopBaseVergrendeld mag worden uitgevoerd.

Release 56.1.1

Release Date: 2024-01-26
Database Version: 56.0.0
Q-line POS Version: 56.2.2 Download Q-line POS 56.2.2 · Download MSI

+
Translation pending

Het is nu mogelijk om de productlijst en baklijsten op een bonprinter uit te printen. De bonnen worden opgestuurd naar de ingestelde "kassabon" printer.

+
Translation pending

Het schermtoetsenbord werkt nu correct met de medewerker zoekbalk van het inlogscherm. Daarnaast is er nu een knop toegevoegd om in één keer de medewerker zoekbalk leeg te halen.

+
Translation pending

Velden op de relatiekaart toegevoegd, waarmee aangegeven kan worden of een relatie spaarpunten mag uitgeven, en wat de reden is indien de relatie dat niet mag. LET OP: Update minimaal naar Postgres versie 11 als je veel relaties hebt, voordat je naar deze Qline versie update. Anders kan de update lang duren.

»
Translation pending

Het order aanmaken venster van de POS ondersteunt nu ook de "Automatisch zoeken vanaf" instelling voor relaties.

Translation pending

Probleem opgelost waardoor maakbonnen op het keukenschermen werden herhaald als er een gang werd uitgevraagd.

Translation pending

Opgelost dat wanneer je een inkoopopdracht of inkooplevering had aangemaakt met een afleveradres, je elke keer de volgende foutmelding kreeg bij het inladen van de inkoopopdrachten en inkoopleveringen.

Kan gegevens niet opvragen.
Kolom niet gevonden: bedrijfsnaam
Translation pending

Verhelpt synchronisatie probleem met de melding: ERROR: column "bedrijfsnaam" does not exist

Translation pending

Opgelost dat het bewerken van een artikelkaart voor een vastloper zorgde wanneer je een bereidingswijzegroep gekoppeld had met daar in meer dan vijf bereidingswijzen.

Translation pending

Opgelost dat het verwijderen van de bonlogo onder Beheer > Instellingen > Standaard gegevens > Printlayout niet meer werkte.

Translation pending

Opgelost dat het synchronisatiescherm achter het opstartscherm kwam, in plaats van er voor.

Translation pending

Als tijdens het betalen met een VVV Cadeaukaart een fout optreed toont de interface nu ook de melding. De dialoog sprong wel al op rood om de foutstatus te signaleren.

Translation pending

Opgelost dat het nieuwe print lay-out systeem de lay-out soms verkeerd op een bon uitprintte, wanneer er vreemde karakters uitgeprint moesten worden.

Release 55.1.3

Release Date: 2024-02-21
Database Version: 55.0.0
Q-line POS Version: 55.1.3 Download Q-line POS 55.1.3 · Download MSI

Translation pending

Verholpen dat het uitprinten van een kassabon met het nieuwe print lay-out systeem niet meer werkte.

Translation pending

Verhelpt probleem in de communicatie met Worldline terminals.

Betreft de melding

EVic: Onbekend veld in bericht. Veldnr 167.

Release 55.1.2

Release Date: 2024-02-16
Database Version: 55.0.0
Q-line POS Version: 55.1.3 Download Q-line POS 55.1.3 · Download MSI

Translation pending

Verhelpt probleem met de synchronisatie van herhaalorders en facturen.

Translation pending

Probleem verholpen met de postcodecheck ("Antwoord te kort om geldig antwoord te zijn") en met de webhooks (HTTP_PARSING_ERROR).

Sinds een recente update ging de Q-line waar mogelijk ineens onbedoeld proberen te communiceren via HTTP/2. Dit werd echter nog niet goed ondersteund door de rest van onze software. Daarom wordt nu geforceerd dat we altijd HTTP/1.1 gebruiken.

Release 55.1.0

Release Date: 2024-01-25
Database Version: 55.0.0
Q-line POS Version: 55.1.3 Download Q-line POS 55.1.3 · Download MSI

+
Translation pending

Nieuw kassabon print lay-out veld voor het nieuwe print lay-out systeem. Als een medewerker op de bon een budget heeft gebruikt, laat het veld zien hoeveel de medewerker nog over heeft van dat budget.

Representatieregels
»
Translation pending

Onder andere in de webhooks communicatie maar ook in de communicatie met andere webservices wordt nu niet meer alleen de lijst van meegeleverde root certificaten (cacert.pem) gekeken voor de validatie van de server, maar ook naar de in Windows geïnstalleerde root certificaten.

Translation pending

Opgelost dat wanneer je een inkoopopdracht of inkooplevering had aangemaakt met een afleveradres, je elke keer de volgende foutmelding kreeg bij het inladen van de inkoopopdrachten en inkoopleveringen.

Kan gegevens niet opvragen.
Kolom niet gevonden: bedrijfsnaam
Translation pending

Verhelpt synchronisatie probleem met de melding: ERROR: column "bedrijfsnaam" does not exist

Translation pending

Lost probleem op dat een webhook lineChange met een applyToQuantity de korting toch op alles toepaste ipv op het gespecificeerde aantal.

Translation pending

Verhelpt dat budget controle altijd naar de totalen van de dag keek ipv de ingestelde periode.

Release 55.0.9

Release Date: 2023-12-19
Database Version: 55.0.0
Q-line POS Version: 55.1.3 Download Q-line POS 55.1.3 · Download MSI

Translation pending

Bugfix bij het gebruik van relatie aanwezigheid, je kon sinds versie 55.0.8 geen relatie meer aanmelden op een tafel zonder relatie als je al producten had aangeslagen.

Release 55.0.8

Release Date: 2023-12-11
Database Version: 55.0.0
Q-line POS Version: 55.1.3 Download Q-line POS 55.1.3 · Download MSI

!
Translation pending

Bij klanten met veel (tafel)bestellingen of verkooporders kan de migratie naar v55.0.0 erg lang duren. Een precieze tijd is niet te noemen vanwege het verschil in hardware.

+
Translation pending

De melding "De data wordt al door een andere werkplek gesynchroniseerd." kan nu automatisch gesloten worden met een nieuwe instelling. Als de instelling op -1 staat zal de pop-up niet automatisch gesloten worden.

+
Translation pending

Verhelpt "Access Violation" melding wanneer een h@nd kaart gescand wordt.

+
Translation pending

Instellingen toegevoegd voor het minimale en maximale aantal decimalen van artikel ingrediënten.

Artikelen - Artikelkaart - Ingrediënten kostprijs min decimalen
Artikelen - Artikelkaart - Ingrediënten kostprijs max decimalen
Artikelen - Artikelkaart - Ingrediënten hoeveelheden min decimalen
Artikelen - Artikelkaart - Ingrediënten hoeveelheden max decimalen
+
Translation pending

Omverpakking wordt voor inkoop opdrachten/leveringen weer automatisch geselecteerd wanneer die op de kaart ingesteld staat en het oude systeem wordt gebruikt.

+
Translation pending

Herhaal functionaliteit toegevoegd aan de tafel besteldetails in de POS. Wanneer de medewerker deze knop gebruikt zullen de regels van die bestelbon versie nog een keer aangeslagen worden.

+
Translation pending

De autoriseerbare lijst van kaartvelden wordt nu altijd alfabetisch gesorteerd. Tevens worden velden niet meer weggefilterd omdat "Waarde zichtbaar" uitgeschakeld is.

+
Translation pending

Controle bij het afsluiten van de POS of er nog een openstaande bon met verlopen activiteit aanwezig is.

+
Translation pending

Opgelost dat relatiekorting bleef staan nadat de relatie was verwijderd uit de kassatransactie.

+
Translation pending

Veel nieuwe Duitse vertalingen toegevoegd.

+
Translation pending

Opgelost dat er een onjuiste prijs en korting wordt berekend op het moment van registratie van een klantkorting na eerdere scan van een prijsbarcode

+
Translation pending

Opgelost dat het artikelscherm altijd verschijnt na het handmatig invoeren van een barcode. Deze moet alleen verschijnen als de ingevoerde barcode onbekend is.

+
Translation pending

Muis hover effect toegevoegd aan de knoppen in het hoofdmenu.

+
Translation pending

Nieuwe instelling toegevoegd waarmee het mogelijk is om de relatie informatie op het klantenscherm te verbergen

+
Translation pending

Het is nu mogelijk om kortingsbedragen aan te passen voor offertes, verkooporders, pakbonnen en verkoopfacturen.

+
Translation pending

Bedrijfsnaam veld toegevoegd aan de relatiekaart en aan afleveradressen.

+
Translation pending

Naast bereidingswijze groepen is het nu mogelijk om vervangend artikel groepen, menu groepen en bijverkoop groepen aan te maken. De groepen zijn te koppelen aan artikelen.

Vervangend artikel groepen vervangen een aangeslagen artikel met een optie uit de groep. Menu groepen zijn functioneel hetzelfde als setprijzen, en er kunnen meerdere menu groepen aan één artikel gekoppeld worden. Bijverkoop groepen voegen een artikel toe aan de huidige bon wanneer een artikel uit een bijverkoop groep geselecteerd wordt.

Nieuwe instellingen:

Kassa - Bereidingswijze - Vrije tekst toevoegen voor bereidingswijzen
Kassa - Bijverkoop - Vrije artikel keuze voor bijverkoop
Kassa - Bijverkoop - Vrije tekst toevoegen voor bijverkoop
»
Translation pending

Bugfix voor de relatie aanwezigheid: Wanneer je in pos een relatie kaart scant terwijl je in een openstaande tafel bestelling zit, zal die nu een melding geven dat de relatie scan momenteel niet mogelijk is. Nadat je de tafel hebt afgehandeld kan er weer gescand worden.

»
Translation pending

De wachtrij in de POS laat nu maximaal 1000 openstaande orders zien.

»
Translation pending

Wanneer een artikel een filiaalspecifieke prijs heeft, en een sales & actie wordt toegepast, zal de sales & actie berekend worden op basis van de kaartprijs, i.p.v. de filiaalspecifieke prijs.

»
Translation pending

Het bepalen van de achtergrond van het hoofdmenu heeft nu een time-out van 2 seconden, daarna zal er teruggevallen worden op de standaard achtergrond.

»
Translation pending

Het is nu niet meer mogelijk om een relatie pas te scannen in de POS wanneer er geen ingelogde medewerker is.

»
Translation pending

Het session object bevat nu ook (indien van toepassing) een lijst van de betalingen die gedaan zijn op de sessie, inclusief evt. aanbetalingen.

»
Translation pending

De webhook popup toont nu alleen nog bij externe webhook betalingen de titel "Moment geduld". In alle andere gevallen wordt de "applicatienaam" van de gekoppelde webhook gebruikt.

»
Translation pending

Als er geen berichten meer in de webhook popup staan, wordt deze ook niet meer evt. met vertraging gesloten.

»
Translation pending

Als het webhook logboek uitgeschakeld is, klopte de waarde van event.eventTimestamp niet meer. Die werd dan gereset naar 1899. Dat probleem is nu opgelost.

»
Translation pending

Bij het verwerken van een webhook response wordt de kassastatus niet meer vergrendeld als er toch geen wijzigingen aangevraagd zijn.

»
Translation pending

Bij het retourneren van een bon in de POS wordt nu indien aanwezig de relatie van de originele verkoopbon overgenomen op de retourbon.

»
Translation pending

Het autorisatie-item "Toegang tot Android handheld" is hernoemd naar "Toegang tot handheld" en geeft nu dus ook toegang tot de online handheld.

»
Translation pending

Werking van de afbeeldings synchronisatie mbv de Mplus Image Service aangepast zodat deze gewhitelist kan worden in omgevingen waar men IP filtering gebruikt.

»
Translation pending

Je kan nu ook vanuit het keukenscherm aangeven dat de tafel gedekt is of dat de wijn klaar staat door op de knoppen die dit laten zien te drukken. Tevens kan de actie ongedaan gemaakt worden door er nogmaals op te drukken

»
Translation pending

De Engelse vertaling is uitgebreid met 1500 nieuwe zinnen/woorden.

Translation pending

De schemamigratie van v54 is weer compatibel met PostgreSQL v10.

Dit lost de volgende foutmelding op:

ERROR: syntax error at or near "FUNCTION"

Translation pending

Verhelpt probleem dat een kassastatus met een geopende lege tafel vergat dat er een tafel geopend was.

Translation pending

Opgelost dat de numpad knoppen niet alle ruimte innamen wanneer de kortingsknoppen uitgezet waren.

Translation pending

Foutmelding bij het opslaan van hardware-instellingen opgelost.

Translation pending

Opgelost dat filialen met dezelfde omzetgroep ten onrechte verdicht werden onder Overzichten > Financieel > Omzet per omzetgroepen.

Translation pending

Bugfix chrash in kassa, bij selecteren van tafel met een via de API net nieuw aangemaakte relatie eroop.

Translation pending

Opgelost dat het adres van orders met een invalide adres en een gekoppelde relatie niet overschreven werd met het adres dat op de relatiekaart staat ingesteld.

Translation pending

Opgelost dat er een error tevoorschijn kwam wanneer je in Sales & Acties een staffelkorting bekeek dat staffel gegevens bevatte.

Translation pending

Fix crash bij dubbel klik op totaal regel bij verkoop > herhaaltemplates

Translation pending

Opgelost dat kaart categorieën niet te verwijderen waren.

Translation pending

Opgelost dat wanneer je via de numpad handmatig een prijsbarcode invoert en op kies artikel drukte werd als aantal ook de prijsbarcodewaarde gebruikt. Dit ging alleen mis als de webhook scancode ook aanstaat.

Translation pending

De webhook completeSession wordt nu niet meer aangeroepen op deels betaalde kassabonnen, dit veroorzaakte namelijk een herhaling van de completeSession als de bon volledig betaald werd.

Translation pending

Opgelost dat het in de online backoffice leek dat bereidingswijzen waren verdwenen als ze met behulp van sync markers werden opgevraagd. Dit gebeurde alleen wanneer de bijbehorende bereidingswijze groep in de Q-line was aangepast of aangemaakt.

Translation pending

Opgelost dat het hoofdmenu kort "{Medewerker}" weergeeft wanneer de Qline wordt afgesloten.

Translation pending

Opgelost dat wanneer je een kassa schermindeling aanpast, en vervolgens op annuleren drukt, het net lijkt alsof de wijzigingen wel doorgevoerd zijn.

Translation pending

Opgelost dat er niet automatisch uitgelogd wordt wanneer je een tafel selecteert, vervolgens een artikel aanslaat, en het artikel dan op die tafel boekt.

Dit gebeurde alleen als je de volgende instellingen op deze manier had ingesteld:

Inloggen na elke actie = Ja
Inloggen vereist wachtwoord = Ja
Tafel direct sluiten nadat hierop geboekt is = Ja

Release 54.1.0

Release Date: 2023-11-09
Database Version: 54.0.0
Q-line POS Version: 54.1.0 Download Q-line POS 54.1.0 · Download MSI

!
Translation pending

Bij klanten met veel (tafel)bestellingen of verkooporders kan de migratie naar v54.0.0 erg lang duren. Een precieze tijd is niet te noemen vanwege het verschil in hardware.

+
Translation pending

Twee nieuwe velden aan verkoop gerelateerde print lay-outs toegevoegd: aflever naam en aflever contactpersoon. Daarnaast zal de qline onder verkoop orders nu de juiste aflever naam weergeven wanneer het om een ophaalorder gaat, hiervoor werd dit overschreven met de naam van de relatie.

+
Translation pending

Nieuwe factuur verdicht methode: Per artikel (negeer retour) toegevoegd, dat een factuur per artikel verdicht en daarbij ook eventuele retour regels meeneemt.

+
Translation pending

Autorisatie toegevoegd voor het direct aanmaken van een inkoop levering. Back-office -> Hoofdmenu -> Inkoop -> Inkoopleveringen -> Directe levering maken

»
Translation pending

In de tafellijst zal je nu ook nog het tafel nummer zien staan voor de relatie, tevens is de tekst van een tafel met een relatie erop nu bold gemaakt. Dit geeft visueel een duidelijker beeld tussen tafels waar al iemand op gekoppeld is en tafels die helemaal leeg zijn.

»
Translation pending

Uitbreiding gedaan op de instelling Financiële weergave van de tafellijst, er is een extra optie bijgekomen om het bedrag te verbergen.

»
Translation pending

Ondersteuning toegevoegd voor het mailen van print lay-outs van het nieuwe print lay-out systeem.

»
Translation pending

Het inladen van alle artikelen wanneer je onder Voorraad > Voorraadstromen op Wijzigen drukt, is nu aanzienlijk sneller.

»
Translation pending

Dialogen waarin een baudrate in te stellen is, is het nu toegestaan om een baudrate in te stellen die niet als standaard optie beschikbaar is. Daarnaast zijn alle standaard opties gelijk getrokken, en zijn de meest voorkomende baudrates toegevoegd.

»
Translation pending

De administraties in de administraties lijst iets groter gemaakt

Translation pending

De webhook externalPayment popup was erg klein geworden. Waardoor meerdere regels niet meer te lezen waren. Nu is de dialoog standaard al groter en daarna scrollen de regels die binnenkomen mee.

Translation pending

Opgelost dat nieuw aangemaakte tafels niet zichtbaar zijn in de tafel lijst. Nieuwe tafels waren wel zichtbaar in de plattegrond, maar pas als er op de tafel geboekt werd was de tafel zichtbaar in de tafel lijst.

Translation pending

Opgelost dat salesprijzen niet meer weggehaald worden van een regel wanneer de regel niet meer aan de salesprijs voldoet.

Translation pending

Opgelost dat voorraadstromen kopie blijft inladen nadat de kopieerfunctie een keer gebruikt is.

Translation pending

Verhelpt probleem dat bij het openen van de inkoop op een slave kassa de melding "Masterdatabase is niet goed geconfigureerd" gegeven wordt.

Probleem is aanwezig sinds v53.0.1

Translation pending

Inkoopprijs berekening voor totaal inkoopbedrag met de "oude" omverpakkingen ging niet goed.

Translation pending

Opgelost dat de geselecteerde printer in de print pop-up voor het nieuwe print lay-out systeem niet juist werd opgeslagen.

Translation pending

Opgelost dat een voedingskenmerk met het id 50 niet verwijderd kon worden.

Translation pending

De synchroniseren knop in het nieuwe hoofdmenu was oranje deze hoorde ook wit te zijn.

Translation pending

Situatie opgelost waardoor de medewerker niet meer altijd automatisch uit gelogd werd na de ingestelde tijd hiervoor.

Translation pending

Bij het klaarmelden en uitserveren van de keukenbon worden de webhook events die afgevuurd moeten worden nu eerst verzameld en dan uitgevoerd.

Translation pending

Verhelpt probleem dat als order aangemaakt is met een oudere versie van het afrekenen van de order in de kassa resulteert in een bon met een 0 bedrag.

Release 54.0.3

Release Date: 2023-11-01
Database Version: 54.0.0
Q-line POS Version: 54.1.0 Download Q-line POS 54.1.0 · Download MSI

+
Translation pending

Autorisatie voor beheer MplusKASSA.online sessies toegevoegd.

Translation pending

Opgelost dat de etiketteerfunctie in de POS niet meer functioneerde voor het nieuwe en oude print lay-out systeem.

Translation pending

Tafelplattegrond knop heeft in light-mode nu ook de juiste kleur

Translation pending

Opgelost dat het uitprinten van bonnen mislukte indien de Gebruik geïsoleerde printerservice instelling aan stond.

Translation pending

Verhelpt probleem dat bij het scannen van een cadeaukaart de POS direct zegt dat de database onbereikbaar is.

Translation pending

Verhelpt melding "Er is al een Qlib::QKassastatus weggeven via GetVerkoopBase()" terwijl de kassa om een artikelomschrijving of extra details vraagt.

Release 54.0.2

Release Date: 2023-10-30
Database Version: 54.0.0
Q-line POS Version: 54.1.0 Download Q-line POS 54.1.0 · Download MSI

!
Translation pending

In deze versie werkt afrekenen met cadeaupassen en het printen van bonprinter bonnen met de nieuwe printlayout niet, er volgt een patch.

+
Translation pending

Alle vensters die binnen de Q-line geopend worden zullen nu in de taakbalk verschijnen. Op die manier zijn "kwijtgeraakte" vensters altijd terug te vinden.

+
Translation pending

Autorisatie toegevoegd die ervoor zorgt dat er in de POS ingelogd kan worden zonder verificatie. Autorisatie: Hoofdmenu > POS > Inloggen zonder verificatie

+
Translation pending

Het is nu mogelijk om de verkoopprijs op een artikel snelknop weer te geven. Dit kan ook op een hoofd/sub snelknop, in dat geval zal de verkoopprijs op alle onderliggende artikel snelknoppen weergegeven worden.

+
Translation pending

Tafelplattegrond in POS laat nu een knop zien i.p.v. de plattegrond als de plattegrond niet minimaal twee kolommen breed, en twee rijen hoog is.

+
Translation pending

In de POS wordt er nu gelijk als een medewerker ingelogd bij het selecteren van een medewerker indien die medewerker geen wachtwoord heeft.

+
Translation pending

Afdrukken (enkele) knoppen toegevoegd bij Inkoop en Verkoop tabbladen. De nieuwe afdrukken knop drukt het geselecteerde item uit, zonder eerst in de raadpleegmodus te gaan.

+
Translation pending

Afhaal tijdstip en Openstaand bedrag kolommen toegevoegd aan verkoop order tabel in Verkoop > Verkooporders

+
Translation pending

Afwijkende knoptekst optie toegevoegd aan veel schermindeling knoppen.

+
Translation pending

Nieuw hoofdmenu uiterlijk.

+
Translation pending

Als in de POS een relatie geselecteerd is, en vervolgens het cadeaupas uitgifte menu wordt geopend, zal de relatie ook geselecteerd staan in het cadeaupas uitgifte menu.

+
Translation pending

Voedingskenmerken (allergenen/dieetrestricties) zijn nu aan te passen in Beheer > Artikelen > Voedingskenmerken. De al bestaande voedingskenmerken mogen niet verwijderd worden, maar wel aangepast worden.

»
Translation pending

Het is nu mogelijk om vanuit de POS een pakbon te maken van een verkoop order door middel van de later factureren knop.

»
Translation pending

Als een kassabon al gecrediteerd is wordt de Crediteren knop uitgezet.

»
Translation pending

Gedrag van artikel snelknoppen klembord aangepast. Een snelknop is nu of in de lay-out zelf aanwezig, of in het klembord aanwezig.

»
Translation pending

Nieuwe en verbeterde ondersteuning voor kelner sleutels

 • Addimat driver deze ondersteund zowel de losse addimat als die ingebouwd in de Orderman Columbus 300/500/700
 • Xpos/Promag bediende sleutel
 • Maxim/Dallas 1Wire driver (oa Columbus 800/900) heeft er een mode instelling begekregen in legacy mode houdt hij zijn oude gedrag aan in compatabiliteits modus komen de geretourneerde waardes overeen met de Addimat en Xpos overeen

Deze drivers rapporteren nu ook allemaal het loshalen van de sleutel en als de instelling Medewerker > Authenticatie > Afmelden bij verwijderen sleutel aan staat wordt de medewerker ook uitgelogd.

Nieuwe Xpos/Promag MiFARE driver.

»
Translation pending

De bevestigknop op webhook dialogen wordt nu alleen nog maar weergegeven als de dialoog een bevestiging nodig heeft, of als meerdere selecties toegestaan zijn.

»
Translation pending

De weegschaal module Q1710 is niet meer afhankelijk van de eenheidsprijzen module Q1700.

»
Translation pending

De instelling 'Uitvragen eerste gang' heeft een nieuwe optie erbij gekregen: Ja, bij iedere eerste bestelling

Deze extra optie was nodig omdat er over de jaren heen nieuwe functies zijn bijgekomen die ervoor zorgen dat er voor één order meerdere maakbonnen aangemaakt worden, zoals de mogelijkheid om voor iedere bestelling een maakbon te maken en de bargangen. In deze situatie kan het zijn dat je graag wilt dat als er een nieuwe keukenbon op het scherm binnenkomt ook de eerste gang uitvraag actie aangeroepen wordt.

»
Translation pending

Als het keukenscherm niet in de volledig scherm modus zit zal er nu een knop weergegeven worden.

»
Translation pending

Facturen, aanbetaal bonnen en deelbetaling bonnen binnen de POS gebruiken nu ook de print lay-out selectie popup. Dagtotalen zal niet meer dubbel naar dezelfde printer printen.

Translation pending

De tab filiaal specifiek is niet meer zichtbaar bij relaties en medewerkers.

Translation pending

Verhelpt problemen die na verloop van tijd optreden wanneer je logging hebt geactiveerd voor Museumkaart, Stadspas, Netpay of H@ND.

Translation pending

Snelheidsverbeteringen voor het inladen van regels bij inkoop, vooral merkbaar wanneer je gebruik maakt van uitvoeringen in combinatie met 100en regels per inkoopopdracht.

Translation pending

Verhelpt probleem dat het maken van een taptick boeking op een slave kassa de totaal aantal ticken niet reset.

Translation pending

Verhelpt probleem voor duitse klanten dat je bij het beheer van de BTW tarieven je de DSFinV-K UST_SCHLUESSEL niet kunt instellen op Normaal.

Translation pending

Fix voor opstart problemen kassa op terminal servers.

Translation pending

Verbeteringen aan het cadeaukaart scannen process.

Het programma laat nu zien waar hij mee bezig is en geeft de mogelijkheid het process af te breken als dit lang duurt door netwerk storingen.

Release 53.0.4

Release Date: 2023-12-03
Database Version: 53.0.0
Q-line POS Version: 53.0.4 Download Q-line POS 53.0.4 · Download MSI

Translation pending

Fix voor het probleem dat Sales en acties niet op gebroken aantallen werd toegepast.

Release 53.0.3

Release Date: 2023-09-25
Database Version: 53.0.0
Q-line POS Version: 53.0.4 Download Q-line POS 53.0.4 · Download MSI

+
Translation pending

Instelling toegevoegd waarmee de gang knoppen in de kassabon regel popup verborgen kunnen worden.

+
Translation pending

Stippellijnen van de virtuele kassabon in de POS zijn nu zichtbaar met dark mode.

+
Translation pending

Nieuwe instelling die het mogelijk maakt om plastic wegwerpverpakkingen niet op bestelbonnen weer te geven. Beheer > Instellingen > Instellingen > Kassa > Meenemen of hier opeten > Plastic wegwerpverpakkingen weergeven op bestelbonnen

+
Translation pending

Opgelost dat het aanpassen van de prijzen van KM artikelen op verkoopfacturen en verkooporders in combinatie met "Kleuren & maten groeperen" ook de prijs aanpast van de tegenovergestelde BTW methode. Als de factuur exclusief BTW is, wordt de inclusief BTW prijs dus ook geupdate.

+
Translation pending

Opgelost dat "omzet totaal" op een inkoopopdracht print lay-out niet het totaal teruggaf, maar alleen de omzet van de eerste BTW regel.

+
Translation pending

Kortingspercentages van bijvoorbeeld een relatie worden nu ook toegepast bij het maken van facturen wanneer het artikel op dat moment nog een prijs van 0 heeft.

+
Translation pending

Wanneer een samengesteld artikel wordt aangeslagen in de POS waarvan een sub artikel niet meer voorradig is, zal nu ook een melding verschijnen.

+
Translation pending

Instelling toegevoegd waarmee je kan aangeven of de gang keuze selectie naar een voltooide transactie actief moet blijven of niet.

+
Translation pending

Opgelost dat de acties van knoppen in de management knoppen popup die van hetzelfde type zijn, en opties kunnen bevatten, door elkaar kunnen worden gehaald. Dit lost bijvoorbeeld op dat als je twee website knoppen neerzet, dat beide knoppen altijd naar de website gaan die op de laatste knop ingesteld staat.

»
Translation pending

De barcode controle houd nu ook rekening met de geautoriseerde categorieën.

»
Translation pending

Ondersteuning voor menuplanning op slave systemen.

 • De gegevens worden tijdens de sync gekopieerd naar de slave zodat deze ook offline beschikbaar zijn.
 • De menu's kunnen online op de master bewerkt worden of er kunnen offline lokale kopieën gemaakt worden.
 • De planning kan lokaal bewerkt worden.
»
Translation pending

Autorisatie toegevoegd aan inkoopopdracht en inkooplevering die aangeeft of je een medewerker selectie mag doen.

»
Translation pending

De volgende sales en acties worden niet meer toegepast op gewichtsartikelen: MixMatch en staffel. Setprijzen wordt alleen nog maar toegepast op gewichtsartikelen als het om een kortingspercentage gaat, en de setprijs wordt uitgevoerd op het gehele gewicht. Individuele kortingen worden voor gewichtsartikelen nu ook toegepast als er een gebroken gewicht aangeslagen wordt.

»
Translation pending

Extra spacing om de dropdowns en edit boxen in de interfiliale wachtrij

»
Translation pending

In POS kan nu bij het aanmaken van een order ook de ordersoort ingesteld worden.

Translation pending

Verbeteringen aan taptik overzicht.

Probleem met het uivragen van de data verholpen waardoor hij als data voor meerdere filialen getoond werd niet de juiste tap aantallen liet zien. Keuze bij de filters toegevoegd of men de versie 1 of 2 data wil zien. Het overzicht liet eerst beide zien maar dit gaf verwarring omdat hij v1 bleef tonen zolang de plunummers niet van de artikelkaart gewist werden.

Translation pending

Lost probleem op dat wanneer module Q1700 Weegschaal kopeling actief is en er nog geen weegschaal geconfigureerd is het programma crasht als je naar Beheer > Instelling > Hardware gaat.

Translation pending

Bugfix voor chrash tijdens cadeaupas uitgifte

Translation pending

Instellingen vielen niet meer goed terug als een eerder ingestelde waarde weer teruggezet was op de standaard waarde.

Translation pending

Op slave kassa's gaan diverse back-office onderdelen er nu beter mee overweg als ze de master nodig hebben maar deze niet kunnen bereiken.

Translation pending

Het was mogelijk om in POS op de master een filiaal order te openen en deze aan te passen en betalen. Dit hoort niet te kunnen en zorgt voor synchronisatie problemen. Het werd in de backoffice al afgevangen en nu in POS ook. Een filiaal order is altijd in beheer bij de slave filiaal waar die is aangemaakt.

Translation pending

Wanneer er regels met aantal 0 van de todolijst ingelezen wordt bij inkoopopdrachten blijven deze nu 0 staan, voorheen maakte inkoopopdracht er dan altijd 1 van.

Translation pending

Wanneer je bij de webhooks scanCode een verkeerd pattern invoert wordt dit gemeld. Bij het opstarten worden verkeerde patterns en andere mogelijke errors nu ook afgevangen en gemeld en kun je nu verder zodat je via beheer de problemen kunt oplossen.

Translation pending

Opgelost dat de artikelsnelknoppen in beheer soms getoond werden alsof ze aangeklikt waren, terwijl dit niet het geval was

Translation pending

Mogelijkheid voor leeftijdscheck voor artikelen in te stellen. Als deze optie aanstaat zal er als er 1 of meerdere artikelen met deze optie aangeslagen zijn in de bon, op het moment dat de kassier naar het afrekenscherm gaat een dialoog naar voren komen die de kassier erop attendeert dat er een leeftijd controle moet plaatsvinden.

Kan toegevoegd worden door het veld: agecheck_minimum_age op de artikelkaart te slepen.

Release 52.1.3

Release Date: 2023-10-16
Database Version: 52.0.0
Q-line POS Version: 52.1.3 Download Q-line POS 52.1.3 · Download MSI

»
Translation pending

Backport: Snelheidsverbeteringen voor het inladen van regels bij inkoop, vooral merkbaar wanneer je gebruik maakt van uitvoeringen in combinatie met 100en regels per inkoopopdracht.

Release 52.1.2

Release Date: 2023-10-11
Database Version: 52.0.0
Q-line POS Version: 52.1.3 Download Q-line POS 52.1.3 · Download MSI

Translation pending

Backport: Verhelpt probleem dat het maken van een taptick boeking op een slave kassa de totaal aantal ticken niet reset.

Release 52.1.1

Release Date: 2023-10-02
Database Version: 52.0.0
Q-line POS Version: 52.1.3 Download Q-line POS 52.1.3 · Download MSI

Translation pending

Twee fixes uit V53 toegepast:

 • Verbeteringen aan taptik overzicht. Probleem met het uivragen van de data verholpen waardoor hij als data voor meerdere filialen getoond werd niet de juiste tap aantallen liet zien. Keuze bij de filters toegevoegd of men de versie 1 of 2 data wil zien. Het overzicht liet eerst beide zien maar dit gaf verwarring omdat hij v1 bleef tonen zolang de plunummers niet van de artikelkaart gewist werden.
 • Instellingen vielen niet meer goed terug als een eerder ingestelde waarde weer teruggezet was op de standaard waarde.

Release 52.1.0

Release Date: 2023-09-11
Database Version: 52.0.0
Q-line POS Version: 52.1.3 Download Q-line POS 52.1.3 · Download MSI

!
Translation pending

In deze versie werkt de fallback van het instellingen systeem niet goed.

Als je voor een filiaal of werkplek instelling een waarde hebt ingesteld, en je zet deze weer terug naar de standaard waarde, dan pakt die niet waarde van de bovenliggende setting op maar de standaard waarde die we meeleveren. In deze versie kun je dan beter de filiaal of werkplek waarde vast instellen op wat die moet zijn.

In de volgende versie komt er een bugfix hiervoor.

+
Translation pending

Als de "Aantal verlagen" knop van de POS gebruikt wordt, en de huidige regel verdwijnt, zal automatisch de eerstvolgende regel geselecteerd worden.

+
Translation pending

Duitse vertalingen toegevoegd

+
Translation pending

Menuprijs dialoog toegevoegd waarmee de artikelen van een menu geselecteerd kunnen worden.

De menuprijs dialoog komt naar voren wanneer een hoofdartikel van een menuprijs in de kassa gekozen wordt.

+
Translation pending

Autorisatie toegevoegd voor het altijd zichtbaar hebben van de (top) werkbalk, ook als deze ingesteld staat om verborgen te zijn bij de zelfbedieningmodus. Met deze autorisatie kun je het tonen/verbergen van de topbar aan een medewerker koppelen, en zo dus pas maken die eenvoudig de kassa uit zelfbedieningmodus kan halen.

»
Translation pending

Bij Mettler Toledo weegschaal koppeling de optie toegevoegd om te wachten op gebruikers bevestiging voor voltooien van de weegactie ipv dat dit automatisch gebeurd zodra het gewicht stabiel is.

Deze optie kan geactiveerd worden bij Beheer > Instellingen > Instellingen > Hardware > Weegschaal, de optie heet "Wacht op bevestiging".

»
Translation pending

Omzet per omzetgroep overzicht toont nu de BPE inkoopwaarde los van de Omzet inkoopwaarde.

»
Translation pending

Instelling toegevoegd waarmee aangezet kan worden dat bij interfiliaal de totale inkoopwaarde bij de hoofdregel getoond wordt. Deze instelling aanzetten heeft wel impact op de performance, vooral merkbaar als je voor grote periodes tegelijk bekijkt.

»
Translation pending

Nieuwe instelling waarmee ingesteld kan worden dat je per locatie een maakbon kan aanmaken.

»
Translation pending

Bij het gebruik van relatie aanwezigheid wordt bij het overboeken van een tafel zonder relatie naar een tafel met een relatie toe nu de relatie onthouden.

Translation pending

Verhelpt probleem met H@ND koppeling dat bij bepaalde storing elke barcode scan een foutmelding gaf.

Translation pending

Bugfix voor vastlopende tijden op het keukenscherm

Translation pending

Verhelp dat slave kassa's niet zagen dat ze tap aantallen op de knoppen moesten tonen als het een nieuwe IP tapkoppeling betreft.

Translation pending

Nieuwe tekstartikelkaart velden aanmaken in Duits of Engels vertaalde qline werkt weer.

Translation pending

Bugfix aan exact globe waste en schade export de tegenboekings regel wordt nu correct geboekt.

Translation pending

De ingestelde tekst voor de betaalwijze debiteur tegoed wordt nu ook gebruikt in het afrekenscherm.

Translation pending

Minimale breedte van uitvoeringen grid ingesteld voorkomt dat het venster helemaal naar rechts gesleept werd en kwijt raakte.

Translation pending

Het periode filter van interfiliale ontvangsten keek niet naar de datum van de ontvangst maar die van de opdracht.

Translation pending

De lineAdditions webhook werkte niet voor tafels wanneer je al in het afrekenscherm stond.

Translation pending

Situatie waardoor bij gebruik van relatie aanwezigheid een relatie op twee tafels tegelijk aanwezig kon zijn verholpen.

Release 52.0.6

Release Date: 2023-08-07
Database Version: 52.0.0
Q-line POS Version: 52.1.3 Download Q-line POS 52.1.3 · Download MSI

+
Translation pending

Lost probleem op dat er soms ten onrechte requests en responses missen in het webhook log.

+
Translation pending

Instelling toegevoegd "Vraag om printer en lay-out combinatie voor het afdrukken van een afrekenbon" dat een pop-up toont voordat een afrekenbon vanuit de POS afgedrukt wordt. De pop-up toont alle ingestelde kassabon print lay-outs met printer combinaties. Op dat moment kan aangegeven worden welke combinaties gebruikt moeten worden voor de huidige afrekenbon. Annuleren print niks uit, accepteren print met de geselecteerde combinaties uit.

De instelling "Aantal geselecteerde printer en lay-out combinaties om automatisch de selectie af te drukken" zorgt ervoor dat de pop-up automatisch gesloten wordt wanneer het ingestelde aantal configuraties geselecteerd is.

+
Translation pending

Gang keuze knop toegevoegd. Met deze knop kan er een gang ingesteld worden die toegepast wordt op alle artikelen die aangeslagen worden zolang de knop actief is.

+
Translation pending

Fix voor fout: 'Kan geen webhookaflevering opslaan'

+
Translation pending

De functie voor uitbetalen uit de winkelruimte verhuur module is beschikbaar gemaakt als optie voor de management knoppen.

+
Translation pending

Nieuwe tab toegevoegd aan artikelkaart hier kunnen filiaal specifieke waarden voor de Omschrijving, Brutoprijs, verkoopprijs en Speciale prijs ingesteld worden.

De eigen filiaalprijs is in dit nieuw item verwerkt. Aangeraden wordt om de eigen filiaal prijs veld van de artikelkaart af te halen, na de update zal de eigen filiaalprijs ingevuld staan bij het juiste filiaal in de nieuwe tab. Op slave kassa zie je alleen je eigen filiaal in deze lijst staan.

De omschrijving en prijzen die per filiaal ingesteld staan zie je ook terug in bereidingswijze en samengestelde artikelen. Wanneer je gebruik maakt van de instelling "Gebruik knoptekst van artikelkaart" voor de snelknoppen zul je nu deze filiaal specifieke tekst daar ook zien staan.

+
Translation pending

Duitse vertalingen toegevoegd

+
Translation pending

Tafels kunnen nu in bulk aan een tafelplattegrond toegevoegd worden.

+
Translation pending

De tijd van uitvragen wordt nu ook op een bestelbon gezet wanneer de volgende gang knop in de POS wordt ingedrukt.

+
Translation pending

Optie om aantal in te stellen bij het uitprinten van etiketten.

»
Translation pending

Artikelen die ingrediënten bevatten worden niet meer getoond bij bestelvoorstellen.

»
Translation pending

Verwijder en wijzigen knoppen zijn nu niet meer klikbaar als er geen todolijst geselecteerd is.

»
Translation pending

De instelling die aangeeft hoeveel uren voor de lever/ophaal tijd de keukenbonnen zichtbaar mogen zijn wordt nu in minuten gedaan.

Translation pending

Verhelpt probleem waardoor slave kassa kon crashen wanneer uur registratie actief is.

Translation pending

Verbeterde foutafhandeling tijdens maken van backup zodat onverwachte bestandsfouten het programma niet crashen.

Translation pending

Programma kon tijdens licenseren crashen door netwerk storingen. Deze storingen worden nu aan de gebruiker gemeld.

Translation pending

De dagvoorraad grid gaat nu correct uit de bewerking modus vandaan, voorheen was het mogelijk om waardes aan te passen (maar niet op te slaan) ook al zat je niet meer in de bewerking modus.

Translation pending

Ook op slave kassa's kun je nu ordersoort kiezen bij het maken van een order.

Translation pending

Start gangen knop in keukensheet is nu ook goed zichtbaar met het moderne thema

Translation pending

Voegt ontbrekende kolommen toe aan het database schema.

Translation pending

Verbeteringen interfiliaalopdracht popup in de POS.

Sommige teksten kregen niet voldoende ruimte doordat de indeling erg statisch was, de indeling past zich nu dynamisch aan bij de inhoud en beschikbare ruimte.

Sommige kleuren op de knoppen in de lijst van interfilialeopdrachten hadden weinig tot geen contrast in de donkere modus. Deze kleuren passen zich nu aan bij het gekozen thema.

Translation pending

Subtafels in de tafellijst van de kassa worden nu op net zoals overal als 8a ipv. 8.2 getoond.

Translation pending

Artikel snelknoppen die toegevoegd zijn aan het klembord worden nu pas verwijderd van het klembord als ze weer toegevoegd zijn aan een lay-out, en het lay-out daarna opgeslagen is.

Translation pending

Autorisatieprofielen met filialen die niet meer een toegekende autorisatiegroep hebben worden nu niet meer meegeteld voor het aantal toegekende filialen.

Translation pending

Herstelt probleem waardoor bij het afdrukken en bij het gebruik van de taskrunners niet de juiste instellingen gebruikt werden.

Translation pending

Bug opgelost dat bereidingswijzen alleen maar van boven naar onder geselecteerd konden worden. Bug opgelost dat in sommige gevallen de 'Er moet tenminste 1 bereidingswijze geselecteerd worden' melding altijd naar voren komt wanneer je een bereidingswijze selecteert.

Translation pending

Artikel informatie popup wordt nu niet meer automatisch geopend bij aanslaan als er geen informatie is.

Translation pending

Op bon afdrukken is weer mogelijk voor facturen, verkoop orders, pakbonnen en offertes.

Translation pending

Keukenscherm filter knoppen worden nu weer zichtbaar als je naar het locatie tabblad gaat. Als de filter knoppen niet meer zichtbaar zijn omdat ze niet passen wordt de paginering naar rechts opgeschoven.

Release 51.3.0

Release Date: 2023-07-04
Database Version: 51.0.0
Q-line POS Version: 51.3.0 Download Q-line POS 51.3.0 · Download MSI

+
Translation pending

Automatisch inrekening brengen van plastic wegwerpartikelen toegevoegd.

Bij de instellingen van Meenemen/hier opeten moet ingesteld worden in welke omzetgroep de wegwerpartikelen zitten. Ook kan hier gewenst gedrag voor meenemen en hier opeten ingesteld worden. Standaard worden de wegwerpartikelen alleen toegevoegd bij meenemen en kan de medewerker ze weghalen voor het geval de klant een eigen beker heeft.

+
Translation pending

Nieuwe instelling voor het keukenscherm "Acties per bon".

Wanneer er gebruik gemaakt wordt van deze instelling, zal er nog maar 1 actie knop op de keukenbon staan die voor alle gangen tegelijk de actie doet.

»
Translation pending

Nieuwe instelling om de webhook logging uit te schakelen

»
Translation pending

De knop etiketteren is geen optie meer voor de management popup in POS

»
Translation pending

De velden Batchnummer, THT-datum kwaliteit en opmerking kunnen nu aan/uit gezet worden op basis van de instellingTht-datum, batchnummer, kwaliteit velden inschakelen. Deze velden worden dan toegevoegd bij interfiliaal en inkooplevering.

Translation pending

Extra fix voor foutmelding QVrdEenheid: mode niet gezet! Situatie dat artikel via barcode geselecteerd ging ging nog mis.

Translation pending

Bugfix aan Overzichten > Inkoop > Inkoopleveringen.

Translation pending

Verhelpt mogelijke foutmelding bij het opstarten van slave kassa's na een upgrade van voor versie 41 en gebruik van herhaalorders.

Betreft de melding: ERROR: null value in column "medewerker_nr" violates not-null constraint (zie image voor volledige melding)

Translation pending

Fix voor foutmelding QVrdEenheid: mode niet gezet!

Deze kon voorkomen bij het maken van een nieuwe inkoopopdracht in combinatie met de oude verpakking structuur.

Release 51.0.1

Release Date: 2023-06-22
Database Version: 51.0.0
Q-line POS Version: 51.3.0 Download Q-line POS 51.3.0 · Download MSI

Translation pending

Verhelpt de onderstaande melding tijdens het opstarten van de kassa wanneer er nog een EFT transactie herstelt moet worden.

Er is al een Qlib::QKassastatus weggeven via GetVerkoopBase(). Deze moet eerst worden teruggegeven voordat een volgende mag worden opgevraagd.
Translation pending

Verhelpt probleem uit v51.0.0 dat je op een slave kassa niet kunt inloggen als de master onbereikbaar is.

Release 51.0.0

Release Date: 2023-06-15
Database Version: 51.0.0
Q-line POS Version: 51.3.0 Download Q-line POS 51.3.0 · Download MSI

+
Translation pending

Duitse vertalingen aangepast en toegevoegd

+
Translation pending

Bij interfiliaal en voorraad correcties zijn nu extra velden batchnummer, thtdatum, kwaliteit en opmerking beschikbaar.

+
Translation pending

Duitse vertalingen verbeterd en nieuwe vertalingen toegevoegd.

+
Translation pending

Opgelost dat de EAN 8 barcode het laatste cijfer niet weergaf in de tekst op print lay-outs.

+
Translation pending

Nieuwe barcode toegevoegd ("Barcode of prijsbarcode") voor artikel print lay-outs die de "prijsbarcode" en "barcode" barcodes combineren naar 1 barcode. Hierdoor zijn er niet meer verschillende artikel print lay-outs nodig voor gewichtsartikelen en artikelen zonder gewicht.

+
Translation pending

Webhooks, externalPayments: een 'Kaarthouder PIN bon' wordt in de kassabon opgenomen, niet meer als aparte bon afgedrukt.

»
Translation pending

De verwerking van webhooks is sneller geworden, vooral merkbaar op langzamere CPU's

»
Translation pending

De POS autorisatie van Breuk, promotie, eigen gebruik(BPE) is nu instelbaar per BPE soort.

»
Translation pending

Fix voor foutmelding bij het maken van een kopie van een maaltijdplan.

»
Translation pending

Bij het maken van een bestelvoorstel op basis van menuplanning kan nu ook de vanaf datum ingesteld worden.

»
Translation pending

Bij het maken van een bestelvoorstel op basis van menuplanning kan nu ook de vanaf datum ingesteld worden.

»
Translation pending

Het aantal geregistreerde gasten bij een kassabon wordt nu ook in de lijst van kassabonnen getoond.

»
Translation pending

De dialoog die komt na het klikken op de forceer synchronisatie geeft nu in de header extra aan of het om de filiaal of de werkplek variant gaat.

»
Translation pending

Representatiekosten overzicht budget per maand berekening houd nu rekening met het aantal dagen van de maand.

»
Translation pending

Gedrag van webhook linechanges op orders aangepast. Wanneer er via de webhooks een linechange gedaan wordt zal de regel niet direct op de tafel geboekt worden. De regel blijft staan bij de huidige bestellen en de medewerker kan daarna de gehele regel boeken.

»
Translation pending

Wanneer je de betaalwijze knop contant lang ingedrukt terwijl er 0 euro betaald moet worden dan zal de kassa nu niet meet naar het betaalwijze scherm toe gaan en daar vragen hoeveel er betaald moet worden. De kassabon zal dan met 0,00 euro contant geboekt worden.

Translation pending

Webhook fix: Wanneer er een relatie van één tafel op een andere tafel geboekt werd ging de selectRelation niet af.

Translation pending

Verbeteringen aan todolijsten.

 • Naam van de lijst mee afdrukken.
 • Voorraad eenheid ook bij raadplegen tonen in de uitvoering kolom.
Translation pending

Verhelpt probleem dat bijgepind bedrag niet goed berekend wordt voor creditbonnen.

Translation pending

Verhelpt probleem dat bij het maken van een inkoopopdracht vanuit bestelvoorstel bij gebruikmaking van verpakkingen de bedragen niet altijd goed uitgerekend werden.

Foutief opgeslagen opdrachten kunnen herstelt worden door ze te bewerken en weer op te slaan.

Translation pending

Verhelpt probleem waardoor het synchroniseren van aanbetalingen naar een slave kassa mis kan gaan.

Release 50.0.4

Release Date: 2023-06-23
Database Version: 50.0.0
Q-line POS Version: 50.0.4 Download Q-line POS 50.0.4 · Download MSI

Translation pending

Fix voor foutmelding QVrdEenheid: mode niet gezet!

Deze kon voorkomen bij het maken van een nieuwe inkoopopdracht in combinatie met de oude verpakking structuur.

Release 50.0.3

Release Date: 2023-05-11
Database Version: 50.0.0
Q-line POS Version: 50.0.4 Download Q-line POS 50.0.4 · Download MSI

Translation pending

Als een bonregel geselecteerd werd die op BPE stond kon het gebeuren dat er in de popup met acties een andere BPE als de actieve BPE gemarkeerd stond.

Translation pending

Wanneer er gekozen wordt om een volledige bon op BPE te boeken en het programma geeft nu een waarschuwing voor budget overschrijding wordt nu in de melding het juiste bedrag gemeld.

Translation pending

Uitlezen van printerstatus werkte niet goed meer.

Translation pending

Lost probleem op bij het boeken van bestelling op tafel welke tekst regels of bereidingswijzen bevat.

Translation pending

Het taptik overzicht telde voor de nieuwe IP gebaseerde tap koppelingen in de omzet kolom alleen de directe verkopen, hier moesten ook afgerekende bestellingen bij.

Translation pending

Autorisatie van inkoopleveringen gecorrigeerd.

Release 50.0.2

Release Date: 2023-05-03
Database Version: 50.0.0
Q-line POS Version: 50.0.4 Download Q-line POS 50.0.4 · Download MSI

+
Translation pending

Nog meer Duitse vertalingen aangepast/toegevoegd.

+
Translation pending

Omschrijving en knoptekst van tussenrekeningen zijn nu aanpasbaar (Beheer > Financieel > Betaalwijzen)

+
Translation pending

Nieuwe instelling: BPE-budget afboeken van medewerker die autorisatie bevestigd Wanneer deze instelling aanstaat wordt het BPE budget van de medewerker die de accordatie van de BPE boeking doet gebruikt.

+
Translation pending

Nieuwe instelling om aan te geven of je wel of niet op de ingestelde tafel range mag boeken. Als ingesteld is dat dit niet mag en je opent een tafel uit de tafelrange dan krijg je de vraag om een andere tafel te kiezen, hier wordt de relatie dan naar overgeboekt.

+
Translation pending

Op diverse plaatsen waar in de backoffice artikelen afgedrukt kunnen worden zijn nu ook de vooraf gemaakte configuraties beschikbaar die ook bij etiketteren vanuit de POS gebruikt worden.

+
Translation pending

Keukenscherm filters toegevoegd je kan nu onderaan het keukenscherm filteren welke bonnen je zichtbaar in beeld wilt hebben. Tevens zie je in het filter rechts boven het aantal keukenbonnen van ieder type dat op dat moment op het scherm aanwezig is.

Letop op kleinere schermen kan het filter wegvallen als het anders zou overlappen met de blader en zoom controls

»
Translation pending

Het is nu mogelijk om voor een schermindeling twee pagina's met knoppen in te richten die in een dialoog geopend kunnen worden. Je kan bij Beheer > Kassa > Schermindeling op de tab's 'Managementknoppen 1' en Managementknoppen 2' de layout aanmaken. Je plaatst op het invoerscherm de knop 'Managementknoppen 1' je kan deze nog een eigen naam geven om aan te geven waar die voor gebruikt moet worden.

Wanneer je in pos op de knop drukt krijg je een dialoog met je gekozen knoppen te zien.

»
Translation pending

Paar honderd Duitse vertalingen verbeterd of toegevoegd.

»
Translation pending
 • Verpakkingsaantal toegevoegd als optie aan het regelblok voor inkoop opdracht print lay-outs
 • Verpakkingsuitvoering toegevoegd als optie aan het regelblok voor inkoop opdracht print lay-outs
»
Translation pending

Corrigeer dat met gekoppelde weegschaal het bedrag dat voor een procentuele korting werd getoond in de exclusief kolom inclusief BTW was.

»
Translation pending

De afbeelding in de artikel informatie popup is nu groter.

»
Translation pending

In sommige administraties staat omzetgroep 0 als keuze in de selectie lijst van omzetgroepen op de artikelkaart. Omdat het beheer van omzetgroepen van 1 t/m 999 loopt kun je geen rekeningnummer instellen voor omzetgroep 0 en dit gaf conflicten in financiële koppelingen. Daarom is deze keuze weggehaald van de artikelkaart, staat je artikel al ingesteld op 0 en probeer je de artikelkaart te bewerken zul je een melding krijgen dat er nog geen omzetgroep ingevuld is.

Translation pending

Verhelpt probleem dat de retourneren functie van de kassa een programma crash veroorzaakt als de master niet bereikbaar is.

Translation pending

Verhelpt probleem dat diverse onderdelen van voorraad venster een programma crash veroorzaakten als de master bereikbaar is.

Translation pending

Als slechts een enkele activiteit is en aanmelden van de enige activiteit staat aan maar een activiteit is niet verplicht dan kun je nu wel de activiteit afmelden en blijft hij afgemeld totdat je de kassa herstart.

Translation pending

Deze wijziging is teruggedraaid: De kolom "bedrag" in de Exact Globe Export is omgedraaid qua teken. Positieve bedragen zijn nu negatief en vice versa.

Translation pending

Alleen de enige activiteit automatisch aanmelden als deze instelling ook daadwerkelijk aanstaat.

Translation pending

Probleem opgelost in een specifieke stap van de databasemigratie waardoor deze erg lang kon duren.

Translation pending

Relatieaanwezigheid: Relatie overboeken naar openstaande tafel zonder relatie ging niet in alle gevallen goed.

Translation pending

Verhelpt probleem dat het schermtoetsenbord in het backoffice deel van het programma voor sommige karakters ? toonde.

Probleem trad alleen op met QWERTZ en AZERTY layout. Binnen de POS was het wel goed.

Translation pending

Verhelpt fout die af en toe optreed bij opslaan van bestellingen met BPE op slave kassa's

Translation pending

Fix voor foutmelding in representatieoverzicht bij filteren op filiaal.

Translation pending

Bugfix aanmaken eerste maakbonprofiel, ging mis als je in voorgaande versie nog nooit een maakbonconfig had gemaakt.

Translation pending

De knop print laatste bon print nu ook echt de laatste bon, inplaats van de opeen na laatste.

Translation pending

Uitgeschakelde BPE's kunnen weer gebruikt worden m.b.v. een directe knop in de POS indeling.

Translation pending

Wanneer er bij een artikel met de vraag om extra omschrijving optie aan een lege omschrijving werd opgegeven dan werd het bedrag op de geprinte bon doorgeschoven naar de volgende regel.

Translation pending

In versie 48.2.2 staat een releasenote waarin gezegd werd dat er niet meer ten onrechte tafels getoond worden die niet in de plattegrond staan deze gaat specifiek over de tafel popup. Met deze versie is ditzelfde gedrag ook toegepast op de tafellijst.

Release 49.1.1

Release Date: 2023-05-24
Database Version: 49.0.0
Q-line POS Version: 49.1.1 Download Q-line POS 49.1.1 · Download MSI

+
Translation pending

Maakt diverse fixes uit v50 en de komende versie beschikbaar op v49

 • Fix dat bij het opslaan van een tafel bestelling op een slave kassa soms een foutmelding optreed
 • Verhelpt dat het synchroniseren van aanbetalingen soms een error geeft
 • Print laatste bon knop print nu wel echt de laatste bon
 • Verhelp probleem dat database migraties van v49 wel heel erg lang konden duren
 • Fix dat je je niet kunt afmelden bij een activiteit als dit de enige activiteit is (en activiteit niet verplicht is)
 • Fix autorisatie inkoopleveringen
 • Fix dat het taptik overzicht alleen de directe verkopen telde en niet bijv afgerekende tafels

Release 49.0.3

Release Date: 2023-04-03
Database Version: 49.0.0
Q-line POS Version: 49.1.1 Download Q-line POS 49.1.1 · Download MSI

»
Translation pending

Deze wijziging is teruggedraaid: De kolom "bedrag" in de Exact Globe Export is omgedraaid qua teken. Positieve bedragen zijn nu negatief en vice versa.

Release 49.0.2

Release Date: 2023-03-29
Database Version: 49.0.0
Q-line POS Version: 49.1.1 Download Q-line POS 49.1.1 · Download MSI

!
Translation pending

Bij het maken van een inkoopopdracht met verpakking regels erin op basis van een bestelvoorstel, klopt het totaal bedrag van de inkoopopdracht niet, het bedrag in de regels zelf klopt wel. Als je de inkoopopdracht wijzigt en direct opslaat corrigeert het totaal bedrag zichzelf.

+
Translation pending

Bij het importeren van artikel_uitvoering kun je er nu voor kiezen om de opgegeven ID's te gebruiken bij het invoeren van de nieuwe uitvoeringen. Dit maakt het makkelijk om een opvolgende import van artikel_uitvoering_leverancier uit te voeren met dezelfde ID's.

+
Translation pending

Mogelijk gemaakt om bij een betaalwijze een groepering nummer in te vullen. Bij het overzicht Relaties > Koopgedrag worden bij deze betaalwijzen dan per groepering een subtotaal weergegeven van de betaalwijzen met dezelfde ingestelde id.

+
Translation pending

De standaard uitvoering van een artikel hoeft niet meer verplicht 1 te zijn. Dit maakt het instellen van uitvoeringen en verpakkingen van een artikel eenvoudiger omdat je niet meer alles hoeft terug te rekenen naar 1.

De inkoopprijs die je invult bij de uitvoering is de inkoopprijs die je betaald voor de verpakking. Tevens laat de uitvoering dan ook zien wat de inkoopprijs voor een omverpakking zou gaan kosten op basis van de inkoopprijs die je ingevuld hebt bij de verpakking. Je kan eventueel wel een andere inkoopprijs invullen bij de omverpakking omdat die bijvoorbeeld voordeliger te krijgen is.

+
Translation pending

Het afdrukken van een planning print nu alle recepten achterelkaar aan als een enkel document met ingredienten omgerekend naar de opgegeven aantallen porties.

+
Translation pending

Bij tapnummer instelling staat nu dat deze alleen voor spirit/hartek is.

+
Translation pending

Maakbon profielen toegevoegd

Je kan nu meerdere maakbon configuraties instellen, en hier een profiel van maken. Er is altijd maar 1 profiel actief, het actieve profiel kan gewisseld worden via Beheer > Instellingen > Maakbonnen, of vanuit POS met de nieuwe knop "Wissel maakbon profiel" of via het keukenscherm zelf via het label dat aangeeft welk profiel er actief is.

Ook zijn er twee nieuwe settings bij beheer instellingen.

 • Keukenmanagement > Meldingen > Melding maakbon profiel wissel
 • Keukenmanagement > Toon het actieve maakbon profiel
+
Translation pending

Nieuwe instelling waarmee aangegeven kan worden hoe lang de tafel moet laten zien dat die recentelijk afgerekend is. De tafel zal dan een paarse kleur krijgen.

»
Translation pending

De kolom "bedrag" in de Exact Globe Export is omgedraaid qua teken. Positieve bedragen zijn nu negatief en vice versa.

Translation pending

Crash opgelost bij het overzicht Inkoop > Inkoopopdrachten als een opdracht geen leverdatum heeft.

Translation pending

Crash opgelost bij het overzicht Verkoop > Klantvragen als je filtert op artikelen.

Translation pending

Exporteren van artikel_uitvoering_leverancier werkt weer (werkte niet meer sinds v47).

Translation pending

Lost mogelijke foutmelding tijdens maken van slave op.

Gaat om de melding: insert or update on table "ink_opdracht_regel_historie" violates foreign key constraint "ink_opdracht_regel_historie_ink_opdracht_jaar_fkey"

Release 48.2.2

Release Date: 2023-03-15
Database Version: 48.0.0
Q-line POS Version: 48.2.2 Download Q-line POS 48.2.2 · Download MSI

»
Translation pending

Bij artikelen, relaties en medewerkers kunnen nu ook .gif afbeeldingen toegevoegd worden.

»
Translation pending

Naar aanleiding van de feedback over de aangepaste stempels hebben de stempels hun transparantie terug gekregen en zijn ze kleiner geworden voor een subtieler effect.

Het is bekend dat er nog uitgebreidere wensen voor de stempels zijn. Deze zijn helaas realistisch gezien niet uitvoerbaar.

Translation pending

Herstelt probleem met synchronisatie.

Translation pending

Lost probleem op met het maken van slaves.

Betreft de foutmelding "Voorwaarde niet voldaan !HasSyncIsUploadedKolom(fq_tabel)"

Translation pending

Verhelpt synchronisatie probleem veroorzaakt door BPE budgetten.

Translation pending

Zorg dat inloggen na elke actie ook werkt bij het boeken op tafel in combinatie met de instelling "Tafel direct sluiten nadat hierop geboekt is".

Translation pending

De tafelselectie lijst toont niet meer ten onrechte lege tafels die niet in de plattegrond staan. Als je de lijst van subtafels opent voor een tafel die niet in de plattegrond staat worden nu wel alle subtafels die aangemaakt zijn getoond.

Translation pending

Wanneer een keukenbon aangaf een wijziging te hebben kon deze dat na ~5min opeens niet meer weergeven zonder dat je zelf had aangegeven dat je de wijziging gezien had. Dit zal nu weer blijven staan zolang je niet zelf de bon aanraakt of tot dat je het scherm herstart.

Translation pending

Bugfix voor snelbeheer van de snelknoppen, bij het wisselen van twee groepen kon er een foutmelding naar voren komen.

Translation pending

Verhelpt sporadische crash met melding "External exception" in het beheer van de printtemplates voor menuplanning en recepten.

Trad op na de volgende handelingen Nieuw > Annuleren > Wijzigen > Annuleren

Release 48.1.4

Release Date: 2023-03-03
Database Version: 48.0.0
Q-line POS Version: 48.2.2 Download Q-line POS 48.2.2 · Download MSI

!
Translation pending

Er kunnen geen nieuwe slaves gemaakt worden met deze versie, bestaande werken nog wel.

Translation pending

Fix voor foutmelding die bij het opstarten van de backoffice kan optreden wanneer er nog niet geprinte bonnen in de printwachtrij staan.

Translation pending

Probleem opgelost waardoor je bij het opstarten van de Q-line een SQL-foutmelding kon krijgen over printer-jobs die niet opgeruimd konden worden.

Release 48.1.2

Release Date: 2023-02-22
Database Version: 48.0.0
Q-line POS Version: 48.2.2 Download Q-line POS 48.2.2 · Download MSI

+
Translation pending

Nieuw knop "Print laatste bon" toegevoegd. De knop kun je op je schermindeling plaatsen de knop print de laatste kassabon die de werkplek zelf gemaakt heeft.

+
Translation pending

In het geval van een (tafel)bestelling werd er bij de lineChanges alleen gekeken naar reeds opgeslagen regels, nu wordt er ook naar net nieuw toegevoegde regels gekeken.

+
Translation pending

Op de bestelbon kan nu aangezet worden dat het aantal ook voor de vertaling gezet moet worden.

+
Translation pending

Het is nu mogelijk om de QR code van de duitse TSE op de bon af te drukken.

+
Translation pending

Nieuw overzicht representatie kosten, in dit overzicht zie je hoeveel bpe-budget medewerkers hebben gebruikt en nog beschikbaar hebben in een bepaalde periode. Het rapport heeft ook instellingen om aan te geven welke verschillende BPE soorten er getoond moeten worden.

+
Translation pending

Nieuw overzicht korting per omzetgroep, in dit overzicht zie je per omzetgroep verschillende soorten korting terug, zoals BPE, webhook kortingen en verschillende gegeven percentages

+

When performing an ExternalPayment (a payment through webhooks), we now also store the employee that performed the payment.

+
Translation pending

Het is nu mogelijk budgetten in te stellen voor BPE's. Deze worden bij aanslaan in de kassa gecontroleerd.

Deze zijn te beheren onder Beheer > Medewerkers > Budgetten. De actie staat standaard op Negeren en standaard budgetten zijn onbeperkt zodat voor bestaande installaties niets wijzigt.

+
Translation pending

Nieuwe instelling waarmee aangegeven kan worden of de prijsgroepknop na het voltooien van een transactie weer uitgeschakeld moeten worden.

+
Translation pending

Nieuwe instelling toegevoegd waarmee aangegeven kan worden dat er eerst een tafel geopend moet zijn voordat je artikelen kan aanslaan.

+

The given receiptTexts with the externalPayment request will be printed on the receipt printer of the used workplace. If a receiptTexts is provided and the workplace has not printers configuration you will be notified trough an error.

+
Translation pending

Webhooks: Je kunt nu via openUrl.minimumWidth en openUrl.minimumHeight bepalen hoe groot de browser popup in de Q-line minimaal moet zijn. Het standaardformaat is momenteel 800x500.

https://developers.mpluskassa.nl/webhooks/json-definitions/#openUrl

+
Translation pending

Optie toegevoegd voor het vragen om een omschrijving bij het maken van een bestelbon. Ook kun je zelf de vraag aanpassen, zo kun je bijvoorbeeld aangeven waar je wilt dat je medewerkers om vragen.

De omschrijving wordt in de betreft gezet. En kan door dat veld aan de print layout toe te voegen mee geprint worden, en zal op keukenbonnen verschijnen.

Instellingen

 • Kassa > Bestelbon > Vraag om omschrijving voor bestelbon
 • Kassa > Bestelbon > Tekst voor vraag om omschrijving bestelbon
+
Translation pending

Webhooks: Onze client zal nu via het openUrl object in de request payload aangeven naar welke URL terug gelinkt moet worden nadat een openUrl response verwerkt is.

https://developers.mpluskassa.nl/webhooks/json-definitions/#openUrl-request

+
Translation pending

Webhooks: Er zijn een aantal nieuwe properties die je kan teruggeven in een externalPayment response, zoals externalTransactionReference en receiptTexts. Bekijk de documentatie voor een actueel overzicht: https://developers.mpluskassa.nl/webhooks/json-definitions/#externalPayment

+
Translation pending

De popup die je ziet tijdens webhookcommunicatie lijkt nu meer op de popup die je krijgt bij EFT-betalingen. In het geval van een webhookbetaling zie je nu ook het bedrag dat betaald wordt in de popup.

»
Translation pending

Als de status van een inkoopopdracht op "Wacht op goedkeuring" staat kun je deze nu nog wel wijzigen wanneer je de autorisatie hebt om te wijzigen als leverancier.

»
Translation pending

De volgende klant stempel die op een kassabon geplaatst wordt zal nu als de taalcode op Duits of Engels staat nu ook in deze taal weergegeven worden.

»
Translation pending

Het openen van diverse back-office onderdelen gaat nu beduidend sneller, vooral Beheer.

»
Translation pending

Wanneer er twee snelknoppen layouts met dezelfde naam zijn, zullen ze nu op consequent op dezelfde volgorde terugkomen.

»
Translation pending

Er kan nu geen taptik-boeking meer gedaan worden terwijl er nog een openstaande bon op de kassa staat.

»
Translation pending

Nieuwe instelling toegevoegd waarmee je kan aangeven of de aangemelde relatie afgemeld moet worden na het afrekenen.

»
Translation pending

Bij gebruik van relatie aanwezigheid kun je nu instellen dat de relatie waarvan je de pas scant naar de openstaande tafel verplaatst wordt.

»
Translation pending

Webhooks overzicht kan nu ook fout details van de autorisatie met cloud credentials tonen.

»
Translation pending

Controle op activiteiten module aangescherpt. De activiteiten functionaliteit wordt nu inactief wanneer de module van de licentie afgehaald wordt.

»
Translation pending

Instelling toegevoegd voor de relatie aanwezigheid waarmee aangegeven kan worden of de relatie informatie dialoog bij iedere selectie actie naar voren moet komen voordat de selectie bevestigd wordt.

»
Translation pending

Het eft logboek overzicht heeft nu een extra optie erbij om ook de webhook betalingen te tonen.

»
Translation pending

Preventief bij meerdere queries de formatteringen aangepast omdat deze fouten zouden gaan geven in combinatie met PostgreSQL 15

»
Translation pending

Voor de narrowcasting wordt nu indien beschikbaar Edge Chromium browser gebruikt ipv Internet Explorer.

»
Translation pending

De "PrintLastTicket" fout van de CCV ITS terminal wordt nu herkend door de kassa en een herstel procedure wordt automatisch gestart.

Tevens worden de fout teksten van de terminal nu omgezet in een gebruiksvriendelijker tekst.

»
Translation pending

Bij gecertificeerde weegschaal kan nu in de pakbon layout bij de regels ingesteld worden dat hij prijzen en kortingen moet toevoegen.

»
Translation pending

Wanneer er in de maaltijdplanning een keuzegroep regel geselecteerd is komt er aan de rechterkant van het scherm een aantal configuraties van deze groep naar voren. De ingevulde omschrijvingen zie je ook terug in de ingeplande maaltijd planningen.

Translation pending

Psinfood service werkt weer!

Translation pending

Verhelpt probleem waardoor programma crasht bij het controleren van de database tijd.

Translation pending

Selectie bewerken op artikelen werkte nog niet alle velden van de standaard uitvoering bij met de nieuwe waarde op de kaart.

 • omschrijving
 • eenheid
 • bontekst
 • factuurtekst
 • vertaalde bontekst
 • artikelnummer leverancier
Translation pending

De tekst in de activiteiten sheet wordt nu ook vertaald.

Translation pending

Voorkom melding "U bent niet geautoriseerd om te mogen retourneren." nadat deze actie al door een buddy autorisatie check is goedgekeurd.

Translation pending

Wanneer er een foutmelding optreed bij recept afdrukken zal de foutmelding nu duidelijker zijn met wat er mis ging.

Translation pending

Situatie opgelost waarin de "kies klant" knop ingedrukt kon worden terwijl dit niet had moeten kunnen.

Translation pending

De inhoud van het kasboek tabblad steekt nu niet meer buiten het venster uit

Translation pending

Voorkom dat programma crasht bij het afsluiten als de POS geminimaliseerd was.

Translation pending

Verholpen dat het programma traag opstart als er veel geautoriseerde medewerkers zijn.

Dit probleem was groter geworden in versie 45.0.1 maar nu is hij sneller dan daarvoor.

Translation pending

Rare tekens bij telling van contanten gecorrigeerd.

Translation pending

Probleem opgelost waardoor het gebruik van een filter op subtafel nummer in sommige overzichten een query fout veroorzaken.

Translation pending

Wanneer je een relatie categorie VIP maakte verdween daarna de categorie uit de lijst van beschikbare categorieën.

Translation pending

Fix databasefout in getPreparationMethodGroups in combinatie met de nieuwe syncMarker invoermogelijkheid.

Translation pending

Bugfixes aan de prijsbepaling in de kassa.

Wanneer je in POS een prijsgroep prijs button gebruikte dan werd het kortingspercentage niet toegepast. Wanneer je een relatie met prijsgroep had dan werd juist de basis prijs niet aangepast.

Translation pending

Webhooks: Bij het scanCode event kun je niet meer filteren op QR-codes, want de Q-line barcodescanner is niet in staat om het verschil te zien tussen bijv. een klassieke barcode en een QR-code.

Gevolg hiervan was dat als je koos voor QR-code in dit filter, dat je nooit een scanCode event ontving.

Translation pending

Verhelpt dat medewerkers met een nummer hoger dan 999.999.999 geen PIN transacties op CCV ITS terminals konden doen.

Translation pending

Foutmelding in taptick overzicht opgelost.

VulFunctie()
Uitzondering: PgConvertError
Conversie fout tijdens opvragen gegevens. GetAsInt waarde: [] kolom: [branch_number]
Translation pending

Webhooks: Potentiële "Er is al een Qlib::QKassastatus weggegeven via GetVerkoopBase()" opgelost die kon optreden als je een bestelbon maakte.

Translation pending

Webhooks crash opgelost als je clearCustomerScreen=true meegaf.

Translation pending

Foutmelding null value in column "relatie_nr" verholpen als je tijdens het importeren van artikelen ook een leverancier importeert, maar niet overal een leverancier invult.

Release 47.1.1

Release Date: 2023-01-18
Database Version: 47.0.0
Q-line POS Version: 47.1.1 Download Q-line POS 47.1.1 · Download MSI

Translation pending

Queryfout opgelost die optrad als je media verwijderde en gebruikt maakt van PostgreSQL 15.

trailing junk after parameter

Translation pending

Queryfout opgelost die optrad als je gebruik maakt van de tap tick koppeling in combinatie met PostgreSQL 15+

Translation pending

Probleem opgelost waardoor v47.1.0 niet meer werkte onder PostgreSQL 10.

Translation pending

Queryfout opgelost die optrad als je een bereidingswijze groep aan artikelen probeerde te koppelen vanuit het bereidingswijzebeheer. Deze fout trad alleen op als je gebruik maakt van PostgreSQL 15+.

Release 47.1.0

Release Date: 2022-12-28
Database Version: 47.0.0
Q-line POS Version: 47.1.1 Download Q-line POS 47.1.1 · Download MSI

!
Translation pending

Deze versie kan niet met postgres 10 of lager gebruikt worden. Gebruik voor nu versie 47.0.3 we zullen ervoor zorgen dat de volgende update wel weer op pg10 en lager gaat werken.

+
Translation pending

De relatie informatie dialoog kan nu vanaf de relatiegegevens op de kassabon geopend worden.

+
Translation pending

Je kunt nu in een webhook response een openUrl object terugsturen. In de Q-line wordt deze URL geopend in de ingebouwde browser, in de online handheld wordt je geredirect naar deze URL. Zo kun je bijv. een betaling op een extern platform laten verlopen.

Zie de documentatie voor een volledige beschrijving: https://developers.mpluskassa.nl/webhooks/json-definitions/#openUrl

+
Translation pending

Instelling voor de gastdetails popup automatisch sluiten na instelbare tijd.

»
Translation pending

Wanneer je van leverancier wijzigt bij een inkoopopdracht wanneer er al artikelen geselecteerd zijn krijg je nu een vraag of je de inkoopprijzen wilt bijwerken vanaf de artikelkaart. Dit gebeurde voorheen altijd zonder melding waardoor je eventueel afwijkende ingevulde inkoopprijzen kwijt kon zijn.

»
Translation pending

Wanneer je gaat zoeken naar relaties vanuit de ordersheet, zal nu ook de instelbare zoekdelay op relatie zoeken toegepast worden. Dit heeft tot gevolg dat er niet voor iedere toetsaanslag een zoekopdracht gedaan zal worden.

»
Translation pending

Bij het beheer van bereidingswijze groepen kan nu ingesteld worden of de groep in pos en/of online gebruikt moet worden.

Bij het beheren van artikelen zal je alle bereidingswijzegroepen blijven zien. Maar bij het gebruik in POS krijg je alleen de gekoppelde bereidingswijzegroepen waar ingesteld is dat ze voor POS gebruikt zijn te zien.

»
Translation pending

Wanneer de instelling "Samengesteld componenten op bestelbon" op nee staat ingesteld zal de keukenbon nu ook de samengestelde artikelen niet tonen.

»
Translation pending

Bij de model instellingen van een bonprinters aangestuurd via de windows driver zijn er nu ook instellingen bijgekomen voor het lettertype dat gebruikt wordt als er tekens buiten de standaard ASCII zet geprint worden.

»
Translation pending

Diverse database prestatie verbeteringen.

»
Translation pending

Bij de inkoopleveringen wordt het totaal aantal dat geleverd wordt weer weergegeven.

»
Translation pending

Er kan geen negatief aantal meer geleverd worden bij het maken van een levering op basis van een inkoopopdracht. Bij een directe levering is dit nog wel mogelijk.

»
Translation pending

Schermtoetsenbord toegevoegd aan de snelknoppen aanmaken dialoog.

Translation pending

Het icoon op de knop voor de inklokomschrijving was niet zichtbaar in darkmode.

Translation pending

Als er een backup geselecteerd wordt voor inladen terwijl er geen connectie gekozen is resulteert dit niet meer in een crash.

Translation pending

Lost problemen op waardoor op sommige computers het WebView2 browser component niet werkte.

Translation pending

Mogelijke crash bij Inkoopleveringen opgelost.

Translation pending

Crash (access violation) bij kopiëren van bestaande factuur opgelost.

Translation pending

Vrije voorraad is nu altijd gebaseerd op dezelfde formule, namelijk aantal minus verkooporder minus interfiliale opdracht. Dit zorgt voor correcte vrije voorraad bij het Voorraad overzicht en de Dagvoorraad functionaliteit.

Translation pending

Bij oa het importeren van kleurlijsten, maatlijsten en omzetgroepen komt unicode nu goed door uit het bestand.

Translation pending

Het importeren van saldo of punten voor relaties gaat nu ook goed overweg met hoge relatienummers (groter dan 2147483647)

Translation pending

Bij het instellen van een herhaalorder konden er knoppen over elkaar heen staan op kleine schermen.

Translation pending

Bij het verplaatsen van een bestaande tafel naar een nieuwe nog niet eerder gebruikte tafel zal de verplaatsing nu geen tafel omschrijving kwijt raken.

Translation pending

Pintransacties die via de handheld worden uitgevoerd, worden nu in de totaaloverzichten ook goed uitgesplitst naar kaart-type (Maestro, VPAY, etc).

Translation pending

Automatische kortingen worden nu weer toegepast op artikelen met een vraagom prijs.

Kortingen worden niet toegepast op bonregels:

 • wanneer de prijs van de regel aangepast is
 • er handmatig een korting of kortingsbedrag op de regel gezet is
Translation pending

Verhelpt probleem bij annuleren van bon.

Gaat om fout die optreed doordat de gebruiker ondertussen probeert in te loggen op een andere kassa waardoor de medewerker uitgelogd wordt op de kassa die met de annulering bezig is.

Translation pending

Fix medewerker kon niet meer volledig uitgelogd worden. Probleem is geïntroduceerd in versie 47.0.0.

Release 47.0.3

Release Date: 2022-12-14
Database Version: 47.0.0
Q-line POS Version: 47.1.1 Download Q-line POS 47.1.1 · Download MSI

!
Translation pending

Menuplanning met een volledig lege regel opslaan geeft een foutmelding.

+
Translation pending

Lost probleem op waardoor de kassa bij het opstarten de melding "Conversie fout tijdens opvragen gegevens. GetAsDate waarde: [] kolom: [leverdatum]" gaf.

+
Translation pending

De bureaublad snelkoppeling aangepast van "Mplus Kassa" naar "MplusKASSA".

+
Translation pending

Ondersteuning voor PostgreSQL 15 toegevoegd.

+
Translation pending

Lost oorzaak van de melding Voorwaarde niet voldaan: CurrentState == State::Start bij invoer van correcties of inkoopopdrachten.

Dit trad alleen op als men eerst vanuit de todolijsten een inkoopopdracht of correctie had gemaakt en direct daarna er nog één direct zelf invoerde.

+
Translation pending

Popup met klant informatie bij klant aanwezigmelden.

+
Translation pending

De menuknoppen bovenin krijgen nu ook een scrollbalk als er te weinig ruimte is.

+
Translation pending

Relatie aanwezigheid toegevoegd.

Deze optie zorgt ervoor dat je relaties kan aan/afmelden bij de kassa. Relaties krijgen dan automatisch een tafel nummer uit een instelbare range toegewezen. Je kan wanneer je gebruik maakt van deze optie niet meer handmatig de relatie's aan tafels koppelen of ontkoppelen.

+
Translation pending

Buttons naast kleur en maat matrix bij wijzigen van de artikelkaart gedragen zich nu weer netjes.

+
Translation pending

De webhook payload bevat nu de taal van de MplusKASSA client (sender.language), zodat evt. geretourneerde teksten hierop aangepast kunnen worden. Taal wordt doorgegeven in het tweeletterige ISO 639-1 formaat

+
Translation pending

Mogelijkheid toegevoegd om artikelen te filteren op basis van ingrediënt.

+
Translation pending

Nieuwe autorisatie waarmee aangeven kan worden of de medewerker bedragen die hoger zijn dan het ingestelde teruggavebedrag terug mag geven. Heeft de medewerker deze autorisatie niet, dan wordt er om een medewerker met de rechten gevraagd voor deze actie. Heeft de medewerker zelf wel buddy autorisatie, dan kan een andere medewerker met buddy autorisatie de teruggave accorderen.

+
Translation pending

Je kan nu aangeven of een prijsbarcode een negatieve prijs bevat of niet.

»
Translation pending

De buttons voor meerdere pakbonnen aanmaken, meerdere facturen en acties op meerdere, worden nu gedisabeld wanneer er niks te selecteren valt.

»
Translation pending

Wanneer je op de artikel, relatie of medewerker kaart het veld 'k_filiaalfilter' hebt kregen deze bestandskaarten een filiaal filter erbij. Wat er nu gewijzigd is de manier waarop je aangeeft voor welke filialen een medewerker geautoriseerd is, voorheen was het genoeg om een autorisatie groep gekoppeld te hebben aan het filiaal. Nu kijkt die ook nog of je in die gekoppelde autorisatiegroep de autorisatie "{kaartnaam}/Raadplegen/Kaartvelden/Filiaalfilter" hebt.

»
Translation pending

Bij het maken van nieuwe interfiliale opdracht de term aantal bron en aantal bestemming aangepast naar van filiaal en naar filiaal

»
Translation pending

Synchronisatie van bereidingswijzen efficiënter gemaakt.

Hij haalt nu alleen wijzigingen over in plaats van altijd alle bereidingswijze.

»
Translation pending

De zijbalk bij Verkoop heeft nu een scrollbalk als de knoppen niet passen. Dit is handig als je een klein venster hebt.

Translation pending

De gang omhoog/omlaag verplaatsen buttons bij beheer gangen zijn terug van hun vakantie en staan weer op hun plek.

Translation pending

De printerwachtrij toont niet meer • op de plaats waar item punt had moeten staan.

Translation pending

Bij het bewerken van kaartlayouts werkte het "Max. decimaal" veld niet voor alle numerieke velden.

Translation pending

Bij het toevoegen van een nieuwe maaltijd aan een maaltijdplan was het mogelijk om de rij met de nieuwe maaltijd omhoog te verschuiven, deze actie hoort niet mogelijk te zijn de maaltijden sorteren zichzelf na opslaan op basis van de ingestelde maaltijd volgorde.

Translation pending

Een Slave zal nu niet meer proberen een zgn. "listener"-connectie opzetten met de Master, voor voorraadwijzigingen, als er niet naar deze wijzigingen geluisterd hoeft te worden.

Translation pending

Probleem opgelost dat de afbeeldingen op snelknoppen soms pas zichtbaar werden als je op de knoppen klikte.

Translation pending

Verhelpt probleem waardoor cadeaupas restitutie in sommige gevallen een fout veroorzaakte.

Bij het starten van de cadeaupas restitutie wordt nu gecontroleerd wat er openstaat in de kassa en wordt eventueel gemeld wanneer de medewerker dit eerst moet afmaken/sluiten.

Translation pending

Verhelpt problemen met de upload van afbeeldingen.

Translation pending

Wanneer je bij een al eerder opgeslagen menuplanning, een nieuw maaltijd label toevoegt die kwa volgorde op een hogere plek moet komen te staan dan de al opgeslagen regels dan raakte de volgorde van de artikelen in de war.

Translation pending

Bug opgelost die ervoor zorgde dat er een extra keukenbon aangemaakt kon worden met een 0x regel erin.

Kwam voor wanneer je twee menu's in twee delen toevoegt op een tafel. Bij de eerste bestelling doe je alvast 2x een voor en hoofd van het menu aanslaan. Vervolgens ga je de voor artikelen al uitserveren op het keukenscherm. Daarna kom je terug op die tafel en sla je de nagerechten aan. op het moment dat de tafel er dan een menu van maakt kwam er een extra bon tevoorschijn met de 0x regel erop.

Translation pending

Je kunt weer vanuit elke tabel een stamkaart raadplegen via het menu achter de rechtermuisknop.

Translation pending

De autorisatie voor het toevoegen/wijzigen/verwijderen van printtemplates werkte niet

Translation pending

Kassa limiteerde soms ten onrechte het maximaal met punten te betalen bedrag.

Translation pending

Verbeteringen in import van artikeluitvoeringen.

Een nieuwe uitvoering standaard maken werkt nu ook als de regel al een uitvoering had die standaard was. Er kan altijd maar één uitvoering per artikel standaard zijn. Als je voor een artikel meerdere uitvoeringen op standaard probeert te zetten wint de laatste.

Verwarrende kolommen aangepast. De import had "aantal" en "aantal in verpakking" terwijl de artikelkaart interface het over "totaal aantal" en "aantal" heeft. "Totaal aantal" importeren heeft echter geen zin omdat die berekend wordt uit "aantal".

Het totaal aantal van de uitvoeringen wordt nu goed doorgerekend ook voor onderliggende verpakkingen die niet in de import zijn. Dus als je een pallet met dozen hebt en je importeert alleen een aantal wijziging voor de dozen dan wordt dit nu ook doorgerekend in het totaal aantal van de pallet.

Translation pending

Prijsberekening van samengestelde artikelen tijdens afdrukken gecorrigeerd.

Als er korting was gegeven op het hoofdartikel die niet van toepassing was op de componenten werd er een fout bedrag getoond.

Translation pending

Probleem opgelost in het taptik overzicht het verkochte aantal kon een verkeerde waarde laten zien.

Translation pending

Spaarpunten werden niet tegen geboekt wanneer een pakbon die door middel van de "Later factureren" actie gemaakt is werd geannuleerd.

Translation pending

Samengesteld weergave settings is nu per omzetgroeptype en per factuur, kassabon en order.

Translation pending

De Test bij het invoeren van Cloud Credentials werkt nu weer goed. Het vinkje wordt nu weer groen.

Translation pending

Verhelpt fout die soms optreed bij het boeken op een tafel.

Melding: ERROR: null value in column "tafel_nr" of relation "tafel_data" violates not-null constraint

Translation pending

Lost probleem op in taptick overzicht.

Het overzicht kon een "division by zero" fout geven.

Translation pending

Webhooks: sender.versionNumber bevat weer het juiste versienummer ipv. de waarde true.

Translation pending

Bij het heen en weer wisselen van credits naar reguliere prijs wordt nu voor artikelen met een bereidingswijze ook de juiste prijs weergegeven.

Translation pending

De (sub)tafelselectie dialoog toont nu ook alle subtafels wanneer de tafel niet in de plattegrond staan en er ook nog geen boekingen op staan.

Translation pending

Je komt nu niet meer vast te zitten in de bereidingswijze keuze wanneer je een verplichte bereidingswijze keuze in combinatie met sales en actie 2 voor 1 probeert toe te passen.

Translation pending

Automatisch uitloggen na iedere actie gebeurt nu niet meer na een mislukte betaling.

Release 46.1.1

Release Date: 2023-01-26
Database Version: 46.0.0
Q-line POS Version: 46.1.1 Download Q-line POS 46.1.1 · Download MSI

+
Translation pending

Verholpen dat het programma traag opstart als er veel geautoriseerde medewerkers zijn.

Dit probleem was groter geworden in versie 45.0.1 maar nu is hij sneller dan daarvoor.

Release 46.1.0

Release Date: 2022-12-01
Database Version: 46.0.0
Q-line POS Version: 46.1.1 Download Q-line POS 46.1.1 · Download MSI

Translation pending

De performance van het tonen van taptick aantallen op de snelknoppen is verbeterd.

Translation pending

De tapticks van de seriële tapkoppeling waren niet meer zichtbaar op de artikelknoppen.

Translation pending

Tweede bestelling op keukenbon zal de bestelling niet meer naar de prullenbak sturen, wanneer de invoer locatie geen chef scherm is.

Release 46.0.0

Release Date: 2022-10-26
Database Version: 46.0.0
Q-line POS Version: 46.1.1 Download Q-line POS 46.1.1 · Download MSI

!
Translation pending

Keukenscherm bug tweede bestelling voor tafel zorgt ervoor dat de bon in de prullenbak beland. Om te voorkomen dat dit gebeurd moeten de invoer werkplekken ingesteld worden als chefscherm.

+
Translation pending

Bij het afdrukken van overzichten zijn er drie instellingen bijgekomen.

 • Minimale kolombreedte, kolom wordt nooit smaller dan dit
 • Aantal extra kolommen, extra lege kolommen achteraan de rijen om in te kunnen schrijven
 • Verberg lege kolommen, staat standaard aan want dat was het bestaande gedrag.
»
Translation pending

Voor Duitsland dagafsluiting van deTSE gebeurt nu automatisch.

Translation pending

Omzet van tap artikelen werd niet goed geregistreerd.

Translation pending

Lost probleem op met het bepalen van de versie van de backup waardoor de backup niet ingeladen kan worden.

Translation pending

Er wordt nu voorkomen dat een grid kolom te breed wordt bij Beheer > Artikelen > Bereidingswijzen

Release 45.1.3

Release Date: 2022-11-21
Database Version: 45.0.0
Q-line POS Version: 45.1.3 Download Q-line POS 45.1.3 · Download MSI

Translation pending

Diverse verbeteringen aan het tonen van tap verschillen op de snelknoppen.

 • Vet alleen als ongelijk aan 0
 • 0 waarde wel tonen
 • Waarde op knop ging niet altijd mee terug naar 0
 • Verkeerde database connectie op slave kassa's waardoor geen data

Release 45.1.2

Release Date: 2022-11-17
API Version: 1.0.0
Database Version: 45.0.0
Q-line POS Version: 45.1.3 Download Q-line POS 45.1.3 · Download MSI

!
Translation pending

Geen downloads omdat de installers foutieve upgradecode bevatten. Gebruik 45.1.3

Translation pending

De tapticks van de seriële tapkoppeling waren niet meer zichtbaar op de artikelknoppen.

Release 45.1.1

Release Date: 2022-10-20
Database Version: 45.0.0
Q-line POS Version: 45.1.3 Download Q-line POS 45.1.3 · Download MSI

+
Translation pending

Nieuw overzicht EFT logboek toegevoegd. Dit overzicht geeft een lijst van de geregistreerde EFT transacties in een bepaalde periode en is te filteren op filiaal, medewerker en terminal ID.

»
Translation pending

Op de uitserveerbon worden nu bij de regels ook de vertaalde bonteksten afgedrukt.

Tevens probleem opgelost dat sommige karakters mogelijk niet goed door kwamen.

»
Translation pending

Voordat je een z-rapport voor maakt vanuit de TSE-admin wordt er nu eerst om bevestiging gevraagd.

»
Translation pending

Herhaal templates werken nu ook op master/slave.

 • Op de master kun je nieuwe templates en bestaande templates voor de slave aanpassen, je kan een slave template na aanmaken niet meer van filiaal veranderen.
 • Op de slave worden op basis van de template filiaal orders aan gemaakt.
 • De slave kassa zijn zelf verantwoordelijk voor het aanmaken van hun filiaalorders handmatig of op basis van de taakrunner.
»
Translation pending

Onderstaande items uit de Q1015 Ingrediënten module zijn nu ook beschikbaar voor slave's

 • Voedingskenmerken
 • Recepturen in Raadpleeg modus
 • Baklijsten verdicht en niet verdichte variant.
»
Translation pending

De melding die je krijgt als je een (tafel-)bestelling annuleert, maakt duidelijker dat je dan de gehele tafel annuleerd.

»
Translation pending

Website knoppen in de kassa gebruiken nu bij voorkeur het nieuwe Edge Chromium gebaseerde browser component WebView2.

Als WebView2 niet beschikbaar is zal het oude browser component gebruikt worden. Het kan zijn dat webview2 nog geinstalleerd moet worden zie https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/webview2/ voor mogelijkheden.

»
Translation pending

De factuur print layout kijkt nu ook naar de instelling "Prijs van samengesteld artikel getotaliseerd weergeven" en zal het op dezelfde wijze als de pakbon layout weergeven op de print.

»
Translation pending

Via de ordersheet kan de klant informatie weer bijgewerkt worden.

»
Translation pending

Wanneer je met een nieuwere versie van de Qline probeert te verbinden met een oudere database komt er nu een extra melding die je aangeeft dat je een database update gaat uitvoeren en met de vraag of je wilt doorgaan hiermee. Druk je op Ja krijg je daarna nog de vraag voor het opgeven van een geautoriseerde gebruiker.

Dit is gedaan om de kans op per ongeluk een database updaten te verkleinen.

»
Translation pending

In de vorige versie is toegevoegd dat je in een recept de recepthoeveelheid kan invullen en dan wordt de bestelhoeveelheid berekend op basis van het percentage uitlekgewicht van het ingredient. Vanaf deze versie wordt die bestelhoeveelheid ook gebruikt als aantal in het bestelvoorstel.

Translation pending

Oplossing voor de foutmelding null value in column "sync_marker" of relation "bericht" violates not-null constraint en zelfde voor relation "bericht_receiver".

Translation pending

Probleem verholpen waardoor programma kon crashen door te veel mislukte login pogingen.

Translation pending

Problemen opgelost met bepaalde combinaties van instellingen en filters bij de totalen.

 • Combinatie van filter op activiteit en optie medewerkers
 • Combinatie van filter op activiteit en optie retourpinnen
Translation pending

Verbetering in de afhandeling van inkoopprijs bijwerken na het maken van een directe inkoopopdracht of levering met een afwijkende inkoopprijs.

Translation pending

Bij het retourneren van een artikel met een daarop ingestelde salesprijs die handmatig is aangepast naar een andere prijs, zal de aangepaste prijs nu behouden blijven.

Translation pending

Synchronisatiefout tijdens de activiteiten sync opgelost, kon voorkomen wanneer je een nieuwe betaalwijze direct aan een activiteit koppelt.

Translation pending

Automatische resizing van kleur maat grid verbeterd wanneer deze een scrolbalk heeft zal die niet meer automatisch over de onderste kleur heen vallen.

Translation pending

Wanneer je met Engelse vertaling aan naar de artikelkaart ging en je de kaart ging bewerken dan werden de actie buttons niet getoond pas na een resize van je scherm waren ze zichtbaar.

Translation pending

De medewerkersheet onthoud nu op welke sorteringsmode deze op stond ingesteld en zal hiermee weer opkomen.

Translation pending

Bij het keuze dialoog voor filialen bij filiaalgroepen krijg je nu als niet superuser ook filialen te zien mits je hiervoor geautoriseerd bent.

Translation pending

De azerty toetsenbord indeling geeft nu geen foutmelding meer.

Translation pending

Het relatiefilter bij Inkoopopdrachten en Inkoopleveringen werkt weer en is ook hernoemd naar "Leverancier".

Translation pending

Inloggen via pas in zelfbedieningsmodus (specifiek, als de bovenste werkbalk uit staat), werkt nu weer.

Translation pending

Het relatiefilter bij Inkoopopdrachten en Inkoopleveringen werkt weer en is ook hernoemd naar "Leverancier".

Translation pending

Inloggen via pas in zelfbedieningsmodus (specifiek, als de bovenste werkbalk uit staat), werkt nu weer.

Translation pending

Het relatiefilter bij Inkoopopdrachten en Inkoopleveringen werkt weer en is ook hernoemd naar "Leverancier".

Translation pending

Inloggen via pas in zelfbedieningsmodus (specifiek, als de bovenste werkbalk uit staat), werkt nu weer.

Translation pending

Het relatiefilter bij Inkoopopdrachten en Inkoopleveringen werkt weer en is ook hernoemd naar "Leverancier".

Translation pending

Inloggen via pas in zelfbedieningsmodus (specifiek, als de bovenste werkbalk uit staat), werkt nu weer.

Translation pending

Het relatiefilter bij Inkoopopdrachten en Inkoopleveringen werkt weer en is ook hernoemd naar "Leverancier".

Translation pending

Inloggen via pas in zelfbedieningsmodus (specifiek, als de bovenste werkbalk uit staat), werkt nu weer.

Translation pending

Verbeteringen aan het bijwerken van artikelen uit CBA.

 • Nieuwe artikelen verschijnen nu ook weer in de lijst van artikelen
 • Fouten die tijdens het bijwerken van de artikelen optreden worden nu ook gemeld in plaats van dat het process stil afbreekt waardoor het lijkt dat het goed gegaan is maar er in werkelijkheid niets is gedaan.
Translation pending

Het converteren naar volledig hoofdletters van straat en woonplaats gaat nu ook goed om met letters met accenten.

Translation pending

Met gekoppelde weegschaal worden nu de bedragen van de kortingsregels ook op exclusief BTW layouts correct getoond.

Translation pending

Wanneer via importeren medewerker autorisatie profielen gewijzigd worden zal nu de autorisaties bijgewerkt worden voor zover de ingelogde medewerker zelf geautoriseerd is om deze autorisaties te wijzigen.

Translation pending

De ophaal/afhaal tijd op de keukenbon was niet zichtbaar.

Translation pending

Bij het volledig tegenboeken van een tafel, werd een eventuele keukenbon voor die tafel niet van status gewijzigd, dit had tot gevolg dat je deze bonnen bleef zien op de narrow-casting schermen.

Translation pending

Wanneer een medewerker geforceerd afgemeld werd doordat deze inlogde op een andere werkplek dan werden alle inlogde medewerkers afgemeld. Nu zal dit alleen de medewerkers in kwestie zijn zoals de bedoeling was.

Translation pending

Probleem opgelost in een gedeelte van de synchronisatie van activiteiten.

Release 45.0.3

Release Date: 2022-09-08
Database Version: 45.0.0
Q-line POS Version: 45.1.3 Download Q-line POS 45.1.3 · Download MSI

Translation pending

Probleem opgelost in de POS waardoor popups soms bleven staan.

Release 45.0.2

Release Date: 2022-09-05
Database Version: 45.0.0
Q-line POS Version: 45.1.3 Download Q-line POS 45.1.3 · Download MSI

+
Translation pending

Optie voor tonen van totaal gewicht in bestelvoorstel. Op basis van de nieuwe instelling "Toon artikel gewicht" kan er gekozen worden om een berekening van totaal gewicht van het bestelvoorstel te tonen. Het gewicht vul je op de artikelkaart in in het veld 'gewicht_per_stuk_in_grammen'

+
Translation pending

Nieuw veld op de artikelkaart toegevoegd 'percentage_uitlek_gewicht". Met dit percentage berekenen we de bestelhoeveelheid bij recepturen/ingrediënten nadat de recepthoeveelheid is ingevuld.

+
Translation pending

Verbeterde logging op artikelkaart wijzigingen, iedere keer wanneer een medewerker een artikelkaart wijzigt wordt er een logregel van weggeschreven, je op de artikelkaart een lijst van wijziging momenten terug zien.

Ook kun je deze regels terug vinden in het medewerker logboek.

+
Translation pending

Nieuwe feature: Dagvoorraad (ook aparte Module).

Onder Voorraad > Dagvoorraad kun je per filiaal artikelcategorieën instellen die vervolgens beschouwd worden als Dagvoorraad.

Via hetzelfde venster kun je ook direct de vrije voorraad van deze artikelen aanpassen.

Via Instellingen kun je configureren hoe Dagvoorraad zich gedraagt:

 • Blokkeer snelknoppen als de Dagvoorraad op is, of vraag om bevestiging.
 • Toon vrije voorraad op de snelknoppen
+
Translation pending

Instelling toegevoegd om uit te kunnen zetten dat de componenten van artikelen als bereidingswijzen op de bestelbon komen.

»
Translation pending
»
Translation pending

Het tekst veld van de artikelregels van inkoopopdrachten en leveringen wordt nu gevuld op basis van de omschrijving van de gekozen verpakking.

»
Translation pending

Wanneer er een wijziging gedaan is aan de template van de menuplanning. Werden wanneer je de al ingeplande menuplan ging bijwerken al deze wijzigingen overgenomen. Er is in deze update een instelling toegevoegd om aan te geven dat keuzegroepen niet bijgewerkt moeten worden. Die zullen dan zo blijven staan zoals ze zijn in de ingeplande menuplanningen.

»
Translation pending

Missende autorisaties voor importconfiguraties toegevoegd

»
Translation pending

De opties voor de bestaande instelling voor "Regel afsplitsen bij toevoeging bereidingswijze" zijn veranderd van een ja/nee keuze naar onderstaande:

 • Ja en selecteer afgesplitste regel
 • Ja en selecteer originele regel
 • Nee
»
Translation pending

Instelling toegevoegd om aan te geven of er wel of niet van de restant betaling dialoog gebruikt gemaakt moet worden.

»
Translation pending

Toevoegen van afbeelding zowel bij de kaart als via de import gaat nu goed om met vreemde tekens in de bestandsnaam zoals de "non-breakable space" en emoji's.

»
Translation pending

De velden btw_perc_0 en btw_bedrag_0 kunnen nu ook in de printout geconfigureerd worden

»
Translation pending

Artikelkaart selectie bewerken kan nu overweg met datum tijd velden op de artikelkaart.

»
Translation pending

De standaard waarde voor de instelling " Toepassen verpakkingen/uitvoeringen" is vanaf deze versie "artikeluitvoeringen". In deze modus wordt namelijk tijdens het invoeren van inkoopopdrachten ook correct de inkoopprijs van de juiste leverancier gebruikt.

Als er gebruik gemaakt wordt van verpakkingsvelden op de artikelkaart moet deze instelling expliciet op "artikelkaart" ingesteld worden.

Translation pending

Probleem met synchroniseren van artikelen opgelost.

Translation pending

Foutmelding opgelost die naar voren kan komen wanneer meerdere werkplekken naar dezelfde keukenscherm tabblad kijken.

Translation pending

Lost een probleem op dat de afwijkende prijs van een component van een samengesteld artikel soms werd overschreven met de artikelkaart prijs van dat component.

Translation pending

Wanneer je bij filterprofielen een kolom van positie veranderen onthield deze zijn nieuwe plek niet.

Translation pending

Wanneer je herhaal templates aan het wijzigen bent kon er melding "Selecteer een medewerker" geven worden terwijl er geen medewerker keuze aanwezig is.

Translation pending

Inlezen van een enkele todolijst blijft nu snel ook als je veel todolijsten hebt.

Translation pending

De BTW keuze lijst op de artikelkaart laat nu de tarieven zien van het huidige filiaal (ipv landcode 1).

Translation pending

Webhook keuze knoppen met een aangepaste achtergrondkleur krijgen nu in darkmode ook correct een contrasterende tekst kleur toegewezen.

Release 44.0.2

Release Date: 2022-09-05
Database Version: 44.0.0
Q-line POS Version: 44.0.2 Download Q-line POS 44.0.2 · Download MSI

Translation pending

Probleem opgelost in een gedeelte van de synchronisatie van activiteiten.

Release 44.0.1

Release Date: 2022-08-04
Database Version: 44.0.0
Q-line POS Version: 44.0.2 Download Q-line POS 44.0.2 · Download MSI

+
Translation pending

Je kan nu vanaf de master een download synchronisatie forceren voor slave kassa's. Je kan deze synchronisatie forceren door naar Beheer > Instellingen > Filialen te gaan. In de wijzig modes heb je hier bij het filiaal en de werkplek de optie "Forceer synchronisatie".

Let wel goed op bij gebruiken van deze actie, wanneer er een synchronisatie wordt geforceerd op een druk moment bij de kassa zal de kassa hier merkbaar vertraging van ondervinden.

+
Translation pending

Bij "Web artikelgroepen" kon een Range check error melding verschijnen als er een bepaald teken in de artikel omschrijving gebruikt was.

Ging om het 'double prime' (U+2033) unicode karakter dat veel lijkt op de normale dubbele quote.

+
Translation pending

Mogelijkheid om de toekomstige verkoop/bruto prijs alvast op de artikelkaart te zetten, hiermee kun je de eerst volgende prijsverhoging alvast op de artikelkaart instellen. Je geeft in het veld toekomstige prijs ingangsdatum een datum tijd op vanaf wanneer de prijs in moet gaan, als deze tijd geweest is zal de waarde uit de toekomstige brutoprijs of toekomstige verkoopprijs gebruikt worden inplaats van de brutoprijs of verkooprijs.

Let wel op dat nadat de prijsverhoging in gegaan is je nog wel zelf de toekomstige prijs overzet naar de huidige prijs velden, via selectie bewerken.

+
Translation pending

Extra index op de voorraadhistorie waardoor oa de getStock functie van de API in grote databases aanzienlijk sneller is.

+
Translation pending

Het is nu mogelijk om bij leveringen prijzen voor geleverde artikelen in te voeren welke dan vervolgens gebruikt worden om prijsbarcodes te maken wanneer er etiketten voor de levering afgedrukt worden.

De betreffende artikelen moeten op speciale prijs "prijsbarcode prijs" gezet worden. Let ook op dat de barcode in de layout ingesteld om de prijsbarcode af te drukken.

»
Translation pending

Bij interfiliaal opdracht aanmaken werd de oude naamgeving "aantal bron" en "aantal bestemming" nog gebruikt. Deze is nu aangepast naar "van filiaal" en "naar filiaal".

»
Translation pending

Bij het afdrukken van receptuur en menuplanning wordt er nu een duidelijker foutmelding gegeven wanneer een variabele een niet direct afdrukbaar object is.

Melding was Fout msg: C:\Bu...\XmlTemplate_GeneratorVisitor.cpp:266 operator FormatQVariant() en is nu Fout tijdens verwerking print instructie voor variabele X. Niet een afdrukbaar object, er moet wellicht nog een subveld gespecificeerd worden. Waarin X de variabele naam is die je terug kunt vinden in de template.

»
Translation pending

Verbeterde ondersteuning fiskaltrust middleware (TSE) voor duitse fiscale vereisten.

 • Dagafsluiting kan nu gedaan worden door maken van Z-rapport. Dit forceert ook een upload van alle bonnen en orders die nog niet gecommuniceerd waren.
 • Kritieke TSE admin functies geven nu een waarschuwing.
»
Translation pending

Aanpassing om het schermtoetsenbord naast QWERTY ook op AZERTY of QWERTZ te kunnen instellen.

»
Translation pending

Verandering aan de layout van bereidingswijzesheet. Wanneer de meerprijs van een bereidingswijze 0,00 euro laten we nu de meerprijs label niet meer zien.

»
Translation pending

Maximale tafel nummer dat via kies tafel knop geselecteerd kan worden verhoogt van 5 cijfers naar 9 cijfers

Translation pending

Lost een probleem op waardoor tijdens het afrekenen van een tafel een fout kon optreden.

Translation pending

De import van Artikeluitvoering zorgt er nu ook voor dat (indien nodig) de artikel-leverancier aan elke nieuwe uitvoering gekoppeld wordt.

Translation pending

Als bij het maken van een interfilialeopdracht een todolijst wordt ingelezen zullen eventuele nul aantallen in deze lijst nu ook als 0 in de opdracht gezet worden ipv op 1.

Translation pending

Menuplanning planning tab inlezen efficiënter gemaakt.

Translation pending

Missende autorisatie voor tapkoppeling toegevoegd.

Translation pending

Missende autorisatie voor printtemplates toegevoegd.

Release 43.3.1

Release Date: 2023-01-09
Database Version: 43.0.0
Q-line POS Version: 43.3.1 Download Q-line POS 43.3.1 · Download MSI

Translation pending

Mogelijke crash bij Inkoopleveringen opgelost.

Release 43.3.0

Release Date: 2022-10-04
Database Version: 43.0.0
Q-line POS Version: 43.3.1 Download Q-line POS 43.3.1 · Download MSI

Translation pending

Inloggen via pas in zelfbedieningsmodus (specifiek, als de bovenste werkbalk uit staat), werkt nu weer.

Release 43.2.4

Release Date: 2022-09-22
Database Version: 43.0.0
Q-line POS Version: 43.3.1 Download Q-line POS 43.3.1 · Download MSI

+
Translation pending

Probleem met synchroniseren van artikelen opgelost.

Release 43.2.3

Release Date: 2022-08-23
Database Version: 43.0.0
Q-line POS Version: 43.3.1 Download Q-line POS 43.3.1 · Download MSI

Translation pending

De keukenbonnen laden nu niet meer een keukenbon van een ander filiaal in als er twee filialen direct met 1 database verbonden zijn.

Release 43.2.2

Release Date: 2022-07-26
Database Version: 43.0.0
Q-line POS Version: 43.3.1 Download Q-line POS 43.3.1 · Download MSI

Translation pending

Webhooks: De externalPayment-flow werkt weer goed. De webhook pollingExternalPayment wordt weer aangeroepen.

Release 43.2.1

Release Date: 2022-07-19
Database Version: 43.0.0
Q-line POS Version: 43.3.1 Download Q-line POS 43.3.1 · Download MSI

»
Translation pending

De boncontrole tekst is nu duidelijker gemaakt voor de eind klant.

Translation pending

Lost een probleem in de synchronisatie op waardoor op een Slave artikelen niet in de artikellijst getoond werden terwijl ze er wel waren.

Translation pending

Bugfix beheer filiaalgroepen, er kan weer een filiaal gekozen worden.

Release 43.1.1

Release Date: 2022-07-05
Database Version: 43.0.0
Q-line POS Version: 43.3.1 Download Q-line POS 43.3.1 · Download MSI

+
Translation pending

Het is nu instelbaar welke kleur en styling het bereidingswijze label moet krijgen op het keukenscherm.

+
Translation pending

Webhooks: sessionLine-webhooks worden nu met een kleine vertraging uitgevoerd wanneer je artikelen aan het aanslaan bent. Daardoor kun je sneller een bon aanslaan en wordt je niet bij elke aanslag afgeremd door de webhookcommunicatie.

+

Webhooks: A new selectRelation webhook was added, which is fired when a relation is selected or deselected.

+
Translation pending

In de printlayouts van orders is nu het Aantalgeleverd veld beschikbaar.

+
Translation pending

Kassa sluiten knop is nu uitgeschakeld als de medewerker niet geautoriseerd is om te voorkomen dat men op een zelfbedienings kassa via deze knop de lijst van medewerkers kan zien.

+
Translation pending

Probleem opgelost met het emailen van PDF bestanden.

»
Translation pending

De "Geen gang" gang optie wordt nu als reguliere keukenbon type gezien, dit was voorheen een bar gang, waardoor artikelen zonder gang van de keuken artikelen werden gescheiden.

»
Translation pending

Deelbetalingen met cadeaupassen via de CCV Flexo laten nu de betaalwijzen die gekoppelde zijn aan een cadeaupas-soort niet als keuze zien. Dit zorgt ervoor dat als je naast cadeaupassen alleen van EFT gebruik maakt het volgende bedrag direct naar de terminal gestuurd wordt.

»
Translation pending

Een aantal verbeteringen aan de Engelse vertaling, bijv. niet meer "article map", maar "article card".

»
Translation pending

Kleine optimalisatie: per artikel aanslag worden er nu twee minder queries uitgevoerd.

»
Translation pending

Prestatie verbetering in het bijwerken van het POS scherm.

»
Translation pending

Wanneer bij het toevoegen van een bereidinswijze een enkel exemplaar afgesplitst wordt wordt deze nu ook direct geselecteerd zodat als er meerdere bereidingswijzen aangeslagen worden deze allemaal op dit exemplaar komen.

Translation pending

Specifieke situatie gang open/dicht op het keukenscherm opgelost.

De situatie was dat wanneer er op het uitserveer scherm op uitserveren werd gedrukt de gang op het keukenscherm weer openklapte.

Translation pending

Bij wijzigen van activiteiten onthoud het grid de regel waarop je stond zodat deze opent.

Translation pending

Fix voor verdwijnende keukenbonnen op chefscherm. Wanneer je met meerdere wijken werkt waarbij je een bepaalde locatie voor één wijk wel uitsluit van het chefscherm en bij de andere niet, werd de bon toch altijd verborgen.

Translation pending

Verhelpt een probleem waardoor tijdens het afrekenen de melding "Voorwaarde niet voldaan: MedewerkerNr > 0" kan verschijnen.

Translation pending

Lost het probleem op dat cadeaupassen importeren niet werkt als je dit deed via de importportal.

Translation pending

Verhelpt probleem dat als je vanuit de layouteditor een artikellayout probeerde af te drukken terwijl er nog geen artikel geselecteerd was het programma een foutrapport triggerde.

Translation pending

Bij het importeren van multiselect velden zoals categorieën wordt nu ook rekening gehouden met of toevoegen of wijzigen aan staat.

Voorheen werkte hij als of de opties altijd aan stonden.

Translation pending

Als een bereidingswijze artikel wordt toegevoegd mbv een snelknop (in plaats van vanuit de bereidingswijze tab) dan wordt nu ook de vertaalde tekst van dit artikel overgenomen.

Translation pending

Buddy autorisatie werkt nu ook bij gebruik van medewerker passen.

Translation pending

Het is weer mogelijk om met de ENTER toets een artikel uit de lijst te selecteren terwijl de focus op het zoekveld staat.

Translation pending

Lost "Ongeldige UUID" meldingen met Zebra DS9308 scanner op en zorgt dat de scanner correct werkt.

Release 43.0.2

Release Date: 2022-06-13
Database Version: 43.0.0
Q-line POS Version: 43.3.1 Download Q-line POS 43.3.1 · Download MSI

+
Translation pending

Verbeteringen aan het template print systeem voor menu's en receptuur.

 • Bij de gerechten in het menu kunnen nu de allergenen geprint worden
 • Bij de receptstappen kunnen nu ook de gekoppelde afbeeldingen meegeprint worden
 • Ondersteunt nu het gebruik van markdown achtige tekst opmaak (lege regel is alinea scheiding, regel beginnend met - is een lijst element)
 • Flink deel van de velden van het artikel waarvan het recept wordt afgedrukt zijn beschikbaar ook klant velden mits het type tekst of getal is.
+
Translation pending

Het is nu mogelijk de barcode in een printlayout 90, 180 of 270 graden te roteren (niet op bonprinter).

+
Translation pending

Nieuwe instelling erbij voor toestaan of leverdatum gelijk is aan de opdrachtdatum, kan ook op vraag om ingesteld worden dan wordt het per keer gevraagd.

»
Translation pending

Als tijdens het wijzigen of leveren van een inkoopopdracht ondertussen dezelfde inkoopopdracht ook op een andere werkplek wordt gewijzigd, krijg je nu een duidelijke omschrijving van het probleem.

»
Translation pending

Het toekennen van autorisatie profielen aan via meerdere bewerken is nu een stuk sneller.

»
Translation pending

Bij het tablad onverdichte uren in het uuroverzicht wordt nu de invoerdag ook getoond. Dit voorkomt verwarring als de starttijd en eindtijd op verschillende dagen liggen.

»
Translation pending

Bij inkoop en verkoop items invoeren en wijzigen is het veld fax vervangen voor het veld mobiel.

»
Translation pending

Het productlijst overzicht heeft een kolom soort erbij gekregen en een filter op deze kolom.

»
Translation pending

Fout rapporten worden nu via SSL verzonden.

»
Translation pending

Layout tweak: De Annuleren en Bevestigen knoppen waren in meerdere popups erg groot, deze schalen nu mee met de resolutie van het scherm, waardoor ze een "normale" grootte hebben.

»
Translation pending

Ter verduidelijking is het label van "In order" in het voorraad grid op de artikelkaart aangepast naar "In verkooporder". Tevens is de onnodige hoofdletter van "In Bestelling" aangepast naar "In bestelling"

»
Translation pending

De reden filter bij het correctie aantallen overzicht is aangepast dat deze nu filtert op de lijst van artikelen, en niet meer alleen in de details van het geselecteerde artikel.

Translation pending

Allergeen conflicten ook tonen als tonen van allergenen op altijd staat.

Translation pending

Lost een probleem op waardoor soms het inladen van afbeeldingen op de snelknoppen niet werkte.

Translation pending

Probleem verholpen met restitutie van cadeaupassen.

Translation pending

Facturen die zonder betaling gecrediteerd zijn laten nu niet meer het factuur bedrag als openstaand bedrag zien op de relatie sheet in POS.

Translation pending

Zoeken in artikelen, relatie's en medewerkers, werkte hun zoek index niet volledig bij wanneer er veel velden op de bestandskaart staan er konden dan een aantal velden missen waar je wel in wilt zoeken.

Translation pending

De onderste knoppen van de bedrag invoer popup kon op lage resolutie schermen van het scherm afvallen en daardoor niet bruikbaar zijn.

Translation pending

Bugfix voor ten onrechte de melding "Er gaat een andere activiteit actief worden, u wordt na het afhandelen van de huidige bon automatisch van de huidige activiteit afgemeld" krijgen. Dit kon voorkomen bij slave kassa's die met meer dan 1 werkplek verbonden zijn aan een filiaal slave.

Release 42.0.2

Release Date: 2022-05-23
Database Version: 42.0.0
Q-line POS Version: 42.0.2 Download Q-line POS 42.0.2 · Download MSI

+
Translation pending

Keukenbon heeft nu een optie erbij om een details popup te openen. Hierin zie je alle handelingen terug die er op de keukenbon gedaan worden. (Later komt hier ook de tafel/bestelbon historie bij!) Verder zie je hier nog het aantal gasten de tafel opmerking en de totale doorlooptijd.

De acties die je op dit moment kan terug zien zijn

 • Gang gestart/klaargemeld/uitgeserveerd
 • Artikel gestart/klaargemeld/uitgeserveerd
 • Vip gemaakt/ongedaan gemaakt
 • Snooze gestart/gestopt
 • Bon naar prullenbak verplaatst/terug gehaald
 • Artikel bereidings tijd verhoogt
 • Gang naar andere locatie gestuurd
 • Artikel naar andere locatie gestuurd
+
Translation pending

De volgende gang uitvragen dialoog heeft er extra functionaliteiten bijgekregen. Het is nu mogelijk om ook aan te geven of de tafel ingedekt is en of de wijn naar de tafel gebracht is.

Beheer hiervan zit bij Beheer > Artikelen > Artikelkaart > Wijzigen > Gangen, je kan hier per gang aangeven of er bestek uitgevraagd of wijn geserveerd moet worden.

De status hiervan zie je ook terug op het keukenscherm, in de keukenbon.

+
Translation pending

Optie toegevoegd om de gekoppelde relatie te onthouden bij een tafel. Op basis van de instelling Tafelrelatie behouden kan er aangegeven worden of dit standaard wel of niet moet gebeuren, of dat er actief om gevraagd moet worden.

+
Translation pending

Nieuw component toegevoegd de tafellijst. De tafellijst bied op een compacte manier de tafelinformatie aan, je kan tafels openen of direct op tafel boeken, ook kun je filteren op welke tafels je ziet, op basis van status of plattegrond groep.

Er zijn een aantal instellingen waarmee je kan aangeven welke informatie er zichtbaar is.

 • Wel of niet de relatienaam als die gekoppeld is
 • Wel of niet de huidige uitgevraagde gang
 • Totaal bedrag of openstaand bedrag
+
Translation pending

Je kan nu een lijst van activiteit typen beheren en koppelen aan een activiteit en op deze typen kun je later weer filteren vanuit het activiteitenfilter.

+
Translation pending

Instelling toegevoegd waarmee de BTW-velden verborgen kunnen worden op het klantendisplay.

»
Translation pending

Verhelpt trage invoer van zoektekst bij artikel-, relatie- en medewerkerlijst.

»
Translation pending

Bij het toevoegen van verpakkingen kan nu gekozen worden voor vooraan of achteraan toevoegen. Dit gebeurd op basis van de ingestelde modus in de grid caption.

»
Translation pending

Nieuwe instelling erbij waarmee het standaard recept aantal ingesteld kan worden voor nieuwe artikelen.

»
Translation pending

De synchronisatie van de Netpay kaartlijst haalt nu alleen gewijzigde kaarten op waardoor dit nu aanzienlijk sneller gaat.

»
Translation pending

Het hoofdmenu zal nu controleren of de monitor waarop die geopend wordt er nog is, als die er niet is zal die op de hoofdmonitor gezet worden.

»
Translation pending

Medewerker inlog selectie aanpassing, wanneer er geen ingestelde medewerkers zijn zal nu de lijst van alle geautoriseerde medewerkers ingeladen worden. De autorisatie waar naar gekeken wordt is toegang tot MplusKASSA

»
Translation pending

De Duitse en Engelse vertalingen zijn bijgewerkt met de nieuw toegevoegde woorden.

»
Translation pending

Bij de inkoopleveringen is het veld externe referentie nu in te vullen in de backoffice. Dit was voorheen alleen via een API call mogelijk. Nieuwe checkbox gecontroleerd toegevoegd, deze kan als hulpmiddel voor controles op inkoopleveringen gebruikt worden.

»
Translation pending

Samengestelde artikelen kunnen nu ook naar verschillende bestellocaties gestuurd worden. De bestaande artikelkaartinstelling bereidingswijze_afsplitsen_andere_locatie is daarvoor hernoemt naar afsplitsen_andere_locatie en werkt nu voor beide soorten artikelen.

Reminder voor de werking: Per (bereidingswijze/samengesteld)artikel kan aangegeven worden of deze wel of niet afgesplitst mag worden wanneer de locatie niet overeenkomt. Zet hiervoor het veld 'afsplitsen_andere_locatie' op de artikelkaart. Standaard zal een bereidingswijze/samengesteld-artikel niet afgesplitst worden.

Het afgesplitste bereidingswijze/samengesteld-artikel krijgt altijd de gang van het hoofdartikel toegewezen en gebruikt dus dan niet die van de artikelkaart.

Translation pending

Bugfix aan voorraad correctie op andere voorraaddatum maken, het tijd deel van de datum in het verleden werd niet toegepast in de filtering waardoor je soms verkeerde oude aantallen zag staan.

Translation pending

Verhelpt probleem dat een openstaande bon niet afgerekend kan worden als er geld teruggegeven moet worden omdat er al teveel betaald was.

Translation pending

Tabvolgorders bij wachtwoord wijzigen goed gezet.

Release 41.0.8

Release Date: 2022-06-09
Database Version: 41.0.0
Q-line POS Version: 41.0.8 Download Q-line POS 41.0.8 · Download MSI

Translation pending

Lost probleem op bij het slave maken.

Gaat om conversie fout in getAsInt op oid kolom.

Release 41.0.7

Release Date: 2022-04-11
Database Version: 41.0.0
Q-line POS Version: 41.0.8 Download Q-line POS 41.0.8 · Download MSI

»
Translation pending

Bij het afdrukken van o.a. inkoopopdrachten gaat het sorteren van regels op basis van artikelkaartgegevens nu een stuk sneller.

Translation pending

Probleem opgelost: Artikelen niet meer zichtbaar in artikellijst. Sinds de vorige versie was het mogelijk dat selectie bewerken op het veld leverancier en/of barcode erin kon resulteren dat het artikel niet meer zichtbaar was.

Translation pending

Gangen die uitgesloten werden van het chef-scherm werden niet getoond als de instelling "Toon gerechten andere locatie" op ja ingesteld stond op niet chef-schermen.

Translation pending

Lost probleem op met wisselen van medewerker door middel van de knoppen in de wachtij in medewerkermodus.

Translation pending

Verhelpt probleem met afdrukken van bonnen van deelbetalingen.

De eerste deelbetaling op een bon ging wel altijd goed maar als een vervolg (deel)betaling op de bon meerdere betaalwijze bevatte ging het mis. Deze werd niet geprint en bleef in de queue staan.

Translation pending

Keukenschermen chef overzicht: Verwijderde regels worden niet meer bij de bestelde regels opgeteld.

Release 41.0.6

Release Date: 2022-03-25
Database Version: 41.0.0
Q-line POS Version: 41.0.8 Download Q-line POS 41.0.8 · Download MSI

!
Translation pending

In deze versie kan selectie bewerken niet gebruikt worden om de leverancier te veranderen, wanneer je dit wel doet kun je het artikel daarna niet meer vinden in de artikellijst.

!
Translation pending

Er kan een foutmelding optreden wanneer de instelling Open kassa programma bij opstarten aan staat, in deze versie alleen op te lossen door de instelling uit te zetten, binnenkort volgt een patch hiervoor.

+
Translation pending

Aanpassingen aan de Exact Globe export:

 • BPE export toegevoegd (waste en schade)
  • Inkoopwaarde van BPE-boekingen wordt nu ook niet meer meegeteld bij de TKP-boekingen van de Exact Globe export
 • Voorraadwaarde export toegevoegd (altijd gebaseerd op actuele voorraad, niet op voorraadhistorie)
  • Dagboeknummer is nu een instelbare ExportProperty (zodat je die bij de export van de voorraadwaarde op 790 kan zetten)
 • Interne doorbelasting export toegevoegd (gebaseerd op Interfiliale Ontvangsten)
  • De vaste tegenrekening van deze boekingsregels is ook een instelbare ExportProperty
 • BTW afronding wordt nu altijd op de standaard TKP overboekingsrekening geboekt
  • Er wordt een waarschuwing getoond indien de afrondingsafwijking meer dan 2 cent afwijkt
 • Ondersteuning voor uitsluiten van SourceQueries in het resultaat, op die manier kan dezelfde Exact Globe export gebruikt worden voor verschillende bestanden.
+
Translation pending

Uitgesloten leveranciers

Je kan bij het beheer van filialen nu een lijst van leveranciers uitsluiten van het filiaal. Het gevolg hiervan is dat alle artikelen die deze leverancier hebben niet meer zichtbaar zullen zijn in de artikellijst en bij artikelselectie-acties.

Als het artikel meerdere leveranciers heeft moeten deze allemaal uitgesloten zijn voordat het artikel verborgen wordt.

+
Translation pending

Je kan nu bij de autorisatiegroep een voorkeursleverancier opgeven. Wanneer iemand met deze autorisatiegroep een bestelvoorstel gaat maken zal als eerste een bestelvoorstel voor die voorkeursleverancier voorgesteld worden.

Je bent niet verplicht hier te bestellen maar wanneer je bij een andere leverancier probeert te bestellen terwijl er ook nog een bestelling mogelijk is krijg je hier wel een melding voor.

+
Translation pending

Bij het uitvoeren van een terugroepactie zal er nu ook een vraag komen of de bovenliggende recepten ook teruggeroepen moeten worden.

+
Translation pending

Optie toegevoegd waarmee je alle niet actieve artikelen uit een snelknoppenlayout kan verwijderen.

+
Translation pending

Nieuwe instelling voor de todolijsten waarmee je kan aangeven dat wanneer een artikel voor de eerste keer wordt toegevoegd het aantal niet standaard op 1 wordt gezet en leeg gelaten wordt.

+
Translation pending

De woorden todolijst en todolijsten toegevoegd aan de woordalliassen.

+
Translation pending

De landcode is nu instelbaar bij activiteiten zodat daardoor de BTW-tarieven die voor dat land zijn ingesteld op dat moment geldig zijn in POS. Verschillende landcodes kunnen niet in 1 bon door elkaar heen gebruikt worden. Je krijgt dan een melding wanneer je artikelen probeert toe te voegen aan een tafel, order, wachtbon, etc. die met een andere landcode zijn aangemaakt.

»
Translation pending

Probleem opgelost bij bestelvoorstel voor 'Alle filialen': Deze liet soms artikelen zien die niet besteld hoefden te worden.

»
Translation pending

Instelling toegevoegd waarmee aangegeven kan worden of alle artikelen standaard geretourneerd voorgesteld worden wanneer met een retourbon wordt begonnen of niet.

»
Translation pending

Correctie aantallen-overzicht: De inkoopwaardekolommen worden nu geautoriseerd o.b.v. de autorisatie van het inkoopprijsveld op de artikelkaart.

»
Translation pending

Artikelprestatieoverzicht: Inkoop-, winst- en margekolommen worden nu geautoriseerd o.b.v. de autorisatie van het inkoopprijsveld op de artikelkaart.

»
Translation pending

In het kastelling overzicht kan er nu gesorteerd worden op de kolommen.

»
Translation pending

Extra filter "Correctie reden" toegevoegd aan Overzichten > Voorraad > Correctie aantallen

»
Translation pending

Gemiddelde inkoopprijs (GIP) berekening aangepast: Wanneer de huidige voorraad negatief is en na de levering weer positief wordt, dan wordt de GIP gezet op de prijs van de levering. Voorheen werd nog gerekend met een negatieve voorraad.

»
Translation pending

Bij invoer en wijzigen medewerkerwachtwoord wordt het schermtoetsenbord nu ook weergegeven.

»
Translation pending

Herhaalorders en herhaalfacturen aanpassingen:

 • Worden nu aangemaakt o.b.v. een template zodat wijzigingen eenvoudiger toegepast kunnen worden op toekomstige herhaalorders/facturen
 • Kunnen automatisch de actuele prijzen krijgen die gelden op het moment van aanmaken van de herhaalorder/factuur
 • Kunnen tijdelijk gepauzeerd worden
 • In POS wordt nu duidelijker onderscheid gemaakt tussen normale orders en herhaalorders
 • Ook in POS kunnen de herhaalinstellingen opgegeven worden

In de backoffice zijn de herhaalorders en herhaalfacturen nu te vinden bij 'Verkoop > Herhaal-templates'

»
Translation pending

De berekening van de gemiddelde inkoopprijs (GIP) houdt nu rekening met het kortingspercentage van het artikel in de opdracht of levering.

»
Translation pending

In het overzicht van cadeaupassen kunnen nu ook cadeaupassen gescand worden.

»
Translation pending

Todo-lijsten: Bij een artikel kan nu ook de specifieke uitvoering/verpakking worden geselecteerd. Bij het aanmaken van een inkoopopdracht of levering o.b.v. een todo-lijst zullen deze uitvoeringen overgenomen worden.

»
Translation pending

Aan cadeaupassen kan nu een extra referentie worden toegevoegd. Vanuit het overzicht van cadeaupassen kan hierop gezocht worden (in het veld van de cadeaupas-id). De referentie kan op dit moment alleen nog maar via de import cadeaupassen worden ingevuld.

»
Translation pending

Vanuit het overzicht van cadeaupassen kan nu een cadeaupas gedeactiveerd worden.

»
Translation pending

Restitutie cadeaupassen aangepast.

 • De boeking van de restitutie wordt nu geregistreerd als een gecrediteerde cadeaupasuitgifte. Alleen bij restitutie, niet bij overboeking naar andere pas.
 • De flow van de restitutie in POS is zodanig aangepast dat deze op de normale manier afgerekend kan worden waarbij dus ook later gefactureerd kan worden.
»
Translation pending

De optie verdichten per artikel, omzetgroep en BTW is aangepast: Er wordt nu ook gegroepeerd per kostenplaats wanneer er tenminste 1 kostplaats in de regels staat.

»
Translation pending

Bij een directe inkooplevering kan nu ingesteld worden of de leverancierskeuze verplicht is. Standaard is dit niet het geval.

»
Translation pending

Inkoopopdrachten en directe leveringen: De leverancier wordt nu automatisch ingevuld o.b.v. de (voorkeurs)leverancier van het eerste geselecteerde artikel.

»
Translation pending

De 'Kies klant'-knop zal nu ook zichtbaar zijn op slave kassa's wanneer alleen de facturatiemodule gelicenseerd is.

»
Translation pending

De eerste kolom bij "Menuplanning > Menu" staat nu fixed tijdens het raadplegen.

»
Translation pending

Wanneer er een aanbetaling op de kassabon zit laten we nu altijd het restant bedrag zien. Hierdoor ontstaat er geen verwarring over het totaalbedrag van de bon en het bedrag wat er nog betaald moet worden.

Translation pending

Lost probleem op dat artikelen soms ten onrechte worden weggelaten in de artikellijst.

Translation pending

Verhelpt melding: "Voorwaarde niet voldaan: medewerker_nr > 0LL" melding bij het opstarten van de kassa.

Trad alleen op als de kassa automatisch gestart werd bij het opstarten van het programma en de instelling "volledig uitloggen" ook aan stond.

Translation pending

Verbeterde foutafhandeling en logging in de koppeling met Worldline terminals.

Hiermee hopen we op te lossen dat de kassa sporadisch blijft hangen op een PIN transactie op Worldline terminals.

Translation pending

Het probleem dat werkplek niet geregistreerd kan worden is opgelost.

Het trad op als de licentie ook mobiele werkplekken had met een lager nummer.

Translation pending

Verdwenen knop "Rechteninstellingen" bij connectiebeheer weer zichtbaar gemaakt.

Translation pending

Verhelpt foutmelding die tijdens de sync kon optreden wanneer er via de order queue een order met een dubbele externe referentie werd aangeboden.

Translation pending

Bij het maken van verzamelfactuur van meerdere pakbonnen wordt de betreft van alle pakbonnen nu overgenomen naar de factuur.

Translation pending

Wanneer een medewerker met buddy autorisatie een kassabon scande kreeg die een melding dat deze de kassabon niet mag retourneren. Deze melding is nu vervangen voor een dialoog waarin gevraagd wordt nog een medewerker met buddy of volledige autorisatie te scannen.

Translation pending

Schermtoetsenbord: Het %-teken werkt nu weer.

Translation pending

De aflevertijd op een keukenscherm bon wordt nu ook bijgewerkt als dit de enige wijziging in de order was.

Translation pending

Foutmelding die kon optreden in het financieel totaal overzicht opgelost.

Translation pending

Het was mogelijk om tijdens het PIN-dialoog een cadeaupas te scannen waardoor de cadeaupas onterecht werd afgewaardeerd.

Translation pending

Als een tafel met later factureren geregistreerd wordt zal deze nu goed omgaan met de tafelomschrijving onthouden instelling.

Translation pending

Verhelpt probleem dat bereidingswijze soms mist op de bestelbon.

Dit treedt op wanneer in afzonderlijke bestellingen het zelfde artikel met dezelfde tekstuele bereidingswijze aan dezelfde tafelorder wordt toegevoegd. De eerste keer ging het goed daarna niet.

Translation pending

Verhelpt probleem dat in de details per bestelling de aantallen en bedragen niet altijd klopten.

Er werd dan het totaal aantal en bedrag van een artikel van de tafel weergegeven i.p.v. alleen wat in die bestelling zat. Aantal ging dan alleen fout als de weegschaalmodule actief was.

Translation pending

Cadeaupasrestitutie. Probleem opgelost: Overboeken naar een nieuwe pas resulteerde in een foutmelding.

Translation pending

Het bestelvoorstel gaat nu alleen uitvoeringen voorstellen die bestelbaar zijn voor de betreffende leverancier.

Translation pending

Bestandskaartenlijst: De huidige geselecteerde categorie in de bestandskaartlijst (tab) bepaalt nu welke lay-out van een kaart wordt weergegeven en is bepalend voor de autorisatie. Voorheen was het zo dat wanneer voor een bestandskaart meerdere categorieën waren toegekend dat dan altijd de lay-out van de eerste categorie werd gebruikt.

Translation pending

Verloopoverzicht werkplekfilter werkt weer

Translation pending

Foutmelding opgelost die kon optreden bij het maken van een tweede deellevering van een inkoopopdracht die extern was aangemaakt.

Translation pending

Het bestemmingsfiliaal van een interfiliale opdracht werd gevuld op basis van de autorisatie van 'Nieuwe opdracht aanmaken'. Dit is nu aangepast naar de autorisatie van 'Opdracht verzenden'.

Translation pending

Kortingspercentage werd niet toegepast wanneer het kortingspercentage-veld in verschillende relatiekaartlayouts (layout per categorie) was gedefinieerd. De korting wordt nu toegepast wanneer het veld in tenminste een van de layouts actief is. D.w.z. wanneer het veld in geen enkele layout staat dan zal de korting niet toegepast worden.

Translation pending

Er kon een foutmelding optreden in de artikellijst wanneer de kolommen 'Samengestelde verkoopprijs' en 'Leverancier' tegelijk zichtbaar waren.

Translation pending

Probleem opgelost bij het wijzigen van de inkoopprijs op de artikelkaart vanuit inkoopopdrachten en leveringen. Dit werd niet gedaan wanneer er meerdere inkoopprijzen voor verschillende periodes waren gedefinieerd. Nu wordt de inkoopprijs aangepast die geldt voor de huidige periode.

Translation pending

Probleem opgelost bij afdrukken facturen. De prijs van een samengesteld artikel kon in sommige gevallen op 0.00 staan. Dit was een weergavefout, bedragen werden wel correct berekend.

Translation pending

Functionaliteit voor het maar op enkele werkplek ingelogd mogen zijn verbeterd.

De werkplek waar ingelogd wordt blijft nu echt wachten totdat de andere werkplek uitgelogd is. Gebeurd dit niet binnen enkele seconden dan wordt er een melding met de nummer en naam van de werkplek gegeven. De andere werkplek zal indien nodig prijs, weeg, bereidingswijze en artikelselectie popups sluiten.

Release 40.1.0

Release Date: 2022-02-15
Database Version: 40.0.0
Q-line POS Version: 40.1.0 Download Q-line POS 40.1.0 · Download MSI

+
Translation pending

Nieuwe autorisaties voor verscheidene MplusKASSA.Online onderdelen toegevoegd.

»
Translation pending

Bij het updaten naar deze versie vanaf 40.0.3 zal de Qline aangeven dat er een schema wijziging is, dit een wijziging van versie 40 naar 40. Het klopt dat dit gebeurd.

»
Translation pending

Crediteringen worden nu standaard op het oorspronkelijke filiaal van de kassabon/factuur geboekt. Dit is nog met een instelling aan te passen.

 • Instelling voor kassabonnen: Verkoop > Crediteren > Kassabonnen > Boeken op huidig filiaal (standaard Nee)
 • Instelling voor facturen: Verkoop > Crediteren > Verkoopfacturen > Boeken op huidig filiaal (standaard Nee)
»
Translation pending

Wanneer je een webhook custom action button aanmaakt verschijnt de autorisatie voor die knop nu direct als optie in de autorisatieboom.

Translation pending

Lost het probleem op dat inladen van een backup op nieuwere PostgreSQL versies soms bleef hangen op het moment dat hij feitelijk klaar was (langzamere systemen hadden meer kans op dit probleem).

Translation pending

Autorisatie voor migreren van schema versies 31 t/m 34 werkt weer.

Translation pending

De instellingen voor snelzoeken van artikel-, relatie- en medewerkerkaart werkten niet meer. Er werd nu altijd in alle velden gezocht. Na deze update zal deze instelling weer toegepast worden bij de eerste keer van het opnieuw bepalen van de zoekindexen.

Translation pending

Lost het probleem op waardoor de body van e-mails soms extra karakters bevatte aan het einde.

Tevens kan de body en onderwerp nu de Unicode karakterset gebruiken (de bijlages konden dit al).

Release 40.0.3

Release Date: 2022-01-24
Database Version: 40.0.0
Q-line POS Version: 40.1.0 Download Q-line POS 40.1.0 · Download MSI

!
Translation pending

Wanneer je met MplusONLINE werkt kun je met deze versie nog niet de autorisaties instellen voor de volgende apps

 • Dasboard
 • QR
 • Bestelzuil
 • Voorraad
 • Narrowcasting
 • Instellingen

Update hiervoor naar versie 40.1.0+

!
Translation pending

De autorisatie van de database migratie mislukt als het huidige database schema in het bereik 31 t/m 34 ligt. Eerst upgraden naar 39.3 werkt wel.

!
Translation pending

Bij het splitsen van weegartikelen, zie je het aantal dat afgesplitst wordt niet verschijnen deze blijft 0 aangeven.

!
Translation pending

Wanneer je met een oudere MplusKASSA-versie verbinding probeert te maken met de database van deze nieuwe versie dan verschijnt (i.p.v. de normale melding) de foutmelding: "column 'is_mobile' does not exist...".

+
Translation pending

Nieuwe afbeeldingen voor de tafelplattegrond toegevoegd!

+
Translation pending

Eigen gemaakte kaartvelden (artikel, relatie en medewerker) kunnen nu multiselect worden. D.w.z. de gebruiker kan voor dit veld meerdere keuzes maken zoals bijv. het categorie-veld nu werkt.

 • Alleen eigen gemaakte velden van het type Integer kunnen multiselect worden.
 • Veld moet selectieveld zijn (selectielijst toekennen) voordat deze op multiselect gezet kan worden
 • Wanneer een veld eenmaal op multiselect staat dan kan dit later niet meer ongedaan gemaakt worden
+
Translation pending

Ondersteuning PostgreSQL 14

+
Translation pending

Twee nieuwe instellingen Vraag om een reden bij annuleren en Vraag om een reden bij foutaanslag. Hiermee kan ingesteld worden dat op het moment dat deze actie gedaan wordt er een dialoog naar voren komt die de medewerker om een reden vraagt.

+
Translation pending

Verbeterde fout afhandeling bij gebruikmaking van de Zebra CoreScanner driver (ook wel verkocht als Symbol of Motorola).

Hiermee wordt verwacht het probleem op te lossen dat de barcodes soms niet meer binnenkomen in het programma.

»
Translation pending

De mobiel kolom in de lijst van werkplekken is vervangen voor de kolom "Type" omdat er meer types gaan komen dan alleen kassa en handheld.

»
Translation pending

De weergave-opties bij het overzicht Artikelprestatie zijn verduidelijkt en uitgebreid.

Als je de subartikelen niet apart toont, dan heb je nu de optie om de subtotalen van deze bereidingswijzen en samengestelde artikelen mee te tellen in het hoofdartikel

Daarnaast worden nu standaard alleen artikelen uit omzetgroepen van de soort "Omzet" getoond, zodat zaken als statiegeld standaard niet meegeteld worden.

Deze laatste optie is ook toegevoegd aan het "Medewerkers > Verkochte artikelen" overzicht.

»
Translation pending

Een aantal databasefuncties zijn versneld waardoor een aantal overzichten, waaronder Artikelprestatie, in sommige gevallen twee tot drie keer zo snel zijn geworden.

»
Translation pending

Verbeterde snelheid in keukenscherm.

»
Translation pending

Label "Gem. Besteding tafelbonnen" aangepast naar "Gem. Besteding gast" in financieel totaaloverzicht. Dit geeft duidelijker aan waarvoor de waarde staat.

»
Translation pending

Wanneer een bereidingswijze/bijverkoop-artikel samengesteld is, dan worden nu ook de componenten hiervan weergegeven en meegeteld, bijv. voor statiegeld toepassingen. Dit is optioneel (m.b.v. de nieuwe instelling) en is standaard uitgeschakeld.

»
Translation pending

Op verschillende plekken hebben menuitems die uit 2 woorden bestaan een line break toegevoegd gekregen. Dit zorgt ervoor dat de maximale breedte van menu's korter is en hierdoor is er minder kans op wegvallen van een menuitem op schermen met lagere resoluties.

Translation pending

Probleem opgelost waarbij het splitsen op tafel van artikelregels met decimale aantallen (bijv. bij gewogen artikelen) niet werkte zoals verwacht.

In de nieuwe situatie worden dit soort regels altijd in zijn geheel afgesplitst, en niet "per stuk".

Translation pending

Wanneer bestelbonnen en tafelbonnen door elkaar gebruikt werden klopte de sortering op het keukenscherm niet volledig.

Translation pending

Keukenscherm voegt bonnen die tijdens de avond voldoen aan de tijd van de instelling Aantal uur van te voren zichbaar nu toe zonder scherm herstart.

Translation pending

Probleem opgelost: De menuselectie-dialoog werd al getoond terwijl de bereidingswijzesheet nog openstond. Hierdoor was het mogelijk dat de geselecteerde bereidingswijze werd gekoppeld aan de verkeerde bonregel. De dialoog wordt nu pas na het sluiten van de bereidingswijze eventueel getoond.

Translation pending

Wanneer op een order een overlevering werd gedaan, dan werd de order niet volledig gereedgemeld. Hierdoor bleef de order zichtbaar in de orderwachtrij van POS.

Translation pending

Problemen met inlezen TODO-lijsten opgelost

 • Bij inlezen TODO-lijst vanuit een inkooplevering was het mogelijk dat artikelen niet gematcht konden worden.
 • Mochten er alsnog artikelen niet gematcht kunnen worden dan wordt dit voortaan duidelijker weergeven.
Translation pending

POS, Sales en acties: Bij aanwezigheid van meerdere Cashkortingregels was het mogelijk dat niet altijd de juiste werd geselecteerd.

Translation pending

Fix voor "Access violation at address .... in module 'rtl270.bpl' read of address....". Deze kon voorkomen als er gebruikt gemaakt werd van de instelling "Laatste transactie verbergen (sec)".

Translation pending

Als er bij de museumkaartkoppeling extra passen met eigen artikelnummers ingesteld worden, worden nu de correcte artikelnummers gebruikt.

Voorheen werd voor deze passen altijd het artikelnummer van de volwassene museumkaart gebruikt.

Translation pending

Inkoopopdrachtdatum kon onterecht gewijzigd worden naar de datum van laatste wijziging bij wijzigen eerder gemaakte inkoopopdracht.

Translation pending

Fix voor het wegvallende splits aantal bij klanten die gebruik maken van de Q1710 weegschaalkoppeling module.

Translation pending

Wanneer je in POS de extra gegevens van een order leeg maakte werd dit niet opgeslagen.

Translation pending

De tafel bestelhistorie laat nu weer de juiste aantallen zien per bestelling.

Hij liet de aantallen inclusief voorgaande bestellingen zien ipv het aantal in de specifieke bestelling. Dit probleem was geïntroduceerd in versie 37.0.0.

Translation pending

Controle op verplichte bereidingswijzen gaat nu beter om met artikelen die in meerdere bereidingswijzegroepen staan. In dat geval werd onterecht een melding gegeven dat de verplichte bereidingswijze niet was geselecteerd.

Release 39.3.0

Release Date: 2021-11-24
Database Version: 39.0.2
Q-line POS Version: 39.3.0 Download Q-line POS 39.3.0 · Download MSI

+
Translation pending

Twee problemen bij het importeren van artikelen opgelost

 • Als je ook inkoopprijzen importeerde ging het niet goed als niet alle artikelen een inkoopprijs hadden
 • Het importeren van kleuren en maten kon een "Voorwaarde niet voldaan: !regel->IsKM || km_iter != KMProducten.end()" melding veroorzaken.
+
Translation pending

Afdrukken menuplanning.

»
Translation pending

Filterprofiel: De 'Niet automatisch inlezen'-instelling is nu uitgeschakeld voor de artikel-, relatie- en medewerkermenuitems. In deze menuitems is het niet handig om een overzicht niet in te lezen, omdat hier vaak beheerdata in staat die je altijd moet zien.

»
Translation pending

Interfiliale opdrachten: Default 'Verzend naar filiaal' is nu het eigen filiaal.
Deze wijziging zorgt ervoor dat wanneer er niet nagedacht is over het filiaal waar de opdracht heen verzonden moet worden je de melding krijgt verzend- en ontvangstfiliaal mag niet hetzelfde zijn. Nu was dit dan vaak per ongeluk filiaal 1.

»
Translation pending

De instelling voor het automatisch inklappen van gangen wordt nu ook toegepast op de keukenbonnen tijdens het opstarten. Dit voorkomt dat er na een herstart van de kassa alle uitgevraagde bonnen dichtgeklapt opkomen, wanneer de setting automatisch inklappen op nee ingesteld staat. Wanneer deze nog op de standaardwaarde(Ja) staat is het gedrag onveranderd.

»
Translation pending

Bugfix kastelling visueel afrekenen eerder getelde biljetten werden bij openen niet direct getoond

»
Translation pending

De autorisatie deelbetaling laten openstaan werkt vanaf deze versie.

Translation pending

Inkoop > Bestelvoorstel: De minimale besteleenheid was het niet eens met de ingestelde minimale besteleenheid op de artikelkaart.

Translation pending

Op de artikelkaart worden de laatste inkoopleveringen weergegeven, deze werden niet gefilterd op geautoriseerde filialen, nu wel.

Translation pending

Bugfix voor foutmelding "Voorwaarde niet voldaan: RowRatios.size() == 1" die na het openen van een webhook naar voren kon komen.

Translation pending

Bij de Productlijst was de statusselectie achter het datum/leverdatum selectiepaneel geschoven, waardoor deze niet goed meer te gebruiken was.

Translation pending

Probleem opgelost in Artikelprestatieoverzicht: Wanneer de optie Aantal per filiaal niet aangevinkt was, dan lieten de kolommen Omzet excl., Inkoopwaarde omzet en Inkoopwaarde BPE mogelijk foutieve bedragen zien.

Release 39.2.2

Release Date: 2021-11-24
Database Version: 39.0.1
Q-line POS Version: 39.2.2 Download Q-line POS 39.2.2 · Download MSI

Translation pending

Inkoop > Bestelvoorstel: De minimale besteleenheid was het niet eens met de ingestelde minimale besteleenheid op de artikelkaart.

Release 39.2.1

Release Date: 2021-11-16
API Version: 1.0.0
Database Version: 39.0.1
Q-line POS Version: 39.2.2 Download Q-line POS 39.2.2 · Download MSI

+
Translation pending

Twee nieuwe opties van een bereidingswijzegroep die al eerder waren toegevoegd, worden nu ook toegepast in POS:

 • Verplichte keuze: Er moet een bereidingswijze moet geselecteerd worden.
 • Maximaal 1 keuze: Er mag maar een bereidingswijze geselecteerd worden.
+
Translation pending

Nieuwe autorisatie voor "Negatief subtotaal afrekenen" onder Pos. Deze autorisatie staat na de update voor iedereen standaard aan om het huidige gedrag niet te veranderen. Je kan deze autorisatie ook als buddy autorisatie gebruiken.

+
Translation pending

In de printlayouts kan er nu bij barcodes een script gebruikt worden om een string samen te stellen uit meerdere velden.

»
Translation pending

Het scherm Voorraad > Voorraadstromen laadt nu sneller.

»
Translation pending

De netpay koppeling geeft weer details van bonregels (aantal, prijs en btw) door aan Netpay.

Deze aanpassing vereist Netpay API versie 5.55f of hoger.

»
Translation pending

Er kan nu ingesteld worden of er een vraag gesteld moet worden als je met een kassabon deelbetaling bezig bent. Deze vraag maakt de medewerker attent op het feit dat ze bezig zijn met een deelbetaling en vereist dat de medewerker nog een keer op ja klikt om ermee door te gaan.

Standaard staat deze instelling uit.

»
Translation pending

Mogelijkheid voor darkmode in POS toegevoegd

Translation pending

Verhelpt het probleem dat 39.2.0 de database van slave kassa's niet kon updaten.

Translation pending

Een cadeaupas die op Slave A uitgegeven is, is nu ook zonder extra synchronisatiestap op te waarderen en te restitueren vanaf Slave B.

Translation pending

Het annuleren van een pakbon met daarin een cadeaupasuitgifte zorgde ervoor dat de cadeaupas altijd werd gedeactiveerd ondanks dat de gebruiker had aangegeven dat dit niet moest gebeuren.

Translation pending

Wanneer je een todo-lijst een naam gaf die al eerder gebruikt was kreeg je een foutmelding te zien. Nu krijg je netjes een melding dat de naam al eerder gebruikt is.

Translation pending

Wanneer je op het keukenscherm gebruik maakt van de instelling alleen "Maakbon alleen tonen bij uitvragen gang", dan werd deze instelling ook op de tab met afgehandelde bonnen toegepast, maar omdat bonnen niet meer uitgevraagd zijn als ze eenmaal uitgeserveerd zijn zag je daar geen bonnen meer. Vanaf deze update zal die instelling niet meer toegepast worden op de afgehandelde tab.

Translation pending

Probleem opgelost: BPE op een samengesteld artikel of een artikel met bereidingswijzen werd niet correct berekend. Artikelprestatieoverzicht toonde hierdoor ook verkeerde bedragen wanneer de optie 'Subartikelen weergeven' geactiveerd was en een of meerdere subartikelen op BPE waren geboekt.

Release 39.1.0

Release Date: 2021-10-20
Database Version: 39.0.0
Q-line POS Version: 39.1.0 Download Q-line POS 39.1.0 · Download MSI

+
Translation pending

Indien controle op leveranciersbestelbaarheid ingeschakeld is, dan is het bij een nieuwe Inkoopopdracht niet meer mogelijk om van leverancier te kunnen wisselen als er al inkoopregels zijn.

+
Translation pending

Mogelijk gemaakt om een specifieke print-layout in te stellen voor een retourbon. De layouts waar je uit kan kiezen zijn kassabonlayouts. Wanneer je een retourbonlayout instelt dan wordt deze gebruikt bij het printen van een retourbon, stel je niks in dan wordt de ingestelde afrekenbonlayout gebruikt zoals dat voorheen ook gebeurde.

+
Translation pending

Nieuwe instelling "Toon labels afdrukken na maken levering" gemaakt. Als deze op "Nee" staat opent het afdrukken labels-venster niet meer automatisch nadat je een levering gemaakt hebt.

»
Translation pending

Aanpassingen m.b.t. verdichten factuurregels:

 • Verdichten van factuurregels werkt nu bij alle facturen dus niet alleen bij verzamelfacturen.
 • Twee nieuwe opties toegevoegd: Verdichten per omzetgroep en BTW-groep.

Het relatiekaartveld 'verzamelfactuur_verdichten' werkt nu ook voor de normale facturen ook al zijn dit dan geen verzamelfacturen.

»
Translation pending

Op de artikelkaart is de sortering van het voorraadtabblad tijdelijk uitgeschakeld. Dit is gedaan om een mogelijke foute invoer te voorkomen.

Translation pending

Wanneer je bij het maken van een correctie via de knop "Selecteer niet-gecorrigeerde" meer dan één vorige correctie selecteerde werd niet daadwerkelijk de juiste lijst van niet-gecorrigeerde artikelen ingelezen.

Translation pending

Probleem opgelost bij afdrukken verkoopfactuur: In bepaalde gevallen werden de factuurregels ten onrechte verdicht waardoor de subtotalen per pakbon niet meer correct waren.

Translation pending

Probleem opgelost: Bij het selectie bewerken van de velden Barcode en Inkoopprijs verscheen een foutmelding

Release 39.0.3

Release Date: 2021-10-18
Database Version: 39.0.0
Q-line POS Version: 39.1.0 Download Q-line POS 39.1.0 · Download MSI

+
Translation pending

De lijst van CA certificaten bijgewerkt die wordt gebruikt om de identiteit van externe servers te verifiëren.

Deze lijst wordt door diverse onderdelen gebruikt waaronder afbeelding synchronisatie, webhooks en diverse koppelingen.

+
Translation pending

Beheer van receptuurlayouts toegevoegd.

Er wordt standaard 1 layout meegeleverd namelijk de layout die eerst vast geprogrammeerd was.

+
Translation pending

Alle nieuwe imports (te vinden onder het hoofdmenu-item Import/Export) hebben de volgende verbeteringen gekregen:

 • Voortgangsindicator van een lopende import.
 • Mogelijkheid om een lopende import te annuleren.
 • Evt. foutmeldingen worden per regel getoond, maar de import blijft doorlopen.
 • Een eindverslag dat laat zien wat er allemaal is bijgewerkt na afloop.
 • Waar mogelijk een optie om bestaande structuren te overschrijven of juist aan te vullen (bijv. uitvoeringen toevoegen of vervangen).
+
Translation pending

Import en export toegevoegd voor artikelvoedingswaarden.

Artikelvoedingswaarden zijn bijv. "Energie (kJ)", "Vetten" en "Koolhydraten".

+
Translation pending

Webhooks: De performance van het webhooks logboek overzicht is verbeterd.

+
Translation pending

Exports voor de volgende structuren toegevoegd:

 • "Artikeluitvoering", "Artikeluitvoering per leverancier" en "Artikeluitvoering inkoopprijzen"
 • "Artikelkoppeling", ook wel bekend als "Receptuur" of "Ingrediënten".
 • "Receptstappen", ook wel bekend als "Bereidingsstappen".
 • "Samengesteld"
 • "Artikelvoedingswaarden" en "Artikelvoedingskenmerken"
 • "Relatievoedingskenmerken"

Bereikbaar via het hoofdmenu-item "Import/Export" > Exports > Exportconfiguraties

+
Translation pending

Import en export toegevoegd voor artikelvoedingskenmerken en relatievoedingskenmerken.

Artikelvoedingskenmerken zijn bijv. "Bevat gluten", "Bevat pinda", "Is vegetarisch".

Relatievoedingskenmerken zijn bijv. "Allergisch voor gluten", "Allergisch voor pinda", "Is vegetarisch".

+
Translation pending

Milliliter (ml) is toegevoegd als standaard voorraadeenheid.

+
Translation pending

De import voor PS in foodservice biedt nu ondersteuning voor alle datasets, en niet meer enkel de "publieke".

+
Translation pending

Nieuwe instelling voor Printlocatie uitserveerbon hiermee kan aangegeven worden of een uitserveerbon bij de ingestelde uitserveer locatie eruit moet komen of op de werkplek waar de uitserveer actie gedaan is.

+
Translation pending

Het is nu mogelijk om vanuit het restitutiescherm ook over te boeken naar een nieuwe pas. Hiermee kun je dus via een gestroomlijnd proces saldo overboeken van een oude pas naar een nieuwe. De nieuwe pas hoeft nog niet per se eerder gebruikt te zijn.

De twee passen hoeven niet van dezelfde soort te zijn. Maar er wordt wel gekeken naar eventuele beperkingen van de nieuwe pas-soort, zoals maximumsaldo.

»
Translation pending

Oude stijl icoon email versturen dialoog vervangen voor nieuw stijl.

»
Translation pending

Tapkoppeling menu item is gemoduleerd achter tapkoppeling module

»
Translation pending

Autorisatie voor verplaatsen van regels in de menuplanning toegevoegd

»
Translation pending

Het e-mailadres van de leveranciersrelatiekaart wordt nu ook getoond op de inkoopopdracht.

»
Translation pending

Er zijn een aantal webhook endpoints waarbij je gebruik mag maken van plain http (ipv. https). Aan dat lijstje zijn nu ook domeinen die eindigen op .test toegevoegd. Het .test TLD is expliciet bedoeld voor het testen van software, en zal nooit voor het publieke internet gebruikt worden.

»
Translation pending

Bestellijst is vervangen voor Todolijsten welke meer functionaliteit bieden.

 • Er zijn vier categorien van lijsten Algemeen, Inkoop, Verkoop, Voorraad
 • In elke categorie kunnen meerdere lijsten gemaakt worden
 • Inlezen artikelen functionaliteit voor het inlezen van bestanden en uitlezen datacollector kan nu ook todolijsten gebruiken als bron
 • Er is een instelling of todolijsten verwijderd moeten worden nadat ze gebruikt zijn Todolijsten, Lijst verwijderen na gebruik.
»
Translation pending

Verplaatsen van regels in de menuplanning mogelijk gemaakt. Je kan een hele rij in één keer verplaatsen of een enkel artikel door de artikel cel te selecteren.

»
Translation pending

De instelling "Uitlopende artikelen kunnen inkopen" wordt nu ook toegepast in het bestelvoorstel. D.w.z. wanneer een artikel op 'uitlopend' gezet wordt dan wordt deze niet meer toegevoegd aan het bestelvoorstel.

»
Translation pending

Vanuit de voorraadcorrectielijst kan nu gefilterd worden op de reden.

»
Translation pending

Volgorde van de keukenschermbonnen op het tabblad voor afgehandelde bonnen en de prullenbak zodanig aangepast dat nu de laatst afgehandelde/verwijderde vooraan komt te staan.

»
Translation pending

Nieuwe status "Wacht op goedkeuring" toegevoegd aan de inkoopopdracht. Een inkoopopdracht kan deze status krijgen als de medewerker de opdracht probeert aan te bieden aan de leverancier maar hij/zij is niet geautoriseerd voor het bestelbedrag. De medewerker krijgt dan een dialoog met de keuze voor aanbieden ter goedkeuring of open laten staan zodat hij/zij de opdracht nog kan aanpassen.

Het geautoriseerd bestelbedrag van de leverancier wordt ingesteld in het veld ongeautoriseerd_bestel_bedrag

»
Translation pending

Gemiddelde bestedingen kunnen nu ook aangezet worden in het totalenoverzicht.

»
Translation pending

Er kunnen nu ook meerdere ingrediënten in een keer worden toegevoegd.

»
Translation pending

Menuplanning: Popup kan nu groter gemaakt worden m.b.v. een maximaliseerknop.

»
Translation pending

Autorisatie toegevoegd voor nulstelling en voor nulstelling niet-geselecteerde artikelen

»
Translation pending

Totaal tellingen toegevoegd bij Overzichten > Voorraad > Correctie aantallen

Translation pending

Menuplanning selectie toekennen en ontkoppelen werkt nu ook in filiaal modus

Translation pending

Het afrekenen met een cadeaukaart via een CCV terminal gaat niet meer mis als de kaart nog niet naar de kassa gesynced was.

Translation pending

De omzet totalen per uur voor de Online rapportage worden nu goed bijgewerkt.

Translation pending

Fouten tijdens afdrukken layout met etiketvel instellingen verholpen.

 • Wanneer het aantal rijen of kolommen op 0 staat worden de etiketvel instellingen nu niet meer gebruikt
 • Probleem opgelost dat als er 1 rij of 1 kolom ingesteld is er tijdens het afdrukken een division by zero fout optreed.
Translation pending

Probleem verholpen waardoor het saldo overzicht traag werd als er gefilterd werd op relaties.

Translation pending

Bij gebruik maken van de activiteiten zal de prijsgroep prijs nu toegepast worden op artikelen wanneer je een tafel opent en dan een artikel aanslaat, terwijl je aangemeld bent bij de prijsgroep.

Translation pending

De instelling 'Verzamelfactuur verdichten' bij het raadplegen van een verkoopfactuur wordt nu ook toegepast bij het e-mailen van een factuur.

Translation pending

Probleem opgelost: In de artikel-, relatie- en medewerkerlijst werd de ingevulde zoekterm gewist nadat een nieuwe bestandskaart was aangemaakt.

Translation pending

Na het handmatig goedkeuren van een retourpin actie die uitgevoerd is op een CCV 2-staps terminal wordt de bon weer correct afgerekend.

Translation pending

Probleem met artikeluitvoeringen i.c.m. kleuren en maten opgelost.

Translation pending

Wanneer menuplanning per filiaal gedaan wordt worden nu ook de menuplanning snelknoppen op die manier ingelezen.

Translation pending

Afdrukken verkoopfactuur/kassabon: De totale prijs van een samengesteld artikel werd niet correct weergegeven wanneer een of meerdere componenten een aantal hadden van meer dan 1. Het totaalbedrag van de factuur was wel altijd correct.

Translation pending

Probleem opgelost met het schermtoetsenbord van de backoffice. Wanneer het schermtoetsenbord werd geopend (d.m.v. een muisklik) werd soms een knop/toets van het schermtoetsenbord 'doorgeklikt'.

Translation pending

Correctie aantallen-overzicht liet niet de juiste aantallen zien.

Translation pending

Artikelprestatie-overzicht bugfix: De kolom winst per filiaal laat nu de winst per filiaal zien, niet meer de totale winst van alle filialen samen.

Release 38.3.2

Release Date: 2021-10-15
Database Version: 38.0.0
Q-line POS Version: 38.3.2 Download Q-line POS 38.3.2 · Download MSI

+

Backport van 39

Release 38.3.1

Release Date: 2021-09-02
Database Version: 38.0.0
Q-line POS Version: 38.3.2 Download Q-line POS 38.3.2 · Download MSI

!
Translation pending

Wanneer er foutrapport gemaakt wordt geeft MadExcept 5 aan "non commercial" version. Op het moment van uitgifte van deze versie hadden we een geldige licentie maar die kwam helaas niet goed mee in de build.

Translation pending

De sporadische crash die kon optreden bij autoriseren van de "Laat openstaan" knop is opgelost. Dit gaat om de knop die naar voren komt wanneer je gebruikt maakt van deelbetalingen in de kassa en er een kassabon nog deels betaald in het venster staat op het moment van afsluiten.

Translation pending

Fix voor artikelen zonder gang op tafel boeken die al uitgevraagd is.

Release 38.3.0

Release Date: 2021-08-30
Database Version: 38.0.0
Q-line POS Version: 38.3.2 Download Q-line POS 38.3.2 · Download MSI

!
Translation pending

Vanaf deze versie is minimaal Windows 7 of Windows Server 2008r2 vereist voor installatie van het programma.

+
Translation pending

Een probleem opgelost met het woord "kopiëren" onder Beheer > Instellingen, dat door een automatisch proces was geconverteerd naar "kopiren".

+
Translation pending

Het overzicht Financieel > Cadeaupassen heeft nu ook ondersteuning voor het scannen van pas om direct op die pas te filteren.

Ook zie je in de transactiegeschiedenis nu ook een verwijzing naar de kassabon in het geval van RESTITUTIE.

»
Translation pending

Voor de keukenbonnen worden er nu maakbonnen aangemaakt per gangtype. Dit zorgt ervoor dat als je een bar gang en een standaard gang hebt deze allebei hun eigen keukenbon krijgen en je geen zaken zoals bijvoorbeeld de invoertijd meer deelt.

Translation pending

Een probleem opgelost in cadeaupasrestitutie in combinatie met een Slave-database

Release 38.2.1

Release Date: 2021-08-24
Database Version: 38.0.0
Q-line POS Version: 38.3.2 Download Q-line POS 38.3.2 · Download MSI

!
Translation pending

De functie voor het selecteren van niet gemaakte correcties werkt niet correct wanneer je meer dan 1 lijst selecteert.

!
Translation pending

De instelling "maakbon alleen tonen bij uitvragen gang" werkt niet helemaal goed. Als er op het keukenscherm nog geen bonnen staan zal de eerste bon niet automatisch op het scherm verschijnen. Pas na een handmatige refresh zie je de bon.

+
Translation pending

Versies 37.1.1 t/m 38.2.1 willen na installatie niet opstarten op windows XP dit komt doordat de postgresql libraries niet compatible zijn met Windows XP.

De melding die gegeven wordt is: "The procedure entry point EtwTraceMessage could not be located in the dynamic link library ntdll.dll"

Ga naar de volgende map

c:\program files\MplusKASSA\bin\pg95

Selecteer in deze map de DLL bestanden en kopieer deze en plak ze vervolgens in

c:\program files\MplusKASSA\bin

Overschrijf bestaande bestanden

+
Translation pending

Webhooks: alle situaties waarin je message of customerMessage kan retourneren kun je nu ook alle overige message-gerelateerde properties gebruiken, zoals hideTimestamp.

+
Translation pending

Het invoerveld bij "Extra gegevens" heeft nu een contextmenu dat je kan openen via rechtermuisknop of door een touchscreen lang in te drukken.

+
Translation pending

Extra gegevens heeft nu een contextmenu dat je kan openen via rechtermuisknop of door een touchscreen lang in te drukken.

+
Translation pending

De weergave van de cadeaupasinformatie in de virtuele bonweergave is aangepast en een cadeaupas is nu ook te deselecteren vanuit deze bonweergave.

+
Translation pending

Het is nu mogelijk om een cadeaupasrestitutie uit te voeren.

Je moet hiervoor de optie bij de cadeaupas-soort inschakelen en de speciale knop op de kassa zetten.

In het venster dat zich dan opent kun je de passen scannen waarvan je het geld wilt teruggeven. In de volgende stap kun je de wijze van terugbetaling kiezen. Dat kan elke ingestelde betaalwijze van de kassa zijn.

Het is mogelijk om restitutie via de Instellingen per filiaal of werkplek uit te schakelen.

+
Translation pending

Je kan per cadeaupas-soort nu ook aangeven of je kan (1) uitgeven (3) betalen (4) restitueren (5) relatie koppelen (7) maximumsaldo.

Dit is dus naast de reeds bestaande opties (2) opwaarderen en (6) handmatige ingave waarde mogelijk.

+
Translation pending

Fix voor bar gang die uitgevraagd werd als er al eerder een bar gang besteld was en die het keukenscherm traject volledig had doorlopen.

+
Translation pending

De dialog popup die je kunt laten tonen vanuit een webhook-response heeft een design refresh gekregen, waardoor deze beter om kan gaan met verschillende inhoud en in lijn is met de nieuw design stijl. Ook overige popups die gebruik maken van hetzelfde dialoogscherm hebben dezelfde refresh gekregen, zoals prijsgroepkeuze en persoonsartikel.

+
Translation pending

Cadeaupassen hebben nu een instelbare maximale limiet.

Dit wordt momenteel alleen gecontroleerd tijdens het uitgeven of opwaarderen. Als het saldo bijvoorbeeld middel van een retour-actie weer wordt opgehoogd, kan je wel over het maximum gaan.

De interface past zich nu ook goed aan in zowel landschap- als portretmodus.

+
Translation pending

Export naar CSV worden nu standaard in UTF8-encoding gedaan.

Dit lost een probleem op als je een bestand met leestekens met de verkeerde encodering inleest.

Hieronder zie je de resultaten van een export met van links naar rechts:

 • UTF-8 encodering AAN
 • UTF-8 encodering UIT, maar wel geopend als UTF-8 (de meeste programma's openen standaard op deze manier)
 • UTF-8 encodering UIT, maar geopend als ISO 8859-1 (hier klopt in elk geval de ë, maar de griekse letters niet)
+
Translation pending

Als de lijst van medewerkers geopend is kun je nu door het scannen van een medewerkerpas de desbetreffende medewerker opzoeken. Hetzelfde geldt voor een klantenpas.

+
Translation pending

Twee problemen met maak slave verholpen.

Ging mis op de omzet_retour tabel: ERROR: could not create unique index "omzet_retour_pkey"

Ging mis op object_layout_printer tabel: ERROR: insert or update on table "object_layout_printer" violates foreign key constraint...

+
Translation pending

Arrive teller toegevoegd aan keukensheet

Het aantal arrive wordt bepaald op basis van het aantal gasten van tafel bestellingen waarbij alleen een bar bon gemaakt is.

+
Translation pending

Bar gang toegevoegd. Bij het beheren van de gangen (beheer > artikelen > artikelkaart > wijzigen) kun je nu de gang voorzien van een type. Als je een bar gang wil maken zet je deze op Bar anders laat je hem op standaard staan.

 • Als een bar gang de eerste gang is wordt deze niet uitgevraagd. In plaats daarvan wordt de eerst volgende niet bar gang uitgevraagd
 • Bar gangen komen niet naar voren in de volgende gang uitvraaglijst
 • Bar gangen stellen geen vraag op het keukenscherm over of de voorgaande gang niet gestart is
+
Translation pending

Mute knop toegevoegd aan de keukenschermen. Hiermee kun je alle geluiden van het keukenscherm snel aan/uit zetten. Het scherm onthoud waar die de laatste keer op stond ingesteld en komt daar weer mee op bij het opnieuw opstarten.

+
Translation pending

Meerdere aanpassingen aan het invoeren van een correctie om het sneller en gebruiksvriendelijker te maken.

 • De knop "Selecteer correcties" is hernoemd naar "Selecteer niet-gecorrigeerde", om de functie duidelijker te maken.
 • Als je deze knop gebruikt, krijg je nu ook twee vragen. De eerste of je niet-actieve artikelen wilt meenemen en de tweede of je artikelen die al een nulvoorraad hebben wil meenemen. Indien je voor Nee kiest kan dit het inlezen aanzienlijk versnellen.
 • Onder de motorkap zijn er ook een aantal queries gecombineerd en wordt het overzicht efficiënter bijgewerkt.
»
Translation pending

De productlijst heeft nu de keuze tussen boekdag en leverdatum filter, voorheen werd er altijd op leverdatum gefilterd

»
Translation pending

Relatiefilter toegevoegd aan het BPE-overzicht.

»
Translation pending

De omschrijving van de activiteit staat nu in de verkoopoverzichten erbij als je in bezit bent van de evenementenmodule.

»
Translation pending

Webhooks: Ook RFID/NFC scans worden nu afgevangen terwijl een webhook loopt. Voorheen kon je blijven scannen terwijl een webhook liep. Barcodescans werden al afgevangen.

»
Translation pending

De knop in de kassa voor openstaande kassabonnen is nu niet meer afhankelijk van de instelling deelbetaling, maar is altijd zichtbaar als er openstaande kassabonnen zijn.

»
Translation pending

Diverse verbeteringen voor cadeaupassen

 • Bij gebruik vanaf CCV terminal, melding bij onvoldoende saldo
 • Bij gebruik vanaf CCV terminal, als deelbetalingen aanstaat en de medewerker is hiervoor geautoriseerd wordt er bij onvoldoende saldo de mogelijkheid gegeven het aanwezige saldo op te maken met een deelbetaling.
 • Als je een opwaardering retourneert word het saldo nu teruggeboekt.
 • Je kunt nu een retourbon als tegoed op cadeaupas boeken bij het afrekenen.
»
Translation pending

Het programma geeft nu bij het opstarten een melding wanneer de PostgreSQL versie lager is dan 9.6.

»
Translation pending

Keukenscherm bonpositie fix.

De keukenscherm bonposities worden nu per scherm uitgerekend. In de basis zul je altijd VIP-bonnen vooraan zien en de Snooze-bonnen achteraan. Daarna zullen met de standaard instellingen eerst de gestarte bonnen, dan de niet gestarte en dan de bonnen die klaargemeld zijn te zien zijn.

Ook zijn de instellingen die gedaan kunnen worden aangepast. De default staat op hoe 90% van de klanten met de keukenschermen werken ingesteld. Maar let op dat bij het installeren van deze update de keukenschermpositie instellingen goed doorgenomen worden met de klant.

»
Translation pending

De header van de keukenbonnen is aangepast en laat nu zien om welke tafel/bestelling het gaat, wie de medewerker is die de bon heeft ingevoerd, de invoertijd van de keukenbon en de laatst gedane actie + het tijdstip van die actie.

»
Translation pending

Performance fix voor bijwerken totaal aantal gasten aanwezig in het filiaal. Hierdoor werd het aanslaan van artikelen langzamer, vooral merkbaar als je veel tafels in de tafelplattegrond hebt staan.

»
Translation pending

Het bestelvoorstel genereren is nu sneller.

»
Translation pending

In het geval van een fout in een query wordt er nu voor een aantal foutcodes een omschrijving gegeven en waar mogelijk aanwijzingen om het probleem op te lossen.

»
Translation pending

Het is nu niet meer mogelijk om cafetariabonnen (bestelbonnen) te maken op een werkplek-Slave. Dit genereert namelijk bestelnummers die uniek horen te zijn voor een geheel filiaal. Zodra er dus twee werkplek-Slaves binnen hetzelfde filiaal bestelbonnen maken, krijg je synchronisatieproblemen.

»
Translation pending

Het menu-onderdeel Import/Export is nu afhankelijk van de module Q1005 Artikelenbeheer Pro, in plaats van Q9996 Experimenteel.

Translation pending

Verbetering bij tegoed op cadeaupas boeken.

 • Ook als de klant geld terug krijgt wordt nu dit bedrag automatisch op de cadeaupas betaalwijze gezet wanneer de pas gescand wordt.
 • Gaf afhankelijk van volgorde van handelingen ten onrechte de melding dat de pas niet gebruikt werd omdat het bedrag op een andere betaalwijze staat.
 • Kan nu ook tegoed bij boeken op een kaart die nog geen saldo heeft.
Translation pending

Probleem verholpen dat slave kassa's de bonbarcode's van andere kassa's niet kon vinden.

Translation pending

Het kon soms voorkomen dat een keukenbon niet op het keukenscherm verscheen als het scherm langere tijd geen bonnen had gehad. Wanneer je dan het scherm een keer opnieuw opende waren de bonnen er dan wel weer.

Translation pending

De instelling "Tafel splitsbonnen naar keukenscherm en afdrukken" werkt vanaf deze versie ook weer goed.

 • Wanneer een artikel nog openstaat op het keukenscherm en je doet een splits actie dan zal dit op het keukenscherm ook in de bon zichtbaar zijn als een - en een + op de nieuwe/bestaande tafel.
 • Wanneer een artikel al uitgeserveerd is op het keukenscherm en je splitst het op de tafel af dan zal er geen keukenbon/afdrukbon van de splitsing meer uitkomen.

Let op dat: Wanneer je een artikel dat al uitgeserveerd in combinatie met een niet uitgeserveerde doet zal dit niet niet doorkomen op het scherm en zal het artikel op het keukenscherm nog op de originele tafel staan.

Translation pending

Je kon soms de gangen in de maakbonnen niet meer in/uitklappen. In deze versie zijn er twee situaties opgelost waardoor dit kon komen.

Translation pending

Probleem met inkoopoverzichten opgelost.

Fix voor conversiefout tijdens opvragen gegevens GetAsBool waarde: [] kolom [vrd_in_eenheden]

Translation pending

De categorieënkolom in de artikel-, relatie- en medewerkerlijst wordt nu ook gevuld bij het exporteren.

Translation pending

Het verloopoverzicht houdt nu rekening met geannuleerde bestellingen.

Dit lost het ook op wanneer de aantallen niet kloppen door samengevoegde tafels. In dat geval wordt er namelijk ook een bestelling geannuleerd.

Translation pending

Bericht tabel slave synchronisatiefout verholpen.

Translation pending

Fix voor vast blijven zitten in het medewerker afmeldvenster van POS

Wanneer je gebruik maakt van de instelling 'Medewerker volledig uitloggen' en je gaat medewerkers verwijderen uit de medewerker aanmeldsheet, dan kon je niet meer uit dit venster komen via het programma. Het is nu aangepast dat als je gebruik maakt van deze instelling in deze modus na 1 medewerker te hebben verwijderd, je uit de afmeldmodus gaat zodat je niet meer vast blijft zitten. Dit maakt de flow als je veel medewerkers wilt verwijderen wat langzamer maar je zit niet meer vast.

Translation pending

Bestaande gangen gangtype wijzigen werkt nu ook

Translation pending

De autorisaties op het keukenscherm voor starten, klaarmelden en uitserveren gang werken weer.

Translation pending

De retourbon actie gaf een foutmelding als er geen omzet aanwezig was op een slave kassa.

Translation pending

Verbeteringen aan de PIN-dialoog. Kwam voor dat hij berichten niet liet zien.

Translation pending

De synchronisatie kon mislukken als een salesactie verwijderd werd op de master die op de slave gebruikt was.

Translation pending

In de tafel splits modus zie je nu de splits regel aantallen weer per regel.

Translation pending

De instellingen of een keukenscherm een melding moet geven wordt nu op basis van de ontvanger gedaan in plaats van de verzender.

Translation pending

Wanneer de uur registratie popup geopend werd terwijl de artikelinformatie popup open stond, dan kwam deze popup erachter te staan. Wanneer dat gebeurde kon je niks meer aanklikken in de kassa en moest je deze opnieuw opstarten.

Translation pending

Fix aan de gangregelsortering de instelling werd niet altijd onthouden. Tevens is de instelling voor gangregelsortering nu als globale instelling opgeslagen, zodat je het niet meer op iedere werkplek hoeft in te stellen

Translation pending

Het is nu mogelijk om via de snelkoppeling (CTRL+C) te kopiëren vanuit een gridkolom terwijl je die aan het bewerken bent. Voorheen kon je alleen maar hieruit kopiëren via het menu onder de rechtermuisknop.

Translation pending

Het is nu weer mogelijk om een Slave te maken als er al retourbonnen gemaakt zijn.

Translation pending

Bijwerken uit de Cloud (ook wel "Centraal Beheer Artikelen"), werkt weer goed.

Translation pending

Het opslaan van een factuur ging mis als deze een samengesteld artikel bevatte die in zijn lijst van subregels een tekstregel had.

Translation pending

Probleem verholpen dat optrad als de kassa automatisch gestart werd en hierbij tijdens een PIN transactie recovery een betaling geboekt moest worden.

Release 37.1.1

Release Date: 2021-07-08
Database Version: 37.0.0
Q-line POS Version: 37.1.1 Download Q-line POS 37.1.1 · Download MSI

!
Translation pending

Wacht nog even met het gebruiken van deze update bij CBA-klanten. Er zit een probleem in Bijwerken uit de Cloud.

!
Translation pending

Indien er reeds retourbonnen aangemaakt zijn, is het niet meer mogelijk om een Slave te maken.

+
Translation pending

Vereist minimaal postgres versie 9.6 +

+
Translation pending

Wanneer je PostgreSQL installeert via de Q-line wordt nu standaard PostgreSQL v13 geïnstalleerd. Dit was voorheen v11.

»
Translation pending

Het keukenscherm zal nu betere positiebepaling doen dit vermindert het gedrag dat de bonnen voor het gevoel heen en weer springen op het scherm.

Translation pending

Importeren van uitvoeringen (barcode, inkoopprijs, etc.) tijdens de artikelimport werkt weer.

Translation pending

Wanneer altijd bestelbon maken aanstaat en er wordt een retourbon afgerekend dan zal hiervoor geen bestelbon gemaakt worden. Dit is omdat anders de retour niet goed geregistreerd wordt.

Release 37.0.1

Release Date: 2021-07-01
Database Version: 37.0.0
Q-line POS Version: 37.1.1 Download Q-line POS 37.1.1 · Download MSI

!
Translation pending

Tijdens het importeren van artikelen kun je momenteel niet tegelijkertijd een barcode importeren.

Als work-around kun je de barcode uit de import-vergelijking verwijderen (zorg dan ook dat de standaardwaarde van Barcode niet op $auto$ staat, anders gaat hij alsnog proberen barcodes te importeren), en in plaats daarvan de import voor Artikeluitvoeringen (via hoofdmenu > Import/Export) gebruiken.

+
Translation pending

Recept-print toont de ingrediënten en bereidingstappen van sub-recepten.

Daarnaast de volgende verbeteringen in dit overzicht:

 • Een spatie tussen de hoeveelheid en de voorraadeenheid, zodat bijv. duidelijker is wanneer er "l" (liter) staat, ipv. het cijfer 1.
 • Er staat nu ook "stuk(s)" of "portie(s)" als er geen voorraadeenheid is.
+
Translation pending

Recept-weergave toont nu ook de ingrediënten van sub-recepten.

Daarnaast de volgende verbeteringen in dit overzicht:

 • De voorraadeenheid (Eenheid) wordt vervangen door "portie(s)" als het ingrediënt een recept is.
 • De verpakkingsvorm wordt overgenomen in de kolom Aantal (verpakkingen). Ook is deze kolom leeg als er geen verpakkingsvorm gekozen is.
 • De voorraadeenheid (of stuks/porties) wordt overgenomen in de kolom Hoeveelheid per portie.
 • De optelling van de kostprijs per portie houdt alleen rekening met items van het hoogste niveau. Bij dieperliggende items wordt de kostprijs dan ook in grijs getoond.
+
Translation pending

Bij het wijzigen van opdrachtdatum of leverancier wordt nu de juiste inkoopprijs toegepast op de regels.

Met behulp van de instelling Inkoop > Inkoopopdrachten > Inkoop blokkeren bij ontbrekende inkoopprijs (standaard UIT) is het mogelijk om een inkoop ook te blokkeren als er voor de opgegeven datum en leverancier geen inkoopprijs gevonden is.

+
Translation pending

Prijsbeheer van inkoopprijzen met geldigheidstermijnen

Klikken op Inkoopprijs bij uitvoeringen toont een popup waarin je meerdere inkoopprijzen kunt instellen met verschillende geldigheidstermijnen.

+
Translation pending

Vanaf 1 juli 2021 gelden nieuwe btw-regels voor e-commerce (zie hier voor meer info).

Dit betekent dat onder bepaalde omstandigheden gerekend moet gaan worden met het BTW-percentage van het land waar de order naartoe gaat, en niet meer met het BTW-percentage van het land waar de webshop gevestigd is.

Ter ondersteuning hiervan is BTW-landcode nu een wijzigbare parameter bij een Verkooporder of Verkoopfactuur.

Als je dit combineert met de instelling Verkoop > BTW kunnen wijzigen bij invoer verkoop, dan kun je ook nog een andere BTW-code kiezen per regel. Bijvoorbeeld als in het afwijkende land sommige producten ook in een andere BTW-code vallen.

+
Translation pending

Filter voor retourbonnen toegevoegd aan Verkoop > Kassabonnen.

+
Translation pending

Bestelvoorstel, inkoopopdrachten en leveringen houden nu rekening met de volgende gegevens die voor een uitvoering per leverancier kunnen afwijken:

 • Inkoopprijs
 • Artikelnr.leverancier
 • Wel of niet bestelbaar
+
Translation pending

Instelling toegevoegd om de keuze 'Alle filialen' bij bestelvoorstel te kunnen uitschakelen. Standaard is deze keuze nu uitgeschakeld.

+
Translation pending

Wanneer er een bon geretourneerd wordt krijg je nu de mogelijkheid om te kiezen welke artikelen geretourneerd worden. Deze regels worden in de kassa gezet en kunnen verder niet bewerkt worden, je kunt ze weghalen door de bon te annuleren. Je kunt eventueel nieuwe producten aanslaan en daarna afrekenen.

Producten behorend bij diverse koppelingen kunnen niet geretourneerd worden omdat de koppelingen dit niet ondersteunen. Producten die samen korting hebben gekregen moeten samen geretourneerd worden.

+
Translation pending

Bij een inkoopopdracht en inkooplevering kan nu een ontvangstadres geselecteerd worden. Deze kunnen (eventueel per filiaal) beheerd worden vanuit "Beheer > Instellingen > Standaard gegevens".

Bij de inkoopopdracht en levering wordt het ontvangstadres automatisch ingevuld o.b.v. het filiaal. Eventueel kan er nog een ander ontvangstadres geselecteerd worden wanneer er meerdere adressen aanwezig zijn.

Het ontvangstadres kan ook in de printerlay-out geselecteerd worden.

+
Translation pending

Ontbrekende autorisatie-optie Beheer > Import > Samengestelde artikelen is nu toegevoegd.

+
Translation pending

Diverse verbeteringen aan de importmodule

 • Bij import van regels voor bijv. een nieuwe inkoopopdracht worden nu de kop- en voetregels verwijderd als dit aanstaat in het profiel.
 • Bij importeren van een lege waarde in een kolom die leeg (NULL) kan zijn wordt deze nu echt leeg gemaakt
 • Probleem verholpen dat enkele quotes in de standaardwaarde van een tekstveld foutmeldingen tijdens de import veroorzaakten
 • De importmodule genereert nu barcodes wanneer deze de speciale waarde $auto$ tegenkomt
+
Translation pending

Menuplanning > Planning: Tijdens het wijzigen van een planning kan de inhoud van een dag omgewisseld worden met een andere dag. Klik hiervoor rechts op de datum-tab.

+
Translation pending

Menuplanning: Aantal termen en aliassen gewijzigd.

 • 'Maaltijdplan' hernoemd naar 'Menu'.
 • 'Maaltijdmoment' hernoemd naar 'Maaltijd'.
 • Subitem 'Menuplanning' hernoemd naar 'Planning'.
+
Translation pending

Ondersteuning voor nieuwe tapservice die netwerk gebaseerde tapkoppelingen ondersteunt.

 • Beconet Webtap
 • van Duijnen Smarttap
»
Translation pending

Filterprofielen uitgebreid. Je kan onder filterprofielen aangeven welke filters er aanwezig zijn met welke waarden deze openen. Ook kun je voor verschillende menu onderdelen opgeven welke bestandskaartkolommen er altijd aan zullen staan.

Filterprofielen worden gekoppeld aan een autorisatiegroep en alle medewerkers in die autorisatiegroep gebruiken op die manier het gekoppelde filterprofiel. Met de update wordt er ook een standaard profiel meegeleverd. Deze zal actief zijn als de medewerker aan zijn/haar autorisatiegroep geen filterprofiel gekoppeld heeft staan.

»
Translation pending

Bestelvoorstel kan nu rekening houden met de menuplanning.

»
Translation pending

Het menuitem "Standaard printerlayout velden" in "Beheer > Instellingen" is hernoemd naar "Standaard gegegevens" en opgedeeld in tabs.

»
Translation pending

Verbeterde foutafhandeling op het laden en opslaan van administatie toegangsgegevens.

 • Er wordt nu een normale foutdialoog getoond in plaats van de foutrapport dialoog (dus je hoeft niet de kassa te herstarten)
 • Indien mogelijk gaat het programma door, bijvoorbeeld als hij niet kan opslaan welke administatie je kiest opent hij deze nu wel
Translation pending

Kleine aanpassing in de query van het overzicht Relaties > Koopgedrag > Per filiaal waardoor een stack depth limit exceeded foutmelding voorkomen wordt.

Translation pending

De toon alleen errors optie bij het inladen van backups en maak slave werkt nu ook goed voor nieuwere postgresql versies.

Translation pending

Verhelpt problemen als er op een order een regel met bereidingswijze wordt weggehaald en weer toegevoegd.

 • Op het keukenscherm kwam de regel er alleen bij je kreeg dan dus teveel.
 • Op de geprinte bon werd er een plus en min regel geprint waar de min regel de bereidingswijzen mist. Er wordt nu helemaal geen bon geprint aangezien ze tegen elkaar wegvallen.
Translation pending

Probleem verholpen dat instellingen systeem soms ten onrechte aangeeft dat er instellingen per filiaal of kassa zijn.

Translation pending

Menuplanning: Probleem opgelost in beheer maaltijden: Bij het wijzigen en opslaan van de maaltijden kon een foutmelding verschijnen.

Release 36.0.10

Release Date: 2021-06-11
Database Version: 36.0.0
Q-line POS Version: 36.0.10 Download Q-line POS 36.0.10 · Download MSI

Translation pending

Verhelpt een probleem waardoor er in keukenmanagment soms een fout optreed.

Translation pending
 • De Netpay koppeling ondersteund nu kaarten die een negatief saldo mogen hebben.
 • Wanneer de koppeling om de kaart vraag en er wordt een onbekende kaart aangeboden wordt dit direct duidelijk gemeld ipv dat het in een vervolg stap de betaling mislukt.

Release 36.0.9

Release Date: 2021-06-08
Database Version: 36.0.0
Q-line POS Version: 36.0.10 Download Q-line POS 36.0.10 · Download MSI

+
Translation pending

Het instellingen geeft nu aan per instelling of er filialen of werkplekken zijn waarvoor de instelling expliciet is ingesteld.

(Soms geeft hij tenonrechte aan dat er een instelling voor een filiaal of werkplek aanwezig is, issue #985)

Translation pending

De kassabon schuift nu weer automatisch omhoog wanneer regels onderaan toegevoegd worden.

Translation pending

Probleem verholpen waardoor het afdrukken of emailen van verkopen met een artikelkaart veld in de regellayout crashes kon veroorzaken en artikelgegevens kon tonen in een tekstregel.

Translation pending

Verhelpt probleem waardoor de kassa kan crashen na een gelukte PIN betaling als je op sluiten klikt in de groene PIN dialoog.

Release 36.0.8

Release Date: 2021-05-25
Database Version: 36.0.0
Q-line POS Version: 36.0.10 Download Q-line POS 36.0.10 · Download MSI

!
Translation pending

De volgende problemen kunnen optreden als er in de regels van een order-, pakbon-, factuur- of kassabonlayout een veld van de artikelkaart gebruikt.

 • Er kan extra data getoond worden in tekstregels afkomstig uit de voorgaande artikelregel
 • Het afdrukken kan crashen als de eerste regel een tekstregel is ipv een artikelregel.
»
Translation pending

M.b.v. deze nieuwe instelling kunnen op de artikelkaart de uitvoeringen (barcodes) nu weer onderaan de artikelkaart gepositioneerd worden. Standaard staan deze rechts van de artikelkaart.

»
Translation pending

Het Bestelbon barcode veld van de Tafel bestelbon layout genereert nu ook barcodes voor afhaal/bezorgorders.

De Tafel bestelbon heeft er ook een factuur- en afleveradres veld bijgekregen.

Translation pending

Geen subartikelen van samengestelde artikelen afdrukken op kassabon als 'Weergave subartikelen' uitstaat.

Translation pending

Het inlezen van artikelregels bij diverse onderdelen verwijdert nu wel kop- en voetregels uit de CSV als dit aanstaat in het profiel.

Translation pending

De gangsortering werd niet goed toegepast op nieuwe maakbonnen.

Translation pending

Wanneer de optie uitsluiten van chefscherm aanstaat voor een locatie, dan werd bij het bepalen van de positie van de keukenbon op het chefscherm hier nog wel rekening mee gehouden. Dit moest niet en is nu opgelost.

Translation pending

Invoeren inkoopopdrachten/leveringen:

 • Probleem bij scannen van barcodes opgelost. Wanneer was ingesteld dat bij de inkoop artikeluitvoeringen toegepast moeten worden (i.p.v. de verpakkingen van de artikelkaart) dan werkt dit nu ook correct met de bestaande artikelen/barcodes.
 • Wanneer voor een uitvoering geen inkoopprijs is ingevuld dan wordt de inkoopprijs van de artikelkaart overgenomen.

Release 36.0.7

Release Date: 2021-05-11
Database Version: 36.0.0
Q-line POS Version: 36.0.10 Download Q-line POS 36.0.10 · Download MSI

+
Translation pending

Foutmelding geven bij winkelruimteverhuur voor als de huurvelden niet geconfigureerd zijn.

+
Translation pending

Verbeteringen aan de afbeeldingsynchronisatie.

»
Translation pending

Probleem verholpen met retourartikelen i.c.m. Netpay-betaalwijze (werd veroorzaakt door een wijziging in het systeem van Netpay).

»
Translation pending

Bij een barcodeveld in een layout is het nu mogelijk om velden van subbronnen te selecteren.

Bijvoorbeeld om de orderbarcode van de order die hoort bij een orderticket te printen.

»
Translation pending

Filteren op categorie is weer mogelijk in het artikel-, relatie- en medewerkerfilter.

Translation pending

De instelling voor toevoegen van kleur + maat regels in pakbonlayout werkt nu.

Translation pending

Layout van de uitbetalingsdialoog die bij de winkelverhuurmodule hoort hersteld.

Release 36.0.6

Release Date: 2021-05-07
Database Version: 36.0.0
Q-line POS Version: 36.0.10 Download Q-line POS 36.0.10 · Download MSI

!
Translation pending

Versie werk niet goed in combinatie met de weegschaal module

Translation pending

Meerdere verbeteringen aan de keukenscherm flow

 • De positionering instelling voor tafelbon/bestelbon aansluiten werkt nu correct
 • Keukenbonnen zouden nu niet meer spontaan moeten verdwijnen
 • Vanaf de verwijderde bonnentab kunnen nu geen locatieverplaatsingen meer gestart worden
 • Fix aan de instelling Melding bij volledig klaarmelden: De melding werd niet verstuurd ook al moest dat wel van de instelling
 • Nieuwe instelling Toon verplaats keukenbon knoppen: Hiermee kun je de zichtbaarheid van de "verplaats naar andere locatie"-knoppen in/uitschakelen
 • Nieuwe instelling Toon locatienaam bij artikelregels: Hiermee kun je de zichtbaarheid van locatienamen achter artikelregels in/uitschakelen
 • Nieuwe instelling Melding bij gang starten: Hiermee kun je aan/uitzetten of er een bericht naar de kassa gestuurd wordt wanneer de bereiding van een keukenbon gestart wordt
 • Nieuwe instellingen Toon alle schermen op afgehandeld bonnen tab en Toon alle schermen op verwijderd bonnen tab waarmee je kan aangeven welke bonnen je op de afgehandeld/verwijderd tabs wilt zien
 • Nieuwe instellingen Locatie's uitsluiten van afgehandelde bonnen en Locatie's uitsluiten van verwijderde bonnen waarmee je bepaalde locaties kan uitsluiten van de afgehandeld/verwijderd tabs
Translation pending

Het relatiefilter in het overzicht Verkoop > Verkooporders > Productlijst werkt weer.

Translation pending

Bij wijzigen kopie van een artikelkaart worden de receptstappen nu echt gekopieerd en dus niet verwijderd van het origineel.

Translation pending

Potentieel issue voor dubbele ontvangers in berichtenlijst opgelost.

Translation pending

Webhooks: Elke response kan nu weer customerMessage verwerken om een tekst op het klantendisplay te tonen. Enige uitzondering is het backgroundPoll event.

Release 36.0.5

Release Date: 2021-04-16
Database Version: 36.0.0
Q-line POS Version: 36.0.10 Download Q-line POS 36.0.10 · Download MSI

»
Translation pending

Synchronisatie medialabels efficiënter gemaakt.

Translation pending

Postfix van tekstvelden wordt weer goed opgeslagen.

Translation pending

Probleem verholpen waardoor de medewerkerwachtrij af en toe crashes veroorzaakte bij het wisselen van medewerker.

Tevens geheugenlek in bestelbon wachtrij verholpen.

Translation pending

Layout verbeteringen aan tellen contant geld.

 • Eerste aangeklikte munt of biljet verscheen niet meteen
 • Niet meer toevoegen van 0 biljetten of munten zodat er geen lege ruimte gemaakt wordt
 • Wanneer met 0 x biljet/munt een hele stapel wordt verwijderd wordt nu ook de ruimte daarvoor vrijgegeven

Tevens geheugenlek verholpen in het tekenen van de geldstapels.

Translation pending

Verbeteringen ordersheet layout, titel viel in sommige gevallen deels weg.

Translation pending

Tweak aan 'Bereidingswijzen tonen'. Wanneer een artikel bereidingswijzen heeft maar de optie autotonen staat uit dan laat die wel de flap zien aan de rechterkant maar opent hem nog niet.

Translation pending

'Terugboeken op tafel...'-actie werkt weer

Release 36.0.4

Release Date: 2021-04-12
Database Version: 36.0.0
Q-line POS Version: 36.0.10 Download Q-line POS 36.0.10 · Download MSI

!
Translation pending

Bij gebruik van de keukenscherm instelling "Eenvoudige modus" op "Na starten direct gereedmelden en uitserveren" of "Na gereedmelden direct uitserveren" samen met gebruik van de keukenscherm webhooks kan er een crash optreden.

!
Translation pending

De 'Terugboeken op tafel ...'-functie zorgt voor een vastloper omdat de popups elkaar tegen houden om te sluiten.

Het terugboeken op de specifieke tafel # werkt wel.

»
Translation pending

De H@ND koppeling zet niet meer de BTW-code van H@ND artikelen terug op 0.

Tevens opgelost dat de eerste import van H@ND in een administratie altijd een foutmelding gaf.

Translation pending

Probleem opgelost waardoor opslaan van Exportconfiguraties niet meer mogelijk was vanwege foutmelding over export_config_properties.

Translation pending

Het updaten van databaseschema versies ouder dan 16.5.0 werkt weer en hiermee dus ook het maken van een lege administratie.

Translation pending

Bij het beheer van de kassalayout kon het gebeuren dat de invoerelementen voor het configureren van o.a. de webhook-knop niet binnen het scherm pasten.

Dit deel past zich nu dynamisch aan, de functielijst wordt nu automatisch kleiner en groter afhankelijk van hoeveel ruimte er nodig is voor de actie specifieke invoer elementen.

Translation pending

De eenheidinvoer-popup heeft weer de juiste grootte. Tevens is de prijsbarcode-knop verhuist naar links van de Annuleren- en Ok-knop.

Translation pending

Het venster waarin je aangeeft hoeveel subtafels je wilt staat nu weer recht.

Release 36.0.3

Release Date: 2021-03-30
Database Version: 36.0.0
Q-line POS Version: 36.0.10 Download Q-line POS 36.0.10 · Download MSI

»
Translation pending

Menuplanning aanpassingen

 • Je kan nu in bulk een menuplan inplannen en ontkoppelen. Dit kan met de 'Selectie toekennen'-actie tijdens het wijzigen van een planning.
 • Bij het maken van een menuplan is de tab "Koppelen filiaal" hernoemd naar "Inzetbaar bij filiaal"
 • Nieuw gemaakte menuplannen zijn nu default altijd overal inzetbaar.
Translation pending

Probleem verholpen waardoor wachtrijknoppen steeds smaller werden tijdens het werken met de kassa.

Translation pending

Keukenschermen tonen van bonwijzigingen: Wanneer een bon al gestart was en er werd een regel aan toegevoegd dan verscheen er geen wijzigingsicoon op de bon.

Translation pending

Scrollbalk in keukenbon transparant gemaakt zodat de tijd die er achter kan staan beter leesbaar is.

Translation pending

Gang of regel starten vanuit de keukenschermsheet kon een crash veroorzaken.

Release 36.0.2

Release Date: 2021-03-25
Database Version: 36.0.0
Q-line POS Version: 36.0.10 Download Q-line POS 36.0.10 · Download MSI

+
Translation pending

Extra instelling bij Webhooks: Annuleringsknop moet webhook geforceerd afsluiten

Normaal gesproken doet de annuleringsknop nog een stukje onderhandeling met het lopende webhookproces. Die onderhandeling levert echter in bepaalde, nog niet goed in kaart gebrachte, omstandigheden problemen op, waardoor de kassa vervolgens volledig blijft hangen in een tussen-staat.

Als je deze instelling nu inschakelt, dan wordt deze onderhandeling overgeslagen en wordt de lopende webhook altijd per direct afgesloten. Let wel op, als je dit gebruikt kun je het activeren van de annuleringsknop niet meer vertragen en wordt de webhook-popup ook altijd direct getoond.

+
Translation pending

Bij het beheer van een menu (Artikelen > Menuplanning) wordt nu gecontroleerd op dubbele artikelen en ingrediënten in de verschillende maaltijden per dag.

 • Dubbele artikelen worden rood gemarkeerd
 • Artikelen met dezelfde ingredienten worden paars gemarkeerd

M.b.v. de nieuwe instelling kan aangegeven worden hoe gereageerd moet worden op dubbel artikelen. Dubbele ingrediënten zijn altijd toegestaan en worden alleen gemarkeerd met een waarschuwing.

M.b.v. het nieuwe artikelkaartveld 'negeer_dubbel_menuplanning' kan aangegeven worden dat bovenstaande controles niet uitgevoerd hoeven te worden voor het artikel. Deze kan gebruikt worden voor bijv. ingredient-artikelen die vaak gebruikt worden.

N.B.: Dubbele artikelen in dezelfde maaltijd is nooit toegestaan.

+
Translation pending

Het printen van een artikel vanuit raadplegen van de artikelkaart print nu het artikel met de geselecteerde uitvoering en leverancier.

+
Translation pending

Mogelijk gemaakt om een artikelknoppenlayout in te laden op basis van het actieve menuplan. Dit kan gedaan worden door bij "Beheer > Artikelen > Snelknoppen" een snelknoppentabblad te markeren als menuplanningtab.

Bij het opstarten van pos zal deze layout zichzelf vullen op basis van de op dat moment ingeplande menuplanning en de actieve dag daarin. Er wordt voor iedere maaltijdmoment een subknop gemaakt met daaronder de artikelen die in dat moment verkocht worden. De knoppen worden per keuzegroep naast elkaar gezet in kolommen.

Ook wordt voor de kleurbepaling van de knoppen gekeken naar de ingestelde menuplan kleur

+
Translation pending

Op de ticket lay-out heb je nu ook het veld "Tekst met bereidingswijze" die ook de teksten van de bereidingswijzen bevat.

»
Translation pending

Het kruis waarmee de bereidingswijze weer verwijderd kan worden van een artikelregel is groter geworden. Dit maakt het makkelijker om er op te klikken.

»
Translation pending

Baklijsten hebben nu ook de mogelijkheid om gefilterd te worden op de verkoopsoort.

»
Translation pending

De artikelinformatiepopup heeft een redesign gekregen en bevat nu meer informatie.

Op basis van of de informatie ingesteld is, verschijnt het wel of niet in de popup.

De mogelijke onderdelen zijn:

 • Artikelinformatie (Bij Beheer > Artikelkaart aangeven welke velden)
 • Artikelafbeelding(en)
 • Extra gegevens
 • Ingredienten
 • Voedingskenmerken
 • Voedingswaarden
 • Bereidingsstappen
Translation pending

Webhook bugfix: Dialoogkeuze (dialog.selectedDialogOptionIds) werkt weer. Je blijft daardoor niet in een oneindige dialoogkeuze hangen.

Translation pending

Aantal bugfixes aan het keukenscherm

 • Uitsluiten van chef scherm werkt nu ook in combinatie met de instelling toon gerechten van andere locatie
 • De optie popup verplaatsen naar ander scherm blijft niet open staan als de bon verdwijnt van je scherm
 • Er passen nu meer dan 5 andere schermen in de optie popup
 • In zijn algemeen zijn knoppen en balken waar je op kan klikken groter gemaakt zodat je er makkelijker op kan drukken
 • De eigen locatie springt er nu uit in het wissel van scherm menu zodat terug wisselen naar het eigen scherm makkelijker is
Translation pending

Bugfix voor crash die kon optreden als de bereidingswijzesheet werd geopend terwijl hier geen module voor aanwezig was.

Translation pending

Potentiele oorzaak voor foutmelding "Out of system resources" bij Overzichten > Verkoop verholpen.

Translation pending

Barcode scannen bij nieuwe inkoopopdracht vulde de inkoopprijs niet in. Korting % kan nu ook bij directe inkooplevering ingevuld worden zoals dit ook bij de opdracht kon.

Translation pending

Bereidingswijzesheet/popup openen vanuit de artikelregel werkte niet meer.

Translation pending

Probleem verholpen waardoor het bewerken van lay-outs niet goed werkte via Remote Desktop.

Release 35.0.0

Release Date: 2021-02-23
Database Version: 35.0.0
Q-line POS Version: 35.0.0 Download Q-line POS 35.0.0 · Download MSI

!
Translation pending

Keukenbonnen verdelen signaal gaat verloren na gang uitvragen actie als het scherm niks meer te doen had voor de bon.

!
Translation pending

Deze versie werkt alleen correct als een van de volgende modules aanwezig is: Q1005_Artikelenbeheer_Pro, Q1400_Tafels, Q1440_Cafetaria, Q1470_Afhalen_Bezorgen. Er komt een foutmelding naar voren zodra je artikelen aanslaat in pos zonder deze modules

Heeft de klant deze modules niet installeer dan nog versie 34.1.1 of een nieuwere

+
Translation pending

Ondersteuning voor PostgreSQL 13.

+
Translation pending

Extra inkoopopdrachtstatus toegevoegd: "Ontvangen door leverancier."

Deze kan tussen "Aangeboden aan leverancier" en "In behandeling door leverancier" gebruikt worden.

+
Translation pending

Nieuwe speciale prijs toegevoegd: "Niet verkoopbaar". Als je dit instelt voor een artikel, dan is deze niet meer verkoopbaar via de kassa. Je kan dit bijv. instellen voor artikelen die je alleen maar wilt kunnen inkopen.

+
Translation pending

Menuplanning aanpassingen:

Menuplanning > Maaltijdplanner

 • Weergeven totale verkoopprijs per dag per maaltijdmoment.
 • Weergeven gemiddelde verkoopprijs per maaltijdmoment.
 • Controle overschrijden maximale verkoopprijs o.b.v. nieuwe instelling: Artikelen > Menuplanning: Overschrijding maximale verkoopprijs toestaan: Nee / Ja / Bevestigen.
 • Wanneer maximale verkoopprijs op 0.0 ingesteld wordt betekent dit dat er geen maximum prijs van toepassing is.
 • Geldigheidsdatum op onbeperkt in kunnen stellen.

Menuplanning > Planning

 • Vanuit de popup: Selectie-artikelen kunnen gewijzigd worden
 • Vanuit de popup: Bijwerken optie toegevoegd. Hiermee kan de menuplanning bijgewerkt worden met de actuele gegevens van het bijbehorende maaltijdplan.
+
Translation pending

Er zijn twee "nieuwe" PostgreSQL authenticatiemethoden bijgekomen: SSPI (lower) en SSPI (upper).

SSPI kan gebruikt worden om op basis van de ingelogde Windows gebruiker ook automatisch in te loggen op de PostgreSQL-database, zonder dat je een gebruikersnaam of wachtwoord hoeft op te geven. Lees onze Enterprise Features (https://helpdesk.mpluskassa.nl/scp/faq.php?id=81) voor een uitgebreidere uitleg hiervan.

Met deze twee extra opties kun je forceren dat MplusKASSA de Windows gebruikersnaam in kleine letters (lower) of in hoofdletters (upper) doorgeeft aan PostgreSQL. In Windows-omgevingen kan het namelijk voorkomen dat dezelfde gebruiker soms met kleine en soms met hoofdletters "ingelogd" is.

+
Translation pending

Het is nu mogelijk om de minimale en maximale voorraad op 0 in te stellen. Voorheen was het dan leeg. Wanneer dit bij beide gedaan is zullen deze artikelen niet in het bestelvoorstel naar voren komen.

+
Translation pending

Er is een nieuw 'Correctie aantallen'-overzicht bijgekomen onder Overzichten > Voorraad. Deze laat de correctie aantallen per artikel zien met daaronder een lijst in welke correcties het gedaan is. Hiermee kunnen uitschieters eenvoudig gevonden worden.

+
Translation pending

Versie 1.0 van de import van PS in foodservice is nu beschikbaar. Houd er rekening mee dat je hiervoor ook een abonnement op PS in foodservice nodig hebt.

Via deze import kun je de volgende gegevens importeren: voedingswaarden, allergenen, dieetrestricties, ingrediëntdeclaraties.

De import kan de volgende artikeleigenschappen gebruiken om deze gegevens op te zoeken: barcode, artnr.lev. en direct via het PS-id van PS in foodservice zelf.

Via de link kun je de documentatie bekijken. In de bijgevoegde media zie je een korte indruk van hoe je de import toevoegt, uitvoert en wat het resultaat is.

+
Translation pending

De algemene afdrukfunctionaliteit van de overzichten optimaliseert nu de breedte van kolommen op basis van de data in de kolom. De koppen worden er diagonaal boven geprint zodat voor de koppen geen extra breedte nodig is. Lege kolommen worden geheel weggelaten. De titel van het overzicht wordt weer op de juiste grootte afgedrukt.

+
Translation pending

Buddy Autorisatie

Als het accorderen van knoppen aanstaat is het nu mogelijk om gebruik te maken van Buddy Autorisatie. Wanneer een medewerker voor een bepaalde autorisatie Buddy Autorisatie heeft, dan kan deze in zijn eentje de actie niet doen, maar kan iemand anders (die ook ten minste Buddy Autorisatie heeft) het accorderen.

Dit werkt momenteel alleen nog maar in de kassa en niet in de backoffice.

+
Translation pending

Het recent toegevoegde overzicht Medewerkers > Verkochte artikelen is nu niet meer ook nog per werkplek gegroepeerd.

+
Translation pending

Aantal gasten is toevoegd aan het overzicht "Relaties > Koopgedrag".

+
Translation pending

De instelling "Toon totaalbedrag op de tafellijst" werkt nu ook in de Qline echt afzonderlijk van de instelling "Toon totaalbedrag op de tafelplattegrond" (idem voor "Toon aanbetaald").

Voorheen zat de instelling er wel in, maar hij werd in de Qline nergens uitgelezen en voor beide gevallen (plattegrond en tafellijst) werd gebruik gemaakt van de instelling voor plattegrond.

De instelling "Toon totaalbedrag op de tafellijst" werd overigens wel door de handheld correct gebruikt.

+
Translation pending

Hoofdmenu-item "Exports" hernoemd naar "Import/Export":

Eerste blad van onderdeel "Imports" is de "Imports Portal", een verzameling met shortcuts naar alle import-onderdelen in de applicatie, die nu op verschillende plekken staan. In de toekomst is het namelijk de bedoeling dat "Import/Export" de centrale plek wordt voor Imports en Exports.

+
Translation pending

Je kunt een customAction knop nu instellen voor een specifieke "Webhook Application", zodat alleen de endpoint van deze Application wordt aangeroepen bij het drukken op de knop. Als je geen keuze maakt, zal de customAction nog steeds naar alle endpoints verstuurd worden, zoals ook nu al het geval is.

Daarnaast is de optie "Aanroepen bij opstarten" nu ook een dropdown (met Nee/Ja) ipv. een invoerveld waar je handmatig "Nee" en "Ja" in moet vullen.

+
Translation pending

Webhooks: De externalCardScan kun je nu ook wegklikken en als je geen displayTime meegeeft blijft deze staan totdat de huidige bon weer gesloten is.

+
Translation pending

Wanneer op de artikel- of medewerkerkaart het veld 'k_filiaalfilter' wordt toegevoegd, dan wordt in de artikel- of medewerkerlijst automatisch het filiaalfilter toegevoegd en op dit veld expliciet gefilterd. Artikelen en medewerker waarbij dit filiaalnummer niet is ingevuld worden altijd doorgelaten.

Dit was reeds mogelijk met de relatiekaart.

+
Translation pending

Het is mogelijk gemaakt om artikelen terug te roepen. Dit doe je vanuit artikel raadplegen. Er moet ook een reden voor de terugroepactie opgeven. Artikelen die zijn teruggeroepen kunnen niet meer verkocht worden (nog wel ingekocht). Er wordt hiervan een bericht rondgestuurd (op slave's komt dit nog niet direct aan). Na een synchronisatie is dit ook op slave-kassa's bekend.

Ook is er een overzicht van teruggeroepen artikelen toegevoegd onder: Overzichten > Artikelen > Teruggeroepen artikelen. Het is ook mogelijk om een filter voor teruggeroepen artikelen toe te voegen aan het artikelfilter. Beheer > Artikelen > Artikelfilters. Ongedaan maken van een terugroepactie kan door het teruggeroepen artikel te raadplegen en de knop "Terugroepactie ongedaan maken" te gebruiken.

+
Translation pending

Mogelijk gemaakt om je eigen keukenscherm om te wisselen naar het scherm van een andere locatie. Je zal dan de bonnen zien alsof je de gekozen locatie bent.

+
Translation pending

Mogelijk gemaakt om keukenbonnen te verplaatsen naar andere keukenschermen. Dit kan per gang of per regel gedaan worden.

+
Translation pending

Het is nu mogelijk geworden om te kiezen of je een bereidingswijze-sheet of een bereidingswijze-popup wilt gebruiken.

+
Translation pending

Mogelijkheid tot printen van 'details per bestelling'-bon

Wanneer je in de kassa een tafel of bestelbon open hebt staan, kun je nu vanaf de 'details per bestelling'-tab een bestelhistorie-bon printen. Deze bon print alle bestelmomenten met de bestelde artikelen onder elkaar en laat een totaal, aanbetaald en openstaand bedrag zien.

+
Translation pending

Webhooks: Er wordt niet meer standaard een cURL log geschreven. Dit is nu in te schakelen onder Instellingen > Webhooks > Communicatie > Uitgebreid cURL logboek schrijven als dit nodig is voor ontwikkeling of probleemoplossing.

+
Translation pending

Woordalliasen toegevoegd voor

 • Baklijst
 • Baklijsten
 • Bereidingswijze
 • Bereidingswijzen
+
Translation pending

De volgorde van artikelen onder een webartikelgroep kan nu aangepast worden op basis van een artikelkaartveld.

»
Translation pending

Zoekfunctie van artikelkaart, medewerkerkaart en relatiekaart is gelimiteerd tot de eerste 100 tekstvelden per kaart.

»
Translation pending

Het overzicht Relaties > "Omzet per dag" heeft nu een optie om de bedrag inclusief of exclusief BTW te tonen. Standaard is inclusief.

Daarnaast heeft dit overzicht ook een filiaalfilter gekregen.

»
Translation pending

Het filiaalfilter bij Beheer > Min / max voorraad laat nu alleen nog filialen zien waar de gebruiker de min/max voorraad raadplegen autorisatie voor heeft.

»
Translation pending

Extra filteroptie in de baklijsten status. Er kan nu ook gefilterd worden op "alle niet geannuleerde"

»
Translation pending

Opslaan van correcties gaat nu sneller.

»
Translation pending

De Voedingskenmerkentab is vanaf nu gelicenceerd op de horeca- of ingredientenmodule.

»
Translation pending

Aantal keukenscherm performance update's

 • Tafelplattegrondtab is groter gemaakt om kans op misklikken te verkleinen.
 • Max. van 30 bonnen was al het geval bij het inlezen. Nu wordt deze ook gehandhaafd op de tabs zelf door de dag heen als er nieuwe notificaties binnenkomen.
 • De primaire afbeelding staat nu op de "achtergrond", tekst van de gang valt er over heen. (watermerk)
 • Gangregelsortering wordt nu ook weer op bestelbonnen toegepast.
 • Click-effect op de gangbutton gemaakt om direct feedback te geven dat er op een button gedrukt is.
Translation pending

Als je in het overzicht Relaties > Koopgedrag de kolomindeling voor filiaal bewerkt, krijg je niet meer een foutmelding over UpdateZichtbareKolommen.

Translation pending

De ordersheet gaat niet meer steeds groter of steeds kleiner worden na meerdere keren openen en sluiten.

Translation pending

AccessViolation opgelost die kon optreden bij een bijzondere combinatie van bestandsrechten op de afbeeldingen-map. Namelijk: wel rechten om de mapinhoud te bekijken, maar niet om de individuele bestanden daarin te openen.

Translation pending

Probleem verholpen bij het afdrukken van tafel/bestelbonnen.

Wanneer de gangregels gesorteerd moeten worden op basis van een veld van de artikelkaart, werkt dit nu ook goed wanneer artikelen meerdere keren voorkomen in de lijst van regels.

Translation pending

Bugfix in het artikelverloopoverzicht. De bestelde aantallen konden hoger uitvallen dan de werkelijkheid als er een tafeloverboeking naar een niet lege tafel had plaatsgevonden.

Translation pending

Wanneer je door middel van selectie bewerken een categorie wijzigt, zal deze nu wel goed bijgewerkt worden.

Release 34.1.1

Release Date: 2021-01-28
Database Version: 34.1.0
Q-line POS Version: 34.1.1 Download Q-line POS 34.1.1 · Download MSI

Translation pending

Lost het probleem op dat je bij het maken van een nieuwe correctie geen selectie van correcties meer kon doen doordat dit een foutmelding gaf.

Release 34.1.0

Release Date: 2021-01-20
Database Version: 34.1.0
Q-line POS Version: 34.1.1 Download Q-line POS 34.1.1 · Download MSI

+
Translation pending

De vanuit de voorraadapp opgestuurde correctiereden en correctietype worden nu getoond in de lijst van correcties en bij het raadplegen van een correctie

»
Translation pending

Nieuwe autorisatieoptie voor inkoopopdrachten "Mag leveren zonder aan te bieden aan leverancier"

Wanneer de aanbieden aan leverancier optie gebruikt wordt zal deze autorisatie gecontroleerd worden wanneer een gebruiker een levering probeert te doen zonder dat de opdracht aangeboden is aan de leverancier.

Translation pending

Bij "polling" webhooks kon het voorkomen dat er na enige tijd een StackOverflowException optrad. Deze is nu verholpen. Voornamelijk de backgroundPoll webhook had hier last van, omdat deze heel lang "polled".

Translation pending

De ordersheet is nu breder wanneer deze op bezorgen staat ingesteld. Hierdoor zal de ordersheet ook op lagere resoluties leesbaar blijven.

Translation pending

E-mailen van inkoopopdrachten/leveringen op een slave werkt nu weer.

Release 34.0.0

Release Date: 2021-01-07
Database Version: 34.0.0
Q-line POS Version: 34.0.0 Download Q-line POS 34.0.0 · Download MSI

+
Translation pending

Er is een nieuw overzicht: Medewerker > Verkochte artikelen.

Rapporteert per medewerker, per boekdag, per werkplek, per artikel de verkochte aantallen en totaalbedragen.

Ondersteunt momenteel de volgende filters: periode (inclusief tijd), filiaal, medewerker, artikel.

Ook kun je via vinkjes kiezen of je wel/niet subartikelen wilt zien. In geval van niet tonen kun je aangeven of het subtotaal van de subartikelen bij het totaal van het hoofdartikel opgeteld moet worden.

+
Translation pending

Aan het filiaalfilter wordt nu (indien ingevuld) per filiaal en per werkplek ook de externe referentie tussen haakjes toegevoegd.

De externe referentie wordt vooraan gezet, omdat aangenomen wordt dat als de externe referentie ingevuld is, dat deze ook belangrijk is ter identificatie.

Het is mogelijk om het toevoegen van de externe referentie via een Instelling uit te zetten: Filters > Filiaalfilters

+
Translation pending

Een aantal schermen dat opgedeeld is met behulp van splitters heeft snelknopjes gekregen om de verdeling snel aan te passen.

Zo kun je bijvoorbeeld het tabblad "Uitvoeringen" van de artikelkaart direct het volledige scherm geven, of juist snel minimaliseren.

+
Translation pending

Bij het importeren van artikelen, medewerkers en relaties kan nu het wijzig gedrag per veld toekenning ingesteld worden.

De keuzes zijn:

 • Nooit, het veld wordt niet aangepast op kaarten die gewijzigd worden.
 • Niet leeg, het veld wordt alleen aangepast als er een waarde in het import bestand staat.
 • Altijd, het veld wordt altijd aangepast en wordt dus leeg gemaakt als het import bestand een lege waarde heeft.

Het is een wijzig gedrag en heeft dus geen effect op het importeren van nieuwe kaarten. Als het globale wijzigen vinkje uitstaat worden er nooit kaarten gewijzigd ongeacht het wijzig gedrag van individuele veld toewijzingen.

+
Translation pending

Import functionaliteit toegevoegd voor artikeluitvoeringen, ingrediënten en receptstappen.

+
Translation pending

Overzicht relatie omzet per dag toegevoegd.

Laat de omzet per klant per dag zien. Rij per klant en kolom per dag. Overzicht kan gefilterd worden op periode en relaties.

»
Translation pending

Het overzicht Financieel > Totalen heeft de optie gekregen voor twee nieuwe subonderdelen: Retourpinnen en Medewerkers.

 • Retourpinnen: Toont een overzicht van alle retourpin-transacties.
 • Medewerkers: Toont per medewerker het totaalbedrag dat ze geboekt hebben.
»
Translation pending

Het is nu mogelijk bij de "Kolomindeling filialen" te kiezen voor het veld "Externe referentie".

»
Translation pending

Het overzicht Relaties > Koopgedrag heeft een nieuwe sub-tab "Per filiaal" waarmee je hetzelfde overzicht ook nog eens uitgesplitst per filiaal kunt zien. Dus per relatie én per filiaal.

»
Translation pending

Overzicht omzet per filiaal uitgebreid.

Er zijn kolommen toegevoegd voor:

 • btw bedrag
 • inkoopwaarde
 • winst
 • marge

Overzicht heeft nu twee tabs

 • Omzet per filiaal (deze is nieuw en klopt met de naam van het overzicht)
 • Omzet per filiaal en medewerker (dit was wat het overzicht voorheen altijd liet zien)
»
Translation pending

Inconsistente oranje tint van veel iconen gecorrigeerd.

Translation pending

Bug opgelost in het overzicht Relaties > Koopgedrag die zorgde dat de tabel rechts geen rekening hield met de volgende filters: medewerker, filiaal, en activiteit.

Hierdoor kon de optelling van de linkertabel afwijken van de optelling van rechtertabel.

Release 33.1.0

Release Date: 2020-12-14
Database Version: 33.0.1
Q-line POS Version: 33.1.0 Download Q-line POS 33.1.0 · Download MSI

Translation pending

Probleem verholpen dat wanneer je bij het beheer van de artikelsnelknoppen foutmeldingen kunt krijgen als je op de knoppen in de preview klikt.

Translation pending

Probleem dat medewerkerwachtrij deadlock meldingen geeft verholpen.

Translation pending

Gebruiker krijgt nu een melding wanneer een artikel niet gewogen kan worden omdat de prijs/kg te groot is.

Tevens opgelost dat hoofdmenu naar voren komt bij het starten van Mettler Toledo weegschaal display.

Release 33.0.0

Release Date: 2020-12-08
Database Version: 33.0.0
Q-line POS Version: 33.0.0 Download Q-line POS 33.0.0 · Download MSI

!
Translation pending

In deze versie krijg je een foutmelding wanneer je een niet goed geconfigureerd weegartikel op de weegschaal legt.

+
Translation pending

Het is nu bij het importeren van multiselectie-velden zoals categorieën mogelijk om meerdere waardes gescheiden met komma's te specificeren.

De data voor multiselectie-velden wordt bij het starten van de import gevalideerd om te voorkomen dat er tijdens de verwerking foutmeldingen ontstaan.

+
Translation pending

Indien een barcode niet exact 1-op-1 gevonden wordt, dan wordt er nu ook een poging gedaan zonder evt. voorloopnullen.

Als de barcode bijv. 09712345678912 is, dan wordt er ook gekeken of in de administratie de barcode 9712345678912 te vinden is.

Andersom geldt hetzelfde, als de barcode 9712345678912 is, dan wordt er ook gekeken of in de administratie de barcode 09712345678912 te vinden is.

Het aantal voorloopnullen maakt niet uit.

+
Translation pending

Bij het scannen van barcodes met een Zebra Symbol barcodescanner kan de kassa nu visuele en auditieve terugkoppeling geven op de scanner

 • Hoge piep en groene led, betekend de kassa heeft de barcode herkent
 • Lage piep en rode led, de kassa heeft de barcode niet herkend of er zijn meerdere matches

Dit werkt alleen als de Zebra CoreScanner driver geïnstalleerd is. Deze kan hier gedownload worden. Gebruik de 64-bits driver versie op 64-bits windows, en de 32-bits op 32-bits windows.

Er zijn twee instellingen bijgekomen onder Beheer > Instellingen > Instellingen > Barcodeherkenning

 • Geef feedback via barcodescanner, staat standaard aan, zet deze uit als de feedback niet gewenst is.
 • Geef popup wanneer er een probleem is, staat standaard aan, hiermee kunnen de popups uitgeschakeld worden die de kassa normaal gesproken geeft als de barcode niet gevonden is of wanneer er meerdere artikelen matchen.

Letop de kassa zet de barcodescanners in IBMHID mode hierdoor is het niet mogelijk om barcodes in bijvoorbeeld kladblok te scannen. Wanneer de scanner ontkoppeld wordt of spanning verliest zal hij terug gaan naar zijn default mode.

+
Translation pending

Na het uitvoeren van een import krijg je nu gelijk de vraag of je weer een matching wilt uitvoeren. Dat is nog eens extra bescherming tegen het onverhoopt dubbel importeren van dezelfde kaarten.

+
Translation pending

Vebeteringen in het kader van het Keurmerk Betrouwbaar Afrekensysteem.

+
Translation pending

Het is nu mogelijk om met een aparte autorisatie te beïnvloeden welke medewerkers in het aanmeldscherm van het hoofdmenu verschijnen. Deze autorisatie-optie is te vinden onder Back-office > Aanmelding > Toegang tot MplusKASSA.

Op deze manier kan je dus een autorisatiegroep maken die wel bepaalde handelingen mag uitvoeren op een filiaal, zoals interfiliale overboekingen of inkoopopdrachten, maar niet mag inloggen op dat filiaal.

+
Translation pending

Het is nu mogelijk om prijsgroep actieknoppen te plaatsen in POS. Met deze knoppen kun je de kassa forceren om een bepaalde prijsgroep te gebruiken. De prijsgroep blijft actief zolang de knop ingedrukt is.

Prijsgroepen prioriteit:

 1. Prijsgroepknop
 2. Activiteit
 3. Werkplek
 4. Filiaal
+
Translation pending

Als op de artikelkaart bij de barcode de ident van een geconfigureerde EAN13 prijsbarcode is ingevuld zal bij het printen van prijsbarcodes voor dit artikel de barcode geformateerd worden volgens de settings van de EAN13 prijsbarcode in plaats van dat de MplusKASSA specifieke barcode gebruikt wordt.

+
Translation pending

Etiketteer functie toegevoegd aan de kassa.

Dit is een knop die in de interface toegevoegd moet worden.

Vereist module Q1005 of Q1700.

+
Translation pending

Bij administraties met filiaalgroepen werd het filiaalfilter in sommige gevallen nog niet toegepast als je alleen nog maar een groep (of subgroep) gekozen had.

Voorbeelden hiervan waren: De Voorraad-tab op de Artikelkaart; het overzicht Werkplekinformatie; de kolommen per filiaal in het overzicht Artikelprestatie.

+
Translation pending

Instelling erbij waarmee er aangegeven kan worden hoe hoog het bedrag mag zijn dat je kan opgeven via de prijs invoer dialoog en de prijs aanpassen actie.

+
Translation pending

Instelling erbij gemaakt waarmee je kan aangeven hoeveel er maximaal als artikel aantal in de regel gezet mag worden.

0 is geen limiet

»
Translation pending

Nieuwe instelling toegevoegd m.b.t. selectie van verpakkingen en uitvoeringen bij het onderdeel Inkoop. Deze heeft de volgende opties:

 • Verpakkingen van de artikelkaart. Dit is de standaard instelling en werkt qua verpakkingsselectie zoals het voorheen ook werkte. D.w.z. er wordt gebruik gemaakt van de (om)verpakkingsvorm die eventueel op de artikelkaart is ingevuld.
 • Artikeluitvoeringen. Wanneer deze optie wordt ingesteld dan kan bijvoorbeeld bij een inkoopopdracht de uitvoering van het artikel geselecteerd worden. Let hierbij op dat dan ook de inkoopprijs en de besteleenheid van de uitvoering wordt overgenomen. Indien bij de uitvoering geen inkoopprijs is ingevuld dan wordt de standaard inkoopprijs (van de artikelkaart) overgenomen. Bij het toevoegen van een artikel wordt altijd de standaard uitvoering automatisch geselecteerd.
»
Translation pending

In de volgende Beheer-items worden de meest linkse kolom(men) nu vastgezet zodat wanneer naar rechts gescrolled wordt deze nog steeds zichtbaar zijn:

 • Beheer > Artikelen > Snelknoppen
 • Beheer > Financieel > Betaalwijzen
 • Beheer > Kassa > Schermindeling

Tevens wordt de huidige werkplek nu vet weergeven in de betreffende header van de kolom.

»
Translation pending

De term "Restant" is toegevoegd als Woordalias.

»
Translation pending

Als je bij Beheer > Instellingen > Filialen op meerdere werkplekken dezelfde werkplektoewijzing hebt ingevuld (wat niet mag), dan krijg je nu bij het opslaan van de wijzigingen een duidelijke foutmelding met referenties naar de betreffende werkplekken, in plaats van een moeilijk ontcijferbare databasefout.

De foutmelding luidt: "Er zijn duplicate toewijzingen gevonden bij de volgende werkplekken: ..."

»
Translation pending

Vanuit het artikelbeheer worden bedragen (aantal x prijs) van componenten van samengestelde artikelen worden nu ook altijd afgerond op 2 decimalen. Dit is gedaan om het consistent te houden met de manier waarop POS deze bedragen en het totaalbedrag van het samengestelde artikel berekend.

»
Translation pending

Keukenscherm 'Gang uitvragen' positionering fix.

De instelling waarmee aangegeven wordt wat de maakbon met zijn positionering doet als de gang uitgevraagd wordt, wordt nu anders uitgelezen. Voorheen werd deze uitgelezen voor de werkplek waar het uitvragen gedaan werd, maar nu kijkt de instelling naar het keukenscherm waarop het uitvragen plaatsvindt.

»
Translation pending

Na het uitvoeren van een import verschijnt nu een popup met de tekst "De import is succesvol voltooid."

Hierdoor krijg je als gebruiker bevestiging dat je import geslaagd is, maar je voorkomt hiermee ook per ongeluk dubbel importeren door een onbedoelde tweede klik op de knop.

»
Translation pending

Op een slave-kassa wordt nu bij het scannen van cadeaupassen beter gedetecteerd dat de master-database niet bereikbaar is. Er zal dan niet bij iedere scan opnieuw geprobeerd worden om verbinding te maken met de master. De connectie moet dan zelf hersteld worden door POS opnieuw op te starten of via de uurregistratie-melding in POS.

Translation pending

Wanneer de tijdens de validatiefase van de import de gebruiker een vraag gesteld werd, deed de import altijd alsof er Ja als antwoord gekozen was.

Translation pending

Fout opgelost in het dialoog voor werkplektoewijzing dat je krijgt als je verbinding maakt met een universele licentiesleutel, en je nog geen toewijzing gekregen hebt.

De fout die kon optreden was: "Kan functie niet aanroepen voor item 'Soort' ivm onjuist veldtype."

Translation pending

BTW-wissel knop foutmelding verholpen

Translation pending

Als er tijdens het importeren meerdere matches op een kaart zijn gevonden, en je importeert ook een veld dat meerdere waarden kan hebben (zoals categorie), dan krijg je nu geen foutmelding meer.

Translation pending

Het backgroundPoll webhook-event werkt weer! Dit event werkte niet sinds v28 en leverde de volgende foutmelding op "Cannot call Start on a running or suspended thread".

Translation pending

Bij het afdrukken van de receptuur wordt als eenheid van de ingrediënten nu de voorraadeenheid getoond net als bij het beheer van de ingrediënten.

Translation pending

Wanneer je een order gaat aanbetalen vanuit verkoop op de een slave werkplek veroorzaakt dit vervolgens niet meer een synchronisatiefout.

Translation pending

Aansturen van lade via direct serieel aangestuurde printer werkt weer.

Release 32.0.0

Release Date: 2020-11-03
Database Version: 32.0.0
Q-line POS Version: 32.0.0 Download Q-line POS 32.0.0

+
Translation pending

Nieuw filterveld toegevoegd aan het standaard artikel-filter: Prijswijzigingen vanaf een te selecteren datum. Hierbij kan gefilterd worden op wijzigingen van de bruto-, verkoop- of inkoopprijs vanaf een bepaalde datum.

+
Translation pending

Wanneer bij inkoopdrachten de optie 'Aanbieden aan leverancier' is ingeschakeld dan is er nu beter inzicht in wat de leverancier aan de inkoopopdracht heeft gewijzigd:

 • Kolom 'Besteld' toegevoegd aan de inkoopopdrachregels. Dit is het oorspronkelijke aantal wat aangeboden is aan de leverancier.
 • Extra tab toegevoegd met daarin de wijzigingen per regel.
+
Translation pending

Cadeaupassen-veld toegevoegd aan de kassabonlay-out waarmee het nieuwe saldo van cadeaupassen op de bon geprint kan worden.

+
Translation pending

Twee velden voor de prijs op o.a. schapkaarten toegevoegd aan de artikellayout.

 • $Lokale prijs incl.
 • $Lokale prijs excl.

Deze velden houden rekening met filiaalprijs en eventuele prijsgroepen die gekoppeld zijn aan het filiaal of de werkplek.

+
Translation pending

Instelling toegevoegd waarmee je kan aangeven dat de eenheids-invoerdialoog moet sluiten na het printen van de prijsbarcode etiket.

+
Translation pending

Sorteeroptie bij medewerker inloggen in POS. De sorteerknop wisselt na indrukken van stand tussen van A-z sorteren dan van Z-a en dan weer naar de default ongesorteerd. Het sorteren gebeurd op basis van loginnaam. De iconen veranderen ook mee om aan te geven welke sortering er gaat komen.

+
Translation pending

De bestellijst kan nu ook geëxporteerd en afgedrukt worden. Ook kunnen er labels geprint worden van de artikelen.

»
Translation pending

Op keukenscherm komt nu in geval van een order de betreft-tekst door als opmerking.

»
Translation pending

Verschillende onderdelen in POS die met tabs werken onthouden nu welke tab er actief was ten tijde van afsluiten en zal weer opkomen met deze tab geselecteerd volgende keer als je de kassa opstart.

Onder andere de wachtrij, tafelplattegrond, keukenscherm en relatiesheet.

Translation pending

Probleem opgelost bij invoer in het grid: Na het kopiëren/plakken van tekst met meerdere (lege) regels kon het invoerveld hierna niet meer gewijzigd worden. De meerdere regels worden nu samengevoegd naar een regel.

Translation pending

Database migratie naar 31.0.0 kon mis gaan als er kaarten aanwezig waren met categorieën die niet in de lijst van categorieën stonden. Deze missende categorieën worden nu automatisch aangemaakt.

Translation pending

De default setting van 'Aantal verhogen knop tonen' in de regelpopup stond op "Nee" maar de kassa stelde deze in als "Ja". De default setting is nu ook "Ja" geworden zodat de setting en POS het met elkaar eens zijn.

Translation pending

De artikelregel-popup in de kassa past zich nu goed aan aan de inhoud. Dus er vallen geen knoppen meer buiten het scherm als alle knoppen aanstaan.

Translation pending

Fix voor op de artikelkaart: Wanneer het ' Uitvoeringen/Receptuur-menu' helemaal naar rechts gesleept werd was deze daarna niet meer terug te slepen.

Translation pending

Probleem verholpen waardoor programma een foutmelding gaf als geprobeerd werd een artikel met kleuren en maten te wijzigen.

Translation pending

In omgevingen waar q-online rapportage wordt gebruikt gaat de schema-update nu weer goed.

Translation pending

Probleem verholpen waardoor raadplegen van artikelen, relaties en medewerkers op slave systemen niet meer werkte.

Translation pending

Schermtoetsenbord automatisch tonen werkte niet meer na de kies artikel en kies relatie actie's.

Translation pending

Mogelijke crash met keukenbonnen snooze in keukenscherm opgelost.

Release 31.2.0

Release Date: 2020-10-20
Database Version: 31.0.1
Q-line POS Version: 31.2.0 Download Q-line POS 31.2.0 · Download MSI

+
Translation pending

De Exact Globe export is nu voor elke willekeurige periode uit te voeren, en niet meer enkel voor een gehele maand.

+
Translation pending

EFT-terminal-ID wordt nu weergeven bij een PIN-transactie wanneer deze beschikbaar is.

+
Translation pending

Totaal aantal items in de verkooplijst wordt nu weergegeven zoals bijv. het totaal aantal kassabonnen of verkoopfacturen.

+
Translation pending

Het overzicht Relaties > Koopgedrag toont nu een kolom per betaalwijze met daarin het bedrag dat de desbetreffende relatie met die betaalwijze heeft betaald.

+
Translation pending

Wanneer de receptuur van een artikel of de inkoopprijs van een ingrediënt gewijzigd wordt, worden nu de inkoopprijzen van de recepten aangepast.

+
Translation pending

Op de artikelkaart kunnen nu velden geplaatst worden voor de totaalprijs inclusief of exclusief BTW van het artikel en zijn componenten.

+
Translation pending

Tussentijds opslaan van bestandskaarten is nu mogelijk. De kaart zoals die op dat moment is zal worden gevalideerd en bij succesvolle validatie opgeslagen worden. Bij het annuleren van de wijzigingen zullen de al opgeslagen wijzigingen wel opgeslagen blijven.

»
Translation pending

Nieuwe instellingen voor het tonen van de voedingskenmerken in de kassa. Je kan voor zowel de artikelregels als de relatie instellen dat de kenmerken altijd zichtbaar, nooit onzichtbaar, of alleen zichtbaar bij een conflict zijn.

»
Translation pending

Aanpassing aan het relatiesaldo-overzicht. Deze laat nu ook aanbetalingen op orders en bestellingen zien. Dit ontbrak nog in het overzicht en kon leiden tot onduidelijkheid over het saldo.

»
Translation pending

Het overzicht 'Financieel > Totalen' kan nu op verschillende manieren de totalen berekenen. Hiervoor is de instelling 'Algemeen > Totalen oude indeling' verplaatst en aangepast naar: 'Overzicht > Financieel > Berekening in overzicht Totalen'. Deze heeft nu de volgende opties:

  1. O.b.v. verdichte totalen (standaard)
  1. Totalen per bon/factuur, omzet en BTW o.b.v. de bon- en factuurregels
  1. Totalen, omzet en BTW o.b.v. de bon- en factuurregels

De verschillen tussen de drie opties zijn de snelheid, afrondingsverschillen en de berekening van de exclusieve bedragen en de BTW. De toelichting van deze instelling geeft meer informatie hierover. Wanneer optie 2. of 3. is ingesteld dan zal dit onderaan het totalenoverzicht weergegeven worden.

Deze instelling wordt ook toegepast bij de financiële totalen vanuit POS.

»
Translation pending

Artikelsnelknoppen-beheer maakt nu ook gebruik van modern iconen in de dialoog.

»
Translation pending

Wachtwoord wijzigen maakt nu gebruik van modern iconen en ook staat de wissen editbox-knop nu in de editbox i.p.v. erachter.

Translation pending

Betrouwbaarheid van PC/SC smartcard readers verbeterd.

Release 31.0.0

Release Date: 2020-10-12
Database Version: 31.0.0
Q-line POS Version: 31.0.0 Download Q-line POS 31.0.0 · Download MSI

!
Translation pending

Opmerkingen t.a.v. de nieuwe artikeluitvoeringen:

 • De eventueel ingevulde verpakkingen worden op dit moment nog niet toepast vanuit de inkoop. Daar wordt nog steeds gebruik gemaakt van de verpakkings-artikelkaartvelden
 • Meerdere leveranciers en afwijkende prijzen worden op dit moment nog niet toegepast vanuit de inkoop.
+
Translation pending

Het totaal aantal aanwezige gasten is nu zichtbaar onderin de plattegrond.

+
Translation pending

Nieuwe instelling toegevoegd om een inkoopopdracht te kunnen laten afhandelen door een leverancier via de API. Na en het invoeren/wijzigen van de opdracht kan de opdracht drie extra statussen krijgen. Dit zijn:

 1. Aangeboden aan leverancier
 2. In behandeling door leverancier
 3. Verzonden door leverancier.

Na het aanbieden aan de leverancier (m.b.v. de nieuwe knop) kan de opdracht niet meer gewijzigd worden. Omdat de leverancier de opdracht vanaf dat moment wel kan wijzigen worden de oorspronkelijke opdrachtregels hierna in de tab 'Aangeboden aan leverancier' weergegeven.

Wanneer u toch de opdracht wilt gaan wijzigen of leveren voordat de leverancier deze heeft verzonden, dan kunt u zich hiervoor autoriseren m.b.v. het autorisatie-item 'Inkoop > Inkoopopdrachten > Afhandelen als leverancier'.

+
Translation pending

Het tabblad "Barcodes" is vervangen door het nieuwe tabblad "Uitvoeringen". Deze staat nu rechts van de artikelkaart. Hiermee kan het volgende beheerd worden:

 • Barcodes met daarbij het aantal artikelen en de verschillende prijzen (zoals voorheen bij "Barcodes").
 • Verpakkingen en sub-verpakkingen per uitvoering
 • Een of meerde leveranciers met daarbij de afwijkende inkoopprijzen en artikelnummers-leverancier per uitvoering. Een leverancier kan hierbij als voorkeursleverancier ingesteld worden.

Aangezien dit onderdeel nog volop in ontwikkeling is zijn bepaalde onderdelen van de uitvoeringen nog niet overal toepasbaar. De huidige status is:

 • Toepassing en het gebruik van barcodes binnen de backoffice en POS werkt zoals dit voorheen ook was.
 • Het toepassen van de verpakkingen werkt op dit moment alleen bij het beheer van "Ingrediënten". Dit wordt binnenkort ook toegepast bij het onderdeel "Inkoop" ter vervanging van de verpakkings-velden op de artikelkaart.
 • Prijzen per leverancier worden nog niet toegepast. Bij het instellen van een voorkeursleverancier zal deze leverancier op de artikelkaart gezet worden, samen met de eventueel afwijkende inkoopprijs en/of artikelnummer-leverancier.
+
Translation pending

Nieuwe instelling toegevoegd om bij het invoeren van een inkoopopdracht wel of niet uitlopende artikelen aan een inkoopopdracht toe te kunnen voegen. De controle wordt gedaan direct nadat het artikel geselecteerd wordt.

+
Translation pending

Nieuwe instelling toegevoegd om bij inkoopopdrachten te controleren of de artikelkaart-leverancier overeenkomt met de inkoopopdracht-leverancier. Ingesteld kan worden dat leverancier wel of niet mag afwijken of dat dit gemeld en bevestigd moet worden. De controle wordt pas gedaan bij het registreren van de inkoopopdracht.

+
Translation pending

Nieuw menu-item berichtensysteem toegevoegd. Hiermee krijg je meer inzicht in de verzonden berichten in het systeem, en kun je custom berichten sturen naar specifieke filiaal/werkplekken.

»
Translation pending

Bij de artikel-, medewerker- en relatielijst kun je nu het zoekveld wissen met een knop die in de editbox zit.

»
Translation pending

Op de artikelkaart-voorraadtab is er nu een filiaalfilter beschikbaar, met refresh mogelijkheid.

»
Translation pending

In het relatie saldo-overzicht staan nu ook de gecrediteerde kassabonnen in de historietab.

»
Translation pending

De bonnen op het keukenscherm zullen vanaf deze versie hun positie per locatie bijhouden.

Dit houdt in dat, als er bijv. in een voorgerecht alleen artikelen staan die bij de keuken-koud-locatie klaargemaakt moeten worden en deze gang wordt gestart, de bon daar naar zijn nieuwe positie zal gaan. Op de andere locaties zal die ongewijzigd blijven. Acties die invloed over de hele bon hebben zullen nog wel op alle locaties de bon van positie veranderen zoals bijv. bij het maken van een VIP-bon.

»
Translation pending

Een artikel-, medewerker- of relatiekaart kan nu onder meerdere categorieën vallen.

Hiervoor is het categorie veld op de kaart veranderd van een selectie dropdown naar een lijst van vinkjes, het kan daarom handig zijn dit veld groter te maken in de kaartlayout.

»
Translation pending

Prijskolommen van de artikeluitvoeringen zijn nu ingesteld op het juiste aantal decimalen (inkoopprijs, verkoopprijs en brutoprijs).

»
Translation pending

In de invoervelden van de kassa is een knop geplaatst waarmee het on-screen-toetsenbord aan- of uitgezet kan worden. Deze negeert de instelling voor automatisch tonen.

»
Translation pending

Naam van filiaal en werkplek staat nu op de dag- en periodetotalen. Deze wordt ook meegeprint op de bon. Voorheen stond hier alleen het filiaal- en werkpleknummer.

»
Translation pending

Meenemen/hier opeten is nu ook zichtbaar op de keukenschermbonnen wanneer het gebruik ervan geactiveerd is.

»
Translation pending

Importeren: De titel van het tabblad bij "Veldselectie" past zich nu aan naar de gebruikte stamkaart. Dus "Relatiekaart" en "Medewerkerkaart", in plaats van altijd "Artikelkaart".

»
Translation pending

De inkoopopdrachten en inkoopleveringen tonen nu of ze geprint en/of gemaild zijn.

Translation pending

Probleem opgelost: Kassabon retourneren d.m.v. kassabon-barcode scannen controleerde nog niet correct of de gebruiker geautoriseerd was om te retourneren.

Translation pending

Probleem opgelost: In de lijst van artikelen kon in bepaalde gevallen een foutmelding optreden wanneer de leverancierskolom zichtbaar was.

Translation pending

Tafelnaam verwijderen werkt nu ook als je de tafel met de 'Maak factuur'-actie afhandelt.

Translation pending

Wanneer er orders via de API op een slave werden aangemaakt negeerde de kassa de instelling of de order wel of niet geprint moest worden. Dit had tot gevolg dat er altijd bonnen uit de printer kwamen. Dit is nu verholpen.

Translation pending

Wanneer een keukenscherm uitserveerbon met dubbele breedte en hoogte geprint moest worden en één van de regels in de uitserveerbon had meer dan één bereidingswijze dan werden de extra bereidingswijzen niet met de dubbele breedte en hoogte geprint. Nu worden alle bereidingswijzen met dubbele breedte en hoogte geprint.

Translation pending

Medewerkerwachtrij: Wanneer een medewerker een bestelbon open heeft staan, en de medewerker wisselt of meldt zich af dan wordt de bestelbon nu in de bestelbonwachtrij geplaatst. Hiermee kan de bestelbon weer opgevraagd worden op andere werkplekken.

Translation pending

Webhooks: Indien er een codefout (een Exception) voorkomt tijdens het uitvoeren van een webhook blijft de kassa nu niet meer hangen, maar kan er gewoon verder gewerkt worden.

Uiteraard is het wel mogelijk dat vanwege de codefout de webhook-response niet verwerkt is, er wordt daarom ook een kleine pop-up getoond en logregel weggeschreven met informatie over de codefout zodat deze vervolgens ook opgelost kan worden.

Translation pending

Probleem in hij bijwerken van de kassastatus opgelost.

Translation pending

Probleem opgelost in het Artikelprestatieoverzicht. Hierin verscheen een foutmelding wanneer de optie "Kleuren & maten groeperen" werd aangezet.

Translation pending

Probleem bij initialisatie van de Museumkaart-koppeling verholpen.

Translation pending

Artikelbeheer: Wijzigen artikelkaart > Uitvoeringen > Beheer verpakkingen. De nieuwe en gewijzigde verpakkingen zijn nu wel direct selecteerbaar bij de uitvoeringen, zonder dat MplusKASSA opnieuw opgestart hoeft te worden.

Translation pending

Artikelbeheer: Het in- en uitklappen van de tabs werkte niet meer sinds de vorige versie. Dit was ook het geval bij het relatie- en medewerkerbeheer.

Translation pending

Probleem opgelost met het afmelden van medewerkers. Wanneer de medewerkersheet werd afgesloten op het moment dat de gebruiker nog bezig was met afmelden dan bleef deze sheet in de afmeld-modus staan (wat niet zichtbaar was). D.w.z. de eerste volgende keer dat een medewerker zich probeerde aan te melden via deze sheet dan werd de medewerker afgemeld i.p.v. aangemeld.

Translation pending

Fashion: Wanneer binnen een kleur/maat-product een artikel werd geselecteerd dan verscheen de inhoud van niet-geautoriseerde tabbladen.

Translation pending

Fix aan het artikelprestatie-overzicht. Dit overzicht toonde extra lege regels wanneer een product op meerdere filialen verkocht was en het filter voor tonen van aantallen per filiaal stond aan. Dit kwam omdat de winst en marge niet per filiaal werd weergegeven. Deze hebben nu ook een filiaalkolom erbij gekregen.

Translation pending

Bij het maken van interfiliale opdrachten wordt er in de opdracht getoond hoeveel voorraad er op beide locatie's aanwezig is. De voorraad van de bestemmingslocatie liet de voorraad van de verzendlocatie zien. Dit was een visuele bug, de opdrachten zelf waren goed aangemaakt.

Translation pending

Op de bereidingswijzesheet als je met bereidingswijzen per groep en direct sluiten werkt, kon het voorkomen dat de keuzes niet bij de eerste groep begonnen.

Translation pending

Gang uitvragen was voorheen een ja/nee instelling. Dit was niet toereikend voor de verschillende wensen van eindgebruikers.

De instelling heeft nu meer opties:

 • Ja, alleen bij eerste bestelling - Met deze optie wordt dit alleen bij de eerste bestelling gedaan
 • Ja, bij iedere bestelling - Met deze optie wordt de gang ook uitgevraagd als er vervolgbestellingen plaatsvinden.
 • Nee - Met deze optie wordt de gang niet automatisch uitgevraagd
Translation pending

Probleem opgelost met betaalwijzelimieten: Wanneer een afwijkend limietbedrag per relatie was ingesteld dan verscheen in POS een foutmelding tijdens het afrekenen.

Translation pending

Mogelijkheid toegevoegd om tafel splitsingen ook af te drukken en naar keukenscherm te sturen. Dit is met een instelling aan te zetten. Als deze aanstaat wordt er een bestelbon afgedrukt van de splitsing en de keukenschermbonnen krijgen de wijzigingen dan ook door.

Door deze wijziging zal ook de verplaatsing gedaan via de handheld doorkomen deze werkt namelijk op basis van splitsen.

Translation pending

Probleem opgelost waardoor het "Koopgedrag"-overzicht niet meer goed kon inladen.

Release 28.0.1

Release Date: 2020-08-12
Database Version: 28.0.0
Q-line POS Version: 28.0.1 Download Q-line POS 28.0.1 · Download MSI

Translation pending

Q1450 Bestelbon chinese tekens, probleem verholpen waardoor de vertaalde tekst miste op de bestelbon wanneer alleen de aantal van het artikel in de bestelling was gewijzigd.

Translation pending

Probleem verholpen waardoor je foutmeldingen kon krijgen bij diverse handelingen in het keukenscherm.

Translation pending

Probleem verholpen in de vergelijkingsdialoog van de artikel-, relatie- en medewerkerimport waardoor deze een geheugenfout kon geven.

Release 28.0.0

Release Date: 2020-08-06
Database Version: 28.0.0
Q-line POS Version: 28.0.1 Download Q-line POS 28.0.1 · Download MSI

+
Translation pending

De instelling voor "Artikelkoppelingen balanceren" is verplaatst naar "Artikelen > Automatische acties" en heet nu "Voorraad balanceren o.b.v. ingrediënten".

Tevens is de instelling "Inkoopprijs berekenen o.b.v. ingrediënten" aan dezelfde groep toegevoegd.

Als je deze laatste instelling inschakelt wordt de inkoopprijs van een recept (dat is een artikel met ingrediënten), automatisch herberekend als je de ingrediënten wijzigt.

+
Translation pending

Keukenmanagement

Nieuwe/aangepaste functies

 • Keukenbonnen zijn nu gepagineerd
 • Je kan gangen / regels starten vanuit de infosheet
 • Bon kan heropend worden vanaf afgehandelde tab
 • Wijkkleuren toegevoegd
 • Snooze functie uitgebreid met positie instellingen voor start en einde snooze. De tijd is nu in minuten op te geven.
 • Eenvoudige modus kan nu ook alleen gereed en uitserveren doen
 • Randkleur loopt nu met de gang kleur mee als de bon normaal grijs was geweest
 • Positieinstellingen zijn bijgewerkt meeste hebben extra opties erbij gekregen.
 • Uitgevraagde aantal staat nu tussen de gestart en klaargemelde aantallen in op infosheet

Bugfixes

 • Keukenbon automatisch in/uitklappen gang
 • Bon heropenen vanaf verwijderd scherm
 • Volgorde bug na verwijderen alle maakbonnen
 • Onterecht regels doorgestreept
 • Mogelijke crash die kon optreden na sluiten regel popup
+
Translation pending

Het is nu mogelijk om de relatienaam op de tafelplattegrond te beperken tot een maximale lengte.

Via de instelling Kassa > Tafels > Maximale lengte relatienaam op tafelplattegrond.

Bij langere relatienamen kan de plattegrond namelijk nogal onoverzichtelijk worden, omdat de labels dan over andere tafels heen vallen.

+
Translation pending

Tijdens het inlezen van een overzicht zie je nu behalve de tekst "Bezig met inlezen ..." ook hoeveel seconden -- of uiteindelijk zelfs hoeveel minuten -- het overzicht al bezig is om in te lezen.

+
Translation pending

Nieuw hoofdmenu-item Exports waaronder in de toekomst alle ingebouwde exportformaten beheerd kunnen worden. Bij het aanmaken van een nieuwe exportconfiguratie moet je bekend zijn met het type van de export. Dit is bewust geen dropdown-lijstje om op die manier te voorkomen dat de interface vervuild raakt met een waslijst aan exportformaten die door de gebruiker toch nooit gebruikt zullen worden.

+
Translation pending

De precisie voor de kolom aantal in het artikel-tabblad Samengesteld is verhoogd van drie naar zes, om nauwkeurigere boekhoudkundige BTW-verdeling te realiseren bij de verkoop van meerdere stuks.

Translation pending

Bij beheer van stamkaarten was het mogelijk dat je onderin tabbladen zag staan waar je volgens je modules geen toegang tot hebt. Dat is nu niet meer het geval.

Translation pending

Nadat je Synchroniseren kiest vanuit de kassa (POS) zal de kassa nu weer automatisch herstarten, zoals voorheen ook het geval was.

Translation pending

Medewerker logboek kon een verkeerde melding laten zien voor een aantal acties die gedaan waren.

Release 27.0.0

Release Date: 2020-07-14
Database Version: 27.0.0
Q-line POS Version: 27.0.0 Download Q-line POS 27.0.0 · Download MSI

+
Translation pending

Het klantendisplay heeft nu een extra instelling waarmee je een blauw kader om de elementen kan tekenen.

Dit helpt als je de elementen handmatig moet uitlijnen en je precies wilt weten waar ze beginnen en eindigen.

»
Translation pending

Hoofdmenu-item "Relaties" is nu ook beschikbaar wanneer alleen de module "Q1470 Afhalen Bezorgen" gelicenseerd is.

»
Translation pending

Arrangementen: Op de tafellijst en plattegrond kan nu aangegeven worden of aan een tafel een arrangement is toegewezen. Op de tafel wordt dan de begin- en eindtijd van het arrangement weergegeven en wordt aangegeven wanneer het arrangement verlopen is.

»
Translation pending

Keukenbonnen en keukenmanagement: Wanneer een bereidingswijze-artikel een andere locatie heeft dan het hoofdartikel dan is het nu mogelijk om deze af te splitsen van het hoofdartikel zodat deze op de betreffende keukenbon voor die locatie gezet zal worden. Het afsplitsen geldt ook voor de keukenschermen.

Per (bereidingswijze)artikel kan aangegeven worden of deze wel of niet afgesplitst mag worden wanneer de locatie niet overeenkomt. Zet hiervoor het veld 'bereidingswijze_afsplitsen_andere_locatie' op de artikelkaart. Standaard zal een bereidingswijze-artikel niet afgesplitst worden.

Het afgesplitste bereidingswijze-artikel krijgt altijd de gang van het hoofdartikel toegewezen en gebruikt dus dan niet die van de artikelkaart.

Translation pending

Probleem opgelost met het synchroniseren van orders wanneer het afleveradres gewijzigd wordt.

Translation pending

Probleem opgelost wanneer er op een tafel via de startSession webhook direct een nieuwe regel aan de bestelling toegevoegd werd. Dit veroorzaakte een !m_IsOpgeslagen foutmelding in de kassa die je wel kon doorklikken, maar die uiteraard niet de bedoeling was.

Translation pending

De totaaltelling bij "Verkoop > Kassabonnen" kan nu weer geautoriseerd worden. Dit ontbrak nog in voorgaande versies.

Translation pending

Webhooks issues opgelost:

 • Foutmeldingen (m.b.t. kassastatus) konden optreden wanneer in POS een popup openstond
 • Bij het afsluiten van POS kon een 'Pure virtual function called"-foutmelding optreden
Translation pending

Probleem verholpen waardoor de kassa fout kon geven.

Trad onder andere op in Keukenscherm.

Translation pending

Bij toevoegen van bereidingswijze op een regel met een eenheid (niet stuks) niet 1 afsplitsen maar altijd toepassen op de hele regel.

Translation pending

De backoffice-instelling "Verdicht EFT-betalingsregels" wordt nu ook toepast in de financiële totalen vanuit POS.

Translation pending

Verbeteringen aan printerserver.

Release 26.6.1

Release Date: 2020-06-23
Database Version: 26.0.0
Q-line POS Version: 26.6.1 Download Q-line POS 26.6.1 · Download MSI

»
Translation pending

Kastelling: Munten en biljetten worden nu altijd weer verdicht ongeacht de instelling bij "Kassa > Visueel afrekenen > Munten/biljetten van dezelfde waarde verdichten".

Release 26.6.0

Release Date: 2020-06-16
Database Version: 26.0.0
Q-line POS Version: 26.6.1 Download Q-line POS 26.6.1 · Download MSI

»
Translation pending

Keukenmanagement: Wanneer artikelen niet zijn toegewezen aan een gang dan worden deze op het keukenscherm in '(geen gang)' geplaatst. Wanneer deze '(geen gang)' de eerste gang op het keukenscherm is dan zal bij het starten daarvan geen controle gedaan worden of er nog voorliggende gangen gestart moeten worden en hoeft dit niet meer bevestigd te worden. Dit geldt dus alleen wanneer de voorliggende gangen op een andere keukenscherm staan.

Translation pending

Ondersteuning afdrukken bereidingswijze op orderbon icm weegschaalkoppeling.

Translation pending

POS: Foutmeldingen konden optreden wanneer m.b.v. Webhooks een customaction was gedefinieerd die bij het opstarten van de kassa werd uitgevoerd. Dit ging in bepaalde gevallen mis wanneer POS automatisch werd opgestart.

Release 26.5.0

Release Date: 2020-06-05
Database Version: 26.0.0
Q-line POS Version: 26.6.1 Download Q-line POS 26.6.1 · Download MSI

»
Translation pending

Bijverkoop en bereidingswijzen worden nu ook afgedrukt op kassabonnen bij weegschaalkoppeling mits dit bij de instellingen aan staat.

»
Translation pending

Afdrukwachtrij in hoofdmenu en printsheet van de kassa aangepast

 • Als de printerstatus langere tijd niet bijgewerkt is wordt de status nu als onbekend gemeld i.p.v. offline. Offline betekent dus dat er recent geprobeerd is te communiceren maar dat dit niet gelukt is. Onbekend duidt meer op een probleem met de printerservice aangezien deze de status bijwerkt.
 • Het locatieveld is toegevoegd voor de naam van de printer. De naam is namelijk niet altijd een vrije keuze aangezien het een configuratieparameter van de driver is die niet altijd informatief of aanwezig is. Locatie is vrij in te vullen door de gebruiker.
 • Locatie en naam is ook toegevoegd aan de status in de printsheet van de kassa
»
Translation pending

Selectie bewerken toevoegingen:

 • Je kunt nu ingrediënten zoeken en vervangen bij de artikelen
 • Je kunt nu voedingskenmerken instellen
Translation pending

Er kon een foutmelding optreden op een werkplek die bezig was met het beheer van de kassa. Deze verscheen wanneer op een andere kassa een keukenbon werd aangemaakt.

Translation pending

Probleem opgelost met de medewerkerwachtrij i.c.m. automatisch opstarten POS: In sommige gevallen kon bij het aanmelden van een medewerker de melding 'U kunt momenteel niet inloggen' verschijnen waardoor de medewerker zich niet kon aanmelden.

Translation pending

Probleem verholpen dat het aanmaken van een nieuwe medewerker of wijzigen van een bestaande medewerker mislukt als de autorisatietab is uitgeschakeld.

Bij aanmaken van een nieuwe medewerker kunnen nu niet alleen de autorisatiegroepen ingesteld worden maar ook individuele autorisatie-opties ingesteld worden.

De kopiëren knop op de autorisatietab veroorzaakt geen fout meer wanneer deze gebruikt wordt bij het aanmaken van een nieuwe medewerker. Wanneer autorisaties gekopieerd worden worden deze niet meer direct opgeslagen maar pas wanneer de gebruiker de gehele kaart bevestigt. Het kopiëren van de autorisaties neemt nu ook alleen autorisaties over voor filialen waarvoor de ingelogde medewerker geautoriseerd is. Bestaande autorisaties voor filialen waarvoor de ingelogde medewerker niet geautoriseerd is worden niet gewijzigd door de kopieeractie.

Translation pending

Probleem opgelost waardoor bonnen niet afgedrukt werden.

Kon mis gaan als een tekst met dubbele-breedte-karakters niet op de bon paste.

Translation pending

Het veld vrd_eenheid_id heeft nu een selectielijst gekregen als default. Wanneer het veld nog niet op de kaart stond zal die nu automatisch opkomen met de selectielijst gevuld. Als het veld al wel op de layout stond zal er nu de melding "(!) Selectielijst is niet standaard" erachter staan. Deze kan via Beheer > Artikelkaart > Wijzigen gereset worden door op de knop met R achter de selectielijst te drukken.

Translation pending

Artikelen met ingrediënten kregen niet meer de voedingskenmerken van hun onderliggende artikelen door.

Release 26.4.0

Release Date: 2020-05-29
Database Version: 26.0.0
Q-line POS Version: 26.6.1 Download Q-line POS 26.6.1 · Download MSI

»
Translation pending

Keukenmanagement, diverse fixes:

 • Eenvoudig modus werkt weer
 • Snelheid van de uitvoering van de gangacties verbeterd (starten, gereedmelden, uitserveren). Dit zou vooral merkbaar moeten zijn op werkplekken die een trage verbinding hebben.
 • Afhalen/Bezorgen tekst is duidelijker gemaakt (zwart i.p.v. grijs)
 • De gangacties (starten, gereedmelden, uitserveren) worden nu ook uitgevoerd wanneer op de gangomschrijving of status geklikt wordt.
 • Probleem opgelost: Het was mogelijk om een gang te starten die alleen op een ander keukenscherm gestart zou mogen worden.
»
Translation pending

Wijzigen van de autorisatie op de medewerkerkaart is nu weer mogelijk op een slave-werkplek.

Translation pending

Wijzigen van wachtwoord op een slave kassa triggered geen queryfout meer. Wanneer er niet verbonden kan worden met de master wordt er een nettere melding gegeven.

Release 26.3.0

Release Date: 2020-05-20
Database Version: 26.0.0
Q-line POS Version: 26.6.1 Download Q-line POS 26.6.1 · Download MSI

+
Translation pending

Nieuwe instelling toegevoegd om de munten en biljetten bij het visueel afrekenen wel of niet te gaan verdichten. Zet deze op 'Nee' om de munten en biljetten van dezelfde waarde separaat te tonen. Standaard ingesteld op 'Ja'.

»
Translation pending

Keukenscherm: Actieknoppen zijn groter gemaakt en zijn nu net als de hoogte van de regels afhankelijk van de resolutie van het display.

»
Translation pending

De instelling "Toon contant/teruggave melding na afrekenen" is uitgebreid met de optie "Wisselgeld in munten en biljetten weergeven". Als deze hierop wordt ingesteld zal na het afrekenen het wisselgeld in munten en biljetten worden weergegeven.

Translation pending

Menuprijzen: Artikelen met verschillende bereidingswijzen worden nu niet meer verdicht na het samenstellen van een menu. Dit ging mis op zowel de kassa als de handheld.

Translation pending

Probleem opgelost: Het aanmaken van een nieuw artikel of nieuwe relatie op een slave-werkplek gaf een foutmelding.

Translation pending

Probleem opgelost: Administratie kon niet bijgewerkt worden naar schema 25.x.x. Dit probleem trad op wanneer de administratie eigen gemaakte allergenen bevatte.

Translation pending

Probleem opgelost: Openstaande orders die aangemaakt waren voordat versie 26.x geïnstalleerd was en deze werden afgerekend m.b.v. de knop 'Maak kassabon' leverden in bepaalde gevallen een lege kassabon op en de orders bleven hierna openstaan.

Release 26.2.0

Release Date: 2020-05-08
Database Version: 26.0.0
Q-line POS Version: 26.6.1 Download Q-line POS 26.6.1 · Download MSI

!
Translation pending

In versie 26.x zit het volgende probleem:

Openstaande orders die aangemaakt zijn voordat versie 26.x geïnstalleerd was en deze worden afgerekend m.b.v. de knop 'Maak kassabon' leveren in bepaalde gevallen een lege kassabon op en de order blijft hierna openstaan.

Oplossing: Kies de betreffende order en ga deze eerst opslaan vanuit de ordersheet m.b.v. de knop 'Wijzigingen opslaan'. Hierna kan de order m.b.v. 'Maak kassabon' afgerekend worden.

Dit probleem wordt opgelost in de volgende update.

Translation pending

Problemen opgelost in het Keukenscherm:

 • Afbeelding van de knop 'Start bereiden' was niet meer zichtbaar in de regelpopup van het keukenscherm.
 • Bereidingswijzen waren in bepaalde gevallen niet meer zichtbaar.
Translation pending

Probleem opgelost: Tabs 'Bestelgeschiedenis' en 'Details per bestelling' werken weer correct.

Translation pending

Probleem opgelost: Beheer > Artikelkaart: Het opslaan van de gangen kwam met een foutmelding wanneer het Gangregel sorteringsveld leeg was.

Translation pending

Wanneer de instelling "Inloggen na elke actie" aanstond kon in bepaalde situaties een foutmelding verschijnen zoals bijv. bij het annuleren van een (tafel)bestelbon.

Translation pending

Bij het afdrukken van een verkooporder i.c.m. met module Q1470 m.b.v. de tussenbonknop wordt nu daadwerkelijk een tussenbon afgedrukt en geen bestelbon meer. Dit lost het probleem op van de dubbele boekingen in de keukenbon.

Release 26.1.0

Release Date: 2020-05-05
Database Version: 26.0.0
Q-line POS Version: 26.6.1 Download Q-line POS 26.6.1 · Download MSI

!
Translation pending

In versie 26.x zit het volgende probleem:

Openstaande orders die aangemaakt zijn voordat versie 26.x geïnstalleerd was en deze worden afgerekend m.b.v. de knop 'Maak kassabon' leveren in bepaalde gevallen een lege kassabon op en de order blijft hierna openstaan.

Oplossing: Kies de betreffende order en ga deze eerst opslaan vanuit de ordersheet m.b.v. de knop 'Wijzigingen opslaan'. Hierna kan de order m.b.v. 'Maak kassabon' afgerekend worden.

Translation pending

Keukenscherm: Meerdere situaties waarin deze kon crashen zijn opgelost.

Release 26.0.0

Release Date: 2020-04-30
Database Version: 26.0.0
Q-line POS Version: 26.6.1 Download Q-line POS 26.6.1 · Download MSI

!
Translation pending

In versie 26.x zit het volgende probleem:

Openstaande orders die aangemaakt zijn voordat versie 26.x geïnstalleerd was en deze worden afgerekend m.b.v. de knop 'Maak kassabon' leveren in bepaalde gevallen een lege kassabon op en de order blijft hierna openstaan.

Oplossing: Kies de betreffende order en ga deze eerst opslaan vanuit de ordersheet m.b.v. de knop 'Wijzigingen opslaan'. Hierna kan de order m.b.v. 'Maak kassabon' afgerekend worden.

+
Translation pending

Categorieën van artikelen, relaties en medewerkers kunnen nu van naam veranderd worden en kunnen nu ook verwijderd worden.

+
Translation pending

Ondersteuning voor het uploaden van afbeeldingen naar onze nieuwe Mplus Image Service.

De artikelafbeeldingen voor op de snelknoppen worden nu op de achtergrond ingeladen. Hierdoor zal de kassa sneller openen maar kan het zijn dat de afbeeldingen op de knoppen niet direct zichtbaar zijn maar wat later verschijnen.

»
Translation pending

De instelling "Kassa > Relaties > Verplicht een relatie kiezen voor afrekenen" is gewijzigd. Voorheen had deze de keuzes "Nee" of "Ja". Nu zijn de keuzes: "Nee", "Altijd", "Totaalbedrag is groter dan het ingestelde controlebedrag" of "Tegenwaarde is groter dan het ingestelde controlebedrag". Bij de laatste twee keuzes kan het controlebedrag ingesteld worden bij "Kassa > Relaties > Controlebedrag bij verplicht relatie kiezen".

»
Translation pending

De instelling "Kassa > Relaties > Klantnotities tonen bij selectie klant" is gewijzigd. Deze heet nu "Klantensheet openen na selectie klant" met de keuzes: "Nee", "Alleen tonen wanneer extra gegevens/notities zijn ingevuld" en "Altijd".

»
Translation pending

Wanneer ingesteld is dat het wachtwoord van een Superuser alleen door de Superuser zelf gewijzigd kan worden, kan deze nu wel door een geautoriseerde medewerker gewijzigd worden wanneer het wachtwoord van de Superuser verlopen is.

»
Translation pending

Inkoopleveringen:

 • Tijdstip van invoer/wijziging wordt nu weergeven bij de inkoopleveringen
 • Instelling toegevoegd om alleen leveringen te kunnen wijzigen op de aanmaakdatum van de levering
»
Translation pending

Er kan nu ingesteld worden dat een filterprofiel alleen toegepast mag worden bij het overzicht van kassabonnen.

»
Translation pending

Meerdere keukenscherm aanpassingen

 • De keukenbonnen zijn visueel aangepast om beter hun bon kleur te laten zien.
 • De keukenbon kan nu gesnoozed worden
 • Alle statussen van de bon staan nu op de bon.
 • Aantal gasten staat nu op de maakbon van een tafel
 • Je kan nu ook zien welke persoon de laatste handeling aan een keukenbon gedaan heeft
 • Verwijderde bonnen en afgehandelde bonnen sortering aangepast
 • Het in/uit zoomen van de keukenbonnen werkt nu ook voor afgehandeld en verwijderde bonnen.
 • Alleen verwijderde en afgehandelde bonnen van de afgelopen 24 uur staan nu op het scherm
 • Op de uitserveerbon die geprint wordt staat nu ook de persoon voor wie het is
 • Aantal uitgevraagd staat nu in de keukenscherm sheet
Translation pending

Probleem opgelost met de autorisatie van categorieën van bestandskaarten (artikelen, relaties en medewerkers). Wanneer een medewerker niet geautoriseerd was voor een bepaalde categorie was het mogelijk dat knoppen zoals wijzigen en nieuw wel geactiveerd werden ondanks dat er een slotje op zat.

Translation pending

Probleem opgelost: In het geval van een Windows-bonprinter-driver werd het font groot gemaakt wanneer het Euro-teken in de bontekst werd gezet.

Translation pending

Probleem opgelost: Overzicht inkoopleveringen kwam in bepaalde gevallen met een foutmelding.

Translation pending

Probleem opgelost: Verwijderde autorisatieprofielen worden nu niet meer getoond.

Release 25.1.0

Release Date: 2020-04-10
Database Version: 25.0.0
Q-line POS Version: 25.1.0 Download Q-line POS 25.1.0 · Download MSI

!
Translation pending

Wanneer er gebruik gemaakt wordt van allergenen dan moet in deze versie de kassa op modern stijl ingesteld zijn, anders komt er een crash op het moment dat je een artikel aanslaat waar een allergeen op aanwezig is.

»
Translation pending

Standaard tekstkleur is weer donkerder gemaakt voor beter contrast.

Translation pending

Wanneer klantendisplay de invoerfocus krijgt geeft hij deze direct weer terug aan de kassa zodat o.a. de barcodescanner goed blijft werken.

Release 25.0.0

Release Date: 2020-04-07
Database Version: 25.0.0
Q-line POS Version: 25.1.0 Download Q-line POS 25.1.0 · Download MSI

!
Translation pending

Schemaupdate van deze versie komt met een foutmelding wanneer de administratie een of meerde zelf gemaakte allergenen bevat.

Installeer 26.3.0 om dit probleem te verhelpen.

+
Translation pending

Maatcalculator toegevoegd. Hiermee kun je instellen of een artikel in meters, vierkante meters of kubieke meters besteld wordt. In POS en backend zal om de benodigde maten gevraagd worden bij artikelen die hiervoor zijn ingesteld. De stuksprijs van het artikel wordt dan bepaald door de ingevulde prijs keer het aantal uitgerekende meters te doen.

+
Translation pending

Allergenen vervangen voor voedingskenmerken. Met voedingskenmerken kun je allergenen en dieetrestricties toevoegen aan artikelen en relatie's. Deze worden in POS zichtbaar als iconen bij de relatie en de artikelen.

Lees de handleiding voor meer informatie.

+
Translation pending

Probleem verholpen waardoor de tafelplattegrond in fullscreen modus niet de tafel omschrijving en gang laat zien.

»
Translation pending

Tijdens het maken van een Slave wordt niet getoond op welke server de database aangemaakt wordt. Als het aanmaken dan mislukt, dan heb je niet direct een idee waar je moet zoeken. Daarom toont de foutmelding nu ook de databasenaam én het serveradres.

Translation pending

Crashes in het overzicht Financieel > Totalen opgelost die optraden bij bepaalde combinaties van instellingen.

Translation pending

Het totaal overzicht in combinatie met klantentellers kon in uitzonderlijke gevallen een crash veroorzaken. Dit is nu verholpen.

Translation pending

Probleem verholpen waardoor versie 24.0 databases ouder dan versie 21.0 niet kan updaten.

Translation pending

Probleem opgelost bij het invoeren van een voorraadcorrectie. De totalen van alle kolommen worden nu bijgewerkt tijdens de invoer.

Translation pending

Probleem opgelost bij het afdrukken van inkoopleveringen met grote artikelnummers. Hierbij kon een foutmelding optreden.

Translation pending

Bij de verwerking van subregels (dus oa bereidingswijzen) ging de unicode codering van de tekst verloren waardoor bepaalde karakters vervangen werden door vraagtekens.

Release 24.0.2

Release Date: 2020-03-24
Database Version: 24.0.0
Q-line POS Version: 24.0.3 Download Q-line POS 24.0.3 · Download MSI

+
Translation pending

Het overzicht Overige > Webhooks is nu alleen bereikbaar als je daartoe geautoriseerd bent.

+
Translation pending

De printknop op de totalenpagina ziet er nu meer uit als een knop.

+
Translation pending

Het werkplekkenoverzicht bij Beheer > Instellingen > Instellingen wordt nu pér filiaal getoond. Selecteer een ander filiaal om de instellingen van die werkplekken te beheren. Het huidige filiaal en de huidige werkplek worden standaard geselecteerd.

Translation pending

Tabs die meer horizontale ruimte nodig hebben dan aanwezig is, zullen nu over meerdere rijen uitgespreid worden.

Release 24.0.1

Release Date: 2020-03-12
Database Version: 24.0.0
Q-line POS Version: 24.0.3 Download Q-line POS 24.0.3 · Download MSI

Translation pending

Probleem opgelost: Vanuit de inkoop kopiëren van verkoopregels met daarin tekstregels gaf een foutmelding.

Translation pending

Probleem opgelost: POS i.c.m. weegschaalmodule start nu weer goed op.

Translation pending

Probleem opgelost: Bij de combinatie van medewerkerwachtrij en automatisch opstarten van POS kon een foutmelding verschijnen.

Release 24.0.0

Release Date: 2020-03-03
Database Version: 24.0.0
Q-line POS Version: 24.0.3 Download Q-line POS 24.0.3 · Download MSI

!
Translation pending

Deze versie niet gebruiken gebruik versie 24.0.2

+
Translation pending

Tijdens een schema-update zal de Q-line niet meer waarschuwen voor het controleren van bestaande koppelingen op de administratie.

+
Translation pending

"BTW verlegd" is nu ook te kiezen als standaard BTW-wijze van een kassa.

+
Translation pending

Nieuwe overzicht: Overige / Werkplekinformatie.

Dit overzicht laat per werkplek de volgende informatie zien:

 • Nummer & naam
 • Is het Slave?
 • Wanneer heeft de Slave voor het laatste geüpload?
 • Wanneer heeft de Slave voor het laatste gedownload?
 • Wanneer heeft de Slave voor het laatst verbinding gemaakt? (hoeft niet per se een geslaagde upload of download gebeurd te zijn)
 • Wanneer is de werkplek voor het laatst opgestart? (geld alleen voor directe verbindingen op de Master)

Daarnaast heb je de volgende filteropties:

 • Toon alleen Slave-werkplekken
 • Toon alleen problematische werkplekken

Problematische werkplekken zijn momenteel Slave-werkplekken die te laat zijn met hun upload of download. Per werkplek kun je instellen welke marge gebruikt moet worden voordat een upload of download als "te laat" wordt gemarkeerd. Deze werkplekken worden in het overzicht ook rood gekleurd.

+
Translation pending

Het aantal gasten kan nu ook bij een normale kassabon geregistreerd worden. Wanneer deze optie wordt aangezet dan zal bij iedere kassabon de gast standaard op 1 gezet worden. Dit kan tijdens de invoer van de kassabon gewijzigd worden. Ook kan, op het moment dat afgerekend wordt, actief gevraagd worden om het aantal gasten wanneer het totaal bedrag van de kassabon boven een bepaald in te stellen bedrag zit.

N.B.: De registratie en werking van het aantal gasten op een tafelbon verandert hierdoor niet.

+

Webhooks: Resolved an issue where barcodes would sometimes not scan properly when scanCode was activated.

+
Translation pending

Een Slave kan nu ge-synchroniseerd worden via een knop in de POS. Deze knop is autoriseerbaar en zal in eerste instantie de autorisatie-instelling overnemen van de "Naar backoffice" knop.

Nadat de synchronisatie voltooid is, zal de POS zichzelf herstarten zodat alle nieuwe instellingen automatisch worden ingeladen.

»
Translation pending

Slave kassa's uploaden nu de omzet elke vijf minuten (was tien minuten).

»
Translation pending

Inklokken op slave-kassa's: Wanneer er geen verbinding is met de masterdatabase dan kan een medewerker, ondanks dat ingesteld is om verplicht in te klokken, zich nog wel aanmelden bij de kassa. De "inklokken'-knop geeft dan aan dat er geen verbinding is en dus niet ingeklokt kan worden.

»
Translation pending

Hoeveelheid bij ingrediënten kan nu tot 6 decimalen ingevuld worden

Translation pending

Handmatig retourpinnen icm 2staps CCV koppeling werkt weer.

Translation pending

Het beheer van bereidingswijze bewaart nu de ingestelde vertaalde tekst.

Wanneer een artikel met een vertaalde tekst wordt geselecteerd als bereidingswijze dan wordt nu ook de vertaalde tekst van het artikel ingevuld in dit veld zodat deze ook doorkomt op de bestelbon.

Translation pending

Probleem opgelost bij Centraal Beheer-artikelen: Bijwerken uit de Cloud gaf een foutmelding.

Translation pending

Probleem opgelost bij Bestand inlezen / Datacollector uitlezen: Hier gaf een foutmelding wanneer op barcodes werd geïmporteerd.

Release 23.0.0

Release Date: 2020-02-18
Database Version: 23.0.0
Q-line POS Version: 23.0.0 Download Q-line POS 23.0.0 · Download MSI

+

In the case of non-blocking webhooks, the session will now always be fully transmitted.

+
Translation pending

Webhooks: Bepaalde configuratie-items zoals de Endpoint URL worden nu ge-trim'd alvorens ze worden opgeslagen. Dit voorkomt vervelende storingen vanwege per ongeluk ingevoerde overbodige spaties.

+
Translation pending

Webhooks: Het is nu mogelijk om via { "version": "..." } een extern versienummer te retourneren dat wordt opgeslagen in het communicatielogboek. Dit kan helpen bij het controleren van versies en opsporen van problemen.

+
Translation pending

Externe referentie van de medewerker- (extEmployeeId) en relatiekaart (extRelationId) mag nu 512 karakters zijn, ipv. 50.

+
Translation pending

De PostgreSQL serverversie wordt nu ná het testen van de connectie getoond naast de connectieknop.

+
Translation pending

Controle op dubbele PLU-nummers nu mogelijk bij invoer artikelkaart. Instelbaar op Ja, Nee of Bevestigen. Standaard instelling: Ja.

»
Translation pending

De bereidingswijze-, verkooporder- en relatiesheet zijn nu gemakkelijker af te sluiten door ernaast te klikken. Hierdoor kunnen niet meer onbedoeld knoppen op de achtergrond aangeklikt worden. Ook zijn de tabs van deze sheets nu correct uitgelijnd.

»
Translation pending

Nieuwe instelling toegevoegd waarmee aangegeven kan worden of binnen POS een niet-actieve relatie geselecteerd mag worden. Instelbaar op Ja, Nee of Bevestigen. Standaard instelling: Ja.

»
Translation pending

Instelling "Dubbele barcodes toestaan" aangepast. Instelbaar op Ja, Nee of Bevestigen. Standaard instelling: Nee.

»
Translation pending

Je kan nu ook de locatie van een artikel printen op de uitserveerbon. Hiervoor is een instelling toegevoegd. Je ziet de locatie achter het artikel staan. Dit is alleen extra informatie van de regel, er wordt op basis hiervan niet anders gesorteerd!

»
Translation pending

Wanneer een uitserveerbon van een bezorgorder geprint wordt komt nu ook het bezorgadres op de uitserveerbon te staan.

»
Translation pending

De regels van de uitserveerbon die door het keukenscherm geprint wordt, kunnen nu met dubbele hoogte en dubbele breedte uitgeprint worden. Hiervoor is een instelling toegevoegd.

»
Translation pending

De artikelinformatie van de kassabon in de relatiesheet laat nu ook de "vraag om"-extra tekst zien als een artikel deze heeft.

»
Translation pending

Wanneer de instelling "Klantnotitie tonen bij selectie klant" aan stond werd altijd de klantnotitie getoond. Nu zal deze dat alleen doen als er daadwerkelijk tekst in de notitie staat.

»
Translation pending

Module Q1005 Artikelbeheer Pro en module Q3600 Webshop zijn samengevoegd. Wanneer u één van beide modules heeft krijgt u nu automatisch ook de functionaliteit van de andere module.

Translation pending

Munten en biljetten houden nu ook rekening met beschikbare ruimte in de breedte zodat ze niet over elkaar komen te staan. Voorheen hielden ze alleen rekening met de beschikbare hoogte.

Translation pending

De maakbon tussenvoeg-instelling werkte niet goed wanneer je orders en tafelbestellingen door elkaar heen gebruikte. Dit werkt nu wel.

Translation pending

Uitserveerbon printen gebeurt nu ook wanneer het keukenscherm op simpele modus staat ingesteld.

Release 22.2.1

Release Date: 2020-02-13
Database Version: 22.1.0
Q-line POS Version: 22.2.1 Download Q-line POS 22.2.1 · Download MSI

Webhooks: Resolved an issue with combination of polling and customerMessage.

Release 22.2.0

Release Date: 2020-02-05
Database Version: 22.1.0
Q-line POS Version: 22.2.1 Download Q-line POS 22.2.1 · Download MSI

+
Translation pending

Per betaalwijze is nu een limiet in te stellen. Dit is het bedrag wat met deze betaalwijze maximaal afgerekend kan worden per kassabon. Eventueel kan deze limiet gelden voor een bepaald dagdeel of periode (per relatie) en kan deze betaalwijze geblokkeerd worden buiten dit dagdeel of periode.

+
Translation pending

Het overzicht voor Filialen & Werkplekken bevat nu ook een kolom die aangeeft of de werkplek (of het gehele filiaal) een Slave is.

+
Translation pending

Autorisatie voor het tabblad "Medewerkers > Autorisatie" is opgesplitst in twee nieuwe items: "Groepen toekennen" en "Individuele opties toekennen".

+
Translation pending

Autorisatiegroepen kunnen nu voorzien worden van een rangorde. Hoe lager het cijfer, hoe hoger de rang. Een autorisatiegroep met rangorde 3 mag anderen alleen maar zichzelf en anderen een groep toekennen tot en met zijn eigen rangorde, dus bijv. wel naar rangorde 3, 4, 5 of een lagere rang, maar niet naar rangorde 1 of 2. Standaard is er geen rangorde en geldt deze beperking dus niet.

+
Translation pending

Er kan nu subtotaal korting gegeven worden.

Dit kan door middel van het toevoegen van de knop "Subtotaal korting" aan de interface. Wanneer er artikelen aangeslagen zijn die korting mogen ontvangen kun je op deze knop drukken. Een dialoog zal om het nieuwe subtotaalbedrag vragen en het verschil tussen het huidige totaal en het nieuwe totaal als kortingsbedrag evenredig over alle regels die korting mogen ontvangen verdelen.

+

Webhooks: It is now possible to return a backgroundColor in any response that can also return a message. This can be used to emphasize an error or success message. To use the preset colors, red and green are available. It is also possible to return a hexadecimal color code. The background color can be returned to default by returning a response without a backgroundColor.

»
Translation pending

De exact financials csv export wordt nu gesorteerd op regelnummer.

»
Translation pending

Tussenbon printen kan nu vaker dan 1 keer per bon.

»
Translation pending

De aantallen van barcodes op een artikelkaart hoeven nu niet meer gehele aantallen te zijn.

»
Translation pending

Fashion: Een kleur- of maatlijst kan nu niet meer (per ongeluk) gesorteerd worden. Dit was nog mogelijk tijdens de selectie van een kleur- of maatlijst bij het wijzigen van een artikelkaart.

»
Translation pending

Voorraadhistorieoverzicht verbeterd:

 • Alle historiesoorten worden nu omschreven
 • Historiesoort 'Uitgifte' toont nu het betreffende kassabon- of factuurnummer
 • Kolommen 'Voorraad voor mutatie" en "Voorraad na mutatie" toegevoegd. Deze toont de voorraad voor- en nadat de mutatie is uitgevoerd. Wordt alleen getoond wanneer het overzicht gesorteerd is op 'Id' of 'Tijdstip'.
»
Translation pending

Het beheer van de Webshop artikelgroepen onthoudt nu de versleepte positie van de vensters.

Translation pending

Probleem verholpen waardoor het te betalen bedrag niet ingevuld werd als de gebruiker de PIN betaalwijze aantikt.

Translation pending

Probleem opgelost: Wanneer POS automatisch opgestart werd dan waren de BPE-knoppen niet zichtbaar in de kassabonregel-popup. Ook bij het wisselen van medewerker was het mogelijk dat de BPE-knoppen onterecht weergegeven of verborgen waren.

In the scenario that you are in the payment screen and doing multiple changes on the session through webhooks, and it a (table) order, you will no longer be confronted with an error message about !m_IsOpgeslagen.

Translation pending

Een aantal problemen met de medewerkerwachtrij zijn opgelost:

 • Wachtrijbonnen werden in bepaalde gevallen niet (correct) overgenomen wanneer de medewerker van werkplek wisselde. In het uiterste geval kon dit 'dubbele' kassabonnen veroorzaken.
 • Bij het starten van POS kon de medewerker nog op meer dan 1 werkplek aangemeld zijn
 • Bij het starten van POS werden in bepaalde gevallen de regels van de vorige kassa-sessie nog toegevoegd aan de huidige medewerkerwachtrijbon. Dit kon dubbele regels veroorzaken.
Translation pending

Probleem opgelost: Artikelnummers met meer dan 9 cijfers konden niet ingelezen worden vanuit invoer inkoop/verkoop wanneer geïmporteerd werd op artikelnummer.

Translation pending

Probleem opgelost bij scannen barcodes vanuit inkoopopdrachten: Barcodes van artikelnummers met meer dan 9 cijfers konden niet gescand worden.

Translation pending

Probleem opgelost: Een geannuleerde order/bestelling kan nu niet meer afgerekend worden. Direct na het annuleren was dit nog mogelijk.

Translation pending

De knop "Aantal verhogen" in het regel-popupvenster wordt nu uitgeschakeld wanneer het aantal niet verhoogd mag worden (bijv. bij een BPE-regel).

Translation pending

Probleem opgelost: Wanneer de korting van een Sales & Acties-regel werd gewist dan werd in sommige gevallen het totaalbedrag niet bijgewerkt.

Webhooks: Resolved an issue where it was impossible to cancel a running webhook in some cases, because every update caused the authorization popup to close immediately.

Release 21.3.2

Release Date: 2020-02-03
Database Version: 21.1.3
Q-line POS Version: 21.3.2 Download Q-line POS 21.3.2 · Download MSI

Translation pending

Probleem verholpen waardoor het te betalen bedrag niet ingevuld werd als de gebruiker de PIN betaalwijze aantikt.

Release 21.3.1

Release Date: 2020-01-13
Database Version: 21.1.3
Q-line POS Version: 21.3.2 Download Q-line POS 21.3.2 · Download MSI

Translation pending

Probleem in synchronisatie van aanbetaling op orders verholpen.

Release 21.3.0

Release Date: 2020-01-08
Database Version: 21.1.3
Q-line POS Version: 21.3.2 Download Q-line POS 21.3.2 · Download MSI

+
Translation pending

Urenregistratie: Bij het uitklokken is het nu mogelijk om voordat uitgeklokt wordt de vraag te stellen: "Klok je eerder uit dan de geplande eindtijd volgens het dienstrooster?". Indien hierop Ja geantwoord wordt, dan wordt een zelf in te stellen tekst weergeven en kan de medewerker hierna uitklokken. Zie instelling voor deze WAB-tekst (Wet arbeidsmarkt in balans). De vraag wordt alleen weergegeven wanneer iets in deze tekst is ingevuld. Het antwoord wat de medewerker op de vraag heeft gegeven wordt weergegeven in Overzichten > Medewerkers > Urenoverzicht.

+

Webhooks: Added session.openAmount, session.paidAmount and session.prepaidAmount.

»
Translation pending

Urenregistratie: De melding "U bent momenteel niet ingeklokt..." wordt nu vervangen door "U bent momenteel met pauze..." wanneer de medewerker met pauze is om verwarring te voorkomen. Feitelijk is het wel zo dat de medewerker op dat moment niet ingeklokt is.

Translation pending

Probleem opgelost waardoor het weekoverzicht in de kassa (POS) een onjuiste periode liet zien als de laatste dagen van het jaar volgens de ISO-standaard al in het eerste weeknummer van het nieuwe jaar vallen.

Translation pending

Probleem opgelost in de urenregistratie. Een ingeklokte medewerker op 31 dec 2019 kon niet uitgeklokt worden na 1 jan 2020. Op 1 jan 2020 was dit nog mogelijk afhankelijk van de ingestelde eindtijd boekdag.

Release 21.2.2

Release Date: 2020-02-03
Database Version: 21.1.2
Q-line POS Version: 21.2.2 Download Q-line POS 21.2.2 · Download MSI

Translation pending

Probleem verholpen waardoor het te betalen bedrag niet ingevuld werd als de gebruiker de PIN betaalwijze aantikt.

Release 21.2.1

Release Date: 2019-12-20
Database Version: 21.1.2
Q-line POS Version: 21.2.2 Download Q-line POS 21.2.2 · Download MSI

+
Translation pending

Probleem van de lege tussenbonnen opgelost. Tussenbonknop blijft nu gedeactiveerd wanneer de functie niet gebruikt kan worden.

+
Translation pending

Het is nu mogelijk om via een instelling het label van de relatiesheet te verbergen.

+
Translation pending

Het is nu mogelijk om een getal in te voeren in de numpad en dan op Aantal verlagen of verhogen te drukken en dan wordt het aantal met zoveel verlaagd of verhoogd.

»
Translation pending

POS: Interval van het automatisch bijwerken van de interfiliale wachtrij kan nu ingesteld worden. Zet deze op 0 seconden om het automatisch bijwerken uit te schakelen (standaard instelling).

N.B. Deze instelling is alleen relevant wanneer geen gebruik wordt gemaakt van de Notificatie Service.

»
Translation pending

De aanmeldknop in het medewerker-aanmeldvenster is niet meer geautoriseerd. De afmeldknop nog wel. Indien de medewerker hiervoor niet geautoriseerd is of wanneer geen medewerker is aangemeld, dan kan d.m.v. accordering hier tijdelijk toestemming voor verleend worden indien dat nodig is.

»
Translation pending

In het overzicht van facturen en kassabonnen kan nu gefilterd worden op Gecrediteerde facturen/bonnen of Creditfacturen/bonnen (filter Soort).

»
Translation pending

Programma waarschuwt nu als de PostgreSQL-versie te oud is. Controle wordt alleen gedaan als er databasemigraties uitgevoerd moeten worden.

Translation pending

Wanneer er meer dan drie allergenen op een product stonden verscheen er een foutmelding. Dit is nu opgelost

Translation pending

Medewerker kan zich niet meer volledig afmelden vanuit POS wanneer er nog 1 of meerdere invoervensters (in de backoffice) openstaan.

Webhooks: Resolved an issue where receiptFooters with printSeparate:false were no longer printed.

Translation pending

Probleem opgelost: De optie "Kolomindeling filialen" kon in bepaalde gevallen een foutmelding geven waardoor het overzicht niet meer werd vernieuwd.

Translation pending

Mailen via standaard e-mailprogramma werkt nu ook op Windows 8 en hoger.

Let op: Er moet wel een MAPI compatible mailclient ingesteld zijn als standaard e-mailprogramma. Windows Mail en Outlook Express ondersteunen geen MAPI, Thunderbird en de volledige Outlook wel.

Translation pending

Probleem verholpen waardoor printerconfiguratie niet gemigreerd werd.

Translation pending

Probleem verholpen waardoor POS-venster niet verscheen als de initialisatie van de EFT-koppelingen mislukte.

Trad alleen op als de POS niet fullscreen en niet gemaximaliseerd was.

Translation pending

Bepaalde autorisatie-items in het verkoopmenu waren onjuist gelicenseerd.

Release 21.2.0

Release Date: 2019-12-11
Database Version: 21.1.2
Q-line POS Version: 21.2.2 Download Q-line POS 21.2.2 · Download MSI

!
Translation pending

De totaal optelling van de kassabonnen onder het menu item Verkoop > kassabonnen werkt niet in deze versie. Alleen de Superuser ziet de totaal telling nog.

+
Translation pending

Het is nu mogelijk om elk kaartveld aan te merken als een "Snelkies"-veld. De waarde van dit veld is vervolgens te gebruiken om via Kies artikel of Kies relatie direct een bepaald artikel of relatie te selecteren.

+
Translation pending

Het is nu mogelijk om snelknoppen aan te maken die puur als tekstlabel fungeren en verder geen actie veroorzaken. Maak deze knoppen aan via het vinkje "Titelknop".

+
Translation pending

Externe rekeningnummers zijn nu behalve per filiaal ook instelbaar per werkplek. Hiervoor moet wel eerst het "Uitgebreid" rekeningschema geactiveerd zijn vanuit het beheer van Omzetgroepen.

+
Translation pending

Het beheer van rekeningnummers bij omzetgroepen is nu uitbreidbaar (via de knop Uitgebreid) naar rekeningnummers voor Inkoop en Voorraad. Het reeds ingevulde rekeningnummer is en blijft dan het rekeningnummer voor de Verkoop.

+
Translation pending

Webhooks: Het is nu mogelijk om via een instelling een polling-webhook stilletjes te laten re-pollen als er een time-out is opgetreden. Dit heeft niet de voorkeur, omdat we liever zien dat derde partijen periodiek (binnen het ingestelde timeout-window) zelf een status-update geven.

+
Translation pending

Webhooks: Een lege response wordt nu pas geïnterpreteerd als een time-out als de ingestelde time-out ook daadwerkelijk bereikt is.

+
Translation pending

Het standaard-thema is nu het "Modern" thema. "Classic" is nog wel steeds selecteerbaar en als mensen hier al expliciet voor gekozen hebben dan blijft deze keuze onthouden.

+
Translation pending

Het is nu via een instelling mogelijk om werkplektoewijzigingen (onder Beheer > Instellingen > Filialen) te tonen/verbergen. Werkplektoewijzingen kunnen gebruikt worden om een werkplek te koppelen aan een bepaalde computernaam (hostname) of Windows username.

+
Translation pending

Het is nu mogelijk om per categorie de tabbladen van stamkaarten te verbergen. Dit gaat om de tabbladen zoals "Extra gegevens", "Afbeeldingen", "Artikelgroepen", etc.

+
Translation pending

Overzicht Relaties > Koopgedrag uitgebreid met een tabel voor Betaalwijzen en BTW (van de geselecteerde relaties/kassabonnen).

De bestaande tabel Relaties is uitgebreid met de betaalwijzen die gebruikt zijn door desbetreffende relatie.

+
Translation pending

Ondersteuning voor PostgreSQL 12 bij maken en inlezen van backups.

+
Translation pending

Webhooks: Je kunt nu via displayBarcode een QR-code op het klantendisplay tonen. Daarnaast kun je de QR-code ook verbergen via hideBarcode.

+
Translation pending

Het is nu mogelijk om meerdere snelknopindelingen per kassa te maken, een snelknoppengroep. Iedere indeling binnen de groep heeft hierbij zijn eigen eigenschappen zoals bijv. het aantal hoofd-, sub- en artikelknoppen. Voor iedere indeling wordt in de kassa een tabblad aangemaakt zodat u snel kunt switchen tussen de verschillende indelingen. Ook is het mogelijk om binnen de groep per filiaal een indeling te kunnen maken.

De Snelknoppengroepen zijn standaard uitgeschakeld. M.b.v. de instelling kan dit aangezet worden.

+
Translation pending

Er kan nu ingesteld worden dat het wachtwoord van de Superuser alleen door de Superuser zelf gewijzigd mag worden. Ga hiervoor naar Medewerkers, selecteer de Superuser en kies Wachtwoord. Alleen bij de Superuser staat hier een extra instelling: "Wachtwoord Superuser mag alleen gewijzigd worden door Superuser".

+
Translation pending

Filters kunnen nu uitgewisseld worden tussen de verschillende overzichten. Een filter kan als standaard filter ingesteld worden zodat deze in alle overzichten toegepast wordt. Wanneer een standaard filter is ingesteld dan zal elk overzicht wat geopend wordt automatisch op dat filter ingesteld worden. Per overzicht heeft u de keuze om het standaard filter wel of niet toe te passen.

+
Translation pending

Nieuwe filteroptie toegevoegd: Filterprofielen. In het filterprofiel kan ingesteld worden hoe het filter standaard wordt ingesteld wanneer een overzicht voor de eerste keer wordt geopend. Hier kan het standaard periodetype (dag, maand, jaar etc.) ingesteld worden, medewerkerfilter standaard instellen op de huidig ingelogde medewerker en filiaalfilter standaard instellen op het huidige filiaal.

Het filterprofiel moet hierna gekoppeld worden aan een autorisatiegroep (Beheer > Medewerkers > Autorisatie). De medewerkers die toebehoren aan deze autorisatiegroep krijgen dit filterprofiel dan toegekend.

+
Translation pending

Probleem opgelost waardoor bij het afdrukken van orders het gewone adres van klanten werd gebruikt ipv het afleveradres.

+
Translation pending

Probleem verholpen in CCV ITS koppeling waardoor de koppeling kon blijven hangen.

Programma is nu officieel gecertificeerd door CCV voor het doen van FLEXO transacties. Overigens kon bovenstaande ook mis gaan met niet flexo transacties.

+
Translation pending

Probleem opgelost in product sync van TicketCounter.

Gaf melding: invalid byte sequence for encoding "UTF8"

+
Translation pending

Programma start weer op Windows XP.

+
Translation pending

Nieuwe knop toegevoegd waarmee je de "Samen met"-actie kan aanzetten. Als deze knop ingedrukt is wordt het eerst volgende artikel als bereidingswijze toegevoegd aan de geselecteerde regel. Standaard wordt daarna de knop uitgezet. Met een instelling is op te geven om deze ingedrukt te houden totdat deze zelf weer uitgezet wordt..

+
Translation pending

Er kan nu met MiFARE cadeaupassen betaald worden via CCV ITS terminal.

»
Translation pending

Nieuwe autorisatie toegevoegd aan verkoopmenu-item waarmee je kan aangeven of de totaaltelling zichtbaar is in de lijstweergave.

»
Translation pending

Het artikelprestatie-overzicht heeft een filter erbij gekregen waarmee ervoor gezorgd kan worden dat de verkochte en BPE-aantallen per filiaal worden weergegeven.

»
Translation pending

De hoogte van het invoervenster bij het beheer van de Sales & Acties wordt nu onthouden wanneer deze gewijzigd wordt.

»
Translation pending

In het totaaloverzicht onthoudt de instelling "Verdicht EFT betalingregels" nu zijn laatst geselecteerde stand.

»
Translation pending

Beheer maakbon: De standaard hoogte van het configuratie overzicht is groter gemaakt, zodat het instellen van meerdere locaties eenvoudiger is.

»
Translation pending

Het overzicht "Relatie > Koopgedrag" toont nu bij de verkochte artikelen ook het eventuele kortingsbedrag.

»
Translation pending

Instelling toegevoegd waarmee ingesteld kan worden hoeveel cijfers vanaf het einde van het bestelbonnummer er op de keukenbon weergegeven moet worden.

Translation pending

De allergenen iconen onder de artikel regels, worden in deze versie weer zichtbaar als je deze aanzet.

Translation pending

Probleem verholpen met vooral het afdrukken van bonnen met Chinese tekens.

Feitelijk algemeen probleem met printen via een bonprinter die aangestuurd wordt via de Windows-printerdriver.

Translation pending

Het overzicht Webhooks crasht niet meer als je snel het filter aanpast.

Translation pending

Problemen met verbinden met databases door de aanwezigheid van spaties en of quotes in de databasenaam, servernaam, gebruikersnaam en of wachtwoord verholpen.

Translation pending

Probleem opgelost in het leveranciersmarge-overzicht. Er werd hier geen rekening gehouden met percentage-kortingen.

Translation pending

Bij het aanmaken van een nieuwe relatie via de ordersheet zal deze niet meer het leverdatumveld terugzetten.

Translation pending

Het schermtoetsenbord wordt nu verborgen bij het sluiten van een popup.

Translation pending

Er is een probleem met het overzicht Artikelen > Verloop > Besteld opgelost, veroorzaakt doordat verwijderde bestelregels niet altijd meegeteld werden.

Translation pending

Toevoegen van bereidingswijzegroep werkt weer.

Translation pending

Het gangregelsorteringsveld liet niet het ingestelde veld zien wanneer je de artikelkaart gesloten had en weer opende. Het ingestelde veld werd wel juist toegepast.

Translation pending

Bij het aanmaken van nieuwe gangen op de artikelkaart kon het voorkomen dat een nieuw aangemaakte gang een bestaande overschreef. Ook werd de volgorde niet goed opgeslagen wanneer je deze wijzigde. Dit is beide opgelost.

Translation pending

Als je twee keer bestelling maakte voor zelfde artikel met zelfde bereidingswijzetekst dan werd op de tweede bestelbon de bereidingswijzetekst niet afgedrukt.

Release 20.0.0

Release Date: 2019-10-23
Database Version: 20.0.0
Q-line POS Version: 20.0.0 Download Q-line POS 20.0.0 · Download MSI

!
Translation pending

De knop 'Artikelinformatie' in de bonregelpopup is niet meer zichtbaar wanneer ingesteld is dat de knop 'Aantal verhogen' zichtbaar is.

+
Translation pending

M.b.t. het crediteren zijn een aantal nieuwe instellingen toegevoegd zoals bijv. alleen crediteren van eigen bonnen of alleen van de huidige boekdag. Ook kan ingesteld worden om kassabonnen van andere werkplekken/filialen te kunnen crediteren. Voor kassabonnen en verkoopfacturen kan dit separaat ingesteld worden.

LET OP: Creditbonnen en facturen worden altijd geboekt op de huidige werkplek/filiaal. Dit geldt voor zowel financieel als voor de voorraad.

N.B. Slave-werkplekken kunnen nooit bonnen of facturen crediteren van andere werkplekken/filialen.

+
Translation pending

Twee nieuwe overzichten toegevoegd aan Overzichten > Verkoop: Gecrediteerde kassabonnen en gecrediteerde verkoopfacturen.

+
Translation pending

Kolom met crediteringsinformatie toegevoegd aan lijst van facturen en kassabonnen. Hierin kan de creditbon/factuur staan of de kassabon/factuur welke gecrediteerd is.

+
Translation pending

Backoffice: Celinhoud kopiëren vanuit alle overzichten nu mogelijk.

+
Translation pending

Backoffice: Zoeken op kassabonnummer toegevoegd aan algemeen filter. Toegepast bij:

 • Verkoop > Kassabonnen
 • Overzichten > Verkoop > Kassabonnen
+
Translation pending

Tapkoppeling: Instelling toegevoegd om bij het afsluiten van de kassa een eventueel taptikverschil te kunnen boeken. Hierbij is nog in te stellen of deze boeking verplicht gedaan moet worden voordat de kassa gesloten kan worden.

»
Translation pending

Vereist minimaal postgres versie 9.4 +

»
Translation pending

Beheer van medewerkerautorisatie wijzigt nu efficiënter de data zodat deze ook efficiënter gesynchroniseerd kan worden.

Bij invoeren van een nieuwe medewerker zijn nu ook de volledige autorisatie-opties beschikbaar.

»
Translation pending

Het koppelen of ontkoppelen van prijsgroepen, snelknoppen of interfacelayouts bij filialen, werkplekken of activiteiten kon bij bepaalde combinaties problemen geven.

»
Translation pending

Loginnaam in de medewerkerlijst is nu niet meer altijd (verplicht) zichtbaar. Nu alleen altijd zichtbaar wanneer geen medewerker is ingelogd.

»
Translation pending

Bij beheer van de snelknoppenindelingen en bereidingswijzen wordt nu het kleurenpalet opgeslagen per snelknoppenindeling en per bereidingswijzegroep i.p.v. dat het lokaal op de werkplek werd opgeslagen.

Translation pending

Probleem opgelost: Bij het wijzigen van een verkoopfactuur kon een foutmelding verschijnen.

Translation pending

Cadeaupassen: Bij het afrekenen kon een popup verschijnen met de melding "...geen cadeaupas gescand...". Wanneer op dat moment de pas gescand werd resulteerde dat in een foutmelding. De cadeaupas kan nu pas gescand worden nadat de popup met de melding is gesloten.

Translation pending

Bepaling van de Creditsstand bij opstarten POS kon in sommige (uitzonderlijke) gevallen een onjuiste keuze maken. Dit kon alleen optreden wanneer de Credits in de "handmatige selectie"-modus stond.

Release 19.1.1

Release Date: 2019-10-10
Database Version: 19.0.0
Q-line POS Version: 19.1.1 Download Q-line POS 19.1.1

!
Translation pending

Werkt niet op Windows XP

+
Translation pending

Betaling met NetPay kaart vanaf CCV ITS terminal reageert nu ook op de kaartnummer instelling van de netpay koppeling.

Release 19.1.0

Release Date: 2019-10-02
Database Version: 19.0.0
Q-line POS Version: 19.1.1 Download Q-line POS 19.1.1

!
Translation pending

Werkt niet op Windows XP.

+
Translation pending

Er wordt nu een MplusKASSA schermbeveiliging meegeleverd. Deze wordt eenmalig automatisch geactiveerd. Wanneer de kassa draait zal de screensaver niet de grafische klantendisplay overnemen.

»
Translation pending

Lijstje van betalingen onder in de bonpreview verbeterd.

De teruggave wordt niet meer als een negatieve contant betaling getoond. De debiteur boekingen worden verdicht en niet meer onnodig getoond.

Translation pending

Probleem verholpen in herstel procedure van ATOS PIN koppeling.

Release 19.0.0

Release Date: 2019-09-30
Database Version: 19.0.0
Q-line POS Version: 19.1.1 Download Q-line POS 19.1.1

!
Translation pending

Werkt niet op Windows XP

+
Translation pending

Arrangementen nu mogelijk in POS. Hiervoor is een nieuwe Sales & acties-regel gemaakt. Zie handleiding, actiesoort Arrangement. Kan bijv. toegepast worden voor een "All you can eat" - arrangement.

+
Translation pending

POS: In het overzicht van kassabonnen (in de printsheet) worden nu ook de betalingen getoond.

+
Translation pending

Codes voor de omzet inclusief BTW per BTW-tarief toegevoegd.

+
Translation pending

Ondersteuning voor Netpay kaarten via EFT op CCV ITS terminals.

Hiervoor moet de terminal de Flexo MiFARE service aan hebben staan. Bij de instellingen van de NetPay koppeling moet CCV Flexo aangezet worden. Vervolgens bij afrekenen de EFT betaalwijze kiezen, de klant kan vervolgens zelf kiezen of hij zijn bankpas of netpay pas gebruikt. Als hij zij netpay pas gebruikt boekt de kassa het automatisch op netpay ipv op EFT. Wanneer de transactie slaagt zal de CCV terminal ook tonen wat het nieuwe saldo van de klant is.

+
Translation pending

Kassa neemt de focus terug na aanklikken van knoppen in de virtuele Mettler Toledo weegschaal display. Hierdoor blijft het scannen van barcodes werken na activeren van nulstelling of tarra functie van de weegschaal.

Translation pending

Verbeterde ondersteuning voor Unicode in de configuratie van de regels van printlay-outs.

Translation pending

De Kassabonregel-popup blijft niet meer onterecht openstaan.

Translation pending

Probleem verholpen waardoor de subtafelselectie niet meer automatisch verscheen in gevallen waar dat wel had gemoeten zoals het openen van een tafel met meerdere actieve subtafels.

Release 18.0.0

Release Date: 2019-09-23
Database Version: 18.0.0
Q-line POS Version: 18.0.0 Download Q-line POS 18.0.0 · Download MSI

!
Translation pending

Tonen van het netpay saldo op de klantendisplay werkt niet in deze versie!

+
Translation pending

Het is nu mogelijk om een alias voor Credits (enkelvoud) in te stellen. De UI toont automatisch de meervouds- of enkelvoudsvorm, afhankelijk van het aantal credits waarvoor het getoond wordt.

+
Translation pending

De knop "Bekijk details" die zichtbaar is bij een mislukte webhook-request, is nu autoriseerbaar: Overzichten > Webhooks > Logboeken

+
Translation pending

[Tapkoppeling] Er zijn instellingen bijgekomen voor:

 • Aanpassen taptik prefix op snelknoppen (standaard: TAP)
 • Keuze of taptik-verschil met vetgedrukte tekst op snelknop wordt aangegeven (standaard JA)
 • Keuze of achtergrondkleur van snelknop bij taptik-verschil wijzigt (standaard NEE)
+
Translation pending

Het is nu mogelijk om te configureren of BPE mét of zonder extra bevestiging geboekt moet worden. Standaardgedrag is mét bevestiging.

Voor situaties waar het BPE-boeken ook al geaccordeerd moet worden via autorisatie, kan het voor de doorloopsnelheid nuttig zijn om deze extra bevestiging uit te schakelen.

+
Translation pending

In POS kunnen nu artikelen in gehele aantallen besteld/verkocht worden. Per artikel kan dit aangegeven worden door op de artikelkaart de Verkoopeenheid op "stuks" te zetten. Wanneer in POS toch een gebroken aantal wordt opgegeven dan zal gemeld worden dat het aantal wordt afgekapt. De eenheid "stuks" zal in POS nooit weergegeven worden zoals dit wel wordt gedaan voor bijv. "liter" of "kilogram".

+

Webhooks: When dealing with a required requestScanCode, it is now possible to cancel the whole webhook. Previously it was possible to keep the POS in an unending loop, because it kept asking for a code to be scanned.

Also the POS won't lock anymore when cancelling a non-required requestScanCode.

+

It is now possible to configure for every webhook event if cancelling the webhook requires authorization. This can also be used as an additional security measure to prevent a webhook from being cancelled prematurely.

+
Translation pending

Je kunt nu per kaartcategorie apart de filtervelden beheren. Als je voor een bepaalde categorie geen specifieke filtervelden instelt, wordt de configuratie van de standaardcategorie gebruikt.

+
Translation pending

Het is nu mogelijk om kaartlayouts per kaartcategorie aan te maken. Bijv: een aparte layout voor Klanten en voor Leveranciers.

»
Translation pending

Prestatieverbeteringen aan de kassa.

»
Translation pending

In het nieuwe overzicht "Totalen per filiaal" zijn de knoppen Afdrukken en Exporteren toegevoegd (rechtsboven).

»
Translation pending

Cadeaupassen: Het is nu instelbaar dat op een betaalwijze die gekoppeld is aan een cadeaupas geen betaling gedaan kan worden wanneer er geen cadeaupas gescand/geselecteerd is. Standaard is nu ingesteld dat dit niet mogelijk is. Dit geldt voor zowel POS als Backoffice.

»
Translation pending

Taptik-overzicht:

 • Optie toegevoegd om de prijzen en bedragen wel of niet weer te geven.
 • Op de inkoopprijs-kolommen zit nu een autorisatiecontrole (o.b.v. artikelkaart-inkoopprijs-autorisatie).
 • Het overzicht kan nu gegroepeerd worden, bijv. op artikelkaartveld PLU-groep. Op deze manier kunt u alle verschillende artikelkaarten met dezelfde PLU toekennen aan 1 PLU-groep en hierop groeperen indien u alleen geïnteresseerd bent in de taptiks per PLU-groep en niet van de individuele artikelen.
»
Translation pending

Autorisatieitem toegevoegd voor de knop bereidingswijze toevoegen in de bereidingswijzesheet.

»
Translation pending
 • Keukenscherm artikel bereidingswijze meer ruimte gegeven zodat er meer tekens in kwijt kunnen.
 • Regels die gestart zijn worden nu dik gedrukt gemaakt dit is om aan te geven dat de bereiding bezig is.
Translation pending

Probleem opgelost: Bij het inlezen van bestanden kon een foutmelding verschijnen.

Translation pending

Het keukenscherm serveerde de verkeerde gang uit wanneer je meerdere gangen klaar had staan om uit te serveren.

Release 17.2.3

Release Date: 2019-09-09
Database Version: 17.1.0
Q-line POS Version: 17.2.3 Download Q-line POS 17.2.3

+

Webhooks: Added the properties session.lines[].priceExcl, session.lines[].totalExclAmount and session.totalExclAmount.

+

It is now possible to give the "To checkout" button a divergent button text that will be used instead of the button text of a payment method that may be linked.

+

Webhooks: The externalCardScan is now actually only displayed on the workplace that received it, and not on all workplaces that are connected to the same database.

+

When you have been granted permission to run a line action like "Increase/lower quantity", "Remove line", "Credit line", you won't be confronted with a message that you're not authorized after all.

+

When you delete a selected receipt line, the customer display is cleared instead of the previously selected line staying on screen.

When you fully cancel a receipt, the customer display will now show the welcome text.

»
Translation pending

De knop aanmelden (+) in het medewerkerselectievenster is nu weer autoriseerbaar (autorisatieitem: Hoofdmenu > POS > Medewerker aanmelden). Omdat het nu instelbaar is om een bij een geautoriseerde knop te kunnen vragen om een geautoriseerde medewerker is dit nu makkelijker te gebruiken.

Release 17.2.1

Release Date: 2019-09-03
Database Version: 17.1.0
Q-line POS Version: 17.2.3 Download Q-line POS 17.2.3

!
Translation pending

Werkt niet voor gecertificeerde weegschaal. Gebruik 17.2.3 of nieuwer.

Release 17.2.0

Release Date: 2019-08-30
Database Version: 17.1.0
Q-line POS Version: 17.2.3 Download Q-line POS 17.2.3

+

Webhooks: The receiptFooter now has a max. length of 10,000 characters (previously 1000).

+
Translation pending

In het tabblad Voorraad van de Artikelkaart worden de voorraden van alle filialen nu ook onderaan opgeteld getoond.

+
Translation pending

Nieuw overzicht: Totalen per filiaal. Deze toont de totale omzet en alle (aan)betalingen (per betaalwijze) per filiaal en per medewerker en de eventuele retourpin-bedragen en aantallen.

»
Translation pending

BPE-overzicht uitgebreid (Overzichten > Artikelen > Breuk, promotie, eigen gebruik...)

 • Nieuwe kolommen: Voorraad, Omzet inkoopwaarde, Resultaat en BTW%.
 • I.p.v. de individuele BPE-aantallen kunnen nu ook de inkoopwaarde's weergegeven worden.

Release 17.1.1

Release Date: 2019-08-23
Database Version: 17.1.0
Q-line POS Version: 17.2.3 Download Q-line POS 17.2.3

Translation pending

Probleem opgelost met spaarpunten. Sinds versie 16.x was het mogelijk dat het aantal uit te geven spaarpunten onjuist werd berekend.

Translation pending

Probleem opgelost: Tijdens het splitsen verschijnt de popup met actieknoppen nu niet meer.

Translation pending

Welke betaalwijzen per activiteit zijn gelimiteerd wordt nu ook gesynchroniseerd naar Slaves.

Webhooks: Solved an issue where the Webhook-popup would appear later than configured.

Webhooks: Solved a bug that would occur when trying to delete a text line while the removeSessionLine webhook was activated.

Webhooks: It is now possible to combine dialog and customerMessage in one response.

Release 17.1.0

Release Date: 2019-08-15
Database Version: 17.1.0
Q-line POS Version: 17.2.3 Download Q-line POS 17.2.3

+
Translation pending

Activiteiten kunnen nu gelimiteerd worden zodat alleen bepaalde betaalwijzen gebruikt mogen worden. Instelbaar via Beheer > Kassa > Activiteiten > Wijzigen > dubbelklik op de kolom “Limiteer betaalwijzen”.

+

If a webhook indicates that a customerMessage should be displayed for a certain time, the message will remain in view for as long as indicated. Even when the POS wants to show a different text on the customer display. The only exceptions to this are when the POS is switching to open or closed mode, or when the POS wants to erase the text on the customer display.

+
Translation pending

Credits-telling toegevoegd. Hierbij wordt per filiaal weergegeven hoeveel credits er als verkoop geregistreerd zijn en kan opgegeven worden hoeveel er geteld zijn. O.b.v. de getelde en de geregistreerde wordt het verschil weergegeven. Ook is er een autorisatie waarmee je kan aanzetten of je wel of niet de geregistreerde credits of de getelde credits mag zien. (Blind tellen)

+
Translation pending

Randstad export-overzicht toegevoegd aan het urenoverzicht.

Translation pending

Probleem verholpen met uploaden van kastellingen.

Translation pending

Probleem met inloggen NFC opgelost. Medewerker kon zich niet meer aanmelden wanneer deze was afgemeld en POS het medewerkerselectievenster open had staan. Handmatig inloggen lukte nog wel.

Translation pending

Wanneer de laatste wijk verwijderd wordt, wordt dit nu ook correct opgeslagen.

Translation pending

De knop "Nieuw" in het overzicht "Overzichten > Medewerkers > Urenoverzicht" is nu geautoriseerd.

Translation pending

Probleem verholpen waarbij het backofficemenu voor het kassascherm kwam te staan bij het automatisch opstarten van de kassa. Dit lost ook het probleem op waarbij het splashscreen over de PIN-herstel kon blijven staan.

Release 17.0.0

Release Date: 2019-08-06
Database Version: 17.0.0
Q-line POS Version: 17.0.0 Download Q-line POS 17.0.0 · Download MSI

+
Translation pending

Nieuwe instelling "Verdicht EFT betalingregels" in het financieel totaaloverzicht. Wanneer je deze instelling aanzet zullen de EFT-betalingen niet meer per gebruikt kaarttype getoond worden.

+
Translation pending

Het overzicht Artikelen > Verloop is nauwkeuriger geworden en heeft nu ook de optie om prijzen Exclusief of Inclusief BTW te tonen.

+
Translation pending

Sortering van de regels binnen de gang mogelijk gemaakt. Deze sortering zie je terug op de geprinte bestelbon en op de bon op het keukenscherm. Als je deze sortering gebruikt zal er niet meer gesorteerd worden op de bereidingsduur.

Onder "Beheer > Artikelen > Artikelkaart > Wijzigen > Gang" is een dropdown toegevoegd waarin je kan aangeven op welk artikelkaartveld de regels binnen de gang gesorteerd moeten worden.

+

Webhooks: It is now possible to request the running of a customAction from a backgroundPoll response. You can do this through requestCustomAction.

+

Webhooks: When calling a customAction, an already completed session is first cleared before calling the webhook.

+
Translation pending

Master/Slave: De snelheid van het synchroniseren van de autorisatie is flink verhoogd.

+

Webhooks: It is now possible to clear the customer display of any messages with the clearCustomerScreen property. Messages on the customer display now also have a finite amount that they will be shown. This time defaults to five seconds and can be adjusted through the settings or by adding the property customerMessageDisplayTime to the webhook response that also contains the desired customerMessage.

+

Webhooks: A few improvements in the external payment flow (externalPayment). It is now also possible to confirm a payment directly from a startExternalPayment. When this is used, the payment process will never enter the pollExternalPayment phase.

+

Webhooks: Small tweaks in the communication log report, which makes it easier to see things like whether a request was cancelled, or timed out. Also the response time is displayed correctly again.

+

Webhooks: The communication log is written at an earlier stage, and ammended later. That is to say, the log is written as soon as the request is sent, and not after a potential response is received. This gives more insight into webhook requests that were sent, but were not received or replied to (in a timely manner) by the endpoint.

+
Translation pending

Optie voor Keukenscherm om van iedere bestelling een aparte bon aan te maken. Retourboekingen worden nog wel van de bestaande bon(nen) afgehaald.

+

Webhooks: Four new webhooks have been added, namely startPOS, openPOS, closePOS and exitPOS. Respectively, these are called when starting the POS, opening the POS, closing the POS and exiting the POS. Usually, startPOS and openPOS are called together and in that order and the same goes for closePOS and exitPOS. When using the "POS closed mode", it is possible to call closePOS and openPOS while the POS keeps running, using the "POS closed" button in the POS menu.

+
Translation pending

Mogelijkheid toegevoegd om klantendisplay op "Kassa gesloten" te zetten.

Dit gaat met behulp van een knop in het afsluitmenu. Deze knop wordt geactiveerd via de instelling Kassa > Kassa gesloten modus > Activeer. Standaard kan men gewoon in de kassa blijven werken als deze op gesloten staat zodat men bijvoorbeeld een kastelling kan doen. Vervolgens kan via dezelfde knop de gesloten melding weggehaald worden.

Als de instelling Kassa > Kassa gesloten modus > Automatisch naar medewerker login bij kassa gesloten aan staat wordt als men de gesloten modus activeert gewisseld naar het loginscherm en kan er dus niet in de kassa gewerkt worden. Het inloggen van een medewerker zal de kassa dan ook weer op open zetten.

De instellingen "Automatisch naar medewerker login bij kassa gesloten" is hernoemd naar "Kassa volledig vergrendelen bij kassa gesloten" (de toelichting bij de instellingen is een beetje herschreven vanwege deze functiewijziging).

De grafische klantendisplay heeft een aantal separate instellingen gekregen voor de gesloten modus zodat een afwijkende indeling, achtergrond en narrowcasting gebruikt kan worden.

+
Translation pending

Extra opties bij indeling van regels van kassabonnen, orders, pakbonnen, facturen. De opties hebben drie standen omdat een aantal van deze opties al globaal ingesteld konden worden.

 • Kleur maat tekstregel toevoegen, wanneer niet ingesteld valt deze terug op de instelling Kassa > Kleur en maat tonen op bonregel.
 • K en M ipv Kleur en Maat, heeft alleen zin als voorgaande optie ook aan staat, wanneer niet ingesteld valt deze terug op de instelling Kassa > Kleur en Maat als K en M.
 • Korting tekstregels toevoegen, default is aan aangezien dat oude gedrag is, voegt tekst regels toe voor korting percentages en bedragen, deze optie heeft geen effect in compacte modus aangezien deze regels dan verplicht zijn
 • Van voor tekst toevoegen, als niet ingesteld wordt teruggevallen op Kassa > Kassabon (virtueel) > Van-voor prijs weergeven
 • Regels met nul aantal afdrukken, valt terug op Afdrukken > Regels met aantal=0 afdrukken
+

It is now possible to make authorized buttons in the POS, to which the current user has no access, approvable by a user that does have the sufficient authorization. Records of all approvals are kept in a separate log file.

+

Webhooks: customAction buttons are now authorizable per button. You have to use the button at least once to make it appear in the authorization list under Back-office > POS > Webhook customAction.

+

Webhooks: It is now configurable whether or not the text "(not blocked)" should be displayed when dealing with a non-blocked externalCardScan.

+
Translation pending

Het balanceren van voorraad van gekoppelde artikelen gaat nu verder dan één niveau. Je kunt nu meer niveau's toevoegen en de balancering zal doorgaan tot de onderste laag bereikt is. Voorbeeld: Een artikel "Stamppot boerenkool" kan bestaan uit de gekoppelde artikelen "Aardappelpuree" en "Rookworst", waarbij het artikel "Aardappelpuree" weer bestaat uit de gekoppelde artikelen "Aardappelen" en "Melk". Bij de verkoop van de stamppot zal de voorraad van rookworst, aardappelen en melk afgeboekt worden.

»

The Webhook icon in the top bar has been removed for now. The animation here could cause strange hangups on slow (?) systems.

»
Translation pending

Filiaalorders zijn nu voor alle werkplekken van een filiaal te openen, te wijzigen en af te handelen -- en dus niet meer alleen voor de werkplek die de order had aangemaakt.

»

Webhooks: The properties messageDisplayTime and customerMessageDisplayTime now also work with the scanCode response.

»
Translation pending

Mogelijkheid aan het keukenscherm toegevoegd om per regel een uitserveerbon te kunnen printen. Dit is met een instelling aan te zetten.

»
Translation pending

Wanneer een Slave-kassa zijn databaseschema wil updaten zal er niet meer om autorisatie gevraagd worden als het databaseschema van de Master al deze nieuwe versie is.

»
Translation pending

Inklokken verplicht nu mogelijk. Wanneer deze optie is ingeschakeld dan kan een medewerker zich pas in de kassa aanmelden wanneer de medewerker is ingeklokt. Bij het aanmelden wordt dit gecontroleerd en zal dit gemeld worden en kan daarna direct naar het inklokken gegaan worden.

Het inklokken is alleen verplicht in POS. In de backoffice is dit niet nodig. Ook de Superuser is niet verplicht om zich niet in te klokken.

»
Translation pending

In het loginscherm van de kassa kan de knop om medewerkers toe te voegen aan de lijst nu lang ingedrukt worden om meerdere medewerkers toe te voegen.

Translation pending

BPE-overzicht geeft nu geen foutmelding meer bij nul-artikelregels.

Translation pending

Probleem verholpen waarbij, wanneer je een tekstregel van een order wijzigde, het opslaan van de order een databasefoutmelding gaf.

Translation pending

Probleem opgelost met de optie "Betalen facturen" in POS. Wanneer bij deze optie facturen werden geselecteerd met verschillende debiteuren dan werd het saldo van de betreffende debiteuren niet goed bijgewerkt. Dit gebeurde ook wanneer de voorgestelde debiteur op de gegenereerde kassabon door de gebruiker zelf werd verwijderd.

Translation pending

Credits: Op het klantenscherm werd bij en na het afrekenen van een Credits-bon het bedrag in euro's weergegeven i.p.v. het aantal Credits.

Translation pending

Probleem opgelost: Nadat de kassabon gereed was en de stempel "Transactie voltooid" werd weggehaald dan liet het klantendisplay het teruggegeven en betaalde bedrag nog zien. Nu wordt op dat moment de welkomsttekst weergegeven totdat een artikel wordt aangeslagen.

Translation pending

De uitserveerbon bevat nu ook de tafelopmerking, als die aanwezig is op de maakbon, en het tijdstip van printen.

The word "card" was already added as a word alias, but was still being shown as "card" in some locaties in the POS, and not as the configured alias.

Translation pending

Sinds enige tijd is het mogelijk om elke barcode een eigen afwijkende omschrijving mee te geven. Sindsdien was het echter niet meer mogelijk om bonteksten te gebruiken die afweken van de omschrijving. Dat probleem is in deze versie opgelost.

Translation pending

Keukenscherm fontgrootte van statuslabel werd niet altijd goed weergegeven.

Translation pending

Als de kassa de huidige medewerker automatisch afmeldt na een bepaalde tijd van inactiviteit én er wordt weer aangemeld via een RFID-pas, dan ging de kassa je direct weer afmelden omdat het aanmelden via pas de inactiviteitsteller niet resette. Dat betekende dus dat de kassa dacht dat er nog steeds geen activiteit was, ook al had je jezelf weer aangemeld.

Release 16.2.5

Release Date: 2019-08-06
Database Version: 16.1.2
Q-line POS Version: 16.2.5 Download Q-line POS 16.2.5 · Download MSI

+
Translation pending

Het overzicht Artikelen > Verloop is nauwkeuriger geworden en heeft nu ook de optie om prijzen Exclusief of Inclusief BTW te tonen.

Release 16.2.4

Release Date: 2019-07-31
Database Version: 16.1.2
Q-line POS Version: 16.2.5 Download Q-line POS 16.2.5 · Download MSI

»
Translation pending

Filiaalorders zijn nu voor alle werkplekken van een filiaal te openen, te wijzigen en af te handelen -- en dus niet meer alleen voor de werkplek die de order had aangemaakt.

Release 16.2.3

Release Date: 2019-07-17
Database Version: 16.1.2
Q-line POS Version: 16.2.5 Download Q-line POS 16.2.5 · Download MSI

»
Translation pending

O.b.v. de autorisatie van het artikelkaartveld "Inkoopprijs" (en "Gemiddelde inkoopprijs") worden in diverse onderdelen van de backoffice de prijzen en bedragen nu afgeschermd.

 • Inkoop: Alle prijzen en bedragen bij het bestelvoorstel en de inkoopopdrachten en leveringen
 • Interfiliaal: (gemiddelde) inkoopwaardes
 • Overzichten > Voorraad: (gemiddelde) inkoopwaardes

Ook in het algemene filter (artikelen, relaties en medewerkers) kan niet meer een veld geselecteerd worden wanneer de gebruiker hiervoor niet geautoriseerd is.

»
Translation pending

Overzicht Inkoop > Verkooppercentage: De volgende punten zijn gewijzigd:

 • Het overzicht is nu volledig verdicht per artikel. Dus de inkoop en verkoop van alle filialen worden per artikel gegroepeerd.
 • Wanneer artikel op meer dan 1 filiaal is ingekocht wordt het filiaal niet weergeven
 • Per artikel wordt altijd de totale huidige voorraad weergeven, dus van alle filialen
 • Per artikel wordt nu een filiaaloverzicht weergegeven met daarin per filiaal de inkoop, verkoop en huidige voorraad (van alle filialen)

Aandachtspunten ter verduidelijking van het overzicht:

 • De inkoop is leidend, dus verkoop wordt alleen weergeven indien het artikel ingekocht is
 • Filiaal- en medewerkerfilter geldt alleen voor inkoop
 • Periode- en artikelfilter geldt voor zowel de inkoop als de verkoop
 • Activiteitenfilter geldt alleen voor verkoop
Translation pending

Probleem verholpen waardoor witruimte op de bon niet meer geminimaliseerd werd.

Release 16.2.2

Release Date: 2019-07-11
Database Version: 16.1.2
Q-line POS Version: 16.2.5 Download Q-line POS 16.2.5 · Download MSI

Webhooks: Solved an issue with the combination of removeSessionLine and lineDeletions.

Release 16.2.1

Release Date: 2019-07-03
Database Version: 16.1.2
Q-line POS Version: 16.2.5 Download Q-line POS 16.2.5 · Download MSI

When placing an order with text preparation methods, the entire line was being corrected and added again. That has been resolved now.

Fashion: Resolved an issue where an error message would appear when editing a colour/size article.

Kitchen screen: No more error message when timers are disabled.

Release 16.2.0

Release Date: 2019-06-27
Database Version: 16.1.2
Q-line POS Version: 16.2.5 Download Q-line POS 16.2.5 · Download MSI

+

Webhooks: It is now possible to send a customerMessage of two lines to the customer display. The second text line can be separated from the first by a newline-character: \n

+

Webhooks: It is now possible to use messageDisplayTime and customerMessageDisplayTime to pass through a delay time after which the transmitted message or customerMessage respectively will be hidden from view again.

+

Webhooks: It is now possible to respond with a prepayTable property. This can be used to do a prepayment on a table order.

+

Webhooks: It is now possible to respond with an externalCardScan property. This can "simulate" an actual card scan from the POS, with a specific balance and other card details. The card details will be displayed on the POS screen and the customer display, as part of the totals underneath the virtual screen receipt.

+

In the list of purchase orders, the column Delivery Date is now marked red when the date has expired.

+

Webhooks: In case of a manual cancellation of an externalPayment flow, there will be no separate notification of this fact to the webhook endpoint. This is because as part of the externalPayment flow, there will always be a requestCancelExternalPayment that follows the manual cancellation, which basically carries the same message for the endpoint (namely that the payment should be cancelled).

+

It is now possible to lock the session solely for additions (you can still reduce amounts on the session). To trigger this behaviour, respond with the property lockSessionForAdditions in the JSON reply.

+

A new settings has been added that can be used to enable the button "Increase amount" on the line popup.

Under the settings group "POS" a new subgroup "Receipt (virtual)" has been added that contains settings specifically related to the look and functionality of the screen-based receipt.

+

Webhooks: It is now possible, in a reply where you return a message or customerMessage, to use the property displayTime, messageDisplayTime or customerMessageDisplayTime to set a minimum amount of seconds that you want the message to stay on screen. This can be useful when the POS has been configured to remove the webhook popup as soon as possible, but you still want to display an important message to the user. This setting delays the hiding process with the set amount of seconds.

+
Translation pending

Op het keukenscherm kan nu in- en uitgezoomed worden. Met deze optie worden de zichtbare maakbonnen groter en kleiner. De tekst schaalt automatisch mee.

+
Translation pending

Optie toegevoegd aan het keukenscherm om tussen de weergave met één of twee rijen te kunnen wisselen. Hiermee komt de instelling voor 'Extra rij' te vervallen.

+

New webhook, backgroundPoll, which is called continously while the software is running.

+

New webhook, printBill, which is called when printing the bill of a table.

»
Translation pending

POS Keukenscherm: De instelling "Uitvragen eerste gang" gaat nu na iedere tafelwijziging de eerste gang (van de nieuw toegevoegde of gewijzigde artikelen) automatisch uitvragen. Voorheen werd dit eenmalig per maakbon gedaan.

»
Translation pending

Bij afdrukken op bon worden lange tekstvelden in de kop of voet nu automatisch afgebroken.

»
Translation pending

Overzicht Verkooppercentage toont de verkoopwaarde nu exclusief BTW. Hierop is nu ook de brutowinst gebaseerd.

Webhooks: When an article with a question-price is added through lineAdditions, but a price is also included in the response, the price-popup will no longer be shown. wordt met een vraagom-prijs, maar er wordt ook direct een gewenste prijs meegegeven, dan wordt de vraagom-popup nu niet meer getoond.

Webhooks: In case of a manual cancellation of a webhook, there will no longer be an error message sent to the POS interface telling the user that the webhook is cancelled. Because the user already knows this, since they were the one that initiated the cancellation manually.

Solved an issue where the webhook popup would show earlier than expected (earlier than the configured delay time). The popup will now also be hidden when the webhook responds with a dialog. And after answering the dialog, it will be shown again only after the configured delay time has elapsed again.

Translation pending

Probleem verholpen waardoor als er met een NetPay-kaart betaald werd het kon gebeuren dat automatisch een deelbetaling gedaan werd. Dit ging alleen mis als de deelbetaling optie en "Direct gepast betalen" optie aan stonden en de NetPay-kaart onvoldoende saldo had.

In deze versie is tevens de configuratie van de NetPay koppeling verhuist. Deze staat niet langer onder Beheer > Instellingen > Hardware > Pinautomaat maar staat nu onder Beheer > Instellingen > Instellingen > Koppelingen > Netpay.

Translation pending

Modern stijl icoon ingesteld voor de autorisatieknop op de medewerkerkaart in raadplegen modus.

Translation pending

De naam van een prijsgroep kan nu weer gewijzigd worden.

Translation pending

Rechtengroepen kopieren van de ene medewerker naar de andere werkt nu weer.

Release 16.0.3

Release Date: 2019-06-19
Database Version: 16.0.0
Q-line POS Version: 16.0.3 Download Q-line POS 16.0.3 · Download MSI

+
Translation pending

Bij inkoopopdrachten waarvan de leverdatum verstreken is wordt de leverdatum benadrukt en rood gemarkeerd. Als de leverdatum op vandaag staat, wordt de leverdatum enkel benadrukt.

When the externalPayment webhooks were used together with (table) orders, the POS would show an error message.

Translation pending

Automatisch eerste gang uitvragen op het keukenscherm gebeurt nu iedere nieuwe maakbon. Voorheen was dit eenmalig per order.

Release 16.0.2

Release Date: 2019-06-17
Database Version: 16.0.0
Q-line POS Version: 16.0.3 Download Q-line POS 16.0.3 · Download MSI

Translation pending

Probleem verholpen waardoor de master slave synchronisatie veel data verkeer veroorzaakte.

Release 16.0.1

Release Date: 2019-05-29
Database Version: 16.0.0
Q-line POS Version: 16.0.3 Download Q-line POS 16.0.3 · Download MSI

+
Translation pending

Bij het invoeren of wijzigen van een pakbon van een order is de 'Inlezen'-optie nu ook geactiveerd. Hiermee kunt u o.b.v. een CSV-bestand of datacollector de geleverde aantallen automatisch toekennen. LET OP: De ingelezen aantallen worden volledig toegekend wat kan leiden tot een overlevering.

»
Translation pending

Q1710 Weegschaalkoppeling: Bij het afdrukken van pakbonnen wordt nu niet meer de prijs of korting afgedrukt.

Translation pending

Probleem met uitgifte spaarpunten opgelost. Door een afrondingsprobleem kon in bepaalde (uitzonderlijke) gevallen 1 spaarpunt te weinig uitgegeven worden.

Translation pending

Probleem opgelost: Overzicht van te factureren pakbonnen kon in bepaalde gevallen vastlopen of met een foutmelding komen.

Translation pending

De tussenbon wordt nu niet meer altijd onverdicht afgedrukt.

Release 16.0.0

Release Date: 2019-05-09
Database Version: 16.0.0
Q-line POS Version: 16.0.3 Download Q-line POS 16.0.3 · Download MSI

+
Translation pending

Cadeaupassen importeren nu mogelijk. M.b.v. een CSV-bestand met daarin pasnummer, saldo en eventueel relatienummer kunnen cadeaupassen geïmporteerd worden. Selecteer hiervoor vanuit het beheer van cadeaupassen een cadeaupastype en klik op 'Importeren'.

+
Translation pending

Voor NetPay is er de keuze bijgekomen om NetPay-gebruikers te importeren als relaties.

In de configuratie van de NetPay-EFT-koppeling is de optie "Importeer netpay gebruikers als relaties" toegevoegd die deze functionaliteit activeert. Zolang deze optie uit staat veranderd er niets aan de huidige werking.

Wanneer de NetPay-gebruikers geimporteerd worden biedt dit de volgende functionaliteit.

 • klanten kunnen aangemeld worden met hun NetPay-kaart
 • de pricetable uit NetPay wordt gebruikt als prijsgroep op de relatiekaart
 • als bij afrekenen met NetPay al een relatie aangemeld is welke een NetPay-gebruiker is zal automatisch die NetPay-gebruiker gebruikt worden-
 • als pas bij afrekenen met NetPay de kaart gescand wordt zal alsnog de relatie aangemeld worden en eventuele kortingen toegepast worden
 • op de relatiekaart kan een NetPay-veld gezet worden die aangeeft of de relatie uit NetPay geimporteerd is
»
Translation pending

Cadeaupassen: Bij het retourneren van een kassabon met daarin cadeaupasuitgiftes of opwaarderingen zullen nu, net zoals bij het crediteren, de betreffende cadeaupassen nu automatisch afgewaardeerd worden. In geval van cadeaupasuitgiftes heeft u nog de mogelijkheid om de cadeaupassen te deactiveren. Hierom zal gevraagd worden op het moment dat de retourbon afgerekend gaat worden.

»
Translation pending

De VIP-status van een keukenbon kan nu ook via de keukenbon aangegeven worden. Dit zorgt ervoor dat het nu ook mogelijk is om een bestelbon in VIP te maken.

»
Translation pending

Mogelijkheid toegevoegd om op het keukenscherm per artikel acties te kunnen doen.

De acties zijn:

 • Bereiding starten
 • Klaarmelden
 • Uitserveren
 • Tijd aanpassen
 • Opnieuw beginnen
 • Artikel informatie opvragen

Door middel van de instelling "Acties per artikel" kun je ervoor kiezen of de start-, klaarmeld- en uitserveeracties wel of niet mogen. Ook zijn alle acties individueel te autoriseren.

»
Translation pending

Duidelijker gemaakt wanneer een button disabled is in "Modern"-weergave van de kassa.

»
Translation pending

Artikelinformatie-popup is nu te openen vanuit de keukenbonnen. Dit doe je door een artikel te selecteren en te kiezen voor de optie artikelinformatie.

The POS no longer stays stuck in webhook communication when it receives lineDeletions in reply to a removeSessionLine.

Translation pending

POS: Probleem opgelost: Bij het klikken op 'Selecteer klant' in het e-mail-venster kon een foutmelding verschijnen.

Translation pending

Cadeaupassen: Probleem opgelost: Een cadeaupas waarmee net was afgerekend bleef in bepaalde gevallen nog geselecteerd staan wanneer met een nieuwe bon werd begonnen.

Translation pending

Fout verholpen waardoor programma de melding Unknown gaf bij het opstarten en daarna alleen afgesloten kon worden.

Translation pending

Query-fout opgelost in het totaaloverzicht oude weergave.

Release 15.1.1

Release Date: 2019-04-16
Database Version: 15.1.0
Q-line POS Version: 15.1.1 Download Q-line POS 15.1.1

+
Translation pending

Nieuw veld op Artikelkaart: inbestel. Dit is net zoals bijv. inorder een virtueel veld en laat zien wat er momenteel in bestelling is van het betreffende artikel op het huidige filiaal.

+
Translation pending

Nieuwe instelling toegevoegd om na een aantal seconden de laatst afgehandelde transactie te verbergen zodat een lege bon wordt getoond op het medewerker- en klantendisplay. Aantal seconden is instelbaar. Zet deze op -1 om de transactie niet te verbergen (standaard instelling).

+
Translation pending

Nieuwe knop voor de kassa-schermindeling : Automatische bestelbon. Hiermee kan direct in de kassa aangegeven worden of er automatisch een bestelbon gemaakt moet worden wanneer afgerekend gaat worden. Bij het starten van de kassa wordt deze knop ingesteld o.b.v. de instelling "Kassa > Altijd bestelbon maken". Wanneer in de kassa de automatische bestelbon aan of uit wordt gezet, blijft dit zo staan totdat de kassa wordt afgesloten.

Translation pending

Probleem verholpen bij starten van kassa. Wanneer de kassa automatisch geopend wordt bij het opstarten van het programma en er moet een herstel van een betaling gedaan worden dan kwam het programma in een fout situatie terrecht waardoor de kassa niet gebruikt kon worden.

Translation pending

Keukenmanagement: Problemen opgelost m.b.t. uitvragen gang.

 • De maakbon geeft nu alleen de uitgevraagde gang aan wanneer deze gang ook daadwerkelijk voor het keukenscherm van toepassing is.
 • Wanneer de instelling "Maakbon alleen tonen bij uitvragen gang" ingesteld is op "Ja" dan wordt ook alleen de maakbon weergegeven wanneer de betreffende gang relevant is voor het keukenscherm.
Translation pending

Diverse problemen opgelost in het overzicht "Overzichten > Inkoop > Verkooppercentage".

 • Filiaalkolom + filter toegevoegd aan overzicht.
 • Artikelen worden niet meer uitgesplitst per leverancier. Dit kon foutieve resultaten opleveren.
 • Verkoopaantallen/resultaten worden nu ook per filiaal bepaald
Translation pending

NetPay vroeg twee keer om een kaart i.p.v. éénmaal.

Release 15.1.0

Release Date: 2019-04-09
Database Version: 15.1.0
Q-line POS Version: 15.1.1 Download Q-line POS 15.1.1

+

With the webhook response vatMethodChange, it is now possible to change the current VAT method of the POS for the duration of the session. Valid values are: "inclusive" (VAT included), "exclusive" (VAT excluded) and "shifted" (VAT shifted).

+

Kitchen Management: New option to automatically ask for the first course. This will only be done on the start of a running (table) order. This option is disabled by default.

+

New module: Q1205 Gift Cards

+

A customAction webhook call can now be set to run once on POS startup. This may be used do to things like set initial status.

+

The processing of webhook responses has become a bit more relaxed, because certain fields can now be returned in multiple ways. Eg. the title of a dialog can now be returned through both dialog.dialogTitle and dialog.title.

+

Added support for changing the caption of a customAction button, by responding with customActionChange.

+
 • Added support for scanning both price and weight barcodes when entering orders and invoices.
 • Added support for importing price and weight barcodes from a CSV file or inventory scanner.
+

Added support for scanning weight barcodes.

»

When de payment method NetPay has been chosen, the POS will now immediately ask for a card scan and the available payment amount will be limited to the current balance of the card.

Solved an issue where webhooks wouldn't work if the server returned headers more than once. E.g. Set-Cookie.

Kitchen Management:

 • When no serving screen was selected, but a kitchen screen or printer were selected, it was possible for a kitchen ticket to remain open. These open tickets were invisible, but had an impact on overall performace.
 • In some cases kitchen tickets were created erroneously. These also remained invislble, but impacted performance.
 • Kitchen ticket management: It is now no longer possible to select just a serving screen. This now always has to be combined with a kitchen screen or printer.

Weighted articles can now be removed from tables.

Solved an issue with partial payments.

When two payments were performed on the same receipt, immediately following each other, and the first payment triggered a print, the second payment was not saved.

Release 14.1.2

Release Date: 2019-04-02
Database Version: 14.1.0
Q-line POS Version: 14.1.2 Download Q-line POS 14.1.2

+
Translation pending

LET GOED OP BIJ KEUKENMANAGEMENT UPDATE!

Er zijn nieuwe positionering-settings voor de keukenbonnen bijgekomen. Met deze settings heb je veel meer invloed op de manier waarop bonnen heen en weer verschuiven op de keuken en uitserveerschermen. Het is belangrijk dat je na deze update de settings goed bij langs gaat voor je klant.

De settings zijn: Bestelbon klaarmelden gang Opties: (naar achteren, naar voren, laten staan) Bestelbon naar voren bij gang start Opties: (ja, nee) Bestelbon toevoegen Opties:(vooraan, achteraan, tussenvoegen)

Tafelbon klaarmelden gang Opties: (naar achteren, naar voren, laten staan) Tafelbon naar voren bij gang start Opties: (ja, nee) Tafelbon toevoegen Opties:(vooraan, achteraan, tussenvoegen) Tafelbon naar voren verplaatsen als gang uitgevraagd wordt Opties: (ja, nee)

Translation pending

Keukenmanagement probleem opgelost. In bepaalde gevallen bleven keukenbonnen onterecht openstaan. Hierdoor was het mogelijk dat de kassa na verloop van tijd wat langzamer begon te reageren. Deze openstaande bonnen waren niet zichtbaar en hadden verder geen consequenties voor de werking van de kassa of keukenscherm.

Release 14.1.1

Release Date: 2019-03-11
Database Version: 14.1.0
Q-line POS Version: 14.1.2 Download Q-line POS 14.1.2

Translation pending

Probleem met slave maken opgelost.

Release 14.1.0

Release Date: 2019-03-06
Database Version: 14.1.0
Q-line POS Version: 14.1.2 Download Q-line POS 14.1.2

+

Webhooks: Where available, the kitchen events now also contain customer data, in the relation object.

+

Webhooks: It is now possible to adjust the final payment of an external payment. You do this by responding with an adjusted externalPayment.finalAmount. This is useful when a payment method has applied additional discounts on a receipt, or when you want to indicate that more has been paid than necessary which may mean the cash register should give change to the customer.

»

Some performance improvements while working with orders and receipts. Improvement is most noticably when working with large table orders.

Translation pending

Bug opgelost waardoor de kassa met de Engelse vertaling, het hoofdmenu niet meer goed liet zien.

Release 14.0.5

Release Date: 2019-04-16
Database Version: 14.0.0
Q-line POS Version: 14.0.3 Download Q-line POS 14.0.3

Translation pending

Probleem met slave maken opgelost.

Release 14.0.4

Release Date: 2019-03-27
Database Version: 14.0.0
Q-line POS Version: 14.0.3 Download Q-line POS 14.0.3

»
Translation pending

Wijziging in de wijze waarop slave kassa's hun voorraad doorzetten naar de master. De oude manier kon problemen geven met externe koppelingen.

Release 14.0.3

Release Date: 2019-02-20
Database Version: 14.0.0
Q-line POS Version: 14.0.3 Download Q-line POS 14.0.3

!
Translation pending

De Engelse vertaling werkt niet in deze versie.

»
Translation pending

Keukenscherm uitserveerbon wijzigingen

 • De uitserveerbon toont nu in het geval van een bestelling bovenin de bon het bestellingsnummer
 • De bereidingswijzen komen mee op uitserveerbon.
»
Translation pending

Het moment waarop de uitserveerbon afgedrukt wordt is nu instelbaar. Je kan er nu voor kiezen de bon niet af te drukken, op het moment van klaarmelden of op het moment van uitserveren.

Translation pending

Het kiezen van een andere schermgrootte voor een kassaschermindeling werkt weer correct.

Translation pending

De aantal- en totaalregel hadden een kleiner font gekregen. Deze is nu weer groot en dikgedrukt.

Translation pending

Foutmelding verholpen bij bekijken van Bestelgeschiedenis.

Release 14.0.2

Release Date: 2019-02-08
Database Version: 14.0.0
Q-line POS Version: 14.0.3 Download Q-line POS 14.0.3

+

Webhooks: It is now possible to use an Endpoint URL without SSL (http instead of https), as long as the address is local or private, eg. http://localhost, http://127.0.0.1, http://192.168.*.*.

Translation pending

Module Fashion: Probleem opgelost bij het selecteren van kleur-maatartikelen. Hierbij kon in sommige gevallen een foutmelding getoond worden: "...Onverwachte fout op rij ...".

Release 14.0.1

Release Date: 2019-02-07
Database Version: 14.0.0
Q-line POS Version: 14.0.3 Download Q-line POS 14.0.3

Translation pending

Probleem opgelost: Namen van subtafels werden niet in alle gevallen verwijderd waardoor de naam van de hoofdtafel nog steeds verborgen bleef.

Translation pending

Geen foutmelding meer bij het wijzigen van de urenregistratie.

Translation pending

Als er via de artikel knop een artikel met alleen een kleur of alleen een maat werd toegevoegd aan een inkoopopdracht of inkooplevering dan kon dit resulteren in een foutmelding "GetLijstIndex(): onverwachte fout op rij x".

Translation pending

Probleem opgelost: Bijboeken van artikelen met bereidingswijzen op een tafel kon in bepaalde gevallen resulteren in een foutmelding.

Release 14.0.0

Release Date: 2019-02-05
Database Version: 14.0.0
Q-line POS Version: 14.0.3 Download Q-line POS 14.0.3

+
Translation pending

Het is nu mogelijk om de voorraad van artikelen die gekoppeld zijn onder het tabblad Artikelkoppelingen automatisch aan te passen als het hoofdartikel bijv. verkocht wordt.

Deze functionaliteit staat standaard uit, maar kan geactiveerd worden via de nieuwe instellingen Voorraad >> Artikelkoppelingen balanceren

+
Translation pending

Xafax Netpay verbeteringen

 • deelbetalingen melden niet meer ten onrechte onvoldoende saldo
 • betalen met QR-codes werkt nu
+
Translation pending

Nieuwe knop bij de lijst van barcodes: "Genereren". Hiermee wordt een automatisch te genereren barcode toegevoegd. Deze barcode kan alleen toegevoegd worden wanneer het artikel nog geen gegenereerde barcode heeft.

+
Translation pending

Op o.a. een inkooplabel kan nu een uniek volgnummer afgedrukt worden. Dit volgnummer wordt per artikel geregistreerd en wordt iedere afdruk verhoogd. Maximaal aantal cijfers is vier, na 9999 wordt deze weer op 1 gezet.

Voordat dit volgnummer geselecteerd kan worden in de printlay-out moet deze eerst op de artikelkaart gezet worden via "Beheer > Artikelen > Artikelkaart". Veldnaam "afdruk_volgnr".

N.B. Het volgnummer wordt bij een op een artikel gebaseerde printlay-out verhoogd (zoals een inkooplabel), dus bijvoorbeeld niet bij het afdrukken van de artikelen van een factuur.

+
Translation pending

Nieuwe horeca-optie: Automaatstanden.

 • Alleen beschikbaar indien u een licentie voor een van de volgende modules heeft: Q1400, Q1440 of Q1470
 • Beheer automaat-artikelen per filiaal: "Beheer > Kassa > Automaat-artikelen"
 • Overzicht: "Overzichten > Verkoop > Automaatstanden"

Voor het invullen van de automaatstanden kan een knop "Automaatstanden" aan de schermindeling toegevoegd worden. Ook kan m.b.v. de instelling aangegeven worden of de standen ingevuld moeten worden voordat de kassa wordt afgesloten. Deze instelling staat standaard op "NEE".

»
Translation pending

Indien een gescande barcode niet aanwezig/actief is heeft u nu de mogelijkheid om direct een artikel te selecteren.

»
Translation pending

De (kortings)prijzen die u opgeeft bij Sales & acties werken nu ook met het minimale en maximale aantal decimalen wat u ingesteld heeft voor de verkoopprijzen (Verkoop > Minimaal/Maximaal aantal decimalen verkoopprijzen).

»
Translation pending

Nieuwe instelling toegevoegd om spaarpunten te kunnen uitgeven over deels verrekende artikelen. Voorheen werden er geen spaarpunten uitgegeven over artikelen die deels verrekend (betaald) waren met spaarpunten. Met deze instelling is dit nu wel mogelijk. Standaard is deze optie uitgeschakeld.

Wanneer deze instelling op "Ja" wordt gezet worden ook de extra spaarpunten, die eventueel per artikel opgegeven zijn, uitgegeven ongeacht of het artikel deels of volledig is verrekend.

»
Translation pending

Inkoop binnenmelden is nu ook mogelijk op een slave-werkplek. Hierbij is het een vereiste dat er verbinding is met de master(database). Verkooporders kunnen nog steeds alleen op de master automatisch binnengemeld worden.

»
Translation pending

Er staat nu meer informatie over de bestelbonnen en orders op de keukenschermbon. De informatie is:

 • Bezorgen / Afhalen
 • Bezorg- / ophaaltijd
 • Naam van relatie
 • Telefoon van relatie
»
Translation pending

Mogelijkheid erbij om de keukenbon pas op scherm te krijgen wanneer de gang is uitgevraagd.

Translation pending

In de kassa zijn de tafelknop(pen) niet meer actief wanneer een verkooporder is geselecteerd.

Translation pending

Geen foutmelding meer wanneer in een interfiliaal-overzicht de kolomindeling van filialen werd aangepast en het filiaalnummer werd geselecteerd.

Translation pending

Probleem opgelost: Prijzen van subartikelen van een samengesteld artikel werden in bepaalde gevallen nog meegeteld, ook al was het ingesteld dat dit niet zou mogen. Dit probleem trad op wanneer voor een subartikel een prijsgroep-prijs was ingevuld.

Translation pending

De knoppenindelingen kunnen nu weer verwijderd worden.

Translation pending

Aantal problemen opgelost met spaarpunten verrekening i.c.m. (tafel)bestelbonnen. Deze problemen hadden betrekking op artikelen die verrekend moesten worden met spaarpunten en waren weergave problemen of onterechte meldingen. De boekingen van de spaarpunten ging in alle gevallen wel goed, dus geen dubbele verrekeningen of iets dergelijks.

 • Bij het afrekenen werd in bepaalde gevallen onterecht gemeld dat de geselecteerde relatie te weinig spaarpunten zou hebben, terwijl deze al verrekend waren.
 • Relatie kon nog gewist worden op een (tafel)bestelbon die al verrekend was. Dit resulteerde in een foutmelding op het moment dat de bon werd opgeslagen of afgerekend.
 • Om verkeerde op- of afboekingen van spaarpunten te voorkomen, is het nu niet meer mogelijk om in het afrekenscherm van een (tafel)bestelbon de relatie te wijzigen indien er al spaarpunten zijn verrekend. Het wijzigen van de relatie is wel mogelijk in het invoerscherm van de kassa.
Translation pending

Factureren van een (tafel)bestelling/order vanuit de kassa houdt nu ook rekening met de boekdag-tijdsgrens. Een directe factuur vanuit de kassa hield hier al wel rekening mee.

Translation pending

De maakbon-configuratie kan nu weer geopend worden.

Translation pending

De instelling kastelling toestaan werkt nu ook voor de betaalwijze "Contant".

Translation pending

De instelling "Bereidingswijze afsplitsen" ook werkend gemaakt voor bereidingswijzen die op een snelknop staan.

Release 13.2.0

Release Date: 2019-01-16
Database Version: 13.0.1
Q-line POS Version: 13.2.0 Download Q-line POS 13.2.0

!
Translation pending

Werkt niet op XP herstelt in 14.0.0

»
Translation pending

Nieuwe instelling waarmee u de mogelijkheid heeft om de kassa te kunnen minimaliseren vanuit het medewerker-aanmeldvenster wanneer er geen medewerker is ingelogd of wanneer er geen aangemelde medewerkers aanwezig zijn. De optie is standaard uitgeschakeld.

»
Translation pending

Twee nieuwe autorisatieitems toegevoegd bij 'Voorraad > Interfiliaal > Interfiliale opdrachten':

 • 'Filiaalvoorraad weergeven': Bij invoeren/wijzigen opdracht de filiaalvoorraad weergeven
 • 'Volledig verplaatsen': Knop 'Verplaats volledig' bij invoeren/wijzigen interfiliale opdrachten
»
Translation pending

De instelling "Kassa > Duizentallen tonen" is verplaatst naar "Algemeen > Scheidingsteken duizentallen ook weergeven...". Deze instelling wordt nu niet alleen meer in POS toegepast maar ook in de backoffice. Hiermee kunt u aangeven of bij aantallen een punt voor de duizendtallen weergeven moet worden.

Translation pending

Probleem opgelost met het tafelfilter. Hierbij kon in sommige gevallen een foutmelding getoond worden.

Release 13.1.0

Release Date: 2019-01-15
Database Version: 13.0.0
Q-line POS Version: 13.1.0 Download Q-line POS 13.1.0

+
Translation pending

Nieuw: Autorisatieprofielen.

 • Een profiel bestaat uit een lijst van filialen met bij ieder filiaal de toegekende autorisatiegroep. Op de medewerkerkaart kan zo'n autorisatieprofiel geselecteerd worden om zo direct de autorisatie voor de filialen toe te kennen voor die medewerker.
 • Wanneer het profiel gewijzigd wordt, wordt de autorisatie van alle medewerkers die dit profiel hebben geselecteerd ook weer aangepast.
 • Let dus op dat bij het selecteren van een profiel op de medewerkerkaart of het wijzigen van het profiel zelf de groepstoekenningen van de medewerker worden overschreven met die uit het profiel. Eventuele handmatige groepstoekenningen van de medewerker gaan dus verloren.
+
Translation pending

Nieuwe optie's in het keukenscherm.

 • De maak kassabon actie kan nu getriggerd worden op het moment dat je de laatste gang van een keukenbon uitserveert. Dit kan aangezet worden aan de hand van de instelling "Maak kassabon actie bij uitserveren bestelbon/order"

 • Een gang kan uitgesloten worden van het chefscherm. Deze instelling werkt voor de nieuwe bonnen die je aanmaakt. Als er nog bestaande openstaan moeten die eerst afgehandeld worden. Dit kan ingesteld worden onder 'Beheer > Instellingen > Maakbon' met de setting 'Uitsluiten van chefscherm'.

+
Translation pending

Bijpinnen vereist nu autorisatie. Als de medewerker niet geautoriseerd is verschijnt er een popup zodat een wel geautoriseerde medewerker de actie kan toestaan.

+
Translation pending

Er is een optie bijgekomen om vanaf een in te stellen bedrag om accordering te vragen voor het afrekenen van een bon. Deze accordering kan gedaan worden door een tweede medewerker die mag afrekenen op dat filiaal. Ook kan ingesteld worden dat de medewerker dit zelf mag doen, maar dan moet er een reden opgegeven worden.

De instellingen staan onder: Instellingen > Kassa > Accordeer bedrag door geautoriseerde medewerker Instellingen > Kassa > Accorderen zonder toestemming mogelijk

+

Webhooks: The following properties have been added to the relation data object:

 • bankAccountNumber (het bankrekeningnummer van de geselecteerde klant)
 • extRelationId (the external reference of the selected customer)
 • address (the street name of the selected customer)
 • zipcode (the zipcode of the selected customer)
 • city (the city of the selected customer)
 • country (the country of the selected customer)
 • deliveryAddress, deliveryZipcode, deliveryCity,deliveryCountry (see above, but for the delivery address)
 • vatNumber (the VAT registration number of the selected customer)
 • commerceNumber (the Chamber of Commerce registration number of the selected customer)
+
Translation pending

Interfilliale wachtrij: Vanuit de kassa is het nu mogelijk om een interfiliale opdracht aan te maken. Nadat het filiaal waar de artikelen zijn aangevraagd deze gaat verzenden, kan vanuit de wachtrij de verzending in ontvangst genomen worden. Ook is het mogelijk om een aanvraag die op het filiaal van de kassa binnenkomt vanuit de wachtrij in behandeling te nemen en te gaan verzenden.

+
Translation pending

Nieuw overzicht: Medewerkerslogboek. In dit nieuwe overzicht zie je een lijst van acties die door de medewerker gedaan zijn.

Je kan hier filteren op medewerker en op datum/tijd.

+
Translation pending

Er kunnen nu filiaalgroepen aangemaakt worden waar filialen aan gekoppeld kunnen worden. Deze filiaalgroepen kunnen uit een hoofdgroep en subgroep bestaan. Filialen kunnen aan meer dan 1 hoofd- of subgroep gekoppeld worden. Om filiaalgroepen aan te maken ga je naar 'Beheer > Instellingen > Filialen' en druk je op de knop Filiaalgroepen.

De filiaalgroepen worden op dit moment voor twee dingen gebruikt.

 • De filiaalgroepen komen terug in de filiaalfilters. Hierdoor heb je de mogelijkheid om eenvoudig op een voorgedefinieerde groep filialen te filteren.
 • De filiaalgroepen worden gebruikt voor de volgorde van de filiaalselectie bij het aanmaken van interfiliale opdrachten vanuit de kassa. De volgorde hierbij is: Filialen van de huidige hoofdgroep, filialen van de huidige subgroep en daarna de overige filialen.
»
Translation pending

Q3140 Koppeling Tapautomaat: Overzicht taptik gewijzigd.

 • Aangezien taptiks geen boekdag registeren maar het huidige tijdstip zal het overzicht hier nu rekening meehouden. Wanneer bijv. in de administratie de boekdaggrens is ingesteld op 02:30 en u kiest in het overzicht dag 01-12-2018, dan zullen de taptiks van 01-12-2018 (02:30) tot 02-12-2018 (2:30) weergegeven worden.
 • O.b.v. het geselecteerde filiaal worden nu de juiste tapnummers in het overzicht weergegeven. Hiervoor kunt u vanuit 'Beheer > Instellingen > Filialen' aan ieder filiaal een tapnummer koppelen. Indien meerdere tapautomaten gekoppeld zijn aan 1 filiaal dan kan dit komma-gescheiden opgegeven worden. Zie afbeelding.
»
Translation pending

Wanneer het programma zelf PostgreSQL installeert wordt op 64-bits systemen PostgreSQL 11 geïnstalleerd en op 32-bits Windows PostgreSQL 10 geïnstalleerd (PostgreSQL 11 is niet beschikbaar als 32 bits).

»
Translation pending

De instelling Open kassa bij programma start is weer beschikbaar en gaat nu door naar de kassa voordat er een medewerker is ingelogd.

»
Translation pending

Aantal instellingen toegevoegd voor de grafische klantendisplay. Met behulp van deze instellingen kunnen de diverse onderdelen gepositioneerd of verborgen worden. Tevens kan de fontgrootte ingesteld worden als percentage van wat deze standaard is.

»
Translation pending
 • Medewerker wachtwoorden worden nu opgeslagen met een sterkere beveiliging.
 • Geen wachtwoord veld meer op de artikelkaart
 • Wachtwoord wijzig dialoog is duidelijker gemaakt
 • Vanuit het hoofdmenu kan de ingelogde gebruiker zijn eigen wachtwoord wijzigen door onderaan op de afbeelding voor zijn naam te klikken en vanuit het popup menu dan "Wijzig wachtwoord" te kiezen.
 • Vanuit het kassascherm kan de medewerker zijn wachtwoord wijzigen door de medewerker knop lang in te drukken

Tevens serie instellingen toegevoegd waarmee wachtwoord sterkte en wijzigings verplichtingen ingesteld kunnen worden, deze zijn te vinden onder Beheer > Instellingen > Instelleingen > Medewerkers > Wachtwoord

 • Max. aantal login pogingen
 • Wachtwoord verloopt na aantal dagen
 • Initieel wachtwoord verloopt na aantal dagen
 • Initieel wachtwoord vergrendelen als verlopen
 • Initieel wachtwoord wijzigen forceren
 • Wachtwoord hergebruik voorkomen
 • Minimale lengte
 • Vereist aantal kleine letters
 • Vereist aantal hoofdletters
 • Vereist aantal cijfers
 • Vereist aantal overige
»
Translation pending

Voorraadcorrecties kunnen nu ook gedaan worden op een slave-werkplek. Deze optie vereist dat er verbinding is met de master-database. Indien de slave-werkplek (tijdelijk) geen verbinding met de master heeft dan is deze optie niet beschikbaar.

»
Translation pending

Interfiliale opdrachten, verzendingen en ontvangsten kunnen nu ook vanaf een slave-werkplek gedaan worden. Deze optie vereist verbinding met de master-database. Indien de slave-werkplek (tijdelijk) geen verbinding met de master heeft, dan is deze optie niet beschikbaar (zie afbeelding).

Translation pending

Situatie opgelost waarin je niet aangemeld kon zijn bij een activiteit.

Translation pending

Als er via de API een order wordt aangemaakt en de module 'Q1470 Afhalen & Bezorgen' is gelicenseerd dan verschijnt die order nu ook op het keukenscherm.

Translation pending

Toetsenbordinvoer van talen zoals Chinees werkt nu volledig. Voorheen kon het alleen ingevoerd worden d.m.v. kopiëren en plakken

Translation pending

Probleem verholpen waardoor het aanmaken van slave databases mislukte als de master gegevens bevatte voor interfiliale opdrachten.

Release 11.3.4

Release Date: 2018-11-09
Database Version: 11.1.3
Q-line POS Version: 11.3.4 Download Q-line POS 11.3.4

»
Translation pending

Probleem opgelost bij wijzigen verkooporders.

Wanneer de aantallen van een pakbon op 0 werden gezet was het mogelijk om de regels van de bijhorende order te verwijderen omdat de status van de order weer op volledig openstaand was teruggezet. Dit resulteerde in een foutmelding bij het opslaan van de order. Er is nu een extra controle toegevoegd die controleert op de aanwezigheid van 1 of meerdere pakbonnen die van de order zijn aangemaakt..Ook in dat geval kunnen de regels dan niet meer verwijderd worden ongeacht de status van de order.

»
Translation pending

Probleem opgelost met de verrekening van aanbetaalde orders bij meerdere pakbonnen.

Wanneer een pakbon van een aanbetaalde order werd gefactureerd werd bij de verrekening altijd uitgegaan van het totale aanbetaalde bedrag zonder rekening te houden met eventueel al eerder gefactureerde pakbonnen van deze order die ook al (deels) verrekend waren.

Release 11.3.3

Release Date: 2018-10-29
Database Version: 11.1.3
Q-line POS Version: 11.3.4 Download Q-line POS 11.3.4

»
Translation pending

Probleem opgelost met verrekening spaarpunten. Indien in het afrekenscherm bij betaalwijze 'Spaarpunten' punten waren verrekend en daarna bijv. een bonregel werd verwijderd bleven deze punten staan waardoor er mogelijk te veel punten werden verrekend. Wanneer nu een regel wordt verwijderd (in het afrekenscherm) zullen de te verrekenen spaarpunten opnieuw geselecteerd moeten worden. Dit zal dan gemeld worden.

»
Translation pending

Overzicht artikelprestatie:

 • Afrondingsverschil van het bedrag omzet excl. opgelost. Indien deze door een afrondingsverschil op 0,01 werd berekend i.p.v. 0,00 werden de marges veel te groot (negatief) terwijl deze eigenlijk niet van toepassing was.
 • Marge wordt nu niet meer op 0% gezet maar wordt leeg gelaten indien de omzet 0,00 is. In dat geval is de marge niet van toepassing.
Translation pending

Probleem verholpen waardoor het boeken op tafel niet lukte als de bestelling regels met bereidingswijze bevatte terwijl het aantal van de regel 0 was.

Translation pending

Probleem verholpen waardoor de in order aantallen niet bijgewerkt werden wanneer alle artikelen in een order of bestelling tegengeboekt werden.

Translation pending

Probleem opgelost: Een verkooporder kan nu ook aangemaakt worden wanneer het totaal aantal artikelen 0 is wanneer bijv. door een retour het totaal op 0 uitkomt.

Release 11.3.2

Release Date: 2018-10-22
Database Version: 11.1.3
Q-line POS Version: 11.3.4 Download Q-line POS 11.3.4

Translation pending

Als er vanuit overzichten meerdere bonnen in 1 keer geprint werden dan kwamen er soms teksten van voorgaande bonnen door in de volgende bon die geprint werd.

Translation pending

Facturen die in de kassa gemaakt worden niet meer als kassabon afdrukken (dit moest alleen in de GKS versie).

Translation pending

Verbeterde foutafhandelijk in museumjaarkaart koppeling. Communicatie met nieuwe servers van intersolve verbeterd.

Release 11.3.1

Release Date: 2018-10-02
Database Version: 11.1.3
Q-line POS Version: 11.3.4 Download Q-line POS 11.3.4

Translation pending

Probleem verholpen met initialisatie van meerdere Epson BON printers op enkel systeem.

LET OP: Bij gebruik van een HP H300 Bon printer moet een extra instelling gezet worden! Ga naar Beheer > Instellingen > Hardware. Kies wijzigen en bewerk de configuratie van de H300 printer. Vink bij deze de optie "Separate initialisatie" aan.

Bij verdere problemen met Epson printers de Epson OPOS AUB updaten naar 2.80 R12!

Release 11.3.0

Release Date: 2018-09-25
Database Version: 11.1.3
Q-line POS Version: 11.3.4 Download Q-line POS 11.3.4

!
Translation pending

Probleem met initialisatie van meerdere Epson BON printers op enkel systeem.

+
Translation pending

Bij een betaalwijze kan nu aangegeven worden of deze wel of niet (handmatig) geteld moet worden. In de kolom 'Kastelling toestaan' kunt u het vinkje uitzetten, standaard staat deze aan.

N.B.: Wanneer u bij een betaalwijze de kastelling weer zou inschakelen na een bepaalde periode dan zijn alleen de boekingen van de betaalwijze die na de laatste telling zijn gedaan bepalend voor het huidige saldo. Alle boekingen die nog voor een kastelling zijn gedaan op het moment dat de kastelling van de betaalwijze was uitgeschakeld worden hierbij dus niet meegenomen.

+

Webhooks:

 • Added support for external payments, with the following events:
  • startExternalPayment
  • pollExternalPayment
  • requestCancelExternalPayment
  • cancelExternalPayment
 • Added updateSessionLine
 • Added an article filter to add/update/removeSessionLine
 • Added customAction toegevoegd
 • Webhooks can now be Polling, which means they will keep running until confirmed or cancelled
+
Translation pending

Nieuw filter: Tafel. Hiermee kunt u bestel- of kassabonnen filteren op tafelnummer. Voorheen heette dit filter Plattegrond-filter en was in slechts 1 overzicht toegepast.

Dit filter kan toegepast worden vanuit: Verkoop > Kassabonnen, Overzichten > Verkoop > Kassabonnen, Overzichten > Artikelen > Verloop en Overzichten > Medewerkers > Verloop.

N.B.: Wanneer u wilt filteren op subtafel dan kunt u hiervan de desbetreffende letter invullen. Laat het veld leeg en vink Subtafel aan om alleen op de hoofdtafels te filteren (dus zonder letters).

+
Translation pending

Nieuw filter: Sales en acties. Met dit filter kunnen de verkopen weergegeven worden waarop de geselecteerde Sales en acties-kortingen zijn toegepast. Het filter is afhankelijk van het periodefilter. D.w.z. er kan alleen een keuze gemaakt worden uit de Sales en acties die gelden voor de geselecteerde periode.

Het filter is toegevoegd aan: Verkoop, Overzichten > Verkoop, Overzichten > Artikelen > Artikelprestatie, Overzichten > Artikelen > Verloop, Overzichten > Medewerkers > Verloop en Overzichten > Financieel > Omzet per omzetgroep.

+
Translation pending

Totale korting per verkoop wordt nu weergeven en ook de totale kortingen per kortingstype. Dit wordt nu weergegeven in:

 • Verkoop, raadplegen enkel verkoopitem.
 • Overzichten > Verkoop.
+
Translation pending

Filter toegevoegd aan het snelbeheer voor snelknoppen. Met dit filter kan er in de lijst van te koppelde artikelen gefilterd worden om de juiste te vinden. Ook is er een extra filter toegevoegd om alle artikelen te tonen dus ook de al eerdere gekoppelde. Ook hier kan in gefilterd worden.

+

Webhooks: It is now possible for lines to be deleted by a webhook that were not added by a webhook.

+

All webhooks now also send (if applicable) the currently signed in employee (through the field employeeNumber).

+

In the main menu you can now also see which workplace you are currently using.

»
Translation pending

Engelse vertalingen-bestand is uitgebreid met nieuwe woorden. Bugfixes gedaan aan knoppen die wel een vertaling hadden maar nog niet vertaald werden.

»
Translation pending

Snelheid van opslaan van verkopen verbeterd.

»
Translation pending

Sales en acties:

 • Bij de actiesoorten Staffel en Individuele kortingen is het nu mogelijk om een korting per stuk op te geven.
 • Methodiek van het toepassen van een kortingsbedrag bij Staffel en Individuele kortingen is aangepast.
 • Bij toepassen van de actiesoort X voor de prijs van Y wordt de regel nu gesplitst wanneer het verkochte aantal groter is dan het ingestelde aantal van de korting.

Meer uitleg in het Sales en Acties-document. Deze aanpassingen staan in het hoofdstuk Aanpassingen augustus 2018.

»
Translation pending

Filiaalfilter toegevoegd aan het tap/tik-overzicht.

Translation pending

Printstatus 'P' werd niet bijgewerkt wanneer een inkoopopdracht of levering werd afgedrukt.

Translation pending

De totalen-overzichten lieten in de lijst van tafels de tafels meerdere keren zien.

Translation pending

Wanneer tafels uit de plattegrond verwijderd werden werden ze niet volledig gewist waardoor de tafellijsten in de kassa en op de PDA nog dachten dat de tafel wel in de plattegrond stond.

Translation pending

Geen printjobs maken voor printers die verwijderd zijn.

Translation pending

De filters worden nu gesynchroniseerd van de master naar de slave.

Translation pending

Probleem opgelost waardoor bij de import van CBA-artikelen een lege omschrijving bij de barcodes werd opgeslagen ipv geen omschrijving.

Translation pending

Probleem opgelost waardoor in de tafellijstpopup tafels bleven staan die leeg waren en niet in de plattegrond stonden.

Translation pending

De autorisatie voor het anoniem maken van relaties werkt nu goed.

Release 11.1.14

Release Date: 2019-07-09
Database Version: 11.1.0
Q-line POS Version: 11.1.14 Download Q-line POS 11.1.14

»
Translation pending

Extra opties bij indeling van regels van kassabonnen, orders, pakbonnen, facturen. De opties hebben drie standen omdat een aantal van deze opties al globaal ingesteld konden worden.

 • Kleur maat tekstregel toevoegen, wanneer niet ingesteld valt deze terug op de instelling Kassa > Kleur en maat tonen op bonregel.
 • K en M ipv Kleur en Maat, heeft alleen zin als voorgaande optie ook aan staat, wanneer niet ingesteld valt deze terug op de instelling Kassa > Kleur en Maat als K en M.
 • Korting tekstregels toevoegen, default is aan aangezien dat oude gedrag is, voegt tekst regels toe voor korting percentages en bedragen, deze optie heeft geen effect in compacte modus aangezien deze regels dan verplicht zijn
 • Van voor tekst toevoegen, als niet ingesteld wordt teruggevallen op Kassa > Kassabon (virtueel) > Van-voor prijs weergeven
 • Regels met nul aantal afdrukken, valt terug op Afdrukken > Regels met aantal=0 afdrukken
Translation pending

Verhelpt probleem met het opslaan van administratie verbindingen.

Release 11.1.12

Release Date: 2018-09-12
Database Version: 11.1.0
Q-line POS Version: 11.1.14 Download Q-line POS 11.1.14

+

Webhooks: It is now no longer possible to mark an article as "Loss", when it has been locked by a webhook.

+

Webhooks: When opening a table order on a cash register, which was made through an handheld, you will no longer see the message "De aangeslagen artikelen worden opgeslagen op tafel x".

Release 11.1.11

Release Date: 2018-08-27
Database Version: 11.1.0
Q-line POS Version: 11.1.14 Download Q-line POS 11.1.14

»
Translation pending

Probleem opgelost waardoor het opwaarderen van Netpay kaarten niet goed werkt als de Netpay API versie 5.43 of hoger is.

Translation pending

Filter op medewerker werkt nu correct bij overzicht kastellingen en de kastellingen in het financiële totalenoverzicht.

Release 11.1.9

Release Date: 2018-08-09
Database Version: 11.1.0
Q-line POS Version: 11.1.14 Download Q-line POS 11.1.14

!
Translation pending

In deze versie werkt het aanmaken van nieuwe slaves niet. Gebruik hiervoor versie 11.1.11.

»
Translation pending

Bij Netpay kan nu ingesteld worden dat het binnenkomende nummer niet aangepast hoeft te worden wat betreft formattering.

Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden om de barcodes van NGF passen te verwerken. De herkenning van deze passen moet dan ingesteld staan bij de klantenkaart instellingen. Herken patroon 26\d{11}

Translation pending

Probleem met opvragen van saldo van netpay-kaarten opgelost.

Het probleem trad alleen op als er geen grafische klantendisplay gebruikt werd en de gebruiker een keer teruggegaan was naar de backoffice.

Translation pending

Het opslaan van autorisatiegroepen kon mislukken als men eerder in het beheer van de schermindelingen was geweest.

Translation pending

Probleem verholpen waardoor de kassa kon crashen bij het crediteren van een bon als de optie "Inloggen bij elke actie" aanstaat.

Translation pending

Het opslaan van autorisatiegroepen kon mislukken als men eerder in het beheer van de schermindelingen was geweest.

Translation pending

Probleem verholpen waardoor de kassa kon crashen bij het crediteren van een bon als de optie "Inloggen bij elke actie" aanstaat.

Translation pending

Het opslaan van autorisatiegroepen kon mislukken als men eerder in het beheer van de schermindelingen was geweest.

Translation pending

Probleem verholpen waardoor de kassa kon crashen bij het crediteren van een bon als de optie "Inloggen bij elke actie" aanstaat.

Translation pending

Het opslaan van autorisatiegroepen kon mislukken als men eerder in het beheer van de schermindelingen was geweest.

Translation pending

Probleem verholpen waardoor de kassa kon crashen bij het crediteren van een bon als de optie "Inloggen bij elke actie" aanstaat.

Translation pending

Het opslaan van autorisatiegroepen kon mislukken als men eerder in het beheer van de schermindelingen was geweest.

Translation pending

Probleem verholpen waardoor de kassa kon crashen bij het crediteren van een bon als de optie "Inloggen bij elke actie" aanstaat.

Translation pending

Het opslaan van autorisatiegroepen kon mislukken als men eerder in het beheer van de schermindelingen was geweest.

Translation pending

Probleem verholpen waardoor de kassa kon crashen bij het crediteren van een bon als de optie "Inloggen bij elke actie" aanstaat.

Translation pending

Het opslaan van autorisatiegroepen kon mislukken als men eerder in het beheer van de schermindelingen was geweest.

Translation pending

Probleem verholpen waardoor de kassa kon crashen bij het crediteren van een bon als de optie "Inloggen bij elke actie" aanstaat.

Translation pending

Het opslaan van autorisatiegroepen kon mislukken als men eerder in het beheer van de schermindelingen was geweest.

Translation pending

Probleem verholpen waardoor de kassa kon crashen bij het crediteren van een bon als de optie "Inloggen bij elke actie" aanstaat.

Release 11.1.7

Release Date: 2018-07-18
Database Version: 11.1.0
Q-line POS Version: 11.1.14 Download Q-line POS 11.1.14

Problem solved when synchronizing receipts with partial payments.

Release 11.1.6

Release Date: 2018-07-11
Database Version: 11.1.0
Q-line POS Version: 11.1.14 Download Q-line POS 11.1.14

Translation pending

Probleem opgelost waardoor ticketcounter tickets niet bevestigd en geprint werden als het totaal van de bon 0 was.

Release 11.1.5

Release Date: 2018-07-03
Database Version: 11.1.0
Q-line POS Version: 11.1.14 Download Q-line POS 11.1.14

»
Translation pending

Kastelling per medewerker: Deze kan niet meer gedaan worden op een kassa die als Slave-werkplek is geconfigureerd. In dat geval moet de telling op een Master-werkplek ingevoerd worden.

Translation pending

Bij de Master/Slave- synchronisatie van filiaalorders waar er één Slave-database voor een geheel filiaal is ingesteld, worden de filiaalorders voor alle werkplekken nu door de hoofdwerkplek uitgevoerd.

Translation pending

Kastelling per medewerker: Probleem opgelost. In sommige gevallen werden bij de kastelling foutieve betaalde/geboekte bedragen weergegeven en in de telling geregistreerd. Er werden in dat geval onterecht bonnen van andere medewerker(s) meegeteld in de berekening hiervan.

Release 11.1.4

Release Date: 2018-06-29
Database Version: 11.1.0
Q-line POS Version: 11.1.14 Download Q-line POS 11.1.14

+

Solved an issue with Webhooks.

Release 11.1.3

Release Date: 2018-06-28
Database Version: 11.1.0
Q-line POS Version: 11.1.14 Download Q-line POS 11.1.14

Small bugfixes.

Release 11.1.2

Release Date: 2018-06-27
Database Version: 11.1.0
Q-line POS Version: 11.1.14 Download Q-line POS 11.1.14

+

Webhooks: When a webhook consumer locks a session (through lockSession), it is still able to modify the session through lineAdditions, lineChanges and lineDeletions.

+

Webhooks: In the sender-object you will now also be able to find whether or not the POS is currently in the payment screen. This is indicated by the property: paymentStarted: true of false

Release 11.1.1

Release Date: 2018-06-21
Database Version: 11.1.0
Q-line POS Version: 11.1.14 Download Q-line POS 11.1.14

+

Webhooks: The event completeSession now also sends the property session.table when it was a table session that was completed.

+

Webhooks: session.table.subNumber is now always filled.

+

The Webhooks module is now available on Slaves.

The date show in the main menu is now automatically updated.

The date at the top of the POS screen now updates automatically again.

Issue solved: The authorisation of the management button for filters works properly again.

Release 11.1.0

Release Date: 2018-06-18
Database Version: 11.1.0
Q-line POS Version: 11.1.14 Download Q-line POS 11.1.14

+

Webhooks: It is now possible to add text lines through lineAdditions.

+

Branch orders that were created on other workplaces of the same branch, are now visible on all workplaces of that branch. You can still only edit and handle them on the same workplace that they were created on.

+

You can now supply the terminal type in the Xafax Netpay EFT settings.

»

Various currency fields in various layout types now support formatting with a thousands separator.

»

Improvements to partial payments:

 • When partially paying an invoice, the warning that is shown with receipts is no longer shown.
 • When partially paying a retour receipt, the complete payment button now clearly indicates that it is a partial payment.
»

Webhooks: When a webhook adds a line to the session (through lineAdditions), this same webhook no longer receives an addSessionLine event about this. After all, the webhook should know that it added the line.

»

Branch orders that were added through the API are now saved on the supplied workplace, instead of defaulting to workplace 1.

»

Employee login name now automatically scales with the available space. The longer the login name, the smaller the font.

If the branch of a direct purchase delivery is changed, the stock of the old and new branch is now properly updated.

When selling certain H@ND voucher, the error about invalid UTF8 encoding is solved.

The printer service now correcty uses the chosen language and word aliases.

Solved an issue that could cause a crash when removing a sorting column during layout editing.

Sales price is now also copied to the barcode when a barcode is added to an article that has a filled in sales price.

Issue solved that could cause an error message when the POS was started and the invoice of the previous session was loaded.

Webhooks: Table numbers are now correctly sent again. This was a temporary issue related to the transition to table sub numbers. When applicable, an additional subNumber property is now also sent.

Printing lines from purchase orders and deliveries now also works correctly with multiline text lines. For example, this happens when preparation methods or composed articles are copied from sales orders and invoices where this is added as a text line.

Purchase orders and deliveries can now also be printed from Slave cash registers.

Access control now correctly shows the validity of tickets where no validity period has been entered.

The Exact Financials export now also works correctly with decimal values in the amount field. You can now also supply a field name which can be used to set which relation card field contains the main debtor number.

Release 11.0.2

Release Date: 2018-05-18
Database Version: 11.0.0
Q-line POS Version: 11.0.2 Download Q-line POS 11.0.2

!
Translation pending

Kastelling per medewerker kan het verkeerde geboekte bedrag laten zien. In sommige gevallen worden bonnen van andere medewerkers hier nog bij opgeteld. Wordt gewerkt aan een fix hiervoor.

+

Added support for waiter keys NCR9700/Columbus 800/Maxim 1-wire iButton.

+

It is now possible to configure in the order ticket layout which other locations should be printed.

+
Translation pending

Het is nu mogelijk om deelbetalingen op kassabonnen te doen.

Als er nog openstaande bonnen zijn verschijnt er rechtsboven op de balk een icoon waarmee de lijst van openstaande bonnen geopend kan worden. Een deelbetaling doe je door bij het afrekenen niet het volledige bedrag aan te slaan op een betaalwijze. Hiermee kunnen bijvoorbeeld 2 pin betalingen op 1 kassabon gedaan worden.

+
Translation pending

Er is een nieuwe knop 'Maak anoniem' bijgekomen op de relatiekaart. Met deze knop kan tijdens het wijzigen een relatiekaart anoniem gemaakt worden. Hiermee kan je als MplusKASSA-gebruiker voldoen aan de nieuwe AVG wetgeving waarin het verplicht is om de persoonsgegevens van een relatie te verwijderen op aanvraag klant.

Vanuit 'Beheer > Relaties > Relatiekaart' kunt u zelf per veld aangeven of deze gewist moet worden (optie 'Persoonsgegeven'). De standaard relatiekaartvelden van MplusKASSA zijn hiervoor al ingesteld.

+
Translation pending

Bij de invoer van offertes, orders en directe facturen kan nu de BTW per regel gewijzigd worden. Deze optie is instelbaar en is standaard uitgeschakeld.

+
Translation pending

Kastelling per medewerker. M.b.v. de nieuwe instelling kan aangegeven worden of de kastelling per medewerker geregistreerd moet worden. D.w.z. alle kassa's van een filiaal waarop de medewerker kassamutaties heeft gemaakt zijn bepalend voor de telling. De telling wordt dan altijd van de huidig ingelogde medewerker gedaan en kan op iedere kassa van het filiaal ingevoerd en gewijzigd worden.

Opmerkingen:

 • Deze manier van tellen staat geheel los van het tellen per kassa(s). Wanneer er al kastellingen zijn gedaan en deze instelling wordt voor het eerst gewijzigd dan zal de volgende telling beschouwd worden als de eerste telling per medewerker en zal vanaf de eerste mutatie bepaald worden wat het huidige kassaldo is. Het is dus aan te raden om de instelling niet constant te wijzigen.
 • De eventueel ingestelde 'Hoofdkassa telling' (Beheer > Instellingen > Filialen) is niet meer relevant wanneer voor kastelling per medewerker wordt gekozen.
 • Het kassatellingen-overzicht (Overzichten > Financieel > Kassatellingen) laat alleen de tellingen zien per werkplek OF per medewerker. Dit is afhankelijk van hoe er momenteel geteld wordt.
+
Translation pending

Keukenscherm aanpassing. Als een gang wordt uitgevraagd in de kassa is dit visueel zichtbaar op de keukenbon. Ook is er een instelling bijgekomen om aan te geven of de uitgevraagde gang dan ook naar voren verplaatst moet worden.

+

It is now possible to link a card to a table so that scanning the card automatically opens the linked table.

»
Translation pending

Bij het aanbetalen van tafels ziet het programma nu ook voor vervolg aanbetalingen goed of er een EFT-bon afgedrukt moet worden. Afhankelijk van de instellingen gebeurt dit dan ook automatisch of wordt dit gevraagd. Tevens is het afdrukken aangepast zodat ook alleen de EFT-bon behorende bij deze aanbetaling op de bon geprint wordt en niet ook die van eerdere aanbetalingen.

»
Translation pending

Bereidingswijze is nu te printen op het orderetiket.

»

Added multiple missing images to the classic layout.

»

Adding and deducting balance from NetPay cards is now done through articles.

These articles must be linked to an "opwaardeerrekening."

»
Translation pending

Binnenmelden van verkooporders (pakbonnen aanmaken) is nu optioneel. Met de instelling kan aangegeven worden of verkooporders wel of niet automatisch binnengemeld worden of dat hierom steeds gevraagd moet worden.

»
Translation pending

Wanneer (deels) met spaarpunten wordt betaald dan wordt dit bedrag nu evenredig verrekend over alle bonregels.

Translation pending

Probleem opgelost: Bij het binnenmelden van verkooporders kon een fout optreden wanneer een order bereidingswijzen of samengestelde artikelen bevatte.

The total prepaid amount that is shown with a sales order is now no longer adjusted when the payment is transferred to a receipt or invoice. That means that this amount will still show its original amount as it was before the transfer of funds. This also means the order due amount will properly reflect the actual due amount.

The transfer of funds is still registered though.

Translation pending

Probleem opgelost met retournering van een kassabon met daarin Sales & acties-kortingen. De kortingen op de retourregels worden nu niet meer gewist en ook niet meer automatisch bijgewerkt.

Translation pending

In de naam van de ingelogde medewerker onderaan het hoofdmenu komt nu alle mogelijke tekens goed door.

Translation pending

Na het afrekenen van een bon (stempel 'transactie gereed' wordt dan weergegeven) kan nu direct weer een tafel geopend worden m.b.v. de numerieke knoppen en de tafelknop.

Translation pending

De gangkop instellingen van de tafel bestelbon layout wordt nu goed opgeslagen.

Translation pending

De autorisatie-items "Retour" en "Retour tafel" worden nu goed toegepast. D.w.z. "Retour tafel" bij artikelen die al op de tafel staan en "Retour" bij nieuwe artikelen die op de tafel besteld worden.

Translation pending

Probleem opgelost: Bij het registreren van de taptik-verschil-boeking kon een foutmelding optreden.

When managing article cards, some buttons had the image of a - where it should be +.

Translation pending

Bijwerken van ticketcounter producten crashte als er helemaal geen ticketcounter producten zijn.

Translation pending

De voorbeeldknop kon crashen bij inkoopopdrachten en inkoopleveringen.

Translation pending

Tafelnummer verscheen niet op de tafelknop als er al een artikel was aangeslagen.

Release 10.0.2

Release Date: 2018-04-11
Database Version: 10.0.0
Q-line POS Version: 10.0.2 Download Q-line POS 10.0.2

»
Translation pending

Wanneer (deels) met spaarpunten wordt betaald dan wordt dit bedrag nu evenredig verrekend over alle bonregels.

Translation pending

Het afrekenen van een splitsing wordt nu weer met de correcte BTW wijze opgeslagen (inclusief/exclusief).

Translation pending

Probleem verholpen waardoor de autorisatepopup crashte.

Deze wordt gebruikt bij activiteit selectie en retourpinnen.

Translation pending

Afgedrukt status van de kassabonnen wordt weer gezet wanneer bon afgedrukt wordt.

Translation pending

In de naam van de ingelogde medewerker onderaan het hoofdmenu komt nu alle mogelijke tekens goed door.

Translation pending

De gangkop instellingen van de tafel bestelbon layout wordt nu goed opgeslagen.

Translation pending

Bijwerken van ticketcounter producten crashte als er helemaal geen ticketcounter producten zijn.

Translation pending

De voorbeeldknop kon crashen bij inkoopopdrachten en inkoopleveringen.

Translation pending

Tafelnummer verscheen niet op de tafelknop als er al een artikel was aangeslagen.

Release 10.0.1

Release Date: 2018-04-11
Database Version: 10.0.0
Q-line POS Version: 10.0.2 Download Q-line POS 10.0.2

!
Translation pending

Kan in sommige gevallen geen slave maken. Geeft dan melding over "sync_is_uploaded" column, enige oplossing is updaten naar 11.1.11.

+
Translation pending

Tickets kunnen nu ook verdicht per bon afgedrukt worden. Dat wil zeggen dat alle tickets van een bon die hierop ingesteld staan samen op een enkele ticket afgedrukt worden.

LET OP: het is hiervoor noodzakelijk dat er lay-outs in lijst modus gebruikt worden!

+
Translation pending

Het is nu mogelijk om voor het genereren van PDF bestanden tbv het e-mailen de "Microsoft Print to PDF" printer te gebruiken.

Om dit te activeren dient de "Mplus Software PDFwriter" printer verwijderd of hernoemd te worden.

+
Translation pending

Invoeren inkoopopdracht/levering: Wanneer bij 'Kopiëren van' verkoopregels worden gekopieerd dan is het nu mogelijk om de tekst van de bereidingswijzeregels over te nemen in de tekst van de inkoopregel. Dat zelfde geldt voor de subregels van samengestelde artikelen. Hiervoor zijn twee nieuwe instellingen toegevoegd.

+
Translation pending

Met behulp van het nieuwe artikelkaartveld 'barcode_filiaalprijzen' kan aangegeven worden dat een eventueel ingevulde filiaalprijs op de artikelkaart, de barcodeprijs moet overrulen. Let op dat de filiaalprijs dan de prijs per stuk is, in tegenstelling tot de barcodeprijs die voor het aantal geldt wat bij de barcode is opgegeven.

+
Translation pending

Opticon-datacollector kan nu overal uitgelezen worden waar ook bestanden ingelezen kunnen worden. De optie 'Inlezen' opent nu een venster met daarin twee mogelijkheden: 'Bestand inlezen' en 'Datacollector uitlezen'.

 • Momenteel worden alleen Opticon's ondersteund die gebruik maken van het NetO-protocol.
 • Net als bij het inlezen van bestanden kunt u aangeven om de uitgelezen barcodes te gaan opslaan. Deze zijn vanuit 'Overzichten > Artikelen > Ingelezen bestanden' te raadplegen. Op deze manier kunt u achteraf zien welke barcodes zijn ingelezen en welke mogelijk niet herkend zijn.
+
Translation pending

Het is nu mogelijk om bij bestelbon-cafetaria een barcode op de bestelbon af te drukken waarmee de bestelling later weer in de kassa geopend kan worden.

+
Translation pending

Betalen van meerdere facturen nu ook mogelijk vanuit de kassa. M.b.v. de nieuwe knop 'Betalen facturen' kan een selectie gemaakt worden van openstaande facturen waarna het totaalbedrag in 1 keer betaald kan worden. Van de betaling wordt een nieuwe kassabon gemaakt zonder omzet met alleen maar tekstregels met daarin de informatie welke facturen betaald zijn. De betaling wordt volledig op deze nieuwe kassabon geboekt en direct weer tegengeboekt op de nieuwe tussenrekening 'Verrekening meerdere facturen'. Op deze rekening worden ook de geselecteerde facturen betaald.

Let dus op dat deze betaling anders geboekt wordt dan de betaling van de facturen vanuit de backoffice.

+
Translation pending

Bij verzamelfacturen kan m.b.v. een nieuwe instelling de periode van de gefactureerde orders, bestellingen of pakbonnen op de eerste regel van de factuur gezet worden.

+
Translation pending

Flexibelere indeling van kassascherm en ondersteuning voor schermen in portretstand. In de kassa-layouteditor zijn de bon en het numerieke deel nu vrij plaatsbare componenten (de bon is wel verplicht). Ook kan in de editor nu uit vier verschillende indelingen gekozen worden voor standaard/breedbeeld en staand/liggend.

+
Translation pending

Het is nu mogelijk om de verzamelfactuur ook verdicht per artikel weer te geven en af te drukken. Hiervoor is het veld ''verzamelfactuur_verdichtmodus" toegevoegd aan de relatiekaart. Met dit veld kan ingesteld worden hoe een verzamelfactuur standaard wordt weergegeven of afgedrukt: Onverdicht, verdicht per pakbon of verdicht per artikel. Bij het raadplegen van een factuur kan hieruit ook nog een keuze gedaan worden.

N.B.: Voorheen kon met het relatiekaartveld 'verzamelfactuur_verdichten' aangegeven worden om de factuur te verdichten per pakbon. Dit veld wordt nu vervangen door dit nieuwe veld.

+
Translation pending

Betalen van facturen of aanbetalen van orders nu mogelijk vanuit de backoffice. Het betalen van een enkele kunt u doen vanuit het raadplegen van de enkele order of factuur. Het betalen van meerdere kan vanuit de order- of factuurlijst m.b.v. de knop 'Acties op selectie'.

 • Bij het betalen vanuit de backoffice kan uit een beperkt aantal betaalwijzen een keuze worden gemaakt.
 • Bij meerdere betalen kan slechts 1 betaalwijze geselecteerd worden.
+
Translation pending

Document Sales & acties toegevoegd aan de lijst van handleidingen.

+

A sales order can now have one or two URL's set that will automatically open in the default browser when delivering or invoicing the order. These URL's are visible when viewing the sales order in the back office, but are only settable and editable through the API. It is also possible to manually open these URL's through clicking on the link. You can optionally disable the automatic opening through the setting Sales > Automatically open packing slip/invoice URL's.

»
Translation pending

In de artikellijst wordt nu voor tekstvelden met een selectielijst het label uit de selectielijst getoond ipv de waarde.

»
Translation pending

Er zijn een aantal nieuwe functies bijgekomen in het keukenscherm:

 • VIP-bonnen
 • Keukenscherm fullscreen bij opstarten (instelling)
 • Bij bon klaarmelden de bon naar achteren verplaatsen
 • Geluid wanneer nieuwe bon binnenkomt (instelling)
 • Geluid wanneer de bon bepaalde tijd geen actie gedaan heeft (instelling)
 • Nieuwe look

De handleiding is geüpdatet met deze wijzigingen.

»
Translation pending

Autorisatie is nu vereist voor tabblad 'Inkoopleveringen' op de artikelkaart. (autorisatieitem: Artikel > Raadplegen > Tabbladen > Inkoopleveringen)

»
Translation pending

Verbeteringen aan e-mailen.

 • probleem verholpen waardoor DIGEST-MD5 authenticatie niet werkte
 • ondersteuning voor SSL/TLS (smtps) toegevoegd, er was al StartTLS ondersteuning
»
Translation pending

Invoeren correctie: Bij annuleren wordt nu om bevestiging gevraagd.

»
Translation pending

Allergenen-knop is nu standaard uitgeschakeld. De tab 'Allergenen' op de artikelkaart is nu ook afhankelijk van deze instelling.

»
Translation pending

De e-mail-instellingen worden nu per administratie (database) geregistreerd zodat, wanneer u met meerdere administraties werkt, deze per administratie instelbaar zijn. De instellingen worden nog wel steeds lokaal op de werkplek geregistreerd.

»
Translation pending

Extra controles bij importeren van artikelen

 • Omzetgroepwaardes buiten het bereik 0-999 worden niet meer geaccepteerd.
 • Waarschuwing als kleur of maat geïmporteerd wordt zonder Q1600 Fashion module.
 • Waarschuwing als minstens 1 van de drie maar niet alle drie de toewijzingen voor kleur, maat en verdicht waarde gezet zijn.
 • Waarschuwing als er regels zijn waar wel een kleur of maat op is ingevuld maar niet een verdicht waarde.
»
Translation pending

De postcode-service gebruikt nu recente data en heeft nu ook data voor België.

Bij het invoeren van Nederlandse postcodes worden meteen de straatkeuzes getoond aangezien dit er nooit veel zijn. Bij Belgische postcodes wordt na het invoeren van de postcode alleen de plaatsnaam opgehaald maar kan vervolgens het begin van de straatnaam ingevoerd worden en op de zoekknop geklikt worden om een lijst van mogelijke straten op te halen.

Het standaardland waarmee de postcode-invoer opkomt wordt bepaald door het land van het huidige filiaal.

»
Translation pending

Factureren van meerdere pakbonnen: Pakbonnen worden niet meer gegroepeerd per afleveradres. D.w.z. pakbonnen van dezelfde relatie maar met een ander afleveradres worden nu wel in 1 verzamelfactuur gezet. De pakbonnen worden nog wel steeds gegroepeerd per factuuradres. N.B.: Afwijkende factuur- en afleveradressen zijn op dit moment alleen mogelijk wanneer de orders d.m.v. externe orders zijn ingevoerd.

»
Translation pending

Nieuwe efficientere implementatie van Slave inrichten.

De nieuwe implementatie neemt alleen relevante data over en heeft geen extra diskruimte nodig. Door deze aanpassingen kan hij aanzienlijk sneller zijn dan de oude implementatie, vooral als er veel filialen zijn.

»
Translation pending

Voor TicketCounter kan nu ingesteld worden of de ticketverkoop online of offline gebeurd moet worden.

»

Added new button to Sales: 'Actions on selection'. This can be used to perform a certain action on a selection of multiple sales items (proposals, orders, packing slips, invoices and receipts). These actions are: Print, Email, Cancel or Credit (if applicable). The buttons "Autom. print selection" or "Autom. email selection" can be used to automatically created a selection of items that still need to be printed or mailed respectively.

N.B. The buttons "Print selection" and "Mail selection" have been removed because of this new feature.

Translation pending

Het direct bijwerken vanuit de cloud kon foutrapport triggeren als er problemen met de configuratie of cba database waren.

Translation pending

Probleem verholpen met verder afhandelen van splitsing als de eerste poging tot afrekenen mislukt is.

Translation pending

Probleem opgelost bij het verwijderen van barcodes van kleur/maat-artikelen. Barcodes werden in bepaalde gevallen niet verwijderd.

Translation pending

Herhaalorders/facturen: Geen foutmelding meer wanneer externe referentie is ingevuld.

Translation pending

Probleem opgelost: Bij het aanmaken van pakbonnen wordt nu gecontroleerd of de betreffende order niet tussentijds uitgeleverd of op een andere manier gewijzigd is.

Translation pending

Extra subtafels toevoegen werkt nu ook voor lege tafels die niet in de plattegrond staan. Het werkte dus al voor tafels op de plattegrond en tafels waarop een bestelling stond.

Translation pending

De scheidingslijn tussen de regels op de bestelbon ontbrak tussen de laatste twee regels.

Translation pending

Probleem opgelost: Geeft geen foutmelding meer wanneer er een (tekst)regel wordt tussengevoegd en de laatste rij op dat moment (totaalregel) geselecteerd is.

Translation pending

Als er op het numerieke deel van de kassa een barcode werd ingevoerd en op de Kies artikel knop gedrukt werd dan gingen eventuele voorloopnullen verloren. Tevens worden nu ook alfanumerieke barcodes ondersteund.

Release 9.1.3

Release Date: 2018-03-05
Database Version: 9.1.0
Q-line POS Version: 9.1.3 Download Q-line POS 9.1.3

!
Translation pending

LET OP: Deze update niet voor klanten met een TicketCounter koppeling gebruiken!!!

Tenzij ze in offline-modus gaan werken, maar dat moet dan ook bij TicketCounter bekend zijn en geconfigureerd worden.

Translation pending

Probleem opgelost bij retourneren. In sommige gevallen werd de retourbon niet correct voorgesteld.

Loyalty Point issues:

 • Solved an issue with loyalty points that have a value with more than two decimal points. In some cases, this lead to an additional loyalty point being charged.
 • When loyalty points are used as a payment method, and you return from the payment screen, the amount of points allocated is now also cleared -- just as is already the case with other payment methods.

Crediting receipts from the back-office: Receipts can once again only be credited from their own workplace (or optionally from a mobile workplace in the same branch). This restricition existed before, but had been erroneously removed since version 9.0.0.

Clicking on one of the recent receipts in the employee login screen will once again (re-)print the receipt.

Release 9.1.2

Release Date: 2018-02-26
Database Version: 9.1.0
Q-line POS Version: 9.1.3 Download Q-line POS 9.1.3

!
Translation pending

LET OP: Deze update niet voor klanten met een TicketCounter koppeling gebruiken!!!

Tenzij ze in offline-modus gaan werken, maar dat moet dan ook bij TicketCounter bekend zijn en geconfigureerd worden.

!

Printing a recent receipt from the employee login screen was accidentally broken in this version.

+

When "Remember table positions" is enabled, you can reset these positions from the POS by clicking on the active tab of the table floor plan.

»

Added a setting for permanently remembering the position of dragged tables. This is disabled by default, since most users prefer the old behaviour.

Solved an issue what would cause error messages to be displayed when editing the time in the order sheet.

Solved an issue what would cause certain texts to be incorrectly redrawn on older versions of Windows that use the Windows Classic Theme. When this problem occurred, you would see the old and new text values drawn on top of each other.

Solved issues with Unicode support in both text fields and formatted text areas.

Solved an issue that could cause the software to crash while exiting.

This would sometimes occur when you opened an article, relation or employee through a list.

When an order is printed from the POS, the question whether it should be printed with or without discounts will no longer be asked if the module 'Q1470' is enabled. Because in that case, it is an order ticket, not a sales order.

Fixed a crash that would occur when the user would double click the totals line while inputting a delivery.

Unicode characters that were used in colours and sizes were not properly displayed in the colour/size-grids.

Fixed a crash that would occur when you double clicked on the totals line while inputting a purchase order.

The 'Next course'-button now remains disabled until the order has been placed, since the button doesn't work anyway.

Solved issues with Master/Slave synchronization of articles, employees and relations.

When you finish editing a table floor plan, any remaining pop-ups will be closed.

Solved an issue while editing the table floor plan where the table pop-up would open partially outside of the visible screen area. This was caused by the virtual keyboard.

Release 9.1.1

Release Date: 2018-02-20
Database Version: 9.1.0
Q-line POS Version: 9.1.3 Download Q-line POS 9.1.3

!

WARNING: Do not use this update for customers with a TicketCounter integration!!!

This can only work when they are working in offline mode, but this must also be known and configured at TicketCounter.

+

The receipts overview (button top right) in the POS has been modified. It is now also possible to credit or return receipts from this screen. It is also possible to put receipts of table orders back on the table (or select a table of choice).

 • Returning a normal receipt does not create a credit receipt, but places a copy of the receipt contents in the POS with all the articles returned.
 • Placing back a receipt on a table order does create a credit receipt, and then places a copy of the receipt contents on the table.
+
Translation pending

Inkooplevering-tab toegevoegd aan artikelkaart. Hierin zie je voor het artikel de laatste inkooplevering per leverancier met de bijbehorende inkoopprijs.

+
Translation pending

Verkooptickets kunnen nu per stuk of verdicht afgedrukt worden.

Het ticketveld op de artikelkaart is hiervoor veranderd van een vinkje naar een veld met drie keuzes:

 • N.v.t.: geen tickets afdrukken
 • Per stuk: zoveel afzonderlijke tickets afdrukken als er verkocht zijn
 • Verdicht: enkele ticket afdrukken met daarop een aantal

Denk er aan dat als er gebruikt wordt gemaakt van verdicht dat dus het aantal veld ook in de lay-out moet staan.

+

The import of images for articles, employees and relations now catches possible issues with the import files and notifies the user in the end which files have been skipped.

Previously, the import would abort and it would then be unclear which file was the culprit and what needed to be done to resolve the issue.

+

It is now possible to specify a target printer for individual TicketCounter products. The available options are: Receipt printer, Ticket printer or None.

+

When editing payment methods, you can now assign a default deposit method. This method will then be suggested when you make a cash count. It is still possible to temporarily override this default when performing the cash count.

+

You can now indicate whether or not a payment method can be used in combination with any kind of discount. Any applied discounts will be automatically removed when you decide to use the payment method. And from that moment on, no other discounts can be selected.

+

New discount module Sales & Promtions.

+

You can now indicate whether or not a payment method can be used in combination with any kind of discount. Any applied discounts will be automatically removed when you decide to use the payment method. And from that moment on, no other discounts can be selected.

+

New discount module Sales & Promtions.

+

You can now indicate whether or not a payment method can be used in combination with any kind of discount. Any applied discounts will be automatically removed when you decide to use the payment method. And from that moment on, no other discounts can be selected.

+

New discount module Sales & Promtions.

+

When inputting or editing colour/size-articles and using a barcode scanner, the focus will be set to the next colour/size-article that has no barcode after each barcode scan. In this way, you can quickly input all barcodes of a new colour/size-article.

+

General improvements for purchase orders/deliveries and support for creating purchase orders on Slave cash registers. The Slave cash registers do need an active connection to the Master when creating these.

 • Creating orders (optionally from an order proposoal) from a Slave cash register
 • Possibility to use a CSV file with a purchase delivery
 • Labels of delivered articles can now be printed on a Slave
 • Improved Unicode support
 • Solved issues with very high article, employee and relation numbers
+

Sub tables

 • In de table map editor, you can now assign a default number of sub tables to any table
 • When editing the description of a non-divided table, you can set the desired number of sub tables.
 • From the table map, you can use a long click on any table to open a list of the sub tables for that table
 • From this list, you can also add extra sub tables
 • From the table selection list, you can use a long click on any table to switch to a list of subtales of that specific table
 • From this list, you can also add extra sub tables
 • Using the setting "Show sub tables in list" you can now indicicate whether or not the table seleciton list should show only active or all sub tables
 • When all sub tables of a table have been checked out, the table will revert to the default number of sub tables that was set from the table map editor
 • When a table is opened through the numpad, a list for selection the proper sub table will be shown
+
Translation pending

Vanuit de kassa is het nu mogelijk om verkooporders zonder de eventuele korting af te drukken. Wanneer u deze optie instelt dan zal voordat wordt afgedrukt gevraagd worden of de order normaal of zonder korting afgedrukt moet worden. De order zelf wordt niet gewijzigd.

+

An option has been added to automatically generate an speedbutton sheet with bestselling articles.

The bestsellers are those articles that are sold the most.

Under Management > Settings > Speedbuttons you can find a few settings to define your bestsellers.

+

Settings management now has a filter.

This filter searches through groups, settings and explanations for the given text and will only show those groups and settings that match the filter.

+

You can now indicate for each payment method whether or not the cash drawer should automatically open after check out. You cannot change this setting for Cash, these method is always set to open the drawer automatically.

+
Translation pending

Met de nieuwe betaalwijze "Vreemde valuta" kun je vanuit verschillende valuta omrekenen naar euro's. Het beheren van de beschikbare vreemde valuta's en de bijbehorende wisselkoersen doe je via Beheer > Financiaal > Vreemde valuta.

·

In the Article Performance report, the option to Show Open Table Tickets has been removed. This option option was not intended for release.

+
Translation pending

De regel "waarvan bijgepind" werd niet altijd direct onder de EFT-betaalwijze gezet.

»

The option to close the POS screen is now placed behind the Mplus logo in the top left corner.

»
Translation pending

Selectie kleur/maat-artikelen bij inkoop en verkoop: Bij toevoegen van kleur/maat-artikel waarvan het product nog niet eerder geselecteerd is, wordt nu tijdelijk een lege regel achteraan gevoegd met daarin het geselecteerde productnummer zodat het duidelijker is waar de kleur/maat-selectie betrekking op heeft.

»

Editing colour/size-articles: Non-active articles will now be displayed in gray in the colour/size-grid, and its contents can no longer be edited (with the exception of the "Active" checkbox). However, when a non-active article is explicitly selected for editing (eg. from the "Non-active" tab), you can still fully edit the article.

»

When importing colour/size-articles, and duplicates are detected in the import file, you will now be given the option to export the duplicates to a separate file and continue the import without the duplicates.

»
Translation pending

Als bij raadplegen van een kassabon wordt gekozen voor crediteren kan er nu net zoals bij de facturen een reden en datum opgegeven worden.

De reden ondersteunt nu ook Unicode.

»

Article card: Editing colours & sizes. The following has been changed.

 • When editing a colour/size-article, you can now only manage the colours and sizes after the newly added button "Edit C&S" has been clicked. This allows for more initial space for the rest of the article card, because the colour/size-grid remains compact (see first attached image).
 • When inputting new colours and sizes, the list will automatically add a new line, and you no longer have to explicitly click the buttons "New colour" or "New size". These buttons have been removed.
»

In the table floor plan, an opened table will now be marked with an orange border around its label instead of an exclamation sign.

»

The options for printing order receipt lines have been expanded.

 • individual settings for location header
 • individual settings for course header
 • option to enable extra separation between article lines (none, whitespace, -------- or ==========)
 • a new "inverted" option with every set of font settings
 • a new "Copy to order receipt" button to transfer all table settings to the cafeteria order receipt.
 • a new "Copy to other locations" button to transfer settings of "Lines for this location" to "Lines for other locations"
»
Translation pending
 • Op veel plaatsen autorisaties issues opgelost.
 • Extra autorisatie opties toegevoegd
 • Knoppen die ingedrukt konden worden terwijl er niks te doen was uitgeschakeld in die situatie
»

Every barcode can now have its own description.

»
Translation pending

Bij het importeren van kaarten wordt er nu een controle op dubbele matches in het bronbestand uitgevoerd. Dit vervangt de foutmelding:

ERROR: duplicate key value violates unique constraint temp_artikel_import_update_pkey

Je zult nu de volgende foutmelding krijgen:

Importbestand bevat een dubbele match voor kaartnummer 123

»
Translation pending

De bereidingswijzesheet heeft nu een optie om kies artikel te doen. Hiermee kunnen bijna alle artikelen toegevoegd worden als bereidingswijze. Enige uitzondering zijn artikelen die betaald moeten worden met credits of punten. Ook is de invoer van bereidingswijzetekst is nu multi-line geworden. Voor iedere ENTER wordt een aparte bereidingsregel toegevoegd.

»
Translation pending

De printfunctie van de knop "Maak kassabon" is gewijzigd. Deze kijkt nu ook naar de instelling voor automatisch bon printen na afrekenen.

Solved an issue with migrating schemas prior to 7.0.0.

After editing a colour/size-article, the changes of all the articles of the whole product will now be visible in the article list, and not just those of the selected article.

Translation pending

Bij de artikel- en relatiekaart kreeg het tabblad "Afbeeldingen" altijd de focus wanneer bij het artikel of relatie een of meerdere afbeeldingen waren geselecteerd. Dit is nu opgelost, het laatst geselecteerde tabblad zal altijd weer de focus krijgen bij het openen van de kaart.

Translation pending

Probleem opgelost: Invoer/wijzigen verkoop: Inlezen/importeren bestand: Het aantal werd niet meer overgenomen uit het importbestand maar werd altijd op één gezet.

When importing articles, employees and relations, any text that is longer than the database allows will now be automatically truncated instead of causing a failure of the entire import process.

Solved an issue where importing colours or sizes with a backslash in them failed.

Translation pending

Probleem verholpen waardoor numerieke invoer een crash veroorzaakte als de Tafel module niet actief was.

Solved an issue with a few printer dialogs that wouldn't remember their printer settings.

Special change for Webhooks: When adding a line through lineAdditions, the supplied text, priceIncl, quantity and externalDiscount are now also used instead of ignored.

Solved an issue that could cause a crash when filtering settings.

When editing print layouts, you can now once again correctly edit a formatted text area.

When a table had multiple sub tables, it was possible that the descriptions of the various sub tables were erroneously jumbled.

Solved an issue where the cash register would give an error message when creating sub tables in the situation where no table map was shown on the cash register.

The course list is now also synchronized from Master to Slave.

The turnover totals on the Totals Report now remain correct when debtor credit transactions are made.

Changes and resolved issues in regards to lines which have a discount amount applied to them.

 • Partially returning or removing an existing line from a table: Discount amount used to be completely counterbooked. This will now only happen when the line has been completely returned or removed.
 • Splitting a line to a different table: The discount amount will now be transferred when the line has been completely split.
 • Returns: Solved an issue where a warning message was triggered incorrectly regarding a discount amount that was too high.
 • Returns on a table: Solved an issue where the discount amount of an existing line was erroneously inverted (made negative).

Improved Unicode support when editing colour/size-articles.

Editing a colour/size-article used to produce an error message when a selection list was configured for the field order limit.

Editing a selection now longer erroneously gives an error message when using very high numbers for card values like the supplier.

When editing the layout of the relation card, you can now use the default selection list for the field category.

When creating orders and invoices, the text column was not shown in the proper encoding (but it was however correctly stored).

Selection of debtors with very high relation numbers now works correctly.

Translation pending

Rechtermuisknop op een tafel of knop in de kassa heeft nu zelfde gevolg als een lange klik.

Dit lost het probleem op dat je op sommige touchscreens geen lange muisklik kon doen omdat de touchscreendriver die zelf al onderschepte om een rechtermuisknop emulatie te doen.

The activity filter in the report "Financial > Totals" no longer display error messages when using it in combination with showing logged line deletions and other logs.

In the Progress report, an article with varying receipt texts could be shown multiple times. This caused a distorted overview. They will now be correctly grouped to make things more clear.

Correct detection of a wrongly encoded CAM-password implemented, in stead of a EEFFACE crash of the software.

In the Totals report, the branch filter now also works on the Cash Register Entries and Expenditures.

Translation pending

De K&M-knop wordt nu niet meer weergegeven indien er geen licentie is voor Q1600 Mplus Fashion.

Release 8.0.8

Release Date: 2018-02-08
Database Version: 8.0.2
Q-line POS Version: 8.0.8 Download Q-line POS 8.0.8

Special change for Webhooks: When adding a line through lineAdditions, the supplied text, priceIncl, quantity and externalDiscount are now also used instead of ignored.

Release 8.0.7

Release Date: 2018-01-24
Database Version: 8.0.2
Q-line POS Version: 8.0.8 Download Q-line POS 8.0.8

Translation pending

Het activiteitenfilter in het overzicht "Financieel > Totalen" levert nu geen foutmeldingen meer op als het wordt gebruikt in combinatie met het tonen van o.a. foutaanslagen.

Release 8.0.6

Release Date: 2018-01-18
Database Version: 8.0.2
Q-line POS Version: 8.0.8 Download Q-line POS 8.0.8

Translation pending

Probleem verholpen waardoor van een kassa geen Slave gemaakt kon worden.

Het probleem trad op bij het verifiëren van de database connectiegegevens.

Release 8.0.4

Release Date: 2017-11-29
Database Version: 8.0.1
Q-line POS Version: 8.0.4 Download Q-line POS 8.0.4

+
Translation pending

Op de bestelbon kan nu ook geprint worden of het een afhaal- of bezorgorder betreft.

·
Translation pending

In het overzicht Artikelprestatie is de optie om openstaande tafelbestelbonnen te tonen weggehaald. Dit was een optie die niet voor release was bedoeld.

»
Translation pending

In het totaaloverzicht werkt het filiaalfilter nu ook voor kas in- en uitgave.

»
Translation pending

De printfunctie van de knop "Maak kassabon" is gewijzigd. Deze kijkt nu ook naar de instelling voor automatisch bon printen na afrekenen.

Translation pending

Twee problemen verholpen in de ondersteuning van GigaTMS HF320 RFID/MiFARE readers (oa Varipos 715S).

Translation pending

Probleem verholpen waardoor snelknoppen verdwenen als ze naar het klembord of een ongeldige bestemming gesleept werden.

Translation pending

Probleem verholpen in de onverdichte baklijsten.

Translation pending

Probleem opgelost: Bij invoer van nieuwe kleur/maat-artikel kon nadat de maten geselecteerd waren een foutmelding verschijnen.

Release 8.0.3

Release Date: 2017-11-15
Database Version: 8.0.1
Q-line POS Version: 8.0.4 Download Q-line POS 8.0.4

Translation pending

Als je tijdens het maken van een order nogmaals op de knop "Maak order" drukte raakte je de geselecteerde leverdag kwijt.

Translation pending

Probleem opgelost: Bij het aanmaken van een nieuwe betaalwijze kon een foutmelding optreden.

Release 8.0.2

Release Date: 2017-11-14
Database Version: 8.0.1
Q-line POS Version: 8.0.4 Download Q-line POS 8.0.4

»
Translation pending

Time-outs van H@ND koppeling verkort zodat niet werkende communicatie minder vertragingen oplevert.

Translation pending

Bestelbon wordt nu ook geprint als er via de API een CreateOrder gedaan is.

Translation pending

Baklijst kon soms een foutmelding geven.

Translation pending

De kortingen die in de totalen getoond werden waren te laag.

Translation pending

Wanneer een activiteit gebruik maakt van een snelknoppen of schermindeling die je probeert de verwijderen, krijg je nu een melding dat deze eerst ontkoppelt moet worden.

Release 8.0.1

Release Date: 2017-11-07
Database Version: 8.0.0
Q-line POS Version: 8.0.1 Download Q-line POS 8.0.1

»
Translation pending

Datum formattering in overzichten wordt nu zoveel mogelijk overgenomen van de standaard Windows (land) instelling. Registratie van activiteiten kon een probleem geven wanneer de datum formattering in Windows niet was ingesteld op dd-mm-yyyy.

»
Translation pending

Op de hoogte van een rij in geval van kleur/maat-groepering zat een maximum. Deze beperking is eruit gehaald zodat de kleur/maat-gegevens niet afgekapt worden.

Translation pending

Probleem verholpen waardoor de kortingsbedragen in de totalen te laag was.

Translation pending

Probleem verholpen waardoor er een fout kon optreden bij het afrekenen van ticketcounter tickets.

Translation pending

De artikel-, relatie- en medewerkerkaart editor gaan nu beter om met ongeldige invoer voor: kolom, rij, veldbreedte en veldhoogte.

Translation pending

Instellingen vielen niet altijd goed terug op de globale waarde als ze teruggezet waren op standaard.

Translation pending

Probleem verholpen waardoor backups van een database met schema versie 7.0.0 of hoger niet teruggezet konden worden.

Translation pending

Probleem opgelost met Voorraad > Voorraadstromen waardoor de gekozen filialen niet correct werden opgeslagen. Ook kon je maar één keer een ingestelde voorraadstroom wijzigen, daarna bleef het scherm blanco.

Release 8.0.0

Release Date: 2017-10-31
Database Version: 8.0.0
Q-line POS Version: 8.0.1 Download Q-line POS 8.0.1

+
Translation pending

Herhaalorders: De herhaalorders kunnen nu ook automatisch aangemaakt worden. Met de nieuwe instelling kan aangegeven worden of de herhaalorders automatisch aangemaakt moeten worden o.b.v. het ingestelde aantal dagen voor uitlevering.

+
Translation pending

Er is een nieuw veld voor de artikelkaart bijgekomen "preset tarra". Bij weegschaalkoppelingen die dit ondersteunen (Mettler Toledo) wordt het gewicht dat in dit veld staat meegestuurd als tarra.

+
Translation pending

De backoffice heeft een nieuwe stijl gekregen. De verandering op een rijtje:

 • Geen kleurverloop
 • Nieuw kleurenpalet
 • Dubbele lijnen eruit gehaald

Zie afbeeldingen voor een impressie.

+

Added support for webhooks.

With webhooks, information about the current receipt can be sent from the cash register to a configuratble URL. By replying to thist request, you can also do things like changing the contents of the receipt, or influencing the software flow. E.g. applying discounts, adding receipt lines, and printing additional information on the receipt. It is also possible to ask questions from the user.

See the Developers-site for a technical explanation.

+
Translation pending

Via de ordersheet in de kassa kunnen nu een of meerdere leverdatums gekozen worden en een levertijd. Als er meer dan 1 leverdatum gekozen is wordt er een herhaalorder gemaakt. Dit gebeurt alleen wanneer de Herhaalorders op actief zijn ingesteld (Instelling: Verkoop > Herhaalorders).

+
Translation pending

Beperkte ondersteuning voor QR-codes toegevoegd aan de printer layout.

QR-codes werken alleen op de bonprinters die dit ondersteunen en aangestuurd worden via OPOS (o.a. Epson TM-T88IV, TM-T88V, TM-T20 en TM-m30, maar niet op de TM-T88III). Minimale Epson OPOS versie 2.70 (voor andere fabrikanten weten wij de versies niet).

+
Translation pending

Bij snelknoppen kan nu per subgroep aangegeven worden dat de subgroep per filiaal beheerd wordt.

Op de knop van subgroepen die per filiaal beheerd worden wordt een groen vinkje in de hoek getoond. Op Slaves waar je de andere subgroepen niet mag bewerken staat er een slotje in de hoek.

+
Translation pending

Nieuwe optie: Inkoop > Bestellijst. Hiermee kan een lijst van artikelen beheerd worden waarvan op een later moment per leverancier een inkoopopdracht gemaakt kan worden. Ook vanuit het Bestelvoorstel kunnen artikelen aan deze bestellijst toegevoegd worden.

+
Translation pending

Bij het toevoegen van artikelen aan een elders geopende tafel wordt de vraag of je door wilt gaan nu gesteld voordat de regels daadwerkelijk worden toegevoegd. Annuleren heeft nu dus ook daadwerkelijk zin.

Daarnaast wordt de vraag niet weer gesteld zolang je met dezelfde tafel werkt.

+
Translation pending

Bij OPOS printers kan nu opgegeven worden dat er een buzzer aangekoppeld is.

Als de buzzer aan staat gaat deze af na elke printopdracht op die specifieke printer. De configuratiekeuzes zijn

 • Geen, geen buzzer gebruiken
 • Ingebouwd, dit moet werken op Epson Printers met een ingebouwde buzzer zoals de TM-U230
 • Lade poort pin 2, zou moeten werken met alle ESC/POS compatible printers
 • Lade poort pin 5, zou moeten werken met alle ESC/POS compatible printers

Pin 2 wordt meestal gebruikt voor externe buzzers maar geldlades zitten hier ook standaard op. Daarom zit de buzzer ook weleens op Pin 5.

+
Translation pending

Nieuwe optie: Binnenmelden. Deze laat, o.b.v. een selectie van artikelen, zien welke inkoopopdrachten en verkooporders uitgeleverd kunnen worden. Na bevestiging worden de inkoopleveringen en pakbonnen automatisch aangemaakt. Van artikelen die niet in een inkoopopdracht zitten wordt per leverancier een directe inkooplevering gemaakt. Voor meer uitleg zie handleiding Binnenmelden of klik op Meer info.

+
Translation pending

Tekstvakken krijgen nu ook de toetsenbord focus als geklikt wordt in het lege deel onder de laatste tekst.

+
Translation pending

Bij de bestelbon printerlay-out is nu te kiezen welke instellingen gebruikt worden voor de regels van toegevoegde locaties:

 • De instellingen van de huidige locatie. (standaard)
 • De instellingen van de andere locaties.

Op deze manier kan je de toegevoegde locaties er net zo uit laten zien als je zelf wilt.

+
Translation pending

Q1600 Mplus Fashion: Selectie van kleur/maat-artikelen bij inkoop en verkoop is vereenvoudigd. Wanneer een kleur/maat-artikel geselecteerd wordt kan nu een selectie gemaakt worden van alle mogelijke kleuren en maten van dit product m.b.v. een popupvenster. Op dezelfde manier kunnen ook de prijzen en kortingen voor de kleur/maat-range gewijzigd worden. Voor meer uitleg, zie Meer info.

+
Translation pending

Bij de maakbon configuratie kunnen nu ook backup printers opgegeven worden.

+
Translation pending

Bij het bijwerken van artikelen uit de Cloud via CBA wordt nu ook de (verdichte) omzet van de onderneming t/m de voorlaatste boekdag geüpload. Daarnaast worden ook enkele details zoals softwareversie en de CBA-configuratie geüpload.

+
Translation pending

Artikelinformatie popup toegevoegd. Deze popup laat de extra tekst en afbeeldingen van een artikel zien in de kassa.

+
Translation pending

Ondersteuning voor de CCV Fly. De Annuleer knop in de PIN dialoog op het kassascherm werkt nog niet omdat dit nog niet ondersteund wordt door de CCV Fly.

+
Translation pending

Persoons-artikel toegevoegd. Hiermee kan een artikel voor een aantal personen besteld worden.

+
Translation pending

Het overzicht Artikelen > Verloop bevat nu ook een tab voor bestellingen. Deze tabs zijn zichtbaar indien gebruik wordt gemaakt van tafels of bestelbonnen. Hiermee kan het verloop van bestellingen gedurende een bepaalde periode getoond worden. Ook bevat dit overzicht de mogelijkheid om te filteren op wijknaam.

Daarnaast kun je nu zien in welke bonnen de artikelen zitten door een veld van de tabel te selecteren.

+
Translation pending

De basismap en basis-URL van afbeeldingen wordt nu ook per werkplek goed ingeladen.

+
Translation pending

Nieuwe instelling die het mogelijk maakt om direct nadat een order volledig betaald is er een kassabon of factuur van te maken

+
Translation pending

Per omzetgroep of artikel kan nu aangeven worden of er korting gegeven mag worden. Deze instelling heeft betrekking op het kortingpercentage en het kortingsbedrag. Afwijkende prijzen (prijsgroepen, salesprijzen, filiaalprijzen etc.) zijn nog wel steeds mogelijk wanneer geen korting toegestaan wordt bij een omzetgroep of artikel. Indien een van de twee (of beide) op niet toegestaan gezet wordt dan zal er voor het betreffende artikel geen korting mogelijk zijn.

 • Omzetgroepen: menu: Beheer > Financieel > Omzetgroepen
 • Artikelen: zet het nieuwe veld 'kortingtoestaan' op de artikelkaart.

Standaard is ingesteld dat voor de bestaande omzetgroepen en artikelen de korting toegestaan is.

+
Translation pending

De autorisatie voor de tabbladen op de artikel-, relatie- en medewerkerkaarten zijn bijgewerkt met opties voor alle tabbladen. Ook zie je nu een slotje op de tab staan als je niet geautoriseerd bent voor het tabblad.

+
Translation pending

Instelling toegevoegd om de werking van de Sluit order-knop aan te passen. De instelling Nieuwe order aanmaken na sluiten maakt het mogelijk om met 1 klik op de Sluit order-knop direct een nieuwe order te openen.

»
Translation pending

Q1600 Mplus Fashion: Aanpassingen groeperen op kleuren & maten (kleur/maat-grid):

 • Groeperen op kleuren & maten kan nu sneller gedaan worden door linksboven op K&M te klikken of rechts te klikken op een overzicht en 'Kleuren en maten groeperen' te selecteren (indien van toepassing). Zie afbeelding.
 • De positie van het kleur/maat-grid wordt nu onthouden per overzicht. Standaard wordt deze kolom achteraan gezet.
 • Alle numerieke kolommen van een overzicht kunnen nu geselecteerd worden als weer te geven waarde in het kleur/maat-grid. Op deze manier kan bijv. de voorraad direct in het kleur/maat-grid weergeven worden bij het artikelbeheer of de artikelselectie. Achter waardes die getotaliseerd worden in het kleur/maat grid staat een '(+)' Zie afbeelding.
»
Translation pending

Als je de module Q1470 Afhalen en bezorgen hebt wordt er nu een bestelbon gemaakt op de plaatsen waar normaal een orderbon gemaakt zou worden

»
Translation pending

Probleem verholpen waardoor je instellingen die op een Slave-kassa ingesteld stonden niet vanaf de Master op de standaard kon zetten.

Als je nu op de Master een instelling op de standaard zet zal hij zelfs als deze instelling al op standaard stond een nieuwe wijziging registreren zodat de Slave dit oppakt bij de synchronisatie.

»
Translation pending

Aanpassingen bestelvoorstel:

 • weergeven franco grens (van leverancier)
 • weergeven totaal bedrag voorstel (excl.BTW)
»
Translation pending

Als er in de kassa voor afsluiten wordt gekozen en de kassa is het enige open venster dan wordt er geen melding meer gegeven over openstaande vensters.

»
Translation pending

Afdrukken van de bonteksten op de bonprinter verbeterd. Wanneer er kolommen rechts van de tekst leeg zijn word deze ruimte nu ook gebruikt voor de tekst. Als de tekst niet past wordt deze afgebroken en over meerdere regels afgedrukt.

LET OP: Dit werkt alleen voor de "Tekst" kolom van de regels, niet voor andere kolommen die tekst bevatten.

»
Translation pending

De labelgrootte van totaalbedrag en aantal in de kassabon wordt automatisch kleiner gemaakt als het niet past.

»
Translation pending

Het automatisch aanmaken van barcodes bij kleur/maat-artikelen kan nu m.b.v. nieuwe instelling uitgeschakeld worden.

»
Translation pending

Het overzicht Omzet per omzetgroep bevat nu alleen omzet en geen kasontvangsten en uitgaven meer.

»
Translation pending

In de baklijsten zijn nu de artikelen met verschillende bereidingswijzen uitgesplitst van de hoofdartikelen.

Translation pending

Probleem opgelost: Bij het invoeren of wijzigen in een lijst/grid kon de volgende foutmelding optreden: "Exception: Nog geen CreateEditorFunc gezet.". Dit probleem trad op in versie 7.1.3 en 7.1.4.

Translation pending

Beheer tafelplattegrond: Probleem opgelost. Het overzicht kon sommige gevallen een verkeerde plattegrond laten zien bij een filiaal. Ook werkt het verwijderen nu weer goed. Er kan alleen een plattegrond verwijderd worden wanneer er nog minimaal 1 plattegrond overblijft na het verwijderden zodat er altijd een aan het filiaal blijft gekoppeld.

Translation pending

Beheer artikelknoppen: Probleem opgelost met afbeeldingen op artikelknoppen. Deze werden niet meteen weergegeven wanneer vanuit de artikelselectie de afbeelding was toegevoegd of gewijzigd.

Translation pending

Probleem opgelost met het wijzigen van de tafelnaam. Melding 'Tafelbestelling is tussentijds afgehandeld' werd in sommige gevallen onterecht weergegeven.

Translation pending

Probleem opgelost met menuprijzen. Het kon voorkomen dat een menu niet werd voorgesteld wanneer er op een tafel werd geboekt.

Translation pending

Probleem opgelost met het aanmaken van herhaalorders en herhaalfacturen. In een bepaalde situatie was het mogelijk dat er nog orders en/of facturen werden aangemaakt voorbij de opgegeven einddatum.

Translation pending

Je kan bij het beheer van kaarten niet meer per ongeluk een niet-actief veld activeren door linksboven in de hoek te klikken.

Translation pending

Bugfix autorisatie factuur/kassabon crediteren. De kassabon keek naar de autorisatie van de factuur.

Translation pending

Probleem met registratie Reden retour opgelost.

Release 7.1.3

Release Date: 2017-11-01
Database Version: 7.1.0
Q-line POS Version: 7.1.3 Download Q-line POS 7.1.3

!
Translation pending

Algemeen: Bij het invoeren of wijzigen in een lijst/grid kan de volgende foutmelding optreden: "Exception: Nog geen CreateEditorFunc gezet.". Dit probleem treedt op in versie 7.1.3 en 7.1.4. Het probleem is opgelost vanaf versie 8.0.0.

Translation pending

Probleem opgelost met Voorraad > Voorraadstromen waardoor de gekozen filialen niet correct werden opgeslagen. Ook kon je maar één keer een ingestelde voorraadstroom wijzigen, daarna bleef het scherm blanco.

Release 7.1.2

Release Date: 2017-09-25
Database Version: 7.1.0
Q-line POS Version: 7.1.3 Download Q-line POS 7.1.3

+
Translation pending

Het overzicht Artikelen > Verloop bevat nu ook een tab voor bestellingen. Deze tabs zijn zichtbaar indien gebruik wordt gemaakt van tafels of bestelbonnen. Hiermee kan het verloop van bestellingen gedurende een bepaalde periode getoond worden. Ook bevat dit overzicht de mogelijkheid om te filteren op wijknaam.

Daarnaast kun je nu zien in welke bonnen de artikelen zitten door een veld van de tabel te selecteren.

Release 7.1.1

Release Date: 2017-09-11
Database Version: 7.1.0
Q-line POS Version: 7.1.3 Download Q-line POS 7.1.3

Translation pending

Probleem opgelost waardoor er een fout optrad als er een tafel verplaatst werd. De fout trad alleen op als het afdrukken van verplaatsbonnen aanstond en er gebruik werd gemaakt van de recent geintroduceerde "Voeg toe aan" functie in de bestelbon-afdrukconfiguratie.

Translation pending

Bij het Inkoop >Verkooppercentage-overzicht kon de verkoopwaarde verkeerd getoond worden.

Translation pending

Probleem verholpen waardoor de postcode-invoerdialoog de melding External exception EEFFACE kon geven.

Release 7.1.0

Release Date: 2017-08-10
Database Version: 7.1.0
Q-line POS Version: 7.1.3 Download Q-line POS 7.1.3

+
Translation pending
 • Bij het instellen van printers en lay-outs voor het afdrukken van bestelbonnen kan er nu ook voor gekozen worden om locaties door te sturen naar een andere locatie. Dit heeft als effect dat je twee of meer locaties op één bon uit dezelfde printer kunt laten komen.
 • In de maakbon configuratie kan nu per wijk een standaard bonprinter ingesteld worden. In de printerlayout configuratie kun je vervolgens voor afreken- en tussenbonnen instellen dat je ze wil afdrukken op de "Gebruik wijk bonprinter". Dit is handig voor handhelds bij het afrekenen van tafels omdat dan op basis van de wijk van de tafel een printer gekozen wordt zodat de bon dichtbij geprint wordt.
 • Tevens wat aanpassingen aan de werking gedaan. Er wordt niet meer voor elke bestaande layout alvast een item aagemaakt. In plaats daarvan worden alleen ingestelde items getoond.
+
Translation pending

Inkoopprijs en gemiddelde inkoopprijs worden nu beide opgeslagen bij interfiliale opdrachten. Voorheen werd alleen de gemiddelde inkoopprijs opgeslagen.

»
Translation pending

Als er bij het maken van een correctie voor de optie nulstelling wordt gekozen komt er nu eerst een bevestigingsdialoog zodat je niet per ongeluk alle artikelen op nul instelt.

»
Translation pending

De Bon afdrukken knop stuurt nu alleen de bonprinter aan en niet meer de A4-printers.

»
Translation pending

De Print op bon knop stuurt nu alleen nog maar bonprinters aan en geen A4-printers.

»
Translation pending

Als je bij het importeren alleen de * Kleur en maat verdichting * toewijst, dan zal de melding "Nog geen geldige veldselectie gemaakt." getoond worden.

Daarnaast wordt nu ook de waarschuwing "Je kan kleur-/maat artikelen alleen aanmaken bij het Toevoegen van nieuwe artikelen" getoond als je dit veld toewijst en Wijzigen aan hebt staan.

»
Translation pending

VIC 1.07 EFT Koppeling CUG kaart herkenning zodat deze uitgesplitst kan worden op de dagtotalen.

»
Translation pending

Het overzicht van Kassatellingen bevat nu ook informatie over de achterliggende rekeningnummers en gebruikte afstortwijze.

Translation pending

Probleem verholpen waardoor EFT-kaartsoorten van Slave-kassa's niet zichtbaar zijn in de dagtotalen op de Master.

Release 7.0.1

Release Date: 2017-07-25
Database Version: 7.0.1
Q-line POS Version: 7.0.1 Download Q-line POS 7.0.1

»
Translation pending

Nieuw logo op splashscreen en informatie dialoog.

Translation pending

Stabiliteit van kleurlijst en maatlijst beheer verbeterd.

Release 7.0.0

Release Date: 2017-07-21
Database Version: 7.0.0
Q-line POS Version: 7.0.0 Download Q-line POS 7.0.0

+
Translation pending

Extra gegevens zijn (voorlopig) bij kleur/maat-artikelen niet meer te beheren vanaf het tabblad, maar nog wel via het veld op de artikelkaart zelf. Allergenen zijn (voorlopig) niet meer te beheren bij kleur/maat-artikelen. Hiervoor is ook geen alternatief. Overigens werden ze voorheen ook nog niet goed opgeslagen bij kleur/maat-artikelen.

+
Translation pending

Algemeen: Kleur- en maattabellen worden nu ook afgedrukt wanneer een overzicht gegroepeerd is op kleuren & maten.

+
Translation pending

Je kunt nu via de tab Kassabon op de relatietab in de kassa kassabonnen (opnieuw) afdrukken.

+
Translation pending

Het schermtoetsenbord wordt nu ook getoond bij het invoeren van een postcode voorafgaand aan het aanmaken van een relatie.

+
Translation pending

Baklijsten toegevoegd aan de overzichten

 • Baklijst verdicht (Totaal per omzetgroep per dag)
 • Baklijst onverdicht (Totaal per omzetgroep per uurblok per dag)
 • Baklijst order (Totaal per order per dag)
+
Translation pending

Problemen met medewerker wachtrij verholpen

 • Het is nu wel toegestaan om van medewerker te wisselen als er een voltooide bon op het scherm staat
 • De laatst ingelogde medewerker mag nu wel inloggen
 • Als er niet gewisseld mag worden van medewerker blijft de medewerkertab nu open staan
+
Translation pending
 • Activiteiten zijn nu niet meer zichtbaar voor medewerkers als de beheerderstijd nog wel actief is.
 • Als een activiteit is afgelopen wordt je automatisch afgemeld. Je mag nog wel de huidige bon afmaken en dit wordt ook gemeld.
 • Er is een instelling bijgekomen om je automatisch aan te melden bij een activiteit als er maar één activiteit mogelijk is.
+
Translation pending

Instelling Kleur en Maat als K en M toegevoegd. Geldt zowel voor op het scherm als op de kassabon.

+
Translation pending

Afwaardeer functionaliteit aan NetPay toegevoegd.

+
Translation pending

Je kunt nu bij samengestelde artikelen een afwijkende prijs voor de componenten invullen.

+
Translation pending

Het is nu mogelijk om bij het retouren van een regel per stuk te retouren in plaats van alle stuks van een regel.

+
Translation pending

Het is nu mogelijk om via een instelling het totaalbedrag en het evt. reeds aanbetaalde bedrag van een tafelbestelling te tonen in de tafellijst en tafelplattegrond.

»
Translation pending

Bestelvoorstel:

 • Filter toegevoegd aan artikellijst
 • Selectie van artikelen nu mogelijk zodat niet alle artikelen van een leverancier in de inkoopopdracht gezet hoeven te worden
»
Translation pending

Artikelen, relaties en medewerkers: Zoeksnelheid is verbeterd. Resultaten verschijnen sneller na invullen zoekterm.

»
Translation pending

Q1600 Mplus Fashion: Groeperen op kleuren en maten:

 • Het is nu mogelijk om meerdere waardes te selecteren voor het kleur/maat-raster in Overzichten.
 • De kleurkolom wordt nu niet meer in het kleur/maat-raster weergegeven wanneer bij het product geen kleur van toepassing is.
»
Translation pending

Activiteitenfilter: Er kunnen nu alleen activiteiten geselecteerd worden die gelden voor de geselecteerde datum of periode. Dit voorkomt dat de lijst van activiteiten in het filter te groot wordt.

»
Translation pending

Filtervelden kunnen nu zo ingesteld worden dat deze ook handmatig ingevuld kunnen worden en niet vanuit een lijst geselecteerd hoeven te worden. Vanuit het beheer van de filters (Artikelfilters, Relatiefilters en Medewerkerfilters) kan per veld aangegeven worden of deze handmatig ingevuld moet worden. In dat geval zal in het filter geen selectielijst meer verschijnen, maar kan de zoekopdracht zelf ingevuld worden. Er zal dan gefilterd worden op een exacte match van de zoekopdracht (niet hoofdlettergevoelig).

Wanneer u deze optie aanzet voor velden met veel unieke waardes (bijv. het nummer-veld) dan zal de performance van het filter verbeteren omdat er geen selectielijsten meer ingelezen hoeven te worden op het moment dat het filter wordt gebruikt. Dit geldt vooral wanneer het een administratie betreft met veel bestandskaarten.

»
Translation pending

Min/max voorraadbeheer: Filiaal kan nu geselecteerd worden waarvoor de minimale en maximale voorraad gewijzigd moeten worden. Kies voordat u de artikel(en) selecteert het juiste filiaal waarvoor u de minimale en maximale voorraad wilt gaan wijzigen.

»
Translation pending

Als de naam van een tafel gewijzigd wordt, verschijnt dat nu direct in de tafelplattegrond, in plaats van ná enige tijd of ná een nieuwe boeking.

»
Translation pending

Invoeren inkoopopdrachten en leveringen: Na het selecteren van een artikel (evt. met barcodescanner) krijgt de Aantal-kolom niet meer automatisch de focus. Dit kon nl. misgaan bij het scannen van barcodes waardoor het aantal mogelijk werd ingevuld met een deel van de barcode.

»
Translation pending

Na het printen van de tussenbon blijft de kleur van een tafel blauw totdat de tafel is afgerekend of totdat er een andere wijziging gemaakt is. De kleur wordt dus niet meer aangepast op basis van de bedieningstijd of maximale tijd.

»
Translation pending

Het tonen van vrije voorraad op de artikelknoppen geeft nu minder vertraging bij het opstarten van de kassa.

»
Translation pending

Wanneer de Q-line PostgreSQL installeert krijgt de databasegebruiker postgres nu een willekeurig gegenereerd wachtwoord!

Dit wachtwoord word op het bureaublad in het bestand MplusQ-Database-wachtwoorden.txt gezet. Verhuis dit wachtwoord zo snel mogelijk naar een veiligere plaats.

Translation pending

Probleem verholpen waardoor in versies 6.4.4 t/m 6.4.6 de kliks niet goed doorkwamen tijdens het splitsen van een (tafel)bestelling.

Translation pending

Het overzicht Totalen telt geannuleerde pakbonnen niet meer mee.

Translation pending

Als er met de TicketCounter koppeling x keer een ticket verkocht wordt, wordt nu de prijs goed berekend.

Translation pending

Kastelling voor meerdere kassa's gaat niet meer mis als de kassa zelf geen boekingen heeft.

Translation pending

Bestandsbeheer: Knop 'Verwijderen' is nu niet meer ingeschakeld op het tabblad 'Niet actief'.

Translation pending

Totalen in combinatie met activiteiten laat nu de juiste gegevens zien.

Translation pending

Problemen met het synchroniseren van vragen en antwoorden verholpen.

Translation pending

De data van klanttellers wordt nu geüpload naar de Master.

Translation pending

Probleem verholpen waardoor voorraadsynchronisaties niet goed gingen als er leveringen werden gewijzigd.

Translation pending

Beheer > Financieel > SEPA: Knop bij Export map vroeg twee keer om een Export map te selecteren.

Translation pending

De synchronisatie van artikelen geeft geen fout meer als er op hetzelfde moment artikelen worden toegevoegd aan de Master.

Translation pending

Er was een situatie waarin de reden van retour niet werd opgeslagen. Dat is nu opgelost.

Release 6.4.7

Release Date: 2017-08-17
Database Version: 6.4.3
Q-line POS Version: 6.4.7 Download Q-line POS 6.4.7

Translation pending

Probleem verholpen waardoor de postcode invoer dialoog de melding "External exception EEFFACE" kon geven.

Translation pending

Bij het Inkoop > Verkooppercentage-overzicht kon de verkoopwaarde verkeerd getoond worden.

Release 6.4.6

Release Date: 2017-07-11
Database Version: 6.4.3
Q-line POS Version: 6.4.7 Download Q-line POS 6.4.7

!
Translation pending

Tijdens het splitsen van een (tafel)bestelling komen niet alle kliks door waardoor je regelmatig twee maal moet klikken. Probleem zit in 6.4.4 t/m 6.4.5.

Translation pending

Problemen met het exporteren van diverse overzichten verholpen.

Release 6.4.5

Release Date: 2017-06-30
Database Version: 6.4.3
Q-line POS Version: 6.4.7 Download Q-line POS 6.4.7

!
Translation pending

Tijdens het splitsen van eenbestelling komen niet alle kliks door waardoor je regelmatig twee maal moet klikken. Probleem zit in 6.4.4 t/m 6.4.6.

+
Translation pending

Ondersteuning voor het handmatig uitvoeren van de retourpin transactie op een gekoppelde CCV 2staps terminal.

+
Translation pending

In de regels van de bestelbon kan nu aangezet worden dat men een "x" wil tussen het aantal en de tekst.

»
Translation pending

De EFT dialoog verandert nu van kleur als extra feedback wanneer de transactie gereed is.

Translation pending

Wanneer de kassa om een aantal in eenheden vraagt (eventueel mbv. een weegschaal) dan werken de kortingen nu ook.

Release 6.4.4

Release Date: 2017-06-27
Database Version: 6.4.3
Q-line POS Version: 6.4.7 Download Q-line POS 6.4.7

!
Translation pending

Tijdens het splitsen van eenbestelling komen niet alle kliks door waardoor je regelmatig twee maal moet klikken. Probleem zit in 6.4.4 t/m 6.4.6.

+
Translation pending

Nieuwe optie erbij automatisch tonen van het relatie notitie blok (extra tekst). Op het moment dat een relatie wordt geselecteerd via kies relatie of gescand via een pas komt automatisch het

+
Translation pending

De licentie module Q9997_Keukenmanagement is niet meer nodig voor de keukenschermen. Iedereen met horeca gerelateerde modules kan nu keukenmanagement gebruiken.

»
Translation pending

Koopgedrag overzicht: Dit overzicht kan nu ook gegroepeerd worden. Van de gegroepeerde relaties kunnen vervolgens de details bekeken worden.

»
Translation pending

In de kassabon op de relatietab wordt nu ook de kleur en maat weergeven indien van toepassing. O.b.v. dezelfde instelling als bij de kassabon.

»
Translation pending

Er kunnen nu 10 prijsbarcode varianten ingesteld worden.

»
Translation pending

Alle instellingen die onder kassa staan die iets met relaties te maken hebben zijn verplaatst naar het kopje relaties dat onder kassa staat.

Translation pending

Het weglaten van bereidingswijzen op de afrekenbon werkt nu ook icm. het afdrukken van de afzonderlijke componenten van samengestelde artikelen.

Translation pending

Probleem opgelost: Er kon een foutmelding verschijnen wanneer een overzicht werd afgesloten terwijl deze nog bezig was met inlezen.

Translation pending

Probleem opgelost: Nieuw toegevoegde afbeeldingen aan een artikel-, relatie- of medewerkerkaart waren niet zichtbaar wanneer de kaart direct opnieuw werd geopend.

Translation pending

Probleem verholpen waardoor lange kassabonnen meerdere keren afgedrukt worden.

Translation pending

Het afdrukken van overzichten ging mis als de dialoog een printer had onthouden die niet langer bestaat.

Translation pending

Interfiliale opdrachten en ontvangsten registeren nu goed hun datum in de historie zodat voorraad op peildatum deze ook juist kan uitlezen. Bij de eerste keer opstarten van deze versie wordt er een herstel uitgevoerd om eventuele foute registraties goed te zetten.

Translation pending

Invoeren interfiliale opdracht: Bij het scannen van een artikel op barcode wordt nu wel de inkoopwaarde erbij gezet zoals dit ook gebeurt bij handmatige selectie van artikelen.

Release 6.4.1

Release Date: 2017-06-15
Database Version: 6.4.0

+
Translation pending

Een probleem waardoor facturen niet meer afgerekend konden worden is opgelost.

Release 6.4.0

Release Date: 2017-06-07
Database Version: 6.4.0

+
Translation pending

Nieuwe functies keukenscherm:

 • Chefscherm
 • Keukenbon totaalsheet
 • Gang uitvragen
+
Translation pending

Nieuwe export mogelijkheid toegevoegd: AFAS CSV export. Deze optie is op te starten vanuit Overzichten > Financieel > Afas export. Voordat u kunt exporteren is het nodig om enkele instellingen zoals rekeningnummers e.d. op te geven. Zie de handleiding voor meer informatie. Voor deze optie heeft u een licentie nodig voor module Q3400 Mplus Financieel Extra Export.

+
Translation pending

Tijdens het invoeren of wijzigen van een inkoopopdracht of levering kunnen de regels nu gesorteerd worden op een bepaalde kolom. Indien u nieuwe artikelen aan de lijst toevoegt, zullen de regels pas weer gesorteerd worden wanneer u op een van de kolommen bovenaan klikt. Nieuwe artikelen worden dus in eerste instantie altijd achteraan toegevoegd.

+
Translation pending

"Totaal aantal stuks" veld toegevoegd aan onder andere kassabonnen en facturen.

+
Translation pending

Er is bij het beheer van de wijken een knop toegevoegd om een wijk te verwijderen.

+
Translation pending

Er kan nu ingesteld worden dat wanneer de lijst van facturen uit de klantsheet afgedrukt wordt er alleen de openstaande facturen afgedrukt worden.

+
Translation pending

De regels van inkoopleveringen en inkoopopdrachten kunnen nu gesorteerd worden bij het afdrukken.

+
Translation pending

Het saldo van een NetPay kaart wordt nu ook getoond op de tekst klantendisplay.

+
Translation pending

Ondersteuning voor DIVA en Ariva weegschalen van Mettler-Toledo.

+
Translation pending

Master/Slave-synchronisatie van de hoofdkaarten van artikelen, relaties en medewerkers kost nu nog minder geheugen. Ook bij diverse andere synchronisatie stappen is het piek geheugenverbruik verlaagt.

+
Translation pending

Bij het importeren van artikelen, medewerkers en relaties kan nu aangegeven worden dat moet aangenomen worden dat het import bestand UTF8 gecodeerd. Als het import bestand een UTF8 BOM heeft zal het bestand altijd als UTF8 gelezen worden ongeacht deze instelling.

+
Translation pending

Ondersteuning van Q3140 Tapautomaat op slave kassa's.

»
Translation pending

Het is nu mogelijk om in te stellen dat er tekst bij een numerieke invoer ingevuld kan worden. Wanneer dit ingeschakeld is kan er op tekst gezocht worden in de PLU-nummers van artikelen. Net zoals bij numerieke PLU-nummers werkt dit door het, in dit geval alfanumerieke, PLU-nummer in te vullen en dan op de knop Kies artikel te klikken.

Als je een tekst hebt ingevuld, en dan op aantal wijzigen drukt ("X") om een bestaande regel aan te passen, komt er een pop-up naar voren die om het aantal vraagt.

»
Translation pending

Bij het beheer van de kassainterface zijn de knoppen nu alfabetisch gesorteerd.

»
Translation pending

Tijdstip van bestelling (tafel- of bestelbon) wordt nu ook op de factuur gezet wanneer deze later gefactureerd wordt.

»
Translation pending

De optie 'Alle BPE artikelen' is nu standaard geselecteerd in het BPE-overzicht.

Translation pending

Probleem opgelost: Bij een directe inkooplevering werden de verpakkingseenheden niet geregistreerd.

Translation pending

Een fout opgelost waardoor de kassa in een onherstelbare situatie kon belanden na het afrekenen.

Translation pending

Als je een afhaal/bezorgorder aanmaakt vanuit de kassa wordt niet langer de datum en tijd gereset als je deze eerst ingesteld hebt en vervolgens een relatie kiest.

Translation pending

Master/Slave bijwerken van artikelen, relaties en medewerkers kost nu minder geheugen.

Translation pending

BPE op een retourregel is nu weer mogelijk. De regel wordt niet afgesplitst maar volledig op de geselecteerde BPE gezet.

Release 6.3.0

Release Date: 2017-05-24
Database Version: 6.1.0

+
Translation pending

Bij het mailen van PDF bijlagen wordt er nu tussen het maken van de PDF's en het versturen van de emails getest of de PDF's al volledig geschreven zijn en een geldige inhoud lijken te hebben. Als de PDF's niet geldig zijn wordt er een melding gegeven en wordt de mail niet gestuurd.

+
Translation pending

Ondersteuning van Q3140 Tapautomaat op slave kassa's.

+
Translation pending

Aan de artikelkaart kan nu "apart bestellen" veld toegevoegd worden.

Als deze aan staat zal bij het maken van keukenbonnen aparte bonnen gemaakt worden voor artikelen waarbij dit aan staat.

+
Translation pending

Nieuwe implementatie van vingerafdrukherkenning ingebouwd.

 • De kassa selecteert automatisch de juiste implementatie
 • De runtime voor de nieuwe implementatie vereist minimaal Windows 7
 • De nieuwe implementatie werkt met zowel U.are.U als TouchChip scanners van Crossmatch, deze worden o.a. gebruikt op HP systemen. De oude werkt alleen met U.are.U scanners.
 • Nieuwe implementatie matched sneller, hierdoor is hij nu voldoende snel om te matchen tegen alle actieve gautoriseerde medewerkers (ipv alleen aangemelde medewerkers).
 • Nieuwe implementatie is nauwkeuriger en zoekt naar de beste match ipv de eerste match hierdoor is de kans dat de verkeerde medewerker wordt aangemeld geringer.
 • Fix in beide implementaties: als er bij een medewerker een nieuwe vingerafdruk geregistreerd wordt zal deze nu zonder programma herstart herkend worden mits de medewerker actief en geautoriseerd is.

Release 6.2.3

Release Date: 2017-05-16
Database Version: 6.0.1
Q-line POS Version: 6.2.3 Download Q-line POS 6.2.3

+
Translation pending

Bij prijsbarcodes kunnen nu vijf varianten ingesteld worden.

Translation pending

Op de bonprinter worden oa. Chinese tekens nu groter afgedrukt.

Translation pending

Als bij de invoer van de postcode een bestaande relatie wordt gekozen springt het programma nu weer correct naar die relatie in de lijst van relaties.

Translation pending

Probleem verholpen waardoor het programma kon blijven hangen bij het selecteren of beheren van relaties, artikelen en medewerkers.

Vooral de kies klant knop in de kassa liep hierdoor regelmatig vast.

Release 6.2.2

Release Date: 2017-05-09
Database Version: 6.0.1
Q-line POS Version: 6.2.3 Download Q-line POS 6.2.3

Translation pending

Probleem verholpen waardoor de data migratie die op de achtergrond word uitgevoerd nooit af kwam en maar data bleef wijzigen. Hierdoor kon de kassa erg langzaam worden of zelfs lijken te hangen.

Release 6.2.1

Release Date: 2017-04-21
Database Version: 6.0.1
Q-line POS Version: 6.2.3 Download Q-line POS 6.2.3

Translation pending

Het ging mis bij het opslaan van de activiteiten locatienaam.

Release 6.2.0

Release Date: 2017-04-20
Database Version: 6.0.1
Q-line POS Version: 6.2.3 Download Q-line POS 6.2.3

+
Translation pending

De databasemigratie kan enige tijd duren en er kan ondertussen niet op andere kassa's gewerkt worden als die naar dezelfde database kijken!

+
Translation pending

Nieuwe optie: Activiteiten. Hiermee kan er zonder de kassa opnieuw op te starten van schermindeling, knoppenlayout en prijsgroep gewisseld worden. De optie is opgenomen in de module Q1480 Evenementen. Zie de handleiding voor meer informatie.

+
Translation pending

Er is een nieuw optie waarmee je tijdens het bijwerken uit de Cloud kunt filteren op enkel prijs- en barcodewijzigingen.

Houd er wel rekening mee dat hij nog steeds alle wijzigingen zal overnemen, ook al filter je hierop. Maar je kunt in deze modus wel makkelijker zien wat er qua prijzen en barcodes gewijzigd zal worden, en evt. de wijzigingen deselecteren.

+
Translation pending

De melding als de kredietlimiet wordt overschreven is aangepast:

 • Duidelijker weergegeven waar de kredietlimiet wegkomt (globale instelling of van de relatiekaart).
 • Volgorde van de elementen aangepast en meer witruimte.
 • Eurosymbool weggehaald.
+
Translation pending

Per CBA-leverancier kan nu ingesteld worden óf wijzigingen/nieuw automatisch moeten worden verwerkt. De knop "Bijwerken uit Cloud" maakt gebruik van deze instelling.

Daarnaast kan ook ingesteld worden of bij "Bijwerken uit Cloud" de voortgang getoond wordt. Als dit uitstaat lijkt het alsof MplusKASSA vastloopt, totdat het bijwerken voltooid is. Maar op deze manier kun je wel op de achtergrond bijwerken zonder dat MplusKASSA steeds naar de voorgrond springt vanwege een voortgangsupdate.

+
Translation pending

CBA ondersteunt nu ook de importering van verkoop_eenheid. Dat wordt bijv. gebruikt voor weegschaalartikelen.

+
Translation pending

De configuratie voor CBA wordt nu opgeslagen in de database, in plaats van in het register. Dit gaat om zowel de geselecteerde leveranciers en omzetgroepen, als om de CBA databasegegevens. Hierdoor kun je CBA gebruiken vanaf elke werkplek, zonder dat je dit op elke werkplek hoeft in te stellen. Dit betekent dus dat het bestandje CentraalFB.ini niet meer nodig is.

+
Translation pending

Als bij de e-mailinstellingen een afwijkend poortnummer opgeeft, dan wordt dat poortnummer nu altijd weer correct ingelezen bij het wijzigen van de e-mailinstellingen. Voorheen sprong het poortnummer namelijk steeds terug naar de standaard voor mét TLS (587) of zonder TLS (25).

+
Translation pending

Het is nu mogelijk om de voortgang bij het inlezen van CBA-wijzigingen te annuleren

+
Translation pending

CBA heeft nu een instelling om niet-actieve artikelen te verbergen. Dit kan dienen als alternatief voor auto-import=NEE. Op deze manier kun je auto-import toch aan laten staan, en zodra een klant dan weer gebruik wil maken van een artikel kan deze het artikel actief maken en wordt hij vanzelf weer in de import meegenomen.

+
Translation pending

CBA heeft nu twee aparte knoppen erbij gekregen om alleen bijgewerkte of juist alleen nieuwe artikelen in te laden.

+
Translation pending

Nieuw artikelfilter voor CBA prijs-/barcodewijzigingen. Als je dit filter selecteert, dan worden alle artikelen getoond die op het gekozen tijdstip (of periode) van prijs of barcode zijn gewijzigd.

+
Translation pending

CBA heeft nu twee aparte knoppen erbij gekregen om alleen bijgewerkte of juist alleen nieuwe artikelen in te laden.

+
Translation pending

Nieuw artikelfilter voor CBA prijs-/barcodewijzigingen. Als je dit filter selecteert, dan worden alle artikelen getoond die op het gekozen tijdstip (of periode) van prijs of barcode zijn gewijzigd.

+
Translation pending

Het is nu vanaf een Slave-werkplek mogelijk om directe inkoopleveringen te maken, mits er verbonden kan worden met de Master-database.

Tevens aanpassingen om goed om te gaan met artikel-, medewerker- en relatienummers hoger dan 2.147.483.648 en verbeterde Unicode ondersteuning.

»
Translation pending

Bij de configuratie van de RFID/MSR's duidelijk gemaakt dat de Columbus kelnersleutel driver niet de Columbus 800 ondersteund maar alleen de 300, 500 en 700.

»
Translation pending

SEPA-export bij betalingsbatches (Q5001): Sinds kort is de notatie veranderd indien bij een debiteur of crediteur geen BIC wordt vermeld. Bij bepaalde banken (bijv. ABN-AMRO) is deze wijziging verplicht omdat de opdracht anders wordt afgekeurd.

»
Translation pending

Wijzigingen aan de menuknop van de kassa

 • De knop opent nu niet meer alleen een venster maar gaat nu ook naar een specifieke tab
 • Icoon van de knop is nu gelijk aan die van het equivalente menu item
 • De knop heeft de zelfde autorisatie als de gekozen tab
Translation pending

Bug opgelost bij het maken van een correctie. Er kwam een foutmelding als je de correctie op basis van andere correcties wou doen.

Translation pending

Bij verkoop kassabonnen worden de knoppen exporteren, printen en e-mailen nu enabled als dat kan.

Translation pending

Het opslaan van een BTW-percentage bij BTW-code 5 gaat nu weer goed.

Translation pending

Kortingspercentage (uit bijv. een prijsgroep) wordt nu goed toegepast op een samengesteld artikel zonder meerprijs.

Translation pending

Probleem verholpen waardoor het postcode invoerscherm af en toe op verkeerde momenten naar voren kon komen tijdens de invoer van een nieuwe relatie.

Translation pending

Snelheidsverbetering bij het opslaan van de printopdrachten voor een (tafel-)bestelbon. Dit kan de tijd die nodig is voor het opslaan van een (tafel-)bestelling aanzienlijk verbeteren.

Release 5.0.0

Release Date: 2017-03-22
Database Version: 5.0.0

!
Translation pending

In keukenmanagement kan in deze versie niet 1 scherm voor zowel keukenbonnen als uitserveer bonnen gebruikt worden.

!
Translation pending

Afdrukken van H@ND vouchers werkt niet.

+
Translation pending

Nieuwe CSV-export mogelijkheid toegevoegd: Exact financials EDIS formaat. Als de instelling aan staat wordt bij een export van de lijst van facturen deze geëxporteerd naar het EDIS formaat.

+
Translation pending

Het is nu mogelijk om de factuurlijst op de relatie tab af te drukken.

+
Translation pending

Nieuw overzicht: Omzet per omzetgroep uitgesplitst per filiaal. Via groeperen op omzetgroep kan dit voor alle filialen weergegeven worden.

»
Translation pending

De instelling om de prijzen en aantallen van samengestelde artikelen (bijv. met statiegeld) niet getotaliseerd weer te geven werkt nu ook bij verkooporders, pakbonnen en offertes. Deze instelling moet dan op Nee gezet worden.

»
Translation pending

Backoffice invoer inkoop en verkoop: Na selectie van artikel(en) krijgt de nieuwe regel nu de focus. Focus wordt op de aantal-kolom gezet zodat direct evt. het aantal aangepast kan worden.

Translation pending

Keukenmanagement bugfix:

 • Popup sluit nu als je niks meer met de bon kan doen.
 • En kleine fix aan instellingen.
Translation pending

Wanneer een tafel geopend wordt, er vervolgens een artikel wordt aangeslagen en dan de volgende gang wordt uitgevraagd wordt nu wel de volgende gang bon geprint en niet alleen de bestelbon.

Translation pending

Problemen met het aanklikken van tafels opgelost.

Translation pending

Vierkante witte tafel is nu weer wit en niet meer een hout patroon.

Translation pending

De Master/Slave synchronisatie neemt nu aflever- en factuuradressen van queued_orders over naar de filiaalorders. De synchronisatie van orders, uitgiftes en facturen zet deze adressen nu ook naar de Master over.

Translation pending

Bij totalen in de kassa wordt er weer goed per kassa gefilterd.

Release 4.3.2

Release Date: 2017-05-16
Database Version: 4.0.0
Q-line POS Version: 4.3.2 Download Q-line POS 4.3.2

Translation pending

Als bij de invoer van de postcode een bestaande relatie wordt gekozen springt het programma nu weer correct naar die relatie in de lijst van relaties.

Translation pending

Probleem verholpen waardoor het programma kon blijven hangen bij het selecteren of beheren van relaties, artikelen en medewerkers.

Vooral de kies klant knop in de kassa liep hierdoor regelmatig vast.

Release 4.3.1

Release Date: 2017-05-09
Database Version: 4.0.0
Q-line POS Version: 4.3.2 Download Q-line POS 4.3.2

+
Translation pending

Bij ticketcounter ticket layouts is nu ook de ticket tekst beschikbaar als veld.

Release 4.3.0

Release Date: 2017-03-31
Database Version: 4.0.0
Q-line POS Version: 4.3.2 Download Q-line POS 4.3.2

!
Translation pending

Afdrukken van H@ND vouchers werkt niet.

+
Translation pending

CBA heeft nu een instelling om niet-actieve artikelen helemaal te verbergen. Dit kan dienen als alternatief voor auto-import=NEE. Op deze manier kun je auto-import toch aan laten staan, en zodra een klant dan weer gebruik wil maken van een artikel kan deze het artikel actief maken en wordt hij vanzelf weer in de import meegenomen. Ook los je hiermee op dat tijdens het bijwerken een heleboel artikelen getoond worden die je niet meer wil bijwerken.

+
Translation pending

CBA heeft nu twee aparte knoppen erbij gekregen om alleen gewijzigde of juist alleen nieuwe artikelen in te laden.

+
Translation pending

Nieuw artikelfilter voor CBA prijs-/barcodewijzigingen. Als je dit filter selecteert, dan worden alle artikelen getoond die op het gekozen tijdstip (of periode) van prijs of barcode zijn gewijzigd.

Release 4.2.2

Release Date: 2017-03-27
Database Version: 4.0.0
Q-line POS Version: 4.3.2 Download Q-line POS 4.3.2

!
Translation pending

Afdrukken van H@ND vouchers werkt niet.

Translation pending

Witte vierkante tafel is niet meer houtkleurig.

Translation pending

Verdichten van regels werkt weer.

Translation pending

Problemen met het aanklikken van tafels opgelost.

Translation pending

Snelheidsverbetering bij het opslaan van de printopdrachten voor een (tafel-)bestelbon. Dit kan de tijd die nodig is voor het opslaan van een (tafel-)bestelling aanzienlijk verbeteren.

Release 4.2.1

Release Date: 2017-03-08
Database Version: 4.0.0
Q-line POS Version: 4.3.2 Download Q-line POS 4.3.2

!
Translation pending

Afdrukken van H@ND vouchers werkt niet.

!
Translation pending

Verdichten van regels werkt niet!

»
Translation pending

Verbeteringen TicketCounter

 • Stadspas vouchers kunnen nu korting geven op een ticketcounter artikel
 • Bij verkoop van ticketcounter artikelen wordt nu altijd de prijs uit de reservering gebruikt ipv die van de artikelkaart.
 • Verlengen van abonnement gaat nu goed als er geen originele prijs teruggegeven wordt.

Release 4.2.0

Release Date: 2017-03-06
Database Version: 4.0.0
Q-line POS Version: 4.3.2 Download Q-line POS 4.3.2

!
Translation pending

In de kassa geeft het totaaloverzicht de data van het gehele filiaal weer in plaats van alleen de huidige werkplek.

+
Translation pending

Als gebruikt wordt gemaakt van een horecamodule, òf gekozen is voor een afwijkende alias voor het woord "klant", dan wordt er nu gebruik gemaakt van een neutrale stempel bij het afrekenen van een kassabon.

»
Translation pending

Uitbreidingen TicketCounter koppeling

 • Als er meerdere abonnementen worden aangeslagen worden deze aan elkaar gekoppeld.
 • Je kunt nu een aantal invoeren en dan een toegangskaart aanslaan en dan reserveert hij dat aantal.
 • Hij laat bij de regels nu het reserveringsnummer zien ipv. de key.
 • Het is nu mogelijk om abonnementen te verlengen, door het "Abonnement verlengen" artikel aan te slaan. De koppeling vraagt dan automatisch om een ticketcode.
 • Er kan een knop in de kassa gezet worden waarmee de portal geopend kan worden (en de gebruiker is direct ingelogd)
 • Er kan een knop in de kassa gezet worden waarmee na het aanslaan van een abonnement (voor het afrekenen) alvast de gegevens kunnen ingevoerd worden in de portal.
»
Translation pending

Algemeen filter: Werkplekfilter laat nu ook de naam van de werkplek zien. Gewijzigd is dat er pas een werkplek geselecteerd kan worden wanneer een (1) filiaal is geselecteerd.

»
Translation pending

Het aantal decimalen bij de spaarpunten instellingen is voor zowel Waarde van 1 punt bij afrekenen als bij Bij dit bedrag 1 punt uitgeven verhoogd naar 5 decimalen.

Translation pending

Bug keukenbonnen: Bon liet niet meer de goede status zien als die uitgesplitst werd naar meerdere uitserveerschermen.

Translation pending

De knop waarmee allergenen in de kassa getoond/verborgen kan worden was niet uit te zetten als je een bepaalde module ("Mplus Klantenbeheer met Acties") niet had. Het was niet de bedoeling dat deze instelling gemoduleerd was.

Release 4.1.0

Release Date: 2017-02-22
Database Version: 4.0.0
Q-line POS Version: 4.3.2 Download Q-line POS 4.3.2

+
Translation pending

De knop in de kassa om klanten te deselecteren werd onterecht en onbedoeld altijd verborgen.

»
Translation pending

Verkoop percentage overzicht is uitgebreid met meer informatie zoals inkoopaantallen, verkoopaantallen, inkoopwaarde, verkoopwaarde en marge berekening. Het overzicht toont artikelen die ingekocht zijn binnen het geselecteerde filter.

»
Translation pending

Het afdrukken van de tekst op H@ND vouchers gaat nu vlotter.

Translation pending

De instelling voor het gebruiken van een lade van een andere werkplek wordt op slave kassa's niet meer overschreven tijdens de synchronisatie.

Translation pending

Bij het aanmaken van directe inkoopopdracht of levering kon er een foutmelding optreden.

Translation pending

Wanneer de tap koppeling op één werkplek van een filiaal gebruikt wordt en op de anderen niet kon er een exceptie optreden op de werkplekken die geen tap koppeling hadden.

Translation pending

Bij beheer van allergenen wordt nu de info bericht gegeven inplaats van een waarschuwing als er een bestaande allergeen verwijderd wordt.

Release 4.0.0

Release Date: 2017-02-15
Database Version: 4.0.0
Q-line POS Version: 4.3.2 Download Q-line POS 4.3.2

+
Translation pending

Als het overzicht Verkoop > Kassabonnen meer dan 500 kassabonnen gaat tonen, dan wordt de gebruiker gevraagd of deze ook de tafelnummers wil inladen, omdat dit de totale inlaadtijd enorm verlengt.

+
Translation pending

De knoppen in de kassa waarmee acties op de bon kunnen worden uitgevoerd hebben een consistente stijl gekregen.

+
Translation pending

De weergave van tekst bovenin de virtuele kassabon is aangepast zodat tekst zo weinig mogelijk over de actieknoppen zal lopen.

+
Translation pending

In het overzicht voor uitbetalingen kunnen nu ook de contante uitbetalingen bekeken worden

+
Translation pending

Optie gemaakt om het volgende gedrag UIT te schakelen: Bij het toevoegen van een bereidingswijze aan een bestaande regel met meer dan 1 stuks moet er een afsplitsing gedaan worden van 1 stuk naar een nieuwe regel met de bereidingswijze. De bestaande regel moet de bereidingswijze niet toegevoegd krijgen.

+
Translation pending

Ondersteuning voor allergenen toegevoegd, de volgende functionaliteit werkt:

 • Lijst van allergenen te beheren via artikelkaartbeheer (standaard zijn er al 14 allergenen toegevoegd).
 • Allergenen van een artikel te bewerken via tabblad onder de artikelkaart.
 • Allergenen van meerdere artikelen te bewerken via Selectie bewerken.
 • Schakelknop in de kassa die allergenen per bonregel toont/verbergt. Deze knop is via een instelling uit te schakelen.
 • Allergenen per artikel kunnen zowel opgevraagd als opgeslagen worden via de API.

Het is nog niet mogelijk om:

 • Allergenen te importeren.
 • Allergenen te tonen in artikeloverzichten.
 • Allergenen te tonen op de handheld.
+
Translation pending
 • Op bonlayouts waar je de "Verkoper" kan toevoegen wordt dit veld nu ook daadwerkelijk getoond.
 • Op de ticketlayout wordt de waarde "Korting %" nu ook daadwerkelijk getoond.
+
Translation pending

In de kassa onder tab "Details per bestelling" wordt nu ook de werkplek waarop elke bestelling geplaatst is getoond.

+
Translation pending

De invoerwerkplek is nu ook op de bestelbon af te drukken (hij was al wel op de bonlayout te zetten, maar werd niet ingevuld).

+
Translation pending

De API-status is nu zichtbaar in het hoofdmenu, bereikbaar via dezelfde knop waarmee je ook berichten kunt opvragen. Als er een probleem met de API is wordt dit kenbaar gemaakt door een fout-icoon. Ook wordt er per API getoond op welke IP-adressen, poortnummer en machine deze draait. Het is mogelijk dat dezelfde API meerdere IP-adressen heeft.

Dit is trouwens geen garantie dat de API ook daadwerkelijk op deze IP-adressen bereikbaar is, dat is weer afhankelijk van firewall, routers, e.d.

+
Translation pending

De API-status is nu zichtbaar in de kassa, onder het berichtenscherm. Indien de API offline is wordt dit direct in de bovenbalk kenbaar gemaakt door middel van een fout-icoon.

Daarnaast is de weergave van berichten ook gewijzigd. Alle tekst is nu direct zichtbaar, iconen zijn kleiner gemaakt en elk bericht wordt gescheiden door een tussenstreep.

Ook zal de berichtenweergave automatisch vernieuwen bij binnenkomst van een nieuw bericht.

+
Translation pending

Nieuwe relaties kunnen nu ingevoerd worden met behulp van een postcode database.

 • postcode wordt automatisch geformatteerd met een spatie en hoofdletters
 • straat kan gekozen worden uit een lijst
 • straat, postcode, plaats, land en netnummer worden ingevuld in de nieuwe kaart
 • er wordt ook een lijst van relaties op de zelfde postcode getoond

De bijbehorende instellingen staan bij Beheer > Instellingen > Instellingen en dan onder Relaties > Postcodes

 • Actief, staat standaard aan
 • Service URL, standaard URL is normaal gesproken goed
 • Adres in hoofdletters
 • Plaats in hoofdletters
 • Service timeout
+
Translation pending

Er is een nieuwe functie toegevoegd voor bestelvoorstel, inkoopopdrachten en leveringen. In de flow kan nu bijgehouden worden welke relatie een artikel besteld heeft in een order. Ook komt in de regel van de order een verwijzing erbij naar het nummer van de inkoopopdracht waarin de bestelling gedaan is.

Dit is aan te zetten door de instelling Inkoop => Bestelvoorstel => Relatie van orderregels in bestelvoorstel op ja te zetten.

Om de bereidingswijzen mee af te drukken moeten de printlay-outs een andere code gebruiken. Tevens codes beschikbaar gemaakt voor het afdrukken van gegevens van de klantkaart.

+
Translation pending

Standaard prijsgroep kan nu ook per werkplek opgegeven worden. (Beheer > Instellingen > Filialen). Indien bij een artikel de prijzen zijn ingevuld voor deze prijsgroep, dan wordt deze prijs als standaardprijs beschouwd. Als er ook een standaard prijsgroep voor het filiaal opgegeven wordt, dan wordt deze groep gebruikt als terugval in het geval de standaard prijsgroep van de werkplek geen resultaat geeft.

+
Translation pending

Bij een Ja/Nee kaartveld dat ook leeg kan zijn worden de opties nu getoond als een keuzelijst, in plaats van een selectieveld. Hierdoor is beter te begrijpen welke waarde het veld heeft. Daarnaast werkt Selectie bewerken nu ook goed met zo'n kaartveld, je kunt daar nu namelijk ook kiezen voor (geen waarde).

+
Translation pending

Bij het invoeren van een correctie op basis van een voorraaddatum is er nu extra tekst zichtbaar die duidelijker uitlegt wat deze functie precies doet.

+
Translation pending

Er is een nieuw soort voorraadwijziging toegevoegd waarmee aangegeven wordt wanneer er een "Handmatige correctie" gedaan is. Dat wil zeggen, een correctie die niet via de Correctie-functionaliteit in de Q-line zelf gemaakt is, maar wel als correctie bedoeld is.

»
Translation pending

Keukenscherm wijzigingen:

 • Het is nu mogelijk om de uitserveerbon op het keukenscherm te tonen als de gang begonnen wordt.
 • Als de maakbon afkomstig is van een bestelbon wordt nu het bestelbonnummer linksboven getoond.
 • Op het scherm voor afgehandelde bonnen zie je nu de volledige bon.
 • De berichten die door het keukenscherm verstuurd worden komen nu ook aan.
 • Als bij een wijk geen keukenscherm of uitserveerscherm is ingesteld dan vallen deze nu onafhankelijk van elkaar terug op de standaard configuratie. Eerst werd alleen de standaard configuratie gebruikt als beide schermen niet ingesteld waren.
»
Translation pending

Beheer van artikel-, medewerker- of relatiekaart:

 • Verbeterde ondersteuning voor Unicode in de label, omschrijving, afkorting, standaardwaarde en selectielijsten.
 • Wijzigen van de selectielijst werkt weer goed.
»
Translation pending

Aanpassingen aan het importeren van artikelen, medewerkers en relaties:

 • De beide keuzelijsten in de vergelijkingsdialoog laten nu veel meer keuzes tegelijk zien wanneer ze opengeklapt worden.
 • De kaartveld keuzelijst in de vergelijkingsdialoog is nu alfabetisch gesorteerd.
 • De kaartveld lijst in de toewijzingsdialoog is nu alfabetisch gesorteerd.
»
Translation pending

Aanpassingen in totalenoverzicht

 • Overzicht sneller gemaakt
 • BTW op uitgebreid tab komt nu overeen met de Totaal overzicht tab
 • Op de uitgebreid tab konden de omzetten op de tab "Factuur + Kassabonnen" te laag zijn
 • Werkplek filter werkte niet voor kortingen
»
Translation pending

Veranderingen aan de facturenlijst in de relatietab.

 • Er kan nu ingesteld worden dat bij de betaalde facturen de laatst betaalde factuur bovenaan staat.
 • Het veld "externe referentie" is toegevoegd
»
Translation pending

Indien vanuit een filter de instellingen hiervan worden gewijzigd, is het niet meer nodig om het overzicht opnieuw te openen. De wijzigingen van het filter worden direct toegepast.

Translation pending

Aanpassing in "Selectie bewerken":

 • De bevestiging die je ziet vlak voordat de bewerking daadwerkelijk wordt doorgevoerd legt nu duidelijk uit wat er gaat gebeuren.
 • Bij het legen van een prijsveld wordt het veld nu ook daadwerkelijk geleegd, in plaats van op 0,00 ingesteld.
Translation pending

Probleem verholpen waardoor de "Registreer kastelling" knop soms grotendeels buiten beeld stond.

Release 3.7.3

Release Date: 2017-02-01
Database Version: 3.5.1
Q-line POS Version: 3.7.3 Download Q-line POS 3.7.3

Translation pending

Master/Slave: Afwijkende filiaalprijzen worden nu correct gesynchroniseerd.

Release 3.7.2

Release Date: 2017-01-26
Database Version: 3.5.1
Q-line POS Version: 3.7.3 Download Q-line POS 3.7.3

Translation pending

Stabiliteit keukenmanagement verbeterd.

Release 3.7.1

Release Date: 2017-01-20
Database Version: 3.5.1
Q-line POS Version: 3.7.3 Download Q-line POS 3.7.3

Translation pending

Probleem verholpen waardoor de kassa de melding Expr: px != 0 Function: operator shared_ptr ... kon geven.

Release 3.7.0

Release Date: 2017-01-16
Database Version: 3.5.1
Q-line POS Version: 3.7.3 Download Q-line POS 3.7.3

+
Translation pending

Er kan nu voor de bon controle van de zelfbedieningskassa ingesteld worden dat er een geluid afgespeeld moet worden. Dit geluid wordt elke 2 seconden opnieuw gestart totdat de dialoog gesloten wordt.

+
Translation pending

Bij de instellingen van de H@ND koppeling een instelling voor de omzetgroep toegevoegd.

+
Translation pending

Er kan nu ingesteld worden dat de kassa diverse geluiden moet afspelen bij het scannen van een barcode. Er kunnen verschillende geluiden ingesteld worden voor als de barcode een unieke match heeft, met meerdere matched of geen match heeft.

+
Translation pending

Het is nu mogelijk om de BTW-wissel knop "Meenemen/Hier opeten" altijd te gebruiken, ongeacht modules. Daarnaast zijn de teksten voor "Meenemen" en "Hier opeten" ook aan te passen via woordaliassen.

Translation pending

Probleem opgelost waardoor het wijzigen van filter instellingen tijdens het laden van het totalen overzicht een fout melding kon veroorzaken.

Translation pending

Bij het beheer van de filters konden velden gekozen worden die niet ondersteund werden door de rest van het filter systeem.

Release 3.4.0

Release Date: 2016-12-06
Database Version: 3.4.0
Q-line POS Version: 3.4.0 Download Q-line POS 3.4.0

+
Translation pending

Bij het afdrukken wordt het aantal nu altijd terug gezet op 1 bij een nieuwe printopdracht.

+
Translation pending

Probleem opgelost waardoor het virtuele toetsenbord niet altijd naar voren kwam als je een tekstveld selecteerde. Dit kwam bijv. voor bij de bereidingswijzetab.

»
Translation pending

Vanuit de backoffice worden op de bontab van de afdrukdialoog nu alle bonprinters van het filiaal getoond. Voorheen liet hij alleen de bonprinters zien waarbij de locatie was ingevuld.

»
Translation pending

De tab Artikelgroepen onder de artikelkaart heeft nu een minimale hoogte zodat je hem niet via de schuifbalken kunt verstoppen of kwijtraken.

Translation pending

Probleem opgelost waardoor het importeren van datums en tijdstippen niet altijd goed ging.

Translation pending

Het is nu niet meer mogelijk om bonnen in de medewerkerwachtrij te zetten tijdens het afrekenen, bijv. door tijdens het afrekenen met een andere medewerker in te loggen. Dit was ook altijd de bedoeling, maar werd niet overal goed afgevangen.

Translation pending

Vrije voorraad op de knop wordt nu weer bijgewerkt.

Translation pending

Totaal van credits en BPE werd niet berekend, is nu weer ingeschakeld.

Release 3.3.2

Release Date: 2016-12-09
Database Version: 3.3.0
Q-line POS Version: 3.3.2 Download Q-line POS 3.3.2

Translation pending

Breuk, promotie eigengebruik overzicht laat weer de verkoop aantallen en bedragen zien.

Release 3.3.0

Release Date: 2016-11-10
Database Version: 3.3.0
Q-line POS Version: 3.3.2 Download Q-line POS 3.3.2

+
Translation pending

Nieuw overzicht leveranciers marge.

Dit overzicht toont per leverancier alle verkochte artikelen in de geselecteerde periode en heeft hier een marge berekening over gedaan.

+
Translation pending

Er is een nieuwe instelling bij gekomen waarmee aangegeven kan worden of de overzichten in de kassa alle filialen laten zien of alleen de eigen.

+
Translation pending

Bij het openen van Beheer is de tab "Artikelen > Artikelfilters" nu de eerstgetoonde tab. Dit is gedaan om de opstartsnelheid te versnellen bij het openen. De tab "Artikelen > Snelknoppen" kan erg langzaam zijn over een trage verbinding, en dat kan vervelend zijn als je voor andere redenen in Beheer moet zijn.

+
Translation pending

Het beheer van artikelgroepen toont nu ook standaard de (eerste) afbeelding van het gekoppelde product. Dit was verdwenen, omdat we hier sinds een aantal versies de gekoppelde producten ipv. artikelen laten zien. We hadden ons echter niet gerealiseerd hoeveel er gebruik gemaakt werd van de mogelijkheid om daar de afbeelding (of andere eigenschappen) van het artikel te tonen. Houd er wel rekening mee dat altijd alleen de eigenschappen van de eerste kleur/maat-combinatie van een product getoond kunnen worden.

»
Translation pending

Probleem verholpen waardoor er tijdens wegen ten onrechte een storing met de koppeling gemeld kon worden.

»
Translation pending

Programma start sneller op.

»
Translation pending

Inladen van snelknoppen indelingen gaat nu vooral op langzame verbindingen een stuk sneller.

»
Translation pending

Na een EFT transactie die vereist dat de klant een bon tekent voor de winkelier wordt nu eerst deze bon geprint en de melding voor ondertekenen getoond voordat het programma vraagt of de klant de transactie bon wil.

Eerst was dit omgekeerd maar dit had wel eens tot gevolg dat de klant al weg was voordat de medewerker in de gaten had dat er om een handtekening gevraagd moest worden.

»
Translation pending

De Atos PIN (Vic 1.07/11) koppeling ondersteunt nu retourpinnen.

Voor retourpinnen moet bij de EFT betaalwijze aangezet worden dat negatief is toegestaan. Bij elke retour PIN actie moet een geautoriseerde medewerker geauthenticeerd worden. Dit kan met behulp van een medewerker pas of met behulp van een medewerker met een wachtwoord van minimaal vier karakters.

De winkel moet een contract met de bank hebben welke retourpinnen toestaat anders zal de transactie mislukken.

»
Translation pending

Indien vanuit het ordertabblad een klant wordt aangemaakt of gewijzigd op een Slave-kassa dan wordt het nu duidelijker gemeld wanneer er geen verbinding is met de master-database. In dat geval zal bij een nieuwe klant de order niet geregistreerd kunnen worden. Indien de klant alleen gewijzigd moet worden, dan zal de order wel geregistreerd worden zonder de klant te wijzigen.

»
Translation pending

De instelling Elektronische klantenkaart, Pasnummer selectie is verhuisd naar Klantenkaart, Passen, Pasnummer selectie. Hiermee is het gehele kopje Elektronische klantenkaart komen te vervallen.

Bij instellingen die een reguliere expressie verwachten wordt nu bij het toepassen van een waarde eerst getest of dit wel een geldige reguliere expressie is.

»
Translation pending

Diverse optionele communicatielogs van oa. Museumjaarkaart en Xafax NetPay worden nu opgeruimd na 28 dagen. Tevens worden printopdrachten nu na 28 dagen uit de wachtrij verwijderd.

Deze aanpassing kan veroorzaken dat de eerstvolgende opstart langer duurt dan normaal.

Translation pending

Tafelplattegrond kopieren werkt weer.

Translation pending

Als er op de tafelknop werd geklikt terwijl er geen plattegrond in de layout stond, alle tafels leeg waren en er geen tafelnummer was ingevoerde dan gaf het programma een fout.

Translation pending

De tekst Klik op de bonregels om dit scherm te legen. boven de bonregels wordt niet meer op de klantendisplay getoond.

Translation pending

Probleem verholpen waardoor bij het afdrukken van o.a. facturen het kon gebeuren dat als in de printdialoog op afdrukken geklikt werd er een access violation optrad.

Release 3.2.2

Release Date: 2016-11-01
Database Version: 3.0.0
Q-line POS Version: 3.2.2 Download Q-line POS 3.2.2

Translation pending

Probleem in de printerservice verholpen waardoor deze databaseconnecties liet open staan waardoor er uiteindelijk een foutmelding kwam dat de database server aan zijn connectielimiet zat.

Release 3.2.1

Release Date: 2016-10-31
Database Version: 3.0.0
Q-line POS Version: 3.2.2 Download Q-line POS 3.2.2

Translation pending

Probleem opgelost: Vanaf versie 3.0.0 werkte de achtergrondsynchronisatie van Master/Slave niet meer. De synchronisatie bij het opstarten en afsluiten werkte wel correct.

Release 3.2.0

Release Date: 2016-10-24
Database Version: 3.0.0
Q-line POS Version: 3.2.2 Download Q-line POS 3.2.2

+
Translation pending

De knoppenindeling heeft nu betere ondersteuning voor andere talen.

Translation pending

Probleem verholpen waardoor de kassa bij het scannen van een barcode een foutmelding kon geven over een ongeldig teken in de barcode terwijl het teken toegestaan is.

Translation pending

De EFT instellingen zijn nu ook benaderbaar als module Q3020 Magna Carta actief is zonder module Q3000 Pinautomaten zodat de koppeling met Magna Carta ingesteld kan worden.

De Magna Carta koppeling kan nu ook op Slave-kassa's gebruikt worden.

Translation pending

Artikel afbeelding op grafische klantendisplay werkt weer, deze werkte niet sinds 1.28.1

Release 3.1.0

Release Date: 2016-10-18
Database Version: 3.0.0
Q-line POS Version: 3.2.2 Download Q-line POS 3.2.2

»
Translation pending

Bij het invoeren of wijzigen van verkooporders, facturen of offertes kan op dit moment geen filiaal meer geselecteerd worden waarbij deze vanwege een ander landcode andere BTW-tarieven heeft dan de werkplek waar deze op dit moment wordt ingevoerd. Dit wordt dan gemeld.

»
Translation pending

De meegeleverde PostgreSQL 9.6 backup en restore tools zijn geupdate van de beta versie naar de 9.6.0 release versie.

Translation pending

Tapkoppeling: Probleem opgelost. De taptiks van bestelde of afgerekende artikelen worden nu weer correct geregistreerd en op de snelknoppen weergegeven. De taptiks van de tapautomaat hadden dit probleem niet.

Translation pending

Probleem opgelost. Bij het invoeren of wijzigen van een nieuwe factuur, order, offerte of pakbon kon een fout optreden waarbij deze de volgende melding gaf: "Ongeldige btwcode?". Dit probleem kon sinds versie 1.28.0 optreden.

Translation pending

Als de barcode van een order gescand word dan toont de kassa nu geen dialoog meer met debug informatie.

Translation pending

Op Slave kassa's worden de "extra gegevens" op de relatietab nu opgeslagen op de Master wanneer ze gewijzigd worden.

Translation pending

Als het veld "extra gegevens" op de artikel-, relatie- of medewerkerkaart staat dan worden eventuele wijzigingen die in dit veld gemaakt worden niet meer overschreven door de "extra gegevens" tab onder de kaart. Wijzigingen die nu onderin of op de kaart gedaan worden worden nu ook direct overgezet tussen de tab onderin en het veld op de kaart.

Translation pending

Het toekennen van een andere pas aan een medewerker wist nu niet meer het wachtwoord van die medewerker.

Translation pending

De volgende velden beschikbaar gemaakt in de order print lay-out:

 • Afhalen/bezorgen
 • Offertenummer

Positie van de cursor die linksboven getoond wordt klopt nu ook als de lay-out verschoven is met behulp van de rechtermuisknop.

Positie op de linialen wordt nu getoond.

Probleem verholpen waardoor er een fout kon optreden bij het sluiten van de print lay-out editor

Translation pending

De wijziging van het afhaal- of bezorgmoment in de kassa wordt nu goed geregistreerd (= leverdatum).

Translation pending

Afdrukken van prijsbarcode vanuit weegdialoog veroorzaakt geen crash meer als er een lijst lay-out gebruikt wordt.

Translation pending

Probleem opgelost: Het nieuwe medewerker verloopoverzicht vereist nu niet meer de licentie voor module 'Q1105 Mplus Urenregistratie'.

Translation pending

Bij het splitsen van een tafel werd niet goed gedetecteerd dat alle regels gesplits werden als een regel twee of meer keer de zelfde bereidingswijze had.

Translation pending

Wanneer het opgegeven profielbestand een foutieve indeling heeft wordt dit nu netjes aan de gebruiker gemeld.

Translation pending

Het programma controleert nu bij het verbinden met een Slave-database of zijn werkpleknummer wel klopt met waar de Slave-database voor is ingericht.

Translation pending

Probleem met synchroniseren opgelost waardoor er soms gegevens op de Master misten die er al hadden moeten staan.

Translation pending

Geheugenlek in het beheer van de autorisaties verholpen.

Translation pending

Geheugenlek in het beheer van omzetgroepen verholpen.

Release 3.0.0

Release Date: 2016-10-11
Database Version: 3.0.0
Q-line POS Version: 3.2.2 Download Q-line POS 3.2.2

+
Translation pending

Filter op voorraad toegevoegd. U kunt kiezen uit 'Voorraad aanwezig', 'Geen voorraad' of 'Negatieve voorraad'. Deze keuzes zijn er ook voor de 'Vrije voorraad'.

Let op dat de keuze 'Geen voorraad' alleen de artikelen laat zien die ooit voorraad gehad hebben en nu niet meer, dus niet de artikelen die nog nooit een voorraad gehad hebben.

+
Translation pending

Algemeen: Het filter 'Vanaf t/m Nummer' onthoudt nu het' Vanaf-nummer' voor de volgende keer dat het venster opnieuw wordt geopend. Dit nummer wordt per jaar onthouden.

+
Translation pending

Bij het afdrukken van lijsten is het nu mogelijk om de printer voor elke nieuwe waarde in een kolom naar een nieuwe pagina te laten gaan. De lijst wordt hiervoor gesorteerd op basis van de gekozen kolom zodat identieke waardes bij elkaar staan.

Bij het afdrukken van lijsten krijgen rijen die meerdere regels tekst bevatten nu voldoende ruimte zodat de teksten niet over elkaar heen lopen.

+
Translation pending

Nieuw overzicht: Medewerkers > Verloop. Dit overzicht laat net als het artikelverloopoverzicht de omzet uitgesplitst per uur, dag of week zien, afhankelijk van de geselecteerde periode maar nu gegroepeerd per medewerker.

N.B.: De instellingen van het verloopoverzicht zijn nu verplaatst naar "Overzichten > Verloopoverzicht" en gelden voor zowel het artikel- als het medewerkerverloopoverzicht.

+
Translation pending

De knoppen in het hoofdmenu voor de lijst van berichten en de printerwachtrij hebben nu icoontjes gekregen die zich ook aanpassen op basis van de status van de wachtrij en printerstatus. Het icoon in het kassascherm toont nu ook de status, en als je het printerblad vervolgens opent zie je daar wat de exacte status is.

+
Translation pending

Overzicht voor relatiesaldo erbij gekomen. In dit overzicht kun je zien wat er met het saldo gebeurd is.

+
Translation pending

Per tafelplattegrond kunnen er nu wijken geconfigureerd worden.

Bij de maakbon configuratie Beheer > Instellingen > Maakbon is het mogelijk om maakbonnen naar andere printers te sturen op basis van deze wijken.

+
Translation pending

Maakbon configuratie toegevoegd.

Hier kan het afdrukken van maakbonnen per locatie en wijk ingesteld te worden. Wordt er voor een wijk niets ingesteld? Dan wordt er terug gevallen op de standaardconfiguratie.

+
Translation pending

Artikelkortingen per relatie zijn nu mogelijk. Voor een specifieke relatie kan voor één of meerdere artikelen een kortingspercentage of afwijkende verkoopprijs excl. BTW of verkoopprijs incl. BTW opgegeven worden. Eventueel nog met een staffeling. Bij de verkoop zullen alle mogelijke kortingen van een artikel/relatie bepaald worden en degene welke resulteert in de laagste prijs zal worden toegepast.

+
Translation pending

Module Q1700 Eenheidsprijzen

Afdrukken prijsbarcodes toegevoegd.

Als een gewichtsartikel wordt aangeslagen in de kassa kun je er nu ook voor kiezen om een etiket te printen met een barcode waar de prijs en gewicht in verwerkt zitten. Als type barcode in de layout moet hiervoor Code 128B gebruikt worden.

Wanneer deze barcode later in de kassa gescand wordt zal de kassa het artikel met de juiste gewicht en prijs in de bon zetten.

Er hoeft geen barcode ingevuld te worden op de artikelkaart en er hoeft ook niets ingesteld te worden om te zorgen dat de barcode herkend wordt.

+
Translation pending

Een aantal veranderingen in de interface:

 • In de balk bovenin staat nu op de plaats van de "Terug naar backoffice"-knop het Mplus logo.
 • Als er op het kruisje rechtsboven wordt gedrukt komt er nu een dropdown naar beneden met de acties "Naar backoffice", "Minimaliseren" en "Afsluiten".
+
Translation pending

Nieuw overzicht voor spaarpuntenhistorie. Per geautoriseerd filiaal wordt het aantal uitgegeven en weer verrekende spaarpunten getoond. Na het selecteren van een relatie zijn onderin alle individuele spaarpuntenwijzigingen terug te vinden, inclusief een verwijziging naar de achterliggende kassabon, correctie of order.

+
Translation pending

"Bijwerken uit Cloud" is nu per leverancier te annuleren. Als je op de knop klikt maakt hij eerst nog wel de huidige leverancier af.

+
Translation pending

Het Master/Slave-synchronisatieproces bij het opstarten laat nu zien welke categorie gesynchroniseerd wordt. Daarnaast is het nu ook mogelijk dit proces te annuleren. Op de achtergrond zal het proces zoals gebruikelijk periodiek nog steeds proberen te synchroniseren.

+
Translation pending

Optimalisatie van stap 15 van het synchroniseren van artikelen bij het opstarten van een Slave.

+
Translation pending

Indien nog niet aanwezig wordt de eenheid kilogram (kg) toegevoegd aan de lijst van beschikbare eenheden.

+
Translation pending

Indien kolomindeling per autorisatiegroep wordt opgeslagen, maar de aangemelde medewerker geen onderdeel van een autorisatiegroep is, dan wordt nu teruggevallen op opslag per medewerker (maar alleen voor de aangemelde medewerker èn alleen zolang deze medewerker niet in een autorisatiegroep geplaatst is).

+
Translation pending

De lijst met werkplekken onder Beheer > Instellingen > Filialen bevat nu ook de naam en versie van de gebruikte software en de laatste keer dat de werkplek zich geregistreerd heeft bij de database. Indien van toepassing staat hier ook via welke API-versie de software verbinding gemaakt heeft.

Notitie: Mpluskassa Q-line vanaf v2.1.0 en Mplus Android Kassa vanaf v1.14.2 geven nu door welke softwareversie zij hebben.

»
Translation pending

Beheer Webshop-artikelgroepen:

 • Of een artikelgroep in- of uitgeklapt is wordt nu onthouden.
 • Knippen en plakken van artikelgroepen nu mogelijk.
 • De keuze van het voor- of achtervoegen van artikelen is veranderd. Dit kan nu geselecteerd worden met de knop linksboven in de artikellijst (zie afbeelding). Dit werkt nu ook goed wanneer artikelen m.b.v. een barcodescanner worden toegevoegd.
»
Translation pending

Relatietab in de kassa wordt nu ververst nadat een order, factuur of kassabon is aangemaakt of betaald.

»
Translation pending

Het keuzelijstje voor "locatie" en "locatie2" op de artikelkaart wordt nu niet meer afzonderlijk beheerd, maar via de knop Locaties.

»
Translation pending

Crediteren kassabonnnen: Kassabonnen die op een mobiele werkplek zijn gemaakt kunnen nu ook op een andere werkplek van hetzelfde filiaal gecrediteerd worden.

»
Translation pending

Bij de verkooporders wordt de keuze voor Datum/Nr. of Leverdatum voortaan onthouden. Zo ook bij het factuuroverzicht voor de keuze Datum/Nr. of Vervaldatum.

»
Translation pending

De tekst "Plaats order" bij het aanmaken van een order via de kassa is gewijzigd naar "Plaats order & Later afrekenen".

»
Translation pending

In de betalingshistorie op de kassabon wordt een negatief contantbedrag nu met de tekst "Teruggave" weergegeven.

»
Translation pending

De volgorde van de aansturingsmogelijkheden is bij bonprinters, lades en klantendisplays aangepast.

De volgorde is nu (1) OPOS, (2) Epson OPOS 2.50, (3) Serieel en dan (4) de andere keuzes. Bij de lades en de display is de AveryBerkel keuze uit de lijst gehaald aangezien de AveryBerkel drivers sinds 2.0.0 al niet meer beschikbaar waren. Bij het toevoegen van een nieuwe printer, lade of display wordt nu ook standaard de nieuwe OPOS-aansturing geselecteerd.

»
Translation pending

Het beheer van Webshop artikelgroepen laat nu niet meer het eerste artikel van het toegevoegde product zien, maar enkel de omschrijving van het eerste artikel (wat normaliter ook de omschrijving van het product is) èn een kolom waarin staat hoeveel artikelen gekoppeld zijn.

»
Translation pending

Het beheer van de instellingen heeft een aantal verbeteringen ondergaan:

 • Renderfoutjes die vanaf 2.0.0 optraden zijn verholpen.
 • Splitters zijn drie keer zo dik geworden voor betere bediening via een touchscreen.
 • De filiaal- en kassalijst staan nu boven elkaar tbv. kleinere schermen.
 • Als bij het toepassen van een waarde op filialen of kassa's er geen enkele filiaal of kassa is aangevinkt wordt het toegepast op het geselecteerde filiaal of kassa.
 • Invoervelden voor teksten gebruiken nu alle beschikbare breedte.
 • De toelichting bij instellingen is nu ook zichtbaar in de raadpleegmodus.
 • Verbeterde ondersteuning voor Unicode.
 • Bij het openen van het scherm wordt bij het herstellen van opgeslagen groottes voorkomen dat spitters buiten het venster terecht komen.
Translation pending

Een kopie van een kaart met afbeeldingen bewerken verwijderd niet meer de afbeeldingen van het originele artikel als deze bij de kopie weggehaald worden.

Tevens fout opgelost waardoor afbeeldingen van schijf werden weggehaald terwijl ze nog aan andere artikelen gekoppeld waren.

Translation pending

Er kwam een slotje op de knop kasboek te staan als gebruiker alleen autorisatie had tot medewerker totalen. Dit is nu verholpen medewerker totalen kan nu wel benaderd worden.

Translation pending

Gebruikt nu altijd de juiste prijs bij een EAN13-barcode met suffix (bijv. +5).

Als in de kassa een EAN13-barcode met suffix gescand wordt, dan was het al zo dat hij het artikel ook vind als de barcode zonder suffix tussen de extra barcodes staat. Hij gebruikte dan echter altijd de prijs van de kaart. Nu gebruikt hij de prijs die daadwerkelijk bij de gevonden barcode staat.

Translation pending

Probleem verholpen dat het programma niet opgestart kan worden als de expressie voor het herkennen van klantenkaarten een ongeldige opmaak had.

Translation pending

Bij het beheer van de tafelplattegrond de volgende problemen verholpen:

 • Geheugenfout bij afsluiten.
 • Splitter die na wijzigen niet meer tussen de juiste componenten staat.
 • Splitter verbreed zodat hij makkelijker te verslepen is.
Translation pending

Eventueel aanwezig schermtoetsenbord wordt nu weggehaald bij het openen van bepaalde schermen zoals het kasboekscherm en de recente kassabonnen.

Translation pending

De "Kies klant" knop op de ordertab werkt weer.

Translation pending

Wanneer tijdens het importeren van artikelen, relaties of medewerkers het toevoegen van nieuwe kaarten uitstaat, dan worden er geen meldingen meer gegeven voor ontbrekende toewijzingen van verplicht in te vullen velden. Deze toewijzingen zijn namelijk alleen nodig bij nieuwe kaarten.

Translation pending

De zoomfunctie van de printer lay-out editor werkt weer.

Translation pending

Een omzetgroep wordt nu ook opgeslagen als je iets anders invult dan de naam, bijv. het rekeningnummer of spaarpunten uitgifte/verrekening.

Translation pending

De Instellingen knop in de dialoog voor het configureren van via Windows-driver aangestuurde bonprinters werkt weer.

Translation pending

Het nieuwe aantal spaarpunten van een klant wordt nu na iedere transactie weer correct weergeven.

Translation pending

Twee databasecontroles verwijderd die problemen veroorzaakten bij het synchroniseren van autorisatiegroepen van Master naar Slave, indien er gebruik werd gemaakt van de optie "Kolomindeling opslaan per autorisatiegroep".

Translation pending

De instelling die aangeeft dat de tafelplattegrond het volledige scherm moet gebruiken bij het openen van de kassa werkt weer. Hij gaat niet naar volledig scherm als er een bon is ingeladen.

Release 2.0.9

Release Date: 2017-07-10
Database Version: 2.0.0
Q-line POS Version: 2.0.9 Download Q-line POS 2.0.9

Translation pending

Probleem verholpen waardoor voorraadsynchronisaties niet goed gingen als er leveringen werden gewijzigd.

Release 2.0.8

Release Date: 2016-09-15
Database Version: 2.0.0
Q-line POS Version: 2.0.9 Download Q-line POS 2.0.9

»
Translation pending

Om bepaalde printerstoringen waar we foutrapporten van diverse klanten van krijgen te kunnen oplossen is er code van een derde partij vervangen door eigen code.

Translation pending

Probleem verholpen waardoor Mplus Software PDFwriter soms geen of een leeg document genereerd. Dit was tevens de oorzaak dat het e-mailen in PDF formaat niet altijd werkte.

Translation pending

De zoom functionaliteit van de printerlay-out editor werkt weer.

Translation pending

Probleem verholpen waardoor bij het sluiten van de printlay-out editor het programma kon crashen met de melding There is no default printer currently selected..

Translation pending

Probleem verholpen waardoor als een factuur lay-out de leverwijze uitvroeg een AccessViolation kon optreden of de lay-out verkeerd uit de printer kwam.

Release 2.0.7

Release Date: 2016-09-09
Database Version: 2.0.0
Q-line POS Version: 2.0.9 Download Q-line POS 2.0.9

Translation pending

Enkele problemen met afdrukken op Windows printers verholpen.

Er zijn echter nog problemen met afdrukken naar de "Mplus Software PDFwriter" printer. Hierdoor kunnen er ook problemen zijn met e-mailen in PDF-formaat.

Release 2.0.6

Release Date: 2016-09-05
Database Version: 2.0.0
Q-line POS Version: 2.0.9 Download Q-line POS 2.0.9

+
Translation pending

De Xafax NetPay koppeling ondersteunt nu het gebruik van SSL. Voor het gebruik van zelf-ondertekende certificaten is er een optie toegevoegd om de host controle uit te schakelen.

Release 2.0.5

Release Date: 2016-08-10
Database Version: 2.0.0
Q-line POS Version: 2.0.9 Download Q-line POS 2.0.9

+
Translation pending

Zowel het verdichte als het onverdichte urenoverzicht kan nu op een bonprinter afgedrukt worden.

Translation pending

Wanneer bij het toevoegen van een administratie vanuit een backup de in te laden backup wordt gekozen wordt nu niet meer het eventueel al ingestelde mediapad gewist.

Translation pending

Problemen verholpen die optraden bij het afdrukken wanneer de naam van de printer langer dan 31 karakters was.

Translation pending

Het selecteren van een map vanuit de volgende onderdelen werkt nu ook weer op Windows XP:

 • Medialocatie bij importeren database.
 • Bronlocatie bij importeren van afbeeldingen bij artikelen, relaties en medewerkers.
 • Bronlocatie bij importeren van afbeeldingen bij artikelwebshopgroepen.
 • Doellocatie van SEPA-bestanden.

Dit probleem trad op vanaf versie 2.0 doordat er een nieuw stijldialoog gebruikt werd die minimaal Windows Vista bleek te vereisen. Voor Windows XP wordt nu weer teruggevallen op de oude dialoog.

Release 2.0.4

Release Date: 2016-08-03
Database Version: 2.0.0
Q-line POS Version: 2.0.9 Download Q-line POS 2.0.9

+
Translation pending

Bij het afdrukken van enkele of meerdere orders, pakbonnen en facturen vanuit de backoffice heb je nu ook de mogelijkheid om op een bonprinter af te drukken.

»
Translation pending

Bij het afdrukken van lijsten

 • Probleem verholpen waardoor bij het afdrukken van lijsten de regel afstand niet klopte het kon zowel gebeuren dat de tekst hierdoor overlapte als dat de tekst juist te ver uit elkaar stond.
 • Als er in de breedte meerdere vellen nodig zijn en dubbelzijdig afdrukken aan staat wordt de afdruk volgorde hier nu op aangepast.
»
Translation pending

De dag-, week-, maand- en jaartotalen in de kassa laden nu sneller in.

Translation pending

Wanneer op een Slave-kassa vanuit de ordertab een relatie wordt aangemaakt wordt dat nu op de Master gedaan en niet meer lokaal waar hij later overschreven wordt door nieuwe relaties van de Master.

Translation pending

Probleem verholpen waardoor er een Range check error optrad wanneer er in de eigenschappen dialoog van een tekstblok op OK werd geklikt.

Translation pending

Probleem verholpen waardoor de kassa de melding De bestelbon is tussentijds gewijzigd (op een andere kassa) kon geven als bij het afrekenen gekozen werd voor "Later factureren".

Release 2.0.3

Release Date: 2016-07-20
Database Version: 2.0.0
Q-line POS Version: 2.0.9 Download Q-line POS 2.0.9

Translation pending

Het afdrukken van een artikelen, relaties of medewerkers gebruikt nu wel altijd de printer die ingesteld is in de dialoog.

Translation pending

Door een optimalisatie is het aanmaken en wijzigen van artikelen drastisch versneld.

Release 2.0.1

Release Date: 2016-07-13
Database Version: 2.0.0
Q-line POS Version: 2.0.9 Download Q-line POS 2.0.9

Translation pending

Ontbrekende vertaling naar nederlands toegevoegd in het installatie programma.

Translation pending

Diverse problemen verholpen waardoor boost.assertion_failed melding kon optreden.

Translation pending

Probleem met het versturen van e-mail direct via een SMTP-server verholpen.

Translation pending

Drietal problemen verholpen bij het maken en terugzetten van back-up's.

 • De nieuwe installer plaatste een aantal bestanden in verkeerde mappen.
 • In sommige gevallen traden er conversiefouten op met betrekking tot de timestamps van de bestanden.
 • De combinatie met PostgreSQL 9.3 werkte op sommige systemen niet omdat de hiervoor benodigde MS Visual C++ Runtime niet geïnstalleerd was. Deze wordt nu meegeïnstalleerd.

Release 2.0.0

Release Date: 2016-07-11
Database Version: 2.0.0
Q-line POS Version: 2.0.9 Download Q-line POS 2.0.9

+
Translation pending

Probleem verholpen waardoor soms als je een tafel opende en deze probeerde te splitsen de kassa deze opeens als gewijzigd zag.

+
Translation pending

Deze instelling maakt het mogelijk om alleen de hoofdartikelen van een menu op de afrekenbon af te drukken. Alleen wanneer een van de bijbehorende artikelen een toeslag heeft dan wordt deze ook afgedrukt. Deze instelling is ook van toepassing op de tussenbon.

+
Translation pending

Nieuwe wachtrij instellingen toegevoegd om de wachtrij-knop groter te kunnen maken. Deze gelden alleen voor de functie 'In de wacht'.

 • Aantal kolommen (In de wacht). Standaard is 0, d.w.z. aantal kolommen wordt bepaald o.b.v. de toegewezen breedte in de knoppenindeling.
 • Extra hoogte (In de wacht). Standaard is 8. Dit is de extra hoogte die per knop wordt toegepast.
+
Translation pending

In het kleur/maat-overzicht op de artikelkaart kan nu ook de vrije voorraad worden weergegeven (i.p.v. de voorraad) m.b.v. deze instelling.

+
Translation pending

Bij het factureren van een order/pakbon kan, m.b.v. deze instelling, nu de leverdatum van de order ook in de factuurregels gezet worden.

+
Translation pending

Deelbetaling van een negatief bedrag is nu eenvoudiger gemaakt. Wanneer nu twee keer op Contant wordt gedrukt in het afrekenscherm, dan verschijnt een popup-venster waarin ook een negatief bedrag ingevuld kan worden.

+
Translation pending

Prijzen kunnen nu in centen ingevuld worden, de komma verschijnt dan automatisch. Heeft betrekking op het invoeren van (vraagom) artikelprijzen, kortingsbedragen en de bedragen die ingevuld kunnen worden bij het afrekenen. Indien dit ingesteld is dan zal i.p.v. de komma-toets een 00-toets weergeven worden (alleen in het popup-venster).

+
Translation pending

Nieuwe artikelkaartvelden toegevoegd m.b.t. de voorraad van het huidige filiaal: Vrije voorraad, In order en In interfiliale opdracht.

De vrije voorraad wordt als volgt berekend: Vrije voorraad = Voorraad - In order - In interfiliale opdracht.

+
Translation pending

Nieuwe knop Meerdere pakbonnen toegevoegd waarmee het mogelijk is om pakbonnen te maken van een selectie van verkooporders. Iedere verkooporder krijgt zijn eigen pakbon waarna de status van de order op 'volledig geleverd' gezet wordt. De nieuwe aangemaakt pakbonnen kunnen eventueel direct afgedrukt worden.

+
Translation pending

Document toegevoegd over hoe de Q-line de basisprijs van een artikel bepaalt en wanneer en welke automatische kortingen daarna mogelijk zijn.

+
Translation pending

Herhaalfacturen- en orders, nieuwe opties toegevoegd: Per maand en per kwartaal.

 • Per maand (eerste dag van de maand)

 • Per kwartaal (eerste dag van eerste maand)

Beide opties kunnen niet geselecteerd worden i.c.m. de dag- en weekselectie.

+
Translation pending

Diverse problemen opgelost bij het afdrukken naar Windows-printers.

 • Probleem verholpen waardoor bij het afdrukken van lijsten een crash kon optreden met de melding "Printer is not currently printing.". Er wordt nu netjes gemeld wat er aan de hand is. Dit trad o.a. op als er geen regels op het papier pasten.
 • Problemen verholpen die crashes met de melding "Printer selected is not valid" konden veroorzaken.
 • Bij het afdrukken naar Windows-printers wordt nu ook eerder gedetecteerd dat er geen printers geïnstalleerd zijn en wordt dit nu direct gemeld in plaats van de afdrukdialoog te tonen.
+
Translation pending

Factureren van pakbonnen: De datum van de (verzamel)factuur kan nu van te voren opgegeven worden. Een waarschuwing wordt weergegeven indien de factuur in een ander jaar dan het huidige boekjaar geregistreerd gaat worden.

+
Translation pending

Afbeeldingen bij Webshop artikelgroepen worden nu ondersteund.

+
Translation pending

Opslaan van kolomindeling per autorisatiegroep. Met deze instelling kan aangegeven worden of de gewijzigde kolommen van een overzicht opgeslagen worden voor de volledige autorisatiegroep (de autorisatiegroep waartoe de ingelogde medewerker behoort). Standaard worden deze instellingen per medewerker geregistreerd. Betreft de aangepaste volgorde en breedte van de kolommen en de geselecteerde kolommen van artikelen, relaties, medewerkers en filialen.

+
Translation pending

Het doel van de printlay-out (bon of A4) wordt nu achter de lay-out getoond.

+
Translation pending

Na afloop van selectie bewerken krijg je nu ook te zien hoeveel kaarten daadwerkelijk gewijzigd zijn.

+
Translation pending

Pakbonnen kunnen nu ook geannuleerd worden. Alleen de pakbonnen die met de kassa door Later factureren zijn gemaakt kunnen geannuleerd worden. De annulering kan ook weer ongedaan gemaakt worden.

+
Translation pending

Leeftijd van relatie kan weergeven worden in het kassascherm. Met de instelling kan deze optie aangezet worden, standaard staat deze uit. Op de relatiekaart is hiervoor een nieuw veld bijgekomen: Geboortedatum. Indien leeftijd jonger is dan 18 jaar dan wordt deze rood weergegeven. Leeftijd wordt nooit op het klantendisplay weergegeven.

»
Translation pending

Op de wachtrij-bon wordt nu het tijdstip weergegeven van de eerste invoer. Na het uit de wacht halen, wijzigen en weer in de wacht zetten blijft dit tijdstip behouden.

»
Translation pending

Vernieuwde installer met moderner uiterlijk.

»
Translation pending

Bij de Master slave synchronisatie de stap Configuratie synchronisatie 1/19 efficienter gemaakt (eerste keer na de update is hij nog langzaam daarna snel).

»
Translation pending

Het inlezen van een verkooporder in de kassa gaat nu een stuk sneller. De aanpassingen hiervoor zullen ook diverse andere handelingen in de kassa efficienter gemaakt hebben.

»
Translation pending

De vertaalde tekst in de lijst van artikelen heeft nu ondersteuning voor talen die niet het latijnse alfabet gebruiken zoals chinees. Tevens werkt dit nu ook voor andere tekst velden op de artikel-, relatie- en medewerkerkaart.

»
Translation pending

Master / Slave: De voorraad die op de artikelkaart of in de (artikel)lijsten wordt weergegeven op een Slave-kassa wordt nu altijd direct uit de Master-database gehaald. Indien (tijdelijk) geen verbinding met de Master aanwezig is dan wordt de voorraad niet weergegeven.

»
Translation pending

Importeren van afbeeldingen:

 • Geeft nu een duidelijke melding als de media map onbereikbaar is of niet schrijfbaar.
 • Tekstuele vergelijkingen zijn niet meer hoofdletter gevoelig.
 • Directe keuze om op volledige pad van de afbeelding te matchen inclusief extensie. Wanneer deze optie is gekozen worden eventuele linux of unix paden in het kaartveld omgezet in windows paden.
 • Mogelijkheid om bij de kaarten waar afbeeldingen worden toegevoegd de oude weg te halen.
 • De gekozen instellingen kunnen nu bewaard worden in profielen.
»
Translation pending

De communicatielogs van de pinkoppeling die in de map C:\ProgramData\MplusQ\eft_logs staan worden nu na 28 dagen verwijderd.

»
Translation pending

Ondersteuning voor TSK i.c.m. Q-line vervallen.

»
Translation pending

Het wijzigen van de laatste kastelling kan nu geautoriseerd worden. Autorisatie-item: POS > Kasboek > Laatste kastelling wijzigen.

Translation pending

Bij het Exporteren van een enkele Offerte, Order, Pakbon of Factuur worden nu de regels van desbetreffend object geëxporteerd. Voorheen gebeurde er niets als je op deze knop drukte bij het raadplegen van zo'n object.

Translation pending

Het is nu niet meer mogelijk om een selectie van artikelen te bewerken als Groeperen op kleuren & maten aan staat. Dit was ook altijd zo bedoeld, maar was door een recente wijziging per ongeluk weer mogelijk gemaakt. De waarschuwing die getoond wordt legt ook uit hoe je groeperen eventueel uit kunt schakelen: "Schakel groeperen uit via rechtermuisknop op de lijst > Groeperen > Kleuren & maten groeperen"

Translation pending

Probleem verholpen waardoor het synchroniseren van bereidingswijzen niet goed ging wanneer er bereidingswijzegroepen verwijderd waren.

Translation pending

Probleem verholpen waardoor het boeken op lang openstaande tafels erg langzaam werd.

Translation pending

Probleem opgelost: Een factuur met een negatief bedrag werd altijd op volledig betaald gezet ook al was er slechts een deel betaald.

Translation pending

Probleem opgelost: Herhaalorders en herhaalfacturen konden het inlezen van de order- en factuurlijst vertragen.

Translation pending

De Xafax Netpay betaalwijze kan nu ook geactiveerd worden als men de gebruiker de module Q3000 Pinautomaten niet heeft. (Q3021 Xafax Netpay is uiteraard nog steeds nodig)

Translation pending

Verbeterde fout afhandeling bij uitlezing van PC/SC kaartlezers.

Translation pending

Probleem opgelost: Bij het scannen van een barcode werd altijd de barcodeprijs van het artikel geselecteerd en niet een eventuele afwijkende filiaalprijs.

Indien nu een barcode wordt gescand dan wordt de filiaalprijs geselecteerd wanneer de barcodeprijs gelijk is aan die van de artikelkaart en wanneer het aantal bij de barcode op 1 staat.

Voor meer informatie zie algemene handleiding over hoe de Q-line met prijzen en korting omgaat.

Translation pending

Probleem opgelost: Na het wisselen van meenemen / hier opeten werden de prijzen altijd hersteld. Prijzen van artikelen zonder prijs (vraagom-prijs) werden op 0,00 gezet.

Translation pending

Bijwerken uit Cloud: Probleem opgelost, geen foutmelding meer tijdens het bijwerken van artikelen.

Translation pending

Het inlezen van een importprofiel met vaste veldbreedtes leest nu de lijst van veldbreedtes weer in.

Translation pending

Verplaatsbonnen werden altijd op alle locaties van de bestelling van de doeltafel afgedrukt, terwijl ze alleen op de locaties van de bestelling van de brontafel afgedrukt moesten worden.

Translation pending

Probleem verholpen waardoor het programma kon crashen als je bij het toevoegen van een tekstveld aan de layout naar een ander tabblad ging en vervolgens weer terug naar het tabblad Velden.

Translation pending

De Xafax NetPay koppeling registreert nu duidelijker wat opwaarderingen en retouren zijn zodat het overzicht dat pashouder online kan opvragen duidelijker is.

Tevens een probleem verholpen waardoor de kassa kon crashen als er een NetPay betaling geannuleerd werd en vervolgens een kaart gescand werd.

Het programma heeft nu een ingebouwde encryptie sleutel waardoor het niet langer nodig is deze in te stellen in de configuratie van NetPay. Dit wel nog steed mogelijk voor als er een andere sleutel gebruikt moet worden dan de software standaard gebruikt.

Translation pending

Normaal gesproken kun je in de kassa geen tafelnummers boven 99.999 gebruiken. Als er echter via een andere manier, zoals de API, een hoger tafelnummer is gebruikt, dan kun je deze tafel nu wel openen en behandelen.

Release 1.28.3

Release Date: 2016-06-24
Database Version: 1.28.1
Q-line POS Version: 1.28.1 Download Q-line POS 1.28.1